Postupak : 2018/0267(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0030/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0030/2019

Rasprave :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0063

PREPORUKA     ***
PDF 202kWORD 65k
28.1.2019
PE 629.693v02-00 A8-0030/2019

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: João Ferreira

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10858/2018),

–  uzimajući u obzir Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018. – 2024.) (10856/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0387/2018),

–  uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od ... o nacrtu odluke(1),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo i mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za proračune (A8-0030/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Côte d’Ivoirea.

(1)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Côte d’Ivoire je zemlja s više od 20 milijuna stanovnika iz više od 60 različitih etničkih skupina. Ta je zemlja nedavno prošla kroz turbulentno razdoblje građanskog rata koje je pogoršalo ionako drastične socijalne nejednakosti s indeksom razvoja i ostalim socijalnim pokazateljima na vrlo niskim razinama. Primjerice, stopa smrtnosti dojenčadi jedna je od najviših na svijetu (85 umrlih na tisuću rođenih), stopa nepismenosti viša je od 50 %, a gotovo 90 % zaposlenih radi u neformalnom sektoru.

Sektor ribarstva, unatoč slaboj zastupljenosti u gospodarstvu i udjelu nižem od 1 % BDP-a, ima prehrambenu i društvenu važnost. Côte d’Ivoire ovisi o uvozu proizvoda ribarstva radi prehrane svojeg stanovništva. U stvarnosti, čak i ako lokalna flota poveća ulov, razina ulova još bi uvijek bila nedovoljna da zajamči samodostatnost te zemlje kada je riječ o ribi.

Artizanalni, obalni i kontinentalni sektor ribarstva zaslužni su za dvije trećine ulova. Sastoji se uglavnom od drvenih kanua dužine od 6 do 25 metara, pri čemu je 2014. registrirano 13 tisuća takvih plovila. Stoga sektor ribarstva, a posebno mali ribolov, iziskuje strukturnu potporu zahvaljujući kojoj će moći učinkovitije doprinijeti nacionalnom razvoju i prehrambenim potrebama.

Prvi sporazum o ribarstvu između Republike Côte d'Ivoirea i Europske zajednice sklopljen je 1990. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu koji je trenutačno na snazi sklopljen je 2007. na šest godina i prešutno se produljuje za razdoblja od šest godina. Riječ je o sporazumu o tuni koji omogućuje plovilima EU-a da love ribu u vodama Côte d’Ivoirea te čini dio mreže sporazuma o ribolovu tune u zapadnoj Africi.

Prethodni Protokol u trajanju od pet godina, koji je istekao 30. lipnja 2018., pružao je ribolovne mogućnosti za plovila Unije u vodama Côte d’Ivoirea za 28 tunolovaca plivaričara (16 za Španjolsku i 12 za Francusku) i 10 plovila s plutajućim parangalima (sedam za Španjolsku i tri za Portugal). Godišnji financijski doprinos iznosio je 680 000 EUR godišnje, uključujući 257 500 EUR godišnje (37,8 % ukupnog iznosa) za potporu sektoru ribarstva Côte d’Ivoirea.

Tijekom drugog kruga pregovora, koji je održan od 13. do 16. ožujka 2018., EU i Republika Côte d’Ivoire zaključili su pregovore o novom Protokolu u trajanju od 6 godina (2018. – 2024.) od datuma njegove privremene primjene, tj. od datuma njegova potpisivanja.

U tom novom Protokolu uzimaju se u obzir rezultati ex ante i ex post evaluacije prethodnog Protokola (2013. – 2018.). U evaluaciji je zaključeno da je sektor EU-a za ribolov tune iznimno zainteresiran za ribolov u Côte d’Ivoireu te da bi se obnavljanjem protokola pomoglo jačanju praćenja, kontrole i nadzora te doprinijelo boljem upravljanju ribarstvom u regiji. Za sektor EU-a za ribolov tune te za zemlju partnera predviđeni novi Protokol još je relevantniji zbog važnosti Abidjana kao jedne od glavnih iskrcajnih luka i mjesta za preradu u zapadnoj Africi.

Kao što je bio slučaj s prethodnim protokolima, glavni je cilj novog Protokola osigurati ribolovne mogućnosti za plovila Unije u vodama Côte d'Ivoirea na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta i poštujući preporuke Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT). Novi će Protokol Europskoj uniji i Republici Côte d’Ivoireu omogućiti snažniju suradnju u području promicanja održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Côte d’Ivoirea te poduprijeti rad Côte d’Ivoirea na razvoju njegova plavoga gospodarstva, u interesu obiju stranaka.

Novim se Protokolom predviđaju ribolovne mogućnosti za plovila Unije u vodama Côte d’Ivoirea za 28 tunolovaca plivaričara-hladnjača i osam plovila s plutajućim parangalima.

Godišnji financijski doprinos iznosi 682 000 EUR, a obuhvaća sljedeće:

(a)  referentnu tonažu od 5500 tona, za koju je utvrđen godišnji iznos za pristup od 330 000 EUR tijekom prve dvije godine primjene Protokola i 275 000 EUR tijekom idućih godina (od treće do šeste);

(b)  potporu za razvoj sektorske politike Republike Côte d'Ivoirea u području ribarstva u iznosu od 352 000 EUR godišnje tijekom prve dvije godine primjene Protokola i 407 000 EUR tijekom idućih godina (od treće do šeste). Ta je potpora u skladu s nacionalnom politikom Côte d'Ivoirea u području održivog upravljanja ribolovnim resursima unutarnjih voda i morskim ribolovnim resursima.

Usporedna tablica protokola između Europske unije i Côte d’Ivoirea za razdoblje 2013. – 2018. i 2018. – 2024.

 

Protokol 2013. – 2018.

Protokol 2018. – 2024.

 

Financijska naknada

680 000 EUR godišnje

682 000 EUR godišnje

 

Referentna tonaža

6500 tona godišnje

5500 tona godišnje

 

Kategorije plovila

28 tunolovaca plivaričara-hladnjača

10 plovila s plutajućim parangalima

28 tunolovaca plivaričara-hladnjača

8 plovila s plutajućim parangalima

 

Jedna od točaka koje bi izvjestitelj želio naglasiti jest da doprinosi namijenjeni za podupiranje razvoja sektorske ribarstvene politike Côte d’Ivoirea iznose od 51,6 % i 59,7 % ukupnog iznosa koji treba prenijeti, što izraženo u postocima odgovara znatnom i rastućem doprinosu u usporedbi s prethodnim protokolom. Potpora sektorskom razvoju istinski je doprinos održivosti partnerske zemlje, kojim se jača njezin kapacitet tehničke autonomije, podupire njezina strategija razvoja i jamči njezina suverenost, što je u suprotnosti s neokolonijalističkim stavom „plati i posluži se”, koji podrazumijeva iskorištavanje resursa i zajednica do krajnjih granica te često karakterizira praktičnu provedbu partnerstva u sporazumima sklopljenima s trećim zemljama.

Pri ocjenjivanju provedbe Protokola Komisija bi uvijek trebala imati na umu da Republika Côte d’Ivoire provodi jasno definiranu stratešku politiku s ciljem povećanja svojih kapaciteta za praćenje, kontrolu i nadzor svojih ribljih stokova i ribolova koji se obavlja u njezinim vodama, s posebnim naglaskom na mjerama za borbu protiv ribolova NNN, poboljšanju dostupnosti znanstvenih spoznaja o lokalnim morskim ekosustavima i ribljim stokovima u njezinim vodama te razvoju lokalnog neindustrijskog ribarstva i zajednica koje o njemu ovise kako bi se povećao njihov doprinos lokalnom gospodarstvu, pomoglo u poboljšanju sigurnosti na plovilu i dohotka ribara te pružila potpora razvoju lokalnih objekata za preradu i stavljanje ribe na tržište, bilo da je riječ o opskrbi domaćeg tržišta ili izvozu.

Izvjestitelj preporučuje da Parlament da suglasnost za sklapanje ovog Protokola s obzirom na njegovu važnost i za Côte d’Ivoire i za flote EU-a koje djeluju u vodama te zemlje.

Izvjestitelj ipak smatra da je potrebno detaljnije ocijeniti i analizirati ovaj Sporazum te njegov povijesni kontekst i izglede za budućnost. Uzimajući u obzir ulogu i nadležnosti Europskog parlamenta u tom području, izvjestitelj smatra da bi bilo prikladno i nužno donijeti nezakonodavnu rezoluciju o ovom Sporazumu, koja će sadržavati razmatranja i preporuke o kojima bi Europska komisija trebala voditi računa tijekom razdoblja trajanja ovog Protokola i tijekom eventualnih budućih pregovora o njemu.

Izvjestitelj ističe određene aspekte koji zahtijevaju posebnu pozornost.

Unatoč tome što je prvi Sporazum o ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea potpisan prije 28 godina, dosad postignuti rezultati u području sektorske suradnje vidljivo su slabi. To se svakako mora promijeniti. Sporazumom bi se trebao promicati učinkovit održivi razvoj sektora ribarstva Côte d’Ivoirea kao i povezane industrije i aktivnosti, povećavajući dodanu vrijednost koja ostaje u zemlji kao posljedica iskorištavanja njezinih prirodnih resursa.

Potrebna je bolja koordinacija između sektorske potpore koja se pruža u okviru Sporazuma o ribarstvu i instrumenata dostupnih u okviru razvojne suradnje, posebice Europskog razvojnog fonda (ERF), preko odgovarajućih nacionalnih programa ili regionalnih programa regije zapadne Afrike.

Izvjestitelj smatra da Europska komisija treba poduzeti potrebne mjere, uključujući moguću reviziju i povećanje sastavnice sporazuma povezane sa sektorskom potporom, uz uspostavu novih i boljih uvjeta za povećanje stope apsorpcije te potpore kako bi se zajamčio stvarni preokret trenda iz proteklih desetljeća.

Kao što je slučaj u drugim zemljama regije, smatra se da je potrebno poboljšati količinu i pouzdanost informacija o ulovu, te, općenito, o statusu očuvanja ribolovnih resursa, uz pružanje potpore razvoju vlastitih kapaciteta Côte d’Ivoirea za pribavljanje takvih informacija.

Na kraju, izvjestitelj naglašava da Parlament treba odmah i u potpunosti obavijestiti o svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol ili na njegovo produljenje. Predlaže se da se Parlamentu i Vijeću jedanput godišnje podnosi izvješće o rezultatima višegodišnjeg sektorskog programa iz članka 4. Protokola, kao i o ispunjavanju zahtjeva izvješćivanja o ulovu.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (11.12.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018.–2024.)

(COM(2018)503 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Heidi Hautala

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Na temelju odgovarajućih pregovaračkih smjernica Komisija je pregovarala s Vladom Côte d'Ivoirea u cilju sklapanja novog Protokola uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea. Nakon tih pregovora novi je Protokol parafiran 16. ožujka 2018. Protokol važi šest godina od datuma početka njegove privremene primjene, to jest od datuma njegova potpisivanja, kako je utvrđeno u njegovu članku 13.

Prethodni protokol uz Sporazum stupio je na snagu 1. srpnja 2013. i prestaje važiti 30. lipnja 2018.

Glavni je cilj novog Protokola osigurati ribolovne mogućnosti za plovila Unije u vodama Côte d'Ivoirea na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta i poštujući preporuke Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT). U novom Protokolu uzeti su u obzir rezultati evaluacije prethodnog protokola (2013.–2018.) i procjene za budućnost u okviru koje je analizirana potreba za sklapanjem novog protokola. I evaluaciju i procjenu proveli su vanjski stručnjaci. Protokol će Europskoj uniji i Republici Côte d’Ivoireu omogućiti snažniju suradnju u području promicanja održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Côte d’Ivoirea te poduprijeti rad Côte d’Ivoirea na razvoju njegova plavoga gospodarstva, u interesu obiju stranaka.

Novim Protokolom pruža se godišnji financijski doprinos iznosi 682 000 EUR, a obuhvaća sljedeće:

•  referentnu tonažu od 5 500 tona, za koju je utvrđen godišnji iznos za pristup od 330 000 EUR tijekom prve dvije godine primjene Protokola i 275 000 EUR tijekom idućih godina (od treće do šeste);

•  potporu za razvoj sektorske politike Republike Côte d'Ivoirea u području ribarstva u iznosu od 352 000 EUR godišnje tijekom prve dvije godine primjene Protokola i 407 000 EUR tijekom idućih godina (od treće do šeste). Ta je potpora u skladu s nacionalnom politikom Côte d'Ivoirea u području održivog upravljanja ribolovnim resursima unutarnjih voda i morskim ribolovnim resursima.

******

Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za nacrt odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.)

Nadalje, od Europske komisije traži se da, u dijalogu s lokalnim vlastima, naglasak i dalje zadrži na tome da žene u lokalnom sektoru ribarstva imaju korist od Sporazuma, da mogu zarađivati za život i da im se omogući da na lokalnoj razini daju doprinos sigurnosti opskrbe hranom i razvoju. 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Referentni dokumenti

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

10.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Heidi Hautala

9.7.2018

Razmatranje u odboru

5.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za razvoj (18.12.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018.–2024.)

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eleni Theocharous

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Protokol između EU-a i Republike Côte d’Ivoirea mora biti usklađen s novom Uredbom o zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), kojom se posebno stavlja naglasak na održivo ribarstvo i dobro upravljanje te se priznaje važnost dosljednosti politika između ZRP-a i ciljeva razvojne suradnje EU-a.

Njime se obuhvaća šestogodišnje razdoblje, čime se osigurava određeni stupanj stabilnosti.

Prema Komisiji, ribolovne mogućnosti za plovila EU-a u skladu su s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjima i preporukama Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna, te slijede načelo „raspoloživog viška”.

Novim se Protokolom utvrđuje referentna tonaža od 5 500 tona godišnje, što je manje od 6 500 tona godišnje utvrđenih prethodnim protokolom. Stoga se razina ulova kontrolira, no ipak se dopušta povezivanje ribolovnih zona za plovila EU-a zbog sporazumâ o ribarstvu koje je EU sklopio s nekoliko drugih zapadnoafričkih zemalja, što ovaj sporazum čini dio „regionalne mreže aktivnih sporazuma o partnerstvu u ribarstvu”.

Financijski doprinos predviđen ovim Protokolom iznosi 682 000 EUR godišnje, što je neznatno povećanje u odnosu na prethodni protokol. Za prve dvije godine ukupna vrijednost bit će podijeljena na godišnje iznose od 330 000 EUR za pristup ribolovnoj zoni Côte d’Ivoirea i 352 000 EUR za svrhu podupiranja provedbe ribarstvene politike u Côte d’Ivoireu. Za preostalo se razdoblje iznos dijeli na 275 000 EUR, odnosno 407 000 EUR. To predstavlja znatan i dobrodošao rast u okviru sektorskog proračuna, čime se promiče odgovorno ribarstvo i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa i naročito teži poboljšanju praćenja, kontrole i nadzora te podupiranju malog ribolova, poboljšanju znanstvenih spoznaja o ribljim stokovima, podupiranju plavog gospodarstva i razvijanju akvakulture.

Izvjestiteljica smatra da će se Protokolom promicati odgovorno i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Republici Côte d’Ivoireu u interesu obiju strana, što svjedoči o dosljednosti Protokola s ciljevima sporazuma o održivom ribarstvu i razvojne suradnje. Stoga izvjestiteljica predlaže odobrenje Protokola.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za Nacrt odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Referentni dokumenti

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

10.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eleni Theocharous

19.9.2018

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

13.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Frank Engel

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Miguel Urbán Crespo

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU

KOJI DAJE MIŠLJENJE

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.)

Referentni dokumenti

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

2.8.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

10.9.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Datum podnošenja

28.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti