Postopek : 2016/0190(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0056/2019

Predložena besedila :

A8-0056/2019

Razprave :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0206

POROČILO     *
PDF 159kWORD 51k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

o osnutku uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

(Ponovno posvetovanje – člen 78 Poslovnika)

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – ponovno posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (15401/2018),

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2016)0411),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 81(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet ponovno posvetoval s Parlamentom (C8-0023/2019),

–  ob upoštevanju členov 50(1), 78c in 78e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0056/2019),

1.  odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

  Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0017.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok (prenovitev)

Referenčni dokumenti

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Datum posvetovanja z EP

15.7.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

14.1.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

21.1.2019

Obravnava v odboru

23.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Datum predložitve

31.1.2019

Zadnja posodobitev: 12. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov