Eljárás : 2018/0267(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0030/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0030/2019

Viták :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0063

AJÁNLÁS     ***
PDF 204kWORD 71k
28.1.2019
PE 626.908v02-00 A8-0030/2019

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: João Ferreira

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyre (2018–2024) (10856/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0387/2018),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló ...-i nem jogalkotási állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0030/2019),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az Elefántcsontparti Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


RÖVID INDOKOLÁS

Elefántcsontpartnak több mint 20 millió lakosa van, akik több mint 60 etnikai csoporthoz tartoznak. Az ország nemrégiben viharos polgárháborút élt át, amely tovább mélyítette a súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket. A fejlettségi mutató és egyéb szociális mutatók riasztó képet festenek a helyzetről: például itt a világon az egyik legmagasabb a csecsemőhalandósági ráta (ezer születésre 85 haláleset jut), a lakosság több mint 50%-a írástudatlan, és az informális foglalkoztatás aránya közel 90%.

Bár a halászati ágazat csupán kismértékben járul hozzá a gazdasághoz, és a GDP kevesebb mint 1%-át teszi ki, élelmiszerforrásként és általában véve is fontos a társadalom számára. Elefántcsontpart a lakosság élelmezése tekintetében függ a halászati termékek behozatalától. Még ha a helyi flották fogásai ismét növekednének is, akkor sem lennének elegendők az ország halszükségletének fedezéséhez.

A fogások kétharmada kisüzemi, part menti és belvízi halászatból származik. A helyi flották főként 6–20 méter hosszúságú kenukból állnak. 2014-ben 13 ezer kenut tartottak nyilván. Ezért az ország halászati ágazatának, különösen a kisüzemi halászatnak strukturális támogatásra van szüksége, hogy hatékonyabban járulhasson hozzá az ország fejlődéséhez és az élelmiszerigények kielégítéséhez.

Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség közötti első halászati megállapodás 1990-ben jött létre. A jelenleg hatályos halászati partnerségi megállapodást 2007-ben, hat évre kötötték, és az hatéves időszakokra hallgatólagosan meghosszabbodik. Ez egy tonhalra vonatkozó megállapodás, amelynek értelmében az uniós hajók halászhatnak az elefántcsontparti vizeken, és amely részét képezi a tonhalra vonatkozó halászati megállapodások nyugat-afrikai hálózatának.

Az előző, ötéves jegyzőkönyv, amely 2018. június 30-án járt le, halászati lehetőségeket biztosított az uniós hajóknak az elefántcsontparti vizeken 28 kerítőhálós tonhalhalászó hajó (16 spanyol és 12 francia), valamint 10 felszíni horogsoros halászhajó (7 spanyol és 3 portugál) számára. Az éves pénzügyi hozzájárulás 680 000 EUR volt, amelyből évi 257 500 EUR (a teljes összeg 37,8%-a) az elefántcsontparti halászati ágazatot támogatta.

A tárgyalások második fordulójában, amelyre 2018. március 13–16. között került sor, az EU és az Elefántcsontparti Köztársaság lezárták az új, 6 éves jegyzőkönyvre (2018–2024) irányuló tárgyalásokat, amely az ideiglenes alkalmazásának megkezdésével, azaz az aláírása napján lép érvénybe.

Ez az új jegyzőkönyv figyelembe veszi az előző jegyzőkönyv (2013–2018) előzetes és utólagos értékelésének eredményeit. Az értékelés megállapította, hogy az EU tonhalhalászati ágazatának alapos érdeke fűződik az Elefántcsontpart területén folytatott halászathoz, és a jegyzőkönyv megújítása segítene a megfigyelés, ellenőrzés és felügyelet megerősítésében, továbbá hozzájárulna a térségben folytatott halászat megfelelőbb irányításához. Abidjan Nyugat-Afrika egyik fő kirakodási kikötőjeként és feldolgozó központjaként betöltött szerepe is alátámasztja a tervezett új jegyzőkönyv releváns voltát mind az EU tonhalhalászati ágazata, mind pedig a partnerország szempontjából.

Az előző jegyzőkönyvekhez hasonlóan az új jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásait figyelembe véve halászati lehetőségeket biztosítson az uniós hajók számára az elefántcsontparti vizeken. Az új jegyzőkönyv azt is lehetővé fogja tenni az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság számára, hogy szorosabban működjenek együtt az elefántcsontparti vizeken a halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának előmozdítása érdekében, és mindkét fél érdekében támogassák Elefántcsontpart azon erőfeszítéseit, amelyek az ország kék gazdaságának fejlesztésére irányulnak.

Az új jegyzőkönyv 28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászó hajó és 8 felszíni horogsoros halászhajó számára biztosít halászati lehetőségeket az uniós hajóknak az elefántcsontparti vizeken.

Az éves pénzügyi hozzájárulás 682 000 EUR, amely a következőkből adódik össze:

a)  5 500 tonna referenciamennyiségnek megfelelő évi 330 000 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának első két évében, valamint 275 000 EUR a hátralévő években (a harmadiktól a hatodik évig) a vizekhez való hozzáférésért;

b)  évi 352 000 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának első két évében, valamint 407 000 EUR a hátralévő években (a harmadiktól a hatodik évig) az Elefántcsontparti Köztársaság ágazati halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén. Ez a támogatás megfelel az elefántcsontparti belvízi és tengeri halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás nemzeti politikai célkitűzéseinek.

Az Európai Unió és Elefántcsontpart között a 2013–2018-as, illetve a 2018–2024-es időszakban érvényben lévő jegyzőkönyvek összehasonlító táblázata

 

2013–2018-as jegyzőkönyv

2018–2024-es jegyzőkönyv

 

Pénzügyi hozzájárulás

680 000 EUR/év

682 000 EUR/év

 

Referenciamennyiség

6 500 tonna/év

5 500 tonna/év

 

Hajókategóriák

28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászó hajó

10 felszíni horogsoros halászhajó

28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászó hajó

8 felszíni horogsoros halászhajó

 

Az előadó hangsúlyozni kívánja azt a tényt, hogy az Elefántcsontpart ágazati halászati politikájának fejlesztését támogató hozzájárulások aránya a folyósítandó teljes összeg 51,6–59,7%-a között mozog, ami százalékosan jelentős és az előző jegyzőkönyvhöz viszonyítva növekvő mértékű hozzájárulásnak felel meg. Az ágazati fejlesztés támogatása révén lehet a leginkább elősegíteni egy partnerország fenntarthatóságát, hiszen ezáltal ösztönözhető az ország autonóm működése, erősíthető meg fejlesztési stratégiája és biztosítható szuverenitása, szemben a „fizet, hogy jól járjon” neokolonialista hozzáállással, amely gyakran meghatározza a harmadik országokkal kötött megállapodásokat, és amely az erőforrások és közösségek végső kizsákmányolásához vezet.

A jegyzőkönyv végrehajtásának értékelése során a Bizottságnak mindvégig szem előtt kell tartania, hogy az Elefántcsontparti Köztársaság egyértelműen meghatározott stratégiai politikát követ, amelynek célja, hogy növelje halállománya és a vizein folytatott halászati tevékenység megfigyelésére, ellenőrzésére és felülvizsgálatára szolgáló kapacitásait, különös tekintettel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre irányuló intézkedésekre, továbbá bővítse a helyi tengeri ökoszisztémákkal és a vizeiben élő halállománnyal kapcsolatban rendelkezésre álló tudományos ismereteket, fejlessze a helyi kisüzemi halászatot és az abból élő közösségeket – ami segít növelni a helyi gazdasághoz való hozzájárulásukat –, támogassa a fedélzeti biztonság és a halászok bevételeinek növekedését, valamint elősegítse a hazai piacot ellátó vagy kiviteli célú helyi halászati feldolgozó és kereskedelmi létesítmények fejlesztését.

Az előadó javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a jelen jegyzőkönyv megkötését, tekintettel arra, hogy az komoly jelentőséggel bír mind Elefántcsontpartra, mind pedig az ország vizein működő uniós flottákra nézve.

Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy szükség lenne a megállapodás, illetve a megállapodás hátterének és jövőbeli lehetőségeinek részletesebb értékelésére és mérlegelésére. Figyelembe véve az Európai Parlament e területen betöltött szerepét és hatáskörét, az előadó helyénvalónak és szükségesnek tartaná egy, a megállapodásról szóló nem jogalkotási állásfoglalás elfogadását, amely olyan szempontokat és ajánlásokat tartalmazna, amelyeket reményeink szerint figyelembe vesz majd az Európai Bizottság a jegyzőkönyv érvényességének időtartama alatt, illetve bármely ehhez kapcsolódó jövőbeni tárgyalás során.

Az előadó szeretne kiemelni néhány különös figyelmet igénylő szempontot.

Noha az EU és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti első halászati megállapodást 28 évvel ezelőtt írták alá, az ágazati együttműködés terén mostanáig elért eredmény sajnos igen csekély. Ezen változtatni kell. A megállapodásnak elő kell segítenie az elefántcsontparti halászati ágazat, illetve az ahhoz kapcsolódó iparágak és tevékenységek valódi fenntartható fejlődését, növelve az ország természeti erőforrásainak kiaknázása következtében az országban maradó hozzáadott értéket.

Jobban össze kell hangolni a halászati megállapodás keretében nyújtott ágazati támogatásokat és a fejlesztési együttműködés, nevezetesen az Európai Fejlesztési Alap (EFA) részeként rendelkezésre bocsátott eszközöket akár a vonatkozó nemzeti programozás, akár a nyugat-afrikai regionális programozás keretében.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket – beleértve a megállapodás ágazati támogatással kapcsolatos összetevőjének esetleges felülvizsgálatát és bővítését, továbbá a támogatás felhasználási arányának javítását célzó újabb és jobb módszerek megtalálását – az elmúlt évtizedekben tapasztalt tendenciák megfordítása érdekében.

A régió más országaihoz hasonlóan a fogásokra, és általában a halászati erőforrások védettségi helyzetére vonatkozó több és megbízhatóbb adatra van szükség, továbbá annak támogatására, hogy Elefántcsontpart kiépíthesse az ezen információk megszerzéséhez szükséges saját kapacitásait.

Végül az előadó hangsúlyozza, hogy a Parlamentet valamennyi szakaszban teljeskörűen és haladéktalanul tájékoztatni kell a jegyzőkönyvhöz vagy annak megújításához kapcsolódó eljárásokról. A Parlamenthez és a Tanácshoz évente jelentést kell benyújtani a jegyzőkönyv 4. cikkében említett többéves ágazati program eredményeiről, valamint a fogásokra vonatkozó jelentéstételi követelmények betartásáról.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (11.12.2018)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatról

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

A vélemény előadója: Heidi Hautala

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a vonatkozó tárgyalási irányelvek alapján tárgyalásokat folytatott Elefántcsontpart kormányával az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvének megkötéséről. Az említett tárgyalásokat követően a felek 2018. március 16-án új jegyzőkönyvet parafáltak. A jegyzőkönyv – amint azt a 13. cikke rögzíti – az ideiglenes alkalmazás kezdetétől, azaz aláírásának időpontjától számított hatéves időszakra szól.

A megállapodás legutóbbi jegyzőkönyve 2013. július 1-jén lépett hatályba, valamint 2018. június 30-án hatályát vesztette.

Az új jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy a rendelkezésre álló legmegalapozottabb tudományos szakvélemények alapján és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásait figyelembe véve halászati lehetőségeket biztosítson az uniós hajók számára az elefántcsontparti vizeken. Az új jegyzőkönyv figyelembe veszi a legutóbbi (2013 és 2018 közötti időszakra vonatkozó) jegyzőkönyv értékelésének, valamint egy, az új jegyzőkönyv megkötésének lehetőségét vizsgáló előretekintő értékelésnek az eredményeit. Mindkét értékelést külső szakértők végezték. A jegyzőkönyv azt is lehetővé fogja tenni az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság számára, hogy szorosabban együttműködjenek az elefántcsontparti vizeken a halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának előmozdítása céljából, és mindkét fél érdekében támogassák Elefántcsontpart azon erőfeszítéseit, amelyek az ország kék gazdaságának fejlesztésére irányulnak.

Az új jegyzőkönyv 682 000 eurós éves pénzügyi hozzájárulást biztosít a következők szerint:

•  5 500 tonna referenciamennyiségnek megfelelő évi 330 000 euró a jegyzőkönyv alkalmazásának első két évében, valamint 275 000 euró a rá következő években (a harmadiktól a hatodik évig) a vizekhez való hozzáférésért;

•  évi 352 000 euró a jegyzőkönyv alkalmazásának első két évében, valamint 407 000 euró a rá következő években (a harmadiktól a hatodik évig) az Elefántcsontparti Köztársaság ágazati halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén. Ez a támogatás megfelel az elefántcsontparti belvízi és tengeri halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás nemzeti halászati politikai célkitűzéseinek.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezet jóváhagyására.

Emellett felkéri az Európai Bizottságot, hogy – a helyi hatóságokkal kialakított párbeszéd keretében – továbbra is kiemelt kérdésként kezelje, hogy a megállapodás elsősorban a halfeldolgozásban foglalkoztatott helyi női munkaerőt támogassa, hogy ily módon biztosított legyen megélhetésük, illetve teljes mértékben hozzájárulhassanak a helyi élelmezésbiztonsághoz és fejlődéshez. 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024)

Hivatkozások

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Heidi Hautala

9.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

26

+

ALDE

Jean Arthuis

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

1

0

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (18.12.2018)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

A vélemény előadója: Eleni Theocharous

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU és az Elefántcsontparti Köztársaság között létrejött jelen jegyzőkönyvnek meg kell felelnie az új közös halászati politikára vonatkozó rendeletnek, amely különösen a fenntartható halászatra és a jó kormányzásra helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor elismeri a közös halászati politika és az uniós fejlesztési együttműködési célkitűzések közötti szakpolitikai koherencia fontosságát.

A jegyzőkönyv hatéves időszakra szól, ezáltal bizonyos stabilitást garantál.

A Bizottság szerint az uniós hajóknak biztosított halászati lehetőségek összhangban állnak a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekkel és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásaival, továbbá megfelelnek a „rendelkezésre álló többlet” elvének.

Az új jegyzőkönyv évi 5500 tonnát állapít meg referenciamennyiségként, amely alacsonyabb az előző jegyzőkönyvben előírtnál (évi 6500 tonna). A fogásmennyiség tehát ellenőrzött, ugyanakkor az EU és több más nyugat-afrikai ország között létrejött halászati megállapodásoknak köszönhetően megfelelő halászati övezetet engedélyez az európai uniós hajók számára, így ezt a megállapodást az „aktív halászati partnerségi megállapodások regionális hálózatának” részévé teszi.

Ez a jegyzőkönyv a pénzügyi hozzájárulás összegét évi 682 000 EUR-ban állapítja meg, amely valamivel magasabb az előző jegyzőkönyvben szereplőnél. Az első két évben ez az összeg a következőképpen oszlik meg: évi 330 000 EUR az elefántcsontparti halászati övezethez való hozzáférésre és 352 000 EUR kifejezetten a halászati politika elefántcsontparti végrehajtásának támogatására. A fennmaradó időszakban a megoszlás 275 000 EUR, illetve 407 000 EUR lesz. Ez az ágazat költségvetésének jelentős és üdvözlendő növekedését jelenti, amely előmozdítja a felelős halászatot és a halászati erőforrások fenntartható kiaknázását, és céljai között szerepel, hogy javítsa a nyomon követést, az ellenőrzést és a felügyeletet, támogassa a kisüzemi halászatot, bővítse a halállománnyal kapcsolatos tudományos ismereteket, támogassa a kék gazdaságot és fejlessze az akvakultúrát.

Az előadó úgy véli, hogy a jegyzőkönyv mindkét fél érdekében elő fogja mozdítani az elefántcsontparti halászati erőforrások felelős és fenntartható kiaknázását, ezért összhangban áll a fenntartható halászati megállapodások, illetve a fejlesztési együttműködés célkitűzéseivel. Ezekből az okokból az előadó a jegyzőkönyv jóváhagyását javasolja.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezet jóváhagyására.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024)

Hivatkozások

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

10.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eleni Theocharous

19.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Frank Engel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Miguel Urbán Crespo

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

PPE

Joachim Zeller

1

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024)

Hivatkozások

10858/2018 – C8-0387/2018 – COM(2018)05032018/0267(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

2.8.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

10.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

10.9.2018

BUDG

10.9.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Benyújtás dátuma

28.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Jo Leinen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

3

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

 

 

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat