Eljárás : 2018/0432(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0021/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0021/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0166

JELENTÉS     ***I
PDF 170kWORD 48k
23.1.2019
PE 633.058v01-00 A8-0021/2019

az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Iskra Mihaylova

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0892),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 178. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0512/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0021/2019),

A.  mivel sürgősségi okokból indokolt, hogy a szavazásra a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott nyolchetes határidő lejárta előtt kerüljön sor;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

Az EUSZ 50. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően az Egyesült Királyság 2019. március 30-ával kilép az Európai Unióból. Az átmeneti időszak során számos gyakorlati és jogi problémával foglalkozó kilépési megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokra került sor: ez a megállapodás az Írország és Észak-Írország közötti, határokon átnyúló európai kohéziós programok folytatását is előírja.

Jelenleg azonban nem egyértelmű, hogy az Egyesült Királyság ratifikálja-e a kilépési megállapodást. Az Egyesült Királyság ilyen megállapodás nélküli kilépése különös nehézségeket okozna Észak-Írországban és Írország határ menti területein, mivel a békét garantáló nagypénteki megállapodás szerinti jogállásuk feltétele, hogy a sziget mindkét fele az Európai Unió része, nyitott határokkal.

Az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépése esetén az EU egyik kulcsfontosságú lépése az lehet, hogy olyan eltérést biztosít, amely lehetővé teszi a PEACE IV és az Egyesült Királysági–Írország együttműködési programok folytatását, amelyek fontos szerepet játszanak a határokon és a közösségeken átnyúló pozitív kapcsolatok kiépítésében.

A bizottsági javaslat célja tehát, hogy legalább a jelenlegi, 2014–2020-as programozási időszak végéig lehetővé tegye e két program folytatását. (A többi 13, Észak-Írországot nem érintő együttműködési program, amelyekben az Egyesült Királyság részt vesz, nem részesül e kivétel előnyeiből, és a finanszírozás elvben 2019. március 29-én megszűnik.)

A javaslat ezt úgy valósítja meg, hogy az Észak-Írországnak (és a Nyugat-Skócia Egyesült Királyság–Írország együttműködési program alá tartozó részeinek) nyújtott finanszírozás az INTERREG-rendelet (1299/2013) értelmében továbbra is érvényben marad. Továbbá nem alkalmazandó e két programra az a standard szabály, amely úgy rendelkezik, hogy az együttműködési program költségvetésének legfeljebb 20%-át lehet az EU-n kívül elkölteni, mivel az Észak-Írországban eszközölt kiadásokat egyébként korlátoznák (az 1299/2013 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja).

E két program irányító és igazoló hatósága továbbra is a különleges uniós programok irányításáért felelős szerv (Special EU Programmes Body) marad, és az észak-írországi pénzügyminisztérium marad továbbra is az illetékes ellenőrző hatóság. Javasoljuk, hogy a Bizottság és az Egyesült Királyság állapodjon meg arról, hogy miként hajtják végre az ellenőrzéseket és az auditokat, és írjanak elő biztosítékokat arra az esetre, ha ez nem bizonyul lehetségesnek.

A Regionális Fejlesztési Bizottság 2018 márciusában látogatást tett Észak-Írországban, és ezt egy végrehajtási jelentés követte: ez megállapította a PEACE IV program fontosságát, különösen az ott élő emberek életében. Az előadó ezért azt javasolja, hogy ezt a sürgős jogszabályt módosítás nélkül, az egyszerűsített eljárás keretében hagyják jóvá (az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése). Azt reméli, természetesen, hogy a javasolt rendeletet egy kielégítőbb globális megállapodás, például a kilépési megállapodás váltja fel.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatossága

Hivatkozások

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

14.1.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

22.1.2019

Discussed in committee

22.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A benyújtás dátuma

23.1.2019

Utolsó frissítés: 2019. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat