Postupak : 2018/0090(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0029/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0029/2019

Rasprave :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0399

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 335kWORD 116k
25.1.2019
PE 625.551v02-00 A8-0029/2019

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Daniel Dalton

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0185),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0143/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja austrijskog Saveznog vijeća i švedskog parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se tvrdi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 20. rujna 2018.(1)

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0029/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Zakonodavstvo koje se odnosi na zaštitu potrošača trebalo bi djelotvorno primjenjivati diljem Unije. Međutim, sveobuhvatnom provjerom prikladnosti direktiva u području potrošačkog i tržišnog prava koju je Komisija izvršila 2016. i 2017. u okviru Programa za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT) zaključeno je da je djelotvornost zakonodavstva Unije u području zaštite potrošača ugrožena zbog nedostatka svijesti među trgovcima i potrošačima te zbog nedovoljne stope izvršavanja i ograničenih mogućnosti pravne zaštite potrošača.

(2)  Zakonodavstvo koje se odnosi na zaštitu potrošača trebalo bi djelotvorno primjenjivati diljem Unije. Međutim, sveobuhvatnom provjerom prikladnosti direktiva u području potrošačkog i tržišnog prava koju je Komisija izvršila 2016. i 2017. u okviru Programa za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT) zaključeno je da je djelotvornost zakonodavstva Unije u području zaštite potrošača ugrožena zbog nedostatka svijesti među trgovcima i potrošačima te zbog toga što se već postojeće mogućnosti pravne zaštite ne koriste u dovoljnoj mjeri.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se olakšala dosljednija primjena sankcija, osobito pri povredama unutar Unije, raširenim povredama i raširenim povredama s dimenzijom Unije iz Uredbe (EU) br. 2017/2394, trebalo bi uvesti neiscrpan skup zajedničkih kriterija za primjenu novčanih kazna. Kriteriji bi trebali obuhvatiti prekograničnu prirodu povrede, odnosno odgovor na pitanje je li se povredom naštetilo i potrošačima u drugim državama članicama. U obzir bi trebalo uzeti i pravnu zaštitu koju trgovac pruži potrošačima za nanesenu štetu. Ponavlja li isti počinitelj povrede, to ukazuje na sklonost ka vršenju takvih povreda te stoga ukazuje na težinu postupanja i, prema tome, potrebu da se razina sankcije poveća kako bi se postiglo djelotvorno odvraćanje. Kriterij ostvarene financijske dobiti ili izbjegnutih gubitaka zbog povrede posebno je važan ako su nacionalnim pravom propisane novčane kazne kao sankcije i maksimalna novčana kazna određena je kao postotak prometa trgovca te ako se povreda odnosi samo na jedno tržište na kojem trgovac posluje ili na nekoliko njih.

(6)  Kako bi se olakšala dosljednija primjena sankcija, osobito pri povredama unutar Unije, raširenim povredama i raširenim povredama s dimenzijom Unije, kako je definirano u Uredbi (EU) 2017/2394, trebalo bi uvesti neiscrpan skup zajedničkih kriterija za primjenu novčanih kazna. Kriteriji bi trebali obuhvatiti prekograničnu prirodu povrede, odnosno odgovor na pitanje je li se povredom naštetilo i potrošačima u drugim državama članicama u slučaju da je ta informacija dostupna u okviru odredbi iz Uredbe (EU) 2017/2394 o razmjeni informacija. U obzir bi trebalo uzeti i pravnu zaštitu koju trgovac pruži potrošačima za nanesenu štetu, te u kojoj je mjeri trgovac postupio radi otklanjanja posljedice povrede o kojoj je riječ i ublažavanja njezinih mogućih štetnih učinaka. Ponavlja li isti počinitelj povrede, to ukazuje na sklonost ka vršenju takvih povreda te stoga ukazuje na težinu postupanja i, prema tome, potrebu da se razina sankcije poveća kako bi se postiglo djelotvorno odvraćanje. Kriterij ostvarene financijske dobiti ili izbjegnutih gubitaka zbog povrede posebno je važan ako su nacionalnim pravom propisane novčane kazne kao sankcije i maksimalna novčana kazna određena je kao postotak prometa trgovca te ako se povreda odnosi samo na jedno tržište na kojem trgovac posluje ili na nekoliko njih.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Usto, pri izricanju sankcija u obliku novčanih kazna trebalo bi uzeti u obzir godišnji promet i dobit trgovca koji je počinio povredu i sve novčane kazne koje su trgovcu izrečene u drugim državama članicama za istu povredu, posebice u kontekstu raširenih povreda prava o zaštiti potrošača i raširenih povreda s dimenzijom Unije koje podliježu koordiniranim mehanizmima istrage i izvršavanja u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2394.

(7)  Usto, pri sankcijama bi trebalo uzeti u obzir sve novčane kazne koje su trgovcu izrečene u drugim državama članicama za istu povredu, posebice u kontekstu raširenih povreda prava o zaštiti potrošača i raširenih povreda s dimenzijom Unije koje podliježu koordiniranim mehanizmima istrage i izvršavanja u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2394.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Taj neiscrpan skup zajedničkih kriterija za primjenu sankcija možda neće biti relevantan pri odlučivanju o sankcijama za svaku povredu, posebice ne za lakše povrede. Države članice trebale bi uzeti u obzir i druga opća pravna načela koja se primjenjuju pri nametanju sankcija, poput načela non bis in idem.

(8)  Taj neiscrpan skup zajedničkih kriterija za primjenu sankcija možda neće biti relevantan pri odlučivanju o sankcijama za svaku povredu, posebice ne za lakše povrede. Države članice trebale bi uzeti u obzir i druga opća pravna načela koja se primjenjuju pri nametanju sankcija, poput načela non bis in idem, i mjerodavne postupovne zaštitne mjere i mjere za zaštitu podataka iz prava Unije i nacionalnog prava te iz Povelje o temeljnim pravima.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se osiguralo da tijela država članica mogu nametati učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za raširene povrede prava o zaštiti potrošača i raširene povrede s dimenzijom Unije koje podliježu koordiniranim mehanizmima istrage i izvršavanja u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2394, trebalo bi uvesti novčane kazne kao obvezni element sankcija za takve povrede. Kako bi osigurale odvraćajući učinak novčanih kazna, države članice u svojem bi nacionalnom pravu trebale odrediti maksimalnu novčanu kaznu za takve povrede u iznosu od najmanje 4 % godišnjeg prometa trgovca u predmetnoj državi članici.

(9)  Kako bi se osiguralo da tijela država članica mogu nametati učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije koje podliježu koordiniranim mehanizmima istrage i izvršavanja u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2394, trebalo bi uvesti novčane kazne kao obvezni element sankcija za takve povrede. Kako bi osigurale odvraćajući učinak novčanih kazna, države članice u svojem bi nacionalnom pravu trebale odrediti maksimalnu novčanu kaznu za takve povrede u iznosu od 10 000 000 EUR ili najmanje 4 % godišnjeg prometa trgovca u predmetnoj državi članici u prethodnoj financijskoj godini, ovisno o tome koji je iznos viši.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ako na temelju primjene mehanizma za koordinaciju prema Uredbi (EU) br. 2017/2394 nacionalno nadležno tijelo u smislu te uredbe nametne novčanu kaznu trgovcu odgovornom za široku povredu ili široku povredu s dimenzijom Unije, trebalo bi moći nametnuti novčanu kaznu u iznosu od najmanje 4% godišnjeg prometa trgovca u svim državama članicama obuhvaćenima koordiniranim aktivnostima izvršavanja.

(10)  Ako na temelju primjene mehanizma za koordinaciju prema Uredbi (EU) br. 2017/2394 nacionalno nadležno tijelo u smislu te uredbe nametne novčanu kaznu trgovcu odgovornom za široku povredu ili široku povredu s dimenzijom Unije, trebalo bi moći nametnuti novčanu kaznu u iznosu do 10 000 000 EUR ili najmanje 4 % godišnjeg prometa trgovca u prethodnoj financijskoj godini u svim predmetnim državama članicama, ovisno o tome koji je iznos viši.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Države članice ne bi trebalo sprečavati da u svojem nacionalnom pravu zadrže ili u njega uvedu više maksimalne novčane kazne utemeljene na prometu za široke povrede i široke povrede s dimenzijom Unije prava o zaštiti potrošača, kako je utvrđeno u Uredbi EU br. 2017/2394. Zahtjev da se iznos novčane kazne postavi na razinu od najmanje 4 % prometa trgovca ne bi se trebao primjenjivati na dodatna pravila država članica o periodičnim kaznenim plaćanjima, poput dnevnih novčanih kazna, za neusklađenost s nekom odlukom, rješenjem, mjerom privremene pravne zaštite, obvezom trgovca ili drugom mjerom čiji je cilj zaustavljanje povrede.

Briše se.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pri donošenju odluke o namjeni prihoda od novčanih kazna države članice trebale bi uzeti u obzir krajnji cilj zakonodavstva o zaštiti potrošača i njegova izvršavanja, a to je zaštita općih interesa potrošača. Stoga bi države članice u okviru svojih nadležnosti trebale razmotriti mogućnost da se barem dio prihoda od novčanih kazna dodijeli aktivnostima za unapređivanje zaštite potrošača, poput pružanja potpore potrošačkim pokretima ili aktivnostima čiji je cilj osnaživanje potrošača.

(12)  Pri donošenju odluke o namjeni prihoda od novčanih kazna države članice trebale bi uzeti u obzir krajnji cilj zakonodavstva o zaštiti potrošača i njegova izvršavanja, a to je zaštita općih interesa potrošača. Stoga bi države članice u okviru svojih nadležnosti trebale prihod od novčanih kazna dodijeliti fondu za pravnu zaštitu u slučaju štete koju su pretrpjeli potrošači ili za unapređivanje zaštite potrošača, ili za zaštitu drugih javnih interesa, što podrazumijeva i njihovu dodjelu aktivnostima čiji je cilj osnaživanje potrošača, a isplaćivale bi ga izravno države članice ili bi se isplaćivao preko nacionalnih organizacija potrošača.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Države članice trebale bi osigurati dostupnost pravnih lijekova potrošačima koji su pretrpjeli štetu zbog nepoštenih poslovnih praksa kako bi se uklonile sve njihove posljedice. Kako bi se ostvario taj cilj, države članice trebale bi na raspolaganje staviti ugovorne i neugovorne pravne lijekove. Ugovorni pravni lijekovi koje osigurava država članica trebali bi uključivati barem pravo na raskid ugovora. Neugovorni pravni lijekovi propisani nacionalnim pravom trebali bi uključivati barem pravo na naknadu štete. Države članice ne bi bile spriječene da u svojem nacionalnom pravu zadrže ili u njega uvedu dodatne pravne lijekove za potrošače koji su pretrpjeli štetu zbog nepoštene poslovne prakse kako bi se osiguralo potpuno uklanjanje posljedica takve prakse.

(15)  Države članice trebale bi osigurati dostupnost pravnih lijekova potrošačima koji su pretrpjeli štetu zbog nepoštenih poslovnih praksa. Kako bi se ostvario taj cilj, države članice trebale bi na raspolaganje staviti ugovorne i neugovorne pravne lijekove iz svog nacionalnog prava. Ugovorni pravni lijekovi koje osigurava država članica trebali bi uključivati pravo na raskid ugovora i druge pravne lijekove koji odražavaju različite težine potencijalnih šteta, što podrazumijeva i pravo na smanjenje cijene ili pravo na naknadu štete. Neugovorni pravni lijekovi propisani nacionalnim pravom trebali bi uključivati pravo na naknadu štete. Države članice ne bi bile spriječene da u svojem nacionalnom pravu zadrže ili u njega uvedu dodatne pravne lijekove za potrošače koji su pretrpjeli štetu zbog nepoštene poslovne prakse kako bi se osiguralo potpuno uklanjanje posljedica takve prakse.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Direktivom 2011/83/EU stoga bi trebalo propisati posebne zahtjeve u pogledu transparentnosti za internetska tržišta kako bi potrošači koji koriste internetska tržišta bili informirani o glavnim parametrima na temelju kojih se utvrđuje poredak ponuda, o tome sklapaju li ugovor s trgovcem ili s nekim tko nije trgovac (primjerice s drugim potrošačem), primjenjuje li se pravo o zaštiti potrošača te koji je trgovac odgovoran za izvršavanje ugovora i osiguranje prava potrošača ako se ona primjenjuju. Te bi informacije trebale biti navedene na jasan i razumljiv način, a ne samo upućivanjem na njih u standardnim uvjetima ili sličnom ugovornom dokumentu. Zahtjevi u pogledu informiranja za internetska tržišta trebali bi biti razmjerni i doprinositi postizanju ravnoteže između visoke razine zaštite potrošača i konkurentnosti internetskih tržišta. Od internetskih tržišta ne bi se trebalo zahtijevati da navode konkretna prava potrošača pri informiranju potrošača o njihovoj primjenjivosti ili neprimjenjivosti. Informacije koje treba navesti u pogledu odgovornosti za osiguranje prava potrošača ovise o ugovornom sporazumu između internetskog tržišta i relevantnih trećih trgovaca. Internetsko tržište može uputiti na trećeg trgovca kao jedinog odgovornog za osiguranje prava potrošača ili opisati svoje posebne odgovornosti u slučajevima u kojima preuzima odgovornost za određene aspekte ugovora, na primjer, isporuku ili ostvarivanje prava odustajanja. Obveza pružanja informacija o glavnim parametrima na temelju kojih se utvrđuje poredak rezultata pretraživanja ne dovodi u pitanje bilo kakve poslovne tajne o osnovnim algoritmima. Te bi informacije trebale sadržavati objašnjenja glavnih zadanih parametara koje tržište upotrebljava, ali ne trebaju biti prikazane na prilagođen način za svaki pojedini upit za pretraživanje.

(19)  Direktivom 2005/29/EU i Direktivom 2011/83/EU stoga bi trebalo propisati posebne zahtjeve u pogledu transparentnosti za internetska tržišta kako bi potrošači koji koriste internetska tržišta bili informirani o glavnim parametrima prikazanima redoslijedom relativne važnosti na temelju kojih se utvrđuje poredak ponuda, o tome sklapaju li ugovor s trgovcem ili s nekim tko nije trgovac (primjerice s drugim potrošačem), primjenjuje li se pravo o zaštiti potrošača te koji je trgovac odgovoran za izvršavanje ugovora i osiguranje prava potrošača ako se ona primjenjuju. Te bi informacije trebale biti navedene na jasan i razumljiv način, a ne samo upućivanjem na njih u standardnim uvjetima ili sličnom ugovornom dokumentu. Zahtjevi u pogledu informiranja za internetska tržišta trebali bi biti razmjerni i doprinositi postizanju ravnoteže između visoke razine zaštite potrošača i konkurentnosti internetskih tržišta. Od internetskih tržišta ne bi se trebalo zahtijevati da navode konkretna prava potrošača pri informiranju potrošača o njihovoj primjenjivosti ili neprimjenjivosti. Informacije koje treba navesti u pogledu odgovornosti za osiguranje prava potrošača ovise o ugovornom sporazumu između internetskog tržišta i relevantnih trećih trgovaca. Internetsko tržište može uputiti na trećeg trgovca kao jedinog odgovornog za osiguranje prava potrošača ili opisati svoje posebne odgovornosti u slučajevima u kojima preuzima odgovornost za određene aspekte ugovora, na primjer, isporuku ili ostvarivanje prava odustajanja. Obveza pružanja informacija o glavnim parametrima na temelju kojih se utvrđuje poredak rezultata pretraživanja ne dovodi u pitanje bilo kakve poslovne tajne o osnovnim algoritmima u skladu s Direktivom 2016/943. Te bi informacije trebale sadržavati objašnjenja glavnih zadanih parametara koje tržište upotrebljava, ali ne trebaju biti prikazane na prilagođen način za svaki pojedini upit za pretraživanje.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Zahtjevi u pogledu transparentnosti za internetska tržišta moraju biti opsežni kako bi se njima zaštitili potrošači, čak i nakon što se potrošač obveže ugovorom na daljinu ili ugovorom sklopljenim izvan poslovnih prostorija odnosno odgovarajućom ponudom ako nakon prodaje postanu dostupne bitne dodatne informacije. Potrošače treba zaštiti od kupnje ili korištenja nezakonitih sadržaja koji mogu predstavljati opasnost za njihovo zdravlje ili sigurnost te im se mora dopustiti da se koriste svim raspoloživim pravnim lijekovima, među ostalim i alternativnim mehanizmima za rješavanje sporova predviđenih Direktivom 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a. Stoga ih treba obavijestiti da su kupili nezakoniti proizvod ili uslugu ili da je ponuda bila zavaravajuća. Internetska tržišta ne znaju uvijek je li riječ o ilegalnoj ponudi ili proizvodu. Međutim, kad se upoznaju s tom informacijom nakon prodaje, trebaju je podijeliti ne samo s trgovcima, već i s potrošačima. To je u skladu s Direktivom 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1b jer će se primjenjivati samo nakon što internetsko tržište primi informaciju, potvrdi njezinu točnost i ukloni iz ponude nezakonitu ponudu, uslugu ili proizvod.

 

_____________

 

1a Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, 18.6.2013., str. 63.).

 

1b Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19b)  Potrebno je napomenuti da internetske stranice za usporedbu proizvoda ne navode i ne prikazuju nužno proizvode po objektivnom redoslijedu i da potrošači možda nisu svjesni da internetska tržišta primaju financijsku naknadu kako bi dali neopravdanu prednost određenom proizvodu ili usluzi. Stoga bi nacionalna regulatorna tijela trebala nadzirati sektore u kojima potrošači često uspoređuju proizvode na internetskim stranicama za usporedbu te provesti ispitivanje o tome je li razumijevanje potrošača o rangiranjima na internetskim tržištima točno. U slučaju neusklađenosti potrebno je poduzeti aktivnosti prilagođene pojedinim sektorima.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  U skladu s člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ45 od internetskih tržišta ne bi se trebalo zahtijevati da provjeravaju pravni status trećih dobavljača. Umjesto toga, internetsko tržište od trećih bi dobavljača proizvoda na internetskom tržištu trebalo zahtijevati da navedu svoj status trgovca ili netrgovca za potrebe prava o zaštiti potrošača te da mu dostave te informacije.

(20)  Internetska tržišta trebala bi biti dužna poduzimati razumne mjere kako bi se osiguralo da se usluge koje pružaju ne mogu zloupotrijebiti i time potrošači dovesti u ranjiv položaj. Potrebna je odgovarajuća razina zaštite u skladu s vrstom prodane robe ili usluga i svim stvarnim dokazima o šteti koja proizlazi iz njihove prodaje. Konkretno, ona bi trebala pratiti aktivnosti u kojima se može zaključiti da se trgovac predstavlja kao netrgovac kako bi utjecao na odabir potrošača i njihova očekivanja o kvaliteti proizvoda ili usluge koju kupuju.

__________________

 

45 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

 

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Digitalni sadržaj i digitalne usluge često se isporučuju na internetu na temelju ugovora prema kojima potrošač trgovcu ne plaća novčani iznos nego mu dostavlja osobne podatke. Pri pružanju digitalnih usluga trgovac je tijekom trajanja ugovora stalno uključen kako bi potrošaču omogućio korištenje usluga, na primjer, izradu, obradu ili dijeljenje podataka u digitalnom obliku ili pristup takvim podacima. Primjeri su digitalnih usluga pretplatnički ugovori za platforme sa sadržajem, pohranu podatak u oblaku, elektroničku pošta, društvene medije i aplikacije u oblaku. Stalna uključenost pružatelja usluga opravdava primjenu pravila o pravu odustajanja iz Direktive 2011/83/EU, kojima se potrošaču djelotvorno omogućuje da isproba uslugu i u roku od 14 dana od sklapanja ugovora odluči hoće li je zadržati ili ne. Suprotno tome, ugovori o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom nosaču podataka odlikuju se jednokratnim djelovanjem trgovca u vidu isporuke potrošaču određenog dijela ili dijelova digitalnog sadržaja, poput konkretnih muzičkih ili videozapisa. Ta jednokratna priroda pružanja digitalnog sadržaja temelj je izuzeća od prava odustajanja prema članku 16. točki (m) Direktive 2011/83/EU, prema kojem potrošač gubi pravo odustajanja ako je izvršavanje ugovora započelo, poput preuzimanja ili strujanja konkretnog sadržaja.

(21)  Digitalni sadržaj i digitalne usluge često se isporučuju na internetu na temelju ugovora prema kojima potrošač trgovcu ne plaća novčani iznos nego mu dostavlja osobne podatke. Pri pružanju digitalnih usluga trgovac je tijekom trajanja ugovora stalno uključen kako bi potrošaču omogućio korištenje usluga, što omogućuje izradu, obradu i pohranu podataka u digitalnom obliku ili pristup takvim podacima. Primjeri su digitalnih usluga usluge za dijeljenje videozapisa i zvučnih zapisa te drugo udomljavanje datoteka, obradu teksta ili igre koje se nude u okruženju računalstva u oblaku i na društvenim medijima. Stalna uključenost pružatelja usluga opravdava primjenu pravila o pravu odustajanja iz Direktive 2011/83/EU, kojima se potrošaču djelotvorno omogućuje da isproba uslugu i u roku od 14 dana od sklapanja ugovora odluči hoće li je zadržati ili ne. Suprotno tome, ugovori o isporuci digitalnog sadržaja odlikuju se jednokratnim djelovanjem trgovca u vidu isporuke potrošaču određenog dijela ili dijelova digitalnog sadržaja, poput konkretnih muzičkih ili videozapisa. Ta jednokratna priroda pružanja digitalnog sadržaja temelj je izuzeća od prava odustajanja prema članku 16. točki (m) Direktive 2011/83/EU, prema kojem potrošač gubi pravo odustajanja ako je izvršavanje ugovora započelo, poput preuzimanja ili strujanja konkretnog sadržaja.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Direktiva 2011/83/EU već se primjenjuje na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom nosaču podataka (tj. isporuci digitalnog sadržaja na internetu), bez obzira na to plaća li potrošač cijenu novcem ili dostavlja osobne podatke. Suprotno tome, Direktiva 2011/83/EU primjenjuje se samo na ugovore o uslugama, uključujući ugovore o digitalnim uslugama, prema kojima potrošač vrši plaćanje ili se na njega obvezuje. Posljedično, ta se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o digitalnim uslugama prema kojima potrošač daje osobne podatke trgovcu bez novčanog plaćanja. S obzirom na sličnosti i međusobnu zamjenjivost plaćenih digitalnih usluga i digitalnih usluga koje se isporučuju u zamjenu za osobne podatke, za njih bi trebala važiti ista pravila u skladu s Direktivom 2011/83/EU.

(22)  Direktiva 2011/83/EU već se primjenjuje na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja bez obzira na to plaća li potrošač cijenu novcem ili dostavlja osobne podatke. Suprotno tome, Direktiva 2011/83/EU primjenjuje se samo na ugovore o uslugama, uključujući ugovore o digitalnim uslugama, prema kojima potrošač vrši plaćanje ili se na njega obvezuje. Posljedično, ta se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o digitalnim uslugama prema kojima potrošač daje osobne podatke trgovcu bez novčanog plaćanja. S obzirom na sličnosti i međusobnu zamjenjivost plaćenih digitalnih usluga i digitalnih usluga koje se isporučuju u zamjenu za osobne podatke, za njih bi trebala važiti ista pravila u skladu s Direktivom 2011/83/EU.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Trebalo bi osigurati dosljednost između područja primjene Direktive 2011/83/EU i [Direktive o digitalnom sadržaju], koja se primjenjuje na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga prema kojima potrošač trgovcu daje osobne podatke.

(23)  Trebalo bi osigurati dosljednost između područja primjene Direktive 2011/83/EU i [Direktive o digitalnom sadržaju], koja se primjenjuje na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga prema kojima potrošač trgovcu daje osobne podatke ili se obveže da će mu ih dati.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Područje primjene Direktive 2011/83/EU stoga bi trebalo proširiti na ugovore prema kojima trgovac potrošaču isporučuje digitalnu uslugu ili se obvezuje da će je isporučiti, a potrošač daje osobne podatke ili se obvezuje da će ih dati. Slično ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom nosaču podataka, Direktiva bi se trebala primjenjivati uvijek kada potrošač trgovcu daje osobne podatke ili se obvezuje da će ih dati, osim ako trgovac osobne podatke dobivene od potrošača obrađuje isključivo za potrebe isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te ih ne obrađuje ni u koju drugu svrhu. Svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679.

(24)  Područje primjene Direktive 2011/83/EU stoga bi trebalo proširiti na ugovore prema kojima trgovac potrošaču isporučuje digitalnu uslugu ili se obvezuje da će je isporučiti, a potrošač daje osobne podatke ili se obvezuje da će ih dati. Slično ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja, Direktiva bi se trebala primjenjivati uvijek kada potrošač trgovcu daje osobne podatke ili se obvezuje da će ih dati, osim ako trgovac osobne podatke dobivene od potrošača obrađuje isključivo za potrebe isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u skladu s [Direktivom o digitalnom sadržaju] te ih ne obrađuje ni u koju drugu svrhu. Pravo Unije o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se na sve osobne podatke koji se obrađuju u vezi s ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ako se digitalni sadržaj i digitalne usluge ne isporučuju u zamjenu za novčano plaćanje, Direktiva 2011/83/EU ne bi se trebala primjenjivati ni u situacijama u kojima trgovac prikuplja osobne podatke isključivo radi održavanja usklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. U takve bi se situacije mogli ubrajati slučajevi u kojima je registracija potrošača obvezna prema primjenjivim zakonima za potrebe sigurnosti i identificiranja ili slučajevi u kojima programer softvera otvorenog koda prikuplja podatke od korisnika samo radi osiguravanja usklađenosti i interoperabilnosti softvera otvorenog koda.

(25)  Kako bi se osigurala usklađenost s Direktivom o digitalnom sadržaju, ako se digitalni sadržaj i digitalne usluge ne isporučuju u zamjenu za novčano plaćanje, Direktiva 2011/83/EU ne bi se trebala primjenjivati ni u situacijama u kojima trgovac prikuplja osobne podatke isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza kojima trgovac podliježe. U takve bi se situacije mogli ubrajati slučajevi u kojima je registracija potrošača obvezna prema primjenjivim zakonima za potrebe sigurnosti i identificiranja.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Direktiva 2011/83/EU ne bi se trebala primjenjivati ni u situacijama u kojima trgovac prikuplja samo metapodatke, poput IP adrese, povijesti pretraživanja ili drugih informacija koje se prikupljaju i prenose, primjerice, kolačićima, osim ako se ta situacija smatra ugovorom prema nacionalnom pravu. Ne bi se trebala primjenjivati ni u situacijama u kojima je potrošač izložen oglasima isključivo radi ostvarivanja pristupa digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi iako nije sklopio ugovor s trgovcem. Međutim, države članice trebale bi i dalje imati slobodu da prošire primjenu pravila iz Direktive 2011/83/EU na takve situacije ili da na drugi način urede takve situacije koje su izuzete iz područja primjene te Direktive.

(26)  Direktiva 2011/83/EU ne bi se trebala primjenjivati ni u situacijama u kojima trgovac prikuplja samo metapodatke, informacije o potrošačevu uređaju ili povijesti pretraživanja, osim ako se ta situacija smatra ugovorom prema nacionalnom pravu. Ne bi se trebala primjenjivati ni u situacijama u kojima je potrošač izložen oglasima isključivo radi ostvarivanja pristupa digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi iako nije sklopio ugovor s trgovcem. Međutim, države članice trebale bi i dalje imati slobodu da prošire primjenu pravila iz Direktive 2011/83/EU na takve situacije ili da na drugi način urede takve situacije koje su izuzete iz područja primjene te Direktive.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32a)  Ugovore o pojedinačnim isporukama energije izvan mreže trebalo bi izuzeti iz prava odustajanja. Inače bi trgovac, zbog fluktuacija cijena na tržištu, pri daljnjoj prodaji bio izložen nemjerljivom riziku.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Direktivom 2011/83/EU propisuju se u potpunosti usklađena pravila o pravu odustajanja od ugovora na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. U tom se kontekstu pokazalo da dvije konkretne obveze predstavljaju nerazmjerno opterećenje za trgovce te da ih treba izbrisati.

Briše se.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Prva se odnosi na pravo potrošača na odustajanje od ugovora o kupnji sklopljenih na daljinu ili izvan poslovnih prostorija čak i nakon što su robu upotrebljavali više nego što je to potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcioniranja robe. Prema članku 14. stavku 2. Direktive 2011/83/EU potrošač i dalje može odustati od internetske kupnje/kupnje izvan poslovnih prostorija čak i ako je upotrebljavao robu više nego što je to dozvoljeno; međutim, u takvom se slučaju potrošač može smatrati odgovornim za umanjenu vrijednost robe.

Briše se.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Obveza pristanka na povrat takve robe stvara teškoće trgovcima, od kojih se zahtijeva da procijene „umanjenu vrijednost” vraćene robe i ponovno je prodaju kao rabljenu robu ili je odbace. To narušava ravnotežu između visoke razine zaštite potrošača i konkurentnosti poduzeća koju se nastoji postići Direktivom 2011/83/EU. Stoga bi pravo potrošača na povrat robe u takvim situacijama trebalo izbrisati. U skladu s tom izmjenom trebalo bi prilagoditi i Prilog I. Direktivi 2011/83/EU „Informacije o ostvarenju prava odustajanja”.

Briše se.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Druga se obveza odnosi na članak 13. Direktive 2011/83/EU, prema kojem se trgovci mogu suzdržati od povrata novca dok ne prime vraćenu robu ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu vratio, ovisno o tomu što se dogodi prvo. Potonja mogućnost u određenim okolnostima može zahtijevati od trgovaca da praktično izvrše povrat novca potrošačima prije nego što prime vraćenu robu i dobiju priliku da je pregledaju. To narušava ravnotežu između visoke razine zaštite potrošača i konkurentnosti poduzeća koju se nastoji postići Direktivom 2011/83/EU. Stoga bi obvezu trgovaca da izvrše povrat novca potrošaču samo na temelju dokaza da je roba poslana natrag trgovcu trebalo izbrisati. U skladu s tom izmjenom trebalo bi prilagoditi i Prilog I. Direktivi 2011/83/EU „Informacije o ostvarenju prava odustajanja”.

Briše se.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  S obzirom na tehnološki razvoj potrebno je ukloniti upućivanje na broj telefaksa iz popisa sredstava komunikacije u članku 6. stavku 1. točki (c) Direktive 2011/83/EU jer se telefaks rijetko upotrebljava i uvelike je zastario. Usto bi trgovcima trebalo omogućiti da kao zamjensku opciju adresi elektroničke pošte navedu druga sredstva komunikacije s potrošačima, na primjer, internetske obrasce i sobe za razgovor (chat), pod uvjetom da takva alternativna sredstva omogućuju potrošaču pohranu sadržaja komunikacije na trajnom nosaču podataka slično kao elektronička pošta. U skladu s tom izmjenom trebalo bi prilagoditi i Prilog I. Direktivi „Informacije o ostvarenju prava odustajanja”.

(38)  S obzirom na tehnološki razvoj potrebno je ukloniti upućivanje na broj telefaksa iz popisa sredstava komunikacije u članku 6. stavku 1. točki (c) Direktive 2011/83/EU jer se telefaks rijetko upotrebljava i uvelike je zastario. Ima li se u vidu raznolikost poduzeća uključenih u trgovinu, obveza da svi trgovci u svim slučajevima koriste internetsku komunikaciju nije potrebna. Bez obzira na to, ako trgovac koristi internetsku komunikaciju, te bi podatke trebalo dati potrošaču. Usto bi trgovcima trebalo omogućiti da izaberu upotrebu drugih sredstava komunikacije s potrošačima, na primjer, internetske obrasce i sobe za razgovor (chat), pod uvjetom da takva alternativna sredstva omogućuju potrošaču pohranu sadržaja komunikacije na trajnom nosaču podataka slično kao elektronička pošta. U skladu s tim trebalo bi prilagoditi i Prilog I. Direktivi „Informacije o ostvarenju prava odustajanja”.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Točku 11. Priloga I Direktivi 2005/29/EZ kojom se zabranjuje skriveno oglašavanje u uredničkom sadržaju u sredstvima priopćavanja trebalo bi prilagoditi kako bi se razjasnilo da se ista zabrana primjenjuje i ako trgovac potrošaču pruža informacije u obliku rezultata pretraživanja koji se prikazuju na njegov internetski upit.

(40)  Točku 11. Priloga I Direktivi 2005/29/EZ kojom se zabranjuje skriveno oglašavanje u uredničkom sadržaju u sredstvima priopćavanja trebalo bi prilagoditi kako bi se razjasnilo da se ista zabrana primjenjuje i ako trgovac potrošaču pruža informacije u obliku rezultata prikazanih na istaknutom mjestu koje inače ne bi dobio da se rezultati prikazuju kao opći rezultat pretraživanja koji se prikazuje na njegov internetski upit. Tako istaknuto mjesto trebalo bi biti jasno označeno.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a)  Potrošači se pri donošenju odluka o kupnji sve više oslanjaju na potrošačke recenzije i preporuke. Stoga bi nepoštenom poslovnom praksom trebalo smatrati zavaravanje potrošača navođenjem da je recenzija istinita ako nisu poduzeti razumni i proporcionalni koraci da se zajamči da recenzija odražava stvarno iskustvo potrošača. Ti bi koraci mogli uključivati, na primjer, tehnička sredstva za provjeru pouzdanosti osobe koja piše recenziju iziskujući od nje informacije za provjeru je li potrošač zaista koristio proizvod i pružajući potrošačima jasne informacije o tome kako se recenzije obrađuju, na primjer, jesu li sve recenzije, i pozitivne i negativne, objavljene ili jesu li one sponzorirane ili je na njih utjecao ugovorni odnos s trgovcem.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40b)  Iz istog bi razloga trebalo ažurirati Prilog I. Direktivi 2005/29/EZ kako bi se u njega uključili oglasi ili preporuke kojima se stvara lažan dojam da su prijatelji ili poznanici kupili, koristili ili preporučili proizvod, uslugu ili digitalni sadržaj.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Člankom 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima jamči se sloboda poduzetništva u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonima i praksama. Međutim, stavljanje proizvoda na tržište diljem država članica uz tvrdnju da su identični, a da se oni pritom zapravo znatno razlikuju po sastavu ili obilježjima, može zavarati potrošače i navesti ih da donesu odluku o poslu koju inače ne bi donijeli.

(41)  Stavljanje na tržište proizvoda s identičnim ili naizgled identičnim prikazom proizvoda koji se stavlja na tržište pod istom robnom markom, ali se razlikuje u sastavu ili karakteristikama, i činjenica da ta razlika nije jasno i sveobuhvatno navedena kako bi potrošaču bila odmah vidljiva, smatra se zavarujućom praksom. Takvu bi praksu trebalo smatrati nepoštenom i stoga bi je trebalo dodati na popis zavaravajućih poslovnih praksi koje se u svim okolnostima smatraju nepoštenima u skladu s Prilogom I. Direktivi 2005/29/EZ. Međutim, trgovac može prilagoditi proizvode iste robne marke za različita zemljopisna tržišta zbog legitimnih čimbenika, odnosno nabave lokalnih sastojaka, uvjeta nacionalnog prava, preformulacije ciljeva ili dokazivih sklonosti potrošača, ali te preferencije moraju biti potkrijepljene zadovoljavajućim dokazima. Mogući dokazi mogu se dobiti kušanjima ili testiranjima proizvoda na slijepo ili drugim metodama utvrđivanja jasne sklonosti u odabiru potrošačâ. U slučajevima u kojima je roba bitno različita po svom sastavu ili obilježjima, ali se njezinim izgledom, opisom ili slikovnim prikazom stvara dojam da je roba identična drugoj robi koja se stavlja na tržište u drugoj državi članici, ta bi razlika trebala biti jasno i razumljivo označena tako da bude odmah vidljiva potrošaču. Međutim, u slučaju proizvoda koji se stavljaju na tržište za dojenčad ili malu djecu, kao što je dječja hrana, podrazumijeva se da regionalne razlike ili preferencije u pogledu okusa vrlo vjerojatno neće biti vidljive na tako jasan način te da se zbog tog razloga trgovac ne može pozvati na to kad stavlja na tržište proizvode koji se bitno razlikuju po sastavu ili obilježjima.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Takva se praksa stoga može smatrati protivnom Direktivi 2005/29/EZ na temelju ocjene relevantnih elemenata svakog pojedinačnog slučaja. Kako bi se tijelima za zaštitu potrošača i agencijama za sigurnost hrane u državama članicama olakšala primjena postojećeg zakonodavstva, u Obavijesti Komisije od 26.9.2017. „o primjeni zakonodavstva EU-a o hrani i pravima potrošača na pitanja dvojne kvalitete proizvoda – konkretni slučaj prehrambenih proizvoda” dane su smjernice o primjeni postojećih pravila EU-a u slučajevima dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda46. U tom kontekstu Zajednički istraživački centar Komisije trenutačno razvija zajednički pristup usporednom ispitivanju prehrambenih proizvoda.

Briše se.

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Međutim, iskustvo s izvršavanjem pokazalo je da bi zbog nepostojanja izričite odredbe potrošačima, trgovcima i nadležnim nacionalnim tijelima moglo biti nejasno koje bi vrste poslovne prakse mogle biti u suprotnosti s Direktivom 2005/29/EZ. Kako bi se osigurala pravna sigurnost za trgovce i nacionalna tijela za izvršavanje, Direktivu 2005/29/EZ trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se izravno uredilo pitanje stavljanja na tržište nekog proizvoda uz tvrdnju da je identičan istom proizvodu koji je stavljen na tržište u nekoliko drugih država članica, a koji se pritom od njega znatno razlikuje po sastavu ili obilježjima. Nadležna tijela takvu bi praksu trebala ocjenjivati i suzbijati na pojedinačnoj osnovi u skladu s odredbama Direktive. Prilikom ocjenjivanja nadležno bi tijelo trebalo uzeti u obzir mogu li potrošači lako primijetiti takvo razlikovanje, pravo trgovca na prilagodbu proizvoda iste robne marke različitim geografskim tržištima zbog legitimnih čimbenika, poput dostupnosti ili sezonskog karaktera sirovina, definiranih sklonosti potrošača ili dobrovoljnih strategija usmjerenih na unaprjeđenje pristupa zdravim i hranjivim namirnicama, kao i pravo trgovca na ponudu proizvoda iste robne marke na različitim geografskim tržištima u pakiranjima različite težine ili zapremine.

Briše se.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Iako je prodaja izvan poslovnih prostorija zakonit i dobro uhodan prodajni kanal, poput prodaje u poslovnim prostorijama trgovca i prodaje na daljinu, određenom posebno agresivnom ili zavaravajućom marketinškom praksom u kontekstu posjeta potrošačevu domu bez prethodnog pristanka potrošača ili tijekom komercijalnih izleta može se na potrošače izvršiti pritisak da kupe robu koju u protivnom ne bi kupili i/ili da kupuju po pretjeranim cijenama te takva praksa često podrazumijeva neodgodivo plaćanje. Takva praksa često je usmjerena na starije osobe ili druge ranjive potrošače. Neke države članice takvu praksu smatraju nepoželjnom te smatraju da je nužno ograničiti određene oblike i aspekte prodaje izvan poslovnih prostorija u smislu Direktive 2011/83/EU, poput agresivne ili zavaravajuće marketinške ili prodajne prakse u kontekstu nezatraženih posjeta trgovca potrošačevu domu ili komercijalnih izleta, a na temelju javnog poretka ili poštovanja privatnog života potrošača zaštićena člankom 7. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s načelom supsidijarnosti te kako bi se olakšalo izvršavanje, trebalo bi stoga objasniti da se Direktivom 2005/29/EZ ne dovodi u pitanje sloboda država članica da donose mjere bez potrebe za pojedinačnom procjenom određene prakse kako bi zaštitile zakonite interese potrošača u pogledu nezatraženih posjeta trgovca njihovu domu radi ponude ili prodaje proizvoda ili komercijalnih izleta koje trgovac organizira s ciljem ili učinkom promidžbe ili prodaje proizvoda potrošačima ako su takve mjere opravdane na temelju javnog poretka ili zaštite privatnog života. Sve takve odredbe trebale bi biti proporcionalne i nediskriminirajuće. Države članice trebale bi biti dužne obavijestiti Komisiju o svim nacionalnim odredbama donesenima u tom pogledu kako bi Komisija mogla te informacije učiniti dostupnima svim zainteresiranim stranama te pratiti proporcionalnost i zakonitost tih mjera.

(44)  Iako je prodaja izvan poslovnih prostorija zakonit i dobro uhodan prodajni kanal, određenom posebno agresivnom ili zavaravajućom marketinškom praksom u kontekstu ustrajnih i neželjenih dolazaka u potrošačev dom bez prethodnog pristanka potrošača ili tijekom komercijalnih izleta može se na potrošače izvršiti pritisak da kupe proizvode koje u protivnom ne bi kupili i/ili da kupuju po pretjeranim cijenama te takva praksa često podrazumijeva neodgodivo plaćanje. Takva praksa često je usmjerena na starije osobe ili druge ranjive potrošače. U skladu s načelom supsidijarnosti te kako bi se olakšalo izvršavanje, trebalo bi stoga objasniti da se Direktivom 2005/29/EZ ne dovodi u pitanje sloboda država članica da usvajaju odredbe kako bi zaštitile zakonite interese potrošača u pogledu konkretne prakse ustrajnih i neželjenih dolazaka trgovca u potrošačev dom ili radi komercijalnih izleta koje trgovac organizira s ciljem ili učinkom promidžbe ili prodaje proizvoda potrošačima ako su takve odredbe proporcionalne, nediskriminirajuće i opravdane zbog prevladavajućih razloga od javnog interesa. Države članice trebale bi biti dužne obavijestiti Komisiju o svim nacionalnim odredbama donesenima u tom pogledu kako bi Komisija mogla te informacije učiniti dostupnima svim zainteresiranim stranama te pratiti prakse koje podliježu tim nacionalnim odredbama, kao i njihovu proporcionalnost i zakonitost.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točke 1.a, 1.b i 1.c (nove)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  U članku 2. stavku 1. dodaju se sljedeće točke:

 

(la)  „internetsko tržište” znači pružatelj usluga koji potrošačima omogućuje da na internetu sklapaju ugovore s trgovcima i potrošačima na internetskom sučelju internetskog tržišta;

 

(lb)  „usluga za usporedbu” znači usluga kojom se potrošačima nudi usporedba različitih trgovačkih ponuda robe ili usluga na temelju kriterija kao što su cijena, značajke ili recenzije, ili kojom se za potrošače identificiraju relevantni trgovci robom, uslugama ili digitalnim sadržajem s ciljem olakšavanja pokretanja izravnih transakcija između tih trgovaca i potrošača, bez obzira na to gdje se te transakcije na kraju zaključuju;

 

(lc)  „internetsko sučelje” znači internetsko sučelje kako je definirano u članku 2. stavku 16. Uredbe (EU) 2018/302.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 3. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ovom se Direktivom ne sprečavaju države članice da donose odredbe za zaštitu zakonitih interesa potrošača u pogledu agresivne ili zavaravajuće marketinške ili prodajne prakse u kontekstu nezatraženih posjeta trgovca potrošačevu domu ili komercijalnih izleta koje trgovac organizira s ciljem ili učinkom promidžbe ili prodaje proizvoda potrošačima pod uvjetom da su takve odredbe opravdane na temelju javnog poretka ili zaštite poštovanja privatnog života.”;

„Ovom se Direktivom ne sprečavaju države članice da donose odredbe za zaštitu zakonitih interesa potrošača u pogledu konkretnih marketinških ili prodajnih praksi za koje je utvrđeno da su agresivne ili zavaravajuće u kontekstu ustrajnih i neželjenih dolazaka trgovca u potrošačev dom ili komercijalnih izleta koje trgovac organizira s ciljem ili učinkom promidžbe ili prodaje proizvoda potrošačima pod uvjetom da su takve odredbe proporcionalne, nediskriminirajuće i opravdane prevladavajućim razlozima od javnog interesa.”;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 6. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U članak 6. stavak 2. umeće se sljedeća točka (c):

Briše se.

„(c)  svako stavljanje na tržište nekog proizvoda uz tvrdnju da je identičan istom proizvodu koji je stavljen na tržište u nekoliko drugih država članica, a koji se pritom od njega znatno razlikuje po sastavu ili obilježjima; ”.

 

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 7. – stavak 4. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  U članku 7. stavku 4. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ea)  za proizvode ili usluge koji se nude na internetskim tržištima, je li treća strana koja nudi robu ili usluge trgovac ili ne.”

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 7. – stavci 5.a i 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)  U članku 7. dodaju se sljedeći stavci:

 

„5a.  Ako internetsko tržište ili usluga za usporedbu omogućava pristup potrošačkim recenzijama proizvoda, sljedeće informacije smatraju se bitnima:

 

(a)  opis postupaka korištenih za prikupljanje i prikaz recenzija potrošača i je li provjerena istinitost tih recenzija i

 

(b)  ako su provjere obavljene, opis glavnih obilježja provjere.

 

5b.  Kada se potrošaču daje mogućnost pretraživanja proizvoda na temelju upita u obliku ključne riječi, izraza ili drugog unosa, internetska tržišta i usluge za usporedbu proizvoda daju informacije o glavnim parametrima, prikazanima po redoslijedu relativne važnosti, na temelju kojih se određuje rangiranje ponuda prikazanih potrošaču kao rezultat pretraživanja.”

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 11.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim obveze iz članka 11. da osiguraju prikladna i učinkovita sredstva za izvršavanje usklađenosti, države članice osiguravaju dostupnost ugovornih i neugovornih pravnih lijekova potrošačima koji su pretrpjeli štetu zbog nepoštene poslovne prakse kako bi se uklonile sve posljedice te nepoštene prakse u skladu s njihovim nacionalnim pravom.

1.  Države članice u skladu sa svojim nacionalnim pravom osiguravaju dostupnost ugovornih i neugovornih pravnih lijekova potrošačima koji su pretrpjeli štetu zbog nepoštene poslovne prakse.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ugovorni pravni lijekovi uključuju barem pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora.

2.  Ugovorni pravni lijekovi uključuju mogućnost prava potrošača na jednostrani raskid ugovora. Jamče se i dodatni ugovorni pravni lijekovi koji odražavaju prirodu i težinu neusklađenosti, a oni uključuju i pravo na smanjenje cijene ili pravo na naknadu štete. Tim se pravnim lijekovima ne dovodi u pitanje pravo Unije ili nacionalno pravo kojim se uređuje primjena pravnih lijekova.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 11.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ugovorni pravni lijekovi uključuju barem mogućnost naknade štete koju je potrošač pretrpio.”

3.  Ugovorni pravni lijekovi uključuju mogućnost naknade štete koju je potrošač pretrpio.”

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj pogođenih potrošača, uključujući one u drugim državama članicama;

(b)  broj potrošača koji su pretrpjeli štetu u dotičnoj državi članici i u drugim državama članicama ako su te informacije dostupne u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2017/2394;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svaku aktivnost koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili otklonio štetu koju su potrošači pretrpjeli;

(c)  svaku aktivnost koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili otklonio štetu koju su potrošači pretrpjeli, uključujući mjere koje je trgovac poduzeo za prijavu povrede ili suradnju s nadležnim sudovima ili upravnim tijelima;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je to prikladno, je li povreda počinjena namjerno ili iz nehaja;

(d)  je li povreda počinjena namjerno ili iz nehaja;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  tvrdi li trgovac da se pridržava odgovarajućeg kodeksa ponašanja ili da ispunjava odgovarajuće kvalifikacije;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice izvršavaju ovlasti utvrđene ovim člankom proporcionalno, učinkovito i djelotvorno u skladu s pravom Unije, što podrazumijeva i načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima, mjerodavna postupovna jamstva i propise Unije o zaštiti podataka, osobito Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a i nacionalno pravo.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je sankcija koju treba izreći novčana kazna, pri utvrđivanju njezina iznosa u obzir se uzimaju godišnji promet trgovca koji je počinio povredu te novčane kazne koje su za iste ili slične povrede ove Direktive izrečene u drugim državama članicama.

3.  Novčane kazne izrečene za iste povrede ove Direktive u drugim državama članicama također se uzimaju u obzir pri utvrđivanju razine sankcije.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije u smislu Uredbe (EU) br. 2017/2934 uključuju mogućnost nametanja novčanih kazna u maksimalnom iznosu od 4 % godišnjeg prometa trgovca u državi članici ili predmetnim državama članicama.

4.  Države članice osiguravaju da sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije koje treba izreći kao rezultat usklađenih aktivnosti pokrenutih u skladu s Poglavljem IV. Uredbe (EU) 2017/2394 uključuju mogućnost nametanja novčanih kazna i da one iznose najviše 10 000 000 EUR ili barem 4 % godišnjeg prometa trgovca u prethodnoj financijskoj godini u državi članici ili predmetnim državama članicama, ovisno o tome koji je iznos viši.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pri donošenju odluke o raspodjeli prihoda od novčanih kazna države članice uzimaju u obzir opće interese potrošača.

5.  Države članice koriste prihode od novčanih kazna kako bi poticale zaštitu općih interesa potrošača, uključujući i osnivanjem fonda namijenjenog pružanju pravne zaštite u slučaju štete koju su pretrpjeli potrošači i, ako je to primjenjivo, u slučaju drugih šteta, kao što je šteta za interese zaštite okoliša ili šteta za druge zaštićene javne interese koje su posljedica povrede.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2005/29/EZ

Članak 13. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Države članice ne moraju uspostaviti sveobuhvatan sustav javnog izvršavanja za izvršavanje sankcija u okviru ove Direktive.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -6. (nova)

Direktiva 2005/29/EZ

Prilog I. – točka 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-6)  U Prilogu I. dodaje se sljedeća točka:

 

„6.a  Oglašavanje sniženja cijene bez navođenja referentne cijene na temelju koje je sniženje cijene najavljeno i bez mogućnosti dokazivanja točnosti te referentne cijene tijekom 30 dana prije najave sniženja.”

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 2005/29/EZ

Prilog I. – točka 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Korištenje uredničkog sadržaja u sredstvima priopćavanja ili pružanje informacija u obliku rezultata pretraživanja na potrošačev internetski upit radi promidžbe proizvoda koju je trgovac platio, a da to nije jasno naznačeno u sadržaju ili rezultatima pretraživanja, odnosno slikama ili zvukovima koje potrošač može jasno prepoznati (promidžba; plaćeni plasman ili plaćeno uključivanje). To ne dovodi u pitanje Direktivu 2010/13/EU48.

11.  Korištenje uredničkog sadržaja u sredstvima priopćavanja ili pružanje informacija u obliku rezultata pretraživanja na potrošačev internetski upit radi promidžbe proizvoda koju je trgovac izravno ili neizravno platio ili davanja istaknutog mjesta kojim se zaobilaze opći rezultati pretraživanja, a da to nije jasno, sažeto i jednostavno naznačeno u sadržaju ili rezultatima pretraživanja, odnosno slikama ili zvukovima koje potrošač može jasno prepoznati (promidžba; plaćeni plasman ili plaćeno uključivanje). To ne dovodi u pitanje Direktivu 2010/13/EU48.

__________________

__________________

48 Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).

48 Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Direktiva 2005/29/EZ

Prilog I. – točka 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  U Prilogu I. dodaje se sljedeća točka:

 

„13.a Navođenje ili stvaranje dojma na neki drugi način odnosno izgledom, opisom ili slikovnim prikazom da je roba identična ili naizgled identična drugoj robi koja se stavlja na tržište u drugoj državi članici, a da to nije slučaj, osim ako se ta roba razlikuje zbog jasnih i dokazivih regionalnih sklonosti potrošača, nabave lokalnih sastojaka ili uvjeta nacionalnih prava, a ta je razlika jasno i razumljivo označena tako da je odmah vidljiva potrošaču.”

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.b (nova)

Direktiva 2005/29/EZ

Prilog I. – točka 23.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  U Prilogu I. dodaje se sljedeća točka:

 

„23 a.  Korištenje različitih tehnologija kojima se omogućuje kupnja velikog broja karata za različita događanja, uključujući automatiziranim softverom, kako bi se te karte preprodavale za veću cijenu nego što zaista vrijede.”

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.c (nova)

Direktiva 2005/29/EZ

Prilog I. – točka 23.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c)  U Prilogu I. dodaje se sljedeća točka:

 

„23.b Navođenje ili na drugi način stvaranje dojma da je recenziju proizvoda dao potrošač koji je zaista koristio proizvod bez poduzimanja razumnih i razmjernih mjera da se zajamči da ta recenzija odražava istinska iskustva potrošača.”

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.d (nova)

Direktiva 2005/29/EZ

Prilog I. – točka 23.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6d)  U Prilogu I. dodaje se sljedeća točka:

 

„23.c  Stvaranje lažnog dojma da su drugi potrošači kupili, koristili ili preporučili određeni proizvod, uslugu ili digitalni sadržaj na temelju nepovezanih parametara uključujući preferencije robnih marki i geografsku lokaciju.”

Obrazloženje

Potrošači se pri donošenju odluka o kupnji sve više oslanjaju na potrošačke recenzije i preporuke. Prilog I. stoga bi trebalo izmijeniti da se njime obuhvati ta zavaravajuća praksa.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. − podtočka d

Direktiva 2011/83/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  „ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom nosaču podataka” znači ugovor prema kojem trgovac isporučuje ili se obvezuje isporučiti uslugu potrošaču, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti njezinu cijenu. To obuhvaća i ugovore prema kojima potrošač daje ili se obvezuje dati osobne podatke trgovcu, osim u slučajevima u kojima trgovac osobne podatke dobivene od potrošača obrađuje isključivo za potrebe isporuke digitalnog sadržaja ili u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza kojima podliježe te ih ne obrađuje ni u koju drugu svrhu;

(16)  „ugovor o isporuci digitalnog sadržaja” znači ugovor prema kojem trgovac isporučuje ili se obvezuje isporučiti uslugu potrošaču, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti cijenu. To obuhvaća i ugovore prema kojima potrošač daje ili se obvezuje dati osobne podatke trgovcu, osim u slučajevima u kojima trgovac osobne podatke dobivene od potrošača obrađuje isključivo za potrebe isporuke digitalnog sadržaja u skladu s [Direktivom o digitalnom sadržaju] ili u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza kojima podliježe te ih ne obrađuje ni u koju drugu svrhu;

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. − podtočka d

Direktiva 2011/83/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  „digitalna usluga” znači (a) usluga koja potrošaču omogućuje izradu, obradu ili pohranu podataka ili pristup podacima u digitalnom obliku; ili (b) usluga koja omogućuje dijeljenje podataka ili bilo kakvu drugu interakciju s podacima u digitalnom obliku koje su učitali ili izradili potrošač i drugi korisnici te usluge, uključujući dijeljenje videozapisa i zvučnih zapisa te drugo udomljavanje datoteka, obradu teksta ili igre koje se nude u okruženju računalstva u oblaku i na društvenim medijima.

(17)  „digitalna usluga” znači (a) usluga kojom se potrošaču omogućuje izrada, obrada ili pohrana podataka ili pristup podacima u digitalnom obliku; ili (b) usluga kojom se omogućuje dijeljenje podataka ili bilo kakva druga interakcija s podacima u digitalnom obliku koje su učitali ili izradili potrošač i drugi korisnici te usluge.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. − podtočka d

Direktiva 2011/83/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  „ugovor o digitalnoj usluzi” znači ugovor prema kojem trgovac pruža ili se obvezuje pružiti digitalnu uslugu potrošaču, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti njezinu cijenu. To obuhvaća i ugovore prema kojima potrošač daje ili se obvezuje dati osobne podatke trgovcu, osim u slučajevima u kojima trgovac osobne podatke dobivene od potrošača obrađuje isključivo za potrebe isporuke digitalne usluge ili u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza kojima podliježe i te podatke ne obrađuje ni u koju drugu svrhu;

(18)  „ugovor o digitalnoj usluzi” znači ugovor prema kojem trgovac pruža ili se obvezuje pružiti digitalnu uslugu potrošaču, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti cijenu. To obuhvaća i ugovore prema kojima potrošač daje ili se obvezuje dati osobne podatke trgovcu, osim u slučajevima u kojima trgovac osobne podatke dobivene od potrošača obrađuje isključivo radi isporuke digitalne usluge u skladu s [Direktivom o digitalnom sadržaju] ili u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza kojima podliježe te ih ne obrađuje ni u koju drugu svrhu;

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2011/83/EU

Članak 3. – stavak 3. – točka k

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a)  U članku 3. stavku 3. točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

(k)  za usluge prijevoza putnika, s izuzetkom članka 8. stavka 2. i članaka 19. i 22.;

(k)  za usluge prijevoza putnika, s izuzetkom članka 8. stavka 2. i članaka 19., 21 i 22.;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=HR)

Obrazloženje

Ova izmjena potrebna je u svrhu logičke dosljednosti teksta i zbog njezine izravne povezanosti s drugim dopustivim izmjenama.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 5. – stavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  kada je to primjenjivo, relevantnu interoperabilnost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s računalnom opremom i programskom podrškom s kojom je trgovac upoznat ili se opravdano može očekivati da je trebao biti upoznat;”.

(h)  kada je to primjenjivo, relevantnu interoperabilnost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s računalnom opremom ili programskom podrškom različitom od one za koju se digitalni sadržaj ili digitalna usluga istog tipa obično koristi;”.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  geografsku adresu na kojoj trgovac ima poslovni nastan te broj telefona, adresu e-pošte trgovca ili drugo sredstvo internetske komunikacije koje jamči da potrošač može pohraniti prepisku s trgovcem na trajnom nosaču podataka, kako bi se potrošaču omogućilo da brzo stupi u kontakt s trgovcem i da s njim učinkovito komunicira. Kada je to primjenjivo, trgovac usto navodi geografsku adresu i identitet trgovca za čiji račun djeluje;

(c)  geografsku adresu na kojoj trgovac ima poslovni nastan te broj telefona, adresu e-pošte trgovca i po potrebi drugo sredstvo internetske komunikacije koje jamči da potrošač može voditi evidenciju kontakata s trgovcem i sačuvati kopije pisane prepiske s trgovcem na trajnom nosaču podataka, kako bi se potrošaču omogućilo da brzo stupi u kontakt s trgovcem i da s njim učinkovito komunicira. Kada je to primjenjivo, trgovac usto navodi geografsku adresu i identitet trgovca za čiji račun djeluje;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6. – stavak 1. – točka s

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  kada je to primjenjivo, relevantnu interoperabilnost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s računalnom opremom i programskom podrškom s kojom je trgovac upoznat ili se opravdano može očekivati da je trebao biti upoznat;”.

(s)  kada je to primjenjivo, relevantnu interoperabilnost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s računalnom opremom ili programskom podrškom različitom od one za koju se digitalni sadržaj ili digitalna usluga istog tipa obično koristi;”.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6.a – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije nego što se potrošač obveže ugovorom na daljinu ili bilo kojom odgovarajućom ponudom na internetskom tržištu, internetsko tržište pruža i sljedeće informacije:

Prije nego što se potrošač obveže ugovorom na daljinu ili bilo kojom odgovarajućom ponudom na internetskom tržištu, internetsko tržište pruža i sljedeće informacije na jasan i korisnicima lako razumljiv način ne dovodeći pritom u pitanje odredbe Direktive 2005/29/EZ:

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6.a – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  glavne parametre na temelju kojih se utvrđuje poredak ponuda koje se potrošaču prikazuju u obliku rezultata pretraživanja na njegov upit na internetskom tržištu;

Briše se.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6.a – stavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  jesu li i kako algoritmi ili automatske odluke korišteni za prikaz ponuda ili određivanje cijena, uključujući personalizirane tehnike određivanja cijena.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6.a – stavak 1. – točka db (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  osnovu za izračun svih sniženja cijena za proizvod ili uslugu, prikazanih u obliku rezultata pretraživanja na upit potrošača na internetskom tržištu;

Obrazloženje

Na primjer, snižene cijene koje se nude na internetskim tržištima za putovanja često ne postoje za određene datume koje potrošač pretražuje. Stoga je u rezultatima pretraživanja na internetskom tržištu potrebno navesti točne informacije o smanjenju cijena.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6.a – stavak 1. – točka dc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  po potrebi, službenu klasifikaciju, kategorizaciju ili stupanj kvalitete proizvoda.

Obrazloženje

Neki sektori imaju sustave službenih klasifikacija (primjerice sustav hotelskih zvjezdica u turističkom sektoru). Internetska tržišta trebala bi po potrebi navesti službenu klasifikaciju proizvoda ili usluge.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6.a – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu zadržati ili uvesti u svoje nacionalno pravo zahtjeve za dodatne informacije.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nakon što se potrošač na internetskom tržištu obvezao ugovorom na daljinu ili ugovorom sklopljenim izvan poslovnih prostorija, ili bilo kojom sličnom ponudom, i u slučaju u kojem je ponuda prodane robe ili usluge internetskom tržištu prijavljena kao nezakonita i s njega uklonjena na temelju toga, internetsko tržište bez odgode potrošaču pruža sljedeće informacije na jasan i razumljiv način:

 

(a)  da su prodani proizvod ili usluga ili njihova ponuda nezakoniti ili vjerojatno nezakoniti i da su uklonjeni;

 

(b)  identitet trgovca koji je dao ponudu koja je uklonjena;

 

(c)  razlog zbog kojeg je ponuda uklonjena.

Obrazloženje

Internetska tržišta koja uvide da su ponuda, proizvod ili usluga na njihovoj internetskoj platformi nezakoniti trebala bi potrošače obavijestiti o mogućoj nezakonitosti kupljene ponude, proizvoda ili usluge. Takvom bi se obvezom, koja podrazumijeva veću transparentnost, ponudila bolja zaštita potrošača.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 2011/83/EU

Članak 6.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 6.b

 

Zahtjevi za nadgledanje koji se primjenjuju na upravitelje internetskih tržišta

 

Upravitelji internetskih tržišta dužni su poduzeti razumne mjere kako bi zajamčili da se usluge koje pružaju ne mogu zloupotrijebiti i time potrošači dovesti u ranjiv položaj. Potrebna je odgovarajuća razina zaštite koja je u skladu s vrstom robe ili usluga koje se prodaju i sa svim stvarnim dokazima o šteti koja proizlazi iz njihove prodaje. Konkretno, upravitelji prate aktivnosti u kojima se može zaključiti da se trgovac predstavlja kao netrgovac kako bi utjecao na odabir potrošača i njihova očekivanja o kvaliteti proizvoda ili usluge koju kupuju.”

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka -5. (nova)

Direktiva 2011/83/EU

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-5)  U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Kod ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija, informacije predviđene u članku 6. stavku 1. trgovac dostavlja potrošaču na papiru ili, ako je potrošač suglasan, na drugom trajnom nosaču podataka. Te su informacije čitljive i sastavljene jednostavnim i razumljivim riječima.

1.  Kod ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija, informacije predviđene u članku 6. stavku 1. trgovac dostavlja potrošaču na trajnom nosaču podataka. Te su informacije čitljive i sastavljene jednostavnim i razumljivim riječima.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Obrazloženje

Ova izmjena potrebna je radi osiguravanja unutarnje logike teksta i jer su izmjene neodvojivo povezane s ostalim dopuštenim izmjenama. U digitalnom dobu nema potrebe propisivati da se sve informacije moraju predočiti u papirnatom obliku.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka -5.a (nova)

Direktiva 2011/83/EU

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-5a)  U članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Trgovac potrošaču dostavlja primjerak potpisanog ugovora ili potvrde ugovora na papiru ili, ako je potrošač suglasan, na drugom trajnom nosaču podataka, uključujući, ako je to primjenjivo, potvrdu prethodnog izričitog pristanka potrošača i potvrdu u skladu s točkom (m) članka 16.

2.  Trgovac potrošaču dostavlja primjerak potpisanog ugovora na trajnom nosaču podataka, uključujući, ako je to primjenjivo, potvrdu prethodnog izričitog pristanka potrošača i potvrdu u skladu s točkom (m) članka 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=HR)

Obrazloženje

Ova izmjena potrebna je radi osiguravanja unutarnje logike teksta i jer su izmjene neodvojivo povezane s ostalim dopuštenim izmjenama. U digitalnom dobu nema potrebe propisivati da se sve informacije moraju predočiti u papirnatom obliku.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a

Direktiva 2011/83/EU

Članak 13. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„3.  Ako trgovac nije ponudio da sam preuzme robu, s obzirom na kupoprodajni ugovor trgovac se može suzdržati od povrata novca dok ne primi vraćenu robu.”;

 

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Direktiva 2011/83/EU

Članak 13. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kad je riječ o bilo kojem digitalnom sadržaju u opsegu u kojem ne predstavlja osobne podatke, a koji je učitao ili izradio potrošač prilikom upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju je isporučio trgovac, trgovac ispunjava obveze i može ostvarivati prava iz [Direktive o digitalnom sadržaju].”

5.  Kad je riječ o bilo kojem digitalnom sadržaju u opsegu u kojem ne predstavlja osobne podatke, a koji je dao ili izradio potrošač prilikom upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju je isporučio trgovac, trgovac ispunjava obveze i može ostvarivati prava iz [Direktive o digitalnom sadržaju].”

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. − podtočka 1.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 14. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Nakon raskida ugovora, potrošač se suzdržava od upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te od njegova ustupanja trećim stranama.”;

 

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 8 – podtočka 1.a (nova)

Direktiva 2011/83/EU

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Dodaju se sljedeći stavci:

 

„2a. Nakon raskida ugovora, potrošač se suzdržava od upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge te od njihova ustupanja trećim stranama.”;

(Vidi amandman u vezi s člankom 14. stavkom 2. Direktive 2011/83/EU.)

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 9 – podtočka 1.a (nova)

Direktiva 2011/83/EU

Članak 16. – stavak 1. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a)  U stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)  isporuke robe ili usluga za koje cijena zavisi o fluktuacijama na financijskom tržištu na koje trgovac ne može utjecati, a do kojih može doći unutar roka za odustajanje;

(b)  isporuke robe, usluga ili energije izvan mreže za koje cijena zavisi o fluktuacijama na financijskom tržištu ili na tržištima sirovina i energije na koje trgovac ne može utjecati, a do kojih može doći unutar roka za odustajanje;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=FR)

Obrazloženje

Ova izmjena potrebna je radi unutarnje logike teksta i jer je neraskidivo povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 9 – podtočka 1.b (nova)

Direktiva 2011/83/EU

Članak 16. – stavak 1. – točka h

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b)  U stavku 1. točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

(h)  ugovore u kojima je potrošač izričito zatražio dolazak trgovca u svrhu izvršavanja hitnih popravaka ili održavanja. Ako prilikom takvog dolaska trgovac pruži dodatne usluge povrh onih koje je potrošač posebno zatražio ili isporuči robu osim zamjenskih dijelova potrebnih za uslugu održavanja ili popravka, pravo odustajanja primjenjuje se na te dodatne usluge ili robu;

(h)  ugovore u kojima je potrošač izričito zatražio dolazak trgovca u svrhu izvršavanja hitnih popravaka ili održavanja ili drugih jednako tako žurnih i hitnih usluga; Ako prilikom takvog dolaska trgovac pruži dodatne usluge povrh onih koje je potrošač posebno zatražio ili isporuči robu osim zamjenskih dijelova potrebnih za uslugu održavanja ili popravka, pravo odustajanja primjenjuje se na te dodatne usluge ili robu;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=EN)

Obrazloženje

Ova izmjena potrebna je radi unutarnje logike teksta i jer je neraskidivo povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 9. − podtočka 3.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 1. – stavak 1. – točka n

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  dodaje se sljedeća točka:

Briše se.

„(n)  isporuke robe koju je potrošač tijekom roka za odustajanje upotrebljavao više nego što je to potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcioniranja robe.”

 

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj pogođenih potrošača, uključujući one u drugim državama članicama;

(b)  broj potrošača koji su pretrpjeli štetu u dotičnoj državi članici i u drugim državama članicama ako su te informacije dostupne u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2017/2394;

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svaku aktivnost koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili otklonio štetu koju su potrošači pretrpjeli;

(c)  svaku aktivnost koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili otklonio štetu koju su potrošači pretrpjeli, uključujući mjere koje je trgovac poduzeo za prijavu povrede ili suradnju s nadležnim sudovima ili upravnim tijelima;

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je to prikladno, je li povreda počinjena namjerno ili iz nehaja;

(d)  je li povreda počinjena namjerno ili iz nehaja;

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  tvrdi li trgovac da se pridržava odgovarajućeg kodeksa ponašanja ili da ispunjava odgovarajuće kvalifikacije;

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice izvršavaju ovlasti utvrđene ovim člankom proporcionalno, učinkovito i djelotvorno u skladu s pravom Unije, što podrazumijeva i načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima, mjerodavna postupovna jamstva i propise Unije o zaštiti podataka, osobito Uredbu (EU) 2016/679, i nacionalno pravo.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je sankcija koju treba izreći novčana kazna, pri utvrđivanju njezina iznosa u obzir se uzimaju godišnji promet trgovca koji je počinio povredu te novčane kazne koje su za iste ili slične povrede ove Direktive izrečene u drugim državama članicama.

3.  Novčane kazne izrečene za iste povrede ove Direktive u drugim državama članicama također se uzimaju u obzir pri utvrđivanju razine sankcije.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije u smislu Uredbe (EU) br. 2017/2934 uključuju mogućnost nametanja novčanih kazna u maksimalnom iznosu od 4 % godišnjeg prometa trgovca u državi članici ili predmetnim državama članicama.

4.  Države članice osiguravaju da sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije koje treba izreći kao rezultat usklađenih aktivnosti pokrenutih u skladu s Poglavljem IV. Uredbe (EU) 2017/2394 uključuju mogućnost nametanja novčanih kazna i da one iznose najviše 10 000 000 EUR ili barem 4 % godišnjeg prometa trgovca u prethodnoj financijskoj godini u državi članici ili predmetnim državama članicama, ovisno o tome koji je iznos viši.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Pri donošenju odluke o raspodjeli prihoda od novčanih kazna države članice uzimaju u obzir opće interese potrošača.

5.  Države članice koriste prihode od novčanih kazna kako bi poticale zaštitu općih interesa potrošača, uključujući i osnivanjem fonda namijenjenog pružanju pravne zaštite u slučaju štete koju su pretrpjeli potrošači i, ako je to primjenjivo, u slučaju drugih šteta, kao što je šteta za interese zaštite okoliša ili šteta za druge zaštićene javne interese koje su posljedica povrede.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2011/83/EU

Članak 24. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Države članice ne moraju uspostaviti sveobuhvatan sustav javnog izvršavanja za izvršavanje sankcija u okviru ove Direktive.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11. − podtočka 1. – podtočka a

Direktiva 2011/83/EU

Prilog I. – točka A

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u točki A. treći odlomak pod podnaslovom „Pravo odustajanja” zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Da biste mogli ostvariti pravo odustajanja, o svojoj odluci da odustanete od ugovora morate nas obavijestiti [2] nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom). Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, ali to nije obvezno. [3].”;

 

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11. − podtočka 1. – podtočka c

Direktiva 2011/83/EU

Prilog I. – točka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  točka 4. pod podnaslovom „Upute za popunjavanje” zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„4. U slučaju kupoprodajnih ugovora u kojima niste ponudili da u slučaju odustajanja od ugovora preuzmete robu, umetnite sljedeće: „Povrat novca možemo obustaviti dok ne primimo vraćenu robu.”.”;

 

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11. − podtočka 1. – podtočka d

Direktiva 2011/83/EU

Prilog I. – točka 5. – podtočka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  U točki 5. podtočka (c) pod podnaslovom „Upute za popunjavanje” briše se.

Briše se.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj pogođenih potrošača, uključujući one u drugim državama članicama;

(b)  broj potrošača koji su pretrpjeli štetu u dotičnoj državi članici i u drugim državama članicama ako su te informacije dostupne u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2017/2394;

Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na izmijenjeni akt (članak  8.b stavak 2. točka (b)) odgovara članku 8.b stavku 2. točki (c) Prijedloga Komisije. Navedeno odstupanje prouzročeno je nepravilnim numeriranjem engleske jezične verzije Prijedloga Komisije.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svaku aktivnost koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili otklonio štetu koju su potrošači pretrpjeli;

(c)  svaku aktivnost koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili otklonio štetu koju su potrošači pretrpjeli, uključujući mjere koje je trgovac poduzeo za prijavu povrede ili suradnju s nadležnim sudovima ili upravnim tijelima;

Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na izmijenjeni akt (članak  8.b stavak 2. točka (c)) odgovara članku 8.b stavku 2. točki (d) Prijedloga Komisije. Navedeno odstupanje prouzročeno je nepravilnim numeriranjem engleske jezične verzije Prijedloga Komisije.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je to prikladno, je li povreda počinjena namjerno ili iz nehaja;

(d)  je li povreda počinjena namjerno ili iz nehaja;

Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na izmijenjeni akt (članak  8.b stavak 2. točka (d)) odgovara članku 8.b stavku 2. točki (e) Prijedloga Komisije. Navedeno odstupanje prouzročeno je nepravilnim numeriranjem engleske jezične verzije Prijedloga Komisije.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  tvrdi li trgovac da se pridržava odgovarajućeg kodeksa ponašanja ili da ispunjava odgovarajuće kvalifikacije;

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice izvršavaju ovlasti utvrđene ovim člankom proporcionalno, učinkovito i djelotvorno u skladu s pravom Unije, što podrazumijeva i načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima, mjerodavna postupovna jamstva i propise Unije o zaštiti podataka, osobito Uredbu (EU) 2016/679, i nacionalno pravo.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je sankcija koju treba izreći novčana kazna, pri utvrđivanju njezina iznosa u obzir se uzimaju godišnji promet trgovca koji je počinio povredu te novčane kazne koje su za iste ili slične povrede ove Direktive izrečene u drugim državama članicama.

3.  Novčane kazne izrečene za iste povrede ove Direktive u drugim državama članicama također se uzimaju u obzir pri utvrđivanju razine sankcije.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije u smislu Uredbe (EU) br. 2017/2934 uključuju mogućnost nametanja novčanih kazna u maksimalnom iznosu od 4 % godišnjeg prometa trgovca u državi članici ili predmetnim državama članicama.

4.  Države članice osiguravaju da sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije koje treba izreći kao rezultat usklađenih aktivnosti pokrenutih u skladu s Poglavljem IV. Uredbe (EU) 2017/2394 uključuju mogućnost nametanja novčanih kazna i da one iznose najviše 10 000 000 EUR ili barem 4 % godišnjeg prometa trgovca u prethodnoj financijskoj godini u državi članici ili predmetnim državama članicama, ovisno o tome koji je iznos viši.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Pri donošenju odluke o raspodjeli prihoda od novčanih kazna države članice uzimaju u obzir opće interese potrošača.

5.  Države članice koriste prihode od novčanih kazna kako bi poticale zaštitu općih interesa potrošača, uključujući i osnivanjem fonda namijenjenog pružanju pravne zaštite u slučaju štete koju su pretrpjeli potrošači i, ako je to primjenjivo, u slučaju drugih šteta, kao što je šteta za interese zaštite okoliša ili šteta za druge zaštićene javne interese koje su posljedica povrede.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 93/13/EEZ

Članak 8.b – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Države članice ne moraju uspostaviti sveobuhvatan sustav javnog izvršavanja za izvršavanje sankcija u okviru ove Direktive.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj pogođenih potrošača, uključujući one u drugim državama članicama;

(b)  broj potrošača koji su pretrpjeli štetu u dotičnoj državi članici i u drugim državama članicama ako su te informacije dostupne u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2017/2394;

Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na izmijenjeni akt (članak  8. stavak 2. točka (b)) odgovara članku 8. stavku 2. točki (j) Prijedloga Komisije. Navedeno odstupanje prouzročeno je nepravilnim numeriranjem engleske jezične verzije Prijedloga Komisije.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svaku aktivnost koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili otklonio štetu koju su potrošači pretrpjeli;

(c)  svaku aktivnost koju je trgovac poduzeo kako bi ublažio ili otklonio štetu koju su potrošači pretrpjeli, uključujući mjere koje je trgovac poduzeo za prijavu povrede ili suradnju s nadležnim sudovima ili upravnim tijelima;

Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na izmijenjeni akt (članak  8. stavak 2. točka (c)) odgovara članku 8. stavku 2. točki (k) Prijedloga Komisije. Navedeno odstupanje prouzročeno je nepravilnim numeriranjem engleske jezične verzije Prijedloga Komisije.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je to prikladno, je li povreda počinjena namjerno ili iz nehaja;

(d)  je li povreda počinjena namjerno ili iz nehaja;

Upućivanje u zaglavlju koje se odnosi na izmijenjeni akt (članak  8. stavak 2. točka (d)) odgovara članku 8. stavku 2. točki (l) Prijedloga Komisije. Navedeno odstupanje prouzročeno je nepravilnim numeriranjem engleske jezične verzije Prijedloga Komisije.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  tvrdi li trgovac da se pridržava odgovarajućeg kodeksa ponašanja ili da ispunjava odgovarajuće kvalifikacije;

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice izvršavaju ovlasti utvrđene ovim člankom proporcionalno, učinkovito i djelotvorno u skladu s pravom Unije, što podrazumijeva i načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima, mjerodavna postupovna jamstva i propise Unije o zaštiti podataka, osobito Uredbu (EU) 2016/679, i nacionalno pravo.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je sankcija koju treba izreći novčana kazna, pri utvrđivanju njezina iznosa u obzir se uzimaju godišnji promet trgovca koji je počinio povredu te novčane kazne koje su za iste ili slične povrede ove Direktive izrečene u drugim državama članicama.

3.  Novčane kazne izrečene za iste povrede ove Direktive u drugim državama članicama također se uzimaju u obzir pri utvrđivanju razine sankcije.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije u smislu Uredbe (EU) br. 2017/2934 uključuju mogućnost nametanja novčanih kazna u maksimalnom iznosu od 4 % godišnjeg prometa trgovca u državi članici ili predmetnim državama članicama.

4.  Države članice osiguravaju da sankcije za raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije koje treba izreći kao rezultat usklađenih aktivnosti pokrenutih u skladu s Poglavljem IV. Uredbe (EU) 2017/2394 uključuju mogućnost nametanja novčanih kazna i da one iznose najviše 10 000 000 EUR ili barem 4 % godišnjeg prometa trgovca u prethodnoj financijskoj godini u državi članici ili predmetnim državama članicama, ovisno o tome koji je iznos viši.

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Pri donošenju odluke o raspodjeli prihoda od novčanih kazna države članice uzimaju u obzir opće interese potrošača.

5.  Države članice koriste prihode od novčanih kazna kako bi poticale zaštitu općih interesa potrošača, uključujući i osnivanjem fonda namijenjenog pružanju pravne zaštite u slučaju štete koju su pretrpjeli potrošači i, ako je to primjenjivo, u slučaju drugih šteta, kao što je šteta za interese zaštite okoliša ili šteta za druge zaštićene javne interese koje su posljedica povrede.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Direktiva 98/6/EZ

Članak 8. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Države članice ne moraju uspostaviti sveobuhvatan sustav javnog izvršavanja za izvršavanje sankcija u okviru ove Direktive.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„Članak 4.a

 

Europska aplikacija za prava potrošača

 

1.  Komisija je dužna do 1. siječnja 2021. razviti mobilnu aplikaciju koja služi kao pristupna točka za građane koji traže informacije o pravima potrošača i za potrošače koji traže izvansudsko rješavanje sporova obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 524/2013 i potporu u pritužbama preko Mreže europskih potrošačkih centara.

 

2.  Mobilna aplikacija iz stavka 1. sadrži sljedeće funkcije:

 

(a)  elektronički obrazac za pritužbe koji potrošač može ispuniti;

 

(b)  mogućnost podnošenja ispunjenog obrasca za pritužbe na platformu za internetsko rješavanje sporova uspostavljenu u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 ili nadležnom Europskom potrošačkom centru, ovisno o uključenim strankama;

 

(c)  pružanje točnih i ažuriranih informacija o pravima potrošača i jamstvima povezanima s kupnjom robe i usluga na jasan, razumljiv i lako dostupan način.

(1)

SL C 440, 6.12.2018., str. 66.


OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj vjeruje da Prijedlog Komisije u mnogim područjima predstavlja dobru osnovu i da se njime uvodi zadovoljavajuća reforma nakon ishoda REFIT-a.

Stoga se u nacrtu izvješća ne predlaže velik broj većih izmjena od početnog pristupa Komisije, osim onih o jednom od najspornijih pitanja: izmjeni prava na odustajanje.

Izvjestitelj razumije i smatra da postoji potreba za pronalaženjem ravnoteže između prava dodijeljenih potrošačima i očekivanja poslovnih subjekata. Kad je riječ o pravu na odustajanje, postoje primjeri da manji broj potrošača zloupotrebljava postojeće pravo. To može biti problematično za mala poduzeća pa je izvjestitelj otvoren za alternativne mjere ublažavanja posljedica koje bi se za njih mogle uvesti.

Međutim, Prijedlogom Komisije upućuje se negativni signal potrošačima, a prema mišljenju izvjestitelja i dovodi u pitanje daljnji rast elektroničke trgovine. Kako napredujemo sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta, izvjestitelj vjeruje da se također moramo pobrinuti za to da se drugim zakonodavnim temeljima daje potpora građanima i poduzećima koja svoje poslovanje prebacuju na internet. Posebno je u ovom području prodaja robe na internetu olakšana mogućnošću potrošača da jednostavno i lako iskoriste pravo na odustajanje. Svaka promjena uloga mogla bi odvratiti od kupnje na internetu, a to bi, po mišljenju izvjestitelja, bilo lošije rješenje za sve.

Kad je riječ o sankcijama, izvjestitelj radi jasnoće predlaže nekoliko izmjena. Izvjestitelj osobito predlaže da se u člancima jasnije odražava stajalište navedeno u uvodnim izjavama o tome kada se može odrediti novčana kazna koja se temelji na prometu. U relevantnim člancima to nije jasno povezano sa slučajevima uspješnog djelovanja na osnovi Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača i stoga je to sada izričito navedeno.

Izvjestitelj predlaže i razradu stava Komisije o tome kako osigurati sankcije za promicanje interesa potrošača. Izvjestitelj smatra da su kazne često samo u minimalnoj mjeri, ako i uopće, u korist osoba koje su pretrpjele štetu. Da spomenemo trenutačni primjer, vlasnici pogođenih vozila Volkswagena ne mogu vidjeti razliku u slučaju da je novčanu kaznu nacionalna vlada naplatila ili ne, a ni šteta u okolišu neće nužno biti izravno otklonjena kao posljedica kazne. Izvjestitelj stoga predlaže jasnije povezivanje prihoda od novčanih kazni s konkretnom potporom pogođenim potrošačima.

Izvjestitelj predlaže neka nova pojašnjenja odredbi o nezatraženim posjetima i komercijalnim izletima kako bi se bolje definirali uvjeti pod kojima države članice mogu odlučiti uvesti ograničenja. Treba biti jasno da ovo nije rasprava o pozitivnim ili negativnim aspektima prodaje po kućama same po sebi nego o ciljanim odredbama radi rješavanja slučajeva agresivnih ili obmanjujućih praksi.

Izvjestitelj je u pogledu dvojne kvalitete robe primio na znanje stav o preliminarnom ishodu izvješća na vlastitu inicijativu o dvojnoj kvaliteti robe u odboru IMCO. U njemu je napomenuto da bi se neki prijedlozi Komisije mogli poboljšati, no u izvješću nisu dane nikakve konkretne preporuke za poboljšanja. Izvjestitelj smatra da bi se tekst mogao poboljšati većim upućivanjem na metodologije na razini EU-a i ta je promjena unesena u uvodne izjave.

Kad je riječ o obvezama transparentnosti za internetska tržišta, izvjestitelj uvodi dva pojašnjenja.

Prvo se odnosi na oglase u okviru rezultata pretraživanja. Izvjestitelj se slaže s Komisijom da bi to trebalo pojasniti, ali postoje slučajevi u kojima bi „izvršena plaćanja” bila jedan od kriterija za rangiranje rezultata pretraživanja. U tim slučajevima plaćanje nije dominantan parametar pa se ne čini primjerenim da se s njima postupa kao s plaćenim oglasima. Kad je riječ o oglasima, plaćanjem se jamči da će određene ključne riječi biti prikazane na stranici bez obzira na algoritam internetskog tržišta. Prijedlogom izvjestitelja želi se obuhvatiti ovaj drugi primjer, a izvjestitelju se čini da je to bila i namjera Komisije.

Drugo pojašnjenje odnosi se na sažetak koji internetsko tržište treba dati o glavnim parametrima kojima se rangiraju rezultati pretraživanja. U ovom slučaju izvjestitelj je uvjeren da je sažetost vrlina. Informacije koje se stavljaju na raspolaganje potrošačima trebaju biti lako razumljive i primjenjive na ono što potrošači vide na zaslonu. Potrošač nema nikakve koristi od toga da vidi dvanaest stranica opisa na koji način tražilica može raditi, posebno ako mu je potrebno brzo pretraživanje. Isto tako, potrošač obično ima mogućnost reorganizirati rezultate pretraživanja filtriranjem i preuređenjem alata na internetskoj stranici. Izvjestitelj stoga smatra da je dovoljno da internetska tržišta daju popis glavnih parametara i da detaljan opis nije potreban.

Na kraju, izvjestitelj je podnio prijedlog u vezi s funkcioniranjem platforme za internetsko rješavanje sporova i radom europskih potrošačkih centara. Izvjestitelj smatra da bi se vidljivost prava potrošača i njihovo ostvarivanje mogli pojačati uvođenjem mobilne aplikacije. Aplikacija bi služila za sljedeće dvije svrhe: (a) da djeluje kao jednostavna referentna točka za potrošače koji žele razumjeti koja su njihova potrošačka prava i iskoristiti ih; i (b) da služi kao druga točka ulaska za rješavanje sporova i usluge podrške koje nude platforma za internetsko rješavanje sporova i europski potrošački centri. Aplikacija ne bi obavljala nikakve interne funkcije osim usmjeravanja pritužbi odgovarajućem subjektu. Međutim, za mnoge potrošače ti sustavi i usluge nisu dobro poznati te bi taj način „označivanja i usmjeravanja” za njih predstavljao dodanu vrijednost.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Bolja provedba i modernizacija propisa EU-a o zaštiti potrošača

Referentni dokumenti

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Datum podnošenja EP-u

11.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

David Borrelli

Datum podnošenja

28.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti