Procedure : 2016/0190(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0056/2019

Indgivne tekster :

A8-0056/2019

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0206

BETÆNKNING     *
PDF 159kWORD 51k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

om udkast til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Retsudvalget

Ordfører: Tadeusz Zwiefka

(Fornyet høring – forretningsordenens artikel 78e)

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – fornyet høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (15401/2018),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0411),

–  der henviser til sin holdning af 18. januar 2018(1),

–  der henviser til artikel 81, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0023/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 50, stk. 1, artikel 78c og artikel 78e,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0056/2019),

1.  godkender Rådets udkast som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre udkastet i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

  Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0017.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser (omarbejdning)

Referencer

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Dato for høring af EP

15.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

14.1.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Ordførere

       Dato for valg

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

21.1.2019

Behandling i udvalg

23.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

31.1.2019

Seneste opdatering: 12. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik