Eljárás : 2018/0231(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0052/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0052/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0073

JELENTÉS     ***I
PDF 835kWORD 279k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Nicola Danti

A vélemény előadói (*):

Ralph Packet, Gazdasági és Monetáris Bizottság

Lukas Mandl, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Patrizia Toia, Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Sofia Ribeiro, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0441),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, valamint 114., 173. és 338. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0254/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 5-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0052/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás      1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső piac az Unió egyik sarokköve. Megalakulása óta bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul a növekedéshez, a versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és méretgazdaságosságot teremtett az európai vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára és erősítette ipari versenyképességüket. A belső piac hozzájárult a munkahelyteremtéshez és nagyobb választékot kínált a fogyasztók számára alacsonyabb áron. Továbbra is egy erősebb, kiegyensúlyozottabb és tisztességesebb gazdaság építésének motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb vívmánya és a legjobb eszköze az egyre inkább globalizálódó világban.

(1)  A belső piac az Unió egyik sarokköve. Megalakulása óta bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul a növekedéshez, a versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és méretgazdaságosságot teremtett az európai vállalkozások, mindenekelőtt a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára és erősítette ipari versenyképességüket, és továbbra is egyenlő módon kell a polgárok érdekeit szolgálnia. A belső piac hozzájárult a munkahelyteremtéshez és a termékek és szolgáltatások terén nagyobb diverzifikációt és jobb minőséget kínált a fogyasztók számára alacsonyabb áron. Emellett továbbra is egy integráltabb piac, erősebb, kiegyensúlyozottabb és tisztességesebb gazdaság építésének motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb vívmánya és a legjobb eszköze az egyre inkább globalizálódó világban, és központi eleme az erőforrás- és energiatakarékos, fenntartható gazdasággá válásában, hogy választ tudjon adni az éghajlatváltozás növekvő nyomására.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A belső piacnak folyamatosan alkalmazkodnia kell a digitális forradalom és a globalizáció által jellemzett gyorsan változó környezethez. A digitális innováció új korszaka továbbra is lehetőséget teremt a vállalkozások és a magánszemélyek számára, új termékeket és üzleti modelleket hoz létre, de ugyanakkor kihívást jelent a szabályozás és a végrehajtás számára.

(2)  A belső piacnak folyamatosan alkalmazkodnia kell a digitális forradalom és a globalizáció által jellemzett gyorsan változó környezethez. A digitális innováció új korszaka továbbra is lehetőséget teremt a vállalkozások és a magánszemélyek számára, illetve a gazdaság és a mindennapi élet hasznára válik, új termékeket és üzleti modelleket hoz létre, de ugyanakkor kihívást jelent a szabályozás és a végrehajtás számára, illetve a fogyasztóvédelemre és biztonságra.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az uniós jogszabályok jelentős része a belső piac működésének támogatását szolgálja. Ez különösen a versenyképességre, a szabványosításra, a fogyasztóvédelemre, a piacfelügyeletre és az élelmiszerlánc szabályozására vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és pénzügyi tranzakciók szabályaira is, valamint a tisztességes verseny előmozdítására, amely a belső piac működéséhez elengedhetetlen egyenlő versenyfeltételeket teremti meg.

(3)  Az uniós jogszabályok jelentős része a belső piac működésének támogatását szolgálja. Ez különösen a versenyképességre, a szabványosításra, a kölcsönös elismerésre, a fogyasztóvédelemre, a piacfelügyeletre és az élelmiszerlánc szabályozására vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és pénzügyi tranzakciók szabályaira is, valamint a tisztességes verseny előmozdítására, amely a belső piac működéséhez elengedhetetlen egyenlő versenyfeltételeket teremti meg a fogyasztók és a vállalkozások javára.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azonban a belső piac megfelelő működésének továbbra is vannak akadályai, és új akadályok is felmerülnek. A szabályok elfogadása csak az első lépés, de ugyanolyan fontos, hogy azok működjenek is. Működésük végső soron attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az Unióban, és abban, hogy képes előmozdítani a munkahelyteremtést és a növekedésrt, miközben védi a közérdeket.

(4)  Azonban a belső piac megfelelő működésének továbbra is vannak indokolatlan, diszkrimináns és aránytalan akadályai, és új akadályok is felmerülnek. A szabályok elfogadása csak az első lépés, de ugyanolyan fontos, hogy azok működjenek is. A meglévő szabályok nem megfelelő végrehajtása, a termékek és szolgáltatások szabad mozgásának akadályozása és a határokon átnyúló közbeszerzések alacsony szintje korlátozza a vállalkozások és a polgárok lehetőségeit. Ezen akadályok felszámolása végső soron attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az Unióban, és abban, hogy képes-e előmozdítani a minőségi munkahelyteremtést és a növekedést, miközben védi a közérdeket.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Számos uniós cselekvési program létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal és az élelmiszerlánc területén. Néhány további tevékenységet közvetlenül a belső piac költségvetési tételei finanszíroznak. A különböző intézkedések közötti szinergiák korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és létre kell hozni egy rugalmasabb és mozgékonyabb keretet az olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek a jól működő belső piac megvalósítását célozzák a leginkább költséghatékony módon. Ezért új programot kell létrehozni, amely tartalmazza a korábban más programok és más vonatkozó költségvetési tételek által finanszírozott tevékenységeket. A javasolt programnak olyan új kezdeményezéseket is tartalmaznia kell, amelyek célja a belső piac működésének javítása.

(5)  Számos uniós cselekvési program létezik jelenleg a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások – versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal és az élelmiszerlánc területén. Néhány további tevékenységet közvetlenül a belső piac költségvetési tételei finanszíroznak. A különböző intézkedések közötti szinergiák korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és létre kell hozni egy rugalmasabb, átláthatóbb, egyszerűbb és mozgékonyabb keretet az olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek a jól működő és fenntartható belső piac megvalósítását célozzák. Ezért új programot kell létrehozni, amely tartalmazza a korábban más programok és más vonatkozó költségvetési tételek által finanszírozott tevékenységeket, amelyek levonják a jelenlegi programok tanulságait. A javasolt programnak olyan új kezdeményezéseket is tartalmaznia kell, amelyek célja a belső piac működésének javítása, ugyanakkor el kell kerülnie a kapcsolódó uniós programokkal és cselekvésekkel való átfedéseket.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele a 99/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet47 által létrehozott külön európai statisztikai program hatálya alá tartozik. Az európai statisztikák előállításának és közzétételének folytonossága érdekében az új programnak az európai statisztikai program által lefedett tevékenységekre is ki kell terjednie, és ennek érdekében keretet kell biztosítania az európai statisztikák kidolgozásához, előállításához és közzétételéhez. Az új programnak létre kell hoznia az európai statisztikákra vonatkozó pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az összes uniós szakpolitika tervezéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható statisztikákat nyújtson Európa számára.

(6)  Az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele a 99/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet47 által létrehozott külön európai statisztikai program hatálya alá tartozik. Az európai statisztikák előállításának és közzétételének folytonossága érdekében az új programnak a meglévő európai statisztikai program által lefedett tevékenységekre is ki kell terjednie, és ennek érdekében keretet kell biztosítania az adatgyűjtéshez, valamint az európai statisztikák kidolgozásához, előállításához, megfelelő felhasználásához, alkalmazásához és közzétételéhez. Az új programnak létre kell hoznia az európai statisztikákra vonatkozó pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke szerinti összes uniós szakpolitika tervezéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható európai statisztikákat nyújtson, többek között olyan témákkal kapcsolatban, mint a kereskedelem és a migráció.

__________________

__________________

47Az Európai Parlament és a Tanács 99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az európai statisztikai programról (2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

47Az Európai Parlament és a Tanács 99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az európai statisztikai programról (2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ezért helyénvaló létrehozni egy a belső piacra, a vállalkozások, köztük a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességére, és az európai statisztikákra vonatkozó programot (a továbbiakban: program). A programot a 2021-től 2027-ig tartó hétéves időtartamra kell létrehozni.

(7)  Ezért helyénvaló létrehozni egy egységes piaci programot, amely megerősíti a belső piacot és javítja annak működését a vállalkozások – és elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások – versenyképessége és fenntarthatósága, a standardizáció, a piacfelügyelet, a fogyasztóvédelem, az élelmiszerellátási lánc és az európai statisztikákra vonatkozó program terén (a továbbiakban: program). A programot a 2021-től 2027-ig tartó hétéves időtartamra kell létrehozni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A programnak támogatnia kell a belső piac megfelelő működését biztosító uniós jogszabályok kialakítását, végrehajtását és érvényesítését. A programnak elő kell segítenie, hogy a belső piac valamennyi szereplője – a vállalkozások, a polgárok, köztük a fogyasztók, a civil társadalom és a közigazgatási szervek – megfelelő feltételek mellett tevékenykedhessenek. Ennek érdekében a programnak törekednie kell a vállalkozások – különösen a kkv-k – versenyképességének biztosítására, és egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági szabályok érvényesítésére, valamint – megfelelő eszközök, ismeretek és a megalapozott döntések meghozatalához, illetve az Unió szakpolitikai döntéshozatalában való részvételük erősítéséhez szükséges kompetenciák biztosítása révén – a vállalkozások és a magánszemélyek tudatosságának növelésére. Ezenkívül a programnak törekednie kell a szabályozási és adminisztratív együttműködés fokozására, nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, beleértve a stratégiai közbeszerzés alkalmazását is. A programnak továbbá olyan magas színvonalú nemzetközi szabványok kidolgozásának támogatására kell törekednie, amelyek segítik az uniós jogszabályok végrehajtását. Ez magában foglalja szabványok létrehozását is a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat terén, ezáltal hozzájárulva az Unió tőkepiacainak átláthatóságához és megfelelő működéséhez, valamint a befektetők védelmének fokozásához. A programnak támogatnia kell a jogszabályalkotást és a szabványok kialakítását is az érdekelt felek lehető legszélesebb körű bevonásával. A program céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az állatok és a növények egészségének az élelmiszerláncon belüli magas szintű biztosítását szolgáló uniós jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének támogatását, valamint az állatjólét javítását.

(8)  A programnak támogatnia kell a belső piac megfelelő működését biztosító uniós jogszabályok kialakítását, végrehajtását és érvényesítését. A programnak elő kell segítenie, hogy a belső piac valamennyi szereplője – a vállalkozások, a polgárok, köztük a fogyasztók és a munkavállalók, a civil társadalom és a közigazgatási szervek – megfelelő feltételek mellett tevékenykedhessenek. Ennek érdekében a programnak törekednie kell a vállalkozások – különösen az egyebek mellett az idegenforgalomban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások – versenyképességének és fenntarthatóságának biztosítására, és egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági szabályok, továbbá a környezetvédelmi és szociális szabványok érvényesítésével a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítására, a megalapozott döntések meghozatalához, illetve az Unió szakpolitikai döntéshozatalában való részvételük erősítéséhez szükséges megfelelő információk és támogatás, tudás és kompetenciák biztosítása révén – a vállalkozások és a magánszemélyek tudatosságának növelésére. Ezenkívül a programnak törekednie kell a szabályozási és adminisztratív együttműködés fokozására, nevezetesen a képzési programok, a bevált gyakorlatok cseréje, a tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, beleértve a stratégiai közbeszerzés alkalmazását is. A programnak továbbá olyan magas színvonalú nemzetközi szabványok kidolgozásának támogatására kell törekednie, amelyek segítik az uniós jogszabályok végrehajtását. Ez magában foglalja szabványok létrehozását is a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat terén, ezáltal hozzájárulva az Unió tőkepiacainak átláthatóságához és megfelelő működéséhez, valamint a befektetők védelmének fokozásához. A programnak támogatnia kell a jogszabályalkotást és a szabványok kialakítását is az érdekelt felek lehető legszélesebb körű bevonásával. A program céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az állatok és a növények egészségének az élelmiszerláncon belüli magas szintű biztosítását szolgáló uniós jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének támogatását, valamint az állatjólét javítását.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A modern belső piac előmozdítja a versenyt és a fogyasztók, a vállalkozások és a munkavállalók javát szolgálja. A szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső piacának jobb kiaknázása az európai vállalkozások számára lehetővé teszi a munkahelyteremtést és a határokon átnyúló növekedést, szélesebb szolgáltatási választékot kínál jobb áron és magas színvonalat tart fenn a fogyasztók és a munkavállalók számára. Ennek elérése érdekében a programnak hozzá kell járulnia a fennmaradó akadályok megszüntetéséhez és biztosítania kell az új innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó szabályozási keretet.

(9)  A modern belső piac, amely a tisztességesség, az átláthatóság és a kölcsönös bizalom elvén alapul, előmozdítja a versenyt, és a fogyasztók, a vállalkozások és a munkavállalók javát szolgálja. A szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső piacának jobb kiaknázása az európai vállalkozások számára lehetővé teszi a munkahelyteremtést és a határokon átnyúló növekedést, szélesebb szolgáltatási választékot kínál jobb áron és magas színvonalat tart fenn a fogyasztók és a munkavállalók számára. Ennek elérése érdekében a programnak hozzá kell járulnia a belső piaci fejlemények – többek között az új technológiai fejlesztések hatása és a fennmaradó indokolatlan, diszkriminatív és aránytalan akadályok azonosítása és felszámolása – jobb nyomon követéséhez, és biztosítania kell az új innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó szabályozási keretet, ideértve a közösségi gazdasági modelleket és szociális vállalkozásokat is, biztosítva egyszersmind a magas szintű szociális védelmet, többek között a vállalkozók számára is.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A belső piac szabályozási akadályai – a megelőző mechanizmusok, közös szabályok elfogadása és ilyen uniós szabályozás hiányában a kölcsönös elismerés elve révén – számos ipari termék esetében már felszámolásra kerültek. Azokon a területeken, ahol nincs uniós jogszabály, a kölcsönös elismerés elve azt jelenti, hogy az egyik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk a szabad mozgáshoz való jogot élvezik és a többi tagállamban is értékesíthetők. A kölcsönös elismerés nem megfelelő alkalmazása azonban megnehezíti a vállalatok számára a más tagállamok piacaihoz való hozzáférést. Az árupiacok nagyfokú integrációja ellenére mindez elvesztegetett lehetőségeket jelent a gazdaság egésze számára. A programnak ezért törekednie kell arra, hogy javítsa az áruk területén a kölcsönös elismerés alkalmazását, és csökkentse a piacra kerülő illegális és nem szabványos áruk számát.

(10)  A belső piac szabályozási akadályai – a megelőző mechanizmusok, közös szabályok és standardok elfogadása és ilyen uniós szabályozás hiányában a kölcsönös elismerés elve révén – számos ipari termék esetében már felszámolásra kerültek. Azokon a területeken, ahol nincs uniós jogszabály, a kölcsönös elismerés elve azt jelenti, hogy az egyik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk a szabad mozgáshoz való jogot élvezik és a többi tagállamban is értékesíthetők, kivéve, ha az érintett tagállamnak indoka van az áru forgalmazásának korlátozására, feltéve, hogy ez a korlátozás hátrányos megkülönböztetéstől mentes, és a Szerződés 36. cikkében meghatározott vagy a Bíróság ítélkezési gyakorlatában elismert jogos közérdekű célok igazolják, és az elérni kívánt céllal arányos. A kölcsönös elismerés nem megfelelő, például indokolatlan vagy aránytalan korlátozások bevezetése révén történő alkalmazása azonban megnehezíti a vállalatok számára a más tagállamok piacaihoz való hozzáférést. Az árupiacok nagyfokú integrációja ellenére mindez elvesztegetett lehetőségeket jelent a gazdaság egésze számára. A kölcsönös elismerésről szóló (EU) xxx/2018 rendelet felülvizsgálata elő fogja segíteni ezen a területen a gazdasági előnyök növelését. A programnak ezért törekednie kell arra, hogy javítsa az áruk területén a kölcsönös elismerés alkalmazását, hogy a benne rejlő lehetőségeket maradéktalanul kihasználja és hogy a célzott tudatosságnövelés és képzés, a termékinformációs kapcsolattartó pontok támogatása, valamint az illetékes hatóságok közötti, a kölcsönös elismerés érdekében folytatott jobb együttműködés és a szigorúbb piacfelügyelet révén csökkentse a piacra kerülő illegális és nem szabványos áruk számát.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az új szabályozási és végrehajtási kihívások szorosan kapcsolódnak a digitális forradalom gyorsan változó környezetéhez, és olyan kérdéseket érintenek, mint a számítógépes biztonság, a tárgyak internete vagy a mesterséges intelligencia. Amennyiben valamilyen kár következik be, a termékbiztonságra és a felelősségre vonatkozó szigorú szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan szakpolitikai választ lehessen biztosítani, amely lehetővé teszi az európai polgárok, így a fogyasztók és a vállalkozások számára is, hogy éljenek az ilyen szabályok előnyeivel. A programnak ezért hozzá kell járulnia az innováció elősegítését célzó uniós termékfelelősségi rendszer gyors alkalmazkodásához és érvényesítéséhez.

(11)  Az új szabályozási és végrehajtási kihívások szorosan kapcsolódnak a digitális forradalom gyorsan változó környezetéhez, és olyan kérdéseket érintenek, mint a számítógépes biztonság, az adatvédelmi politika és az adatvédelem, a tárgyak internete vagy a mesterséges intelligencia és az azokhoz kapcsolódó etikai normák. Amennyiben valamilyen kár következik be, a termékbiztonságra és a felelősségre vonatkozó szigorú szabályok, egyértelműség és szigorú végrehajtási szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan szakpolitikai választ lehessen biztosítani, amely lehetővé teszi az európai polgárok, így a fogyasztók és a vállalkozások számára is, hogy éljenek az ilyen szabályok előnyeivel. A programnak ezért hozzá kell járulnia az innováció elősegítését célzó uniós termékfelelősségi rendszer gyors alkalmazkodásához és jobb érvényesítéséhez, garantálva ugyanakkor a fogyasztók biztonságát.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az uniós jognak meg nem felelő termékek forgalomba hozatala egyrészt hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak megfelelő termékeket, másrészt veszélyeztethetik a fogyasztókat. Számos vállalkozó figyelmen kívül hagyja a szabályokat vagy az ismeretek hiánya miatt, vagy szándékosan, versenyelőny szerzése érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és tevékenységüket a nemzeti határok korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós vagy akár globális szinten kereskednek. A piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-kereskedelem esetében küzdenek nagy nehézségekkel a harmadik országokból behozott nem megfelelő termékek nyomon követése és a joghatóságuk alá tartozó felelős szervezet megkeresése terén. A programnak ezért arra kell törekednie, hogy a vállalkozók részére megfelelő ösztönzőket nyújtson, megerősítse a megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegítse a végrehajtó hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködést, és ezáltal fokozza a termékek megfelelőségének megerősítésére. A programnak hozzá kell továbbá járulnia a piacfelügyeleti tevékenységek meglévő keretének megszilárdításához, ösztönöznie kell a különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak együttes fellépését, javítania kell az információcserét és elő kell mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek konvergenciáját és szorosabb integrációját.

(12)  Az uniós jognak nem megfelelő termékek forgalomba hozatala – függetlenül attól, hogy a termékeket hagyományos vagy elektronikus úton hozzák-e forgalomba, és attól, hogy azokat az Unióban gyártották-e vagy harmadik országból származnak-e – az európai polgárok és fogyasztók számára kockázatos. Az előírásoknak megfelelő termékeket értékesítő gazdasági szereplők hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek azon gazdasági szereplők miatt, amelyek figyelmen kívül hagyják a szabályokat vagy az ismeretek hiánya miatt, vagy szándékosan, versenyelőny szerzése érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és tevékenységüket a nemzeti határok korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós vagy akár globális szinten kereskednek. A piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-kereskedelem esetében küzdenek nagy nehézségekkel a harmadik országokból behozott nem megfelelő termékek nyomon követése és a joghatóságuk alá tartozó felelős szervezet megkeresése, vagy a kockázatértékelés és a biztonsági ellenőrzések terén, mivel a terméket nem tudják fizikai mivoltában megvizsgálni. A programnak ezért arra kell törekednie, hogy szigorítsa a piacfelügyeletet, a gazdasági szereplők részére egyértelmű, átlátható és átfogó szabályokat alkosson, ismertebbé tegye a vonatkozó uniós termékbiztonsági szabályokat, megerősítse a megfelelőségi ellenőrzéseket – többek között a különböző forgalomba hozott termékek jelentős hányadát képviselő termékminták rendszeres ellenőrzésével és a piacfelügyeleti hatóságok által végzett próbavásárlásokkal –, és elősegítse a végrehajtó hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködést, és ezáltal fokozza a termékek megfelelőségét. A programnak hozzá kell továbbá járulnia a piacfelügyeleti tevékenységek meglévő keretének megszilárdításához, ösztönöznie kell a különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak együttes fellépését, javítania kell az információcserét és elő kell mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek konvergenciáját és szorosabb integrációját, elsősorban annak biztosítása révén, hogy az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a új rendelkezéseit a nem megfelelő termékek az európai polgárok számára való értékesítésének elkerülése érdekében szigorúan végrehajtsák. A programnak így az egész Unióban meg kell erősítenie a piacfelügyeleti hatóságok kapacitását, és hozzá kell járulnia a tagállamok közötti nagyobb homogenitáshoz, ami a gazdasági jólét és a fenntartható növekedés szempontjából egyformán előnyös a belső piac számára, miközben egyedi igényeiket testre szabott módon kezeli.

 

_____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A termékbiztonsága közös problémát jelent. A megfelelőségértékelő szervezetek ellenőrzik, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági követelményeknek a forgalomba hozatal előtt. Ezért rendkívül fontos, hogy a megfelelőségértékelő szervezetek megbízhatóak legyenek, és megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek. Az Unió létrehozta a megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálási rendszerét, amely ellenőrzi e szervezetek hatáskörét, pártatlanságát és függetlenségét. A fő kihívás most az, hogy az akkreditációs rendszer összhangba kerüljön a legújabb helyzettel és biztosítani lehessen, hogy alkalmazása ugyanolyan szigorúsággal történjen az egész Unióban. A programnak ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, amelyek biztosítják, hogy a megfelelőségértékelő szervezetek továbbra is teljesítsék a szabályozási követelményeket és javuljon az európai akkreditációs rendszer, különösen az új szakpolitikai területeken, támogatva a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet48 14. cikkében említett Európai Akkreditálási Együttműködést (EA).

(13)  A termékbiztonsága közös problémát jelent. A megfelelőségértékelő szervezetek ellenőrzik, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági követelményeknek a forgalomba hozatal előtt. Ezért rendkívül fontos, hogy a megfelelőségértékelő szervezetek megbízhatóak legyenek, és megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek. Az Unió létrehozta a megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálási rendszerét, amely ellenőrzi e szervezetek hatáskörét, pártatlanságát és függetlenségét. A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet48 azonban igen eltérően hajtották végre nemzeti szinten. Eltérések figyelhetők meg nem csupán a hatáskörök piacfelügyeleti hatóságok közötti megosztása, hanem a nemzeti szintű belső koordinációs mechanizmusok, a piacfelügyeletre fordított pénzügyi erőforrások szintje, a piacfelügyeleti stratégiák és megközelítések, valamint a nem megfelelő termékekre és a jogsértés esetén kiszabható bírságok mértékére vonatkozó hatáskörök tekintetében is, ami az uniós harmonizációs jogszabályok összehangolatlan végrehajtását eredményezi. Ez az összehangolatlanság ahhoz vezetett, hogy a piacfelügyelet egyes tagállamokban szigorúbb, mint másokban, és a szabályok visszatartó erejének esetleges gyengülését, egyes tagállamokban a vállalkozások közötti egyenlőtlen versenyfeltételeket, Unió-szerte pedig a termékbiztonság szintjében mutatkozó eltéréseket eredményezhet. A fő kihívás most az, hogy az akkreditációs rendszer összhangba kerüljön a legújabb helyzettel és biztosítani lehessen, hogy alkalmazása ugyanolyan szigorúsággal történjen az egész Unióban. A programnak ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, amelyek biztosítják, hogy a megfelelőségértékelő szervezetek továbbra is teljesítsék a szabályozási követelményeket, különösen a harmadik fél általi értékelés alkalmazásával a pártatlan és független eljárások fokozása érdekében, és javuljon az európai akkreditációs rendszer, különösen az új szakpolitikai területeken, támogatva az ellenőrzések és szankciók egységesítését és a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében említett Európai Akkreditálási Együttműködést (EA).

__________________

__________________

48Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

48Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Mivel az online kereskedelem és az utazási szolgáltatások fejlődése nyomán a fogyasztói piacok ma már nem ismernek határokat, fontos annak biztosítása, hogy az Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók megfelelő védelmet élvezhessenek az áruk és szolgáltatások harmadik országból származó gazdasági szereplőktől való behozatalakor. A programnak ezért szükség esetén lehetővé kell tennie a fontos, harmadik országbeli uniós kereskedelmi partnerek megfelelő szerveivel való együttműködés támogatását.

(14)  Az e-kereskedelem fejlődése bizonyos kihívásokat támaszt a végfelhasználók egészségének és biztonságának a nem megfelelő termékekkel szembeni védelmét illetően. Mivel az online kereskedelem és az utazási szolgáltatások fejlődése nyomán a fogyasztói piacok ma már nem ismernek határokat, fontos annak biztosítása, hogy az Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók ugyanolyan védelmet élvezhessenek az áruk és szolgáltatások harmadik országból származó gazdasági szereplőktől való behozatalakor. A programnak ezért szükség esetén lehetővé kell tennie a fontos, harmadik országbeli uniós kereskedelmi partnerek megfelelő szerveivel való együttműködés támogatását a nem megfelelő termékekre vonatkozó információk cseréje, a legújabb tudományos fejlemények és az új technológiák, az újonnan felmerülő kockázatok és az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos egyéb szempontok tekintetében.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A közbeszerzést a közigazgatási szervek a célból alkalmazzák, hogy biztosítsák a közforrások felhasználása kedvező ár-érték arány mellett történjen, és hozzájáruljanak egy innovatívabb, fenntarthatóbb, inkluzívabb és versenyképesebb belső piachoz. A 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv49, a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv50 és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv51 biztosítja a jogi kereteket az uniós bruttó hazai termék 14 %-át képviselő közbeszerzési piacok integrációjához és hatékony működéséhez, ezzel is szolgálva a közigazgatási szervek, a vállalkozások és az állampolgárok, köztük a fogyasztók érdekeit. A programnak ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, amelyek biztosítják a stratégiai közbeszerzések szélesebb térnyerését, az állami beszerzők szakmai tudásának bővítését, a kkv-k számára a közbeszerzési piacokhoz való jobb hozzáférést, az átláthatóság növelését, az integritást és az adatminőség javítását, a beszerzések digitális átalakítását és a közös beszerzések előmozdítását: ez a tagállamokkal folytatott partnerségi megközelítés megerősítésével, az adatgyűjtés és az adatelemzés javításával, többek között célzott IT-eszközök fejlesztésével, a tapasztalatcserék és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatásával, útmutatással, kedvező kereskedelmi megállapodások folytatásával, a nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerősítésével és kísérleti projektek elindításával érhető el.

(15)  A közbeszerzést a közigazgatási szervek a célból alkalmazzák, hogy biztosítsák, hogy a közforrások felhasználása kedvező ár-érték arány mellett történjen, és hozzájáruljanak egy innovatívabb, fenntarthatóbb, inkluzívabb és versenyképesebb belső piachoz, többek között – amennyiben ez megfelel a vonatkozó uniós jognak – egyszerűen a legalacsonyabb ár vagy a költséghatékonyságtól eltérő kritérium alkalmazásával a minőségi, környezeti, a tisztességes kereskedelmi és a társadalmi szempontok figyelembe vételével és azzal, hogy a nagy infrastruktúrákra vonatkozó versenykiírásokat elemekre bontják. A 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv49, a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv50 és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv51 biztosítja a jogi kereteket az uniós bruttó hazai termék 14%-át képviselő közbeszerzési piacok integrációjához és hatékony működéséhez, ezzel is szolgálva a közigazgatási szervek, a vállalkozások és az állampolgárok, köztük a fogyasztók érdekeit. A megfelelően végrehajtott közbeszerzési szabályok az egységes piac megerősítését és az uniós vállalatok és az uniós munkahelyek számának növekedését elősegítő kulcsfontosságú eszközök. A programnak ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, amelyek biztosítják a stratégiai közbeszerzések szélesebb térnyerését, az állami beszerzők szakmai tudásának bővítését, a kkv-k és a mikrovállalkozások számára a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés elősegítését és javítását, főként tanácsadási szolgáltatások és képzés révén, az átláthatóság növelését, az integritást és az adatminőség javítását, a beszerzések digitális átalakítását és a közös beszerzések előmozdítását: ez a tagállamokkal folytatott partnerségi megközelítés megerősítésével, az adatgyűjtés és az adatelemzés javításával, többek között célzott IT-eszközök fejlesztésével, a tapasztalatcserék és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatásával, az európai és nemzetközi szabványok hivatkozásával, útmutatással, kedvező kereskedelmi megállapodások folytatásával, a nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerősítésével és kísérleti projektek elindításával érhető el.

__________________

__________________

49Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

49Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

50Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

50Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

51Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

51Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A program célkitűzéseinek elérése és a polgárok és a vállalkozások életének megkönnyítése érdekében magas színvonalú, felhasználóközpontú közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatásoknak új módon kell elkezdeniük dolgozni, és a továbbiakban nem szabad összevontan kezelniük igazgatásaik különböző részeit, valamint hozzá kell fogniuk az ilyen közszolgáltatások a polgárokkal és a vállalkozásokkal történő együttes létrehozásához. Továbbá mivel a belső piacon a határokon átnyúló tevékenységek folyamatos és állandó növekedése figyelhető meg, naprakész információkat, valamint az adminisztratív formaságokra vonatkozó információkat kell rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi tanácsadás és a nemzeti szinteken felmerülő problémák megoldásának segítése is elengedhetetlen. Továbbá szükség van a nemzeti közigazgatások egyszerű és hatékony módon történő összekapcsolására, valamint annak értékelésére, hogy a belső piac hogyan működik a gyakorlatban. A Programnak tehát támogatnia kell a következő már meglévő kormányzati eszközöket: az Európa Önökért portált, amelynek a jövőbeni egységes digitális portál gerincét kell képeznie, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a belső piaci információs rendszert és az egységes piaci eredménytáblát a polgárok mindennapi életének és a vállalkozások határokon átnyúló kereskedelemre való képességének javítása érdekében.

(16)  A program célkitűzéseinek elérése és a polgárok és a vállalkozások életének megkönnyítése érdekében magas színvonalú, felhasználóközpontú, egyre inkább digitalizált és teljesen hozzáférhető közszolgáltatásokat kell bevezetni, illetve ösztönözni kell az e-ügyintézési és e-kormányzati kezdeményezéseket, biztosítva az adatvédelmet és az adatbiztonságot. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatásoknak új, innovatívabb módon kell elkezdeniük dolgozni, hogy a továbbiakban kezeljék összevontan igazgatásaik különböző részeit, valamint többek között a polgárokkal és a vállalkozásokkal együttműködve hozzá kell fogniuk az ilyen közszolgáltatások együttes létrehozásához. Továbbá mivel a belső piacon a határokon átnyúló tevékenységek folyamatos és állandó növekedése figyelhető meg, naprakész, pontos és könnyen érthető információkat, valamint az adminisztratív formaságokra vonatkozó információkat kell rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és a polgárok jogairól, valamint egyszerűsíteni kell azokat. Ezenkívül a jogi tanácsadás és a nemzeti szinteken felmerülő problémák megoldásának segítése is elengedhetetlen. Továbbá szükség van a nemzeti közigazgatások egyszerű és hatékony módon történő összekapcsolására, a hatóságok e cél elérésében való támogatására, valamint annak értékelésére, hogy a belső piac hogyan működik a gyakorlatban. A meglévő belső piaci felügyeleti eszközök már fontos szerepet játszanak e célkitűzések elérésének elősegítésében. E célból, valamint a technológiai és piaci fejleményeknek, illetve az új szabályozási és végrehajtási kihívásoknak való megfelelés érdekében a programnak támogatnia kell a belső piaci felügyeleti eszközök minőségét, ismertségét, átláthatóságát és megbízhatóságát. A programnak ezért egyebek mellett tehát támogatnia kell a következő már meglévő kormányzati eszközöket: az Európa Önökért portált, amelynek a jövőbeni egységes digitális portál gerincét kell képeznie, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a belső piaci információs rendszert és az egységes piaci eredménytáblát a polgárok mindennapi életének és a vállalkozások határokon átnyúló kereskedelemre való képességének javítása érdekében.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A programnak támogatnia kell az uniós szabályozási keret kialakítását a társasági jog és a vállalatirányítás, valamint a szerződési jog területén annak érdekében, hogy hatékonyabbá és versenyképesebbé tegye az üzleti tevékenységet, miközben védelmet nyújt a vállalat működésében érintett felek számára, és hogy reagáljon a felmerülő politikai kihívásokra. Biztosítania kell a releváns közösségi vívmányok megfelelő értékelését, végrehajtását és érvényesítését, az érdekelt felek tájékoztatását és segítését, valamint az információcsere ösztönzését is a területen. A programnak további támogatást kell nyújtania az adatgazdálkodás és az innováció világos és testre szabott jogi keretének kialakítását célzó bizottsági kezdeményezésekhez. Ezek a kezdeményezések szükségesek a szerződéses és szerződésen kívüli jog tekintetében a jogbiztonság növeléséhez, különös tekintettel a felelősségre és az etikára az olyan, feltörekvő technológiák összefüggésében, mint például a tárgyak internete, a mesterséges intelligencia, a robotika és a 3D nyomtatás. A programnak arra kell törekednie, hogy ösztönözze az adatvezérelt vállalkozások fejlődését, mivel ez döntő szerepet fog játszani az uniós gazdaság globális versenyben betöltött szerepe szempontjából.

(17)  A programnak támogatnia kell az uniós szabályozási keret kialakítását a társasági jog és a vállalatirányítás, valamint a szerződési jog területén annak érdekében, hogy hatékonyabbá és versenyképesebbé tegye az üzleti tevékenységet, és különösen a kkv-kat, miközben védelmet nyújt a vállalat működésében érintett felek számára, és hogy reagáljon a felmerülő politikai kihívásokra. Biztosítania kell a releváns közösségi vívmányok megfelelő értékelését, végrehajtását és érvényesítését, az érdekelt felek tájékoztatását és segítését, valamint az információcsere ösztönzését is a területen. A programnak további támogatást kell nyújtania az adatgazdálkodás és az innováció világos és testre szabott jogi keretének kialakítását célzó bizottsági kezdeményezésekhez. Ezek a kezdeményezések szükségesek a szerződéses és szerződésen kívüli jog tekintetében a jogbiztonság növeléséhez, különös tekintettel a felelősségre és az etikára az olyan, feltörekvő technológiák összefüggésében, mint például a tárgyak internete, a mesterséges intelligencia, a robotika és a 3D nyomtatás. A programnak arra kell törekednie, hogy ösztönözze az adatvezérelt vállalkozások fejlődését, biztosítva eközben a magánélet védelmének magas szintjét, mivel ez döntő szerepet fog játszani az uniós gazdaság globális versenyben betöltött szerepe szempontjából.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Tekintettel arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott belső piac olyan rendszert tartalmaz, amely biztosítja, hogy ne torzuljon a verseny, a programnak támogatnia kell az Unió versenypolitikáját, hálózatait és a nemzeti hatóságokkal és bíróságokkal való együttműködését, valamint az érdekelt felek szélesebb csoportját kell megszólítania, és tájékoztatnia kell őket az uniós versenypolitikából eredő jogokról, előnyökről és kötelezettségekről.

(20)   Tekintettel arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés olyan szabályrendszert tartalmaz, amely biztosítja, hogy a belső piacon ne torzuljon a verseny, a programnak hozzá kell járulnia az Unió versenypolitikájának támogatásához, azáltal, hogy javítja és megerősíti az Európai Versenyhatóságok Hálózatával és a nemzeti hatóságokkal és bíróságokkal való együttműködést, többek között a nemzetközi együttműködés erősítése révén, valamint azáltal, hogy kifejti és elmagyarázza az uniós versenypolitikából eredő jogokat, előnyöket és kötelezettségeket. A programnak különösen segítenie kell a Bizottságot a piaci fejlemények elemzésének és értékelésének fokozásában, többek között az ágazati vizsgálatok széles körű alkalmazása, valamint az eredmények és a legjobb gyakorlatok Európai Versenyhatóságok Hálózatán belüli szisztematikus megosztása révén. Ennek nemzetközi szinten is hozzá kell járulnia a tisztességes verseny és az egyenlő versenyfeltételek biztosításához, valamint lehetővé kell tennie a vállalkozások, különösen a kkv-k, illetve a fogyasztók számára, hogy kiaknázzák az egységes piacból származó előnyöket.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A programnak ezen belül foglalkoznia kell a verseny és a belső piac működésével kapcsolatos, a gazdaság és az üzleti környezet folyamatos átalakulásából – és különösen az adatok exponenciális növekedéséből és felhasználásából – származó radikális változásokkal, figyelembe véve a mesterséges intelligencia és egyéb informatikai eszközök és a szakértelem vállalatok és tanácsadóik által egyre gyakoribb igénybevételét. Alapvető fontosságú az is, hogy a program támogassa a tagállami hatóságokkal és bíróságokkal létrejött hálózatokat és együttműködést, figyelembe véve, hogy a torzulásmentes verseny és a belső piac működése rendkívüli mértékben függ az érintett szervezetek intézkedéseitől. Tekintettel az Unió határain túlmutató versenyellenes magatartás eredményeként megnyilvánuló belső piaci káros hatások megelőzésében a versenypolitika által játszott sajátos szerepre, a programnak adott esetben támogatnia kell a harmadik országok hatóságaival való együttműködést is. Végezetül, a tájékoztatási tevékenységek kibővítése szükséges ahhoz, hogy több polgár és vállalkozás élvezhesse a tisztességes verseny teljes előnyét a belső piacon. Tekintettel arra, hogy a programban számos új kezdeményezés szerepel, és a program versenyre vonatkozó részét jelentősen befolyásolja a belső piaci versenyfeltételek dinamikus fejlődése, nevezetesen a mesterséges intelligencia, az algoritmusok, a nagy adathalmazok, a kiberbiztonság és a kriminalisztikai technológiák, amelyek ütemét és nagyságát nehéz megbecsülni, a program e részével kapcsolatosan felmerült igényekhez várhatóan rugalmasságra lesz szükség.

(21)  A programnak ezen belül foglalkoznia kell a verseny és a belső piac működésével kapcsolatos, a gazdaság és az üzleti környezet folyamatos átalakulásából – és különösen az adatok exponenciális növekedéséből és felhasználásából – származó radikális változásokkal, figyelembe véve a mesterséges intelligencia, a nagy adathalmazok és algoritmusok és egyéb informatikai eszközök és a szakértelem vállalatok és tanácsadóik által egyre gyakoribb igénybevételét. Alapvető fontosságú az is, hogy a program támogassa a tagállami hatóságokkal és bíróságokkal létrejött hálózatokat és szélesebb körű és mélyenszántó együttműködést, figyelembe véve, hogy a torzulásmentes verseny és a belső piac működése rendkívüli mértékben függ az érintett szervezetek intézkedéseitől. Tekintettel az Unió határain túlmutató versenyellenes magatartás eredményeként megnyilvánuló belső piaci káros hatások megelőzésében a versenypolitika által játszott sajátos szerepre, a programnak adott esetben támogatnia kell a harmadik országok hatóságaival való együttműködést is. Végezetül, a tájékoztatási tevékenységek kibővítése szükséges ahhoz, hogy több polgár és vállalkozás élvezhesse a tisztességes verseny teljes előnyét a belső piacon. Különösen fontos bemutatni az Európai Unió versenypolitikájának kézzelfogható előnyeit az uniós polgárok számára a civil csoportok és a közvetlenül érintett felek közötti kapcsolat révén. Tekintettel arra, hogy a programban számos új kezdeményezés szerepel, és a program versenyre vonatkozó részét jelentősen befolyásolja a belső piaci versenyfeltételek dinamikus és gyors fejlődése, nevezetesen a digitális vívmányok, a mesterséges intelligencia, az algoritmusok, a nagy adathalmazok, a kiberbiztonság és a kriminalisztikai technológiák, amelyek ütemét és nagyságát nehéz megbecsülni, a program e részével kapcsolatosan felmerült igényekhez várhatóan rugalmasságra lesz szükség.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az európai vállalkozások versenyképességének erősítése és a valóban egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint a nyitott és versenyképes belső piac kiemelkedő fontosságú. A kkv-k az európai gazdaság motorjai, hiszen az összes európai vállalkozás 99 %-át teszik ki, a munkahelyek kétharmadát biztosítják, és jelentős mértékben hozzájárulnak a regionális és helyi dimenziójú új munkahelyek teremtéséhez.

(22)  Az európai vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának erősítése és a valóban egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint a nyitott és versenyképes belső piac kiemelkedő fontosságú. A kkv-k az európai gazdaság motorjai, hiszen az összes európai vállalkozás 99%-át teszik ki, a munkahelyek kétharmadát biztosítják, és valamennyi ágazatban jelentős mértékben hozzájárulnak a regionális és helyi dimenziójú új munkahelyek és ezáltal a társadalmi kohézió megteremtéséhez. A kkv-k fontos szerepet játszanak az energetikai átállásra törekvésben, valamint a Párizsi Megállapodásból fakadó uniós éghajlat-politikai célkitűzések megvalósításához való hozzájárulásban. A programnak ezért növelnie kell a környezetbarát, minőségi termékek és szolgáltatások kifejlesztésére irányuló képességüket, és támogatnia kell az erőforrás-hatékonyság növelését célzó erőfeszítéseiket, összhangban az energiahatékonyság elsődlegességének elvével. Ennek során a program hozzájárul az uniós kkv-k versenyképességének javításához is a globális piacon.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A kkv-k olyan közös kihívásokkal néznek szembe, amelyek a nagyvállalatokat nem érintik ugyanolyan mértékben: ilyen a finanszírozás szerzése, a képzett munkaerő felvétele, az adminisztratív terhek enyhítése, a kreativitás és az innováció serkentése, a piacokhoz való hozzáférés és a nemzetköziesítési tevékenységek elősegítése. A programnak az ilyen piaci hiányosságokat arányosan kell kezelnie, de eközben nem torzíthatja indokolatlanul a versenyt a belső piacon.

(23)  A kkv-k olyan közös kihívásokkal néznek szembe, amelyek a nagyvállalatokat nem érintik ugyanolyan mértékben: ilyen a finanszírozás szerzése, a képzett munkaerő felvétele, az adminisztratív terhek enyhítése, a kreativitás és az innováció serkentése, a piacokhoz való hozzáférés és a nemzetköziesítési tevékenységek elősegítése. A programnak az ilyen piaci hiányosságokat arányosan kell kezelnie, de eközben nem torzíthatja indokolatlanul a versenyt a belső piacon. A programnak különösen megfelelő feltételeket kell teremtenie a technológiai és szervezeti innovációk gyártási folyamatokba való bevezetéséhez, figyelmet fordítva a kkv-k sajátos formáira, például a mikrovállalkozásokra, a kézműipari tevékenységet folytató vállalkozásokra, az önfoglalkoztatókra, a szellemi szabadfoglalkozásúakra és a szociális vállalkozásokra. Figyelmet kell fordítani a potenciális, új, fiatal vállalkozókra és a vállalkozó nőkre, valamint más specifikus célcsoportokra, például az idősebb emberekre, a migránsokra és a hátrányos társadalmi helyzetben lévő vagy veszélyeztetett vállalkozókra, például a fogyatékossággal élőkre.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A programnak az innovációs kultúrát kell támogatnia és előmozdítania, egy olyan ökoszisztémát kialakítva, amely elősegíti a vállalkozások, különösen azon innovatív mikrovállalkozások és kkv-k létrejöttét és bővülését, amelyek képesek szembenézni az egyre inkább versenyalapú és gyorsan változó környezet jelentette kihívásokkal. Az innovációs folyamatok jelentős átalakulása egy nyílt innovációs modell kifejlesztését teszi szükségessé, az együttműködésen alapuló kutatásnak és az ismeretek, valamint a szellemi tulajdon különböző szervezetek közötti megosztásának bővítésével. A programnak ezért az innovációs folyamat támogatására kell irányulnia, amely új, közösségi üzleti modelleket foglal magában, a hálózatok kialakítására és az ismereteknek és erőforrásoknak a szervezetek alkotta közösségen belüli integrálására összpontosít.

Indokolás

Fontos olyan innovációs ökoszisztémákat kialakítani, amelyet gazdasági katalizátorként működnek.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23b)  A programnak a piac nem megfelelő működését arányosan kell kezelnie, különös figyelmet fordítva a közvetlenül a kkv-k és a vállalkozási hálózatok számára kedvező fellépésekre, a belső piaci versenyt indokolatlanul nem torzítva.

Indokolás

A programnak a kkv-kat és a vállalkozási hálózatokat minden tevékenysége során figyelembe kell vennie.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Számos uniós versenyképességi probléma származik abból, hogy a kkv-k nehézségekkel küzdenek a finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében, mert a hitelképességük bizonyításáért harcolnak, és elégtelen garanciáik vannak. További finanszírozási kihívások merülnek fel abból adódóan, hogy a kkv-k versenyképességének fenntartásához szükség van a digitalizációra, a nemzetköziesítésre, innovációs tevékenységekre és a munkavállalók kompetenciáinak növelésére. A finanszírozáshoz való korlátozott hozzáférés negatív hatást gyakorol a vállalkozások létrehozására, a növekedési és túlélési mutatókra, valamint az új vállalkozók azon készségére, hogy életképes vállalatokat vegyenek át üzleti örökség keretében.

(24)  Számos uniós versenyképességi probléma származik abból, hogy a kkv-k nehézségekkel küzdenek a finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében, mert hiányos információkkal bírnak, a hitelképességük bizonyításáért harcolnak, elégtelen garanciáik vannak, vagy egyszerűen azért, mert a meglévő mechanizmusban csekély szintű a tudatosság tevekénységeik uniós, nemzeti vagy helyi szintű támogatásához. További finanszírozási kihívások merülnek fel a mikrovállalkozások kis méretéből és abból adódóan, hogy a kkv-k versenyképességének fenntartásához szükség van a digitalizációra, a nemzetköziesítésre, innovációs tevékenységekre és a munkavállalók kompetenciáinak növelésére. A finanszírozáshoz való korlátozott hozzáférés negatív hatást gyakorol a vállalkozások létrehozására, a növekedési és túlélési mutatókra, valamint az új vállalkozók azon készségére, hogy életképes vállalatokat vegyenek át üzleti örökség keretében.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  E piaci hiányosságok leküzdésének és annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k továbbra is az uniós gazdaság versenyképességének alapját képezzék, a kis- és középvállalkozásoknak külön támogatásra van szükségük az [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel52 létrehozandó InvestEU Alap kkv-keretének hitel- és tőkeeszközei révén. Az 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet53 alapján bevezetett hitelgarancia-rendszer bizonyított hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 500 000 kkv számára; jogutódját az InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre.

(25)  E piaci hiányosságok leküzdésének és annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k továbbra is az uniós gazdaság versenyképességének alapját képezzék és a fenntartható gazdaság hajtóerői legyenek, a kis- és középvállalkozásoknak külön támogatásra van szükségük az [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozandó InvestEU Alap kkv-keretének hitel- és tőkeeszközei révén. Az 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet53 alapján a korábbi COSME program alatt bevezetett hitelgarancia-rendszer bizonyított hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 500 000 kkv számára; jogutódját az InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre. Több figyelmet kell fordítani a jobb kommunikációra és a nyilvános kampányokra, a potenciális kedvezményezettjeinek a kkv-k számára rendelkezésre álló program elérhetőségével kapcsolatos tudatosságának növelése érdekében. Annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a kkv-kat támogató uniós intézkedésekre, a teljes egészében vagy részben – akár közvetítők révén – e program által finanszírozott tevékenységek során fel kell tüntetni az uniós emblémát (zászlót), és egy mondattal utalni kell a COSME programtól kapott támogatásra.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018)0439.

53Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

53Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az InvestEU Alap kkv-keret e pénzügyi eszközök és költségvetési garancia útján e program szakpolitikai célkitűzéseivel is foglalkozik majd A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálisnál gyengébb befektetési helyzetek kezelésére kell felhasználni, arányos módon, és az intézkedéseknek nem szabad megkettőznie vagy kizárnia a magánfinanszírozást, illetve torzítania a versenyt a belső piacon. A fellépéseknek világos európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

(26)  Az InvestEU Alap kkv-keret e pénzügyi eszközök és költségvetési garancia útján e program szakpolitikai célkitűzéseivel is foglalkozik majd Az InvestEU Alap kkv-keretének egy átfogó jellegű, központi ponttal kell rendelkeznie, amely tájékoztatást nyújt a programról minden egyes tagállamban annak érdekében, hogy növelje a kkv-k számára rendelkezésre álló források hozzáférhetőségét és az azzal kapcsolatos tudatosságot. A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálisnál gyengébb befektetési helyzetek kezelésére kell felhasználni, arányos módon, és az intézkedéseknek nem szabad megkettőznie vagy kizárnia a magánfinanszírozást, illetve torzítania a versenyt a belső piacon, továbbá a többi európai program mellett egyértelmű addicionalitást és a szinergiák fokozását kell biztosítaniuk. A fellépéseknek világos európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Az InvestEU Alap által az uniós vagy tagállami részalap útján támogatott intézkedéseknek nem kettőzhetik meg és nem helyettesíthetik a magánfinanszírozást, illetve nem torzíthatják a versenyt a belső piacon, hanem elő kell segíteniük a már működő helyi köz- és magánbiztosítási rendszerekkel való integrációs folyamatokat, azzal az elsődleges célkitűzéssel, hogy felerősítsék és kibővítsék a kedvezményezetteket (a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározott kkv-kat) érintő pozitív hatásokat, ily módon biztosítva, hogy az intézkedések tényleges addicionalitást képviseljenek.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  A finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés mellett a készségekhez való hozzáférés is kulcsfontosságú, beleértve a vezetői készségeket és a tudást, amelyek a kkv-k számára kulcsfontosságú tényezők a meglévő alapokhoz, az innovációhoz, a versenyhez és a növekedéshez történő hozzáférésben. Ezért a pénzügyi eszközök nyújtását, amint azt az InvestEU Alap előirányozza, megfelelő mentorálási és tanácsadási programok kifejlesztésének és tudásalapú üzleti szolgáltatások nyújtásának kell kísérnie.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A programnak hatékony támogatást kell nyújtania a kkv-k számára egész életciklusukon át. A kkv-k és az ipari ágazatok tekintetében kidolgozott speciális ismeretekre és szakértelemre, valamint az európai, nemzeti és regionális érdekelt felekkel folytatott munkában szerzett nagy tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak az Enterprise Europe Hálózat sikeres tapasztalatára kell épülnie, amely egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a kkv-k versenyképességének javításához, valamint üzleti tevékenységüknek az egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. A Hálózat a továbbiakban is folytatni kívánja a más uniós programok, nevezetesen a Horizont 2020 program nevében, e programok pénzügyi forrásainak felhasználásával történő szolgáltatások nyújtását. Az új vállalkozók mentori programjának továbbra is olyan eszköznek kell maradnia, amely lehetővé teszi új vagy feltörekvő vállalkozók számára, hogy egy másik ország tapasztalt vállalkozójával való kapcsolatfelvétel révén üzleti tapasztalatot szerezzenek, és ezáltal a vállalkozói tehetségek megerősödjenek. A programnak további erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy növelje és bővítse földrajzi lefedettségét, és így szélesebb körű megfelelő lehetőséget biztosítson a vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve más uniós kezdeményezésekkel.

(27)  A programnak hatékony támogatást kell nyújtania a kkv-k számára egész életciklusukon át, amely támogatásnak a projektek előkészítésétől a kereskedelmi forgalmazáson át a piachoz való hozzáférésig és az üzleti vállalkozási hálózatok létrehozásának ösztönzéséig kell terjednie. A kkv-k és a gazdasági és vállalkozói ágazatok tekintetében kidolgozott speciális ismeretekre és szakértelemre, valamint az európai, nemzeti és regionális érdekelt felekkel folytatott munkában szerzett nagy tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak az Enterprise Europe Hálózat tapasztalatára kell épülnie, amely egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a kkv-k versenyképességének javításához, valamint üzleti tevékenységüknek az egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. A Hálózat a továbbiakban is folytatni kívánja a más uniós programok, nevezetesen a Horizont 2020 program nevében, e programok pénzügyi forrásainak felhasználásával történő szolgáltatások nyújtását. Támogatnia kell a kkv-k képviseleti szervezeteinek az egységes piac megteremtésére irányuló, például a közbeszerzést, a szabványosítási folyamatokat és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendszereket érintő politikai kezdeményezésben való, fokozott részvételét is. A Hálózatnak továbbá növelnie kell az intézkedések számát, célzottabb tanácsadást biztosítva a kkv-k számára a projektek kidolgozása során, valamint támogatva a hálózatépítést és a technológiai és szervezeti átmenetet. A Hálózatnak javítania kell a Digitális programban és az InvestEU Alapban a finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében meghatározott más tanácsadó platformokkal való együttműködést és kapcsolatot. A Hálózaton belül a kkv-ra irányuló intézkedéseknek Európa-szerte minőségi szolgáltatások nyújtására kell irányulniuk, különös figyelmet fordítva azon tevékenységi területekre és az Unió azon földrajzi területeire, amelyeken a Hálózat és a közvetítő érdekelt felek nem érik el a várt eredményeket. Az új vállalkozók sikeres mentori programjának – Erasmus fiatal vállalkozóknak – továbbra is olyan eszköznek kell maradnia, amely lehetővé teszi új vagy feltörekvő vállalkozók számára, hogy egy másik ország tapasztalt vállalkozójával való kapcsolatfelvétel révén üzleti és vezetői tapasztalatot szerezzenek, és ezáltal a vállalkozói tehetségek megerősödjenek. A programnak növelnie és bővítenie kell a földrajzi lefedettségét, és így szélesebb körű megfelelő lehetőséget kell biztosítania a vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve más uniós kezdeményezésekkel. A vállalkozói kezdeményezések előmozdítása által teremtett hozzáadott érték növelése érdekében különös figyelmet kell fordítani a mikrovállalkozásokra és azokra, akik a jelenlegi programból a legkevésbé részesültek, és akiknél a vállalkozói kultúra az alapvető szinten marad és több akadállyal néz szembe. Minden erőfeszítést meg kell tenni az alapok kiegyensúlyozott, észszerű módon történő földrajzi elosztásának elérése érdekében.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Több erőfeszítésre van szükség az adminisztratív terhek csökkentésére és a programok hozzáférhetőségének növelésére a kkv-k és a mikrovállalkozások bonyolult pályázati eljárásokból és részvételi követelményekből eredő költségeinek csökkentése érdekében. A tagállamoknak egy egységes információs pont létrehozását is fontolóra kell venniük azon vállalkozások számára, amelyek az egyablakos ügyintézésként működő uniós alapok felhasználásában érdekeltek. Az értékelési eljárásnak a lehető legegyszerűbbnek és leggyorsabbnak kell lennie a program által nyújtott előnyök időben történő felhasználásának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A klaszterek stratégiai eszközként szolgálnak a kkv-k versenyképességének és méretarányának növeléséhez, mivel kedvező üzleti környezetet kínálnak. A közös klaszter kezdeményezéseknek kritikus tömeget kell elérniük a kkv-k növekedésének felgyorsítása érdekében. A szakosodott ökorendszerek összekapcsolásával a klaszterek új üzleti lehetőségeket hoznak létre a kkv-k számára és jobban integrálják őket az európai és globális stratégiai értékláncokba. Az európai klaszteregyüttműködési platform támogatásával segíteni kell a nemzetközi partnerségi stratégiák kidolgozását és az együttes fellépések végrehajtását. A fenntartható partnerségeket oly módon kell ösztönözni, hogy a finanszírozás a teljesítmény és a részvétel mérföldköveinek elérése után is folytatódik. A kkv-kat a következő területeken kell klaszterszervezeteken keresztül közvetlenül támogatni: fejlett technológiákhoz, új üzleti modellekhez, kis szén-dioxid-kibocsátást eredményező és erőforrás-hatékony megoldásokhoz való hozzáférés, kreativitás és tervezés, készségfejlesztés, tehetséggondozás, vállalkozói szellem gyorsítása és nemzetköziesedés terjesztése. A kkv-k támogatására szakosodott egyéb szereplőket is be kell vonni a folyamatokba, így megkönnyítendő az ipar átalakulását és az intelligens specializációs stratégiák megvalósítását. A programnak ily módon várhatóan hozzájárul a növekedéshez, és kapcsolódási pontokat hoz létre az Unió (digitális) innovációs központjaival, valamint a kohéziós politika és a Horizont Európa keretében megvalósított beruházásokkal. Az Erasmus programmal való szinergiák is felfedezhetők.

(28)  A klaszterek stratégiai eszközként szolgálnak a kkv-k versenyképességének és méretarányának növeléséhez, mivel kedvező üzleti környezetet kínálnak, fokozzák az ipar és a szolgáltatások fenntartható fejlődését, továbbá a minőségi munkahelyteremtés révén erősítik a régiók gazdasági fejlődését. A közös klaszter kezdeményezéseknek kritikus tömeget kell elérniük a kkv-k növekedésének felgyorsítása érdekében. A szakosodott ökorendszerek összekapcsolásával a klaszterek új üzleti lehetőségeket hoznak létre a kkv-k számára és jobban integrálják őket az európai és globális stratégiai értékláncokba. Az európai klaszteregyüttműködési platform támogatásával segíteni kell a nemzetközi partnerségi stratégiák kidolgozását és az együttes fellépések végrehajtását. A fenntartható partnerségeket oly módon kell ösztönözni, hogy a finanszírozás a teljesítmény és a részvétel mérföldköveinek elérése után is folytatódik. A kkv-kat a következő területeken kell klaszterszervezeteken keresztül közvetlenül támogatni: fejlett technológiákhoz, új üzleti modellekhez való hozzáférés, kreativitás és tervezés, készségfejlesztés, tehetséggondozás, vállalkozói szellem gyorsítása és nemzetköziesedés terjesztése. A kkv-k támogatására szakosodott egyéb szereplőket is be kell vonni a folyamatokba, így megkönnyítendő az ipar átalakulását és az intelligens specializációs stratégiák megvalósítását. A program ily módon várhatóan hozzájárul a fenntartható gazdasági fejlődéshez, és kapcsolódási pontokat hoz létre az Unió (digitális) innovációs központjaival, valamint a kohéziós politika és a Horizont Európa keretében megvalósított beruházásokkal. Az Erasmus programmal való szinergiák is felfedezhetők.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  A program hozzájárulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások egyetemekkel, kutatóközpontokkal és egyéb, a tudásteremtéssel és -terjesztéssel kapcsolatos intézménnyel való kapcsolatának erősítéséhez és/vagy javításához. Ez a kapcsolat hozzásegítheti a vállalkozásokat az új nemzetközi környezetből adódó stratégiai kihívások kezeléséhez szükséges képességeik javításához.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28b)  A kkv-k kisebb méretükből eredően sajátos növekedési akadályokkal szembesülnek, és komoly nehézségeket tapasztalnak a növekedés és egyes üzleti tevékenységeik bővítése terén. Az Unió főként a kkv-támogató eszköz, illetve a közelmúltban a Horizont 2020 programon belül az Európai Innovációs Tanács kísérleti projektje révén nyújt támogatást a kutatást érintő innováció fokozása számára. A kkv-eszköz munkamódszerei és tapasztalatai alapján az egységes piac programjának támogatást kell nyújtania a kkv-k azon bővítési tevékenységei számára, amelyek kiegészítik az új Európai Innovációs Tanácsot, amely a Horizont Európa keretében különös hangsúlyt fektet az áttörést jelentő innovációra. Az e program keretében a kkv-kra vonatkozó bővítési tevékenységeknek például arra kell összpontosítaniuk, hogy hozzásegítsék a kkv-kat a piaci hasznosításon, a nemzetközivé váláson és a piacvezérelt lehetőségeken keresztüli bővüléshez.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A kreativitás és az innováció kulcsfontosságú az Unió ipari értékláncainak versenyképessége szempontjából. Katalizátorként szolgálnak az ipar modernizációjához és hozzájárulnak az intelligens, inkluzív fenntartható növekedéshez. A kkv-k általi felhasználásukban azonban még mindig elmaradás mutatkozik. A programnak ezért támogatnia kell a kreativitás-vezérelt innovációval kapcsolatos célzott intézkedéseket, hálózatokat és partnerségeket számára az ipari értéklánc egészében.

(29)  A kreativitás és az innováció, a technológiai és szervezeti átalakulás, a termelési folyamatok terén a fokozott fenntarthatóság, különösen a fokozott erőforrás- és energiahatékonyság kulcsfontosságú az Unió ipari értékláncainak versenyképessége szempontjából. Katalizátorként szolgálnak az üzleti és ipari ágazatok modernizációjához és hozzájárulnak az intelligens, inkluzív fenntartható növekedéshez. A kkv-k általi felhasználásukban azonban még mindig elmaradás mutatkozik. A programnak ezért támogatnia kell a kreativitás-vezérelt innovációval kapcsolatos célzott intézkedéseket, hálózatokat és partnerségeket számára az ipari értéklánc egészében.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Elismerve, hogy a Horizont 2020 kkv-eszköze rendkívül sikeres volt a vállalkozók számára, mivel mind az első, mind a második fázisa előmozdította fejlődésüket és új üzleti elképzeléseik megvalósítását, valamint egy prototípus tesztelését és fejlesztését. Bár a kiválasztási folyamat már így is nagyon szigorú, a korlátozott pénzügyi források miatt még mindig sok nagyon jó projekt nem finanszírozható. A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) keretében történő megvalósítás nagyon hatékony. Habár a program a csúcstechnológiai projektekre összpontosít, a programnak ki kell terjesztenie a módszertanát mindenféle növekvő kkv-kra.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29b)  A program a kkv-kra vonatkozó intézkedéseinek azokra az ágazatokra is kellene összpontosítaniuk, amelyeket jelentős növekedés és társadalmi potenciál jellemez, és amelyekben magas a kkv-k aránya. A turizmus az uniós gazdaság egyedülálló ágazata, amely jelentős mértékben hozzájárul az Unió GDP-jéhez, és főként kkv-k működtetik. Az Uniónak folytatnia és bővítenie kellene az ezen ágazat sajátosságait figyelembe vevő intézkedéseket.

Indokolás

A programnak a turisztikai ágazatra kellene összpontosítania, annak az európai kontextusban betöltött jelentőségére való tekintettel.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az európai szabványok fontos szerepet játszanak a belső piacon. Létfontosságúak a vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességéhez. Ezenkívül kulcsfontosságúak az uniós jogszabályok és szakpolitikák támogatásában számos olyan fő területen, mint például az energiaügy, az éghajlatváltozás, az információs és kommunikációs technológia, az erőforrások fenntartható használata, az innováció, a termékbiztonság, a fogyasztóvédelem, a munkavállalók biztonsága és a munkavégzés körülményei, valamint a népesség elöregedése; és így pozitívan befolyásolják a társadalom egészét.

(30)  Az európai szabványok fontos szerepet játszanak a belső piacon. Létfontosságúak a vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességéhez. Ezenkívül kulcsfontosságúak az uniós jogszabályok és szakpolitikák támogatásában számos olyan fő területen, mint például az energiaátállás, az éghajlatváltozás és környezetvédelem, az információs és kommunikációs technológia, az erőforrások fenntartható használata és újrahasznosítása, az innováció, a termékbiztonság, a fogyasztóvédelem, a munkavállalók biztonsága és a munkavégzés körülményei, valamint a népesség elöregedése; A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy javítani kell a szabványok kidolgozásának gyorsaságát és időszerűségét, és több erőfeszítést kell tenni az összes érdekelt fél – köztük a fogyasztókat képviselő érdekeltek – jobb bevonása érdekében.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A jól működő egységes pénzügyi beszámolási keret alapvető a belső piac, a tőkepiacok hatékony működése és a pénzügyi szolgáltatások integrált uniós piacának megvalósítása szempontjából a tőkepiaci unió összefüggésében.

(32)  A jól működő egységes pénzügyi beszámolási keret alapvető a belső piac, a pénzügyi piacok hatékony működése és a pénzügyi szolgáltatások integrált uniós piacának megvalósítása szempontjából a bankunió és a tőkepiaci unió összefüggésében.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az Unió azáltal, hogy támogatja és kiegészíti azokat a tagállami szakpolitikákat, amelyek célja, hogy fogyasztóként a polgárok maximálisan kihasználhassák a belső piacban rejlő lehetőségeket, és ennek során biztonságukat, illetve jogi és gazdasági érdekeiket konkrét intézkedések védjék, tásához, hozzájárul a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításához, a fogyasztók lehetőségeinek kiszélesítéséhez és a belső piac középpontjába való helyezésükhöz. Az Uniónak azt is biztosítania kell, hogy a fogyasztói és termékbiztonsági jogszabályok megfelelően és azonos módon érvényesüljenek a gyakorlatban, és hogy a vállalkozások egyenlő versenyfeltételeket mellette tisztességes versenyben vehessenek részt a belső piacon. Ezenkívül ki kell szélesíteni a fogyasztók lehetőségeit, ösztönözni és segíteni kell őket a fenntartható döntések meghozatalában, mivel ez hozzájárul a fenntartható, energia- és erőforrás-hatékony és körkörös gazdasághoz.

(36)  Az Unió azáltal, hogy támogatja és kiegészíti azokat a tagállami szakpolitikákat, amelyek célja, hogy fogyasztóként a polgárok maximálisan kihasználhassák a belső piacban rejlő lehetőségeket, és ennek során biztonságukat, illetve jogi és gazdasági érdekeiket konkrét intézkedések védjék, tásához, hozzájárul a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításához, a fogyasztók lehetőségeinek kiszélesítéséhez és a belső piac középpontjába való helyezésükhöz. Az Uniónak azt is biztosítania kell, hogy a fogyasztói és termékbiztonsági jogszabályok megfelelően és azonos módon érvényesüljenek a gyakorlatban, és hogy a vállalkozások egyenlő versenyfeltételeket mellette tisztességes versenyben vehessenek részt a belső piacon. Ezenkívül ki kell szélesíteni a fogyasztók lehetőségeit, ösztönözni és segíteni kell őket a fenntartható és tájékozott döntések meghozatalában, mivel ez hozzájárul a fenntartható, energia- és erőforrás-hatékony és körkörös gazdasághoz.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A programnak arra kell törekednie, hogy tudatosítsa a fogyasztókban, a vállalkozásokban, a civil társadalomban és a hatóságokban az uniós fogyasztóvédelmi és biztonsági jogszabályokat, valamint megerősítse a fogyasztókat és képviseleti szervezeteiket nemzeti és uniós szinten, ennek keretében támogatni kell különösen a Bureau Europe de Consommateurs unions (BEUC) szervezetet, amely az összes releváns uniós szakpolitikához kapcsolódó fogyasztói érdekeket képviselő, régen létrehozott és elismert nem kormányzati szervezet, valamint az Európai Szövetség a Fogyasztók Képviseletének Összehangolására a Szabványosításban (ANEC) elnevezésű szervezetet, amely a szabványosítási kérdésekkel kapcsolatos fogyasztói érdekeket képviseli. Ennek során különös figyelmet kell fordítani az új piaci igényekre a fenntartható fogyasztás előmozdítása és a sebezhetőségek megelőzése terén, valamint a gazdaság digitalizálása vagy új fogyasztási minták és üzleti modellek kifejlesztése által támasztott kihívások kapcsán. A programnak támogatnia kell a piachoz, a szakpolitikai kihívásokhoz, a felmerülő problémákhoz és viselkedési módokhoz kapcsolódó releváns információk gyűjtését, valamint az uniós fogyasztói eredménytáblák közzétételét.

(37)  A programnak arra kell törekednie, hogy tudatosítsa a fogyasztókban, a vállalkozásokban, a civil társadalomban és a hatóságokban az uniós fogyasztóvédelmi és biztonsági jogszabályokat, valamint megerősítse a fogyasztókat és képviseleti szervezeteiket nemzeti és uniós szinten, ennek keretében támogatni kell különösen a Bureau Europe de Consommateurs unions (BEUC) szervezetet, amely az összes releváns uniós szakpolitikához kapcsolódó fogyasztói érdekeket képviselő, régen létrehozott és elismert nem kormányzati szervezet, valamint az Európai Szövetség a Fogyasztók Képviseletének Összehangolására a Szabványosításban (ANEC) elnevezésű szervezetet, amely a szabványosítási kérdésekkel kapcsolatos fogyasztói érdekeket képviseli. Ennek során különös figyelmet kell fordítani az új piaci igényekre a fenntartható fogyasztás előmozdítása – különös tekintettel azokra az intézkedésekre, amelyek kezelik a termékek tervezett elavulásának problémáját –, a sebezhetőségek megelőzése terén, valamint a gazdaság digitalizálása, az árukapcsolás, a dolgok internete, a mesterséges intelligencia, az algoritmusok vagy az új fogyasztási minták és üzleti modellek – különösen a szociális vállalkozások és az együttműködésen alapuló gazdaság – kifejlesztése által támasztott kihívások kapcsán. A programnak támogatnia kell a piachoz, ideértve az ellátási lánc során a termékek nyomon követhetőségének javítására irányuló intézkedésekhez, az uniós minőségi szabványokhoz, valamint a termékek kettős minősége kérdéséhez, a szakpolitikai kihívásokhoz, a felmerülő problémákhoz és viselkedési módokhoz kapcsolódó releváns információk és az egész Európai Unióra kiterjedő minőségi szabványok gyűjtését, valamint az uniós fogyasztói eredménytáblák közzétételét.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A programnak támogatnia kell az illetékes nemzeti hatóságokat, köztük a termékbiztonság felügyeletéért felelős hatóságokat is, akik különösen a veszélyes termékekre vonatkozó uniós gyors riasztási rendszeren keresztül működnek együtt. Támogatnia kell továbbá a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv58 és a 765/2008/EK rendelet végrehajtását a fogyasztóvédelem és a termékbiztonság, valamint a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat és a harmadik országbeli és az uniós illetékes hatóságok közötti nemzetközi együttműködés tekintetében. A programnak továbbá arra is törekednie kell, hogy minden fogyasztónak és kereskedőnek hozzáférése legyen a minőségi peren kívüli vitarendezéshez és az online vitarendezéshez, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információkhoz.

(38)  A programnak támogatnia kell az illetékes nemzeti hatóságokat, köztük a termékbiztonság felügyeletéért felelős hatóságokat is, akik különösen a veszélyes termékekre vonatkozó uniós gyors riasztási rendszeren keresztül működnek együtt. Támogatnia kell továbbá a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv58 és a 765/2008/EK rendelet végrehajtását a fogyasztóvédelem és a termékbiztonság, valamint a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat és a harmadik országbeli és az uniós illetékes hatóságok közötti nemzetközi együttműködés tekintetében. A programnak továbbá arra is törekednie kell, hogy minden fogyasztónak és kereskedőnek a lehető legkisebb költségen hozzáférése legyen a minőségi peren kívüli vitarendezéshez és az online vitarendezéshez, valamint az együttes fellépésen alapuló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információkhoz.

__________________

__________________

58Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.).

58 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.).

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata segítséget nyújt a fogyasztóknak abban, hogy a belső piacon és az EGT-ben határokon átnyúló termék- vagy szolgáltatásvásárláskor – valósuljon az meg online vagy utazás közben – élhessenek az uniós fogyasztói jogokkal. A 30 központtal rendelkező erős hálózat, amelyet az uniós fogyasztói programok több mint tíz éve finanszíroznak közösen, bizonyította, hogy a fogyasztók és a kereskedők belső piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából hozzáadott értékkel bír. Évente több mint 100 000 fogyasztó kérésével foglalkozik, és több millió polgárt ér el sajtó-és online információs tevékenységein keresztül. Ez az Unió egyik legértékesebb polgári segítségnyújtási hálózata és központjainak többsége a belső piaci joggal, mint például a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel59 foglalkozó kapcsolattartó pontoknak ad otthont, és a hálózat működésének értékelése megerősítette, a működés folytatásának fontosságát. A hálózat a harmadik országokban működő hasonló szervekkel való viszonossági megállapodások kialakítását is tervezi.

(39)  A programnak támogatnia kell az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát is, amely segítséget nyújt a fogyasztóknak abban, hogy a belső piacon és az EGT-ben határokon átnyúló termék- vagy szolgáltatásvásárláskor – valósuljon az meg online vagy utazás közben – élhessenek az uniós fogyasztói jogokkal. A 30 központtal rendelkező erős hálózat, amelyet az uniós fogyasztói programok több mint tíz éve finanszíroznak közösen, bizonyította, hogy a fogyasztók és a kereskedők belső piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából hozzáadott értékkel bír. Évente több mint 100 000 fogyasztó kérésével foglalkozik, és több millió polgárt ér el sajtó-és online információs tevékenységein keresztül. Ez az Unió egyik legértékesebb polgári segítségnyújtási hálózata és központjainak többsége a belső piaci joggal, mint például a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel59 foglalkozó kapcsolattartó pontoknak ad otthont, és a hálózat működésének értékelése megerősítette, a működés folytatásának fontosságát. Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata fontos információforrás lehet a fogyasztók helyi szinten tapasztalt, az uniós döntéshozatal és a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából releváns kihívásait és problémáit illetően. Ezért a fogyasztói érdekképviselet megerősítése érdekében a programnak lehetővé kell tennie a fogyasztói képviselet helyi és uniós szintű kialakítását és erősítését. A hálózat a harmadik országokban működő hasonló szervekkel való viszonossági megállapodások kialakítását is tervezi.

__________________

__________________

59Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).

59 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az uniós fogyasztó- és marketingjognak 2017 májusában a Bizottság által végzett alkalmassági ellenőrzése feltárta, hogy azokban az esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése miatt, javítani kell a szabályok érvényesítését és meg kell könnyíteni a jogorvoslatot. Ennek eredményeképpen a Bizottság 2018 áprilisában elfogadta az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című kezdeményezést, amelynek célja többek között az, hogy a kettős minőségi szabványok, a tagállamok erősebb végrehajtási kapacitása, a fokozott termékbiztonság, a nemzetközi együttműködés fokozása és a jogorvoslat új lehetőségei tekintetében a fogyasztók egyenlő bánásmódot élvezzenek az egységes piacon, különösen a minősített szervezetek reprezentatív tevékenységei révén. A program célja többek között, hogy a tudatosság növelése és a tudásépítés, a kapacitásbővítés és a fogyasztói szervezetek és a fogyasztóvédelmi hatóságok bevált gyakorlatainak cseréje, hálózatok szervezése, a piaci információk fejlesztése, a fogyasztói belső piac tényeken alapuló értékelésének megerősítése, informatikai rendszerek és a kommunikációs eszközök révén támogassa a fogyasztóvédelmi politikát.

(40)  Az uniós fogyasztó- és marketingjognak 2017 májusában a Bizottság által végzett alkalmassági ellenőrzése feltárta, hogy azokban az esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése miatt, javítani kell a szabályok érvényesítését és meg kell könnyíteni a jogorvoslatot. Ennek eredményeképpen a Bizottság 2018 áprilisában elfogadta az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című kezdeményezést, amelynek célja többek között az, hogy a határokon átnyúló tranzakciók – például nem megfelelő termékek értékesítése a gépjárműiparban –, a kettős minőségi szabványok, a nagyszámú járattörlések következtében ottrekedt utasok problémái, a tagállamok erősebb végrehajtási kapacitása, a fokozott termékbiztonság, a nemzetközi együttműködés fokozása és a jogorvoslat új lehetőségei tekintetében a fogyasztók egyenlő bánásmódot élvezzenek az egységes piacon, különösen a minősített szervezetek reprezentatív tevékenységei révén. A program célja többek között, hogy a tudatosság növelése és a tudásépítés, a kapacitásbővítés és a fogyasztói szervezetek és a fogyasztóvédelmi hatóságok bevált gyakorlatainak cseréje, hálózatok szervezése, a piaci információk fejlesztése, a fogyasztói belső piac tényeken alapuló értékelésének megerősítése, informatikai rendszerek és a kommunikációs eszközök révén támogassa a fogyasztóvédelmi politikát.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az állampolgárokat különösen érinti a pénzügyi szolgáltatások piacának a működése. Ezek a belső piac kulcsfontosságú elemei és szilárd szabályozási és felügyeleti keretet igényelnek, amely nemcsak a pénzügyi stabilitást és a fenntartható gazdaságot biztosítja, hanem magas szintű védelmet biztosít a fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói számára, beleértve a lakossági befektetőket, megtakarítókat, a biztosítókat, a nyugdíjalapok tagjait és a kedvezményezetteket, az egyéni részvényeseket, a hitelfelvevőket és a kkv-ket. Fontos, hogy növeljék a pénzügyi ágazat politikai döntéshozatalban való részvételének képességét.

(41)  Az állampolgárokat különösen érinti a pénzügyi piacok működése, ezért további tájékoztatást kell nyújtani számukra a vonatkozó jogokról, kockázatokról és előnyökről. Ezek a belső piac kulcsfontosságú elemei és szilárd szabályozási és felügyeleti keretet igényelnek, amely nemcsak a pénzügyi stabilitást és a fenntartható gazdaságot biztosítja, hanem magas szintű védelmet biztosít a fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói számára, beleértve a lakossági befektetőket, megtakarítókat, a biztosítókat, a nyugdíjalapok tagjait és a kedvezményezetteket, az egyéni részvényeseket, a hitelfelvevőket és a kkv-ket. A programnak hozzá kell járulnia a politikai döntéshozatalban való részvételi képességük fokozásához, többek között a pénzügyi piacokon forgalmazott termékekre vonatkozó egyértelmű, teljes és felhasználóbarát információk kidolgozása és terjesztése révén.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  A programnak ezért továbbra is támogatnia kell a 2017–2020-as kapacitásépítési program által lefedett egyedi tevékenységeket, amelyek erősítik a fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói részvételét az uniós politikák kialakításában az (EU) 2017/826 európai parlamenti és tanácsi rendeletben60 meghatározottak szerint, amely folytatta a 2012–2017-es évek kísérleti programját és előkészítő intézkedéseit. Erre azért van szükség, hogy a szakpolitikai döntéshozókhoz ne csak a pénzügyi szektorban dolgozó szakemberek nézetei is jussanak el, hanem más érdekelteké is, így biztosítható a fogyasztók és a más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói érdekeinek jobb képviselete. Ennek jobb pénzügyi szolgáltatási politikákat kell eredményeznie, különösen a pénzügyi szabályozás kérdéseinek jobb nyilvános megértésének és a fejlett pénzügyi jártasságnak köszönhetően.

(42)  A programnak ezért továbbra is támogatnia kell a 2017–2020-as kapacitásépítési program által lefedett egyedi tevékenységeket, amelyek erősítik a fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói részvételét az uniós politikák kialakításában az (EU) 2017/826 európai parlamenti és tanácsi rendeletben60 meghatározottak szerint, amely folytatta a 2012–2017-es évek kísérleti programját és előkészítő intézkedéseit. Erre azért van szükség, hogy a szakpolitikai döntéshozókhoz ne csak a pénzügyi szektorban dolgozó szakemberek nézetei is jussanak el, hanem más érdekelteké is, így biztosítható a fogyasztók és a más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói érdekeinek jobb képviselete. A programnak folyamatosan fejlesztenie kell módszereit és legjobb gyakorlatait azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet növelni a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások végfelhasználóinak részvételét az uniós politikai döntéshozatal számára releváns kérdések azonosítása érdekében, valamint a pénzügyi szolgáltatások terén a fogyasztók érdekeinek biztosítása céljából. Ennek javítania kell a pénzügyi szolgáltatási politikákat, különösen a pénzügyi szabályozás kérdései jobb nyilvános megértésének és a fejlettebb pénzügyi jártasságnak köszönhetően. E program közszférabeli forrásainak arra kell összpontosítaniuk, ami a végső felhasználók számára alapvető fontosságú, és el kell kerülniük a magánszektorbeli pénzügyi szereplők által javasolt kereskedelmi tevékenységek közvetlen vagy közvetett pénzügyi támogatását.

__________________

__________________

60Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/826 rendelete (2017. május 17.) a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző egyedi tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról (HL L 129., 2017.5.19., 17. o.).

60 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/826 rendelete (2017. május 17.) a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző egyedi tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról (HL L 129., 2017.5.19., 17. o.).

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A 2012–2013 közötti kísérleti projekt, valamint a 2014 és 2016 közötti előkészítő intézkedés keretében a Bizottság két szervezetnek ítélt oda támogatást az éves nyílt pályázati felhívást követően. A két szervezet a Financial Watch, amelyet 2011-ben uniós támogatással hoztak létre nemzetközi non-profit szervezetként a belga jog szerint, és a Better Finance, amely a már létező európai szövetségek és részvényesek 2009. óta történt egymást követő átszervezésének és átnevezésének eredménye. Az (EU) 2017/826 rendelet alapján létrehozott kapacitásépítési program ugyanezt a két szervezetet azonosítja egyedüli kedvezményezettként. Ezért szükséges, hogy továbbra is társfinanszírozzák ezeket a szervezeteket a program keretében. Ezt a finanszírozást azonban felül kell vizsgálni.

(43)  A 2012–2013 közötti kísérleti projekt, valamint a 2014 és 2016 közötti előkészítő intézkedés keretében a Bizottság két szervezetnek ítélt oda támogatást az éves nyílt pályázati felhívást követően. A két szervezet a Financial Watch, amelyet 2011-ben uniós támogatással hoztak létre nemzetközi non-profit szervezetként a belga jog szerint, és a Better Finance, amely a már létező európai szövetségek és részvényesek 2009. óta történt egymást követő átszervezésének és átnevezésének eredménye. Az (EU) 2017/826 rendelet alapján létrehozott kapacitásépítési program ugyanezt a két szervezetet azonosítja egyedüli kedvezményezettként. Ezért szükséges, hogy továbbra is társfinanszírozzák ezeket a szervezeteket a program keretében. Ezt a finanszírozást azonban felül kell vizsgálni. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben a kapacitásfejlesztési program és a megfelelő finanszírozás kiterjesztésre kerül a 2020 utáni időszakra, és egyéb lehetséges kedvezményezettek is megjelennek, a pályázati felhívásnak nyitottnak kell lennie a program feltételeit teljesítő és annak célkitűzéseihez hozzájáruló bármely egyéb szervezet számára, és ennek az (EU) 2017/826 rendelettel összhangban kell történnie.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Az élelmiszer-ellátási lánc egészében magas szintű egészségvédelem szükséges ahhoz, hogy a belső piac hatékonyan működjön. A biztonságos és fenntartható élelmiszer-ellátási lánc a társadalom és a belső piac előfeltétele. A határokon átnyúló egészségügyi válságok és az élelmiszerekkel kapcsolatos riadalmak akadályozzák a belső piac működését a személyek és az áruk mozgásának korlátozása és a termelés megzavarása által.

(44)  Az élelmiszer- és takarmányellátási lánc egészében magas szintű egészségvédelem szükséges a fogyasztók és a környezet védelmi érdekében, valamint ahhoz, hogy a belső piac hatékonyan és zökkenőmentesen működjön. A biztonságos és fenntartható mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc a társadalom és a belső piac előfeltétele. Amint azt a közelmúltbeli incidensek, például 2017. évi, fipronillal szennyezett tojások esete és a 2013. évi lóhúsbotrány is alátámasztotta, a határokon átnyúló egészségügyi válságok, például a madárinfluenza és az afrikai sertésláz, valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos riadalmak akadályozzák a belső piac működését a személyek és az áruk mozgásának korlátozása és a termelés megzavarása által. Rendkívül fontos, hogy megelőzzük a határokon átnyúló egészségügyi válságokat és élelmiszerellátási zavarokat. A programnak ezért konkrét intézkedéseket, például az állatok és a növények egészségére hatással lévő válságok és előre nem látható események esetén meghozandó sürgősségi intézkedéseket kell támogatnia, a válságtartalékhoz való közvetlen hozzáférést szolgáló mechanizmus bevezetése révén annak érdekében, hogy gyorsabban, eredményesebben és hatékonyabban lehessen kezelni a szükséghelyzeteket.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  Az uniós jogszabályok általános célkitűzése az élelmiszerlánc területén a magas szintű emberi, állati és növényi előmozdítása az élelmiszerláncon belül, az állatjólét javítása, a magas szintű védelem elősegítése és a fogyasztók tájékoztatása, valamint a környezet magas szintű védelme, ideértve a biológiai sokféleség megőrzését, mindeközben javítva az európai élelmiszer- és takarmánytermékek fenntarthatóságát, növelve a minőségi előírásokat az Unióban, elősegítve az uniós élelmiszer- és takarmányipar versenyképességét és kedvezve a munkahelyteremtésnek.

(45)  Az uniós jogszabályok általános célkitűzése az élelmiszerlánc területén a magas szintű emberi, állati és növényi egészség garantálása az élelmiszerláncon belül, az állatjólét javítása, a magas szintű védelem elősegítése és a fogyasztók tájékoztatása, valamint a környezet magas szintű védelme, ideértve a biológiai sokféleség megőrzését, mindeközben javítva az európai élelmiszer- és takarmánytermékek fenntarthatóságát, csökkentve az élelmiszer-pazarlást, növelve a termékminőségi előírásokat az Unióban, elősegítve az uniós élelmiszer- és takarmányipar versenyképességét és kedvezve a munkahelyteremtésnek.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  Figyelembe véve az intézkedések sajátos jellegét az emberek, az állatok és a növények egészségének magas szintje tekintetében az élelmiszerláncon belül, ebben a rendeletben külön támogathatósági kritériumokat kell alkalmazni a vissza nem térítendő támogatások nyújtására és a közbeszerzések igénybevételére vonatkozóan. Különösen az (EU, Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendelettől61 (a költségvetési rendelet) eltérve, a visszaható hatály tilalmának elve alóli kivételként a biztonsági intézkedések költségeinek sürgős és előre nem látható természetük miatt elszámolhatóknak kell lenniük, és magukban kell foglalniuk egy betegség vagy károsító feltételezett megjelenéséből eredő költségeket is, feltéve, hogy a megjelenést később megerősítik és értesítik a Bizottságot. A kapcsolódó költségvetési kötelezettségvállalások és az elszámolható kiadások kifizetése a Bizottságra hárul a jogi kötelezettségvállalások aláírását követően, és miután értékelte a tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmeket. A költségeknek elszámolhatóknak kell lenniük olyan védőintézkedések esetében is, amikor az uniós egészségügyi helyzetet közvetlenül fenyegeti egy harmadik ország, egy tagállam vagy tengerentúli országok és területek területén bekövetkező esemény vagy fejlemény bizonyos állatbetegségek és zoonózisok eredményeképpen, illetve az Unióban található növények egészségi állapotának támogatására hozott védelmi intézkedések vagy egyéb releváns tevékenységek tekintetében.

(46)  Figyelembe véve az intézkedések sajátos jellegét az emberek, az állatok és a növények egészségének magas szintje tekintetében az élelmiszerláncon belül, ebben a rendeletben külön támogathatósági kritériumokat kell alkalmazni a vissza nem térítendő támogatások nyújtására és a közbeszerzések igénybevételére vonatkozóan. Különösen az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettől61 (a költségvetési rendelet) eltérve, a visszaható hatály tilalmának elve alóli kivételként a biztonsági intézkedések költségeinek sürgős és előre nem látható természetük miatt elszámolhatóknak kell lenniük, és magukban kell foglalniuk egy betegség vagy károsító feltételezett megjelenéséből eredő költségeket is, feltéve, hogy a megjelenést később megerősítik és értesítik a Bizottságot. A kapcsolódó költségvetési kötelezettségvállalások és az elszámolható kiadások kifizetése a Bizottságra hárul a jogi kötelezettségvállalások aláírását követően, és miután értékelte a tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmeket. A költségeknek elszámolhatóknak kell lenniük olyan védőintézkedések esetében is, amikor az uniós egészségügyi helyzetet közvetlenül fenyegeti egy harmadik ország, egy tagállam vagy tengerentúli országok és területek területén bekövetkező esemény vagy fejlemény bizonyos állatbetegségek és zoonózisok eredményeképpen, illetve az Unióban található növények egészségi állapotának támogatására hozott védelmi intézkedések vagy egyéb releváns tevékenységek tekintetében.

_________________

_________________

61[kiegészítendő]

61 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A tagállamok által végzett hatósági ellenőrzések nélkülözhetetlen eszközök annak ellenőrzésére és nyomon követésére, hogy a vonatkozó uniós követelményeket hogyan alkalmazzák, tartják be és hajtják végre. A hatósági ellenőrzési rendszerek hatékonysága és eredményessége létfontosságú az élelmiszerláncon belül az emberek, állatok és növények magas szintű biztonságának fenntartása, a környezet és az állatjólét magas szintű védelmével egyidejűleg. Az ilyen ellenőrzési intézkedésekre uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani. Különösen fontos az uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Bizottság által jóváhagyott munkaprogramok végrehajtásából eredő költségek fedezése céljából. Továbbá, mivel a hatósági ellenőrzések eredményessége attól is függ, hogy az ellenőrző hatóságok személyzete jól képzett-e, és az uniós jogszabályokról megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e, az Uniónak hozzá kell járulnia az illetékes hatóságok által szervezett képzésekhez és a kapcsolódó csereprogramokhoz.

(47)  Az egyre globalizáltabb élelmiszerláncra való tekintettel a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzések nélkülözhetetlen eszközök annak ellenőrzésére és nyomon követésére, hogy a vonatkozó uniós követelményeket hogyan alkalmazzák, tartják be és hajtják végre, különösen a harmadik országokból importált termékek tekintetében. A hatósági ellenőrzési rendszerek hatékonysága és eredményessége létfontosságú az élelmiszerláncon belül az emberek, állatok és növények magas szintű biztonsága, valamint a fogyasztói bizalom fenntartása szempontjából, a környezet és az állatjólét magas szintű védelmével egyidejűleg. Az ilyen ellenőrzési intézkedésekre uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani. Különösen fontos az uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Bizottság által jóváhagyott munkaprogramok végrehajtásából eredő költségek fedezése céljából. Továbbá, mivel a hatósági ellenőrzések eredményessége attól is függ, hogy az ellenőrző hatóságok személyzete jól képzett-e, és az uniós jogszabályokról megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e, az Uniónak hozzá kell járulnia az illetékes hatóságok által szervezett képzésekhez és a kapcsolódó csereprogramokhoz.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51)  A programot előzetes vizsgálat céljából benyújtották az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsághoz a 223/2009/EK rendelettel összhangban.

(51)  A programot előzetes vizsgálat céljából benyújtották az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsághoz a 223/2009/EK rendelettel összhangban, és tényleges parlamenti ellenőrzés biztosításával végre kell hajtani.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Az Unió és a tagállamok elkötelezettek az Egyesült Nemzetek Szervezete 2030-as fenntartható fejlődési ütemtervének végrehajtása mellett. A 2030-as ütemterv eléréséhez való hozzájárulás révén az Unió és a tagállamok erősebb, fenntarthatóbb, befogadóbb, biztonságosabb és virágzóbb Európát fognak támogatni. A programnak hozzá kell járulnia a 2030-as ütemterv végrehajtásához, többek között a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióinak kiegyensúlyozásával.

(52)  Az Unió és a tagállamok elkötelezettek amellett, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 2030-as fenntartható fejlődési ütemtervének végrehajtása tekintetében vezető szerepet vállaljanak. A 2030-as ütemterv eléréséhez való hozzájárulás révén az Unió és a tagállamok erősebb, fenntarthatóbb, befogadóbb, biztonságosabb és virágzóbb Európát fognak támogatni. A programnak hozzá kell járulnia a 2030-as ütemterv végrehajtásához, többek között a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióinak kiegyensúlyozásával, egyértelmű és látható kötelezettségeket vállalva a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben erre, és általánosan érvényesítve a fenntartható fejlesztési célokat, ahogy ezt az Európai Parlament a többéves pénzügyi keretről szóló 2018. március 14-i és május 30-i állásfoglalásában kérte.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58)  A megelőző programok és költségvetési tételek keretében végrehajtott intézkedések megfelelőnek bizonyultak, és megtartandók. Az e program keretében bevezetett új intézkedések célja különösen a jól működő belső piac megerősítése. Annak érdekében, hogy a program végrehajtása során egyszerűbbé és rugalmasabbá váljon, és ezáltal jobban teljesítse célkitűzéseit, az intézkedéseket csak átfogó, általános kategóriákban kell meghatározni. A versenyképesség területén az egyedi célkitűzésekre vonatkozó indikatív tevékenységek listáját vagy a szabályozási követelményekből eredő konkrét tevékenységeket – például a szabványosítás, az élelmiszerlánc-szabályozás és az európai statisztikák területén – szintén bele kell foglalni a programba.

(58)  A megelőző programok és költségvetési tételek keretében végrehajtott intézkedések megfelelőnek bizonyultak, és megtartandók. Az e program keretében bevezetett új intézkedések célja különösen a jól működő belső piac megerősítése. Annak érdekében, hogy a program végrehajtása során egyszerűbbé és rugalmasabbá váljon, és ezáltal jobban teljesítse célkitűzéseit, az intézkedéseket csak átfogó, általános kategóriákban kell meghatározni. A versenyképesség és fogyasztóvédelem területén az egyedi célkitűzésekre vonatkozó indikatív tevékenységek listáját vagy a szabályozási követelményekből eredő konkrét tevékenységeket – például a szabványosítás, a piacfelügyelet, az élelmiszerlánc-szabályozás és az európai statisztikák területén – szintén bele kell foglalni a programba.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(60)  Figyelemmel a világgazdaság fokozódó összekapcsoltságára, a programnak továbbra is lehetőséget kell biztosítania bizonyos tevékenységek esetén külső szakértők, így harmadik országok tisztviselői, nemzetközi szervezetek képviselői vagy gazdasági szereplők bevonására.

(60)  Figyelemmel a világgazdaság, ezen belül a digitális gazdaság fokozódó összekapcsoltságára, a programnak továbbra is lehetőséget kell biztosítania bizonyos tevékenységek esetén külső szakértők, így harmadik országok tisztviselői, nemzetközi szervezetek képviselői vagy gazdasági szereplők bevonására.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(64)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiák kiaknázását, miközben elkerüli a párhuzamosságokat a kapcsolódó uniós programokkal és intézkedésekkel. Az e program keretében végzett intézkedéseknek ki kell egészíteniük a (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel68 és az (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel67 létrehozott Vám és Fiscalis programok intézkedéseit, amelyeknek célja szintén a belső piac működésének támogatása és javítása.

(64)  Az e program keretében végzett intézkedéseknek ki kell egészíteniük a (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel68 és az (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel67 létrehozott Vám és Fiscalis programok intézkedéseit, amelyeknek célja szintén a belső piac működésének támogatása és javítása.

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final

67 COM(2018)0442

68 COM(2018) 443 final

68 COM(2018)0443

Indokolás

A törölt rész az (5) preambulumbekezdésbe kerül át, amelyben észszerűbb helyet foglal el, mivel a (64) preambulumbekezdés két konkrét programmal foglalkozik; és az egész programnak azt az általános elvet kell követnie, hogy felszámolják az azonos célkitűzésekre irányuló finanszírozások átfedését.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(65)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat és a komplementaritásokat a kkv-k és a vállalkozói szellem támogatásával kapcsolatban az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel69 létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében. Ezenkívül az (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel70 létrehozott InvestEU Alap kkv-kerete garantálni fogja az adósság- és a tőketámogatást a kkv-k számára a finanszírozási lehetőségekhez történő hozzáférés és azok rendelkezésre állásának javítása érdekében. A program az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel71 létrehozott űrprogrammal is szinergiákat szorgalmaz annak érdekében, hogy ösztönözze a kkv-kat, hogy előnyt szerezzenek az áttörést jelentő innovációból és az említett programok keretében kidolgozott egyéb megoldásokból.

(65)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat, a komplementaritásokat és az addicionalitást a kkv-k és a vállalkozói szellem támogatásával kapcsolatban az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel69 létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében. Ezenkívül az (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel70 létrehozott InvestEU Alap kkv-kerete garantálni fogja az adósság- és a tőketámogatást a kkv-k és mikrovállalkozások számára a finanszírozási lehetőségekhez történő hozzáférés és azok rendelkezésre állásának javítása érdekében. A program az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel71 létrehozott űrprogrammal is szinergiákat szorgalmaz annak érdekében, hogy ösztönözze a kkv-kat, hogy előnyt szerezzenek az áttörést jelentő innovációból és az említett programok keretében kidolgozott egyéb megoldásokból.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018)0372.

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018)0439.

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018)0447.

Indokolás

Az addicionalitásra és a mikrovállalkozásokra való hivatkozás beillesztése.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(67)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat és a komplementaritásokat az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel 73létrehozott Digitális Európa programmal, amelynek célja az uniós gazdaság és a közszféra digitalizálása.

(67)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat és a komplementaritásokat az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel73 létrehozott Digitális Európa programmal, amelynek célja az uniós gazdaság és a közszféra digitalizálása és a kiberbiztonság fokozása.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018)0434.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71)  Adott esetben a program keretében megvalósuló intézkedéseknek a piaci hiányosságok, illetve az optimálistól eltérő befektetési helyzetek kezelésére kell szolgálniuk arányos módon, elkerülve a magánfinanszírozás megkettőzését vagy kiszorítását, és egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük.

(71)  A program intézkedéseinek egyértelmű európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük és arányos módon kezelniük kell a piaci hiányosságokat és az optimálistól elmaradó befektetési helyzeteket, elkerülve a magánfinanszírozás megkettőzését vagy kiszorítását.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(72)  A végrehajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni azon cselekvési programok elfogadásával kapcsolatban, amelyek az élelmiszerláncon belül az emberek, az állatok és a növények egészségének magas szintjét elősegítő intézkedések végrehajtását célozzák. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek79 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

79Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(73)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni az intézkedések egyedi célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a megfelelés hiányának kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, az átalánydíjak és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

(73)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy mennyire alkalmasak a tevékenységek egyedi célkitűzéseinek megvalósítására és eredmények elérésére, figyelemmel különösen az uniós hozzáadott-értékre, az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre és a szabályok be nem tartásának várható kockázataira. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, az átalánydíjak és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(74)  A rendszeres nyomon követés és jelentéstétel biztosítása érdekében a program intézkedéseinek és eredményeinek nyomon követéséhez megfelelő keretet kell létrehozni a kezdetektől. Az ilyen nyomon követésnek és jelentéstételnek indikátorokon kell alapulnia, mérve a program keretében végzett intézkedéseknek az előre meghatározott kiindulási mutatókra gyakorolt hatását.

(74)  A program hatékonysága és eredményessége terén való előrelépésre vonatkozó rendszeres nyomon követés és jelentéstétel biztosítása érdekében a program intézkedéseinek és eredményeinek nyomon követéséhez megfelelő keretet kell létrehozni a kezdetektől. Az ilyen nyomon követésnek és jelentéstételnek indikátorokon kell alapulnia, mérve a program keretében végzett intézkedéseknek az előre meghatározott kiindulási mutatókra gyakorolt hatását.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(75)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás80 (22) és (23) bekezdése értelmében ezt a programot az egyedi nyomonkövetési követelmények alkalmazásával gyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Ezeknek a követelményeknek – adott esetben – mérhető mutatókat is tartalmazniuk kell a program gyakorlati hatásainak értékelése céljából.

(75)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás80 (22) és (23) bekezdése értelmében ezt a programot az egyedi nyomonkövetési követelmények alkalmazásával gyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Ezeknek a követelményeknek – adott esetben – mérhető mutatókat is tartalmazniuk kell a program gyakorlati hatásainak értékelése céljából. A Bizottságnak időközi értékelő jelentést kell készítenie a program keretében támogatott cselekvések célkitűzéseinek megvalósításáról, az eredményekről és a hatásokról, a források felhasználásának hatékonyságáról és uniós hozzáadott értékéről, valamint egy záró értékelő jelentést kell készítenie a hosszabb távú hatásokról, az eredmények és a tevékenységek fenntarthatóságáról, valamint a más programokkal fennálló szinergiákról.

__________________

__________________

80HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

80HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

75 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(75a)  Ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a munkaprogram(ok) elfogadására vonatkozóan.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(76)  Az állatbetegségek és zoonózisok jegyzékét, amelyek a biztonsági intézkedések keretében történő finanszírozásra és a mentesítési, ellenőrzési és felügyeleti programok keretében történő finanszírozásra jogosultak, az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet81 I. részének 2. fejezetében, a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben82 és a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben83 említett állatbetegségek alapján kell megállapítani.

(76)  Az állatbetegségek és zoonózisok nyílt jegyzékét, amelyek a biztonsági intézkedések keretében történő finanszírozásra és a mentesítési, ellenőrzési és felügyeleti programok keretében történő finanszírozásra jogosultak, az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet81 I. részének 2. fejezetében, a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben82 és a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben83 említett állatbetegségek alapján kell megállapítani.

_________________

_________________

81Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

81 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

82Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK (2003. november 17.) rendelete a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (HL L 325., 2003.12.12., 1. o.).

82 Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK (2003. november 17.) rendelete a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (HL L 325., 2003.12.12., 1. o.).

83Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.)

83 Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.)

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(77)  Az állattenyésztésre vagy -kereskedelemre jelentős hatást gyakorló állatbetegségek helyzetének, valamint az emberekre veszélyt jelentő zoonózisok terjedésének, továbbá az új tudományos vagy járványügyi fejleményeknek, valamint az Unió számára valószínűleg új fenyegetést jelentő állatbetegségek figyelembevétele érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az állatbetegségek és zoonózisok jegyzékének módosítására vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyan lehessen értékelni a program által a célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló indikátorok szükség szerinti felülvizsgálata vagy kiegészítése, valamint e rendeletnek a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(77)  Az állattenyésztésre vagy -kereskedelemre jelentős hatást gyakorló állatbetegségek helyzetének, valamint az emberekre veszélyt jelentő zoonózisok terjedésének, továbbá az új tudományos vagy járványügyi fejleményeknek, valamint az Unió számára valószínűleg új fenyegetést jelentő állatbetegségek figyelembevétele érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az állatbetegségek és zoonózisok jegyzékének módosítására vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyan lehessen értékelni a program által a célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló indikátorok szükség szerinti felülvizsgálata vagy kiegészítése, valamint e rendeletnek a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. Az érdekelt felekkel és a fogyasztói szervezetekkel szintén konzultálni kell. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(80)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelmére is vonatkoznak, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a hatékony uniós finanszírozás alapvető előfeltétele.

(80)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok, és különösen a költségvetési rendelet, amely meghatározza a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkezik a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről, amelyet emiatt alkalmazni kell az e program szerinti fellépésekre, az e rendeletben előírt egyes eltérésekre is figyelemmel. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelmére is vonatkoznak, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a hatékony uniós finanszírozás alapvető előfeltétele.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(81)  Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet90 szabályozza a személyes adatoknak a tagállamokban e rendelet keretében és a tagállamok illetékes hatóságai felügyelete mellett történő kezelését. A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet91 szabályozza a személyes adatoknak a Bizottság által e rendelet keretében és az európai adatvédelmi biztos felügyelete mellett végzett kezelését. Az illetékes hatóságok általi információcserének vagy információtovábbításnak meg kell felelnie a személyes adatok továbbítására vonatkozóan az (EU) 2016/679 rendeletben rögzített szabályoknak, továbbá a Bizottság általi információcserének vagy információtovábbításnak meg kell felelnie a személyes adatok továbbítására vonatkozóan a 45/2001/EK rendeletben rögzített szabályoknak.

(81)  Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet90 szabályozza a személyes adatoknak a tagállamokban e rendelet keretében és a tagállamok illetékes hatóságai felügyelete mellett történő kezelését. A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet91 szabályozza a személyes adatoknak a Bizottság által e rendelet keretében és az európai adatvédelmi biztos felügyelete mellett végzett kezelését. Az illetékes hatóságok általi információcserének vagy információtovábbításnak meg kell felelnie a személyes adatok továbbítására vonatkozóan az (EU) 2016/679 rendeletben és az XXX rendeletben [elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet] rögzített szabályoknak, továbbá a Bizottság általi információcserének vagy információtovábbításnak meg kell felelnie a személyes adatok továbbítására vonatkozóan a 45/2001/EK rendeletben rögzített szabályoknak.

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendelet csak a személyes adatokkal foglalkozik, és nem terjed ki más típusú adatokra, például a metaadatokra, az áramlási adatokra és az alkalmazások által tárolt adatokra. Ennek megfelelően figyelembe kell venni az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletnek a Bizottság által jelenleg megvitatás alatt álló 2017/0003 (COD) rendeletre vonatkozó rendelkezéseit is.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(83)  A program feladata az Unió belső piacának, a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképességének és a polgárok, az üzleti vállalkozások és a közigazgatások felé irányuló európai statisztikai intézkedések jobb láthatóságának és koherenciájának biztosítása is.

(83)  A program feladata az Unió belső piacának, a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások – versenyképességének és fenntarthatóságának, valamint a polgárok, az üzleti vállalkozások és a közigazgatások felé irányuló európai statisztikai intézkedések jobb láthatóságának és koherenciájának biztosítása is.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(85)  Helyénvaló megszakítás nélküli és zavartalan átmenetet biztosítani a vállalkozások és a kkv-k versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal, az élelmiszerlánc és az európai statisztikák területén az 1287/2013/EU rendelettel, a 254/2014/EU rendelettel, az (EU) 2017/826 rendelettel, a 258/2014/EU rendelettel, a 652/2014/EU rendelettel, a 99/2013/EU rendelettel létrehozott programok és e program között, különös tekintettel a többéves intézkedések folytatására és a korábbi programok sikereinek értékelésére,

(85)  Helyénvaló megszakítás nélküli és zavartalan átmenetet biztosítani a vállalkozások és különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképessége és fenntarthatósága, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal, az élelmiszerlánc és az európai statisztikák területén az 1287/2013/EU rendelettel, a 254/2014/EU rendelettel, az (EU) 2017/826 rendelettel, a 258/2014/EU rendelettel, a 652/2014/EU rendelettel, a 99/2013/EU rendelettel létrehozott programok és e program között, különös tekintettel a többéves intézkedések folytatására és a korábbi programok sikereinek értékelésére,

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a belső piac működésének, valamint a vállalkozások – ideértve a mikro-, kis- és középvállalkozások – versenyképességének javítását célzó programot, valamint az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és közzétételének finanszírozási keretét a 223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a továbbiakban: a program).

Ez a rendelet létrehoz egy egységes piaci programot, amely megerősíti a belső piacot és javítja annak működését a vállalkozások – és elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások – versenyképessége és fenntarthatósága, a standardizáció, a fogyasztóvédelem, a piacfelügyelet, az élelmiszerellátási lánc terén, valamint létrehozza az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és közzétételének finanszírozási keretét a 223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a továbbiakban: a program).

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „európai statisztikák”: a 223/2009/EK rendelettel összhangban fejlesztett, előállított és közzétett statisztikák;

(2)  „európai statisztikák”: az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkével és a 223/2009/EK rendelettel összhangban, uniós szinten és a tagállamokban fejlesztett, előállított és közzétett statisztikák;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „jogalany”: minden olyan természetes személy, valamint a nemzeti jog, az uniós jog vagy a nemzetközi jog alapján létrehozott olyan jogi személy, amely jogi személyiséggel rendelkezik, és saját nevében jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat, illetve az (EU, Euratom) / európai parlamenti és tanácsi rendelet („költségvetési rendelet”) költségvetési rendelet 197. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

3.  „jogalany”: minden olyan természetes személy, valamint a nemzeti jog, az uniós jog vagy a nemzetközi jog alapján létrehozott olyan jogi személy, amely jogi személyiséggel rendelkezik, és saját nevében jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat, illetve az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet („költségvetési rendelet”) 197. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  „szociális gazdasági vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek elsődleges célkitűzése társadalmi hatás elérése, nem pedig nyereség termelése a tulajdonosok és a részvényesek számára, piaci értékesítésre szánt árukat és szolgáltatásokat nyújt, irányítása nyitott és felelős módon zajlik, bevonva különösen az alkalmazottakat, a fogyasztókat és az érdekelt feleket;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b.  „helyi köztulajdonú vállalkozás”: kisebb, helyi köztulajdonú vállalkozás, amely megfelel a kkv-kra vonatkozó kritériumoknak, és a helyi közösségek számára fontos feladatot lát el;

Indokolás

A helyi köztulajdonú vállalkozások a vállalkozói tevékenység sajátos jellemzőkkel bíró fajtáját jelentik, amelyet a COSME programban megfelelően figyelembe kell venni.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c.  „vállalkozási hálózatok”: vállalkozók egyesülése valamely közös projekt végrehajtása érdekében, amelyben két vagy több kkv közösen végez egy vagy több gazdasági tevékenységet piaci versenyképességének növelése céljából;

Indokolás

A vállalkozási hálózatok a belső piac fontos szereplői.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a belső piac működésének javítása és különösen a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) – védelme és erősítése az uniós jog érvényesítésével, a piacra jutás megkönnyítésével, standardalkotással és az emberi, állati és növényi egészség és az állatjólét előmozdításával; valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti, továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és a decentralizált uniós ügynökségek közötti együttműködés javításával;

a)  a belső piac működésének javítása és különösen a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) – védelme és erősítése az uniós jogi, szociális és környezetvédelmi keret érvényesítésével; a piacra jutás és a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítésével, a vállalkozások közötti tisztességes verseny ösztönzésével, szabványok meghatározásával, a fogyasztóvédelem egységes és magas szintjének biztosításával, a piacfelügyelet szigorításával az Unióban, a kölcsönös elismerés javításával, valamint az emberek, állatok és növények egészségének és jólétének előmozdításával; valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti, továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és a decentralizált uniós ügynökségek közötti együttműködés javításával;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható statisztikák biztosítása Európa számára, amelyek alátámasztják az uniós szakpolitikák tervezését, nyomon követését és értékelését, valamint segítik a politikai döntéshozókat, a vállalkozásokat, a tudományos köröket, a polgárokat és a médiát, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és aktívan részt vegyenek a demokratikus folyamatban.

b)  olyan magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható európai statisztikák kidolgozása, előállítása és közzététele, amelyek valamennyi uniós szakpolitika – többek között a kereskedelem- és a migrációs politika – tervezését, nyomon követését és értékelését alátámasztják, valamint segítik a polgárokat, a politikai döntéshozókat és a szabályozókat, a felügyeleti hatóságokat, a vállalkozásokat, a tudományos köröket, a civil társadalmat és a médiát, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és aktívan részt vegyenek a demokratikus folyamatban.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a belső piac hatékonyabbá tétele, az akadályok megelőzésének és megszüntetésének elősegítése, az uniós jog kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása a következő területeken: az áruk és szolgáltatások belső piaca, a közbeszerzés, a piacfelügyelet, valamint a társasági jog, a szerződéses és szerződésen kívüli jog, a pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a verseny, beleértve az irányítási eszközök fejlesztését;

a)  a belső piac hatékonyabbá tétele;

 

i.   az akadályok megelőzésének és megszüntetésének elősegítése és az uniós jog kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása a következő területeken: az áruk és szolgáltatások belső piaca és a közbeszerzés, valamint a társasági jog, a szerződéses és szerződésen kívüli jog, a pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a verseny, beleértve az irányítási eszközök fejlesztését;

 

ii.   a hatékony piacfelügyelet és termékbiztonság támogatása az Unió egészében és a termékhamisítással szembeni fellépés annak biztosítása érdekében, hogy csak biztonságos és előírásoknak megfelelő termékek álljanak rendelkezésre az uniós piacon, beleértve az online értékesítést is, illetve hogy a piacfelügyeleti hatóságok egységesebbek és hasonló kapacitásúak legyenek az Unió egészében.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vállalkozások versenyképességének javítása – különös tekintettel a kkv-kra – és az addicionalitás elérése olyan intézkedések biztosításával, amelyek különböző támogatási formákat nyújtanak a kkv-k számára, a piacokhoz való hozzáférés biztosítása – beleértve a kkv-k nemzetközivé válását –, a kkv-k kedvező üzleti környezetének, az ágazatok versenyképességének, az ipar korszerűsítésének biztosítása és a vállalkozói szellem ösztönzése;

b)  a vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának javítása – különös tekintettel a kkv-kra – és az addicionalitás elérése olyan intézkedések (a kkv-kra vonatkozó célkitűzések) biztosításával, amelyek külön figyelmet fordítanak azok sajátos szükségleteire, a következők által:

 

i.   különböző támogatási formák biztosítása a kkv-k számára, elősegítve a kkv-k – és köztük a vállalkozási hálózatok – növekedését, előmozdítását és létrehozását, a vezetői készségek fejlesztése és olyan, a bővülést célzó intézkedések ösztönzése, amelyek számukra jobb hozzáférést tesznek lehetővé a piacokhoz és a nemzetköziesítési folyamatokhoz, valamint termékeik és szolgáltatások forgalmazásához;

 

ii.   kedvező üzleti környezet és keret előmozdítása a kkv-k számára, az adminisztratív terhek csökkentése, az ágazatok versenyképességének fokozása, biztosítva az ipar korszerűsítését, ideértve az ellenállóképes, energia- és erőforrás-hatékony gazdasághoz hozzájáruló digitális átalakulást;

 

iii.   a vállalkozói kultúra előmozdítása és hozzájárulás a kkv-k alkalmazottainak magas színvonalú képzéséhez;

 

iv.   új üzleti lehetőségek elősegítése azon kkv-k számára, amelyek célzott intézkedések révén strukturális változásokon estek át, valamint egyéb innovatív intézkedési formák, például a munkahelyteremtést megkönnyítő és a vállalkozás folytonosságát biztosító munkavállalói kivásárlások az e változások által érintett területeken.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  lehetővé teszik az európai szabványosítás finanszírozását és az érdekelt felek részvételét az európai szabványok létrehozásában;

i.  lehetővé teszik az európai szabványosítási szervek finanszírozását és az összes érdekelt fél részvételét az európai szabványok létrehozásában;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  támogatják a magas színvonalú nemzetközi pénzügyi beszámolási és könyvvizsgálati standardok kidolgozását, megkönnyítik az uniós jogba való integrálásukat, valamint előmozdítják a vállalati jelentéstételben a bevált módszerek innovációját és fejlesztését;

ii.  támogatják a magas színvonalú nemzetközi pénzügyi beszámolási és könyvvizsgálati standardok kidolgozását, megkönnyítik az uniós jogba való integrálásukat és/vagy előmozdítják a vállalati jelentéstételben a bevált módszerek innovációját és fejlesztését a kis- és nagyvállalatok számára egyaránt;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a fogyasztók érdekeinek előmozdítása, valamint a fogyasztóvédelem és a termékbiztonság magas szintjének biztosítása a következők révén:

d)  a fogyasztók érdekeinek előmozdítása, valamint a fogyasztóvédelem egységes és magas szintjének biztosítása a következők révén:

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a fogyasztók, a vállalkozások és a civil társadalom lehetőségeinek növelése, segítése és oktatása; a magas szintű fogyasztóvédelem, a fenntartható fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása az illetékes végrehajtó hatóságok és a fogyasztói képviseleti szervezetek, valamint az együttműködési intézkedések támogatásával; annak biztosítása, hogy minden fogyasztó hozzáférjen a jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a piacokról és a fogyasztókról;

i.  a fogyasztók, a vállalkozások és a civil társadalom lehetőségeinek növelése, segítése és oktatása; a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása, különösen a legkiszolgáltatottabb fogyasztók számára az egységes piac méltányosságának, átláthatóságának és a belé vetett bizalomnak a megerősítése érdekében; az illetékes végrehajtó hatóságok és a fogyasztói képviseleti szervezetek, valamint az együttműködési intézkedések támogatása többek között a meglévő és a kialakulóban lévő technológiák által felvetett kérdések kezelésével, ideértve az ellátási lánc során a termékek nyomon követhetőségének javítására irányuló intézkedéseket is; minőségi szabványok az Unióban, valamint a termékek kettős minősége kérdésének megoldása; az uniós jog keretében a fogyasztókat megillető jogok tudatosítása, és annak biztosítása, hogy valamennyi fogyasztó hozzáférhessen hatékony jogorvoslati mechanizmusokhoz, valamint megfelelő tájékoztatás a piacokról és a fogyasztókról, akárcsak a fenntartható fogyasztás előmozdítása az áruk és szolgáltatások sajátos jellemzőire és környezetre gyakorolt hatására vonatkozó bővített tájékoztatás révén;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a fogyasztók, az egyéb pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói és a civil társadalom részvételének előmozdítása a pénzügyi szolgáltatási szakpolitika kialakításában; a pénzügyi szféra jobb megértésének előmozdítása;

ii.  a fogyasztók, az egyéb pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói és a civil társadalom részvételének előmozdítása a pénzügyi szolgáltatási szakpolitika kialakításában; a pénzügyi szféra és a kereskedelmi forgalomba hozott pénzügyi termékek különböző kategóriái jobb megértésének előmozdítása és a fogyasztók érdekeinek biztosítása a lakossági pénzügyi szolgáltatások terén;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az emberek, az állatok és a növények magas szintű egészségvédelmének elősegítése az élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó területeken, beleértve a betegségek és a károsítók megelőzése és felszámolása révén, valamint az állatjólét javítása, illetve a fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás;

e)  az emberek, az állatok és a növények magas szintű egészségvédelmének és biztonságának elősegítése a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncon belül és a kapcsolódó területeken, beleértve a betegségek és a károsítók megelőzése és felszámolása révén – az állatok vagy a növények egészségére kiható kiterjedt válságok vagy előre nem látható események esetén hozott sürgősségi intézkedéseket is beleértve –, valamint az állatjólét javításának, illetve a fenntartható agrár-élelmiszeripari termelésnek és a megfizethető fenntartható fogyasztásnak a támogatása, továbbá a kutatásnak, az innovációnak és az érintett szereplők között a bevált gyakorlatok megosztásának az ösztönzése;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  magas színvonalú statisztikák készítése és közlése Európáról időben, pártatlanul és költséghatékony módon a 223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett Európai Statisztikai Rendszeren belül megerősített partnerségek révén és az összes érintett külső féllel különféle adatforrások, fejlett adatelemzési módszerek, intelligens rendszerek és digitális technológiák használatának segítségével.

f)  magas színvonalú európai statisztikák fejlesztése, készítése, közzététele és közlése kellő időben, pártatlanul és költséghatékony módon a 223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett Európai Statisztikai Rendszeren belül megerősített partnerségek révén és az összes érintett külső féllel különféle adatforrások, fejlett adatelemzési módszerek, intelligens rendszerek és digitális technológiák használatának segítségével és nemzeti és – adott esetben – regionális bontásban.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron számítva 4 088 580 000 EUR.

(1)  A program 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron számítva 6 563 000 000 EUR.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  394 590 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett célkitűzésre;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa)  396 200 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett célkitűzésre;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  1 000 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre;

a)  3 122 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  220 510 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzésre;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  188 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában említett célkitűzésre;

b)  198 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett célkitűzésre;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, különösen az előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokra, valamint az intézményi IT-eszközök használatára és fejlesztésére.

(3)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, különösen az előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokra, valamint az intézményi IT-eszközök használatára és fejlesztésére. A program célkitűzései által érintett tevékenységek finanszírozására szolgáló program maximális elérhetőségének biztosítása érdekében az igazgatási és technikai támogatás teljes költsége nem haladhatja meg az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszeg értékének 5%-át.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Külön mechanizmust kell bevezetni azért, hogy nagyobb szükséghelyzetek esetén az élelmiszer-ellátási lánc közvetlenül hozzáférjen a Bizottság válságtartalékához, a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerinti intézkedésekhez elegendő finanszírozás biztosítása érdekében.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelő feltételek megteremtése – átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, bevált gyakorlatok ösztönzése, a szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése és képzések szervezése révén – a belső piac minden szereplője számára, a vállalkozásokat, a polgárokat és a fogyasztókat, a civil társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

a)  megfelelő feltételek megteremtése – átlátható információmegosztás és figyelemfelkeltő kampányok, különös tekintettel az alkalmazandó uniós szabályokra, a fogyasztók és a vállalkozók jogaira, a bevált gyakorlatok és innovatív megoldások megosztása, a szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése, illetve képzések szervezése révén a polgárok és a vállalkozások digitális ismereteinek bővítése céljából – a belső piac minden szereplője számára, a vállalkozásokat, a polgárokat és a fogyasztókat, a civil társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  mechanizmusok biztosítása a polgárok, a fogyasztók, a végfelhasználók, a civil társadalom és a vállalkozások uniós képviselői számára a politikai megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és döntéshozatali eljárásokhoz való hozzájárulás érdekében, különösen a reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós szintű működésének támogatásával;

b)  mechanizmusok biztosítása a polgárok, a fogyasztók, a végfelhasználók, a civil társadalom, a szakszervezetek és a vállalkozások, különösen a kkv-k uniós képviselői számára a politikai megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és döntéshozatali eljárásokhoz való hozzájárulás érdekében, különösen a reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós szintű működésének támogatásával;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kapacitásépítés, a tagállamok közötti, valamint a tagállamok illetékes hatóságai, valamint a tagállamok illetékes hatóságai és a Bizottság, a decentralizált uniós ügynökségek és a harmadik országok hatóságai közötti együttes fellépések megkönnyítése és összehangolása;

c)  kapacitásépítés, a tagállamok közötti, valamint a tagállamok illetékes hatóságai, valamint a tagállamok illetékes hatóságai és a Bizottság, a decentralizált uniós ügynökségek és a harmadik országok hatóságai közötti együttes fellépések megkönnyítése és összehangolása, és különösen az európai uniós termékbiztonság megerősítését, a fogyasztóvédelmi szabályok érvényesítését és a termékek nyomonkövethetőségét célzó közös intézkedések;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az uniós jogi keret hatékony végrehajtásának és korszerűsítésének támogatása, valamint az állandóan változó környezethez való gyors hozzáigazítása, többek között az adatok összegyűjtése és elemzése révén; tanulmányok, értékelések és szakpolitikai ajánlások; demonstrációs tevékenységek és kísérleti projektek szervezése; kommunikációs tevékenységek; a belső piac átlátható és hatékony működését biztosító célzott IT-megoldások kifejlesztése.

d)  az uniós jogi keret tagállamok általi hatékony végrehajtásának és korszerűsítésének támogatása, valamint az állandóan változó környezethez való gyors hozzáigazítása, valamint a digitalizálás nyomán felmerült ügyek megoldása, többek között az adatok összegyűjtése és elemzése révén; tanulmányok, értékelések és szakpolitikai ajánlások; demonstrációs tevékenységek és kísérleti projektek szervezése; kommunikációs tevékenységek; a belső piac átlátható, tisztességes és hatékony működését biztosító célzott IT-megoldások kifejlesztése.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett, alábbi egyedi célkitűzéseket végrehajtó intézkedések finanszírozhatók:

 

a)   a piacfelügyeleti hatóságok és a tagállamok más érintett hatóságai közötti koordinálás és együttműködés, különösen az uniós termékmegfelelési hálózat révén;

 

b)   a piacfelügyelettel és a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos információcserét szolgáló számítástechnikai eszközök fejlesztése és karbantartása;

 

c)   a termékbiztonság és a megfelelés területén tett közös fellépések és tesztelések kidolgozásához nyújtott támogatás az internetre csatlakozó termékek és az online értékesített termékek viszonylatában is;

 

d)   együttműködés, a bevált gyakorlatok cseréje és közös projektek a piacfelügyeleti hatóságok és harmadik országok releváns szervei között;

 

e)   támogatás a piacfelügyeleti hatóságok számára a piacfelügyeleti stratégiák, tudás- és hírgyarapítás, tesztelési képességek és eszközök, kiképzési programok, műszaki segítségnyújtás és kapacitásépítés terén;

 

f)   a gépjárművekre vonatkozó típus-jóváhagyási eljárások értékelése és a megfelelőség ellenőrzése a Bizottság által.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  támogatás nyújtása a kkv-k számára különféle formákban;

törölve

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kkv-k piacra jutásának megkönnyítése, a globális és társadalmi kihívások, valamint az üzleti szempontból nemzetközivé válás általuk történő kezelésének támogatása, illetve az uniós ipari vezető szerep megerősítése a globális értékláncokon belül, beleértve az Enterprise Europe Hálózatot is;

b)  a mikrovállalkozások, kkv-k és vállalkozási hálózatok piacra jutásának megkönnyítése – az Unión kívüli piacokat is beleértve –, a globális környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi kihívások, valamint az üzleti szempontból nemzetközivé válás általuk történő kezelésének támogatása, a teljes életciklusuk alatt a számukra nyújtott támogatás megkönnyítése, illetve az uniós vállalkozási és ipari vezető szerep megerősítése a globális értékláncokon belül;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a piaci akadályok és az adminisztratív terhek kezelése, valamint a kedvező üzleti környezet megteremtése annak érdekében, hogy a kkv-k kihasználhassák a belső piac előnyeit;

c)  a piaci akadályok kezelése, az adminisztratív terhek mérséklése, többek között a vállalkozásalapítás és vállalatindítás előtt álló akadályok elhárítása, valamint a kedvező üzleti környezet megteremtése annak érdekében, hogy a mikrovállalkozások és kkv-k kihasználhassák a belső piac előnyeit – a finanszírozáshoz való hozzáférést is ideértve – megfelelő útmutató, tanácsadó és mentorálási rendszerek felállításával tudásalapú üzleti szolgáltatások nyújtására;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a vállalkozások növekedésének elősegítése, beleértve a készségfejlesztést és az ipar átalakítását a gyártási és szolgáltatási ágazatokban;

d)  a fenntartható vállalkozások fejlesztésének és növekedésének elősegítése, a mikrovállalkozások és kkv-k uniós jogszabályokkal – többek között a környezetvédelmi és az energiaügyi uniós joggal – kapcsolatos tudatosságának növelése, készségeik és képesítéseik fejlesztésének javítása, valamint a gyártási és szolgáltatási ágazatok fenntartható ipari, technológiai és szervezeti átalakítását előmozdító új üzleti modellek és erőforrás-hatékony értékláncok kifejlesztése;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a vállalkozások és a gazdaság egész ágazatai versenyképességének támogatása, valamint a kkv-k támogatása az innováció átvételében, az értéklánc-együttműködés az ökoszisztémák és klaszterek stratégiai összekapcsolásával, beleértve a közös klaszterkezdeményezést is;

e)  a vállalkozások és a gazdaság egész ágazatai versenyképességének és fenntarthatóságának megerősítése, valamint a mikrovállalkozások és kkv-k támogatása a technológiai, szervezeti és szociális innováció átvételében, a vállalati társadalmi felelősségvállalás fokozása és értéklánc-együttműködés az ökoszisztémák és klaszterek stratégiai összekapcsolásával, különös figyelmet fordítva a közös klaszterkezdeményezésre;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a vállalkozói üzleti környezet és a vállalkozói kultúra előmozdítása, beleértve az új vállalkozók mentori programját, az induló vállalkozások támogatását, az üzleti fenntarthatóságot és a méretnövelést.

f)  a vállalkozói üzleti környezet és a vállalkozói kultúra előmozdítása, az új vállalkozók mentori programjának bővítése, az induló vállalkozások, az üzleti fenntarthatóság és a méretnövelés támogatása, különös figyelmet fordítva az új potenciális vállalkozókra (pl. fiatalok, nők), akárcsak az egyéb, olyan konkrét célcsoportokra, mint például szociálisan hátrányos helyzetű, kiszolgáltatottabb csoportokra.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzés végrehajtása során a Bizottság az e cikk (3) bekezdésének a) – f) pontjaiban felsorolt fellépések mellett az alábbi konkrét cselekvéseket is támogathatja:

 

a)   a tanácsadó szolgáltatások Európai Vállalkozási Hálózat (Enterprise Europe Network) általi felgyorsítása, támogatása és kiterjesztése azzal a céllal, hogy egyablakos ügyintézés keretében vállalkozástámogatási szolgáltatást nyújtsanak azon uniós kkv-knak, amelyek a belső piacban és a harmadik országokban rejlő lehetőségek kiaknázására törekszenek, továbbá nyomon követéssel, azt biztosítandó, hogy az utóbbiak valamennyi tagállamban hasonló minőségi színvonalú szolgáltatást nyújtsanak;

 

b)   vállalkozási hálózatok létrehozásának támogatása;

 

c)   az új vállalkozók mobilitási programjainak („Erasmus fiatal vállalkozóknak”) támogatása és bővítése, hogy fejleszteni tudják vállalkozói szakismereteiket, készségeiket és hozzáállásukat, és javítani tudják technológiai kapacitásaikat és vállalkozásuk irányítását;

 

d)   a kkv-k bővítésének támogatása a piacvezérelt lehetőségeken alapuló jelentős üzleti bővítési projektek révén (kkv-k fellendítési eszköze);

 

e)   ágazatspecifikus tevékenységek támogatása a mikrovállalkozások és kkv-k magas aránya által jellemzett és az uniós GDP-hez nagymértékben hozzájáruló területeken, például a turisztikai ágazatban.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az Európai Vállalkozási Hálózat (Enterprise Europe Network) révén megvalósított, az e cikk (3a) bekezdésének a) pontjában említett fellépések többek között a következőket foglalhatják magukban:

 

a)   a kkv-k nemzetközivé válásának és a belső piaci üzleti partnerek azonosításának, a K+F-fel kapcsolatos, határokon átnyúló üzleti együttműködés, a technológia-, tudás- és innovációtranszfert célzó partnerségnek a megkönnyítése;

 

b)   tájékoztatás, iránymutatás és személyre szabott tanácsadás az uniós jogról, az uniós finanszírozási és támogatási lehetőségekről, valamint azokról az uniós kezdeményezésekről, amelyek hatással vannak a vállalkozásokra, ideértve az adóztatást, a tulajdonjogokat, a környezeti és energetikai kötelezettségeket, munkaügyi és a szociális biztonsággal kapcsolatos szempontokat;

 

c)   a kkv-k környezetvédelmi, éghajlati, energiahatékonysági és teljesítménybeli szakértelemhez való hozzáférésének megkönnyítése;

 

d)   a Hálózat bővítése az Unió és a tagállamok más tájékoztatási és tanácsadó hálózataival, különösen az EURES-szel, az uniós innovációs központokkal és az InvestEu tanácsadó platformmal.

 

A Hálózat által más uniós programok nevében nyújtott szolgáltatásokat az adott programoknak kell finanszírozniuk.

 

A Bizottságnak a Hálózat részeinek vagy elemeinek javítása érdekében olyan fellépéseket kell a Hálózaton belül előnyben részesítenie, amelyek nem felelnek meg a minimális előírásoknak, annak érdekében, hogy Unió-szerte egységes támogatást biztosítson a mikrovállalkozásoknak és a kkv-knak.

 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a Hálózat által az egyedi célkitűzésekre és a kkv-kra vonatkozó fellépések hatékonyságára gyakorolt hatások mérését szolgáló mutatók és minimumnormák megállapítása céljából.

 

E végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kkv-kra vonatkozó, e bekezdésben nem említett támogatási formák kiegészítése céljából.

 

 

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A következő, a 3. cikk (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában említett egyedi célkitűzéseket végrehajtó intézkedések finanszírozhatók:

 

a)   a fogyasztók saját jogaikkal kapcsolatos ismereteinek és tájékoztatásának javítása az EU fogyasztóvédelmi szabályairól szóló, egész életen át tartó tanulás révén , illetve a fogyasztók (köztük a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, speciális igényeket támasztó fogyasztók) pozíciójának erősítése a technológiai fejlődés és a digitalizálás nyomán felmerülő új kihívásokkal való szembenézés terén;

 

b)   hozzáférés biztosítása minden fogyasztónak és kereskedőnek a peren kívüli minőségi vitarendezéshez és az online vitarendezéshez, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információkhoz;

 

c)   a fogyasztóvédelmi jogszabályok erőteljesebb érvényesítésének támogatása különös figyelmet fordítva a határokon átnyúló ügyekre vagy a harmadik feleket érintő esetekre a nemzeti végrehajtó szervek közötti hatékony koordinációra és a harmadik országokkal folytatott végrehajtási együttműködésre;

 

d)   a fenntartható fogyasztás elősegítése a fogyasztói tudatosság növelésével a termék tartósságára, a környezeti hatásra, a környezetbarát tervezési jellemzőkre és a fogyasztói jogok előmozdítására vonatkozóan, és jogorvoslati lehetőséggel a termékek korai elromlása esetén;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok a következő intézkedésekben vehetnek részt:

A Bizottság engedélyezheti, hogy a programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok is részt vegyenek a következő intézkedésekben:

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a) és b) pontokban említett intézkedésekben részt vevő jogalanyok nem jogosultak arra, hogy uniós pénzügyi hozzájárulásban részesüljenek, hacsak az különösen az uniós vállalkozások versenyképessége és piacra jutása vagy az Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók védelme tekintetében – nem nélkülözhetetlen a programhoz. E kivétel nem alkalmazható nyereségorientált szervezetek esetében.

Az a) és b) pontokban említett intézkedésekben részt vevő jogalanyok nem jogosultak arra, hogy uniós pénzügyi hozzájárulásban részesüljenek (különösen, ha fennáll az innovatív technológia átvételének kockázata), kivéve, ha az nélkülözhetetlen a programhoz, különösen az uniós vállalkozások versenyképessége és piacra jutása vagy az Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók védelme tekintetében. E kivétel nem alkalmazható nyereségorientált szervezetek esetében.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a piacfelügyelet területén az e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzést megvalósító intézkedések esetében a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 17. cikkében, valamint a [Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról]97 11. cikkében említettek szerint;

a)  a piacfelügyelet területén az e rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett egyedi célkitűzést megvalósító intézkedések esetében a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 17. cikkében, valamint a [Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról]97 11. cikkében említettek szerint;

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final

97 COM(2017)0795.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzést megvalósító akkreditációs és piacfelügyeleti intézkedések tekintetében a 765/2008/EK rendelet 14. cikke alapján elismert szervezet a 765/2008/EK rendelet 32. cikkében említett tevékenységek végrehajtására;

b)  az e rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett egyedi célkitűzést megvalósító akkreditációs intézkedések tekintetében a 765/2008/EK rendelet 14. cikke alapján elismert szervezet a 765/2008/EK rendelet 32. cikkében említett tevékenységek végrehajtására;

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E cikk első bekezdésének e) pontja tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a program keretében – a 3. cikk (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában felsorolt konkrét célkitűzést megvalósító fellépésekért – támogatásra jogosultak listájának módosítására.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésében említett egyedi célkitűzés(eke)t megvalósító intézkedések értékelő bizottsága(i) részben vagy egészben külső szakértőkből állhat(nak).

A 3. cikk (2) bekezdésében említett egyedi célkitűzés(eke)t megvalósító intézkedések értékelő bizottsága(i) részben vagy egészben külső szakértőkből állhat(nak). Az értékelő bizottság(ok) munkája az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvére kell épülnie.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzést megvalósító intézkedés tekintetében, a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok piacfelügyeleti hatóságaira vonatkozóan, valamint a [Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról] 20. cikkében említett uniós vizsgálóhelyekre vonatkozóan, a program az intézkedés elszámolható költségeinek legfeljebb 100 %-át finanszírozhatja, feltéve, hogy nem sérül a költségvetési rendeletben meghatározott társfinanszírozási elv.

(1)  Az e rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett egyedi célkitűzést megvalósító intézkedés tekintetében, a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok piacfelügyeleti hatóságaira vonatkozóan, valamint a [Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról] 20. cikkében említett uniós vizsgálóhelyekre vonatkozóan, a program az intézkedés elszámolható költségeinek legfeljebb 100 %-át finanszírozhatja, feltéve, hogy nem sérül a költségvetési rendeletben meghatározott társfinanszírozási elv.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

támogatást kaphatnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az (EU) XX rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] [67.] cikkének (5) bekezdésével és az (EU) XX [a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló] rendelet [8.] cikkével összhangban, feltéve, hogy az ilyen intézkedések összhangban állnak az érintett program célkitűzéseivel. A támogatást nyújtó Alap szabályait kell alkalmazni.

támogatást kaphatnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból [a közös rendelkezésekről szóló] (EU) XX rendelet [67.] cikkének (5) bekezdésével és [a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló] (EU) XX rendelet [8.] cikkével vagy [a Digitális Európa program létrehozásáról szóló] (EU) XX rendelettel és különösen a korszerű digitális készségekre vonatkozó célkitűzéssel összhangban, feltéve, hogy az ilyen intézkedések összhangban állnak az érintett program célkitűzéseivel. A támogatást nyújtó Alap szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

Biztosítani kell a Digitális Európa programmal való koordinációt a kkv-kra vonatkozó átfogó uniós stratégia biztosítása céljából.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programot a költségvetési rendelet 110. cikkében említett munkaprogram(ok)on keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek a költségvetési rendelet 110. cikkével összhangban munkaprogram(ok) elfogadásával egészítik ki ezt a rendeletet, A munkaprogramok éves vagy többéves jellegűek és különösen a követendő célkitűzéseket, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a terv finanszírozására fordított teljes összeget határozzák meg. Tartalmazniuk kell továbbá a finanszírozandó tevékenységek részletes leírását, az egyes tevékenységekre fordított összegek megjelölését, valamint végrehajtásuk tervezett menetrendjét. A munkaprogramok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzést végrehajtó munkaprogramokat az I. mellékletben meghatározottak szerint a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktusok útján. E végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzést végrehajtó munkaprogramok elfogadásával egészítik ki ezt a rendeletet, az I. mellékletben meghatározottak szerint.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a IV. melléklet tartalmazza.

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén a hatékonyság és eredményesség szempontjából tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a IV. melléklet tartalmazza.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  Legkésőbb ... [a program végrehajtásának kezdetétől számított négy éven belül] a Bizottság elkészíti a program időközi értékelő jelentését a programból támogatott fellépések céljainak eléréséről, az eredményekről és hatásokról, az erőforrások felhasználásának hatékonyságáról és az uniós hozzáadott értékről.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

(5)  Legkésőbb ... [a program végrehajtásának befejezése után három évvel] a Bizottság elkészíti a program végleges értékelő jelentését a program hosszú távú hatásairól, a fellépések fenntarthatóságáról és a különböző munkaprogramok közötti szinergiákról.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(6)  A Bizottság a (2) és az (5) bekezdésben említett értékelő jelentéseket saját következtetései kíséretében továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére, valamint közzéteszi azokat. A jelentésekhez adott esetben mellékelni kell a program módosítására vonatkozó javaslatokat is.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 9. és a 17. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3b) bekezdésében, a 9., a 10., a 16. és a 17. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. és a 17. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja 8. cikk (3b) bekezdésében, a 9., a 10., a 16. és a 17. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 9. és 17. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 8. cikk (3b) bekezdése, a 9., a 10., a 16. és a 17. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság munkáját a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet99 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(1)  A Bizottság munkáját a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság segíti.

__________________

__________________

99Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

99 Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak átláthatóságáról és láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2)  A Bizottság tájékoztató és kommunikációs tevékenységeket hajt végre felhasználóbarát módon annak érdekében, hogy felhívja a fogyasztók, polgárok, vállalatok, különösen a kkv-k és a közigazgatások figyelmét az e rendelet pénzügyi eszközei által nyújtott erőforrásokra, akárcsak annak intézkedéseire és eredményeire. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság (EUROSTAT) végrehajtja a 3. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett egyedi célkitűzés megvalósításával, annak intézkedéseivel és eredményeivel – amennyiben azok az európai statisztikák fejlesztésére, előállítására és közzétételére vonatkoznak, a 223/2009/EK rendeletben előírt statisztikai elvekkel összhangban – kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket.

(3)  A Bizottság (EUROSTAT) végrehajtja a 3. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett egyedi célkitűzés megvalósításával, annak intézkedéseivel és eredményeivel – amennyiben azok az adatgyűjtésre, az európai statisztikák fejlesztésére, előállítására és közzétételére vonatkoznak, a 223/2009/EK rendeletben előírt statisztikai elvekkel összhangban – kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 1 pont– 1.2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az uniós zárlati károsítók felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet105 16. cikke alapján vagy az említett rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott uniós intézkedések alapján hozott intézkedések;

a)  az uniós zárlati károsítók megelőzésére, elszigetelésére és/vagy felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet105 16. cikke alapján vagy az említett rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott uniós intézkedések alapján hozott intézkedések;

_________________

_________________

105Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

105 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

Indokolás

A megelőzésre és elszigetelésre irányuló intézkedések támogathatóságát ugyanúgy fontos biztosítani, mint a felszámolásra irányuló intézkedésekét.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 1 pont– 1.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az uniós zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő olyan károsító felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 rendelet 29. cikke értelmében hozott intézkedések, amely uniós zárlati károsítónak minősülhet az említett rendelet említett cikkében vagy 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumok szerint;

b)  az uniós zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő olyan károsító megelőzésére, elszigetelésére és/vagy felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 rendelet 29. cikke értelmében hozott intézkedések, amely uniós zárlati károsítónak minősülhet az említett rendelet említett cikkében vagy 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumok szerint;

Indokolás

A megelőzésre és elszigetelésre irányuló intézkedések támogathatóságát ugyanúgy fontos biztosítani, mint a felszámolásra irányuló intézkedésekét.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 1 pont– 1.2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  olyan károsító elterjedésének megakadályozására hozott további védekező intézkedések, amely ellen az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése alapján az e pont a) alpontjában említett felszámolási és e pont b) alpontjában említett visszaszorítási intézkedésektől eltérő uniós intézkedéseket fogadtak el, amennyiben ezek az intézkedések az említett károsítónak az Unióban történő továbbterjedése elleni védelem érdekében elengedhetetlenek.

c)  olyan károsító elterjedésének megakadályozására hozott további védekező intézkedések, amely ellen az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése alapján az e pont a) és b) alpontjában említett intézkedésektől eltérő uniós intézkedéseket fogadtak el, amennyiben ezek az intézkedések az említett károsítónak az Unióban történő továbbterjedése elleni védelem érdekében elengedhetetlenek.szükség esetén a hordozók szabad mozgásának korlátozása a környező tagállamokban.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 1 pont– 1.2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  hirtelen megjelenő károsító felszámolására irányuló intézkedések, még abban az esetben is, ha nem uniós zárlati károsítóról van szó, hanem az valamely tagállamban bekövetkező szélsőséges éghajlati esemény vagy az éghajlatváltozás eredménye;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 1 pont– 1.3 pont – 1.3.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.3.4a.  Az Unión belül és/vagy annak külső határain állatbetegség és/vagy károsító szervezetek megjelenésének gyanúja esetén komolyan meg kell erősíteni az ellenőrzéseket és a nyomon követést az Unió egész területén;

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 1 pont– 1.3 pont – 1.3.4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.3.4b  Intézkedések az ismert és a jelenleg ismeretlen károsítók és betegségek megjelenésének megfigyelésére.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 2 pont– 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.1.  A III. mellékletben felsorolt állatbetegségek és zoonózisok, valamint növénykárosítók felszámolását, megfékezését és felügyeletét célzó éves és többéves állat- és növényegészségügyi programokat a vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.

2.1.  A III. mellékletben felsorolt állatbetegségek és zoonózisok, valamint növénykárosítók megelőzését, felszámolását, megfékezését és felügyeletét célzó éves és többéves állat- és növényegészségügyi programokat a vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 2 pont– 2.1 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E programoknak tükrözniük kell az éghajlatváltozás által előidézett új helyzetet, illetve az európai szinten tapasztalható eltérő következményeket; emellett elő kell segíteniük az európai biodiverzitás csökkenésének megelőzését.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 2 pont– 2.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egy uniós zárlati károsító felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 rendelet 17. cikke értelmében, vagy az említett rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott uniós intézkedések értelmében hozott intézkedések;

c)  egy uniós zárlati károsító megelőzésére, elszigetelésére vagy felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 rendelet 17. cikke értelmében, vagy az említett rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott uniós intézkedések értelmében hozott intézkedések;

Indokolás

A megelőzésre és elszigetelésre irányuló intézkedések támogathatóságát ugyanúgy fontos biztosítani, mint a felszámolásra irányuló intézkedésekét.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 2 pont– 2.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az uniós zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő olyan károsító felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 rendelet 29. cikke értelmében hozott intézkedések, amely uniós zárlati károsítónak minősülhet az említett rendelet említett cikkében vagy 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumok szerint;

d)  az uniós zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő olyan károsító megelőzésére, elszigetelésére vagy felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 rendelet 29. cikke értelmében hozott intézkedések, amely uniós zárlati károsítónak minősülhet az említett rendelet említett cikkében vagy 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumok szerint;

Indokolás

A megelőzésre és elszigetelésre irányuló intézkedések támogathatóságát ugyanúgy fontos biztosítani, mint a felszámolásra irányuló intézkedésekét.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 2 pont– 2.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  olyan károsító elterjedésének megakadályozására hozott további védekezési intézkedések, amely ellen az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése alapján az e pont c) alpontjában említett felszámolási és az e pont d) alpontjában említett visszaszorítási intézkedésektől eltérő uniós intézkedéseket fogadtak el, amennyiben ezek az intézkedések az említett károsítónak az Unióban történő továbbterjedése elleni védelem érdekében elengedhetetlenek;

e)  olyan károsító elterjedésének megakadályozására hozott további védekezési intézkedések, amely ellen az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése alapján az e pont c) és d) alpontjában említett intézkedésektől eltérő uniós intézkedéseket fogadtak el, amennyiben ezek az intézkedések az említett károsítónak az Unióban történő továbbterjedése elleni védelem érdekében elengedhetetlenek;

Indokolás

Ez a technikai módosítás a szöveg egységességét szolgálja azon módosítások tükrében, amelyek arra irányulnak, hogy a megelőzésre és az elszigetelésre irányuló intézkedések támogathatóságát ugyanúgy biztosítsák, mint a felszámolásra irányuló intézkedésekét.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az állatjólét javításának támogatására vonatkozó tevékenységek.

3.  Az állatjólét javításának támogatására vonatkozó tevékenységek, ideértve az állatjóléti normáknak és a nyomon követhetőségnek való megfelelést – az állatszállítás során is – biztosító intézkedéseket.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  A fenntartható élelmiszer-termelést és -fogyasztást támogató tevékenységek.

7.  A környezetet és a biológiai sokféleséget nem károsító, az agroökológiai termelést és a fenntartható élelmiszer-fogyasztást támogató tevékenységek, valamint a közvetlen értékesítés és a rövid forgalmazási láncok elősegítése.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos jogszabályok hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges és az Unió egésze számára bizonyítottan hozzáadott értéket képviselő adatbázisok és számítógépes információkezelési rendszerek.

8.  A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos jogszabályok hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges és az Unió egésze számára bizonyítottan hozzáadott értéket képviselő adatbázisok és számítógépes információkezelési rendszerek; olyan új technológiák bevezetése, amelyek javítják a termékek nyomonkövethetőségét, mint például a termékek csomagolásán található QR-kódok.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  Műszaki és tudományos munka, beleértve azokat a tanulmányokat és koordinációs tevékenységeket, amelyek a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos területen a jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosításához, valamint e jogszabályoknak a tudományos, technológiai és társadalmi fejlődéshez való igazításának biztosításához szükségesek.

11.  Műszaki és tudományos munka, beleértve azokat a tanulmányokat és koordinációs tevékenységeket, amelyek az új és ismeretlen károsítók és betegségek megjelenésének megakadályozása érdekében, a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos területen a jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosításához, valamint e jogszabályoknak a tudományos, technológiai és társadalmi fejlődéshez való igazításának biztosításához szükségesek.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet –1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  Az Unió és a tagállamok által indított tájékoztató és tudatosságnövelő kezdeményezések támogatása, amelyek célja a továbbfejlesztett, a szabályoknak megfelelő és fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás biztosítása, beleértve az élelmiszer-pazarlást és élelmiszercsalást megelőző tevékenységeket, a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzés területére vonatkozó szabályok végrehajtása keretében.

14.  Az Unió és a tagállamok által indított tájékoztató és tudatosságnövelő kezdeményezések támogatása, amelyek célja a továbbfejlesztett, a szabályoknak megfelelő és fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás biztosítása, beleértve az élelmiszer-pazarlást megelőző, ezáltal a körforgásos gazdaságot támogató, valamint az élelmiszercsalást megelőző tevékenységeket, a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzés területére vonatkozó szabályok végrehajtása keretében.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  a szolgáltatáskereskedelemnek, a külföldi közvetlen befektetéseknek, a globális értékláncoknak és a globalizáció uniós gazdaságokra gyakorolt hatásának jobb mérése.

  az áru- és szolgáltatáskereskedelemnek, a külföldi közvetlen befektetéseknek, a globális értékláncoknak és a globalizáció uniós gazdaságokra gyakorolt hatásának jobb mérése.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  kiváló minőségű, időszerű és megbízható statisztikák szolgáltatása a szociális jogok európai pillérének és az uniós készségpolitika támogatására, beleértve a munkaerőpiacról, a foglalkoztatásról, az oktatásról és képzésről, a jövedelmekről, az életkörülményekről, a szegénységről, az egyenlőtlenségről, a szociális védelemről, a be nem jelentett munkavégzésről és a készségekkel kapcsolatos szatellitszámlákról szóló statisztikákat;

–  kiváló minőségű, időszerű és megbízható statisztikák szolgáltatása a szociális jogok európai pillérének és az uniós készségpolitika támogatására, beleértve – többek között, de nem kizárólag – a munkaerőpiacról, a foglalkoztatásról, az oktatásról és képzésről, a jövedelmekről, az életkörülményekről, a szegénységről, az egyenlőtlenségről, a szociális védelemről, a be nem jelentett munkavégzésről és a készségekkel kapcsolatos szatellitszámlákról szóló statisztikákat;

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

Az állatbetegségek és zoonózisok jegyzéke

Az állatbetegségek és zoonózisok jegyzéke

1.  Afrikai lópestis

Az állatbetegségek és zoonózisok jegyzéke a következőket foglalja magában:

2.  Afrikai sertéspestis

a)   a betegségeknek az (EU) 2016/429 rendelet 1. részének 2. fejezete értelmében összeállított jegyzéke;

3.  Lépfene

b)   a szalmonella, valamint a 2160/2003/EK rendelet és a 2003/99/EK irányelv hatálya alá tartozó zoonózisok és zoonózis-kórokozók;

4.  Madárinfluenza (magas patogenitású),

c)   a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak.

5.  Madárinfluenza (alacsony patogenitású)

 

6.  Campylobacteriosis

 

7.  Klasszikus sertéspestis

 

8.  Ragadós száj- és körömfájás

 

9.  Kecskék fertőző tüdő- és mellhártya-gyulladása

 

10.  Takonykór

 

11.  Kéknyelv-betegséggel való fertőzöttség (1-24 szerotípus)

 

12.  Szarvasmarha-brucellózissal, B. melitensis-szel és B. suis-szal való fertőzöttség

 

13.  Epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség

 

14.  Bőrcsomósodáskór vírusával való fertőzöttség

 

15.  Mycoplasma mycoidessubsp. mycoides SC -vel (szarvasmarhák ragadós tüdőlobja) fertőzöttség,

 

16.  Mycobacterium tuberculosis komplexszel (M. bovis, M. caprae és M. tuberculosis) való fertőzöttség

 

17.  Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség

 

18.  Kiskérődzők pestisének vírusával való fertőzöttség

 

19.  Veszettséggel való fertőzöttség

 

20.  Rift-völgyi láz vírusával való fertőzöttség

 

21.  Keleti marhavész vírusával való fertőzöttség

 

22.  Zoonózist okozó szalmonella szerotípussal való fertőzöttség

 

23.  Echinococcus spp-vel való fertőzöttség

 

24.  Listeriosis

 

25.  Juhhimlő és kecskehimlő

 

26.  Fertőző szivacsos agyvelőbántalom

 

27.  Izomférgesség (trichinellosis),

 

28.  Lovak venezuelai járványos agy- és gerincvelő-gyulladása

 

29.  Verotoxikus E. coli törzs

 

Indokolás

Ez a módosítás célja figyelembe vetetni a betegségek jegyzékének az (EU) 2016/429 rendelet keretében elvégzett felülvizsgálatát. Ezt a jegyzéket az Európai Bizottság naprakésszé teheti és abba a szalmonellát, a zoonózisokat és a zoonózis-kórokozókat is felveheti.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – Mutatók – táblázat

Célkitűzés

Mutató

 

 

 

1 – Új panaszok és meg nem felelési esetek száma az áruk és szolgáltatások szabad mozgása, valamint a közbeszerzésre vonatkozó uniós jogszabályok területén. 

A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott célkitűzések

2 – Szolgáltatáskereskedelem-korlátozottsági mutató.

 

3 – Az „Európa Önökért” portál látogatóinak száma.

 

4 – Közös piacfelügyeleti kampányok száma.

A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott célkitűzések

1 – Támogatást igénybe vevő kkv-k száma.

 

2 – Támogatott vállalkozások száma, amelyek üzleti partnerséget kötöttek.

A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott célkitűzések

 

i.

1 – Az európai szabványok tagállamok által nemzeti szabványként való végrehajtásának aránya az összes aktív európai szabvány tekintetében.

ii.

2 – Az Unió által jóváhagyott nemzetközi pénzügyi beszámolási és könyvvizsgálati standardok százalékos aránya.

A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott célkitűzések

 

i.

1 – A fogyasztói körülmények mutatója.

ii.

2 – A pénzügyi szolgáltatások területén a kedvezményezettektől érkező állásfoglalások és nyilvános konzultációkra adott válaszok száma.

A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott célkitűzések

1 – A sikeresen végrehajtott nemzeti állat- és növényegészségügyi programok száma.

A 3. cikk (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott célkitűzések

1 – Az interneten közzétett statisztikák hatása: a webes említések és a pozitív/negatív vélemények száma.

 

 

Módosítás

 

Célkitűzés

Mutató

 

 

 

1 – A közbeszerzésre vonatkozó uniós jogszabályok.

A 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában meghatározott célkitűzések

2 – Szolgáltatáskereskedelem-korlátozottsági mutató.

 

3 – Az „Európa Önökért” portál látogatóinak száma.

 

 

 

1 – Új panaszok és meg nem felelési esetek száma az áruk és szolgáltatások szabad mozgása, valamint az online értékesítés területén.

A 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában meghatározott célkitűzések

2 – Közös piacfelügyeleti és termékbiztonsági kampányok száma.

 

 

A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott célkitűzések

1 - A programból és a hálózattól támogatásban részesülő kkv-k száma.

 

2 – Támogatott vállalkozások száma, amelyek üzleti partnerséget kötöttek.

 

2a – Mentorálási és mobilitási rendszerekben részt vevő vállalkozók száma.

 

2b – A kkv-kra háruló, a kkv-k létrehozásával járó költségek csökkentése.

 

2c – A létrehozott vállalkozási hálózatok száma.

 

2d – Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma.

 

2e – Azon tagállamok számának jelentős növekedése, amelyek az induló üzleti vállalkozások számára egyablakos rendszert működtetnek.

 

2f – Az exporttevékenységet folytató kkv-k arányának és az Unión kívüli piacokra exportáló kkv-k arányának növekedése a referenciaértékhez képest.

 

2g – Azon tagállamok számának jelentős növekedése a referenciaértékhez képest, amelyek a potenciális, a fiatal, az új és a női vállalkozókra, valamint más meghatározott célcsoportokra irányuló, a vállalkozói készséget előmozdító megoldásokat valósítanak meg.

 

2h – Azon uniós polgárok arányának növelése a referenciaértékhez képest, akik önfoglalkoztatók szeretnének lenni.

 

2i – A kkv-k teljesítménye a fenntarthatóság szempontjából, többek között a fenntartható kék gazdasági és zöld termékeket1a és szolgáltatásokat kifejlesztő uniós kkv-k arányának növekedésében, illetve erőforrás-hatékonyságuk javulásában mérve (energia, nyersanyag vagy víz, újrahasznosítás stb. tekintetében) a referenciaértékhez képest.

A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott célkitűzések

 

i.

1 – Az európai szabványok tagállamok által nemzeti szabványként való végrehajtásának aránya az összes aktív európai szabvány tekintetében.

ii.

2 – Az Unió által jóváhagyott nemzetközi pénzügyi beszámolási és könyvvizsgálati standardok százalékos aránya.

A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott célkitűzések

 

i.

1 – A fogyasztói körülmények mutatója.

ii.

2 – A pénzügyi szolgáltatások területén a kedvezményezettektől érkező állásfoglalások és nyilvános konzultációkra adott válaszok száma.

A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott célkitűzések

1 – A sikeresen végrehajtott nemzeti állat- és növényegészségügyi programok száma.

 

2. – A károsítók által okozott, sikeresen megoldott vészhelyzetek száma.

 

3. – A betegségek által okozott, sikeresen megoldott vészhelyzetek száma.

A 3. cikk (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott célkitűzések

1 – Az interneten közzétett statisztikák hatása: a webes említések és a pozitív/negatív vélemények száma.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Az egységes piac az európai projekt központi eleme volt és marad.

Az egységes piac 25 éves fennállása során hozzájárult a tagállamok közötti magas szintű integráció megvalósításához, ami számos módon kézzelfogható előnyökkel járt a vállalkozások, a polgárok és a fogyasztók számára, például nagyobb választék és alacsonyabb árak biztosítása egy versenyképesebb piacon, az utazás és a munkavállalás lehetőségeinek bővítése az EU-ban, a vállalkozások számára egy hatalmas piachoz való hozzáférés és a jobb fogyasztóvédelem. A több mint 3500 intézkedés elfogadása és végrehajtása ellenére az egységes piaci projekt messze nem fejeződött be. Számos akadály, mint például a jogszabályok hiányosságai, az adminisztratív terhek, az uniós jog nem hatékony végrehajtása és gyenge érvényesítése, valamint a változó körülmények és a felmerülő kihívások és akadályok továbbra is akadályozzák az egységes piac megvalósítását.

Az Európai Parlament számos alkalommal kérte az egységes piac irányításának és hatékonyságának javítását. A Bizottság egyik fő prioritása a piaci integráció volt.

A következő, 2021–2027-es időszakra vonatkozóan a Bizottság új egységes piaci programot javasol, amely egy koherens keretben hat programot és számos, korábban elkülönített fellépést fog eredményezni. A fő cél az egységes piac szélesebb értelemben vett megvalósítását támogató különféle tevékenységek végrehajtása, a szinergiák és a rugalmasság javítása, valamint a meglévő uniós programok közötti átfedések megszüntetése.

Összességében az előadó üdvözli az új „egységes piaci programot”, és osztja a Bizottság véleményét a jól működő belső piac megvalósításához szükséges stratégiai és integrált megközelítés szükségességéről.

Az előadó azonban több módosítást javasol, a következő területeken:

Keretösszeg

A Bizottság négy különböző célkitűzés között osztaná meg a forrásokat: COSME, fogyasztók, élelmiszerlánc, fenntartható fogyasztás és statisztika. Az előadó úgy véli, hogy a teljes pénzügyi keret nem elegendő az egységes piac összes kihívásának megválaszolásához, és különösen a digitális forradalom és globalizáció gyorsan változó környezetéhez való alkalmazkodásához.

Az előadó javasolja az általános pénzügyi keretösszeg és az összes különböző költségvetési tétel kiigazítását, amint az Európai Parlament „a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról” szóló időközi jelentéstervezetében meghatározza a pontos összegeket.

Ezen túlmenően az előadó továbbá javasolja egy új költségvetési sor hozzáadását a piacfelügyelet, a termékbiztonság és a típusjóváhagyás céljára, összhangban az egységes piaci program hatásvizsgálatával, valamint a végrehajtási és megfelelési rendelet hatásvizsgálatával. Az előadó fontosnak tartja továbbá, hogy kifejezetten említést tegyen azokról a célkitűzésekről, amelyekre a fennmaradó összeget kell fordítani, valamint hogy rögzítse a technikai és igazgatási segítségnyújtás felső határát.

A piacfelügyelet és a termékbiztonság középpontba helyezése

A program célkitűzéseit illetően az előadó határozottan úgy véli, hogy az egységes piac működésének javítása a piacfelügyeleti tevékenységek és a termékbiztonság megerősítésétől függ, különös tekintettel az online értékesített termékekre. Az előadó elismeri, hogy a hatékony piacfelügyelet alapvető fontosságú lehet a közérdek, úgymint a munkahelyi egészség és biztonság, a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem és a közbiztonság védelme, valamint a gazdasági szereplők közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása szempontjából. Az elmúlt időszak számos botránya, mint például a „dízelbotrány”, azt mutatja, hogy még mindig vannak nem biztonságos és nem megfelelő termékek az EU piacán, valamint rávilágít arra, hogy az Uniónak hatékonyabb és összehangolt piacfelügyeletre van szüksége. A közelmúltban jóváhagyott „típusjóváhagyási” rendelet, valamint a jelenleg tárgyalás alatt álló „végrehajtási és megfelelőségi” rendelet keretet biztosít a piacfelügyeleti hatóságok, az európai intézmények és a gazdasági szereplők közötti jobb együttműködés előmozdításához. Ennek alapján az előadó új, konkrét célkitűzést vezet be a piacfelügyeletre, termékbiztonságra, illetve a típusjóváhagyásra és a kapcsolódó intézkedésekre nézve, és ezen cselekvéseknek külön költségvetési tételt szentelne.

Fogyasztók

Az előadó úgy véli, hogy az egységes piaci program hozzájárul azon feltételek megteremtéséhez, amelyek mellett az EU polgárai teljes mértékben élvezhetik az egységes piac előnyeit. Ezért az előadó azt javasolja, hogy a fogyasztóvédelemre, a fogyasztók pozíciójának erősítésére és érdekeik védelmére törekvő konkrét fellépésekre való hivatkozásokat építsék be, külön figyelmet fordítva a digitalizálással járó új lehetőségek és kihívásokra, a 2014–2020-as fogyasztóvédelmi programmal összhangban.

Digitális fejlesztés

Az előadó a rendelet teljes szövegében hivatkozásokat tesz a digitális fejleményekre a program által érintett összes területen. Egy hétéves programnak rugalmasnak és kellően előretekintőnek kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon az állandóan változó környezethez, amelyben az új technológiák erős hatást gyakorolnak az üzleti modellekre, mint például a szociális és a közösségi gazdaságra, a fogyasztókra és az uniós gazdaság egészére.

A program végrehajtása, értékelése és nyilvánosságra hozatala

A Bizottság javaslata nem nyújt elegendő információt az új program végrehajtásának módjáról. Az éves vagy többéves munkaprogramok elfogadása rendkívül fontos, minthogy a munkaprogramok határozzák meg többek között a finanszírozandó fellépéseket és a pénzügyi források elosztását.

Az értékelés tekintetében az előadó a program 2030-ig elvégzendő kötelező végleges értékelését javasolja, külön figyelmet fordítva a program hosszabb távú hatásaira, fellépéseinek fenntarthatóságára és a különböző munkaprogramok között elért szinergiákra.

Az átláthatóság és a nyilvánosság tekintetében az előadó azt szeretné, ha a Bizottság tájékoztatási és kommunikációs fellépéseket valósítana meg a fogyasztók, vállalatok, különösen a kkv-k és a közigazgatások a program keretében kínált lehetőségekkel kapcsolatos tudatosságának elmélyítésére.


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (13.12.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

A vélemény előadója (*): Ralph Packet

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az uniós jogszabályok jelentős része a belső piac működésének támogatását szolgálja. Ez különösen a versenyképességre, a szabványosításra, a fogyasztóvédelemre, a piacfelügyeletre és az élelmiszerlánc szabályozására vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és pénzügyi tranzakciók szabályaira is, valamint a tisztességes verseny előmozdítására, amely a belső piac működéséhez elengedhetetlen egyenlő versenyfeltételeket teremti meg.

(3)  Az uniós jogszabályok jelentős része a belső piac működésének támogatását szolgálja. Ez különösen a versenyképességre, a szabványosításra, a fogyasztóvédelemre, a piacfelügyeletre és az élelmiszerlánc szabályozására vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és pénzügyi tranzakciók szabályaira is, valamint a tisztességes verseny előmozdítására, amely a belső piac működéséhez elengedhetetlen egyenlő versenyfeltételeket teremti meg azzal a céllal, hogy valamennyi uniós polgár javát szolgálja. Az uniós versenyszabályoknak való megfelelés nemcsak a tagállamokban betartandó jogi követelményt jelent, hanem magának a belső piacnak a működéséhez is alapvetően lényeges.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Számos uniós cselekvési program létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal és az élelmiszerlánc területén. Néhány további tevékenységet közvetlenül a belső piac költségvetési tételei finanszíroznak. A különböző intézkedések közötti szinergiák korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és létre kell hozni egy rugalmasabb és mozgékonyabb keretet az olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek a jól működő belső piac megvalósítását célozzák a leginkább költséghatékony módon. Ezért új programot kell létrehozni, amely tartalmazza a korábban más programok és más vonatkozó költségvetési tételek által finanszírozott tevékenységeket. A javasolt programnak olyan új kezdeményezéseket is tartalmaznia kell, amelyek célja a belső piac működésének javítása.

(5)  Számos uniós cselekvési program létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal és az élelmiszerlánc területén. Néhány további tevékenységet közvetlenül a belső piac költségvetési tételei finanszíroznak. Az átláthatóság meglévő szintje és a társjogalkotók általi demokratikus ellenőrzés sérelme nélkül a különböző intézkedések közötti szinergiák korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és létre kell hozni egy rugalmasabb és mozgékonyabb keretet az olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek a jól működő belső piac megvalósítását célozzák a leginkább költséghatékony módon. Ezért új programot kell létrehozni, amely tartalmazza a korábban más programok és más vonatkozó költségvetési tételek által finanszírozott tevékenységeket. A javasolt programnak olyan új kezdeményezéseket is tartalmaznia kell, amelyek célja a belső piac működésének javítása és a belső piac fejlesztése.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele a 99/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet47 által létrehozott külön európai statisztikai program hatálya alá tartozik. Az európai statisztikák előállításának és közzétételének folytonossága érdekében az új programnak az európai statisztikai program által lefedett tevékenységekre is ki kell terjednie, és ennek érdekében keretet kell biztosítania az európai statisztikák kidolgozásához, előállításához és közzétételéhez. Az új programnak létre kell hoznia az európai statisztikákra vonatkozó pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az összes uniós szakpolitika tervezéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható statisztikákat nyújtson Európa számára.

(6)  Az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele a 99/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet47 által létrehozott külön európai statisztikai program hatálya alá tartozik. Az európai statisztikák előállításának és közzétételének folytonossága érdekében az új programnak a meglévő európai statisztikai program által lefedett tevékenységekre is ki kell terjednie, és ennek érdekében keretet kell biztosítania az adatgyűjtéshez, valamint az európai statisztikák kidolgozásához, előállításához, megfelelő felhasználásához, alkalmazásához és közzétételéhez. Az új programnak létre kell hoznia az európai statisztikákra vonatkozó pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke szerinti összes uniós szakpolitika tervezéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható európai statisztikákat nyújtson, többek között olyan témákkal kapcsolatban, mint a kereskedelem és a migráció.

__________________

__________________

47 Az Európai Parlament és a Tanács 99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az európai statisztikai programról (2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az európai statisztikai programról (2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A programnak támogatnia kell a belső piac megfelelő működését biztosító uniós jogszabályok kialakítását, végrehajtását és érvényesítését. A programnak elő kell segítenie, hogy a belső piac valamennyi szereplője – a vállalkozások, a polgárok, köztük a fogyasztók, a civil társadalom és a közigazgatási szervek megfelelő feltételek mellett tevékenykedhessenek. Ennek érdekében a programnak törekednie kell a vállalkozások – különösen a kkv-k – versenyképességének biztosítására, és egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági szabályok érvényesítésére, valamint – megfelelő eszközök, ismeretek és a megalapozott döntések meghozatalához, illetve az Unió szakpolitikai döntéshozatalában való részvételük erősítéséhez szükséges kompetenciák biztosítása révén – a vállalkozások és a magánszemélyek tudatosságának növelésére. Ezenkívül a programnak törekednie kell a szabályozási és adminisztratív együttműködés fokozására, nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, beleértve a stratégiai közbeszerzés alkalmazását is. A programnak továbbá olyan magas színvonalú nemzetközi szabványok kidolgozásának támogatására kell törekednie, amelyek segítik az uniós jogszabályok végrehajtását. Ez magában foglalja szabványok létrehozását is a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat terén, ezáltal hozzájárulva az Unió tőkepiacainak átláthatóságához és megfelelő működéséhez, valamint a befektetők védelmének fokozásához. A programnak támogatnia kell a jogszabályalkotást és a szabványok kialakítását is az érdekelt felek lehető legszélesebb körű bevonásával. A program céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az állatok és a növények egészségének az élelmiszerláncon belüli magas szintű biztosítását szolgáló uniós jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének támogatását, valamint az állatjólét javítását.

(8)  A programnak támogatnia kell a belső piac megfelelő működését biztosító uniós jogszabályok kialakítását, végrehajtását és érvényesítését. A programnak elő kell segítenie, hogy a belső piac valamennyi meglévő és lehetséges szereplője, így a vállalkozásoktöbbek között az induló vállalkozások, a megtakarítók és a beruházók –, a polgárok, köztük a fogyasztók, a civil társadalom és a közigazgatási szervek, megfelelő feltételek mellett tevékenykedhessenek. Ennek érdekében a programnak törekednie kell a vállalkozások – különösen a kkv-k – versenyképességének biztosítására, és egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági szabályok érvényesítésére, valamint – megfelelő eszközök, ismeretek és a megalapozott döntések meghozatalához, illetve az Unió szakpolitikai döntéshozatalában való részvételük erősítéséhez szükséges kompetenciák biztosítása révén – a vállalkozások és a magánszemélyek tudatosságának növelésére. Ezenkívül a programnak törekednie kell a szabályozási és adminisztratív együttműködés fokozására, nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, beleértve a stratégiai közbeszerzés alkalmazását is. A programnak továbbá olyan magas színvonalú nemzetközi szabványok kidolgozásának támogatására kell törekednie, amelyek segítik az uniós jogszabályok végrehajtását. Ez magában foglalja szabványok létrehozását is a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat terén, ezáltal hozzájárulva az Unió tőkepiacainak átláthatóságához és megfelelő működéséhez, valamint a befektetők védelmének fokozásához. A programnak támogatnia kell a jogszabályalkotást és a szabványok kialakítását is az érdekelt felek lehető legszélesebb körű bevonásával. A program céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az állatok és a növények egészségének az élelmiszerláncon belüli magas szintű biztosítását szolgáló uniós jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének támogatását, valamint az állatjólét javítását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Mivel az online kereskedelem és az utazási szolgáltatások fejlődése nyomán a fogyasztói piacok ma már nem ismernek határokat, fontos annak biztosítása, hogy az Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók megfelelő védelmet élvezhessenek az áruk és szolgáltatások harmadik országból származó gazdasági szereplőktől való behozatalakor. A programnak ezért szükség esetén lehetővé kell tennie a fontos, harmadik országbeli uniós kereskedelmi partnerek megfelelő szerveivel való együttműködés támogatását.

(14)  Mivel az online kereskedelem és az utazási szolgáltatások fejlődése, valamint a digitális piac fejlődése nyomán a fogyasztói piacok ma már nem ismernek határokat, fontos annak biztosítása, hogy az Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók megfelelő védelmet élvezhessenek az áruk és szolgáltatások harmadik országból származó gazdasági szereplőktől való behozatalakor. A programnak ezért szükség esetén lehetővé kell tennie a fontos, harmadik országbeli uniós kereskedelmi partnerek megfelelő szerveivel való együttműködés támogatását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A program célkitűzéseinek elérése és a polgárok és a vállalkozások életének megkönnyítése érdekében magas színvonalú, felhasználóközpontú közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatásoknak új módon kell elkezdeniük dolgozni, és a továbbiakban nem szabad összevontan kezelniük igazgatásaik különböző részeit, valamint hozzá kell fogniuk az ilyen közszolgáltatások a polgárokkal és a vállalkozásokkal történő együttes létrehozásához. Továbbá mivel a belső piacon a határokon átnyúló tevékenységek folyamatos és állandó növekedése figyelhető meg, naprakész információkat, valamint az adminisztratív formaságokra vonatkozó információkat kell rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi tanácsadás és a nemzeti szinteken felmerülő problémák megoldásának segítése is elengedhetetlen. Továbbá szükség van a nemzeti közigazgatások egyszerű és hatékony módon történő összekapcsolására, valamint annak értékelésére, hogy a belső piac hogyan működik a gyakorlatban. A Programnak tehát támogatnia kell a következő már meglévő kormányzati eszközöket: az Európa Önökért portált, amelynek a jövőbeni egységes digitális portál gerincét kell képeznie, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a belső piaci információs rendszert és az egységes piaci eredménytáblát a polgárok mindennapi életének és a vállalkozások határokon átnyúló kereskedelemre való képességének javítása érdekében.

(16)  A program célkitűzéseinek elérése és a polgárok és a vállalkozások életének megkönnyítése érdekében magas színvonalú, felhasználóközpontú közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatásoknak új módon kell elkezdeniük dolgozni, és a továbbiakban nem szabad összevontan kezelniük igazgatásaik különböző részeit, valamint hozzá kell fogniuk az ilyen közszolgáltatások a polgárokkal és a vállalkozásokkal történő együttes létrehozásához. Továbbá mivel a belső piacon a határokon átnyúló tevékenységek folyamatos és állandó növekedése figyelhető meg, naprakész információkat, valamint az adminisztratív formaságokra vonatkozó információkat kell rendelkezésre bocsátani a polgárok és a vállalkozások jogairól. Ezenkívül a jogi tanácsadás és a nemzeti szinteken felmerülő problémák megoldásának segítése is elengedhetetlen. Továbbá szükség van a nemzeti közigazgatások egyszerű és hatékony módon történő összekapcsolására, valamint annak értékelésére, hogy a belső piac hogyan működik a gyakorlatban. A Programnak tehát támogatnia kell a következő már meglévő kormányzati eszközöket: az Európa Önökért portált, amelynek a jövőbeni egységes digitális portál gerincét kell képeznie, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a belső piaci információs rendszert és az egységes piaci eredménytáblát a polgárok mindennapi életének és a vállalkozások határokon átnyúló kereskedelemre való képességének javítása érdekében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Tekintettel arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott belső piac olyan rendszert tartalmaz, amely biztosítja, hogy ne torzuljon a verseny, a programnak támogatnia kell az Unió versenypolitikáját, hálózatait és a nemzeti hatóságokkal és bíróságokkal való együttműködését, valamint az érdekelt felek szélesebb csoportját kell megszólítania, és tájékoztatnia kell őket az uniós versenypolitikából eredő jogokról, előnyökről és kötelezettségekről.

(20) Tekintettel arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés olyan szabályrendszert tartalmaz, amely biztosítja, hogy a belső piacon ne torzuljon a verseny, a programnak hozzá kell járulnia az Unió versenypolitikájának támogatásához, azáltal, hogy javítja és megerősíti az Európai Versenyhatóságok Hálózatával és a nemzeti hatóságokkal és bíróságokkal való együttműködést, többek között a nemzetközi együttműködés erősítése révén, valamint azáltal, hogy kifejti és elmagyarázza az uniós versenypolitikából eredő jogokat, előnyöket és kötelezettségeket. A programnak különösen segítenie kell a Bizottságot a piaci fejlemények elemzésének és értékelésének fokozásában, többek között az ágazati vizsgálatok széles körű alkalmazása, valamint az eredmények és a legjobb gyakorlatok Európai Versenyhatóságok Hálózatán belüli szisztematikus megosztása révén. Ennek nemzetközi szinten is hozzá kell járulnia a tisztességes verseny és az egyenlő versenyfeltételek biztosításához, valamint lehetővé kell tennie a vállalkozások, különösen a kkv-k, illetve a fogyasztók számára, hogy kiaknázzák az egységes piacból származó előnyöket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A programnak ezen belül foglalkoznia kell a verseny és a belső piac működésével kapcsolatos, a gazdaság és az üzleti környezet folyamatos átalakulásából – és különösen az adatok exponenciális növekedéséből és felhasználásából – származó radikális változásokkal, figyelembe véve a mesterséges intelligencia és egyéb informatikai eszközök és a szakértelem vállalatok és tanácsadóik által egyre gyakoribb igénybevételét. Alapvető fontosságú az is, hogy a program támogassa a tagállami hatóságokkal és bíróságokkal létrejött hálózatokat és együttműködést, figyelembe véve, hogy a torzulásmentes verseny és a belső piac működése rendkívüli mértékben függ az érintett szervezetek intézkedéseitől. Tekintettel az Unió határain túlmutató versenyellenes magatartás eredményeként megnyilvánuló belső piaci káros hatások megelőzésében a versenypolitika által játszott sajátos szerepre, a programnak adott esetben támogatnia kell a harmadik országok hatóságaival való együttműködést is. Végezetül, a tájékoztatási tevékenységek kibővítése szükséges ahhoz, hogy több polgár és vállalkozás élvezhesse a tisztességes verseny teljes előnyét a belső piacon. Tekintettel arra, hogy a programban számos új kezdeményezés szerepel, és a program versenyre vonatkozó részét jelentősen befolyásolja a belső piaci versenyfeltételek dinamikus fejlődése, nevezetesen a mesterséges intelligencia, az algoritmusok, a nagy adathalmazok, a kiberbiztonság és a kriminalisztikai technológiák, amelyek ütemét és nagyságát nehéz megbecsülni, a program e részével kapcsolatosan felmerült igényekhez várhatóan rugalmasságra lesz szükség.

(21)  A programnak ezen belül foglalkoznia kell a verseny és a belső piac működésével kapcsolatos, a gazdaság és az üzleti környezet, illetve a digitális gazdaság folyamatos gyökeres átalakulásából – és különösen az adatok exponenciális növekedéséből és felhasználásából – származó változásokkal, figyelembe véve a mesterséges intelligencia és egyéb informatikai eszközök és a szakértelem vállalatok és tanácsadóik által egyre gyakoribb igénybevételét. Alapvető fontosságú az is, hogy a program támogassa a tagállami hatóságokkal és bíróságokkal létrejött hálózatokat és együttműködést, figyelembe véve, hogy a torzulásmentes verseny és a belső piac működése rendkívüli mértékben függ az érintett szervezetek intézkedéseitől. Tekintettel az Unió határain túlmutató versenyellenes magatartás eredményeként megnyilvánuló belső piaci káros hatások megelőzésében a versenypolitika által játszott sajátos szerepre, a programnak adott esetben támogatnia kell a harmadik országok hatóságaival való együttműködést is. Végezetül, a tájékoztatási tevékenységek kibővítése szükséges ahhoz, hogy több polgár és vállalkozás élvezhesse a tisztességes verseny teljes előnyét a belső piacon. Tekintettel arra, hogy a programban számos új kezdeményezés szerepel, és a versenyjogi szabályok érvényesítését jelentősen befolyásolja a belső piaci versenyfeltételek dinamikus fejlődése és kihívásai, többek között a mesterséges intelligencia, az algoritmusok, a nagy adathalmazok, a digitális monopóliumok, a széles sávú hálózatok kiépítése, a területi alapú tartalomkorlátozás, a szabadalmak használata a technológiához való hozzáférés megakadályozása céljából, az internetszolgáltatók egyedi piaci pozíciói, a spektrumárverések, a kiberbiztonság és a kriminalisztikai technológiák, amelyek ütemét és nagyságát nehéz megbecsülni, a program e részével kapcsolatosan felmerült igényekhez várhatóan rugalmasságra lesz szükség. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a Parlamentet és a Tanácsot a versenypolitika területén a program által finanszírozott fellépésekről.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  E piaci hiányosságok leküzdésének és annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k továbbra is az uniós gazdaság versenyképességének alapját képezzék, a kis- és középvállalkozásoknak külön támogatásra van szükségük az [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel52 létrehozandó InvestEU Alap kkv-keretének hitel- és tőkeeszközei révén. Az 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet53 alapján bevezetett hitelgarancia-rendszer bizonyított hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 500 000 kkv számára; jogutódját az InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre.

(25)  E piaci hiányosságok leküzdésének és annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k továbbra is az uniós gazdaság versenyképességének alapját képezzék, a kis- és középvállalkozásoknak külön támogatásra van szükségük, többek között az [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel52 létrehozandó InvestEU Alap kkv-keretének hitel- és tőkeeszközei révén. Az 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet53 alapján bevezetett hitelgarancia-rendszer bizonyított hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 500 000 kkv számára; jogutódját az InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018)0439

53 Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

53 Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A programnak hatékony támogatást kell nyújtania a kkv-k számára egész életciklusukon át. A kkv-k és az ipari ágazatok tekintetében kidolgozott speciális ismeretekre és szakértelemre, valamint az európai, nemzeti és regionális érdekelt felekkel folytatott munkában szerzett nagy tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak az Enterprise Europe Hálózat sikeres tapasztalatára kell épülnie, amely egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a kkv-k versenyképességének javításához, valamint üzleti tevékenységüknek az egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. A Hálózat a továbbiakban is folytatni kívánja a más uniós programok, nevezetesen a Horizont 2020 program nevében, e programok pénzügyi forrásainak felhasználásával történő szolgáltatások nyújtását. Az új vállalkozók mentori programjának továbbra is olyan eszköznek kell maradnia, amely lehetővé teszi új vagy feltörekvő vállalkozók számára, hogy egy másik ország tapasztalt vállalkozójával való kapcsolatfelvétel révén üzleti tapasztalatot szerezzenek, és ezáltal a vállalkozói tehetségek megerősödjenek. A programnak további erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy növelje és bővítse földrajzi lefedettségét, és így szélesebb körű megfelelő lehetőséget biztosítson a vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve más uniós kezdeményezésekkel.

(27)  A programnak hatékony támogatást kell nyújtania a kkv-k számára egész életciklusukon át. A kkv-k és az ipari ágazatok tekintetében kidolgozott speciális ismeretekre és szakértelemre, valamint az európai, nemzeti és regionális érdekelt felekkel folytatott munkában szerzett nagy tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak az Enterprise Europe Hálózat sikeres tapasztalatára kell épülnie, amely egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a kkv-k versenyképességének javításához, tudásuk fejlesztéséhez, valamint üzleti tevékenységüknek az egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. A Hálózat a továbbiakban is folytatni kívánja a más uniós programok, nevezetesen a Horizont 2020 program nevében, e programok pénzügyi forrásainak felhasználásával történő szolgáltatások nyújtását. Az új vállalkozók mentori programjának továbbra is olyan eszköznek kell maradnia, amely lehetővé teszi új vagy feltörekvő vállalkozók számára, hogy egy másik ország tapasztalt vállalkozójával való kapcsolatfelvétel révén üzleti tapasztalatot szerezzenek, és ezáltal a vállalkozói tehetségek megerősödjenek. A programnak további erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy növelje és bővítse földrajzi lefedettségét, és így szélesebb körű megfelelő lehetőséget biztosítson a vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve más uniós kezdeményezésekkel.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A jól működő egységes pénzügyi beszámolási keret alapvető a belső piac, a tőkepiacok hatékony működése és a pénzügyi szolgáltatások integrált uniós piacának megvalósítása szempontjából a tőkepiaci unió összefüggésében.

(32)  A jól működő egységes pénzügyi beszámolási keret alapvető a belső piac, a pénzügyi piacok hatékony működése és a pénzügyi szolgáltatások integrált uniós piacának megvalósítása szempontjából a bankunió és a tőkepiaci unió összefüggésében.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az Unió azáltal, hogy támogatja és kiegészíti azokat a tagállami szakpolitikákat, amelyek célja, hogy fogyasztóként a polgárok maximálisan kihasználhassák a belső piacban rejlő lehetőségeket, és ennek során biztonságukat, illetve jogi és gazdasági érdekeiket konkrét intézkedések védjék, tásához, hozzájárul a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításához, a fogyasztók lehetőségeinek kiszélesítéséhez és a belső piac középpontjába való helyezésükhöz. Az Uniónak azt is biztosítania kell, hogy a fogyasztói és termékbiztonsági jogszabályok megfelelően és azonos módon érvényesüljenek a gyakorlatban, és hogy a vállalkozások egyenlő versenyfeltételeket mellette tisztességes versenyben vehessenek részt a belső piacon. Ezenkívül ki kell szélesíteni a fogyasztók lehetőségeit, ösztönözni és segíteni kell őket a fenntartható döntések meghozatalában, mivel ez hozzájárul a fenntartható, energia- és erőforrás-hatékony és körkörös gazdasághoz.

(36)  Az Unió azáltal, hogy támogatja és kiegészíti azokat a tagállami szakpolitikákat, amelyek célja, hogy fogyasztóként a polgárok maximálisan kihasználhassák a belső piacban rejlő lehetőségeket, és ennek során biztonságukat, illetve jogi és gazdasági érdekeiket konkrét intézkedések védjék, hozzájárul a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításához, a fogyasztók lehetőségeinek kiszélesítéséhez és a belső piac középpontjába való helyezésükhöz. Az Uniónak azt is biztosítania kell, hogy a fogyasztói és termékbiztonsági jogszabályok megfelelően és azonos módon érvényesüljenek a gyakorlatban, és hogy a vállalkozások egyenlő versenyfeltételeket mellette tisztességes versenyben vehessenek részt a belső piacon. Ezenkívül ki kell szélesíteni a fogyasztók lehetőségeit, ösztönözni és segíteni kell őket a fenntartható döntések meghozatalában, mivel ez hozzájárul a fenntartható, energia- és erőforrás-hatékony és körkörös gazdasághoz, amely az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjében meghatározott célokat követi.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az állampolgárokat különösen érinti a pénzügyi szolgáltatások piacának a működése. Ezek a belső piac kulcsfontosságú elemei és szilárd szabályozási és felügyeleti keretet igényelnek, amely nemcsak a pénzügyi stabilitást és a fenntartható gazdaságot biztosítja, hanem magas szintű védelmet biztosít a fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói számára, beleértve a lakossági befektetőket, megtakarítókat, a biztosítókat, a nyugdíjalapok tagjait és a kedvezményezetteket, az egyéni részvényeseket, a hitelfelvevőket és a kkv-ket. Fontos, hogy növeljék a pénzügyi ágazat politikai döntéshozatalban való részvételének képességét.

(41)  Az állampolgárokat különösen érinti a pénzügyi piacok működése, ezért további tájékoztatást kell nyújtani számukra a vonatkozó jogokról, kockázatokról és előnyökről. Ezek a belső piac kulcsfontosságú elemei és szilárd szabályozási és felügyeleti keretet igényelnek, amely nemcsak a pénzügyi stabilitást és a fenntartható gazdaságot biztosítja, hanem magas szintű védelmet biztosít a fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói számára, beleértve a lakossági befektetőket, megtakarítókat, a biztosítókat, a nyugdíjalapok tagjait és a kedvezményezetteket, az egyéni részvényeseket, a hitelfelvevőket és a kkv-ket. A programnak hozzá kell járulnia a politikai döntéshozatalban való részvételi képességük fokozásához, többek között a pénzügyi piacokon forgalmazott termékekre vonatkozó egyértelmű, teljes és felhasználóbarát információk kidolgozása és terjesztése révén.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  A programnak ezért továbbra is támogatnia kell a 2017–2020-as kapacitásépítési program által lefedett egyedi tevékenységeket, amelyek erősítik a fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói részvételét az uniós politikák kialakításában az (EU) 2017/826 európai parlamenti és tanácsi rendeletben60 meghatározottak szerint, amely folytatta a 2012–2017-es évek kísérleti programját és előkészítő intézkedéseit. Erre azért van szükség, hogy a szakpolitikai döntéshozókhoz ne csak a pénzügyi szektorban dolgozó szakemberek nézetei is jussanak el, hanem más érdekelteké is, így biztosítható a fogyasztók és a más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói érdekeinek jobb képviselete. Ennek jobb pénzügyi szolgáltatási politikákat kell eredményeznie, különösen a pénzügyi szabályozás kérdéseinek jobb nyilvános megértésének és a fejlett pénzügyi jártasságnak köszönhetően.

(42)  A programnak ezért továbbra is támogatnia kell a 2017–2020-as kapacitásépítési program által lefedett egyedi tevékenységeket, amelyek erősítik a fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói részvételét az uniós politikák kialakításában az (EU) 2017/826 európai parlamenti és tanácsi rendeletben60 meghatározottak szerint, amely folytatta a 2012–2017-es évek kísérleti programját és előkészítő intézkedéseit. Erre azért van szükség, hogy a szakpolitikai döntéshozókhoz ne csak a pénzügyi szektorban dolgozó szakemberek nézetei is jussanak el, hanem más érdekelteké is, így biztosítható a fogyasztók és a más pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói érdekeinek jobb képviselete. A programnak folyamatosan fejlesztenie kell módszereit és legjobb gyakorlatait azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet növelni a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások végfelhasználóinak részvételét az uniós politikai döntéshozatal számára releváns kérdések azonosítása érdekében, valamint a pénzügyi szolgáltatások terén a fogyasztók érdekeinek biztosítása céljából. Ennek javítania kell a pénzügyi szolgáltatási politikákat, különösen a pénzügyi szabályozás kérdései jobb nyilvános megértésének és a fejlettebb pénzügyi jártasságnak köszönhetően. E program közszférabeli forrásainak arra kell összpontosítaniuk, ami a végső felhasználók számára alapvető fontosságú, és el kell kerülniük a magánszektorbeli pénzügyi szereplők által javasolt kereskedelmi tevékenységek közvetlen vagy közvetett pénzügyi támogatását.

__________________

__________________

60 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/826 rendelete (2017. május 17.) a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző egyedi tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról (HL L 129., 2017.5.19., 17. o.).

60 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/826 rendelete (2017. május 17.) a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző egyedi tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról (HL L 129., 2017.5.19., 17. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A 2012–2013 közötti kísérleti projekt, valamint a 2014 és 2016 közötti előkészítő intézkedés keretében a Bizottság két szervezetnek ítélt oda támogatást az éves nyílt pályázati felhívást követően. A két szervezet a Financial Watch, amelyet 2011-ben uniós támogatással hoztak létre nemzetközi non-profit szervezetként a belga jog szerint, és a Better Finance, amely a már létező európai szövetségek és részvényesek 2009. óta történt egymást követő átszervezésének és átnevezésének eredménye. Az (EU) 2017/826 rendelet alapján létrehozott kapacitásépítési program ugyanezt a két szervezetet azonosítja egyedüli kedvezményezettként. Ezért szükséges, hogy továbbra is társfinanszírozzák ezeket a szervezeteket a program keretében. Ezt a finanszírozást azonban felül kell vizsgálni.

(43)  A 2012–2013 közötti kísérleti projekt, valamint a 2014 és 2016 közötti előkészítő intézkedés keretében a Bizottság két szervezetnek ítélt oda támogatást az éves nyílt pályázati felhívást követően. A két szervezet a Financial Watch, amelyet 2011-ben uniós támogatással hoztak létre nemzetközi non-profit szervezetként a belga jog szerint, és a Better Finance, amely a már létező európai szövetségek és részvényesek 2009 óta történt egymást követő átszervezésének és átnevezésének eredménye. Az (EU) 2017/826 rendelet alapján létrehozott kapacitásépítési program ugyanezt a két szervezetet azonosítja egyedüli kedvezményezettként. Ezért szükséges, hogy továbbra is társfinanszírozzák ezeket a szervezeteket a program keretében. Ezt a finanszírozást azonban felül kell vizsgálni. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben a kapacitásfejlesztési program és a megfelelő finanszírozás kiterjesztésre kerül a 2020 utáni időszakra, és egyéb lehetséges kedvezményezettek is megjelennek, a pályázati felhívásnak nyitottnak kell lennie a program feltételeit teljesítő és annak célkitűzéseihez hozzájáruló bármely egyéb szervezet számára, és ennek az (EU) 2017/826 rendelettel összhangban kell történnie.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  Az európai statisztikai program keretében fejlesztett, előállított és közzétett magas színvonalú európai statisztikák elengedhetetlenek a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalhoz; az európai statisztikáknak időben rendelkezésre kell állniuk, és hozzá kell járulniuk az Uniós szakpolitikák végrehajtásához – ahogyan az az Európai Unió működéséről szóló szerződésben tükröződik –, azaz a megerősített és integrált gazdasági irányításhoz, a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz, a fenntartható fejlődéshez, az agrárpolitikához, Európa szociális dimenziójához és a globalizációhoz.

(48)  Az előállított, megosztott, közzétett és uniós szinten és a tagállamokban következetesen alkalmazott magas színvonalú európai statisztikáknak időben rendelkezésre kell állniuk, és hozzá kell járulniuk az uniós szakpolitikák végrehajtásához – ahogyan az az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésben tükröződik –, azaz a megerősített és integrált gazdasági irányításhoz, a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz, a fenntartható fejlődéshez, az agrárpolitikához, Európa szociális dimenziójához és a globalizációhoz.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  Az európai statisztikák elengedhetetlenek az uniós döntéshozatalhoz, valamint az uniós kezdeményezések teljesítményének és hatásának méréséhez. Ezért biztosítani kell az európai statisztikák folyamatos rendelkezésre bocsátását és fejlesztését, figyelembe véve az uniós szintű megközelítést és a belső piac perspektíváján történő túlmutatást biztosítani kell az összes uniós tevékenység és szakpolitikai terület lefedése érdekében, beleértve a vállalkozások és a polgárok lehetőségeinek kiszélesítését a megalapozott döntések meghozatalához.

(49)  Az európai statisztikák elengedhetetlenek az uniós döntéshozatalhoz, valamint számos uniós kezdeményezés teljesítményének és hatásának méréséhez. Nemzeti és – adott esetben – regionális bontásban biztosítani kell ezek belső piaci perspektíván túlmutató folyamatos rendelkezésre bocsátását és fejlesztését az összes meglévő és lehetséges tevékenység és szakpolitikai terület lefedése érdekében, beleértve az európai polgárok, vállalkozások és közigazgatási szervek lehetőségeinek kiszélesítését a megalapozott döntések meghozatalához.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51)  A programot előzetes vizsgálat céljából benyújtották az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsághoz a 223/2009/EK rendelettel összhangban.

(51)  A programot előzetes vizsgálat céljából benyújtották az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsághoz a 223/2009/EK rendelettel összhangban, és tényleges parlamenti ellenőrzés biztosításával végre kell hajtani.

 

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(60)  Figyelemmel a világgazdaság fokozódó összekapcsoltságára, a programnak továbbra is lehetőséget kell biztosítania bizonyos tevékenységek esetén külső szakértők, így harmadik országok tisztviselői, nemzetközi szervezetek képviselői vagy gazdasági szereplők bevonására.

(60)  Figyelemmel a világgazdaság, ezen belül a digitális gazdaság fokozódó összekapcsoltságára, a programnak továbbra is lehetőséget kell biztosítania bizonyos tevékenységek esetén külső szakértők, így harmadik országok tisztviselői, nemzetközi szervezetek képviselői vagy gazdasági szereplők bevonására.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71)  Adott esetben a program keretében megvalósuló intézkedéseknek a piaci hiányosságok, illetve az optimálistól eltérő befektetési helyzetek kezelésére kell szolgálniuk arányos módon, elkerülve a magánfinanszírozás megkettőzését vagy kiszorítását, és egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük.

(71)  A program intézkedéseinek egyértelmű európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük és arányos módon kezelniük kell a piaci hiányosságokat és az optimálistól elmaradó befektetési helyzeteket, elkerülve a magánfinanszírozás megkettőzését vagy kiszorítását.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(81)  Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet90 szabályozza a személyes adatoknak a tagállamokban e rendelet keretében és a tagállamok illetékes hatóságai felügyelete mellett történő kezelését. A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet91 szabályozza a személyes adatoknak a Bizottság által e rendelet keretében és az európai adatvédelmi biztos felügyelete mellett végzett kezelését. Az illetékes hatóságok általi információcserének vagy információtovábbításnak meg kell felelnie a személyes adatok továbbítására vonatkozóan az (EU) 2016/679 rendeletben rögzített szabályoknak, továbbá a Bizottság általi információcserének vagy információtovábbításnak meg kell felelnie a személyes adatok továbbítására vonatkozóan a 45/2001/EK rendeletben rögzített szabályoknak.

(81)  Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet90 szabályozza a személyes adatoknak a tagállamokban e rendelet keretében és a tagállamok illetékes hatóságai felügyelete mellett történő kezelését. A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet91 szabályozza a személyes adatoknak a Bizottság által e rendelet keretében és az európai adatvédelmi biztos felügyelete mellett végzett kezelését. Az illetékes hatóságok általi információcserének vagy információtovábbításnak – többek között a statisztikák kidolgozásának és közzétételének folyamata során, a 223/2009/EK rendelet révén a statisztikai adatok bizalmas kezelése elvének elismerése mellett – meg kell felelnie a személyes adatok továbbítására vonatkozóan az (EU) 2016/679 rendeletben rögzített szabályoknak, továbbá a Bizottság általi információcserének vagy információtovábbításnak meg kell felelnie a személyes adatok továbbítására vonatkozóan a 45/2001/EK rendeletben rögzített szabályoknak.

_________________

_________________

90 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

90 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

91 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.)

91 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.)

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(83)  A program feladata az Unió belső piacának, a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképességének és a polgárok, az üzleti vállalkozások és a közigazgatások felé irányuló európai statisztikai intézkedések jobb láthatóságának és koherenciájának biztosítása is.

(83)  A programnak biztosítania kell az Unió belső piacának, a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképességének és a polgárok, az üzleti vállalkozások és a közigazgatások felé irányuló európai statisztikai intézkedések jobb láthatóságát és koherenciáját is.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a belső piac működésének, valamint a vállalkozások – ideértve a mikro-, kis- és középvállalkozások – versenyképességének javítását célzó programot, valamint az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és közzétételének finanszírozási keretét a 223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a továbbiakban: a program).

Ez a rendelet valamennyi uniós polgár javára létrehozza a belső piac működésének, valamint e tekintetben a vállalkozások – ideértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat – és a pénzügyi szolgáltatások versenyképességének javítását célzó programot, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének hatálya alá tartozó valamennyi uniós szakpolitikát lefedő európai statisztikák adatgyűjtésének, fejlesztésének, előállításának és közzétételének finanszírozási keretét a 223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a továbbiakban: a program).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „európai statisztikák”: a 223/2009/EK rendelettel összhangban fejlesztett, előállított és közzétett statisztikák;

(2)  „európai statisztikák”: az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikkével és a 223/2009/EK rendelettel összhangban, uniós szinten és a tagállamokban fejlesztett, előállított és közzétett statisztikák;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható statisztikák biztosítása Európa számára, amelyek alátámasztják az uniós szakpolitikák tervezését, nyomon követését és értékelését, valamint segítik a politikai döntéshozókat, a vállalkozásokat, a tudományos köröket, a polgárokat és a médiát, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és aktívan részt vegyenek a demokratikus folyamatban.

b)  olyan magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható európai statisztikák kidolgozása, előállítása és közzététele, amelyek valamennyi uniós szakpolitika – többek között a kereskedelem- és a migrációs politika – tervezését, nyomon követését és értékelését alátámasztják, valamint segítik a polgárokat, a politikai döntéshozókat és a szabályozókat, a felügyeleti hatóságokat, a vállalkozásokat, a tudományos köröket, a civil társadalmat és a médiát, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és aktívan részt vegyenek a demokratikus folyamatban.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  támogatják a magas színvonalú nemzetközi pénzügyi beszámolási és könyvvizsgálati standardok kidolgozását, megkönnyítik az uniós jogba való integrálásukat, valamint előmozdítják a vállalati jelentéstételben a bevált módszerek innovációját és fejlesztését;

ii.  támogatják a magas színvonalú nemzetközi pénzügyi beszámolási és könyvvizsgálati standardok kidolgozását, megkönnyítik az uniós jogba való integrálásukat és/vagy előmozdítják a vállalati jelentéstételben a bevált módszerek innovációját és fejlesztését a kis- és nagyvállalatok számára egyaránt;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a fogyasztók, a vállalkozások és a civil társadalom lehetőségeinek növelése, segítése és oktatása; a magas szintű fogyasztóvédelem, a fenntartható fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása az illetékes végrehajtó hatóságok és a fogyasztói képviseleti szervezetek, valamint az együttműködési intézkedések támogatásával; annak biztosítása, hogy minden fogyasztó hozzáférjen a jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a piacokról és a fogyasztókról;

i.  a fogyasztók, a vállalkozások és a civil társadalom lehetőségeinek növelése, segítése és oktatása; a magas szintű fogyasztóvédelem, a fenntartható fogyasztás és a termékbiztonság előmozdítása az illetékes végrehajtó hatóságok és a fogyasztói képviseleti szervezetek, valamint az együttműködési intézkedések támogatásával; annak biztosítása, hogy minden fogyasztó hozzáférjen a jogorvoslathoz; megfelelő, egyértelmű és felhasználóbarát tájékoztatás a piacokról és a pénzügyi termékek különböző kategóriáiról;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a fogyasztók, az egyéb pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói és a civil társadalom részvételének előmozdítása a pénzügyi szolgáltatási szakpolitika kialakításában; a pénzügyi szféra jobb megértésének előmozdítása;

ii.  a fogyasztók, az egyéb pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói és a civil társadalom részvételének előmozdítása a pénzügyi szolgáltatási szakpolitika kialakításában; a pénzügyi szféra és a kereskedelmi forgalomba hozott pénzügyi termékek különböző kategóriái jobb megértésének előmozdítása és a fogyasztók érdekeinek biztosítása a lakossági pénzügyi szolgáltatások terén;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  magas színvonalú statisztikák készítése és közlése Európáról időben, pártatlanul és költséghatékony módon a 223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett Európai Statisztikai Rendszeren belül megerősített partnerségek révén és az összes érintett külső féllel különféle adatforrások, fejlett adatelemzési módszerek, intelligens rendszerek és digitális technológiák használatának segítségével.

f)  magas színvonalú európai statisztikák fejlesztése, készítése, közzététele és közlése kellő időben, pártatlanul és költséghatékony módon a 223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett Európai Statisztikai Rendszeren belül megerősített partnerségek révén és az összes érintett külső féllel különféle adatforrások, fejlett adatelemzési módszerek, intelligens rendszerek és digitális technológiák használatának segítségével és nemzeti és – adott esetben – regionális bontásban.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelő feltételek megteremtése – átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, bevált gyakorlatok ösztönzése, a szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése és képzések szervezése révén – a belső piac minden szereplője számára, a vállalkozásokat, a polgárokat és a fogyasztókat, a civil társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

a)  megfelelő feltételek megteremtése – átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, bevált gyakorlatok ösztönzése, a szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése és képzések szervezése révén – a belső piac minden szereplője számára, a polgárokat és a fogyasztókat, a vállalkozásokat, a civil társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az uniós jogi keret hatékony végrehajtásának és korszerűsítésének támogatása, valamint az állandóan változó környezethez való gyors hozzáigazítása, többek között az adatok összegyűjtése és elemzése révén; tanulmányok, értékelések és szakpolitikai ajánlások; demonstrációs tevékenységek és kísérleti projektek szervezése; kommunikációs tevékenységek; a belső piac átlátható és hatékony működését biztosító célzott IT-megoldások kifejlesztése.

d)  az uniós jogi keret hatékony végrehajtásának és korszerűsítésének támogatása, valamint az állandóan változó környezethez való gyors hozzáigazítása, különösen a digitális környezetben, többek között az adatok összegyűjtése és elemzése révén; tanulmányok, értékelések és szakpolitikai ajánlások; demonstrációs tevékenységek és kísérleti projektek szervezése; kommunikációs tevékenységek; a belső piac átlátható és hatékony működését biztosító célzott IT-megoldások kifejlesztése.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kkv-k piacra jutásának megkönnyítése, a globális és társadalmi kihívások, valamint az üzleti szempontból nemzetközivé válás általuk történő kezelésének támogatása, illetve az uniós ipari vezető szerep megerősítése a globális értékláncokon belül, beleértve az Enterprise Europe Hálózatot is;

b)  a kkv-k uniós és világpiacra jutásának megkönnyítése, a globális és társadalmi kihívások, valamint az üzleti szempontból nemzetközivé válás általuk történő kezelésének támogatása, illetve az uniós ipari vezető szerep megerősítése a globális értékláncokon belül, beleértve az Enterprise Europe Hálózatot is;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a piaci akadályok és az adminisztratív terhek kezelése, valamint a kedvező üzleti környezet megteremtése annak érdekében, hogy a kkv-k kihasználhassák a belső piac előnyeit;

c)  a piaci akadályok, köztük a földrajzi akadályok és az adminisztratív terhek kezelése, valamint a kedvező üzleti környezet megteremtése annak érdekében, hogy a kkv-k az EU valamennyi régiójában egyenlő mértékben kihasználhassák a belső piac előnyeit;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a vállalkozások növekedésének elősegítése, beleértve a készségfejlesztést és az ipar átalakítását a gyártási és szolgáltatási ágazatokban;

d)  a vállalkozások növekedésének elősegítése a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel összhangban, beleértve a készségfejlesztést, a digitális átalakulást és az ipar átalakítását a gyártási és szolgáltatási ágazatokban;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A versenypolitika területének támogatásával kapcsolatos kiadásokkal, és különösen a tagállami versenyhatóságok helyzetének a versenyszabályok hatékonyabb alkalmazása és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatban a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz benyújtandó éves jelentésébe belefoglalja az e program keretében végrehajtott intézkedések áttekintését.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság (EUROSTAT) végrehajtja a 3. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett egyedi célkitűzés megvalósításával, annak intézkedéseivel és eredményeivel – amennyiben azok az európai statisztikák fejlesztésére, előállítására és közzétételére vonatkoznak, a 223/2009/EK rendeletben előírt statisztikai elvekkel összhangban – kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket.

(3)  A Bizottság (EUROSTAT) végrehajtja a 3. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett egyedi célkitűzés megvalósításával, annak intézkedéseivel és eredményeivel – amennyiben azok az adatgyűjtésre, az európai statisztikák fejlesztésére, előállítására és közzétételére vonatkoznak, a 223/2009/EK rendeletben előírt statisztikai elvekkel összhangban – kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a szolgáltatáskereskedelemnek, a külföldi közvetlen befektetéseknek, a globális értékláncoknak és a globalizáció uniós gazdaságokra gyakorolt hatásának jobb mérése.

–  az áru- és szolgáltatáskereskedelemnek, a külföldi közvetlen befektetéseknek, a globális értékláncoknak és a globalizáció uniós gazdaságokra gyakorolt hatásának jobb mérése.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  kiváló minőségű, időszerű és megbízható statisztikák szolgáltatása a szociális jogok európai pillérének és az uniós készségpolitika támogatására, beleértve a munkaerőpiacról, a foglalkoztatásról, az oktatásról és képzésről, a jövedelmekről, az életkörülményekről, a szegénységről, az egyenlőtlenségről, a szociális védelemről, a be nem jelentett munkavégzésről és a készségekkel kapcsolatos szatellitszámlákról szóló statisztikákat;

–  kiváló minőségű, időszerű és megbízható statisztikák szolgáltatása a szociális jogok európai pillérének és az uniós készségpolitika támogatására, beleértve – de nem kizárólag – a munkaerőpiacról, a foglalkoztatásról, az oktatásról és képzésről, a jövedelmekről, az életkörülményekről, a szegénységről, az egyenlőtlenségről, a szociális védelemről, a be nem jelentett munkavégzésről és a készségekkel kapcsolatos szatellitszámlákról szóló statisztikákat;

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.6.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ralph Packet

22.11.2018

A vélemény korábbi előadója

Sander Loones

Vizsgálat a bizottságban

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (10.12.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

A vélemény előadója (*): Lukas Mandl

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A 2021 és 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez kapcsolódóan a Bizottság 2018. június 7-én az egységes piaci programra vonatkozó javaslatot terjesztett elő. A javasolt program az öt korábbi program keretében finanszírozott tevékenységeket fogja össze, az élelmiszerlánccal kapcsolatos fellépéseket is beleértve. A Bizottság az egységes piaci program számára (2021 és 2027 között) 4 milliárd eurós költségvetést javasol, amelynek 41%-át az élelmiszerlánccal kapcsolatos fellépésekre különítenék el „az emberek, az állatok és a növények magas szintű egészségvédelmének elősegítése az élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó területeken, beleértve a betegségek és a károsítók megelőzése és felszámolása révén, valamint az állatjólét javítása, illetve a fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás” számára.

Táplálkozási szokásaink nemcsak mindennapi életünk mindennapi szükségszerűségét jelentik, hanem európai identitásunk, kultúránk, az emberek, az állatok és a természet közötti kapcsolat megértésének részét is képezik, és természetesen egészségünk és általános jólétünk szempontjából is elengedhetetlenek.

Az előadó úgy ítéli meg, hogy kiemelten fontos megerősíteni az európai vállalkozások versenyképességét, és egyszersmind egyenlő versenyfeltételeket, valamint nyitott és versenyképes belső piacot biztosítani számukra. A kkv-k az európai gazdaság motorjai, mivel a munkahelyek kétharmadát biztosítják, az európai vállalkozások 99%-át teszik ki, és jelentős mértékben hozzájárulnak a regionális és helyi dimenziójú munkahelyteremtéshez.

A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben összesen 1 680 000 000 eurót különítettek el az élelmiszerlánccal kapcsolatos fellépésekre, míg 2014 és 2020 között az Élelmiszerlánc Program kiadásai számára szánt összeget a 652/2014/EU rendeletben 1 891 936 000 euróban határozták meg. A 2021 és 2027 közötti időszakra javasolt összeg ezért a költségvetés 11%-os csökkenését jelenti.

Az Élelmiszerlánc Program mind az állategészségügyi, mind növényegészségügyi intézkedéseket magában foglal a Bizottság által előzetesen jóváhagyott éves vagy többéves programok, valamint az állatok vagy növények egészségét érintő válsághelyzetekben és előre nem látható események esetén sürgősségi intézkedések révén.

Ez az intézkedéscsomag biztosítja, hogy az Unió hiteles jogi kerettel és ellenőrzésekkel rendelkezzen az élelmiszerlánc egészében a magas szintű biztonság előmozdítása érdekében, megteremtve annak a stabil belső piacnak a feltételeit, amelyen az élelmiszerek, az állatok és növények szabadon mozoghatnak.

Az előadó hangsúlyozza, hogy szélesíteni a fogyasztók lehetőségeit, ösztönözni és segíteni kell őket a fenntartható döntések meghozatalában, mivel ez hozzájárul a fenntartható, energia- és erőforrás-hatékony körforgásos gazdasághoz.

Az előadó elismeri, hogy a jelenlegi finanszírozási program sikeresen elkerülte a jelentős válságokat, de hangsúlyozni kívánja, hogy ez nem fedheti el a rendszer sebezhetőségét, mivel az állatbetegségek és a növénykárosítók jellemzően ciklikusan újra és újra megjelennek az Unió területén. Alaposan fontolóra kellene venni az élelmiszereket, állatokat és növényeket érintő, nagy horderejű vészhelyzetekre való reagálást célzó, közvetlen mechanizmus kialakításának szükségességét.

A közelmúltban elvégzett félidős értékelés összességében azt állapította meg, hogy a 652/2014/EU rendelet megfelelően működik a szakpolitikai összefüggésben. Az e területen uniós finanszírozásban részesülő valamennyi tevékenység bizonyította az Élelmiszerlánc Program célkitűzéseihez és a Bizottság átfogó prioritásaihoz való hozzájárulását, ideértve a hatékony belső piac működését és az Unión kívüli országokkal való kereskedelem támogatását.

Az előadó úgy véli, hogy a program hatékony támogatást nyújt a kkv-k számára azok teljes életciklusán keresztül, és hozzájárul az Egyesült Nemzetek 2030-ig terjedő fenntartható fejlesztési menetrendjének végrehajtásához, többek között a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi dimenziójának kiegyensúlyozása révén,

A következő többéves pénzügyi keretre való tekintettel várhatóan továbbra is az állategészségügyi intézkedések teszik majd ki az élelmiszerlánc költségvetésének legnagyobb részét. A növényegészségügyi intézkedések egyre fontosabbá válnak a fokozódó globalizáció és a kereskedelem miatt, amelyhez új növényegészségügyi fenyegetések kapcsolódnak. A hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos tevékenységeknek továbbra is támogatást kell nyújtaniuk a tagállamok számára, mivel fontos ellenőrzési és nyomonkövetési eszközök annak vizsgálatakor, hogy a vonatkozó uniós követelményeket végrehajtják, teljesítik és érvényesítik-e, és ezért e tevékenységek finanszírozását az Uniónak kiemelten kellene kezelnie.

Az előadó úgy véli, hogy a következő programozási időszak egyik fő kihívása az élelmiszer-ellátási láncok növekvő összetettsége lesz, mivel a kereskedelem globalizációja több lehetőséget teremt, de a globális vektorok és globális betegségek miatt fokozott kockázattal is jár. Ezzel összefüggésben fokozott hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre, különösen a szomszédos harmadik országokból származó, határokon át terjedő egzotikus betegségek tekintetében.

A 2020 utáni időre szóló Élelmiszerlánc Program teljesítményét átfogó mutatók segítségével fogják nyomon követni, amelyek egyaránt összpontosítanak a tevékenységekre (kimeneti mutatók) és az eredményekre (eredménymutatók), amelyekhez egy sor gazdasági mutató is társul a különböző érintett szakpolitikai területeken végrehajtott kiadási intézkedések hatékonyságának értékelésére (költséghatékonysági mutatók).

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az uniós jogszabályok jelentős része a belső piac működésének támogatását szolgálja. Ez különösen a versenyképességre, a szabványosításra, a fogyasztóvédelemre, a piacfelügyeletre és az élelmiszerlánc szabályozására vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és pénzügyi tranzakciók szabályaira is, valamint a tisztességes verseny előmozdítására, amely a belső piac működéséhez elengedhetetlen egyenlő versenyfeltételeket teremti meg.

(3)  Az uniós jogszabályok jelentős része a belső piac működésének támogatását szolgálja. Ez különösen a versenyképességre, a szabványosításra, a fogyasztóvédelemre, a környezetvédelemre, az állatok jólétének védelmére, a piacfelügyeletre és az élelmiszerláncra vonatkozó szabályozásra és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és pénzügyi tranzakciók szabályaira is, valamint a tisztességes verseny előmozdítására, amely a belső piac működéséhez elengedhetetlen egyenlő versenyfeltételeket teremti meg.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Számos uniós cselekvési program létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal és az élelmiszerlánc területén. Néhány további tevékenységet közvetlenül a belső piac költségvetési tételei finanszíroznak. A különböző intézkedések közötti szinergiák korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és létre kell hozni egy rugalmasabb és mozgékonyabb keretet az olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek a jól működő belső piac megvalósítását célozzák a leginkább költséghatékony módon. Ezért új programot kell létrehozni, amely tartalmazza a korábban más programok és más vonatkozó költségvetési tételek által finanszírozott tevékenységeket. A javasolt programnak olyan új kezdeményezéseket is tartalmaznia kell, amelyek célja a belső piac működésének javítása.

(5)  Számos uniós cselekvési program létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal és az élelmiszerlánc területén. Néhány további tevékenységet közvetlenül a belső piac költségvetési tételei finanszíroznak. A különböző intézkedések közötti szinergiák korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és létre kell hozni egy rugalmasabb és mozgékonyabb keretet az olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek a jól működő belső piac megvalósítását célozzák a leginkább költséghatékony módon, ugyanakkor megóvják a közérdeket, anélkül, hogy káros hatással lennének a környezetre, és anélkül, hogy megpróbálnának szembemenni az élelmiszer-hulladék és élelmiszer-csalás, az állatjóllét, a hatósági ellenőrzések és az emberi és állatbetegségek elleni küzdelem területére vonatkozó uniós szabályokkal. Ezért új programot kell létrehozni, amely tartalmazza a korábban más programok és más vonatkozó költségvetési tételek által finanszírozott tevékenységeket. A javasolt programnak olyan új kezdeményezéseket is tartalmaznia kell, amelyek célja a belső piac működésének javítása, valamint az emberek és állatok egészsége, az állatok mint érző lények méltósága és a környezet védelme szintjének növelése.

 

 

 

 

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele a 99/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet47 által létrehozott külön európai statisztikai program hatálya alá tartozik. Az európai statisztikák előállításának és közzétételének folytonossága érdekében az új programnak az európai statisztikai program által lefedett tevékenységekre is ki kell terjednie, és ennek érdekében keretet kell biztosítania az európai statisztikák kidolgozásához, előállításához és közzétételéhez. Az új programnak létre kell hoznia az európai statisztikákra vonatkozó pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az összes uniós szakpolitika tervezéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható statisztikákat nyújtson Európa számára.

(6)  Az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele a 99/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet47 által létrehozott külön európai statisztikai program hatálya alá tartozik. Az európai statisztikák fejlesztése elengedhetetlen a többéves pénzügyi keret nyomonkövetési folyamata szempontjából. Az európai statisztikák előállításának és közzétételének folytonossága érdekében az új programnak az európai statisztikai program által lefedett tevékenységekre is ki kell terjednie, és ennek érdekében keretet kell biztosítania az európai statisztikák kidolgozásához, előállításához és közzétételéhez. Az új programnak létre kell hoznia az európai statisztikákra vonatkozó pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az összes uniós szakpolitika tervezéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható statisztikákat nyújtson Európa számára. Mindazonáltal döntő fontosságú, hogy az európai statisztikák fejlesztése se a vállalkozások, se a közigazgatási szervek számára ne eredményezze az igazgatási terhek aránytalan növekedését.

__________________

__________________

47   Az Európai Parlament és a Tanács 99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az európai statisztikai programról (2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

47   Az Európai Parlament és a Tanács 99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az európai statisztikai programról (2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az uniós jognak meg nem felelő termékek forgalomba hozatala egyrészt hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak megfelelő termékeket, másrészt veszélyeztethetik a fogyasztókat. Számos vállalkozó figyelmen kívül hagyja a szabályokat vagy az ismeretek hiánya miatt, vagy szándékosan, versenyelőny szerzése érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és tevékenységüket a nemzeti határok korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós vagy akár globális szinten kereskednek. A piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-kereskedelem esetében küzdenek nagy nehézségekkel a harmadik országokból behozott nem megfelelő termékek nyomon követése és a joghatóságuk alá tartozó felelős szervezet megkeresése terén. A programnak ezért arra kell törekednie, hogy a vállalkozók részére megfelelő ösztönzőket nyújtson, megerősítse a megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegítse a végrehajtó hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködést, és ezáltal fokozza a termékek megfelelőségének megerősítésére. A programnak hozzá kell továbbá járulnia a piacfelügyeleti tevékenységek meglévő keretének megszilárdításához, ösztönöznie kell a különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak együttes fellépését, javítania kell az információcserét és elő kell mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek konvergenciáját és szorosabb integrációját.

(12)  Az uniós jognak meg nem felelő termékek forgalomba hozatala egyrészt hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak megfelelő termékeket, másrészt veszélyeztethetik a fogyasztókat és károsíthatják a környezetet. Számos vállalkozó figyelmen kívül hagyja a szabályokat vagy az ismeretek hiánya miatt, vagy szándékosan, versenyelőny szerzése érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és tevékenységüket a nemzeti határok korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós vagy akár globális szinten kereskednek. A piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-kereskedelem esetében küzdenek nagy nehézségekkel a harmadik országokból behozott nem megfelelő termékek nyomon követése és a joghatóságuk alá tartozó felelős szervezet megkeresése terén. A programnak ezért arra kell törekednie, hogy fokozza a termékek megfelelőségét azáltal, hogy a vállalkozók részére megfelelő ösztönzőket nyújt, megerősíti a megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegíti a végrehajtó hatóságok közötti, határokon átnyúló együttműködést az Unión belül és harmadik országokkal egyaránt. A programnak hozzá kell továbbá járulnia a piacfelügyeleti tevékenységek meglévő keretének megszilárdításához, ösztönöznie kell a különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak együttes fellépését, javítania kell az információcserét és elő kell mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek konvergenciáját és szorosabb integrációját.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A program célkitűzéseinek elérése és a polgárok és a vállalkozások életének megkönnyítése érdekében magas színvonalú, felhasználóközpontú közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatásoknak új módon kell elkezdeniük dolgozni, és a továbbiakban nem szabad összevontan kezelniük igazgatásaik különböző részeit, valamint hozzá kell fogniuk az ilyen közszolgáltatások a polgárokkal és a vállalkozásokkal történő együttes létrehozásához. Továbbá mivel a belső piacon a határokon átnyúló tevékenységek folyamatos és állandó növekedése figyelhető meg, naprakész információkat, valamint az adminisztratív formaságokra vonatkozó információkat kell rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi tanácsadás és a nemzeti szinteken felmerülő problémák megoldásának segítése is elengedhetetlen. Továbbá szükség van a nemzeti közigazgatások egyszerű és hatékony módon történő összekapcsolására, valamint annak értékelésére, hogy a belső piac hogyan működik a gyakorlatban. A Programnak tehát támogatnia kell a következő már meglévő kormányzati eszközöket: az Európa Önökért portált, amelynek a jövőbeni egységes digitális portál gerincét kell képeznie, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a belső piaci információs rendszert és az egységes piaci eredménytáblát a polgárok mindennapi életének és a vállalkozások határokon átnyúló kereskedelemre való képességének javítása érdekében.

(16)  A program célkitűzéseinek elérése és a polgárok és a vállalkozások életének megkönnyítése érdekében magas színvonalú, felhasználóközpontú közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatásoknak új módon kell elkezdeniük dolgozni, és a továbbiakban növelniük kell közigazgatásaik különböző részei közötti együttműködést, valamint hozzá kell fogniuk az ilyen közszolgáltatások a polgárokkal és a vállalkozásokkal történő együttes létrehozásához. Továbbá mivel a belső piacon a határokon átnyúló tevékenységek folyamatos és állandó növekedése figyelhető meg, naprakész információkat, valamint az adminisztratív formaságokra vonatkozó információkat kell rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi tanácsadás és az országokon átívelő szinten felmerülő problémák megoldásának segítése is elengedhetetlen. Továbbá szükség van a nemzeti közigazgatások egyszerű és hatékony módon történő összekapcsolására, valamint annak értékelésére, hogy a belső piac hogyan működik a gyakorlatban. A polgárok mindennapi életének és a vállalkozások határokon átnyúló kereskedelemre való képességének javítása érdekében, a Programnak tehát támogatnia kell a következő már meglévő kormányzati eszközöket:

 

* az Európa Önökért portált, amelynek a jövőbeni egységes digitális portál gerincét kell képeznie;

 

* az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálatot;

 

* a SOLVIT-et;

 

* a belső piaci információs rendszert;

 

* az egységes piaci eredménytáblát.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi stabilitás és az uniós tőkepiac területén, ezen belül a fenntartható finanszírozás területén a belső piac megvalósítása és fejlesztése nagymértékben függ a tényeken alapuló uniós politikai intézkedésektől. E cél elérése érdekében a Bizottságnak aktív szerepet kell vállalnia a pénzügyi piacok és a pénzügyi stabilitás folyamatos nyomon követésében, értékelve az uniós jogszabályok tagállamok általi végrehajtását, felmérve, hogy a meglévő jogszabályok alkalmasak-e a célokra, és új kockázatok felmerülése esetén – az érdekelt feleknek a szakpolitikai folyamatokba való folyamatos bevonásával – meg kell határoznia a lehetséges cselekvési területeket. Az ilyen tevékenységek az elemzések, tanulmányok, képzési anyagok, felmérések, megfelelőségértékelések, értékelések és statisztikák készítésén alapulnak és azokat informatikai rendszerek és kommunikációs eszközök támogatják.

(19)  A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi stabilitás és az uniós tőkepiac területén, ezen belül a fenntartható finanszírozás területén a belső piac megvalósítása és fejlesztése nagymértékben függ a tényeken alapuló uniós politikai intézkedésektől. E cél elérése érdekében a Bizottságnak aktív szerepet kell vállalnia a pénzügyi piacok és a pénzügyi stabilitás folyamatos nyomon követésében, értékelve az uniós jogszabályok tagállamok általi végrehajtását, felmérve, hogy a meglévő jogszabályok alkalmasak-e a célokra, és új kockázatok felmerülése esetén – az érdekelt feleknek, a polgári csoportoknak, a nem kormányzati szervezeteknek és általánosságban a nyilvánosságnak a szakpolitikai folyamatokba való folyamatos bevonásával – meg kell határoznia a lehetséges cselekvési területeket. Az ilyen tevékenységek az elemzések, tanulmányok, képzési anyagok, felmérések, megfelelőségértékelések, értékelések és statisztikák készítésén alapulnak és azokat informatikai rendszerek és kommunikációs eszközök támogatják.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet55 szerint a Nemzetközi Számviteli Standard Testület által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (IFRS-eket) és az IFRS Értelmezési Bizottság vonatkozó értelmezéseit csak abban az esetben kell beilleszteni az uniós jogba, hogy azokat az uniós szabályozott piacokon jegyzett értékpapírokkal rendelkező vállalatok alkalmazzák, ha az IFRS-ek megfelelnek az említett rendeletben meghatározott kritériumoknak, többek között azon kriériumnak, hogy az elszámolások „megbízható és valós képet”adjanak a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv56 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően, és elősegítsék az európai közjót. Ezeket a nemzetközi számviteli standardokat átlátható és demokratikusan ellenőrizhető eljárás keretében kell kidolgozni. Az IFRS-ek ezért jelentős szerepet töltenek be a belső piac működésében és így az Uniónak közvetlen érdeke fűződik annak biztosításához, hogy az IFRS-ek kidolgozására és jóváhagyására irányuló folyamat olyan standardokat eredményezzen, amelyek összhangban állnak a belső piac jogi kereteinek követelményeivel. Ezért megfelelő finanszírozási megállapodásokat kell létrehozni az IFRS Alapítvány számára.

(33)  Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet55 szerint a Nemzetközi Számviteli Standard Testület által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (IFRS-eket) és az IFRS Értelmezési Bizottság vonatkozó értelmezéseit csak abban az esetben kell beilleszteni az uniós jogba, hogy azokat az uniós szabályozott piacokon jegyzett értékpapírokkal rendelkező vállalatok alkalmazzák, ha az IFRS-ek megfelelnek az említett rendeletben meghatározott kritériumoknak, többek között azon kritériumnak, hogy az elszámolások „megbízható és valós képet” adjanak a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv56 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően, és elősegítsék az európai közjót. Ebben az összefüggésben fontos megjegyezni, hogy amennyiben ellentmondás van a számviteli „standard” és a jogszabály között, a jogszabály minden esetben elsőbbséget élvez. Ezeket a nemzetközi számviteli standardokat átlátható és demokratikusan ellenőrizhető eljárás keretében kell kidolgozni. Az IFRS-ek ezért jelentős szerepet töltenek be a belső piac működésében és így az Uniónak közvetlen érdeke fűződik annak biztosításához, hogy az IFRS-ek kidolgozására és jóváhagyására irányuló folyamat olyan standardokat eredményezzen, amelyek összhangban állnak a belső piac jogi kereteinek követelményeivel. Ezért megfelelő finanszírozási megállapodásokat kell létrehozni az IFRS Alapítvány számára.

_________________

_________________

55 Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

55 Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

56 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

56 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az uniós fogyasztó- és marketingjognak 2017 májusában a Bizottság által végzett alkalmassági ellenőrzése feltárta, hogy azokban az esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése miatt, javítani kell a szabályok érvényesítését és meg kell könnyíteni a jogorvoslatot. Ennek eredményeképpen a Bizottság 2018 áprilisában elfogadta az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című kezdeményezést, amelynek célja többek között az, hogy a kettős minőségi szabványok, a tagállamok erősebb végrehajtási kapacitása, a fokozott termékbiztonság, a nemzetközi együttműködés fokozása és a jogorvoslat új lehetőségei tekintetében a fogyasztók egyenlő bánásmódot élvezzenek az egységes piacon, különösen a minősített szervezetek reprezentatív tevékenységei révén. A program célja többek között, hogy a tudatosság növelése és a tudásépítés, a kapacitásbővítés és a fogyasztói szervezetek és a fogyasztóvédelmi hatóságok bevált gyakorlatainak cseréje, hálózatok szervezése, a piaci információk fejlesztése, a fogyasztói belső piac tényeken alapuló értékelésének megerősítése, informatikai rendszerek és a kommunikációs eszközök révén támogassa a fogyasztóvédelmi politikát.

(40)  Az uniós fogyasztó- és marketingjognak 2017 májusában a Bizottság által végzett alkalmassági ellenőrzése feltárta, hogy azokban az esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése miatt, javítani kell a szabályok érvényesítését és meg kell könnyíteni a jogorvoslatot. A Bizottság elfogadta az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című kezdeményezést, amelynek célja többek között az, hogy a tagállamok közötti kettős minőségi szabványok, a tagállamok erősebb végrehajtási kapacitása, a fokozott termékbiztonság, a nemzetközi együttműködés fokozása és a jogorvoslat új lehetőségei tekintetében a fogyasztók egyenlő bánásmódot élvezzenek az egységes piacon, különösen a minősített szervezetek reprezentatív tevékenységei révén. A program célja többek között, hogy a tudatosság növelése és a tudásépítés, a kapacitásbővítés és a fogyasztói szervezetek és a fogyasztóvédelmi hatóságok bevált gyakorlatainak cseréje, hálózatok szervezése, a piaci információk fejlesztése, a fogyasztói belső piac tényeken alapuló értékelésének megerősítése, informatikai rendszerek és a kommunikációs eszközök révén támogassa a fogyasztóvédelmi politikát.

 

 

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Az élelmiszer-ellátási lánc egészében magas szintű egészségvédelem szükséges ahhoz, hogy a belső piac hatékonyan működjön. A biztonságos és fenntartható élelmiszer-ellátási lánc a társadalom és a belső piac előfeltétele. A határokon átnyúló egészségügyi válságok és az élelmiszerekkel kapcsolatos riadalmak akadályozzák a belső piac működését a személyek és az áruk mozgásának korlátozása és a termelés megzavarása által.

(44)  Az élelmiszer-ellátási lánc egészében magas szintű egészségvédelem szükséges a fogyasztók és a környezet védelmi érdekében, valamint ahhoz, hogy a belső piac hatékonyan működjön. A biztonságos és fenntartható élelmiszer-ellátási lánc a társadalom és a belső piac előfeltétele. Amint azt a közelmúltbeli incidensek, például 2017. évi, fipronillal szennyezett tojások esete és a 2013. évi lóhúsbotrány is alátámasztotta, a határokon átnyúló egészségügyi válságok, például a madárinfluenza és az afrikai sertésláz, valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos riadalmak akadályozzák a belső piac működését a személyek és az áruk mozgásának korlátozása és a termelés megzavarása által. Ezért kiemelt prioritásnak kell tekinteni a magas szintű egészségügyi szabványok, az állatjólét és az egészségvédelem biztosítását az élelmiszer-ellátási láncon keresztül, valamint az új és ismeretlen károsítók és betegségek megelőzését.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  Figyelembe véve az intézkedések sajátos jellegét az emberek, az állatok és a növények egészségének magas szintje tekintetében az élelmiszerláncon belül, ebben a rendeletben külön támogathatósági kritériumokat kell alkalmazni a vissza nem térítendő támogatások nyújtására és a közbeszerzések igénybevételére vonatkozóan. Különösen az (EU, Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendelettől61 (a költségvetési rendelet) eltérve, a visszaható hatály tilalmának elve alóli kivételként a biztonsági intézkedések költségeinek sürgős és előre nem látható természetük miatt elszámolhatóknak kell lenniük, és magukban kell foglalniuk egy betegség vagy károsító feltételezett megjelenéséből eredő költségeket is, feltéve, hogy a megjelenést később megerősítik és értesítik a Bizottságot. A kapcsolódó költségvetési kötelezettségvállalások és az elszámolható kiadások kifizetése a Bizottságra hárul a jogi kötelezettségvállalások aláírását követően, és miután értékelte a tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmeket. A költségeknek elszámolhatóknak kell lenniük olyan védőintézkedések esetében is, amikor az uniós egészségügyi helyzetet közvetlenül fenyegeti egy harmadik ország, egy tagállam vagy tengerentúli országok és területek területén bekövetkező esemény vagy fejlemény bizonyos állatbetegségek és zoonózisok eredményeképpen, illetve az Unióban található növények egészségi állapotának támogatására hozott védelmi intézkedések vagy egyéb releváns tevékenységek tekintetében.

(46)  Figyelembe véve az intézkedések sajátos jellegét az emberek, az állatok és a növények egészségének magas szintje tekintetében az élelmiszerláncon belül, ebben a rendeletben külön támogathatósági kritériumokat kell alkalmazni a vissza nem térítendő támogatások nyújtására és a közbeszerzések igénybevételére vonatkozóan. Különösen az (EU, Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendelettől61 (a költségvetési rendelet) eltérve, a visszaható hatály tilalmának elve alóli kivételként a biztonsági intézkedések költségeinek sürgős és előre nem látható természetük miatt elszámolhatóknak kell lenniük, és magukban kell foglalniuk egy betegség vagy károsító feltételezett megjelenéséből eredő költségeket is, feltéve, hogy a megjelenést később megerősítik és értesítik a Bizottságot. A kapcsolódó költségvetési kötelezettségvállalások és az elszámolható kiadások kifizetése a Bizottságra hárul a jogi kötelezettségvállalások aláírását követően, és miután értékelte a tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmeket. A költségeknek elszámolhatóknak kell lenniük olyan megelőzési és védőintézkedések esetében is, amikor az uniós egészségügyi helyzetet közvetlenül fenyegeti egy harmadik ország, egy tagállam vagy tengerentúli országok és területek területén bekövetkező esemény vagy fejlemény bizonyos állatbetegségek és zoonózisok eredményeképpen, illetve az Unióban található növények egészségi állapotának támogatására hozott védelmi intézkedések vagy egyéb releváns tevékenységek tekintetében.

_________________

_________________

61 [kiegészítendő]

61 [kiegészítendő]

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A tagállamok által végzett hatósági ellenőrzések nélkülözhetetlen eszközök annak ellenőrzésére és nyomon követésére, hogy a vonatkozó uniós követelményeket hogyan alkalmazzák, tartják be és hajtják végre. A hatósági ellenőrzési rendszerek hatékonysága és eredményessége létfontosságú az élelmiszerláncon belül az emberek, állatok és növények magas szintű biztonságának fenntartása, a környezet és az állatjólét magas szintű védelmével egyidejűleg. Az ilyen ellenőrzési intézkedésekre uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani. Különösen fontos az uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Bizottság által jóváhagyott munkaprogramok végrehajtásából eredő költségek fedezése céljából. Továbbá, mivel a hatósági ellenőrzések eredményessége attól is függ, hogy az ellenőrző hatóságok személyzete jól képzett-e, és az uniós jogszabályokról megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e, az Uniónak hozzá kell járulnia az illetékes hatóságok által szervezett képzésekhez és a kapcsolódó csereprogramokhoz.

(47)  Az egyre globalizáltabb élelmiszerláncra való tekintettel a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzések minden eddiginél nélkülözhetetlenebb eszközök annak ellenőrzésére és nyomon követésére, hogy a vonatkozó uniós követelményeket hogyan alkalmazzák, tartják be és hajtják végre, különösen az importált élelmiszertermékek tekintetében. A hatósági ellenőrzési rendszerek hatékonysága és eredményessége létfontosságú az élelmiszerláncon belül az emberek, állatok és növények magas szintű biztonsága, valamint a fogyasztói bizalom fenntartása szempontjából, a környezet és az állatjólét magas szintű védelmével egyidejűleg. Az ilyen ellenőrzési intézkedésekre uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani. Különösen fontos az uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Bizottság által jóváhagyott munkaprogramok végrehajtásából eredő költségek fedezése céljából. A behozatal fokozott szintű ellenőrzéséhez pénzügyi hozzájárulást kell biztosítani az olyan jelenségek leküzdése érdekében, mint az emberi egészséget veszélyeztető és a biológiai sokféleség csökkenését okozó illegális bozóthúsimport. Mivel a hatósági ellenőrzések eredményessége attól is függ, hogy az ellenőrző hatóságok személyzete jól képzett-e, és az uniós jogszabályokról megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e, az Uniónak hozzá kell járulnia az illetékes hatóságok által szervezett képzésekhez és a kapcsolódó csereprogramokhoz.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás rendelkezik a program érintett területén egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás Európai Gazdasági Térségben részt vevő országai közötti együttműködésről. Rendelkezni kell arról is, hogy a program nyitott legyen más országok, beleértve az Unió szomszédságában fekvő, valamint az uniós tagságot kérelmező, tagjelölt vagy csatlakozó országok részvételére is. Ezenkívül az európai statisztikák terén a programnak nyitottnak kell lennie Svájc számára az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a statisztikai együttműködés terén létrejött megállapodással összhangban64.

(55)  Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás rendelkezik a program érintett területén egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás Európai Gazdasági Térségben részt vevő országai közötti együttműködésről. Rendelkezni kell arról is, hogy a program nyitott legyen más országok, beleértve az Unió szomszédságában fekvő, valamint az uniós tagságot kérelmező, tagjelölt vagy csatlakozó országok részvételére is, feltéve, hogy eleget tesznek a Térség valamennyi szabályának és rendelkezésének. Ezenkívül az európai statisztikák terén a programnak nyitottnak kell lennie Svájc számára az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a statisztikai együttműködés terén létrejött megállapodással összhangban64.

_________________

_________________

64 HL L 90., 2006.3.28., 2. o.

64 HL L 90., 2006.3.28., 2. o.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56)  Azok a harmadik országok, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, részt vehetnek az uniós programokban az EGT-megállapodás alapján létrehozott együttműködés keretében, amely a programok végrehajtásáról e megállapodás alapján hozott döntés keretében rendelkezik. Harmadik országok is részt vehetnek más jogi eszközök alapján. E rendeletben külön rendelkezést kell bevezetni az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő szükséges jogainak és hozzáférésének biztosítására, valamint az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára, hogy teljes körűen gyakorolhassák hatásköreiket.

(56)  EGT-tag harmadik országok – amennyiben betartják az EGT valamennyi szabályát és rendelkezését – részt vehetnek uniós programokban az EGT-megállapodásban meghatározott együttműködés keretében, amely megállapodás rendelkezik a programoknak a megállapodás szerint meghozott határozattal történő végrehajtásáról. Harmadik országok is részt vehetnek más jogi eszközök alapján. E rendeletben külön rendelkezést kell bevezetni az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő szükséges jogainak és hozzáférésének biztosítására, valamint az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára, hogy teljes körűen gyakorolhassák hatásköreiket.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(65)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat és a komplementaritásokat a kkv-k és a vállalkozói szellem támogatásával kapcsolatban az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel69 létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében. Ezenkívül az (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel70 létrehozott InvestEU Alap kkv-kerete garantálni fogja az adósság- és a tőketámogatást a kkv-k számára a finanszírozási lehetőségekhez történő hozzáférés és azok rendelkezésre állásának javítása érdekében. A program az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel71 létrehozott űrprogrammal is szinergiákat szorgalmaz annak érdekében, hogy ösztönözze a kkv-kat, hogy előnyt szerezzenek az áttörést jelentő innovációból és az említett programok keretében kidolgozott egyéb megoldásokból.

(65)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat és a komplementaritásokat a kkv-k és a vállalkozói szellem támogatásával kapcsolatban az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel69 létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében. Ezenkívül az (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel70 létrehozott InvestEU Alap kkv-kerete garantálni fogja az adósság- és a tőketámogatást a kkv-k és mikrovállalkozások számára a finanszírozási lehetőségekhez történő hozzáférés és azok rendelkezésre állásának javítása érdekében. A program az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel71 létrehozott űrprogrammal is szinergiákat szorgalmaz annak érdekében, hogy ösztönözze a kkv-kat, hogy előnyt szerezzenek az áttörést jelentő innovációból és az említett programok keretében kidolgozott egyéb megoldásokból.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final.

69 COM(2018)0372.

70 COM(2018) 439 final.

70 COM(2018)0439.

71 COM(2018) 447 final.

71 COM(2018)0447.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(77)  Az állattenyésztésre vagy -kereskedelemre jelentős hatást gyakorló állatbetegségek helyzetének, valamint az emberekre veszélyt jelentő zoonózisok terjedésének, továbbá az új tudományos vagy járványügyi fejleményeknek, valamint az Unió számára valószínűleg új fenyegetést jelentő állatbetegségek figyelembevétele érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az állatbetegségek és zoonózisok jegyzékének módosítására vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyan lehessen értékelni a program által a célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló indikátorok szükség szerinti felülvizsgálata vagy kiegészítése, valamint e rendeletnek a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(77)  Az állattenyésztésre vagy -kereskedelemre jelentős hatást gyakorló állatbetegségek helyzetének, valamint az emberekre veszélyt jelentő zoonózisok terjedésének, továbbá az új tudományos vagy járványügyi fejleményeknek, valamint az Unió számára valószínűleg új fenyegetést jelentő állatbetegségek figyelembevétele érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az állatbetegségek és zoonózisok jegyzékének módosítására vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyan lehessen értékelni a program által a célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló indikátorok szükség szerinti felülvizsgálata vagy kiegészítése, valamint e rendeletnek a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. Az érdekelt felekkel és a fogyasztói szervezetekkel szintén konzultálni kell. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  az emberek, állatok és növények egészségének védelme és a polgárok szerepvállalásának növelése érdekében; akár az ahhoz szükséges intézkedések megtétele révén, amelyek célja a termékek nyomonkövethetőségének és a termékek gyártási vagy termelési folyamatának ellenőrzésének végrehajtása érdekében, az állatjólét biztosítása mellett;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a belső piac működésének javítása és különösen a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) – védelme és erősítése az uniós jog érvényesítésével, a piacra jutás megkönnyítésével, standardalkotással és az emberi, állati és növényi egészség és az állatjólét előmozdításával; valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti, továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és a decentralizált uniós ügynökségek közötti együttműködés javításával;

a)  a belső piac működésének javítása és különösen a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) – védelme és erősítése az uniós jog érvényesítésével, a piacra jutás megkönnyítésével, standardalkotással, valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti, továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és a decentralizált uniós ügynökségek közötti együttműködés javításával;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a belső piac hatékonyabbá tétele, az akadályok megelőzésének és megszüntetésének elősegítése, az uniós jog kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása a következő területeken: az áruk és szolgáltatások belső piaca, a közbeszerzés, a piacfelügyelet, valamint a társasági jog, a szerződéses és szerződésen kívüli jog, a pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a verseny, beleértve az irányítási eszközök fejlesztését;

a)  a belső piac hatékonyabbá tétele, a helyi gazdasági fejlődés előmozdítása, az akadályok megelőzésének és megszüntetésének elősegítése, az uniós jog kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása a következő területeken: az áruk és szolgáltatások belső piaca, a közbeszerzés, a piacfelügyelet, valamint a társasági jog, a szerződéses és szerződésen kívüli jog, a pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a verseny, beleértve az irányítási eszközök fejlesztését;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a fogyasztók, a vállalkozások és a civil társadalom lehetőségeinek növelése, segítése és oktatása; a magas szintű fogyasztóvédelem, a fenntartható fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása az illetékes végrehajtó hatóságok és a fogyasztói képviseleti szervezetek, valamint az együttműködési intézkedések támogatásával; annak biztosítása, hogy minden fogyasztó hozzáférjen a jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a piacokról és a fogyasztókról;

i.  a fogyasztók, a gyártók, a vállalkozások és a civil társadalom lehetőségeinek növelése, segítése és oktatása, különösen a fenntartható fogyasztási szokások és a fenntartható termelési folyamatok irányában; a fogyasztók termékekkel kapcsolatos tájékoztatásának növelése; a magas szintű fogyasztóvédelem, a fenntartható fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása az illetékes végrehajtó hatóságok és a fogyasztói képviseleti szervezetek, valamint az együttműködési intézkedések támogatásával; annak biztosítása, hogy minden fogyasztó hozzáférjen a jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a piacokról és a fogyasztókról;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  a termékek nyomonkövethetőségi rendszerének javításának biztosítása, például a nem megfelelő termékek élelmiszerláncon belül történő észlelésének megkönnyítése érdekében a QR-kódok használatával;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az emberek, az állatok és a növények magas szintű egészségvédelmének elősegítése az élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó területeken, beleértve a betegségek és a károsítók megelőzése és felszámolása révén, valamint az állatjólét javítása, illetve a fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás;

e)  az emberek, az állatok és a növények magas szintű egészségvédelmének elősegítése az élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó területeken, beleértve a betegségek és a károsítók megelőzése és felszámolása révén, összhangban az antibiotikumok és peszticidek alkalmazására vonatkozó fenntarthatósági kerettel, valamint az állatjólét javítása, illetve a fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás; ezáltal a kutatás, az innováció és a bevált gyakorlatok e területeken érdekelt felek közötti megosztásának ösztönzésére összpontosítva;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  az élelmiszerlánc területére vonatkozó egyedi célkitűzések tekintetében, többek között:

 

  a betegségek és károsítók megelőzése és felszámolása;

 

  a fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás támogatása az élelmiszer-hulladékok csökkentése és a fogyasztók tájékoztatása révén, az Unión belüli, magas szintű minőségi normák biztosítása érdekében;

 

  a hatósági ellenőrzések eredményességének, hatékonyságának és megbízhatóságának javítása annak érdekében, hogy az uniós szabályok az egész élelmiszerláncban megfelelően végrehajtásra és érvényesítésre kerüljenek;

 

  az antimikrobiális rezisztencia elleni intézkedések javítását célzó politikák támogatása;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  magas színvonalú statisztikák készítése és közlése Európáról időben, pártatlanul és költséghatékony módon a 223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett Európai Statisztikai Rendszeren belül megerősített partnerségek révén és az összes érintett külső féllel különféle adatforrások, fejlett adatelemzési módszerek, intelligens rendszerek és digitális technológiák használatának segítségével.

f)  magas színvonalú statisztikák készítése és közlése Európáról időben, pártatlanul és költséghatékony módon, és aránytalan adminisztratív többletterheket nem eredményezve, a 223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett Európai Statisztikai Rendszeren belül megerősített partnerségek révén és az összes érintett külső féllel különféle adatforrások, fejlett adatelemzési módszerek, intelligens rendszerek és digitális technológiák használatának segítségével.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  az f) pontban említett, kiváló minőségű statisztikák előállítása és közzététele, a vállalkozások adminisztratív kötelezettségeinek alacsony szintjével arányos módon.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program nyitva áll az alábbi harmadik országok számára:

A program nyitva áll az alábbi harmadik országok számára, feltéve, hogy annak valamennyi szabályát és rendelkezését betartják:

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelő feltételek megteremtése – átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, bevált gyakorlatok ösztönzése, a szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése és képzések szervezése révén – a belső piac minden szereplője számára, a vállalkozásokat, a polgárokat és a fogyasztókat, a civil társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

a)  megfelelő feltételek megteremtése – átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, bevált gyakorlatok ösztönzése, a szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése és képzések szervezése révén – a belső piac minden szereplője számára, a vállalkozásokat, különösen a mikrovállalkozásokat és kkv-kat, a polgárokat és a fogyasztókat, a civil társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  mechanizmusok biztosítása a polgárok, a fogyasztók, a végfelhasználók, a civil társadalom és a vállalkozások uniós képviselői számára a politikai megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és döntéshozatali eljárásokhoz való hozzájárulás érdekében, különösen a reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós szintű működésének támogatásával;

b)  mechanizmusok biztosítása a polgárok, a fogyasztók, a fogyasztói egyesületek, a végfelhasználók, a civil társadalom és a vállalkozások uniós képviselői számára a politikai megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és döntéshozatali eljárásokhoz való hozzájárulás érdekében, különösen a reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós szintű működésének támogatásával;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a vállalkozások és a gazdaság egész ágazatai versenyképességének támogatása, valamint a kkv-k támogatása az innováció átvételében, az értéklánc-együttműködés az ökoszisztémák és klaszterek stratégiai összekapcsolásával, beleértve a közös klaszterkezdeményezést is;

e)  a vállalkozások és a gazdaság egész ágazatai versenyképességének támogatása, valamint a mikrovállalkozások és a kkv-k támogatása az innováció átvételében, az értéklánc-együttműködés az ökoszisztémák és klaszterek stratégiai összekapcsolásával, beleértve a közös klaszterkezdeményezést is;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. melléklet módosítására, amennyiben az szükséges az állattenyésztésre vagy -kereskedelemre jelentős hatást gyakorló állatbetegségek helyzetének, valamint az emberekre veszélyt jelentő zoonózisok terjedésének, továbbá az új tudományos vagy járványügyi fejleményeknek, valamint az olyan állatbetegségeknek a figyelembevétele érdekében, amelyek valószínűleg új veszélyt jelentenek az Unió számára.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. melléklet módosítására, amennyiben az szükséges az állattenyésztésre vagy -kereskedelemre jelentős hatást gyakorló állatbetegségek helyzetének, valamint az emberekre veszélyt jelentő zoonózisok terjedésének, továbbá az új tudományos vagy járványügyi fejleményeknek, valamint az olyan állatbetegségeknek a figyelembevétele érdekében, amelyek valószínűleg új veszélyt jelentenek az Unió számára. A III. melléklet módosítása során figyelembe kell venni az élelmiszerek illegális behozatalát is, tekintettel az általuk okozott egészségügyi kockázatokra.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  ...-ig [három évvel a program végrehajtásának kezdete után] a Bizottság elkészíti a program időközi értékelő jelentését a programból támogatott fellépések céljainak eléréséről, az eredményekről és hatásokról, az erőforrások felhasználásának hatékonyságáról és az uniós hozzáadott értékről.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(6)  A Bizottság a (2) és az (5) bekezdésekben említett jelentéseket saját észrevételei kíséretében továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére, valamint közzéteszi azokat. Az értékelés eredményeihez adott esetben a program módosítására irányuló javaslatokat is csatolni kell.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2027. december 31-ig be nem fejezett intézkedésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása céljából szükség esetén előirányzatok állíthatók be a 2027 utáni költségvetésbe a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott kiadások fedezésére.

(3)  A 2027. december 31-ig be nem fejezett intézkedésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása céljából kivételes esetben előirányzatok állíthatók be a 2027 utáni költségvetésbe a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott kiadások fedezésére.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1.2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az uniós zárlati károsítók felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet105 16. cikke alapján vagy az említett rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott uniós intézkedések alapján hozott intézkedések;

a)  az uniós zárlati károsítók megelőzésére, visszaszorítására és/vagy felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet105 16. cikke alapján vagy az említett rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott uniós intézkedések alapján hozott intézkedések;

_________________

_________________

105 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

105 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az uniós zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő olyan károsító felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 rendelet 29. cikke értelmében hozott intézkedések, amely uniós zárlati károsítónak minősülhet az említett rendelet említett cikkében vagy 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumok szerint;

b)  az uniós zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő olyan károsító megelőzésére, visszaszorítására és/vagy felszámolására irányuló, valamely tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 rendelet 29. cikke értelmében hozott intézkedések, amely uniós zárlati károsítónak minősülhet az említett rendelet említett cikkében vagy 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumok szerint;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1.2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  olyan károsító elterjedésének megakadályozására hozott további védekező intézkedések, amely ellen az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése alapján az e pont a) alpontjában említett felszámolási és e pont b) alpontjában említett visszaszorítási intézkedésektől eltérő uniós intézkedéseket fogadtak el, amennyiben ezek az intézkedések az említett károsítónak az Unióban történő továbbterjedése elleni védelem érdekében elengedhetetlenek.

c)  olyan károsító elterjedésének megakadályozására hozott további védekező intézkedések, amely ellen az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése alapján az e pont a) és b) alpontjában említett intézkedésektől eltérő uniós intézkedéseket fogadtak el, amennyiben ezek az intézkedések az említett károsítónak az Unióban történő továbbterjedése elleni védelem érdekében elengedhetetlenek.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.3.4a.  Intézkedések az ismert és a jelenleg ismeretlen károsítók és betegségek megjelenésének megfigyelésére.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az állatjólét javításának támogatására vonatkozó tevékenységek.

3.  Az állatjólét biztosítására vonatkozó tevékenységek és ellenőrzések.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  A fenntartható élelmiszer-termelést és -fogyasztást támogató tevékenységek.

7.  Olyan alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható élelmiszer-termelési gyakorlatok és -fogyasztást támogató tevékenységek, amelyek megvédik a környezetet és a biológiai sokféleséget, minimalizálják az élelmiszer-hulladékot és magas szintű állatjóléti normákat biztosítanak, valamint olyan tevékenységek, amelyek növelik a fogyasztók ilyen gyakorlatokkal kapcsolatos tudatosságát.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos jogszabályok hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges és az Unió egésze számára bizonyítottan hozzáadott értéket képviselő adatbázisok és számítógépes információkezelési rendszerek.

8.  A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos jogszabályok hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges és az Unió egésze számára bizonyítottan hozzáadott értéket képviselő adatbázisok és számítógépes információkezelési rendszerek; olyan új technológiák bevezetése, amelyek javítják a termékek nyomonkövethetőségét, mint például a termékek csomagolásán található QR-kódok.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  Műszaki és tudományos munka, beleértve azokat a tanulmányokat és koordinációs tevékenységeket, amelyek a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos területen a jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosításához, valamint e jogszabályoknak a tudományos, technológiai és társadalmi fejlődéshez való igazításának biztosításához szükségesek.

11.  Műszaki és tudományos munka, beleértve azokat a tanulmányokat és koordinációs tevékenységeket, amelyek az új és ismeretlen károsítók és betegségek megjelenésének megakadályozása érdekében, a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos területen a jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosításához, valamint e jogszabályoknak a tudományos, technológiai és társadalmi fejlődéshez való igazításának biztosításához szükségesek.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  A tagállamok vagy a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzés elérése érdekében működő nemzetközi szervezetek által végzett tevékenységek, az e célkitűzéssel kapcsolatos szabályok kidolgozásának és végrehajtásának támogatása érdekében.

12.  A tagállamok vagy a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzés elérésére törekvő nemzetközi szervezetek által végzett tevékenységek, az e célkitűzéssel kapcsolatos szabályok kidolgozásának és végrehajtásának támogatása érdekében.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  Az emberi és az állati egészség, valamint a növényegészségügy és az állatjólét védelmét célzó, egy harmadik országból az Unió határához érkező állatokra, állati termékekre, növényekre, növényi termékekre vonatkozó intézkedések.

15.  Az emberi és az állati egészség, valamint a növényegészségügy és az állatjólét védelmét célzó, egy harmadik országból az Unió határához érkező állatokra, állati termékekre, növényekre, növényi termékekre vonatkozó intézkedések, többek között a fogyasztók tájékoztatásának megfelelő – a termék tápértékét és összetevőit, illetve adott esetben a gazdálkodási módszert, a felhasznált peszticidek nevét és mennyiségét feltüntető címkézés általi – javítását célzó intézkedések;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 13 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a fenntartható fejlesztési célok elérésében tapasztalt előrehaladás nyomon követése;

–  a fenntartható fejlesztési célok és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás céljainak elérésében tapasztalt előrehaladás nyomon követése;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 14 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a statisztikák továbbfejlesztése az energiastratégia, a körforgásos gazdaság és a műanyagokra vonatkozó stratégia támogatása érdekében;

–  a statisztikák javítása az energiastratégia, a körforgásos gazdaság és a műanyagokra vonatkozó stratégia támogatása érdekében;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.6.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Lukas Mandl

4.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

25.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

0

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

57

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

5

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (4.12.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

A vélemény előadója (*): Patrizia Toia

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az elmúlt években a globalizáció, a pénzügyi válság és a digitalizáció jelentősen sújtotta az európai ipari ágazatot és a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat. A vállalkozások körében egyre összetettebbé váltak a kihívások és a lehetőségek, és exponenciálisan megnőtt az innováció iránti igény. Ebből ered a vállalkozói szellemet előmozdító támogató intézkedések létrehozásának támogatása, a technológiai és szervezeti átállás, a hitelek hozzáférhetővé tétele és a pénzügyi támogatás szükségessége. Egyre sürgetőbbé válik egy olyan ökoszisztéma előmozdítása, amelyben innovatív tevékenységek születnek, amelyek képesek megküzdeni az új gazdasági körülményekkel és versenyezni az egyre inkább globális piacon. Egy ökoszisztéma kialakítása csak egy olyanfajta hálózatban gondolkodás révén lehetséges, amelyben az intézmények készségeiket és erőforrásaikat egyesítve hozzájárulnak egy, az önálló vállalkozást támogató különleges lánc létrehozásához.

Kívánatos továbbá az arra érdemes üzleti ötletek kiválasztása és a jövőbeli vállalkozókkal közösen egy olyan követendő irányvonal meghatározása, amelynek célja az új piacokon való megjelenés, továbbá a vállalkozásindítást segítő területi ökoszisztéma elősegítése megfelelően strukturált képzések és tanácsadás révén, különösen hatékony technikai segítségnyújtási politikával.

Ennélfogva az előadó üdvözli a jelenlegi COSME program folytatását a következő többéves keretben. Az Európai Parlament és különösen az ITRE bizottság teljes mértékben támogatja az Unión belüli kkv-k támogatását célzó intézkedéseket, amelyek a piacra jutás és a finanszírozáshoz való hozzáférés előtt álló akadályok elhárítása révén elősegítik a versenyképesség javítását. E tekintetben a COSME program az Európai Unió sikeres kezdeményezésének bizonyult, amely a kkv-k körében kiemelt elismerésnek örvend (amint azt a Bizottság hatásvizsgálata is megerősítette). Az előadó ezért – megértve ugyan a programok koncentrációjának indokait – csalódottságának ad hangot a Bizottság azon döntése miatt, hogy egyetlen ernyőprogramban egyesít igen különböző programokat, mivel ez a jelenlegi jogszabályokhoz képest jelentősen csökkenti a COSME láthatóságát és a finanszírozandó intézkedéstípusok tartalmát.

Ennek következtében a rendeletre vonatkozóan különböző módosításokat javasol a hatályos és a javasolt rendelet közötti hiányosságok áthidalására és az új COSME-javaslat „súlyának” és értékének megerősítésére, úgymint:

• adott esetben a COSME mint „márkanév” kiemelése, megfelelő hivatkozásokkal;

• a kkv-k tekintetében finanszírozandó intézkedések típusának fejlesztése;

• a fenntarthatósági koncepció visszaállítása a kkv-k esetében;

• a vállalkozáshálózatok fejlesztésének elősegítése, többek között a mikrovállalkozások piacon való versengésének lehetővé tétele érdekében;

• különös figyelem fordítása olyan meghatározott csoportokra, amelyek bizonyították, hogy a vállalkozói kultúra fejlesztésére további támogatásra van szükségük, ideértve a fiatal vállalkozókat és a nőket;

• támogatás nyújtása meghatározott ágazati tevékenységek számára a magas kkv-aránnyal bíró és az uniós GDP-hez jelentősen hozzájáruló területeken, például a turisztikai ágazatban;

• a program költségvetésének növelése a Parlament a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló, 2018. május 30-i állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően, valamint az igazgatási kiadások tekintetében bizonyos költségvetési korlátok bevezetése;

• az Enterprise Europe hálózat mint a vállalkozásokat segítő egyablakos szolgáltatás szerepének fejlesztése, ugyanakkor a hálózatra vonatkozóan bizonyos mutatók és minimumnormák bevezetése.

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a pluralizmus újdonságot jelent a vállalkozói világban, amely ma különböző vállalkozási formákat foglal magában a piacorientáltabbaktól a nonprofit vállalkozásokig. Az előadó ezért fel kívánja venni a program kedvezményezettjei közé a közösségi gazdaság vállalkozásait, amelyek jól meghatározott jellemzőkkel bírnak, és a kkv-k kategóriájába tartoznak, de jellegüknél fogva a gazdasági és üzleti modelleket új, eredeti formában tudják önteni. Ezek a vállalkozások a területen való beágyazottságuknak és a foglalkoztatási szempont előtérbe helyezésének köszönhetően a hagyományos vállalkozásoknál ellenállóbbnak bizonyultak. Ugyanakkor fontos támogatni az új vállalkozási modelleket, például a munkavállalói kivásárlást (amelynek keretében a vállalkozás alkalmazottai maguk vásárolják meg a társaságot), többek között mivel a gazdasági hálózat új jövőképe jelenleg a közösségi gazdaság vállalkozásaitól származik.

Emellett fontos hangsúlyozni, hogy az intézkedések kedvezményezettjei közé be kell illeszteni a közszolgáltatásokat ellátó helyi kisvállalkozásokat, amelyek megfelelnek a kkv-k kritériumainak, és a helyi közösségek számára fontos feladatokat látnak el.

Az előadó kitart amellett, hogy a kkv-kra vonatkozó jogszabályokat egyértelműbbé és hozzáférhetőbbé kell tenni, ennek érdekében több módosítást nyújtott be azzal a céllal, hogy az Európai Bizottság által a támogatások költségvetési rendeletnek megfelelő odaítélése során követett eljárást érthetőbbé tegye.

Míg a javaslat a harmadik országokbeli kkv-k programhoz való hozzáférésének feltételeivel foglalkozik, az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy elsődleges célnak az uniós székhelyű vállalkozásokat kellene tekinteni. A programnak továbbá fontolóra kellene vennie olyan intézkedések bevezetését, amelyek az uniós székhelyű kkv-kat segítik a harmadik országok piacaihoz való hozzáférésben.

A program hatékonyságának mérésére javasolt mutatók listája túl homályos, és a COSME eredményességére vonatkozóan vajmi kevés információval szolgálna. Az előadó új, jelentékeny mutatókat kíván bevezetni, amelyek ugyanakkor nem járnak túlzott bürokráciával.

Végezetül az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy elengedhetetlen a kiegészítő jelleg kialakítása a kkv-k támogatását célzó egyéb meglévő intézkedésekkel, különösen az InvestEU programmal, amely a jelenleg a COSME programban részt vevő kkv-k számára hozzáférhető pénzügyi eszközöket foglalja magában, illetve az ipari és innovációs pillérben a kkv-kat célzó eszközzel (a Horizont kutatási program kis- és középvállalkozásokat célzó eszközével).

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső piac az Unió egyik sarokköve. Megalakulása óta bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul a növekedéshez, a versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és méretgazdaságosságot teremtett az európai vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára és erősítette ipari versenyképességüket. A belső piac hozzájárult a munkahelyteremtéshez és nagyobb választékot kínált a fogyasztók számára alacsonyabb áron. Továbbra is egy erősebb, kiegyensúlyozottabb és tisztességesebb gazdaság építésének motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb vívmánya és a legjobb eszköze az egyre inkább globalizálódó világban.

(1)  A belső piac az Unió egyik sarokköve. Megalakulása óta bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul a növekedéshez, a gazdasági fejlődéshez, a jóléthez, a versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és méretgazdaságosságot teremtett az európai vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k), a klaszterek és a vállalkozási hálózatok, valamint a vállalatok konzorciumai számára és erősítette ipari versenyképességüket, továbbá arra törekedett, hogy megerősítse az értékláncot, a vállalkozásokat a folyamat minden vonatkozásába bevonva. A belső piac hozzájárult a munkahelyteremtéshez és nagyobb választékot kínált a fogyasztók számára alacsonyabb áron. Továbbra is a gazdasági növekedés biztosításának és egy fenntartható, erősebb, kiegyensúlyozottabb, átláthatóbb, inkluzívabb és tisztességesebb gazdaság építésének motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb vívmánya és a legjobb eszköze az egyre inkább globalizálódó világban, és központi elem az erőforrás- és energiatakarékos, fenntartható gazdasággá történő sikeres átalakulásban.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A belső piacnak folyamatosan alkalmazkodnia kell a digitális forradalom és a globalizáció által jellemzett gyorsan változó környezethez. A digitális innováció új korszaka továbbra is lehetőséget teremt a vállalkozások és a magánszemélyek számára, új termékeket és üzleti modelleket hoz létre, de ugyanakkor kihívást jelent a szabályozás és a végrehajtás számára.

(2)  A belső piacnak folyamatosan alkalmazkodnia kell a digitális forradalom, az éghajlatváltozás mérséklése és a globalizáció által jellemzett, gyorsan változó környezethez. A digitális innováció, valamint az új, közösségi üzleti modellek új korszaka továbbra is lehetőséget teremt a vállalkozások, a munkavállalók és a magánszemélyek számára, új, fenntartható, erőforrás- és energiahatékonyabb termékeket, szolgáltatásokat és üzleti modelleket hoz létre, de ugyanakkor lehetőséget és kihívást jelent a munkaerő, a vállalkozások versenyképessége, valamint a szabályozás és a végrehajtás számára.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azonban a belső piac megfelelő működésének továbbra is vannak akadályai, és új akadályok is felmerülnek. A szabályok elfogadása csak az első lépés, de ugyanolyan fontos, hogy azok működjenek is. Működésük végső soron attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az Unióban, és abban, hogy képes előmozdítani a munkahelyteremtést és a növekedésrt, miközben védi a közérdeket.

(4)  Azonban a belső piac megfelelő működésének továbbra is vannak akadályai, és új akadályok is felmerülnek. A szabályok elfogadása csak az első lépés, de ugyanolyan fontos, hogy azok működjenek is. Ez végső soron hasznos feltételeket jelent a polgárok Unióba vetett bizalmának eléréséhez, és ahhoz, hogy képes legyen előmozdítani a minőségi munkahelyteremtést és a fenntartható növekedést, egyszersmind megvédve a közérdeket.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Számos uniós cselekvési program létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal és az élelmiszerlánc területén. Néhány további tevékenységet közvetlenül a belső piac költségvetési tételei finanszíroznak. A különböző intézkedések közötti szinergiák korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és létre kell hozni egy rugalmasabb és mozgékonyabb keretet az olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek a jól működő belső piac megvalósítását célozzák a leginkább költséghatékony módon. Ezért új programot kell létrehozni, amely tartalmazza a korábban más programok és más vonatkozó költségvetési tételek által finanszírozott tevékenységeket. A javasolt programnak olyan új kezdeményezéseket is tartalmaznia kell, amelyek célja a belső piac működésének javítása.

(5)  Számos uniós cselekvési program létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a kkv-k – versenyképessége, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói és végfelhasználói, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal és az élelmiszerlánc területén. Néhány további tevékenységet közvetlenül a belső piac költségvetési tételei finanszíroznak. Korszerűsíteni kell és ki kell aknázni a különböző intézkedések közötti szinergiákat és az egymást kiegészítő jelleget, az addicionalitás javítása révén hozzáadott értéket teremtve, és létre kell hozni egy rugalmasabb és mozgékonyabb keretet az olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek a jól működő, hatékony, fogyasztóbarát és a környezeti és társadalmi szempontokat is figyelembe vevő belső piac megvalósítását célozzák. Ezért új programot kell létrehozni, amely tartalmazza a korábban más programok és más vonatkozó költségvetési tételek által finanszírozott tevékenységeket. A javasolt programnak olyan új kezdeményezéseket is tartalmaznia kell, amelyek célja a belső piac működésének javítása.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A programnak továbbá figyelembe kell vennie a különböző beavatkozások uniós hozzáadott értékét, azok hatékonyságát és eredményeit, valamint meg kell őrizni és javítani kell a bevált gyakorlatokat. Magában kell foglalnia olyan új kezdeményezéseket is, amelyek célja a belső piac működésének javítása, a helyi gazdasági fejlődés bővítése és beavatkozás a piac nem megfelelő működésének komoly kockázata esetén.

Indokolás

A programmal összefüggésben új kezdeményezéseket kell fontolóra venni a gazdasági fejlődés területén.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ezért helyénvaló létrehozni egy a belső piacra, a vállalkozások, köztük a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességére, és az európai statisztikákra vonatkozó programot (a továbbiakban: program). A programot a 2021-től 2027-ig tartó hétéves időtartamra kell létrehozni.

(7)  Ezért helyénvaló létrehozni egy a belső piacra, a vállalkozások, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozások, klaszterek, vállalkozási hálózatok, vállalatok konzorciumai versenyképességére és fenntarthatóságára, és az európai statisztikákra vonatkozó programot (a továbbiakban: program). A programot a 2021-től 2027-ig tartó hétéves időtartamra kell létrehozni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A programnak támogatnia kell a belső piac megfelelő működését biztosító uniós jogszabályok kialakítását, végrehajtását és érvényesítését. A programnak elő kell segítenie, hogy a belső piac valamennyi szereplője – a vállalkozások, a polgárok, köztük a fogyasztók, a civil társadalom és a közigazgatási szervek – megfelelő feltételek mellett tevékenykedhessenek. Ennek érdekében a programnak törekednie kell a vállalkozások – különösen a kkv-k – versenyképességének biztosítására, és egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági szabályok érvényesítésére, valamint – megfelelő eszközök, ismeretek és a megalapozott döntések meghozatalához, illetve az Unió szakpolitikai döntéshozatalában való részvételük erősítéséhez szükséges kompetenciák biztosítása révén – a vállalkozások és a magánszemélyek tudatosságának növelésére. Ezenkívül a programnak törekednie kell a szabályozási és adminisztratív együttműködés fokozására, nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, beleértve a stratégiai közbeszerzés alkalmazását is. A programnak továbbá olyan magas színvonalú nemzetközi szabványok kidolgozásának támogatására kell törekednie, amelyek segítik az uniós jogszabályok végrehajtását. Ez magában foglalja szabványok létrehozását is a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat terén, ezáltal hozzájárulva az Unió tőkepiacainak átláthatóságához és megfelelő működéséhez, valamint a befektetők védelmének fokozásához. A programnak támogatnia kell a jogszabályalkotást és a szabványok kialakítását is az érdekelt felek lehető legszélesebb körű bevonásával. A program céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az állatok és a növények egészségének az élelmiszerláncon belüli magas szintű biztosítását szolgáló uniós jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének támogatását, valamint az állatjólét javítását.

(8)  A programnak támogatnia kell a belső piac megfelelő működését és jobbá tételét biztosító uniós jogszabályok kialakítását, végrehajtását és érvényesítését. A programnak elő kell segítenie, hogy a belső piac valamennyi szereplője – a vállalkozások, a munkavállalók, a polgárok, köztük a fogyasztók, a civil társadalom és a közigazgatási szervek – kiaknázhassa a kis- és középvállalkozások versenyképességére vonatkozó jelenlegi program (COSME) sikerét. Ennek érdekében a programnak törekednie kell a vállalkozások – különösen a kkv-k – versenyképességének biztosítására, és egyúttal a minőségi munkahelyteremtés és a helyi gazdaság fejlesztése feltételeinek támogatására, a magas szintű fogyasztóvédelmi és biztonsági szabályok, illetve környezetvédelmi normák érvényesítésére, valamint – megfelelő tájékoztatás, eszközök, képzés, ismeretek és a megalapozott döntések meghozatalához, illetve az Unió szakpolitikai döntéshozatalában való részvételük erősítéséhez szükséges kompetenciák biztosítása révén – a vállalkozások és a magánszemélyek tudatosságának növelésére. Ezenkívül a programnak törekednie kell a szabályozási és adminisztratív együttműködés fokozására, nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, beleértve a stratégiai közbeszerzés alkalmazását és a Digitális Tudásközpontok támogatását is. A programnak továbbá olyan magas színvonalú nemzetközi szabványok kidolgozásának támogatására kell törekednie, amelyek segítik az uniós jogszabályok végrehajtását. Ez magában foglalja szabványok létrehozását is a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat terén, ezáltal hozzájárulva az Unió tőkepiacainak átláthatóságához és megfelelő működéséhez, valamint a befektetők védelmének fokozásához. A programnak támogatnia kell a jogszabályalkotást és a szabványok kialakítását is az érdekelt felek lehető legszélesebb körű bevonásával. A program céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az állatok és a növények egészségének az élelmiszerláncon belüli magas szintű biztosítását szolgáló uniós jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének támogatását, valamint az állatjólét javítását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A meglévő programok egyesítése nem vezethet az egyértelműség és az átláthatóság romlásához. Az Európai Bizottságnak a tagállamokkal együtt arra kell törekednie, hogy a programokról pontosan és időben tájékoztatást nyújtson, és hogy felhívja a potenciális kedvezményezettek körének figyelmét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A modern belső piac előmozdítja a versenyt és a fogyasztók, a vállalkozások és a munkavállalók javát szolgálja. A szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső piacának jobb kiaknázása az európai vállalkozások számára lehetővé teszi a munkahelyteremtést és a határokon átnyúló növekedést, szélesebb szolgáltatási választékot kínál jobb áron és magas színvonalat tart fenn a fogyasztók és a munkavállalók számára. Ennek elérése érdekében a programnak hozzá kell járulnia a fennmaradó akadályok megszüntetéséhez és biztosítania kell az új innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó szabályozási keretet.

(9)  A modern belső piac előmozdítja a versenyt, a jó minőségi szolgáltatásokat a fogyasztók és a vállalkozók javára, valamint a jó munkakörülményeket a munkavállalók számára. Kedvező körülményeket alakít ki a munkahelyteremtés számára, és biztosítja a magas színvonalú általános gazdasági érdekű szolgáltatások jobb működését. A szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső piacának jobb kiaknázása az európai vállalkozások számára lehetővé teszi a minőségi munkahelyteremtést és a határokon átnyúló növekedést, szélesebb szolgáltatási választékot kínál jobb áron és magas színvonalat tart fenn a fogyasztók és a munkavállalók számára. Ennek elérése érdekében a programnak hozzá kell járulnia a fennmaradó akadályok megszüntetéséhez és biztosítania kell a vállalkozók számára is magas szintű szociális védelemmel összeegyeztethető, új innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó szabályozási keretet.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az új szabályozási és végrehajtási kihívások szorosan kapcsolódnak a digitális forradalom gyorsan változó környezetéhez, és olyan kérdéseket érintenek, mint a számítógépes biztonság, a tárgyak internete vagy a mesterséges intelligencia. Amennyiben valamilyen kár következik be, a termékbiztonságra és a felelősségre vonatkozó szigorú szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan szakpolitikai választ lehessen biztosítani, amely lehetővé teszi az európai polgárok, így a fogyasztók és a vállalkozások számára is, hogy éljenek az ilyen szabályok előnyeivel. A programnak ezért hozzá kell járulnia az innováció elősegítését célzó uniós termékfelelősségi rendszer gyors alkalmazkodásához és érvényesítéséhez.

(11)  Az új szabályozási és végrehajtási kihívások szorosan kapcsolódnak a digitális forradalom gyorsan változó környezetéhez, és olyan kérdéseket érintenek, mint a számítógépes biztonság, az adatvédelmi politika és az adatvédelem, a tárgyak internete vagy a mesterséges intelligencia és az azokhoz kapcsolódó etikai normák. Ezt az összetett, technológiai, kulturális, szervezeti és társadalmi jellegű kihívást valamennyi érintett ágazat és szereplő támogatásával kell kezelni. Amennyiben valamilyen kár következik be, a termékbiztonságra és a felelősségre vonatkozó szigorú szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan szakpolitikai választ lehessen biztosítani, amely lehetővé teszi az európai polgárok, így a fogyasztók és a vállalkozások számára is, hogy hozzáférjenek és éljenek az ilyen szabályok előnyeivel. A programnak ezért hozzá kell járulnia az innováció elősegítését célzó uniós termékfelelősségi rendszer gyors alkalmazkodásához és érvényesítéséhez.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A közbeszerzést a közigazgatási szervek a célból alkalmazzák, hogy biztosítsák a közforrások felhasználása kedvező ár-érték arány mellett történjen, és hozzájáruljanak egy innovatívabb, fenntarthatóbb, inkluzívabb és versenyképesebb belső piachoz. A 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv49, a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv50 és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv51 biztosítja a jogi kereteket az uniós bruttó hazai termék 14 %-át képviselő közbeszerzési piacok integrációjához és hatékony működéséhez, ezzel is szolgálva a közigazgatási szervek, a vállalkozások és az állampolgárok, köztük a fogyasztók érdekeit. A programnak ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, amelyek biztosítják a stratégiai közbeszerzések szélesebb térnyerését, az állami beszerzők szakmai tudásának bővítését, a kkv-k számára a közbeszerzési piacokhoz való jobb hozzáférést, az átláthatóság növelését, az integritást és az adatminőség javítását, a beszerzések digitális átalakítását és a közös beszerzések előmozdítását: ez a tagállamokkal folytatott partnerségi megközelítés megerősítésével, az adatgyűjtés és az adatelemzés javításával, többek között célzott IT-eszközök fejlesztésével, a tapasztalatcserék és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatásával, útmutatással, kedvező kereskedelmi megállapodások folytatásával, a nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerősítésével és kísérleti projektek elindításával érhető el.

(15)  A közbeszerzést a közigazgatási szervek a célból alkalmazzák, hogy biztosítsák a közforrások felhasználása kedvező ár-érték arány mellett történjen, és hozzájáruljanak egy innovatívabb, fenntarthatóbb, inkluzívabb és versenyképesebb belső piachoz. A 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv49, a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv50 és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv51 biztosítja a jogi kereteket az uniós bruttó hazai termék 14%-át képviselő közbeszerzési piacok integrációjához és hatékony működéséhez, ezzel is szolgálva a közigazgatási szervek, a vállalkozások és az állampolgárok, köztük a fogyasztók érdekeit. A közigazgatási szervek közbeszerzési politikájukon keresztül az innovatív áruk és szolgáltatások tekintetében piacokat tudnak létrehozni és támogatni. A programnak ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, amelyek biztosítják a stratégiai közbeszerzések szélesebb térnyerését, a környezetvédelmi, társadalmi és tisztességes kereskedelmi kritériumok szisztematikusabb alkalmazását a szerződések odaítélésekor, az állami beszerzők szakmai tudásának bővítését, a kkv-k, a szociális gazdaság vállalkozásai és az üzleti szervezetek hálózatai számára a közbeszerzési piacokhoz való jobb hozzáférést, az átláthatóság növelését, az integritást és az adatminőség javítását, a beszerzések digitális átalakítását és a közös beszerzések előmozdítását: ez a tagállamokkal folytatott partnerségi megközelítés megerősítésével, az adatgyűjtés és az adatelemzés javításával, többek között célzott IT-eszközök fejlesztésével, a tapasztalatcserék és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatásával, útmutatással, kedvező kereskedelmi megállapodások folytatásával, a nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerősítésével és kísérleti projektek elindításával érhető el.

__________________

__________________

49 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

49 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

50 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

50 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A programnak támogatnia kell az uniós szabályozási keret kialakítását a társasági jog és a vállalatirányítás, valamint a szerződési jog területén annak érdekében, hogy hatékonyabbá és versenyképesebbé tegye az üzleti tevékenységet, miközben védelmet nyújt a vállalat működésében érintett felek számára, és hogy reagáljon a felmerülő politikai kihívásokra. Biztosítania kell a releváns közösségi vívmányok megfelelő értékelését, végrehajtását és érvényesítését, az érdekelt felek tájékoztatását és segítését, valamint az információcsere ösztönzését is a területen. A programnak további támogatást kell nyújtania az adatgazdálkodás és az innováció világos és testre szabott jogi keretének kialakítását célzó bizottsági kezdeményezésekhez. Ezek a kezdeményezések szükségesek a szerződéses és szerződésen kívüli jog tekintetében a jogbiztonság növeléséhez, különös tekintettel a felelősségre és az etikára az olyan, feltörekvő technológiák összefüggésében, mint például a tárgyak internete, a mesterséges intelligencia, a robotika és a 3D nyomtatás. A programnak arra kell törekednie, hogy ösztönözze az adatvezérelt vállalkozások fejlődését, mivel ez döntő szerepet fog játszani az uniós gazdaság globális versenyben betöltött szerepe szempontjából.

(17)  A programnak támogatnia kell az uniós szabályozási keret kialakítását a társasági jog és a vállalatirányítás, valamint a szerződési jog területén annak érdekében, hogy hatékonyabbá és versenyképesebbé tegye az üzleti tevékenységet, miközben védelmet nyújt a vállalat működésében érintett felek számára, és hogy reagáljon a felmerülő politikai kihívásokra. Biztosítania kell a releváns közösségi vívmányok megfelelő értékelését, végrehajtását és érvényesítését, az érdekelt felek tájékoztatását és segítését, valamint az információcsere ösztönzését is a területen. A programnak további támogatást kell nyújtania az adatgazdálkodás és az innováció világos és testre szabott jogi keretének kialakítását célzó bizottsági kezdeményezésekhez. Ezek a kezdeményezések szükségesek a szerződéses és szerződésen kívüli jog tekintetében a jogbiztonság növeléséhez, különös tekintettel a felelősségre és az etikára az olyan, feltörekvő technológiák összefüggésében, mint például a tárgyak internete, a mesterséges intelligencia, a robotika és a 3D nyomtatás. A programnak arra kell törekednie, hogy ösztönözze az adatvezérelt vállalkozások fejlődését, biztosítva eközben a magánélet védelmének magas szintjét, mivel ez döntő szerepet fog játszani az uniós gazdaság globális versenyben betöltött szerepe szempontjából.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az európai vállalkozások versenyképességének erősítése és a valóban egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint a nyitott és versenyképes belső piac kiemelkedő fontosságú. A kkv-k az európai gazdaság motorjai, hiszen az összes európai vállalkozás 99 %-át teszik ki, a munkahelyek kétharmadát biztosítják, és jelentős mértékben hozzájárulnak a regionális és helyi dimenziójú új munkahelyek teremtéséhez.

(22)  Az európai vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának erősítése és a valóban egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint a nyitott és versenyképes belső piac kiemelkedő fontosságú. A kkv-k az európai gazdaság motorjai, hiszen az összes európai vállalkozás 99%-át teszik ki, a munkahelyek kétharmadát biztosítják, és valamennyi ágazatban jelentős mértékben hozzájárulnak a regionális és helyi dimenziójú új munkahelyek és ezáltal a társadalmi kohézió megteremtéséhez.

 

A kkv-k fontos szerepet játszanak az energetikai átállásra törekvésben, valamint a Párizsi Megállapodásból fakadó uniós éghajlat-politikai célkitűzések megvalósításához való hozzájárulásban. A programnak ezért növelnie kell a környezetbarát, minőségi termékek és szolgáltatások kifejlesztésére irányuló képességüket, és támogatnia kell az erőforrás-hatékonyság növelését célzó erőfeszítéseiket, összhangban az energiahatékonyság elsődlegességének elvével. Ennek során a program hozzájárul az uniós kkv-k versenyképességének javításához is a globális piacon.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A kkv-k olyan közös kihívásokkal néznek szembe, amelyek a nagyvállalatokat nem érintik ugyanolyan mértékben: ilyen a finanszírozás szerzése, a képzett munkaerő felvétele, az adminisztratív terhek enyhítése, a kreativitás és az innováció serkentése, a piacokhoz való hozzáférés és a nemzetköziesítési tevékenységek elősegítése. A programnak az ilyen piaci hiányosságokat arányosan kell kezelnie, de eközben nem torzíthatja indokolatlanul a versenyt a belső piacon.

(23)  A kkv-k olyan közös kihívásokkal néznek szembe, amelyek a nagyvállalatokat nem érintik ugyanolyan mértékben: ilyen a finanszírozás szerzése, a képzett munkaerő felvétele, az adminisztratív terhek enyhítése, a kreativitás és az innováció serkentése, a piacokhoz való hozzáférés és a nemzetköziesítési tevékenységek elősegítése. A programnak az ilyen piaci hiányosságokat arányosan kell kezelnie, de eközben nem torzíthatja indokolatlanul a versenyt a belső piacon. A programnak különösen megfelelő feltételeket kell teremtenie a technológiai és szervezeti innovációk gyártási folyamatokba való bevezetéséhez, figyelmet fordítva a kkv-k sajátos formáira, például a mikrovállalkozásokra, a kézműipari tevékenységet folytató vállalkozásokra, az önfoglalkoztatókra, a szellemi szabadfoglalkozásúakra és a szociális vállalkozásokra. Figyelmet kell fordítani a potenciális, új, fiatal vállalkozókra és a vállalkozó nőkre, valamint más egyedi célcsoportokra, például az idősekre, a migránsokra és a hátrányos társadalmi helyzetben lévő vagy veszélyeztetett vállalkozókra, például a fogyatékossággal élő személyekre.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A programnak az innovációs kultúrát kell támogatnia és előmozdítania, egy olyan ökoszisztémát kialakítva, amely elősegíti a vállalkozások, különösen azon innovatív mikrovállalkozások és kkv-k létrejöttét és bővülését, amelyek képesek szembenézni az egyre inkább versenyalapú és gyorsan változó környezet jelentette kihívásokkal. Az innovációs folyamatok jelentős átalakulása egy nyílt innovációs modell kifejlesztését teszi szükségessé, az együttműködésen alapuló kutatásnak és az ismeretek, valamint a szellemi tulajdon különböző szervezetek közötti megosztásának bővítésével. A programnak ezért az innovációs folyamat támogatására kell irányulnia, amely új, közösségi üzleti modelleket foglal magában, a hálózatok kialakítására és az ismereteknek és erőforrásoknak a szervezetek alkotta közösségen belüli integrálására összpontosít.

Indokolás

Fontos olyan innovációs ökoszisztémákat kialakítani, amelyet gazdasági katalizátorként működnek.Gazdasági katalizátorként működő innovációs ökoszisztémák kialakítása.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23b)  A programnak a piac nem megfelelő működését arányosan kell kezelnie, különös figyelmet fordítva a közvetlenül a kkv-k és a vállalkozási hálózatok számára kedvező fellépésekre, a belső piaci versenyt indokolatlanul nem torzítva.

Indokolás

A programnak a kkv-kat és a vállalkozási hálózatokat minden tevékenysége során figyelembe kell vennie.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Számos uniós versenyképességi probléma származik abból, hogy a kkv-k nehézségekkel küzdenek a finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében, mert a hitelképességük bizonyításáért harcolnak, és elégtelen garanciáik vannak. További finanszírozási kihívások merülnek fel abból adódóan, hogy a kkv-k versenyképességének fenntartásához szükség van a digitalizációra, a nemzetköziesítésre, innovációs tevékenységekre és a munkavállalók kompetenciáinak növelésére. A finanszírozáshoz való korlátozott hozzáférés negatív hatást gyakorol a vállalkozások létrehozására, a növekedési és túlélési mutatókra, valamint az új vállalkozók azon készségére, hogy életképes vállalatokat vegyenek át üzleti örökség keretében.

(24)  Számos uniós versenyképességi probléma származik abból, hogy a kkv-k nehézségekkel küzdenek a finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében, mert hiányos információkkal bírnak, a hitelképességük bizonyításáért harcolnak, elégtelen garanciáik vannak, vagy egyszerűen azért, mert a meglévő mechanizmusban csekély szintű a tudatosság tevekénységeik uniós, nemzeti vagy helyi szintű támogatásához. További finanszírozási kihívások merülnek fel a mikrovállalkozások kis méretéből és abból adódóan, hogy a kkv-k versenyképességének fenntartásához szükség van a digitalizációra, a nemzetköziesítésre, innovációs tevékenységekre és a munkavállalók kompetenciáinak növelésére. A finanszírozáshoz való korlátozott hozzáférés negatív hatást gyakorol a vállalkozások létrehozására, a növekedési és túlélési mutatókra, valamint az új vállalkozók azon készségére, hogy életképes vállalatokat vegyenek át üzleti örökség keretében.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  E piaci hiányosságok leküzdésének és annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k továbbra is az uniós gazdaság versenyképességének alapját képezzék, a kis- és középvállalkozásoknak külön támogatásra van szükségük az [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel52 létrehozandó InvestEU Alap kkv-keretének hitel- és tőkeeszközei révén. Az 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet53 alapján bevezetett hitelgarancia-rendszer bizonyított hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 500 000 kkv számára; jogutódját az InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre.

(25)  E piaci hiányosságok leküzdésének és annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k továbbra is az uniós gazdaság versenyképességének alapját képezzék és a fenntartható gazdaság hajtóerői legyenek, a kis- és középvállalkozásoknak külön támogatásra van szükségük az [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozandó InvestEU Alap kkv-keretének hitel- és tőkeeszközei révén. Az 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet53 alapján bevezetett hitelgarancia-rendszer bizonyított hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 500 000 kkv számára; jogutódját az InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre. Több figyelmet kell fordítani a jobb kommunikációra és a nyilvános kampányokra, a potenciális kedvezményezettjeinek a kkv-k számára rendelkezésre álló program elérhetőségével kapcsolatos tudatosságának növelése érdekében. Annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a kkv-kat támogató uniós intézkedésekre, a teljes egészében vagy részben – akár közvetítők révén – e program által finanszírozott tevékenységek során fel kell tüntetni az uniós emblémát (zászlót), és egy mondattal utalni kell a COSME programtól kapott támogatásra.

__________________

__________________

52 COM(2018)0439

52 COM(2018)0439

53 Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

53 Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az InvestEU Alap kkv-keret e pénzügyi eszközök és költségvetési garancia útján e program szakpolitikai célkitűzéseivel is foglalkozik majd A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálisnál gyengébb befektetési helyzetek kezelésére kell felhasználni, arányos módon, és az intézkedéseknek nem szabad megkettőznie vagy kizárnia a magánfinanszírozást, illetve torzítania a versenyt a belső piacon. A fellépéseknek világos európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

(26)  Az InvestEU Alap kkv-keret e pénzügyi eszközök és költségvetési garancia útján e program szakpolitikai célkitűzéseivel is foglalkozik majd Az InvestEU Alap kkv-keretének egy átfogó jellegű, központi ponttal kell rendelkeznie, amely tájékoztatást nyújt a programról minden egyes tagállamban annak érdekében, hogy növelje a kkv-k számára rendelkezésre álló források hozzáférhetőségét és az azzal kapcsolatos tudatosságot. A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálisnál gyengébb befektetési helyzetek kezelésére kell felhasználni, arányos módon, és az intézkedéseknek nem szabad megkettőznie vagy kizárnia a magánfinanszírozást, illetve torzítania a versenyt a belső piacon, továbbá a többi európai program mellett egyértelmű addicionalitást és a szinergiák fokozását kell biztosítaniuk. A fellépéseknek világos európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Az InvestEU Alap által az uniós vagy tagállami részalap útján támogatott intézkedéseknek nem kettőzhetik meg és nem helyettesíthetik a magánfinanszírozást, illetve nem torzíthatják a versenyt a belső piacon, hanem elő kell segíteniük a már működő helyi köz- és magánbiztosítási rendszerekkel való integrációs folyamatokat, azzal az elsődleges célkitűzéssel, hogy felerősítsék és kibővítsék a kedvezményezetteket (a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározott kkv-kat) érintő pozitív hatásokat, ily módon biztosítva, hogy az intézkedések tényleges addicionalitást képviseljenek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  A finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés mellett a készségekhez való hozzáférés is kulcsfontosságú, ideértve a vezetői készségeket és a tudást, amelyek a kkv-k számára kulcsfontosságú tényezők a meglévő alapokhoz, az innovációhoz, a versenyhez és a növekedéshez történő hozzáférésben. Ezért a pénzügyi eszközök nyújtását, amint azt az EUInvest előirányozza, megfelelő mentorálási és tanácsadási programok kifejlesztésének és tudásalapú üzleti szolgáltatások nyújtásának kell kísérnie.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A programnak hatékony támogatást kell nyújtania a kkv-k számára egész életciklusukon át. A kkv-k és az ipari ágazatok tekintetében kidolgozott speciális ismeretekre és szakértelemre, valamint az európai, nemzeti és regionális érdekelt felekkel folytatott munkában szerzett nagy tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak az Enterprise Europe Hálózat sikeres tapasztalatára kell épülnie, amely egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a kkv-k versenyképességének javításához, valamint üzleti tevékenységüknek az egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. A Hálózat a továbbiakban is folytatni kívánja a más uniós programok, nevezetesen a Horizont 2020 program nevében, e programok pénzügyi forrásainak felhasználásával történő szolgáltatások nyújtását. Az új vállalkozók mentori programjának továbbra is olyan eszköznek kell maradnia, amely lehetővé teszi új vagy feltörekvő vállalkozók számára, hogy egy másik ország tapasztalt vállalkozójával való kapcsolatfelvétel révén üzleti tapasztalatot szerezzenek, és ezáltal a vállalkozói tehetségek megerősödjenek. A programnak további erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy növelje és bővítse földrajzi lefedettségét, és így szélesebb körű megfelelő lehetőséget biztosítson a vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve más uniós kezdeményezésekkel.

(27)  A programnak hatékony támogatást kell nyújtania a kkv-k számára egész életciklusukon át, amely támogatásnak a projektek előkészítésétől a kereskedelmi forgalmazáson át a piachoz való hozzáférésig és az üzleti vállalkozási hálózatok létrehozásának ösztönzéséig kell terjednie. A kkv-k és a gazdasági és vállalkozói ágazatok tekintetében kidolgozott speciális ismeretekre és szakértelemre, valamint az európai, nemzeti és regionális érdekelt felekkel folytatott munkában szerzett nagy tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak az Enterprise Europe Hálózat tapasztalatára kell épülnie, amely egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a kkv-k versenyképességének javításához, valamint üzleti tevékenységüknek az egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. A Hálózat a továbbiakban is folytatni kívánja a más uniós programok, nevezetesen a Horizont 2020 program nevében, e programok pénzügyi forrásainak felhasználásával történő szolgáltatások nyújtását. Támogatnia kell a kkv-k képviseleti szervezeteinek az egységes piac megteremtésére irányuló, például a közbeszerzést, a szabványosítási folyamatokat és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendszereket érintő politikai kezdeményezésben való, fokozott részvételét is. A Hálózatnak továbbá növelnie kell az intézkedések számát, célzottabb tanácsadást biztosítva a kkv-k számára a projektek kidolgozása során, valamint támogatva a hálózatépítést és a technológiai és szervezeti átmenetet. A Hálózatnak javítania kell a Digitális programban és az InvestEU-ban a finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében meghatározott más tanácsadó platformokkal való együttműködést és kapcsolatot. A Hálózaton belül a COSME intézkedéseinek Európa-szerte minőségi szolgáltatások nyújtására kell irányulniuk, különös figyelmet fordítva azon tevékenységi területekre és az Unió azon földrajzi területeire, amelyeken a Hálózat és a közvetítő érdekelt felek nem érik el a várt eredményeket. Az új vállalkozók sikeres mentori programjának – Erasmus fiatal vállalkozóknak – továbbra is olyan eszköznek kell maradnia, amely lehetővé teszi új vagy feltörekvő vállalkozók számára, hogy egy másik ország tapasztalt vállalkozójával való kapcsolatfelvétel révén üzleti és vezetői tapasztalatot szerezzenek, és ezáltal a vállalkozói tehetségek megerősödjenek. A programnak növelnie és bővítenie kell a földrajzi lefedettségét, és így szélesebb körű megfelelő lehetőséget kell biztosítania a vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve más uniós kezdeményezésekkel. A vállalkozói kezdeményezések előmozdítása által teremtett hozzáadott érték növelése érdekében különös figyelmet kell fordítani a mikrovállalkozásokra és azokra, akik a jelenlegi programból a legkevésbé részesültek, és akiknél a vállalkozói kultúra az alapvető szinten marad és több akadállyal néz szembe. Minden erőfeszítést meg kell tenni az alapok földrajzi tekintetben kiegyensúlyozott, észszerű elosztása érdekében.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Több erőfeszítésre van szükség az adminisztratív terhek csökkentésére és a programok hozzáférhetőségének növelésére a kkv-k és a mikrovállalkozások bonyolult pályázati eljárásokból és részvételi követelményekből eredő költségeinek csökkentése érdekében. A tagállamoknak egy egységes információs pont létrehozását is fontolóra kell venniük azon vállalkozások számára, amelyek uniós alapok egyablakos ügyintézés keretében való felhasználásában érdekeltek. Az értékelési eljárásnak a lehető legegyszerűbbnek és leggyorsabbnak kell lennie a program által nyújtott előnyök időben történő felhasználásának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A klaszterek stratégiai eszközként szolgálnak a kkv-k versenyképességének és méretarányának növeléséhez, mivel kedvező üzleti környezetet kínálnak. A közös klaszter kezdeményezéseknek kritikus tömeget kell elérniük a kkv-k növekedésének felgyorsítása érdekében. A szakosodott ökorendszerek összekapcsolásával a klaszterek új üzleti lehetőségeket hoznak létre a kkv-k számára és jobban integrálják őket az európai és globális stratégiai értékláncokba. Az európai klaszteregyüttműködési platform támogatásával segíteni kell a nemzetközi partnerségi stratégiák kidolgozását és az együttes fellépések végrehajtását. A fenntartható partnerségeket oly módon kell ösztönözni, hogy a finanszírozás a teljesítmény és a részvétel mérföldköveinek elérése után is folytatódik. A kkv-kat a következő területeken kell klaszterszervezeteken keresztül közvetlenül támogatni: fejlett technológiákhoz, új üzleti modellekhez, kis szén-dioxid-kibocsátást eredményező és erőforrás-hatékony megoldásokhoz való hozzáférés, kreativitás és tervezés, készségfejlesztés, tehetséggondozás, vállalkozói szellem gyorsítása és nemzetköziesedés terjesztése. A kkv-k támogatására szakosodott egyéb szereplőket is be kell vonni a folyamatokba, így megkönnyítendő az ipar átalakulását és az intelligens specializációs stratégiák megvalósítását. A programnak ily módon várhatóan hozzájárul a növekedéshez, és kapcsolódási pontokat hoz létre az Unió (digitális) innovációs központjaival, valamint a kohéziós politika és a Horizont Európa keretében megvalósított beruházásokkal. Az Erasmus programmal való szinergiák is felfedezhetők.

(28)  A klaszterek stratégiai eszközként szolgálnak a kkv-k versenyképességének és méretarányának növeléséhez, mivel kedvező üzleti környezetet kínálnak, fokozzák az ipar és a szolgáltatások fenntartható fejlődését, továbbá a minőségi munkahelyteremtés révén erősítik a régiók gazdasági fejlődését. A közös klaszter kezdeményezéseknek kritikus tömeget kell elérniük a kkv-k növekedésének felgyorsítása érdekében. A szakosodott ökorendszerek összekapcsolásával a klaszterek új üzleti lehetőségeket hoznak létre a kkv-k számára és jobban integrálják őket az európai és globális stratégiai értékláncokba. Az európai klaszteregyüttműködési platform támogatásával segíteni kell a nemzetközi partnerségi stratégiák kidolgozását és az együttes fellépések végrehajtását. A fenntartható partnerségeket oly módon kell ösztönözni, hogy a finanszírozás a teljesítmény és a részvétel mérföldköveinek elérése után is folytatódik. A kkv-kat a következő területeken kell klaszterszervezeteken keresztül közvetlenül támogatni: fejlett technológiákhoz, új üzleti modellekhez való hozzáférés, kreativitás és tervezés, készségfejlesztés, tehetséggondozás, vállalkozói szellem gyorsítása és nemzetköziesedés terjesztése. A kkv-k támogatására szakosodott egyéb szereplőket is be kell vonni a folyamatokba, így megkönnyítendő az ipar átalakulását és az intelligens specializációs stratégiák megvalósítását. A program ily módon várhatóan hozzájárul a fenntartható gazdasági fejlődéshez, és kapcsolódási pontokat hoz létre az Unió (digitális) innovációs központjaival, valamint a kohéziós politika és a Horizont Európa keretében megvalósított beruházásokkal. Az Erasmus programmal való szinergiákat is érdemes feltárni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  A program hozzájárulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások egyetemekkel, kutatóközpontokkal és egyéb, a tudásteremtéssel és -terjesztéssel kapcsolatos intézménnyel való kapcsolatának erősítéséhez és/vagy javításához. Ez a kapcsolat hozzásegítheti a vállalkozásokat az új nemzetközi környezetből adódó stratégiai kihívások kezeléséhez szükséges képességeik javításához.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28b)  A kkv-k kisebb méretükből eredően sajátos növekedési akadályokkal szembesülnek, és komoly nehézségeket tapasztalnak a növekedés és egyes üzleti tevékenységeik bővítése terén. Az Unió főként a kkv-támogató eszköz, illetve a közelmúltban a Horizont 2020 programon belül az Európai Innovációs Tanács kísérleti projektje révén nyújt támogatást a kutatást érintő innováció fokozása számára. A kkv-eszköz munkamódszerei és tapasztalatai alapján az egységes piac programjának támogatást kell nyújtania a kkv-k azon bővítési tevékenységei számára, amelyek kiegészítik az új Európai Innovációs Tanácsot, amely a Horizont Európa keretében különös hangsúlyt fektet az áttörést jelentő innovációra. Az e program keretében a kkv-kra vonatkozó bővítési tevékenységeknek például arra kell összpontosítaniuk, hogy hozzásegítsék a kkv-kat a piaci hasznosításon, a nemzetközivé váláson és a piacvezérelt lehetőségeken keresztüli bővüléshez.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A kreativitás és az innováció kulcsfontosságú az Unió ipari értékláncainak versenyképessége szempontjából. Katalizátorként szolgálnak az ipar modernizációjához és hozzájárulnak az intelligens, inkluzív fenntartható növekedéshez. A kkv-k általi felhasználásukban azonban még mindig elmaradás mutatkozik. A programnak ezért támogatnia kell a kreativitás-vezérelt innovációval kapcsolatos célzott intézkedéseket, hálózatokat és partnerségeket számára az ipari értéklánc egészében.

(29)  A kreativitás és az innováció, a technológiai és szervezeti átalakulás, a termelési folyamatok terén a fokozott fenntarthatóság, különösen a fokozott erőforrás- és energiahatékonyság kulcsfontosságú az Unió ipari értékláncainak versenyképessége szempontjából. Katalizátorként szolgálnak az üzleti és ipari ágazatok modernizációjához és hozzájárulnak az intelligens, inkluzív fenntartható növekedéshez. A kkv-k általi felhasználásukban azonban még mindig elmaradás mutatkozik. A programnak ezért támogatnia kell a kreativitás-vezérelt innovációval kapcsolatos célzott intézkedéseket, hálózatokat és partnerségeket számára az ipari értéklánc egészében.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Elismerve, hogy a Horizont 2020 kkv-eszköze rendkívül sikeres volt a vállalkozók számára, mivel mind az első, mind a második fázisa előmozdította fejlődésüket és új üzleti elképzeléseik megvalósítását, valamint egy prototípus tesztelését és fejlesztését. Bár a kiválasztási folyamat már így is nagyon szigorú, a korlátozott pénzügyi források miatt még mindig sok nagyon jó projekt nem finanszírozható. A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) keretében történő megvalósítás nagyon hatékony. Habár a program a csúcstechnológiai projektekre összpontosít, a programnak ki kell terjesztenie a módszertanát mindenféle növekvő kkv-kra.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29b)  A COSME intézkedéseinek azokra az ágazatokra is kellene összpontosítaniuk, amelyeket jelentős növekedés és társadalmi potenciál jellemez, és amelyekben magas a kkv-k aránya. A turizmus az uniós gazdaság egyedülálló ágazata, amely jelentős mértékben hozzájárul az Unió GDP-jéhez, és főként kkv-k működtetik. Az Uniónak folytatnia és bővítenie kellene az ezen ágazat sajátosságait figyelembe vevő intézkedéseket.

Indokolás

A programnak a turisztikai ágazatra kellene összpontosítania, annak az európai kontextusban betöltött jelentőségére való tekintettel.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az európai szabványok fontos szerepet játszanak a belső piacon. Létfontosságúak a vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességéhez. Ezenkívül kulcsfontosságúak az uniós jogszabályok és szakpolitikák támogatásában számos olyan fő területen, mint például az energiaügy, az éghajlatváltozás, az információs és kommunikációs technológia, az erőforrások fenntartható használata, az innováció, a termékbiztonság, a fogyasztóvédelem, a munkavállalók biztonsága és a munkavégzés körülményei, valamint a népesség elöregedése; és így pozitívan befolyásolják a társadalom egészét.

(30)  Az európai szabványok fontos szerepet játszanak a belső piacon. Létfontosságúak a vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességéhez. Ezenkívül kulcsfontosságúak az uniós jogszabályok és a szakpolitikai célok támogatásában számos olyan fő területen, mint például az energiarendszer átalakításának felgyorsítása, az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a jobb levegő- és vízminőség, az információs és kommunikációs technológia, az erőforrások fenntartható használata és újrahasznosítása, a technológiai és társadalmi innováció, a termékbiztonság, a fogyasztóvédelem, a munkavállalók biztonsága és a munkavégzés körülményei, valamint a népesség elöregedése; és így pozitívan befolyásolják a társadalom egészét.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  Az átláthatóság és a nemek közötti esélyegyenlőség elvét a program által lefedett valamennyi vonatkozó kezdeményezésben és intézkedésben figyelembe kell venni. Ezekben a kezdeményezésekben és intézkedésekben figyelembe kell venni a valamennyi polgárt megillető emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartását is.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(65)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat és a komplementaritásokat a kkv-k és a vállalkozói szellem támogatásával kapcsolatban az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel69 létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében. Ezenkívül az (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel70 létrehozott InvestEU Alap kkv-kerete garantálni fogja az adósság- és a tőketámogatást a kkv-k számára a finanszírozási lehetőségekhez történő hozzáférés és azok rendelkezésre állásának javítása érdekében. A program az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel71 létrehozott űrprogrammal is szinergiákat szorgalmaz annak érdekében, hogy ösztönözze a kkv-kat, hogy előnyt szerezzenek az áttörést jelentő innovációból és az említett programok keretében kidolgozott egyéb megoldásokból.

(65)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat, a komplementaritásokat és az addicionalitást a kkv-k és a vállalkozói szellem támogatásával kapcsolatban az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel69 létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében. Ezenkívül az (EU) [...] európai parlamenti és tanácsi rendelettel70 létrehozott InvestEU Alap kkv-kerete garantálni fogja az adósság- és a tőketámogatást a kkv-k és mikrovállalkozások számára a finanszírozási lehetőségekhez történő hozzáférés és azok rendelkezésre állásának javítása érdekében. A program az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel71 létrehozott űrprogrammal is szinergiákat szorgalmaz annak érdekében, hogy ösztönözze a kkv-kat, hogy előnyt szerezzenek az áttörést jelentő innovációból és az említett programok keretében kidolgozott egyéb megoldásokból.

__________________

__________________

69 COM(2018)0372

69 COM(2018)0372

70 COM(2018)0439

70 COM(2018)0439

71 COM(2018)0447

71 COM(2018)0447

Indokolás

Az addicionalitásra és a mikrovállalkozásokra való hivatkozás beillesztése.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(67)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat és a komplementaritásokat az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel73 létrehozott Digitális Európa programmal, amelynek célja az uniós gazdaság és a közszféra digitalizálása.

(67)  A programnak elő kell mozdítania a szinergiákat és a komplementaritásokat az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel73 létrehozott Digitális Európa programmal, amelynek célja az uniós gazdaság és a közszféra digitalizálása és a kiberbiztonság fokozása.

__________________

__________________

73 COM(2018)0434

73 COM(2018)0434

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a belső piac működésének, valamint a vállalkozások – ideértve a mikro-, kis- és középvállalkozások – versenyképességének javítását célzó programot, valamint az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és közzétételének finanszírozási keretét a 223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a továbbiakban: a program).

Ez a rendelet létrehozza a belső piac működésének, valamint a vállalkozások – ideértve a mikro-, kis- és középvállalkozások, szociális vállalkozások és a vállalkozási hálózatok – versenyképességének és fenntarthatóságának javítását célzó programot, valamint az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és közzétételének finanszírozási keretét a 223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a továbbiakban: a program).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  „szociális gazdasági vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek elsődleges célkitűzése társadalmi hatás elérése, nem pedig nyereség termelése a tulajdonosok és a részvényesek számára, piaci értékesítésre szánt árukat és szolgáltatásokat nyújt, irányítása nyitott és felelős módon zajlik, bevonva különösen az alkalmazottakat, a fogyasztókat és az érdekelt feleket;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  „helyi köztulajdonú vállalkozás”: kisebb, helyi köztulajdonú vállalkozás, amely megfelel a kkv-kra vonatkozó kritériumoknak, és a helyi közösségek számára fontos feladatot lát el;

Indokolás

A helyi köztulajdonú vállalkozások a vállalkozói tevékenység sajátos jellemzőkkel bíró fajtáját jelentik, amelyet a COSME programban megfelelően figyelembe kell venni.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  „vállalkozási hálózatok”: vállalkozók egyesülése valamely közös projekt végrehajtása érdekében, amelyben két vagy több kkv közösen végez egy vagy több gazdasági tevékenységet piaci versenyképességének növelése céljából;

Indokolás

A vállalkozási hálózatok a belső piac fontos szereplői.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a belső piac működésének javítása és különösen a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) – védelme és erősítése az uniós jog érvényesítésével, a piacra jutás megkönnyítésével, standardalkotással és az emberi, állati és növényi egészség és az állatjólét előmozdításával; valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti, továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és a decentralizált uniós ügynökségek közötti együttműködés javításával;

a)  a versenyképesség és a belső piac működésének javítása a helyi gazdaságokkal való kibővítés, a piaci hatékonysági problémák kezelése és az uniós jogi keret érvényesítése révén, a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások – különösen az éghajlatpolitikai célokhoz és a fenntartható ipari növekedéshez, valamint a stabil és minőségi foglalkoztatás körülményeinek megteremtéséhez hozzájáruló mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) – és munkavállalóik védelme és szerepük erősítése, valamint a piacra jutás megkönnyítése, standardalkotás és az emberi, állati és növényi egészség és az állatjólét előmozdítása; valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti, továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és a decentralizált uniós ügynökségek közötti együttműködés javítása és a bevált gyakorlatok megosztása;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a belső piac hatékonyabbá tétele, az akadályok megelőzésének és megszüntetésének elősegítése, az uniós jog kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása a következő területeken: az áruk és szolgáltatások belső piaca, a közbeszerzés, a piacfelügyelet, valamint a társasági jog, a szerződéses és szerződésen kívüli jog, a pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a verseny, beleértve az irányítási eszközök fejlesztését;

a)  a belső piac hatékonyabbá tétele a helyi gazdaság fejlődésének előmozdításával, az akadályok megelőzésének és megszüntetésének elősegítése, az uniós jog kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása a következő területeken: az áruk és szolgáltatások belső piaca, szociális gazdaság és szociális vállalkozás, a közbeszerzés, a piacfelügyelet, valamint a társasági jog, a szerződéses és szerződésen kívüli jog, a pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a verseny, beleértve az irányítási eszközök fejlesztését;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vállalkozások versenyképességének javítása – különös tekintettel a kkv-kra – és az addicionalitás elérése olyan intézkedések biztosításával, amelyek különböző támogatási formákat nyújtanak a kkv-k számára, a piacokhoz való hozzáférés biztosítása – beleértve a kkv-k nemzetközivé válását –, a kkv-k kedvező üzleti környezetének, az ágazatok versenyképességének, az ipar korszerűsítésének biztosítása és a vállalkozói szellem ösztönzése;

b)  a vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának javítása – különös tekintettel a kkv-kra – és az addicionalitás elérése olyan intézkedések (COSME célkitűzések) biztosításával, amelyek külön figyelmet fordítanak azok sajátos szükségleteire, a következők által:

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i.  különböző támogatási formák biztosítása a kkv-k számára, elősegítve a kkv-k – és köztük a vállalkozási hálózatok – növekedését, előmozdítását és létrehozását, a vezetői készségek fejlesztése és olyan, a bővülést célzó intézkedések ösztönzése, amelyek számukra jobb hozzáférést tesznek lehetővé a piacokhoz és a nemzetköziesítési folyamatokhoz, valamint termékeik és szolgáltatások forgalmazásához;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ii.  kedvező üzleti környezet és keret előmozdítása a kkv-k számára, az adminisztratív terhek csökkentése, az ágazatok versenyképességének fokozása, biztosítva az ipar korszerűsítését, ideértve az ellenállóképes, energia- és erőforrás-hatékony gazdasághoz hozzájáruló digitális átalakulást;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iii.  a vállalkozói kultúra előmozdítása és hozzájárulás a kkv-k alkalmazottainak magas színvonalú képzéséhez;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iv.  új üzleti lehetőségek elősegítése azon kkv-k számára, amelyek célzott intézkedések révén strukturális változásokon estek át, valamint egyéb innovatív intézkedési formák, például a munkahelyteremtést megkönnyítő és a vállalkozás folytonosságát biztosító munkavállalói kivásárlások az e változások által érintett területeken.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron számítva 4 088 580 000 EUR.

(1)  A program 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon számítva 5 514 000 000 EUR (folyó áron számítva 6 211 000 000 EUR).

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  1 000 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre;

a)  2018-as árakon 2 772 000 000 EUR (folyó áron 3 122 000 000 EUR) a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, különösen az előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokra, valamint az intézményi IT-eszközök használatára és fejlesztésére.

(3)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, különösen az előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokra, valamint az intézményi IT-eszközök használatára és fejlesztésére. Az igazgatási és technikai támogatás összköltségét korlátozni kell annak érdekében, hogy a program maximálisan rendelkezésre álljon a program célkitűzései alá tartozó tevékenységek finanszírozására, és semmiképp sem haladhatja meg a 4. cikk (1) bekezdésében említett összköltségvetés 5%-át.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok részére megosztott irányítás keretében allokált források a tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat lehetőség szerint az érintett tagállam javára kell felhasználni.

(6)  A tagállamok részére megosztott irányítás keretében allokált források a tagállamok önkéntes kérésére átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat lehetőség szerint az érintett tagállam javára kell felhasználni.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.

A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor. A Bizottság a 2. cikk (2) bekezdésében említett egyes konkrét célkitűzésekre vonatkozóan munkaprogramokat tesz közzé, meghatározva a kiosztandó támogatások összegét.

Indokolás

Ez az uniós programok kezelésében megszilárdult gyakorlat.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelő feltételek megteremtése – átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, bevált gyakorlatok ösztönzése, a szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése és képzések szervezése révén – a belső piac minden szereplője számára, a vállalkozásokat, a polgárokat és a fogyasztókat, a civil társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

a)  megfelelő feltételek megteremtése – átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, bevált gyakorlatok ösztönzése, a szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése és képzések szervezése révén – a belső piac minden szereplője számára, a vállalkozásokat, különösen a mikrovállalkozásokat és kkv-kat, a polgárokat és a fogyasztókat, a civil társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  mechanizmusok biztosítása a polgárok, a fogyasztók, a végfelhasználók, a civil társadalom és a vállalkozások uniós képviselői számára a politikai megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és döntéshozatali eljárásokhoz való hozzájárulás érdekében, különösen a reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós szintű működésének támogatásával;

b)  mechanizmusok biztosítása a polgárok, a fogyasztók, a végfelhasználók, a civil társadalom, a vállalkozások és a munkavállalók uniós képviselői számára a politikai megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és döntéshozatali eljárásokhoz való hozzájárulás érdekében, különösen a reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós szintű működésének támogatásával;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  támogatás nyújtása a kkv-k számára különféle formákban;

törölve

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kkv-k piacra jutásának megkönnyítése, a globális és társadalmi kihívások, valamint az üzleti szempontból nemzetközivé válás általuk történő kezelésének támogatása, illetve az uniós ipari vezető szerep megerősítése a globális értékláncokon belül, beleértve az Enterprise Europe Hálózatot is;

b)  a mikrovállalkozások, kkv-k és vállalkozási hálózatok piacra jutásának megkönnyítése – az Unión kívüli piacokat is beleértve –, a globális környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi kihívások, valamint az üzleti szempontból nemzetközivé válás általuk történő kezelésének támogatása, a teljes életciklusuk alatt a számukra nyújtott támogatás megkönnyítése, illetve az uniós vállalkozási és ipari vezető szerep megerősítése a globális értékláncokon belül;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a piaci akadályok és az adminisztratív terhek kezelése, valamint a kedvező üzleti környezet megteremtése annak érdekében, hogy a kkv-k kihasználhassák a belső piac előnyeit;

c)  a piaci akadályok kezelése, az adminisztratív terhek mérséklése, többek között a vállalkozás alapítása és elindítása előtt álló akadályok elhárítása, valamint a kedvező üzleti környezet megteremtése annak érdekében, hogy a mikrovállalkozások és kkv-k kihasználhassák a belső piac előnyeit, a finanszírozáshoz való hozzáférést is ideértve; valamint tudásalapú üzleti szolgáltatások nyújtása megfelelő tanácsadási, mentorálási és coachingrendszer biztosítása révén;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a vállalkozások növekedésének elősegítése, beleértve a készségfejlesztést és az ipar átalakítását a gyártási és szolgáltatási ágazatokban;

d)  a fenntartható vállalkozások fejlesztésének és növekedésének elősegítése, a mikrovállalkozások és kkv-k uniós jogszabályokkal – többek között a környezetvédelmi és az energiaügyi uniós joggal – kapcsolatos tudatosságának növelése, készségeik és képesítéseik fejlesztésének javítása, valamint a gyártási és szolgáltatási ágazatok fenntartható ipari, technológiai és szervezeti átalakítását előmozdító új üzleti modellek és erőforrás-hatékony értékláncok kifejlesztése;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a vállalkozások és a gazdaság egész ágazatai versenyképességének támogatása, valamint a kkv-k támogatása az innováció átvételében, az értéklánc-együttműködés az ökoszisztémák és klaszterek stratégiai összekapcsolásával, beleértve a közös klaszterkezdeményezést is;

e)  a vállalkozások és a gazdaság egész ágazatai versenyképességének és fenntarthatóságának megerősítése, valamint a mikrovállalkozások és kkv-k támogatása a technológiai, szervezeti és szociális innováció átvételében, a vállalati társadalmi felelősségvállalás fokozása és értéklánc-együttműködés az ökoszisztémák és klaszterek stratégiai összekapcsolásával, különös figyelmet fordítva a közös klaszterkezdeményezésre;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a vállalkozói üzleti környezet és a vállalkozói kultúra előmozdítása, beleértve az új vállalkozók mentori programját, az induló vállalkozások támogatását, az üzleti fenntarthatóságot és a méretnövelést.

f)  a vállalkozói üzleti környezet és a vállalkozói kultúra előmozdítása, kiterjesztve az új vállalkozók mentori programját, az induló vállalkozások támogatását, az üzleti fenntarthatóságot és a méretnövelést, különös tekintettel az új és potenciális vállalkozókra (pl. a fiatal és női vállalkozókra), valamint más egyedi célcsoportokra, például a társadalmilag hátrányos helyzetű vagy kiszolgáltatott csoportokra.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság az a)–f) bekezdésekben foglaltakat elősegítő, alábbi egyedi fellépéseket támogathatja:

 

i. a tanácsadó szolgáltatások Európai Vállalkozási Hálózat általi felgyorsítása, támogatása és kiterjesztése azzal a céllal, hogy egyablakos ügyintézés keretében vállalkozástámogatási szolgáltatást nyújtsanak azon uniós kkv-knak, amelyek a belső piacban és a harmadik országokban rejlő lehetőségek kiaknázására törekszenek, továbbá annak nyomon követésével, hogy az utóbbiak valamennyi tagállamban hasonló minőségi színvonalú szolgáltatást nyújtanak;

 

ii. vállalkozási hálózatok létrehozásának támogatása;

 

iii. az új vállalkozók mobilitási programjainak („Erasmus fiatal vállalkozóknak”) támogatása és bővítése, hogy fejleszteni tudják vállalkozói szakismereteiket, készségeiket és hozzáállásukat, és javítani tudják technológiai kapacitásaikat és vállalkozásuk irányítását;

 

iv. a kkv-k bővítésének támogatása a piacvezérelt lehetőségeken alapuló jelentős üzleti bővítési projektek révén (kkv-k fellendítési eszköze);

 

v. ágazatspecifikus tevékenységek támogatása a mikrovállalkozások és kkv-k magas aránya által jellemzett és az uniós GDP-hez nagymértékben hozzájáruló területeken, például a turisztikai ágazatban.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az Európai Vállalkozási Hálózat révén megvalósított, az új 3a. pontban említett fellépések többek között a következőket foglalhatják magukban:

 

i. a kkv-k nemzetközivé válásának és a belső piaci üzleti partnerek azonosításának, a K+F-fel kapcsolatos határokon átnyúló üzleti együttműködés, a technológia-, tudás- és innovációtranszfert célzó partnerség megkönnyítése;

 

ii. tájékoztatás, iránymutatás és személyre szabott tanácsadás az uniós jogról, az uniós finanszírozási és támogatási lehetőségekről, valamint azokról az uniós kezdeményezésekről, amelyek hatással vannak a vállalkozásokra, ideértve az adóztatást, a tulajdonjogokat, a környezeti és energetikai kötelezettségeket, munkaügyi és a szociális biztonsággal kapcsolatos szempontokat;

 

iii. a kkv-k környezetvédelmi, éghajlati, energiahatékonysági és teljesítménybeli szakértelemhez való hozzáférésének megkönnyítése;

 

iv. a hálózat bővítése az Unió és a tagállamok más tájékoztatási és tanácsadó hálózataival, különösen az EURES-szel, az uniós innovációs központokkal és az InvestEu tanácsadó platformmal.

 

A Hálózat által más uniós programok nevében nyújtott szolgáltatásokat az adott programoknak kell finanszírozniuk.

 

A Bizottságnak a Hálózat részeinek vagy elemeinek javítása érdekében azon fellépéseit kell előnyben részesítenie, amelyek nem felelnek meg a minimális előírásoknak, annak érdekében, hogy Unió-szerte egységes támogatást biztosítson a mikrovállalkozásoknak és a kkv-knak.

 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a Hálózat által az egyedi célkitűzésekre és a COSME-fellépések hatékonyságára gyakorolt hatások mérését szolgáló mutatók és minimumnormák megállapítása céljából.

 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az kkv-kra vonatkozó, e bekezdésben nem említett támogatási formák kiegészítése céljából.

 

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak tiszteletben kell tartaniuk az e rendeletben meghatározott célkitűzéseket, különösen a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott COSME-célkitűzéseket.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok a következő intézkedésekben vehetnek részt:

A Bizottság engedélyezheti, hogy a programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok is részt vegyenek a következő intézkedésekben:

Indokolás

Ennek az eszköznek elsősorban az európai kedvezményezettek támogatására kellene irányulnia. A harmadik országokban letelepedett szervezetek számára bizonyos kivételek engedélyezhetők az európai kkv-k és fogyasztói szervezetek javára, de erről eseti jelleggel kell dönteni.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Értékelési és odaítélési szempontok

Értékelés

Indokolás

A cikk valójában csak az értékelésről szól.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

támogatást kaphatnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az (EU) XX rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] [67.] cikkének (5) bekezdésével és az (EU) XX [a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló] rendelet [8.] cikkével összhangban, feltéve, hogy az ilyen intézkedések összhangban állnak az érintett program célkitűzéseivel. A támogatást nyújtó Alap szabályait kell alkalmazni.

támogatást kaphatnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból [a közös rendelkezésekről szóló] (EU) XX rendelet [67.] cikkének (5) bekezdésével és [a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló] (EU) XX rendelet [8.] cikkével vagy [a Digitális Európa program létrehozásáról szóló] (EU) XX rendelettel és különösen a korszerű digitális készségekre vonatkozó célkitűzéssel összhangban, feltéve, hogy az ilyen intézkedések összhangban állnak az érintett program célkitűzéseivel. A támogatást nyújtó Alap szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

Biztosítani kell a Digitális Európa programmal való koordinációt a kkv-kra vonatkozó átfogó uniós stratégia biztosítása céljából.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a COSME fellépéseire vonatkozó és a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzést érvényre juttató munkaprogramok meghatározására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az (1) bekezdésben foglalt elemek mellett a munkaprogramnak a következőket kell magában foglalnia:

 

i. az egyes finanszírozandó tevékenységek számára elkülönített összegek megjelölése;

 

ii. indikatív végrehajtási ütemterv;

 

iii. hivatkozás a végrehajtás alatt álló és a kkv-k és a hálózat számára adott esetben hasznos, más uniós programok vagy fellépések keretén belül megvalósított egyéb uniós szintű fellépésekre.

 

A munkaprogramot és a fellépéseket közzé kell tenni a Hálózat kapcsolattartó pontjainak honlapjain, amennyiben ilyenek léteznek. Ez a kkv-knak szánt fellépések esetében különösen fontos.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A Bizottság 2021. január végéig kidolgozza a COSME fellépésére vonatkozó keretet, amely tartalmazza a munkaprogramok és a pályázati felhívások menetrendjét, témaköreit és a hozzájuk rendelt finanszírozást, valamint az ahhoz szükséges összes részletet, hogy a program teljes időtartamára biztosítsák az átláthatóságot és a kiszámíthatóságot, és javítsák a projektek minőségét.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

(1)  Az értékeléseket időben, de legalább kétévente el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról a 20. cikknek megfelelően elvégzett nyomon követés alapján rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Ez a folyamatban lévő finanszírozási időszak prioritásaira vonatkozóan magában foglalja az eljárások, a célkitűzések és a támogathatósági kritériumok átfogó értékelését is. Ezen időközi értékelés eredményeit alapul véve javaslatokat kell tenni a program felülvizsgálatára.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei átláthatóan működnek és elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a helyi nyilvánosságnak.

Indokolás

A helyi közösségeken belül biztosítani kell a program eredményeinek láthatóságát annak érdekében, hogy bővüljön a tudatosság az Uniónak az európai társadalom jóllétéhez való hozzájárulásával kapcsolatban.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 oszlop – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1 - Támogatást igénybe vevő kkv-k száma.

1 - A programból és a Hálózattól támogatásban részesülő kkv-k száma.

2 - Támogatott vállalkozások száma, amelyek üzleti partnerséget kötöttek.

2 - Támogatott vállalkozások száma, amelyek üzleti partnerséget kötöttek.

 

2a - Mentorálási és mobilitási rendszerekben részt vevő vállalkozók száma.

 

2b – A kkv-kra háruló, a kkv-k létrehozásával járó költségek csökkentése.

 

2c - A létrehozott vállalkozási hálózatok száma.

 

2d - Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma.

 

2e - Azon tagállamok számának jelentős növekedése, amelyek az induló üzleti vállalkozások számára egyablakos rendszert működtetnek.

 

2f - Az exporttevékenységet folytató kkv-k arányának és az Unión kívüli piacokra exportáló kkv-k arányának növekedése a referenciaértékhez képest.

 

2g - Azon tagállamok számának jelentős növekedése a referenciaértékhez képest, amelyek a potenciális, a fiatal, az új és a női vállalkozókra, valamint más meghatározott célcsoportokra irányuló, a vállalkozói készséget előmozdító megoldásokat valósítanak meg.

 

2h - Azon uniós polgárok arányának növelése a referenciaértékhez képest, akik önfoglalkoztatók szeretnének lenni.

 

2i - A kkv-k teljesítménye a fenntarthatóság szempontjából, többek között a fenntartható kék gazdasági és zöld termékeket1a és szolgáltatásokat kifejlesztő uniós kkv-k arányának növekedésében, illetve erőforrás-hatékonyságuk javulásában mérve (energia, nyersanyag vagy víz, újrahasznosítás stb. tekintetében) a referenciaértékhez képest.

 

* valamennyi mutatót a jelenlegi, 2018-as helyzethez kell viszonyítani.

 

__________________

 

1a A zöld termékek és szolgáltatások olyan termékek és szolgáltatások, amelyek előállításának elsődleges célja a környezeti kockázat csökkentése, valamint a szennyezés és a felhasznált erőforrások minimalizálása. Ide tartoznak a környezetbarát jellemzőkkel bíró (ökotervezésű, ökocímkézésű, ökológiai módon termelt és újrahasznosított anyagokat jelentős mértékben tartalmazó) termékek is. Forrás: Flash Eurobarometer 342., „SMEs, Resource Efficiency and Green Markets” („Kkv-k, erőforráshatékonyság, zöld piacok”).

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.6.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Patrizia Toia

13.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Renate Sommer

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis