Procedūra : 2016/0190(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0056/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0056/2019

Debates :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Balsojumi :

PV 14/03/2019 - 11.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0206

ZIŅOJUMS     *
PDF 164kWORD 52k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

par projektu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Juridiskā komiteja

Referents: Tadeusz Zwiefka

(Atkārtota apspriešanās — Reglamenta 78.e pants)

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – atkārtota apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (15401/2018),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0411),

–  ņemot vērā 2018. gada 18. janvāra nostāju(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir atkārtoti apspriedusies (C8-0023/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 50. panta 1. punktu, 78.c un 78.e pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0000/2019),

1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

  Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0017.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

15.7.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

14.1.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

21.1.2019

Izskatīšana komitejā

23.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

31.1.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika