Procedură : 2018/2110(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0057/2019

Texte depuse :

A8-0057/2019

Dezbateri :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0132

RAPORT      
PDF 342kWORD 116k
31.1.2019
PE 630.436v02-00 A8-0057/2019

referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

(2018/2110(INI))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Jørn Dohrmann

Raportori pentru aviz (*):

Karin Kadenbach, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Keith Taylor, Comisia pentru transport și turism

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru petiții
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

(2018/2110(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe(1),

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede că „la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii [...], Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile”,

–  având în vedere Evaluarea implementării la nivel european a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE și anexele sale pertinente, publicate de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (DG EPRS)(2) în octombrie 2018,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2012 referitoare la protecția animalelor în timpul transportului(3),

–  având în vedere Avizul științific din 12 ianuarie 2011 al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind bunăstarea animalelor în timpul transportului(4),

–  având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu din 10 noiembrie 2011 privind impactul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului (COM(2011)0700),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European din 15 februarie 2012 privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  având în vedere Declarația sa nr. 49/2011 din 30 noiembrie 2011 referitoare la stabilirea unei limite maxime de 8 ore pentru călătoria animalelor transportate în Uniunea Europeană în vederea sacrificării(5),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 23 aprilie 2015(6),

–  având în vedere Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Bunăstarea animalelor în UE”(7),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru petiții (A8-0057/2019),

A.  întrucât, astfel cum se afirmă la articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, UE consideră animalele nu sunt simple bunuri, produse sau posesiuni, ci ființe sensibile, acest lucru însemnând că sunt capabile să simtă plăcere și durere; întrucât legislația UE a transpus această noțiune în măsuri care ar trebui să garanteze că animalele sunt ținute și transportate în condiții care să nu le supună maltratării, abuzului, durerii sau suferinței; întrucât nivelul cel mai ridicat de respectare și protejare a bunăstării animalelor este asigurat în Uniunea Europeană, care constituie un exemplu pentru restul lumii în acest domeniu;

B.  întrucât milioane de animale sunt transportate an de an între statele membre, în interiorul statelor membre și în țări terțe pe distanțe lungi pentru reproducere, pentru a fi crescute, pentru a fi îngrășate în continuare sau pentru a fi sacrificate; întrucât animalele sunt, de asemenea, transportate în scop recreativ, pentru expoziții și ca animale de companie; întrucât cetățenii UE sunt din ce în ce mai preocupați cu privire la respectarea standardelor de bunăstare a animalelor, în special în ceea ce privește transportul animalelor vii;

C.  întrucât, conform definiției din 2008 a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), bunăstarea animalelor înseamnă că un animal este sănătos, dispune de spațiu suficient, este bine hrănit, se consideră în siguranță, este liber să își exprime tendințele normale de comportament și nu are sentimente de teamă, durere și suferință; întrucât acest lucru nu este valabil în marea majoritate a transporturilor de animale vii, în special pe distanțe lungi;

D.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul operațiunilor de transport se aplică transportului tuturor animalelor vertebrate vii efectuat în cadrul Uniunii;

E.  întrucât statele membre au responsabilitatea de a asigura punerea în aplicare corectă și asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 1/2005 la nivel național, inclusiv inspecțiile oficiale, în timp ce Comisia are responsabilitatea de a se asigura că statele membre pun în aplicare în mod corespunzător legislația UE;

F.  întrucât statele membre nu aplică Regulamentul nr. 1/2005 suficient de rapid și de strict în cadrul UE și nu încearcă deloc să asigure respectarea acestuia în afara UE;

G.  întrucât numărul mare de încălcări identificate de DG SANTE a Comisiei în 2017 în mai multe state membre ar necesita inițierea procedurilor relevante de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de tratat;

H.  întrucât transportul este stresant pentru animale, dat fiind că le expune ore în șir la o serie de dificultăți care le afectează bunăstarea; întrucât, în ceea ce privește comerțul cu anumite țări terțe, animalele suferă într-o măsură și mai mare, deoarece deplasările sunt foarte lungi și includ mari întârzieri la frontieră pentru verificarea documentelor, a vehiculelor și a adecvării animalelor pentru transport;

I.  întrucât calitatea și frecvența inspecțiilor statelor membre au un impact direct asupra nivelului de respectare a cerințelor; întrucât o analiză a rapoartelor de inspecție ale statelor membre evidențiază diferențe enorme între statele membre în ceea ce privește numărul de inspecții, care variază de la zero la mai multe milioane pe an, și frecvența încălcărilor, care variază de la zero la 16,6 %, ceea ce sugerează că statele membre adoptă abordări diferite în ceea ce privește inspecțiile, de exemplu, strategii aleatorii față de strategii bazate pe risc; întrucât astfel de diferențe de abordare fac imposibilă compararea datelor între statele membre;

J.  întrucât formarea și educarea conducătorilor auto pentru a se promova modalitățile prudente de conducere, care să țină seama de categoriile de animale transportate, ar asigura o mai mare bunăstare a animalelor pe durata transportului(8);

K.  întrucât manipularea corectă a animalelor poate avea ca rezultat reducerea timpului necesar pentru încărcarea și descărcarea animalelor, reducerea pierderilor în greutate, reducerea numărului de răniri și leziuni și o mai bună calitate a cărnii;

L.  întrucât există studii ample care demonstrează că bunăstarea animalelor are efecte asupra calității cărnii;

M.  întrucât, pentru a asigura bunăstarea animalelor pe durata transportului, eforturile ar trebui să se concentreze cu prioritate asupra calității practicilor de creștere și îngrijire a animalelor aplicate în etapele de încărcare și descărcare, precum și asupra îngrijirii pe durata deplasărilor;

N.  întrucât adecvarea animalelor pentru transport este un factor major pentru a putea asigura bunăstarea animalelor în timpul transportului, deoarece riscurile în această privință sunt mai mari pentru animalele rănite, slăbite, gestante, neînțărcate sau bolnave; întrucât pot exista incertitudini legate de adecvarea animalelor pentru transport sau de stadiul de gestație;

O.  întrucât cel mai mare procent de încălcări s-a înregistrat în legătură cu adecvarea animalelor pentru transport, pe locul doi aflându-se chestiunile legate de documentație;

P.  întrucât există adesea confuzii în rândul persoanelor responsabile cu privire la ceea ce trebuie făcut în cazul în care animalele sunt declarate inapte pentru transport;

Q.  întrucât adesea cei responsabili nu știu exact cât de avansată este gestația unui animal;

R.  întrucât transportul este problematic în special pentru vițeii și mieii neînțărcați;

S.  întrucât agricultorii reprezintă partea cea mai interesată să își mențină animalele apte pentru transport și partea care are cel mai mult de pierdut dacă transportul nu respectă normele existente;

T.  întrucât există adesea deficiențe în ceea ce privește asigurarea unui volum suficient de hrană și apă pentru animale, precum și respectarea perioadei de repaus de 24 de ore atunci când se oprește la un post de control verificat;

U.  întrucât vehiculele de transport sunt adesea supraaglomerate; întrucât temperaturile ridicate și ventilația necorespunzătoare din interiorul vehiculului reprezintă o problemă majoră;

V.  întrucât recent au izbucnit în diferite state membre epidemii de boli infecțioase la animale, cum ar fi pesta porcină africană, gripa aviară și boli ale rumegătoarelor mici și ale bovinelor; întrucât transportul animalelor vii poate crește riscul de răspândire a bolilor respective;

W.  întrucât transportul cărnii și al altor produse de origine animală, precum și al materialului seminal și al embrionilor se realizează mai ușor din punct de vedere tehnic și administrativ și este mai avantajos din punct de vedere financiar pentru crescători decât transportul animalelor vii în scopul sacrificării sau al reproducerii întrucât Federația Veterinarilor din Europa și OIE subliniază că animalele ar trebui să fie crescute cât mai aproape posibil de locul în care se nasc și să fie sacrificate cât mai aproape posibil de punctul de producție; întrucât existența unor instalații de sacrificare, inclusiv a unor instalații mobile, în apropierea locurilor de creștere sau în cadrul acestora poate contribui la asigurarea mijloacelor de subzistență în zonele rurale;

X.  întrucât cea mai bună modalitate de a asigura bunăstarea animalelor ar fi sacrificarea lor cât mai aproape posibil de locul unde au fost crescute;

Y.  întrucât abatoarele sunt distribuite disproporționat la nivelul statelor membre

Z.  întrucât, pentru unele state membre și lanțuri de aprovizionare din Uniune, transportul animalelor vii în vederea producției ulterioare sau a sacrificării este important pentru a asigura concurența pe piață,

Recomandări

Punerea în aplicare și asigurarea respectării

1.  constată că, în fiecare an, milioane de animale vii sunt transportate în scopuri de sacrificare sau reproducție în interiorul UE și dinspre UE spre țări terțe; consideră că, atunci când este corect pus în aplicare și respectat, Regulamentul (CE) nr. 1/2005 are un impact pozitiv asupra bunăstării animalelor în timpul transportului; salută orientările Comisiei cu privire la acest subiect, dar regretă că, potrivit Raportului special nr. 31/2008 al Curții de Conturi Europene, orientările respective și unele dintre acțiunile planificate de Comisie au fost amânate cu până la cinci ani; observă că există încă anumite probleme grave legate de transport și că asigurarea respectării regulamentului ar părea să fie principala preocupare a persoanelor implicate în punerea sa în aplicare;

2.  subliniază faptul că Comisia pentru petiții primește foarte multe petiții privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, care denunță frecvent încălcări sistematice, continue și grave ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului atât de statele membre, cât și de transportatori;

3.  regretă că progresele realizate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 sunt insuficiente pentru a îndeplini obiectivul principal al regulamentului, și anume o mai mare bunăstare a animalelor în timpul transportului, în special în ceea ce privește verificarea jurnalelor de călătorie și aplicarea sancțiunilor; invită statele membre să îmbunătățească în mod substanțial respectarea regulamentului; invită Comisia să asigure respectarea eficientă și uniformă a legislației în vigoare a UE cu privire la transportul animalelor în toate statele membre; îndeamnă Comisia să introducă acțiuni în justiție și să impună sancțiuni împotriva acelor state membre care nu aplică regulamentul în mod corect;

4.  subliniază că nu ajunge o punere în aplicare parțială pentru a atinge obiectivul general al regulamentului, și anume de a evita rănirea sau suferința nejustificată a animalelor ori decesul acestora în timpul transportului și că, prin urmare, ar trebui depuse eforturi mai mari pentru a preveni incidentele grave care au un impact semnificativ asupra bunăstării animalelor și pentru a-i urmări în justiție pe cei responsabili ;

5.  regretă faptul că o serie de aspecte care țin de respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 trebuie în continuare să fie soluționate, iar printre acestea se numără supraaglomerarea, spațiul pe verticală insuficient, incapacitatea de a asigura opririle necesare pentru odihnă, hrană și apă, sistemele de ventilație și de adăpare inadecvate, transportul în condiții de căldură extremă, transportul de animale care nu sunt apte, transportul de viței neînțărcați, necesitatea de a verifica dacă animalele vii sunt sau nu gestante, gradul de verificare a jurnalelor de călătorie, relația dintre încălcarea legii/asigurarea respectării legii/sancțiuni, impactul „mixt” al formării, educației și certificării, precum și insuficiența materialului de așternut, astfel cum au fost identificate, de asemenea, de Curtea de Conturi Europeană în Raportul său special nr. 31/2018, precum și de organizațiile neguvernamentale în plângerile depuse la Comisie; solicită să se realizeze îmbunătățiri privind aspectele menționate mai sus;

6.  solicită tuturor statelor membre să se asigure că deplasările sunt planificate și executate, de la punctul de plecare până la cel de destinație, în conformitate cu cerințele UE privind bunăstarea animalelor, luând în considerare diferitele mijloace de transport și diversele condiții geografice din UE și din țările terțe;

7.  subliniază că încălcarea sistematică a regulamentului în anumite domenii și în anumite state membre dă naștere unei concurențe neloiale, care are drept rezultat crearea unor condiții de concurență inechitabile între operatorii din diversele state membre, care poate duce, la rândul său, la o uniformizare la nivel inferior a standardelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului; dat fiind că nivelurile sancțiunilor pot fi de zece ori mai ridicate în unele state membre decât în altele, invită Comisia să dezvolte un sistem armonizat de sancțiuni la nivelul UE, pentru a se asigura că sancțiunile sunt eficace, proporționale și disuasive, ținând seama de încălcările repetate; îndeamnă Comisia să elaboreze o foaie de parcurs pentru a alinia sancțiunile în toate statele membre;

8.  regretă faptul că Comisia a ignorat Rezoluția Parlamentului din 12 decembrie 2012 și subliniază că o punere în aplicare strictă și armonizată, cu sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul nr. 1/2005, este esențială pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor în timpul transportului și că statele membre nu pot să se rezume doar la formularea de recomandări și instrucțiuni; face apel la Comisie să dea curs solicitării formulate în rezoluția respectivă de a verifica dacă regulamentul prezintă incompatibilități cu cerințele legale din fiecare stat membru;

9.  consideră că încălcările repetate, atunci când se petrec în circumstanțe asupra cărora transportatorul deține controlul, ar trebui să atragă după sine urmărirea penală; invită statele membre să declanșeze urmărirea penală în cazurile de încălcare a regulamentului, în special în cazul încălcărilor repetate; consideră că sancțiunile eficace, proporționale și disuasive ar trebui să includă confiscarea vehiculelor, precum și recalificarea obligatorie a celor responsabili pentru bunăstarea și transportul animalelor și este de opinie că acestea ar trebui să fie armonizate la nivelul Uniunii Europene; consideră că sancțiunile ar trebui să reflecte daunele, amploarea, durata și recurența încălcării;

10.  invită statele membre să utilizeze mai eficient competențele solide în materie de asigurare a respectării legislației care le sunt conferite în temeiul regulamentului, inclusiv obligația de a impune transportatorilor să introducă sisteme pentru a preveni repetarea încălcărilor și de a suspenda sau retrage autorizația transportatorului; invită statele membre să întreprindă acțiuni corective suficiente și să impună sancțiuni pentru a evita suferința animalelor și pentru a descuraja operatorii să continue să nu se conformeze legislației; invită statele membre și Comisia să urmărească un nivel zero de neconformitate în procesul de punere în aplicare și asigurare a respectării regulamentului;

11.  invită Comisia să întocmească, după consultarea punctelor de contact naționale, pe baza rapoartelor de inspecție și de punere în aplicare, o listă cu operatorii care au comis încălcări grave și repetate ale regulamentului; invită Comisia să publice și să actualizeze în mod frecvent lista și, de asemenea, să promoveze exemple de bune practici, atât în domeniul transporturilor, cât și în cel al guvernanței;

12.  subliniază faptul că nerespectarea dispozițiilor regulamentului de către statele membre pune în pericol îndeplinirea obiectivului regulamentului de a preveni apariția și răspândirea bolilor infecțioase ale animalelor, deoarece transportul este una cauzele răspândirii rapide a acestor boli, inclusiv a bolilor transmisibile, la oameni; constată că, adesea, vehiculele nu respectă cerințele de la articolul 12 din Directiva 64/432/CEE modificată; consideră, în special, că depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor creează riscul extinderii rezistenței la antimicrobiene și de răspândire a bolilor; invită Comisia să elaboreze proceduri armonizate pentru aprobarea navelor și a camioanelor și să întreprindă acțiuni pentru a preveni răspândirea de boli infecțioase în rândul animalelor în timpul transportului atât în interiorul UE, cât și din țările terțe, promovând măsuri de biosecuritate și de creștere a bunăstării animalelor;

13.  solicită să se intensifice cooperarea dintre autoritățile competente în vederea consolidării asigurării respectării legislației cu ajutorul tehnologiei, pentru a crea o buclă de feedback în timp real între statul membru de plecare, statul membru de destinație și toate țările de tranzit; solicită Comisiei să dezvolte sisteme de geolocalizare pentru a permite localizarea animalelor și urmărirea duratei deplasărilor făcute cu vehicule de transport, precum și detectarea oricărei neconformități cu programele de transport; consideră că, în cazul în care animalele ce pornesc sănătoase ajung într-o stare de sănătate precară, acest lucru ar trebui să declanșeze o anchetă amănunțită și, dacă se repetă, părțile răspunzătoare din lanțul de transport trebuie să fie sancționate imediat conform legislației, iar proprietarul-agricultor trebuie să aibă dreptul la despăgubiri potrivit legislației naționale pentru orice pierdere a veniturilor determinată de această situație; consideră, de asemenea, că autoritățile competente ar trebui să sancționeze aspru organizatorul și ofițerul responsabil pentru certificarea unui jurnal de călătorie creat în statul membru de plecare în cazul în care jurnalul a fost completat cu informații false sau înșelătoare;

14.  consideră că asigurarea respectării legislației este deosebit de dificilă atunci când o călătorie trece prin mai multe state membre și când diferitele sarcini de asigurare a respectării legislației (aprobarea jurnalelor de călătorie, autorizarea transportatorilor, certificarea competenței și aprobarea vehiculelor etc.) sunt efectuate de mai multe state membre diferite; invită statele membre care descoperă încălcări să informeze toate celelalte state membre implicate cu privire la aceasta, astfel cum se prevede la articolul 26 din regulament, astfel încât să poată fi prevenite încălcările repetate și să poată fi realizată o evaluare optimizată a riscurilor;

15.  solicită Comisiei să înainteze rapoarte periodice Parlamentului European cu privire la punerea în aplicare și asigurarea respectării regulamentului, care să includă o defalcare a cazurilor de încălcare pe state membre, specie și tip de încălcare, în raport cu volumul transporturilor de animalelor vii în fiecare stat membru;

16.  salută cazurile în care guvernele, oamenii de știință, întreprinderile, reprezentanții industriei și autoritățile naționale competente au colaborat în definirea de bune practici în vederea asigurării conformității cu cerințele legislației, precum printre altele, este cazul cu site-ul web al Ghidurilor pentru transportul animalelor; invită Comisia să disemineze și să promoveze cele mai bune practici pentru statele membre în privința transportului animalelor și să sprijine platforma UE pentru bunăstarea animalelor, promovând un dialog extins și schimbul de bune practici între toți actorii; invită Comisia să elaboreze o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru perioada 2020-2024 și să sprijine inovarea în domeniul transportului animalelor;

17.  invită Comisia să coopereze în continuare cu OIE, EFSA și cu statele membre pentru a sprijini punerea în aplicare și în execuție adecvată a Regulamentului nr. 1/2005, cu scopul de a promova intensificarea dialogului pe marginea problemelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, cu un accent deosebit pe:

  o mai bună aplicare a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, prin schimburi de informații și de bune practici și prin implicarea directă a părților interesate;

  sprijinirea activităților de formare destinate conducătorilor auto și societăților de transport;

  o mai bună difuzare a ghidurilor și a fișelor informative referitoare la transportarea animalelor, traduse în toate limbile UE;

  elaborarea unor angajamente voluntare de către întreprinderi și acțiuni în sensul acestora în vederea îmbunătățirii pe mai departe a bunăstării animalelor în timpul transportului;

  intensificarea schimburilor de informații între autoritățile naționale și utilizarea pe scară mai largă a bunelor practici, în vederea reducerii numărului de încălcări cauzate de companiile de transport și de conducătorii auto;

18.  invită Comisia să evalueze compatibilitatea regulamentului cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere(9) în ceea ce privește perioadele de conducere și perioadele de repaus ale conducătorilor auto;

19.  reamintește că Comisia, în calitatea sa de protector al tratatelor, are responsabilitatea de a monitoriza aplicarea corectă a legislației UE; invită Ombudsmanul European să investigheze dacă Comisia a eșuat sistematic în a veghea asupra respectării prezentului regulament și dacă ar putea fi trasă la răspundere pentru administrare defectuoasă;

Colectarea datelor, inspecțiile și monitorizarea

20.  regretă dificultatea efectuării unei analize coerente a punerii în aplicare a regulamentului existent din cauza abordărilor diferite ale statelor membre în materie de colectare a datelor; invită Comisia să stabilească standarde minime comune pentru sistemele de urmărire a tuturor deplasărilor, pentru a permite o colectare a datelor mai armonizată și evaluarea parametrilor monitorizați; invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a pune la dispoziția Comisiei date armonizate, cuprinzătoare și complete privind inspecțiile în domeniul transporturilor și gradul de încălcare a legislației Uniunii; solicită statelor membre să efectueze mai multe controale inopinate și să dezvolte și să aplice o strategie în funcție de riscuri în vederea axării activităților de inspecție pe formele de transport cu risc ridicat, astfel încât să crească la maximum eficiența resurselor limitate de inspecție;

21.  ia act de faptul că, potrivit raportului special al Curții de Conturi din 2018 privind bunăstarea animalelor în UE, Comisia a recunoscut că datele raportate de statele membre sunt incomplete și insuficient de coerente, fiabile și detaliate pentru a permite formularea unor concluzii privind conformitatea la nivelul UE;

22.  subliniază faptul că inspecțiile trebuie realizate în mod uniform pe întreg teritoriul Uniunii și pe eșantioane reprezentative de animale transportate anual în fiecare stat membru pentru a asigura și menține buna funcționare a pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței în cadrul UE; în plus, invită Comisia să crească numărul de inspecții inopinate efectuate de Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV), având drept obiect controlul tratamentului corespunzător al animalelor în timpul transportului; consideră că metodele diferite de colectare a datelor și mecanismele de control diferite fac dificilă o evaluare clară a respectării normelor în state membre în mod individual; invită, așadar, Comisia să adopte o structură de raportare mai armonizată și să analizeze în continuare datele generate de rapoartele elaborate în urma inspecțiilor OAV și evaluările statelor membre în ceea ce privește planurilor naționale multianuale de control (PNMC); recunoaște că auditurile DG SANTE reprezintă o sursă importantă de informații pentru Comisie în ceea ce privește evaluarea punerii în aplicare a prezentului regulament; invită Comisia să efectueze cel puțin șapte vizite neanunțate în fiecare an, în conformitate cu recomandarea Curții de Conturi;

23.  invită Comisia să ofere statelor membre orientări cu privire la modul în care sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) poate fi utilizat pentru a sprijini pregătirea analizelor de risc pentru inspecțiile privind transportul animalelor vii, așa cum a recomandat Curtea de Conturi în raportul său special din 2018, care constată că autoritățile responsabile cu inspecțiile în domeniul transporturilor din statele membre utilizau rar informații din sistemul TRACES pentru a direcționa inspecțiile; solicită un sistem de monitorizare mai eficient și mai transparent, care să prevadă accesul public la informațiile colectate prin TRACES; solicită, de asemenea, creșterea numărului de inspecții anuale efectuate de OAV;

24.  invită statele membre să intensifice controalele de-a lungul întregului lanț de producție și, în special, să desfășoare inspecții eficiente și sistematice a loturilor de animale înainte de încărcare pentru a pune capăt practicilor care încalcă regulamentul și înrăutățesc condițiile de transport al animalelor pe uscat sau pe mare, cum ar fi autorizarea continuării transportului pe distanțe lungi în cazul mijloacelor de transport supraaglomerate și a animalelor inapte sau acceptarea în continuare a funcționării unor puncte de control care au dotări inadecvate pentru odihna, hrănirea și adăparea animalelor transportate;

25.  este îngrijorat de numărul mic al inspecțiilor din unele state membre și de faptul că nivelul încălcărilor raportate în respectivele state membre este scăzut sau egal cu zero; pune sub semnul întrebării acuratețea sistemelor de inspecție și raportarea; invită statele membre care fac inspecții rar sau deloc să le efectueze în număr suficient și să înainteze Comisiei rapoarte de inspecție cuprinzătoare;

26.  invită statele membre să inspecteze și transporturile intraeuropene atunci când animalele sunt încărcate în vehicule pentru a verifica respectarea cerințelor Regulamentului nr. 1/2005;

27.  este de acord cu Comisia că inspectarea în etapa de încărcare de către autoritățile competente a tuturor loturilor destinate țărilor din afara UE constituie o bună practică(10); consideră că un procentaj din transporturile în interiorul UE ar trebui, de asemenea, să fie inspectat în faza de încărcare, proporțional cu numărul de încălcări raportate de ONG-uri și de inspecțiile OAV; consideră că, la încărcare, autoritățile competente ar trebui să verifice dacă cerințele din regulament referitoare la suprafață și la spațiul pe înălțime sunt respectate, dacă ventilația și sistemele de alimentare cu apă funcționează bine, dacă dispozitivele de adăpare funcționează în mod adecvat și sunt adecvate pentru speciile transportate, dacă nu sunt încărcate animale inapte și dacă se transportă o cantitate suficientă de furaje și așternut;

28.  invită statele membre să se asigure că există un număr suficient de instalații de adăpare accesibile, curate și funcționale, în conformitate cu nevoile fiecărei specii, că rezervorul de apă este plin și că există o cantitate suficientă de așternut curat;

29.  invită statele membre să se asigure că autoritățile competente verifică dacă jurnalele de călătorie conțin informații realiste și dacă respectă articolul 14 alineatul (1) din regulament;

30.  invită statele membre să se asigure că vehiculele de transport respectă cerințele minime din punct de vedere al spațiului stabilite în capitolul VII din anexa I la regulament și că, în cazul în care se înregistrează temperaturi ridicate, animalelor li se asigură spațiu suplimentar în mod proporțional;

31.  invită statele membre să se asigure că înălțimea internă a vehiculelor de transport respectă standardele minime și că nu există spații între podea sau peretele vehiculului și pereții despărțitori;

32.  recunoaște că s-au înregistrat progrese în privința transportului animalelor în interiorul UE, dar este îngrijorată de numărul de semnalări ale utilizării unor vehicule necorespunzătoare pentru transportul de animale pe uscat și pe apă și solicită intensificarea monitorizării și a sancționării acestor practici; recunoaște că cerințele prevăzute la articolele 20 și 21 din regulament privind transportul cu nave pentru transportul animalelor sunt adesea neglijate; cere statelor membre să nu autorizeze utilizarea vehiculelor și a navelor pentru transportul animalelor care nu respectă dispozițiile regulamentului și să retragă autorizațiile deja emise în caz de nerespectare; solicită statelor membre să adopte proceduri mai riguroase atât în certificarea și aprobarea vehiculelor, cât și în acordarea de certificate de competență conducătorilor auto;

33.  solicită, de aceea, adoptarea de standarde armonizate și obligatorii pentru autorizarea vehiculelor și a navelor ca mijloace de transport pentru animale, care ar trebui elaborate de o autoritate centrală a UE; întrucât această autoritate ar trebui să fie responsabilă cu stabilirea caracterului adecvat al mijlocului de transport pentru transportul animalelor din punct de vedere al stării vehiculelor și al naturii echipamentului acestora (de exemplu, prezența la bord a unui sistem adecvat de navigație prin satelit);

34.  invită operatorii să asigure formarea temeinică a conducătorilor auto și a însoțitorilor în conformitate cu anexa IV din regulament, pentru a asigura tratamentul corect al animalelor;

35.  recunoaște că unele state membre au nave și porturi care respectă standardele impuse, dar subliniază că, cu toate acestea, în timpul transportului maritim predomină condițiile precare, în special la încărcare și descărcare; solicită statelor membre să adopte proceduri mai riguroase de certificare și aprobare a navelor, să îmbunătățească verificarea navelor pentru transportul animalelor înainte de încărcare și pe cea a stării animalelor și să inspecteze în mod adecvat operațiunile de încărcare, în concordanță cu regulamentul; invită statele membre să prezinte Comisiei planuri detaliate cu privire la instalațiile de inspecție; invită Comisia să întocmească, să actualizeze și să difuzeze o listă a porturilor care dispun de instalații adecvate de inspecție a animalelor; solicită autorităților competente să nu aprobe jurnalele de călătorie care indică intenția de a utiliza porturi care nu sunt echipate cu astfel de instalații; solicită statelor membre să își adapteze porturile și să își întrețină navele pentru a îmbunătăți condițiile de asigurare a bunei calități a vieții animalelor în transportul maritim;

36.  solicită Comisiei să aprobe alternative inovatoare pentru controalele exporturilor în conformitate cu articolul 133 alineatul (2) din Regulamentul 2016/429(11), precum inspecțiile pe platformă, care duc la îmbunătățirea bunăstării animalelor prin reducerea gradului de încărcare și prin eliminarea condiției de descărcare a animalelor, ceea ce reduce duratele de așteptare;

37.  ia act de faptul că cerința privind certificatele de sănătate animală pentru transport în toate statele membre încurajează în mod greșit alegerea destinațiilor naționale în locul celei mai apropiate destinații posibile; solicită Comisiei să se folosească de competențele care îi revin în temeiul articolului 144 alineatul (1) din Regulamentul 2016/429 pentru a adopta un act delegat care să ofere o derogare pentru deplasările care prezintă un risc scăzut de răspândire a bolilor;

Durata deplasărilor

38.  insistă ca durata deplasării pentru toate animalele transportate să fie cât mai scurtă posibil, ținând seama de diferențele geografice între statele membre și în concordanță cu considerentul 5 din regulament, care prevede că „din considerente de bunăstare a animalelor, transportul animalelor în călătorii de lungă durată ... ar trebui limitat în cea mai mare măsură posibilă” și în conformitate cu considerentul 18, care prevede că „deplasările de lungă durată pot fi mai dăunătoare pentru bunăstarea animalelor decât cele de scurtă durată”;

39.  insistă asupra necesității ca durata de transportare a animalelor, inclusiv cea de încărcare și descărcare, să țină seama de recomandările medicilor veterinari pentru fiecare specie în parte, indiferent dacă transportul se face pe uscat, pe mare sau pe calea aerului;

40.  regretă încălcările regulamentului care constau în absența aplicării sau aplicarea neadecvată a normelor specifice privind animalele neînțărcate cum ar fi vițeii, mieii, iezii, mânjii și purceii care sunt încă hrăniți cu lapte și solicită adoptarea unor măsuri mai detaliate pentru a garanta pe deplin tratamentul adecvat al acestor animale în timpul transportului;

41.  invită statele membre să se asigure că animalele neînțărcate sunt descărcate timp de cel puțin o oră, astfel încât să li se poată da electroliți sau înlocuitori de lapte, și nu sunt transportate timp mai mult de opt ore în total;

42.  subliniază că documentele de planificare a transportului specifică adesea doar locul și nu oferă adrese precise ale punctelor de control, de aprovizionare și de adunare, ceea ce face mult mai dificilă efectuarea de controale;

43.  solicită ca, ținând seama de Rezoluția Parlamentului European din 12 decembrie 2012, timpul de deplasare a animalelor să fie cât mai scurt posibil și să se evite în special deplasările lungi și foarte lungi, precum și călătoriile în afara UE prin utilizarea unor strategii alternative, cum ar fi asigurarea unor unități locale sau mobile de sacrificare viabile din punct de vedere economic și echilibrat distribuite în apropierea fermelor de creștere a animalelor, promovarea circuitelor scurte de distribuție și a vânzărilor directe, înlocuirea transportului animalelor de reproducție cu transportul materialului seminal sau al embrionilor și transportul carcaselor și al produselor din carne, precum și prin intermediul unor inițiative de reglementare sau de altă natură în statele membre pentru a facilita sacrificarea la fermă; invită Comisia să definească în mod clar o durată mai mică a deplasării ca fiind adecvată în cazul transportului tuturor speciilor de animale și în cazul transportului animalelor neînțărcate;

44.  constată că diverse cerințe, precum și condițiile schimbătoare de pe piață și deciziile politice au făcut ca abatoarele mici să devină neviabile din punct de vedere economic, ceea ce a dus la o scădere generală a numărului lor; îndeamnă Comisia și autoritățile locale din statele membre să sprijine și să promoveze, acolo unde este necesar, posibilitatea asigurării de unități de sacrificare la fermă, de sacrificare locală sau mobilă viabile economic și de unități de prelucrare a cărnii în statele membre, astfel încât animalele să fie sacrificate cât mai aproape posibil de locul lor de creștere, ceea ce este și în interesul păstrării locurilor de muncă în zonele rurale; invită Consiliul și Comisia să elaboreze o strategie pentru a trece la un model de producție animală mai regional în care, ori de câte ori este posibil, ținând cont de diferențele geografice, animalele să se nască, să fie îngrășate și sacrificate în aceeași regiune, în loc să fie transportate pe distanțe extrem de lungi;

45.  îndeamnă Comisia să analizeze modurile în care pot fi oferite stimulente pentru agricultori, abatoare și industria cărnii pentru a-i determina să sacrifice animalele în cadrul celor mai apropiate unități de sacrificare, cu scopul de a preveni perioadele îndelungate de transport al animalelor și a reduce emisiile; invită Comisia să faciliteze soluțiile inovatoare în acest sens, cum ar fi unitățile mobile de sacrificare, garantând în același timp standarde ridicate de bunăstare a animalelor;

46.  consideră că, în anumite cazuri, o reducere a duratei permise a călătoriei, astfel cum este stabilită în prezent în capitolul V din anexa 1 la regulament, nu ar fi viabilă și că, prin urmare, ar trebui găsite soluții pentru cazurile în care circumstanțele geografice și izolarea rurală impun transportul animalelor pe uscat și/sau pe mare pentru continuarea producției sau în vederea sacrificării;

47.  invită statele membre să permită sacrificarea de urgență direct în fermele de creștere și de îngrășare a animalelor, după caz, dacă se constată că un animal nu este apt pentru a fi transportat și dacă primele măsuri de ajutor se dovedesc a fi ineficiente, pentru a evita suferința inutilă a animalelor;

48.  observă că valoarea societală și economică a unui animal poate avea un impact asupra standardului de transport al acestuia; subliniază că standardele de transport pentru animalele de reproducție în domeniul creșterii cailor sunt de înaltă calitate;

49.  invită Comisia să elaboreze o strategie care să asigure trecerea de la transportul de animale vii la desfășurarea cu preponderență a unui comerț cu carne și carcase și cu material germinativ, dat fiind efectul pe care transportul animalelor vii îl are asupra mediului, asupra calității vieții animalelor și asupra sănătății; consideră că toate aceste strategii trebuie să vizeze factorii economici care influențează decizia de a transporta animale vii; solicită Comisiei să includă în această strategie transportul către țări terțe;

50.  solicită statelor membre să asigure în abatoare programe de sacrificare a animalelor cu respectarea preceptelor religioase, având în vedere că o mare parte a exportului de animale este destinată piețelor din Orientul Mijlociu.

51.  recunoaște actuala denaturare a pieței cauzată de tarifele diferite aplicate animalelor vii și cărnii, care stimulează puternic comerțul cu animale vii; îndeamnă Comisia ca, alături de partenerii săi comerciali, să examineze această denaturare în vederea reducerii comerțului cu animale vii și, acolo unde este cazul, să înlocuiască aceste vânzări de animale cu vânzări de carne;

52.  reamintește că, în temeiul regulamentului existent, o pauză de odihnă la un post de control autorizat este obligatorie după o perioadă maximă de transport în cazul ecvideelor domestice și al animalelor domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, dacă transportul depășește opt ore;

Bunăstarea animalelor

53.  invită autoritățile competente din statele membre să asigure prezența medicilor veterinari oficiali la punctele de ieșire din UE, care să aibă sarcina de a verifica dacă animalele sunt apte să își continue călătoria și dacă vehiculele și/sau navele îndeplinesc cerințele regulamentului; observă, în special, că articolul 21 din regulament prevede ca medicii veterinari să verifice vehiculele înainte ca acestea să părăsească teritoriul UE, pentru a se asigura că acestea nu sunt încărcate excesiv, oferă suficient spațiu deasupra animalelor, au așternuturi, precum și hrană și apă pentru animale în cantități suficiente și că sistemele de ventilație și adăpare funcționează corect;

54.  încurajează utilizarea unor planuri de urgență pentru toate călătoriile, inclusiv, de exemplu, a unor camioane de înlocuire și a unor centre de urgență, pentru a permite transportatorului să reacționeze în mod eficient în situații de urgență și pentru a reduce impactul unei întârzieri sau al unui accident asupra animalelor transportate în scopul reproducerii sau al sacrificării, așa cum li se cere deja transportatorilor pe distanțe lungi în temeiul regulamentului;

55.  insistă asupra faptului că legislația din domeniul calității vieții animalelor ar trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice și pe ultimele tehnologii; regretă faptul că, în pofida unor recomandări clare din partea EFSA și a solicitării exprimate de Parlament în rezoluția sa din 2012, Comisia nu a actualizat normele privind transportul animalelor ținând seama de cele mai recente cunoștințe științifice; invită, prin urmare, Comisia să actualizeze normele ce vizează anumite nevoi, pe baza celor mai recente cunoștințe științifice și tehnologii, în special în ceea ce privește factorii precum existența unor instalații adecvate de ventilare și de control al temperaturii și umidității în toate vehiculele, existența unor sisteme de adăpare și de furaje lichide adecvate, în special pentru animalele neînțărcate, densități reduse ale efectivelor de animale și existența unui anumit spațiu minim deasupra animalelor, precum și adaptarea vehiculelor la nevoile fiecărei specii de animale; subliniază faptul că în avizul emis de EFSA, pe lângă durata călătoriei, se indică și alte aspecte privind bunăstarea animalelor, cum ar fi încărcarea și descărcarea în condiții adecvate, precum și modul în care sunt concepute vehiculele;

56.  își exprimă îngrijorarea cu privire la călătoriile în care animalele sunt adăpate cu apă contaminată, improprie pentru consum, și nu au acces la apă din cauza funcționării defectuoase sau a amplasării necorespunzătoare a dispozitivelor de adăpare; subliniază că vehiculele utilizate pentru transportul animalelor vii trebuie să asigure o cantitate suficientă de apă în timpul călătoriilor și, în orice caz, cantitatea furnizată ar trebui să fie adaptată nevoilor specifice ale speciilor de animale transportate și numărului acestora;

57.  salută angajamentul asumat de Comisie de a elabora indicatori ai bunăstării animalelor, care ar trebui să promoveze rezultate mai bune ale bunăstării animalelor în timpul transportului; consideră că serviciile Comisiei ar trebui să elaboreze fără întârziere acești indicatori, care să completeze cerințele legislative în vigoare;

58.  solicită Comisiei să garanteze că orice viitoare revizuire a legislației privind tratamentul corespunzător al animalelor în timpul transportului se bazează pe indicatori obiectivi și fiabili din punct de vedere științific, pentru a evita deciziile arbitrare cu un impact economic nejustificat asupra sectoarelor creșterii animalelor;

59.  insistă asupra faptului că, în temeiul legislației UE, fermierilor le revine responsabilitatea legală de a garanta că animalele lor nu vor suferi vătămări, prejudicii sau orice suferință evitabilă în timpul transportului;

60.  subliniază că încălcările sunt adesea cauzate de caracterul inadecvat al sistemelor de ventilație ale vehiculelor utilizate pentru transportul animalelor vii pe distanțe lungi și că, în aceste situații, animalele sunt închise în spații mici cu temperaturi extreme, cu mult peste limitele de temperatură și de toleranță stabilite în regulament;

61.  invită Comisia să asigure în toate statele membre practicarea asomării, în toate cazurile fără excepție, înainte de sacrificarea animalelor conform ritualurilor religioase;

62.  regretă că compartimentele destinate animalelor nu oferă întotdeauna suficient spațiu pentru a permite o ventilație adecvată în interiorul vehiculelor și că sunt împiedicate mișcările naturale ale animalelor, acestea fiind deseori obligate să stea în poziții nefirești pentru perioade îndelungate, încălcând în mod clar specificațiile tehnice stabilite la articolul 6 și în capitolul II punctul 1.2 din anexa I la regulament;

63.  consideră că este necesar să se impună prezența obligatorie a medicilor veterinari la bordul navelor utilizate pentru transportul animalelor vii, să se raporteze și să se consemneze numărul de animale care mor în timpul călătoriei și să se elaboreze planuri de urgență pentru a face față situațiilor pe mare care ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării animalele în timpul transportului;

64.  ia act de faptul că fermierii, transportatorii și autoritățile competente din statele membre interpretează și pun în aplicare în mod diferit Regulamentului (CE) nr. 1/2005, în special în ceea ce privește măsura în care animalele sunt apte pentru transport; invită Comisia să revizuiască regulamentul pentru a preciza mai exact cerințele în materie de transport, dacă este cazul; îndeamnă Comisia și statele membre să garanteze, în contextul existenței unor condiții echitabile pentru toți, că în viitor regulamentul este pus în aplicare și implementat într-un mod armonizat și uniform în întreaga Uniune, în special în ceea ce privește măsura în care animalele sunt apte pentru transport;

65.  invită Comisia să elaboreze o definiție de lucru completă a ceea ce constituie „apt pentru transport” în raport cu animalele și să elaboreze orientări practice pentru evaluarea acestui aspect; invită statele membre să asigure activități de sensibilizare și de informare, inclusiv cursuri de formare solide, periodice și obligatorii, precum și instruirea și certificarea conducătorilor auto, transportatorilor, comercianților, centrelor de colectare, abatoarelor, medicilor veterinari, agenților de frontieră și tuturor operatorilor care participă la transportul animalelor, pentru a reduce nivelurile ridicate de încălcare a normelor în materie de adecvare; invită operatorii să asigure formarea temeinică a conducătorilor auto și a însoțitorilor în conformitate cu anexa IV la regulament;

66.  solicită o vigilență strictă pentru a se asigura că nu sunt transportate animale bolnave, slabe, animale de greutate mică, animale în lactație, femele gestante și femele care nu au atins perioada de înțărcare necesară;

67.  subliniază că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005, există deja obligația ca animalele transportate pe distanțe lungi să fie adăpate, hrănite și să aibă posibilitatea să se odihnească la intervale corespunzătoare, adaptate la nevoile animalelor în funcție de specia și vârsta acestora; îndeamnă Comisia să monitorizeze mai eficient respectarea deplină și armonizată a acestor cerințe legale de către toate statele membre;

68.  subliniază că statele membre trebuie să se asigure că transportul de animale este bine organizat și că se ține cont de condițiile meteorologice, precum și de tipul de transport; invită statele membre să se asigure că jurnalele de călătorie și planurile de transport sunt aprobate numai în cazul în care nu se prognozează temperaturi mai mari de 30 °C pe durata întregii perioade de transport;

69.  subliniază că, atunci când animalele trebuie descărcate în țări terțe pentru o perioadă de repaos de 24 de ore, organizatorul trebuie să identifice un loc de odihnă cu instalații echivalente cu cele ale unui punct de control din UE; invită autoritățile competente să inspecteze în mod regulat aceste instalații și să nu aprobe jurnalele de călătorie dacă nu s-a confirmat că locul propus pentru odihnă dispune de instalații echivalente cu cele din UE;

70.  invită statele membre să se asigure că planificarea transporturilor include dovada unei rezervări efectuate la un punct de control, inclusiv a hranei pentru animale, a apei și a așternutului proaspăt; invită Comisia să definească cerințele privind amplasarea locurilor de odihnă și instalațiile cu care sunt dotate acestea;

71.  ia act de faptul că reducerea densității animalelor în transport și întreruperea deplasărilor pentru a le permite animalelor să se odihnească au un efect economic negativ asupra transportatorilor, fapt ce poate afecta manipularea corespunzătoare a animalelor transportate; invită Comisia să încurajeze inițiative privind manipularea corespunzătoare a animalelor transportate;

72.  invită statele membre să asigure o îmbunătățire a evidențelor privind perioadele de gestație ținute în ferme;

73.  invită Comisia să formuleze orientări, pe baza cunoștințelor științifice, privind asigurarea cu apă a animalelor transportate în cuști și condițiile de transportare a puilor care promovează un nivel de bunăstare ridicat;

74.  reamintește că statele membre trebuie să găsească soluții pentru a asigura bunăstarea animalelor la sfârșitul ciclului lor de viață și de producție;

Ajutorul economic

75.  solicită utilizarea pe scară mai largă a măsurii de dezvoltare rurală „plăți pentru bunăstarea animalelor”, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013(12), care oferă sprijin pentru standarde ridicate de bunăstare a animalelor ce depășesc standardele obligatorii aplicabile;

76.  solicită ca viitoarea reformă a PAC să mențină și să consolideze legătura dintre plățile din cadrul PAC și existența unor condiții îmbunătățite legate de bunăstarea animalelor, care să respecte sau să depășească standardele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1/2005;

77.  insistă asupra instituirii unui sprijin pentru măsurile ce asigură o distribuție echilibrată a abatoarelor în statele membre, ținând cont de efectivele de animale din diferite regiuni;

Țările terțe

78.  își exprimă îngrijorarea cu privire la consemnarea constantă a unor probleme legate de transportul și bunăstarea animalelor în anumite țări terțe; observă că sacrificarea în anumite țări terțe către care sunt trimise animale din UE le provoacă acestora suferințe extreme și îndelungate și încalcă sistematic standardele internaționale ale OIE privind bunăstarea în momentul sacrificării; deși este conștient de faptul că cererea din țările terțe este deseori pentru animale vii, invită Comisia și statele membre să promoveze înlocuirea transportului de animale vii către țările terțe cu transportul de carne sau de carcase, precum și transportul de material seminal sau de embrioni în locul animalelor de reproducere;

79.  invită Comisia să solicite în cadrul negocierilor sale comerciale bilaterale cu țările terțe aplicarea prevederilor UE privind protecția animalelor și să pledeze în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în favoarea aplicării la nivel internațional a dispozițiilor UE în domeniu;

80.  regretă faptul că standardele practicate de anumite țări terțe nu sunt la fel de ridicate ca cele din Uniune; invită Comisia să consolideze cerințele existente față de partenerii comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce privește comerțul cu animale și transportul acestora, în așa fel încât acestea să fie cel puțin la fel de stricte precum cele din UE. invită statele membre care exportă în țări terțe să colaboreze cu autoritățile locale pentru a îmbunătăți standardele în materie de bunăstare a animalelor;

81.  solicită respectarea consecventă și integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul transporturilor de animale care presupun o deplasare îndelungată ce începe pe teritoriul UE și continuă în afara acestuia, transportatorul, pentru a obține autorizația de pornire, este obligat să prezinte un jurnal de călătorie care să fie realist în ceea ce privește respectarea normelor, acordând o atenție deosebită temperaturilor prognozate; invită autoritățile competente ca, în cazurile în care animalele trebuie să fie descărcate, conform hotărârii Curții, pentru o perioadă de odihnă de 24 de ore într-o țară terță, să aprobe jurnalele de călătorie numai dacă organizatorul a identificat un loc de odihnă care oferă condiții echivalente cu cele ale unui punct de control; reamintește, în acest sens, și faptul că singura listă de adăposturi pentru animale pe rutele din țări terțe datează din 2009, adesea fără detalii privind adresa exactă, ceea ce face mult mai dificilă efectuarea inspecțiilor necesare prevăzute în legislația UE; solicită medicilor veterinari oficiali de la punctele de ieșire să verifice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005, că sunt respectate dispozițiile acestui regulament înainte ca vehiculele să părăsească teritoriul UE;

82.  reamintește, de asemenea, în acest context, propunerea Comisiei de directivă privind protecția persoanelor care denunță cazurile de încălcare a legislației UE (avertizorii) [COM(2018)0218], în special în contextul controalelor veterinare;

83.  regretă întârzierile la frontiere și în porturi, care sunt adesea îndelungate, și atrage atenția asupra accentuării durerii și a suferinței animalelor din această cauză; invită statele membre învecinate cu țări terțe să asigure zone de repaos unde animalele să poată fi descărcate și hrănite, adăpate, lăsate să se odihnească și să beneficieze de îngrijiri veterinare, astfel încât jurnalele de călătorie să poată fi completate în mod corespunzător, și să deschidă în cadrul vămilor benzi-expres speciale de circulație pentru animalele transportate, care să aibă personal suficient, astfel încât să se reducă perioadele de așteptare, fără însă a compromite calitatea controalelor sanitare și vamale la frontieră; invită, de asemenea, statele membre să coopereze mai eficient în planificarea transporturilor de animale, pentru a evita situația în care la controalele la frontieră ajung prea multe animale în același timp;

84.  invită Comisia să intensifice cooperarea și comunicarea, inclusiv asistența reciprocă și schimbul accelerat de informații, între autoritățile competente din toate statele membre și din țările terțe pentru a reduce problemele legate de bunăstarea animalelor și de îmbolnăvirea animalelor cauzate de administrarea defectuoasă, garantând că exportatorii respectă integral cerințele administrative; invită Comisia să promoveze la nivel internațional bunăstarea animalelor și să desfășoare inițiative pentru a sensibiliza în mai mare măsură țările terțe ;

85.  solicită Comisiei să exercite presiuni asupra țărilor de tranzit care ridică obstacole birocratice și de siguranță ce întârzie inutil transportul animalelor vii;

86.  invită statele membre și Comisia să acorde o atenție deosebită încălcărilor legislației privind bunăstarea animalelor comise pe durata transportului de animale către țări terțe pe fluvii și pe mare și să evalueze eventualele încălcări ale legislației, cum ar fi aruncarea – interzisă prin lege – a animalelor moarte de pe nave în Marea Mediterană (cu crotaliile adesea tăiate), deoarece, de multe ori, acestea nu pot fi eliminate în porturile de destinație;

87.  atrage atenția asupra Deciziei 2004/544/CE a Consiliului privind semnarea Convenției Europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional(13), conform căreia transportul se poate face: între două state membre, tranzitând teritoriul unui stat nemembru; între un stat membru și un stat nemembru; sau direct între două state membre;

88.  subliniază că, atât timp cât standardele țărilor terțe privind transportul animalelor nu sunt aliniate cu cele ale UE, iar punerea lor în aplicare nu este suficient de riguroasă pentru a asigura respectarea integrală a regulamentului, transportul de animale vii către țările terțe ar trebui să facă obiectul unor acorduri bilaterale prin care să se reducă aceste diferențe, iar dacă acest lucru nu este posibil, transportul de animale vii către țările terțe ar trebui interzis;

89.  reamintește statelor membre că, în temeiul jurisprudenței constante(14), acestea pot introduce norme naționale mai stricte pentru protecția animalelor în timpul transportului, atât timp cât aceste norme sunt coerente cu obiectivul principal al Regulamentului (CE) nr. 1/2005;

90.  invită Comisia să promoveze schimbul de bune practici și de măsuri de echivalență reglementară cu țările terțe în ceea ce privește transportul animalelor vii;

91.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi Europene, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 3, 5.1.2005, p. 1.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

(3)

JO C 434, 23.12.2015, p. 59.

(4)

Jurnalul Oficial EFSA, 2011:9(1):1966.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0096.

(6)

Hotărârea Curții de Justiție (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene din 14 noiembrie 2018, intitulat: „Bunăstarea animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambițioase și punerea în practică”.

(8)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966

(9)

JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

(10)

„Raportul final al unui audit efectuat în Țările de Jos între 20 februarie 2017 și 24 februarie 2017 pentru a evalua calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări din afara UE”, Comisia Europeană, Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară, 2017.

(11)

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”).

(12)

JO L 347, 20.12.2013, p. 347.

(13)

JO L 241, 13.7.2004, p. 21.

(14)

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14.10.2004 – cauza C-113/02, Comisia Comunităților Europene/Regatul Țărilor de Jos, și Hotărârea Curții de Justiție (Camera a treia) din 8.5.2008 – cauza C-491/06, Danske Svineproducenter.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Prezentul raport oferă informații cu privire la stadiul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005, care reglementează protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului. Se formulează mai multe recomandări de politică, menite să îmbunătățească punerea sa în aplicare, care nu se face încă în măsură suficientă și diferă de la un stat membru la altul.

Principalele constatări(1)

1.  Punerea în aplicare insuficientă

1.1.  Date incomplete, incoerente și nefiabile pentru a analiza punerea în aplicare

Abordările în materie de colectare a datelor diferă atât de mult între statele membre, încât este dificil să se efectueze o analiză coerentă a punerii în aplicare a regulamentului. În plus, așa cum a subliniat raportul special al Curții de Conturi din 2018 privind bunăstarea animalelor în UE, Comisia a recunoscut că datele raportate de statele membre nu sunt complete, coerente, fiabile sau suficient de detaliate pentru a permite formularea unor concluzii privind conformitatea la nivelul UE(2).

TRACES (platforma online a UE utilizată pentru a monitoriza deplasările transfrontaliere, pe distanțe lungi, ale animalelor în UE) conține instrumente de informare și raportare pe care autoritățile ar putea să le utilizeze pentru a efectua inspecții specifice ale transporturilor de animale. Așa cum se precizează în raportul său special, Curtea de Conturi a constatat că autoritățile statelor membre responsabile de inspecțiile transporturilor au utilizat rar informațiile TRACES pentru a efectua inspecții specifice.

În plus, înregistrarea respectării orientărilor privind adecvarea animalelor pentru transport la nivelul statelor membre a început abia recent să producă date analizabile (s-au publicat până acum doar datele pentru 2014, 2015, și, recent, pentru 2016), astfel încât lipsesc date publice și indicatori adecvați privind evoluția bunăstării animalelor în timpul transportului de animale vii. Faptul cel mai surprinzător este că, așa cum rezultă dintr-o analiză a rapoartelor de inspecție ale statelor membre, există diferențe enorme între statele membre în ceea ce privește numărul de inspecții, care variază de la zero (!) la mai multe milioane (!) pe an, ca și incidența încălcărilor, care variază de la zero la 16,6%. Acest lucru sugerează că statele membre adoptă abordări diferite în ceea ce privește inspecțiile, de exemplu strategii bazate pe selecția prin sondaj față de cele bazate pe riscuri.

Este evident nevoie de standarde minime comune care să permită o mai bună armonizare a colectării datelor și o mai bună evaluare a parametrilor monitorizați.

1.2.  Crește numărul transporturilor de durată lungă și foarte lungă

Milioane de animale sunt transportate an de an între statele membre și în țări terțe pe distanțe lungi în vederea creșterii sau a sacrificării. Transportul este stresant pentru animale, deoarece le expune la o serie de probleme timp de mai multe ore, probleme printre care se pot număra spațiul redus, schimbările de temperatură, cantitățile limitate de hrană și apă și mișcarea vehiculului. Pericolele în timpul transportului includ o serie de aspecte precum calitatea șofatului, prezența unor echipamente adecvate și schimbarea neprevăzută a condițiilor de drum sau a condițiilor meteorologice, ceea ce poate provoca îmbolnăvirea sau rănirea în timpul transportului a animalelor care au fost certificate a fi apte pentru transport la locul de plecare. Cu toate acestea, s-a constatat că se efectuează mult mai frecvent controale ale animalelor înainte și după deplasare decât în timpul transportului. Majoritatea controalelor se efectuează la abatoare și vizează mai ales transporturile pe distanțe scurte.

Raportorul își exprimă preocuparea în legătură cu numărul extrem de mare de rapoarte privind utilizarea unor vehicule necorespunzătoare pentru transportul rutier și naval de animale vii. În ceea ce privește mai ales comerțul cu țările terțe, animalele suferă într-o măsură și mai mare, deoarece deplasările sunt foarte lungi și includ opriri de lungă durată la frontieră pentru verificarea documentelor, a vehiculelor și a animalelor. Condițiile precare ce caracterizează transportul maritim constituie un alt motiv de îngrijorare. Statele membre ar trebui să fie mai riguroase cu privire la procedurile de certificare și de aprobare a navelor și să îmbunătățească controalele efectuate înaintea încărcării animalelor pentru a stabili dacă acestea sunt apte să fie transportate. De asemenea, în opinia raportorului, Comisia ar trebui să pună la dispoziție o listă a porturilor care dispun de instalații adecvate de inspecție a animalelor.

În plus, sunt necesare planuri de urgență pentru toate călătoriile, pentru a permite transportatorului să reacționeze în mod eficace în situații de urgență și pentru a reduce impactul unei întârzieri sau al unui accident cu implicarea animalelor.

2.  Este necesară o aplicare mai strictă și armonizată

2.1.  Sancțiuni efective și disuasive

O aplicare mai strictă și armonizată, cu sancțiuni efective și disuasive, este esențială pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor în timpul transportului. Din păcate, în ceea ce privește sistemul de sancțiuni, se pare că Comisia a ignorat Rezoluția Parlamentului din 12 decembrie 2012. Comisia a ignorat și solicitarea de a verifica dacă regulamentul prezintă incompatibilități cu cerințele legale din fiecare stat membru.

Pentru o mai bună aplicare a regulamentului, infracțiunile repetate ar trebui să atragă după sine urmărirea penală, sancțiuni, inclusiv confiscarea vehiculelor, precum și recalificarea obligatorie a celor responsabili pentru bunăstarea și transportul animalelor.

Se reamintește faptul că regulamentul conferă statelor membre competențe avansate în materie de asigurare a respectării legislației, inclusiv competența de a obliga transportatorii să introducă sisteme pentru a preveni repetarea încălcărilor și cea de a suspenda sau retrage autorizația transportatorului.

2.2.  Utilizarea tehnologiilor celor mai recente pentru a verifica jurnalele de călătorie

Autoritățile competente ar trebui să coopereze pentru a consolida asigurarea respectării legislației cu ajutorul tehnologiilor. Mai exact, tehnologiile le-ar putea servi la crearea unui circuit de informare reciprocă în timp real între statul membru de plecare, în care este redactată documentația, și statul membru de destinație. În cazul în care animalele au pornit sănătoase și au ajuns într-o stare de sănătate precară, atunci întreprinderea exportatoare trebuie să fie sancționată imediat.

3.  Actualizarea regulamentului în funcție de cele mai recente descoperiri științifice și tehnologii

Legislația din domeniul bunăstării animalelor ar trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice și pe ultimele tehnologii. Din păcate, în pofida unor recomandări clare din partea EFSA și a solicitării exprimate de Parlament în rezoluția sa din 2012, Comisia nu a actualizat normele privind transportul animalelor pentru a ține seama de cele mai recente cunoștințe științifice. Comisia ar trebui să actualizeze normele respective cât mai curând posibil, în special în ceea ce privește existența unor instalații de ventilare și răcire adecvate în toate vehiculele, existența unor sisteme de adăpare adecvate, în special pentru animalele neînțărcate, precum și existența unui spațiu minim specific pe verticală.

3.1.  Definirea a ceea ce constituie adecvare pentru transport

Includerea la încărcare a adecvării pentru a fi transportat printre criteriile de selecție este un factor major pentru a putea asigura bunăstarea animalelor în timpul transportului, deoarece riscurile în această privință sunt mai mari pentru animalele rănite sau bolnave. Este esențial ca toate animalele să fie verificate înainte de încărcare, pentru a stabili dacă sunt apte pentru transport, și ca animalele care nu sunt apte să fie îngrijite la locul de origine. Auditurile efectuate de Comisie în perioada 2007-2017 în mai multe state membre menționează aproape întotdeauna nerespectarea normelor privind adecvarea pentru transport. Cel mai mare procent de încălcări s-a înregistrat în legătură cu adecvarea pentru transport (pe locul doi aflându-se chestiunile legate de documentație). În plus, după cum s-a menționat deja, înregistrarea respectării orientărilor privind adecvarea pentru transport la nivelul statelor membre a început abia recent să producă date analizabile, astfel încât lipsesc date publice și indicatori adecvați.

Comisia ar trebui să elaboreze o definiție de lucru completă a ceea ce constituie adecvare pentru transport și să ofere cursuri de formare solide fermierilor, conducătorilor auto și medicilor veterinari, pentru a reduce nivelurile ridicate de încălcare a normelor în materie de adecvare pentru transport în statele membre.

4.  Ajutorul economic

PAC condiționează plățile acordate fermelor de anumite niveluri minime stabilite pentru bunăstarea animalelor, în timp ce politica de dezvoltare rurală îi încurajează pe fermieri să aplice standarde mai ridicate, și anume, la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 este prevăzută măsura de dezvoltare rurală „plăți pentru bunăstarea animalelor”, care oferă sprijin pentru standarde ridicate de bunăstare a animalelor ce depășesc standardele obligatorii aplicabile. Cu toate acestea, în raportul său special din 2018, Curtea de Conturi subliniază că această măsură nu a fost utilizată suficient în diferitele state membre. De fapt, zece state membre nu au utilizat-o deloc.

Viitoarea reformă a PAC ar trebui să mențină și să consolideze treptat legătura dintre plățile din cadrul PAC și existența unor condiții mai bune de viață a animalelor, care să respecte sau să depășească standardele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1/2005.

5.  Reducerea duratelor transporturilor de animale

Se reamintește că la considerentul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 se prevede că „din considerente de bunăstare a animalelor, transportul animalelor în călătorii de lungă durată [...] ar trebui limitat în cea mai mare măsură posibilă”.

5.1.  Strategii alternative pentru transportul de animale vii

În general, durata deplasărilor animalelor ar trebui să fie redusă în cea mai mare măsură posibilă, în special duratele lungi și foarte lungi. Acest lucru se realizează cel mai bine prin strategii alternative, cum ar fi existența unor instalații locale de sacrificare viabile din punct de vedere economic, înlocuirea transportului animalelor de reproducție cu utilizarea de material seminal sau embrioni și transportul de carcase și de produse din carne, precum și prin unele inițiative legislative în statele membre care să faciliteze sacrificarea în cadrul unei ferme.

Trebuie reținut că transportul cărnii și al altor produse de origine animală se realizează mai ușor din punct de vedere tehnic și este mai rațional din punct de vedere etic decât transportul animalelor vii, dacă acestea sunt transportate exclusiv în scopul de a fi sacrificate. Având în vedere aceste lucruri, Comisia ar trebui să sprijine, acolo unde este necesar, construirea de unități de sacrificare viabile din punct de vedere economic în statele membre, astfel încât animalele să fie sacrificate cât mai aproape posibil de locul în care sunt crescute. Ar trebui să se elaboreze o strategie de înlocuire a transportului de animale vii cu comerțul doar cu carne și carcase, având în vedere impactul pe care transportul animalelor vii îl are asupra mediului, a calității vieții animalelor și a siguranței alimentare.

5.2.  Alinierea standardelor privind transportul animalelor ale țărilor terțe cu standardele UE

Dat fiind că standardele practicate de țările terțe nu sunt la fel de ridicate ca cele din cadrul Uniunii, Comisia ar trebui să înăsprească cerințele existente față de partenerii comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce privește comerțul cu animale. De asemenea, este necesar să se intensifice cooperarea și comunicarea dintre autoritățile competente din toate statele membre și din țările terțe pentru a reduce problemele legate de calitatea vieții animalelor cauzate de administrarea defectuoasă.

Sunt șocante relatările privind perioadele de așteptare foarte lungi și stresante pentru animale la frontiere. Pentru a îmbunătăți această situație, se propune ca statele membre care au frontiere cu țări terțe să deschidă benzi speciale de circulație în cadrul vămilor pentru animalele transportate, astfel încât să se reducă perioadele de așteptare. În plus, statele membre și Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită încălcărilor legislației privind bunăstarea animalelor în timpul deplasărilor maritime către țări terțe.

Ar trebui să se respecte în mod coerent și pe deplin Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-424/13. Curtea a hotărât că, în cazul transporturilor de animale care presupun o deplasare îndelungată ce începe pe teritoriul UE și continuă în afara acestuia, transportatorul, pentru a obține autorizația de pornire, este obligat să prezinte un jurnal de călătorie care să fie adevărat și precis și să permită verificarea respectării Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

Raportorul este de părere că ar trebui să fie interzis transportul de animale vii către țări terțe atâta timp cât standardele acestor țări terțe privind transportul animalelor nu sunt aliniate cu cele ale UE.

Concluzii și recomandări

Raportorul este de părere că ar trebui puse în aplicare următoarele recomandări principale în materie de politici:

•  Durata deplasărilor animalelor ar trebui să fie redusă în cea mai mare măsură posibilă, în special duratele lungi și foarte lungi; acest lucru se realizează cel mai bine printr-o serie de strategii alternative, cum ar fi existența unor instalații locale de sacrificare viabile din punct de vedere economic, înlocuirea transportului animalelor de reproducție cu utilizarea de material seminal sau embrioni, precum și transportul de carcase și de produse din carne.

•  Se recomandă Comisiei să actualizeze normele pe baza celor mai recente cunoștințe științifice și tehnologii.

•  Comisia ar trebui să elaboreze o definiție de lucru completă a ceea ce constituie adecvare pentru transport și să ofere cursuri de formare fermierilor, conducătorilor auto și medicilor veterinari, pentru a reduce nivelurile ridicate de încălcare a normelor în materie de adecvare pentru transport.

•  Viitoarea reformă a PAC ar trebui să mențină și să consolideze treptat legătura dintre plățile din cadrul PAC și existența unor condiții mai bune de viață a animalelor, care să respecte sau să depășească standardele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1/2005.

•  Se recomandă să fie interzis transportul de animale vii către țări terțe atâta timp cât standardele acestor țări terțe privind transportul animalelor nu sunt aliniate cu cele ale UE.

(1)

Constatările se bazează, în special, pe două studii comandate de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, intitulate „Implementation of Regulation (EC) No 1/2005 (2009-2015), with a focus on data recording” [„Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 (2009-2015), punând accentul pe înregistrarea datelor”] și „Compliance with the technical rules on fitness for transport set out in Annex I to Regulation (EC) No 1/2005 on the protection on animals during transport” [„Respectarea normelor tehnice privind adecvarea animalelor pentru a fi transportate, prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului”].

(2)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a Directivei 98/58/CE a Consiliului privind protecția animalelor de fermă [COM(2016) 558 final din 8.9.2016] și procesul-verbal al reuniunilor punctelor de contact naționale pentru bunăstarea animalelor în timpul transportului.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (13.12.2018)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportul de punere în aplicare în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

(2018/2110(INI))

Raportoare pentru aviz (*): Karin Kadenbach

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că, în fiecare an, milioane de animale vii sunt transportate în scopuri de sacrificare sau reproducție în interiorul UE și dinspre UE spre țări terțe; ia act de faptul că, atunci când este corect pus în aplicare și respectat, Regulamentul (CE) nr. 1/2005(1) are un impact pozitiv asupra bunăstării animalelor în timpul transportului; salută orientările Comisiei cu privire la acest subiect, dar regretă că unele dintre acțiunile planificate de Comisie au fost amânate cu până la cinci ani(2); observă că există încă anumite probleme grave legate de transport și remarcă faptul că asigurarea respectării regulamentului ar părea să fie principala preocupare a persoanelor implicate în punerea sa în aplicare;

2.  regretă faptul că o serie de aspecte care țin de respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 trebuie în continuare să fie soluționate, iar printre acestea se numără supraaglomerarea, spațiul pe verticală insuficient, incapacitatea de a asigura opririle necesare pentru odihnă, hrană și apă, sistemele de ventilație și de adăpare inadecvate, transportul în condiții de căldură extremă, transportul vițeilor neînțărcați, necesitatea de a verifica dacă animalele vii sunt sau nu gestante, gradul de verificare a jurnalelor de călătorie, relația dintre încălcarea legii/asigurarea respectării legii/penalizări, impactul „mixt” al formării, educației și certificării, precum și insuficiența materialului de așternut, astfel cum au fost identificate, de asemenea, de Curtea de Conturi Europeană în Raportul său special nr. 31/2018(3), precum și de organizațiile neguvernamentale în plângerile depuse la Comisie; solicită să se realizeze îmbunătățiri privind aspectele menționate mai sus;

3.  invită statele membre și transportatorii să îmbunătățească în mod substanțial punerea în aplicare și respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 și îndeamnă Comisia să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre despre care se constată că nu respectă normele, pentru a menține bunăstarea animalelor și a asigura o concurență loială;

4.  este de acord cu Comisia că inspectarea în etapa de încărcare de către autoritățile competente a tuturor loturilor destinate țărilor din afara UE constituie o bună practică(4); consideră că o proporție din loturile transportate în interiorul UE ar trebui, de asemenea, să fie inspectate la încărcare; remarcă faptul că, la încărcare, autoritățile competente ar trebui să verifice dacă cerințele din regulament referitoare la suprafață și la spațiul pe verticală sunt respectate, dacă ventilația și sistemele de alimentare cu apă funcționează în mod corespunzător, dacă dispozitivele de adăpare funcționează în mod corespunzător și sunt adecvate pentru speciile transportate, dacă nu sunt încărcate animale care nu sunt apte și dacă se transportă o cantitate suficientă de furaje și așternut;

5.  este preocupat de faptul că încărcarea animalelor pe navele pentru animale vii se face adesea cu brutalitate; solicită autorităților competente să efectueze în mod temeinic inspecția animalelor înainte de încărcare, pentru a se asigura că acestea sunt apte să-și continue călătoria și, de asemenea, să verifice dacă operațiunile de încărcare sunt efectuate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, fără a aplica tratamente brutale și fără a folosi cu regularitate bastoanele și vergelele electrice; solicită autorităților competente să nu aprobe stabilirea de jurnale de călătorie în porturi care nu dispun de instalații care permit o inspectare corespunzătoare înainte de încărcare a animalelor;

6.  subliniază că suferința animalelor în timpul transportului determină preocupări profunde și indignare în rândul societății; ia act de faptul că, la 21 septembrie 2017, Comisia Europeană a primit peste 1 milion de semnături în sprijinul campaniei #StopTheTrucks, în cadrul căreia cetățeni europeni solicită să se pună capăt transportului pe distanțe lungi;

7.  consideră că deficiențele în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 reprezintă un exemplu clar care evidențiază că este necesar să se depună eforturi mai mari pentru a preveni incidentele grave care au un impact semnificativ asupra bunăstării animalelor și să fie inițiată urmărirea penală a celor care încalcă legea;

8.  invită Comisia să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 1/2005, în conformitate cu considerentul 11 al acestuia, pentru a-l alinia la cunoștințele științifice actuale;

9.  reamintește numeroasele întrebări parlamentare, scrisori și plângeri adresate Comisiei de către deputații în Parlamentul European, în care se subliniază încălcările sistematice ale regulamentului și se condamnă condițiile inacceptabile de stres, durere, anxietate și suferință la care sunt supuse animalele vii în timpul transportului în interiorul Uniunii și către țări terțe;

10.  regretă existența unor încălcări ale regulamentului care se referă la aplicarea necorespunzătoare a normelor privind animalele neînțărcate, cum ar fi vițeii, mieii, iezii, purceii și mânjii care sunt încă hrăniți cu lapte și solicită introducerea unor măsuri mai detaliate pentru a garanta pe deplin tratamentul corespunzător al acestor animale în timpul transportului;

11.  insistă asupra faptului că timpul de transportare a animalelor trebuie să fie limitat la opt ore, acest interval de timp incluzând și încărcarea, și că trebuie să se țină seama în mod corespunzător de recomandările medicilor veterinari pentru fiecare specie în parte, indiferent dacă transportul se face pe pământ sau pe mare; consideră că animalele neînțărcate nu ar trebui transportate pe durate mai mari de patru ore;

12.  deplânge faptul că, în ciuda recomandărilor clare făcute de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), anumite părți ale regulamentului nu sunt în conformitate cu cunoștințele științifice actuale referitoare la bunăstarea animalelor, nerespectând prevederile regulamentului în acest sens; solicită, prin urmare, norme actualizate și îmbunătățite privind:

–  existența unor instalații de ventilație și răcire în toate vehiculele/navele;

–  existența unor sisteme de adăpat corespunzătoare, în special pentru animalele neînțărcate;

–  transportul de animale care nu sunt apte;

–  existența unui spațiu minim pe verticală mai mare;

–  reducerea densității efectivelor de animale;

13.  subliniază că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005, animalele transportate pe distanțe lungi trebuie să aibă parte de apă, hrană și odihnă la intervale corespunzătoare, adaptate la nevoile animalelor în funcție de specia și vârsta acestora; îndeamnă Comisia să monitorizeze mai eficace respectarea deplină și armonizată a acestor cerințe legale de către toate statele membre ale UE;

14.  deplânge întârzierile la frontiere, care sunt adesea îndelungate, caz în care lipsa de instalații pentru odihnă, adăpare și îngrijire veterinară pot determina, de asemenea, accentuarea problemelor de sănătate și legate de bunăstarea animalelor, cauzând inclusiv suferință și decese; invită statele membre să se asigure că organizatorii își planifică călătoriile mai bine și subliniază necesitatea de a îmbunătăți comunicarea dintre autoritățile naționale din diferite state membre pentru a preveni concentrarea camioanelor care transportă animale la frontiere;

15.  observă că asigurarea respectării legislației este deosebit de dificilă atunci când, în cadrul unui transport, se traversează mai multe state membre și atunci când responsabilitatea pentru aprobarea jurnalului de călătorie, acordarea unei autorizații transportatorului sau eliberarea unui certificat de competență șoferului revine unor state membre diferite; invită toate statele membre care descoperă încălcări ale normelor să informeze celelalte state membre implicate cu privire la acestea, în cel mai scurt timp posibil; remarcă faptul că articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 conferă statelor membre competențe avansate de punere în aplicare, inclusiv competența de a suspenda sau retrage autorizația unui transportator în caz de încălcare gravă, impunând transportatorului în cauză obligația de a introduce sisteme prin care să prevină repetarea încălcării și supunând transportatorul la verificări suplimentare, cum ar fi în legătură cu prezența unui medic veterinar la încărcarea animalelor; este preocupat de faptul că, în multe state membre, aceste competențe nu sunt exercitate în mod corespunzător, iar exercitarea lor nu este monitorizată; invită statele membre care primesc astfel de notificări să adopte măsuri adecvate în timp util cu privire la acestea pentru a împiedica repetarea încălcărilor;

16.  regretă că numărul total de controale efectuate de către autoritățile naționale competente în temeiul Regulamentului nr. 1/2005 a scăzut, în pofida creșterii numărului de transporturi din UE care conțin animale vii(5); invită statele membre să crească în mod semnificativ numărul minim de controale pentru transportul animalelor vii, cu scopul de a asigura bunăstarea animalelor;

17.  este preocupat de condițiile de transport din țările terțe; invită statele membre și transportatorii să respecte cu strictețe hotărârea Curții de Justiție, care a concluzionat că Regulamentul (CE) nr. 1/2005 ar trebui să se aplice, de asemenea, cazurilor de export către țări din afara UE(6) până când loturile ajung la destinația finală; invită statele membre să efectueze controale suplimentare la punctele de ieșire din UE, pentru a verifica dacă fiecare animal este apt să își continue călătoria în afara granițelor UE;

18.  invită Comisia să se asigure că statele membre își înmulțesc și își înăspresc controalele oficiale ale transporturilor de animale vii și transmit concluziile într-un mod detaliat și transparent; îndeamnă Comisia, în acest sens, să facă public sistemul TRACES;

19.  subliniază importanța formării, educării și a certificării competențelor conducătorilor auto pentru a îmbunătăți tratamentul aplicat animalelor pe durata transportului; invită statele membre să asigure, cu ajutorul Comisiei, faptul că poate fi realizată o formare adecvată și armonizată a operatorilor implicați;

20.  solicită ca autoritățile competente din statele membre să se asigure că la punctele de ieșire din Uniune sunt prezenți medici veterinari desemnați oficial în acest scop, care să aibă sarcina de a verifica dacă vehiculele utilizate pentru transportul animalelor conțin compartimente cu spațiu suficient, pentru a evita supraaglomerarea, că există așternut, hrană și apă în cantități corespunzătoare în funcție de speciile și numărul de animale transportate și că sistemele de ventilație și de adăpare a animalelor funcționează în mod corespunzător;

21.  îndeamnă Comisia să analizeze modurile în care pot fi oferite stimulente pentru agricultori, abatoare și industria cărnii pentru a-i determina să își sacrifice animalele în cadrul celor mai apropiate instalații de sacrificare, cu scopul de a preveni perioadele îndelungate de transport al animalelor și a reduce emisiile; invită Comisia să faciliteze soluțiile inovatoare în acest sens, cum ar fi soluțiile mobile de sacrificare, garantând în același timp standarde ridicate de bunăstare a animalelor;

22.  consideră că decizia de a transporta mai degrabă carne decât animale vii poate îmbunătăți în mod semnificativ calitatea vieții animalelor și poate reduce volumul de transporturi conexe, fapt care ar avea totodată un impact pozitiv asupra mediului; invită statele membre și transportatorii să dezvolte strategii pentru a înlocui transportul animalelor vii cu transportul de produse din carne și carcase;

23.  invită Comisia să definească cerințele privind amplasarea locurilor de odihnă și instalațiile cu care sunt dotate acestea;

24.  regretă faptul că există vehicule și nave pentru animale vii care nu ar fi trebuit să fie autorizate, deoarece acestea nu sunt adecvate pentru transportul animalelor; recunoaște că cerințele prevăzute la articolele 20 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind transportul pe nave pentru animale vii sunt adesea neglijate; invită statele membre să nu autorizeze sau să nu reînnoiască autorizarea vehiculelor și/sau a navelor pentru animale vii care nu îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 1/2005 și să facă în mod temeinic inspecțiile dinaintea încărcării impuse de regulament;

25.  ia act de faptul că agricultorii, transportatorii și autoritățile competente din statele membre pot da interpretări diferite Regulamentului (CE) nr. 1/2005, în special în ceea ce privește măsura în care animalele sunt apte pentru transport; invită Comisia să revizuiască regulamentul pentru a clarifica cerințele în materie de transport, dacă este necesar;

26.  subliniază necesitatea de a impune prezența obligatorie a medicilor veterinari la bordul navelor utilizate pentru transportul animalelor pe mare, de a raporta și de a lua în considerare numărul de animale care au murit în timpul călătoriei pe mare și de a elabora planuri de urgență pentru a face față situațiilor pe mare care ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării animalelor transportate;

27.  deplânge faptul că, potrivit Comisiei, datele raportate de statele membre nu sunt întotdeauna complete, coerente, fiabile sau suficient de detaliate pentru a permite formularea unor concluzii privind conformitatea la nivelul UE; invită Comisia și statele membre să elaboreze indicatori fiabili și date publice pentru a măsura bunăstarea animalelor în timpul transportului de animale vii;

28.  îndeamnă Comisia ca, în cooperare cu statele membre, să depună eforturi pentru a alinia mai bine nivelurile sancțiunilor în cazul încălcărilor, deoarece acestea pot fi de peste 10 ori mai severe în unele state membre în comparație cu altele; reamintește că sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive; îndeamnă Comisia să elaboreze o foaie de parcurs pentru a alinia sistemele de sancțiuni în toate statele membre;

29  recomandă ca UE să își mărească ritmul investițiilor în dezvoltarea de sisteme de creștere a animalelor la scară mai mică și la nivel local, precum și în promovarea unei alimentații sănătoase pe bază de plante, care să înlocuiască actualul consum ridicat de produse de origine animală;

30.  solicită Comisiei să întocmească, pe baza rapoartelor de inspecție și de punere în aplicare, o listă neagră cu operatorii care se fac vinovați de încălcări grave și repetate ale regulamentului; solicită Comisiei să actualizeze și să publice aceste liste negre în mod frecvent și să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre, atât în domeniul transporturilor, cât și în cel al guvernanței;

31.  ia act de faptul că transportarea vițeilor este permisă de la vârsta de 14 zile; consideră că este imposibil să se satisfacă nevoile animalelor foarte tinere în timpul transportului, inclusiv nevoia naturală a vițeilor de a suge lapte de la mamele lor, astfel că solicită Comisiei să pună capăt acestei practici;

32.  solicită Comisiei Europene să se asigure că orice viitoare revizuire a legislației privind tratamentul corespunzător al animalelor în timpul transportului se bazează pe indicatori obiectivi și fiabili din punct de vedere științific pentru a evita deciziile arbitrare cu un impact economic nejustificat asupra sectoarelor creșterii animalelor;

33.  invită Comisia să evalueze posibilele încălcări ale Convenției internaționale pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78);

34.  invită Comisia să evalueze eventualele încălcări ale Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS), ale Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului(7) și ale articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

35.  regretă că autoritățile statelor membre responsabile de inspectarea transporturilor folosesc rareori informațiile din sistemul TRACES pentru a direcționa inspecțiile cu scopul de a monitoriza deplasările pe distanțe lungi în interiorul UE și deplasările transfrontaliere ale animalelor, parțial ca urmare a unor restricții impuse accesului utilizatorilor(8); invită Comisia și statele membre să promoveze și să simplifice utilizarea acestui instrument interactiv de căutare;

36.  solicită să se folosească un sistem de urmărire prin GPS, indiferent de distanța pe care se efectuează transportul;

37.  constată că, de regulă, autoritățile statelor membre deleagă către autoritățile locale responsabilitatea pentru efectuarea analizelor de risc aferente inspecțiilor transporturilor(9); îndeamnă statele membre să instituie sisteme prin care să verifice existența, calitatea și punerea în aplicare a analizelor de risc locale;

38.  invită Comisia să prezinte anual Parlamentului un raport referitor la acțiunile sale privind protecția animalelor în timpul transportului;

39.  îndeamnă Comisia să evalueze eventualele încălcări ale legislației comise pe durata transportului de animale din UE către țări terțe pe mare, cum ar fi aruncarea – interzisă prin lege – a animalelor moarte de pe nave în Marea Mediterană (cu crotaliile adesea tăiate), deoarece, de multe ori, acestea nu pot fi lăsate în porturile de destinație.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).

(2)

Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene din 14 noiembrie 2018, intitulat: „Bunăstarea animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambițioase și punerea în practică”.

(3)

Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene din 14 noiembrie 2018, intitulat: „Bunăstarea animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambițioase și punerea în practică”.

(4)

Raportul final al unui audit efectuat în Țările de Jos între 20 februarie 2017 și 24 februarie 2017 pentru a evalua calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări din afara UE, Comisia Europeană, Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară, 2017.

(5)

Studiu – „Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe – Evaluarea implementării la nivel european”, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS), 2018, p. 31.

(6)

Hotărârea Curții de Justiție din 23 aprilie 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

JO L 131, 28.5.2009, p. 57.

(8)

Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene din 14 noiembrie 2018, intitulat: „Bunăstarea animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambițioase și punerea în practică”;

(9)

Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene din 14 noiembrie 2018, intitulat: „Bunăstarea animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambițioase și punerea în practică”;


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (4.12.2018)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la raportul de punere în aplicare în ceea ce privește Regulamentul nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

(2018/2110(INI))

Raportor pentru aviz : Keith Taylor

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  regretă punerea în aplicare necorespunzătoare a Regulamentului nr. 1/2005, care a condus la probleme grave persistente legate de bunăstarea animalelor în timpul transportului; consideră că cerințele regulamentului nu au fost îndeplinite în mod suficient; invită Comisia să prezinte periodic Parlamentului rapoarte referitoare la punerea în aplicare și asigurarea respectării regulamentului actual, pe baza unor informații concrete;

2.  reiterează faptul că transportul este unul dintre cele mai sensibile momente din viața unui animal și că până și un transport planificat optim provoacă stres în rândul animalelor; consideră, prin urmare, că animalele transportate trebuie să beneficieze de cea mai înaltă și mai strictă protecție juridică;

3.  solicită interzicerea tuturor deplasărilor care durează peste opt ore, indiferent de modul de transport, și limitarea la patru ore a deplasărilor în vederea sacrificării; consideră că animalele neînțărcate nu ar trebui transportate pe durate mai mari de patru ore;

4.  este în favoarea unui sistem de transport mai eficient, mai economic și mai etic, care să acorde prioritate transportului de carne față de transportul animalelor către locul de sacrificare;

5.  este în favoarea sacrificării animalelor și a prelucrării cărnii cât mai aproape posibil de locul de creștere a animalelor și invită Comisia să promoveze dezvoltarea abatoarelor regionale și/sau mobile;

6.  subliniază că aproximativ 70-80 % dintre deplasări implică animale destinate sacrificării și că pierderile economice rezultate din transportul necorespunzător sau excesiv de lung pot fi foarte mari și pot reduce semnificativ bunăstarea animalelor;

7.  recunoaște că în faza de încărcare se pot detecta și rezolva multe probleme înainte de începerea deplasării; prin urmare, solicită statelor membre să efectueze inspecții ale tuturor transporturilor destinate țărilor terțe, proporțional cu numărul de încălcări raportate de ONG-uri, de inspecțiile OAV și de rapoartele oficiale; solicită să se dispună de instalații adecvate de încărcare și descărcare a animalelor în și din camioane și nave și de personal instruit în mod corespunzător;

8.  recunoaște actuala denaturare a pieței cauzată de tarifele diferite aplicate animalelor vii și cărnii, care stimulează puternic comerțul cu animale vii; îndeamnă Comisia ca, alături de partenerii săi comerciali, să revizuiască această denaturare în vederea reducerii comerțului cu animale vii și, acolo unde este cazul, să înlocuiască aceste vânzări de animale cu vânzări de carne;

9.  deplânge condițiile în care se desfășoară controalele la frontierele țărilor terțe, unde lipsa acută a instalațiilor duce la cozi lungi și la supraîncălzire, numeroase animale suferind crunt și murind;

10.  susține hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-424/13 potrivit căreia comercianții din UE trebuie să respecte dispozițiile regulamentului până la destinația finală, chiar și în cazul în care o încărcătură de animale a părăsit teritoriul Uniunii; consideră că, în cazul în care nu se poate garanta conformitatea cu regulamentul, ar trebui să se interzică aceste transporturi de animale vii; invită Comisia să promoveze la nivel internațional bunăstarea animalelor și să adopte inițiative pentru a sensibiliza în mai mare măsură țările terțe ;

11.  subliniază că statele membre trebuie să se asigure că transportul de animale a este bine organizat și că se ține cont de condițiile meteorologice, precum și de tipul de transport;

12.  subliniază că, atunci când animalele trebuie descărcate pentru o perioadă de repaos de 24 de ore în țări terțe, organizatorul trebuie să identifice un loc de odihnă cu instalații echivalente cu cele ale unui punct de control al UE; invită autoritățile competente să inspecteze în mod regulat aceste instalații și să nu aprobe jurnalele de călătorie dacă nu s-a confirmat că locul propus pentru odihnă dispune de instalații echivalente cu cele ale unui punct de control al UE;

13.  invită medicii veterinari oficiali de la punctele de ieșire din UE să verifice dacă animalele sunt apte să își continue călătoria și dacă vehiculele și/sau navele îndeplinesc cerințele regulamentului;

14.  evidențiază necesitatea de a îmbunătăți condițiile ce caracterizează transportul maritim în conformitate cu regulamentul actual, și solicită:

  statelor membre și autorităților competente să fie mai riguroase cu privire la procedurile de certificare și de aprobare a navelor și să îmbunătățească controalele efectuate înaintea fiecărei încărcări pentru a stabili dacă animalele sunt apte să fie transportate;

  statelor membre să furnizeze Comisiei planuri detaliate ale instalațiilor de inspecție de care dispun înainte de a folosi un port ca punct de ieșire pentru animale; invită Comisia să elaboreze o listă a porturilor care dispun de instalații adecvate de inspecție a animalelor, pe baza informațiilor transmise de statele membre;

  prezența unui medic veterinar (sau cel puțin a unui tehnician în domeniul sănătății animalelor) pe întreaga durată a călătoriilor pe mare;

15.  evidențiază, de asemenea, condițiile precare ce caracterizează transportul rutier și solicită:

–  statelor membre să fie mai riguroase atât cu privire la procedurile de certificare, cât și la cele de aprobare a vehiculelor și cu privire la acordarea certificatelor de competență pentru conducătorii auto și să îmbunătățească controalele efectuate înaintea încărcării animalelor pentru a stabili dacă acestea sunt apte să fie transportate;

–  autorităților competente să se asigure că nu există spații libere între partea de jos a peretelui de compartimentare și podeaua vehiculului sau între marginea exterioară a peretelui de compartimentare și peretele vehiculului, precum și că există suficiente așternuturi curate pe întreg parcursul călătoriei;

–  operatorilor să asigure formarea profesională temeinică a conducătorilor auto, care este vitală pentru a asigura tratamentul corect al animalelor în conformitate cu anexa IV;

16.  constată că, în ciuda recomandărilor clare făcute de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), anumite părți ale regulamentului nu sunt în conformitate cu cunoștințele științifice actuale; își repetă solicitarea ca normele să fie actualizate în funcție de lacunele existente între legislație și cele mai recente date științifice identificate de EFSA; pune accentul mai ales pe următoarele aspecte:

  existența unor instalații suficiente de ventilație și reglare a temperaturii în toate vehiculele;

  existența unor sisteme de adăpat corespunzătoare, în special pentru animalele neînțărcate;

  existența unui spațiu minim pe verticală suficient și specific;

  reducerea densității efectivelor de animale;

17.  invită statele membre să îmbunătățească în mod substanțial respectarea Regulamentului nr. 1/2005; insistă ca statele membre care au constatat încălcări privind aplicarea corectă a regulamentului să facă uz de competențele lor avansate în materie de asigurare a respectării legislației prevăzute la articolul 26 din regulament pentru a preveni repetarea oricărei astfel de încălcări; invită statele membre mai ales să adopte măsuri corective și să aplice sancțiuni pentru a evita suferința animalelor și concurența neloială, inclusiv suspendarea sau retragerea certificatului de autorizare al transportatorului, și să informeze Comisia cu privire la aceasta;

18.  invită Comisia ca, în calitate de gardian al tratatelor, să ia măsuri împotriva statelor membre care în mod sistematic nu pun în aplicare și în execuție regulamentul și să întreprindă un exercițiu de cartografiere a sistemelor de sancțiuni, pentru a se asigura că sancțiunile sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare;

19.  invită Comisia să întocmească, după consultarea punctelor de contact naționale, pe baza rapoartelor de inspecție și de punere în aplicare, o listă cu operatorii care se fac vinovați de încălcări grave și repetate ale regulamentului; invită Comisia să publice și să actualizeze în mod frecvent lista și, de asemenea, să promoveze exemple de bune practici, atât în domeniul transporturilor, cât și în cel al guvernanței.

20.  invită Comisia să coopereze în continuare cu Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), EFSA și statele membre pentru a sprijini punerea în aplicare și în execuție corespunzătoare a Regulamentului nr. 1/2005, cu scopul de a promova un dialog consolidat pe marginea problemelor legate de bunăstarea animalelor în timpul transportului, cu un accent deosebit pe:

  o mai bună aplicare a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, prin schimburi de informații și de bune practici și prin implicarea directă a părților interesate;

  sprijinirea activităților de formare destinate conducătorilor auto și societăților de transport;

  o mai bună difuzare a ghidurilor și a fișelor informative referitoare la transportarea animalelor, care să fie traduse în toate limbile UE;

  dezvoltarea și aplicarea unor angajamente voluntare de către întreprinderi pentru a îmbunătăți în continuare bunăstarea animalelor în timpul transportului;

  intensificarea schimburilor de informații și de bune practici între autoritățile naționale în vederea reducerii numărului de încălcări cauzate de companiile de transport și de conducătorii auto;

21.  regretă numărul scăzut și insuficient de controale și audituri oficiale și consideră că ar trebui să crească numărul de inspecții anuale efectuate de Oficiul Alimentar și Veterinar; solicită un sistem de monitorizare mai eficient și mai transparent, care să prevadă accesul public la informațiile colectate prin intermediul Sistemului de control al comerțului și de expertiză (TRACES); solicită insistent Comisiei să sprijine studiile privind fezabilitatea tehnică și sustenabilitatea financiară a sistemelor de geolocalizare a animalelor, pentru a permite localizarea acestora și urmărirea duratei deplasărilor efectuate cu vehicule de transport, precum și detectarea oricărei neconformități cu programele de transport;

22.  îndeamnă Comisia să aprobe și să prezinte o propunere de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe în vederea instituirii unor mecanisme consolidate pentru a asigura respectarea de către statele membre a normelor de protecție a animalelor vii în timpul transportului.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lieve Wierinck

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


AVIZ al Comisiei pentru petiții (23.10.2018)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la Raportul de punere în aplicare în ceea ce privește Regulamentul nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

(2018/2110(INI))

Raportoare pentru aviz: Ángela Vallina

SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază faptul că Comisia pentru petiții primește un număr foarte mare de petiții privind calitatea vieții animalelor în timpul transportului, care denunță frecvent încălcări sistematice, continue și grave ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului(1) de către statele membre și de către transportatori;

2.  deplânge regretabila lipsă de rigoare pe care o manifestă Comisia în ceea ce privește urmărirea încălcărilor grave și sistematice ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 care i-au fost aduse la cunoștință în mod direct prin aproape 200 de rapoarte specifice și detaliate ale unor ONG-uri, care i-au fost transmise începând cu anul 2007;

3.  evidențiază numărul mare de întrebări parlamentare și de reclamații prezentate de deputați în Parlamentul European și adresate Comisiei în care se semnalează încălcările sistematice ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 care provoacă grave suferințe și dificultăți animalelor în timpul transportului; critică ferm statisticile furnizate de Comisie cu privire la respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în ceea ce privește transportul animalelor vii în țări terțe, statistici care au fost elaborate în lipsa unor controale sistematice asupra autovehiculelor destinate transportului de animale;

4.  condamnă această situație și consideră că este inacceptabil că, la 13 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, continuă să apară multe mărturii care atestă că animalele sunt încă transportate cu încălcarea prevederilor Regulamentului nr. 1/2005, în condiții deplorabile, în mijloace de transport inadecvate și supraaglomerate, care provoacă suferințe inutile animalelor și prezintă riscuri grave atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru sănătatea animalelor;

5.  subliniază că cele mai frecvente încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 privesc supraaglomerarea și spațiul insuficient rezervat animalelor în autovehiculele de transport, lucru care le forțează să stea în poziții nenaturale pentru lungi perioade de timp, nerespectarea intervalelor de hrănire și adăpare și a perioadelor de călătorie și de odihnă a acestora, caracterul necorespunzător al dispozitivelor de ventilație și de adăpare, transportul la temperaturi extreme, transportul de animale care nu sunt apte și cantitățile insuficiente de așternuturi și de hrană pentru animale;

6.  constată cu deosebită îngrijorare că, pe parcursul transporturilor lungi, animalele sunt adăpate cu apă contaminată, care este improprie pentru consum, și adesea nu au acces la apă din cauza dispozitivelor de adăpare nefuncționale sau amplasate necorespunzător ori că li se dă apă în cantitate insuficientă, care nu este proporțională cu specia și talia animalelor transportate;

7.  remarcă faptul că încălcările raportate ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în ceea ce privește sistemele de ventilație necorespunzătoare din autovehiculele destinate transportului de animale pentru deplasări îndelungate confirmă că în aceste autovehicule se înregistrează temperaturi extreme, ce depășesc cu mult limitele regulamentare, provocând mari suferințe animalelor; subliniază că, în anumite cazuri, s-a constatat că au fost manipulați fraudulos senzorii care supraveghează temperatura în mijloacele de transport pentru animale;

8.  evidențiază că Comisia, deși are cunoștință de faptul că anumite state membre nu raportează cazurile în care temperaturile interne ale autovehiculelor utilizate pentru transportul animalelor depășesc 35 °C, a declarat în mod oficial că nu verifică sistematic temperaturile din interiorul autovehiculelor, făcând astfel imposibilă obținerea unei imagini exacte a condițiilor de transport al animalelor;

9.  solicită tuturor statelor membre să se asigure că deplasările sunt planificate și executate, de la punctul de plecare până la cel de destinație, în conformitate cu cerințele UE privind bunăstarea animalelor, luând în considerare diferitele mijloace de transport și diversele condiții geografice din UE și din țările terțe;

10.  invită toate statele membre să interzică orice transport de animale pe distanțe lungi în condiții meteorologice extreme, în special atunci când se preconizează că temperaturile din locul de plecare, din locul de destinație sau de pe traseu vor depăși 30 ℃; subliniază că la determinarea bunăstării animalelor se iau în considerare și alte aspecte în afară de durata deplasării, cum ar fi încărcarea și descărcarea corespunzătoare, hrănirea adecvată, proiectarea și echiparea vehiculelor, precum și numărul de animale încărcate în unitățile container;

11.  subliniază că, în momentul încărcării, autoritățile competente, inclusiv medicii veterinari oficiali la punctele de ieșire din UE, trebuie să verifice dacă se respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în ceea ce privește starea de sănătate a animalelor, spațiul și înălțimea compartimentului pentru animale, dacă sistemele de ventilație și de adăpare funcționează corect și sunt adecvate pentru talia și specia animalelor transportate, precum și dacă există cantități suficiente de hrană și așternuturi pentru animale; consideră că, în cazurile în care Regulamentul (CE) nr. 1/2005 prevede ca animalele să fie descărcate la un punct de control sau pentru o perioadă de odihnă de 24 de ore într-o țară terță, autoritățile competente ar trebui să aprobe jurnalele de călătorie numai după ce verifică și obțin confirmarea faptului că organizatorul a făcut o rezervare la un punct de control sau a identificat un loc de odihnă care oferă facilități echivalente cu cele ale unui punct de control și, în orice caz, în care bunăstarea animalelor poate fi pe deplin respectată;

12.  regretă profund faptul că încărcarea animalelor pe nave se face adesea cu cruzime, de exemplu, cu ajutorul bastoanelor și al vergelelor electrice și al unor structuri de încărcare necorespunzătoare, care nu garantează respectarea deplină a bunăstării animalelor;

13.  își exprimă îngrijorarea cu privire la nerespectarea Regulamentul (CE) nr. 1/2005 în ceea ce privește transportul animalelor neînțărcate; consideră că este necesar să se adopte măsuri mai detaliate și severe pentru a garanta că sunt satisfăcute toate nevoile specifice aferente transporturilor de acest tip;

14.  își exprimă preocuparea în legătură cu numărul de rapoarte privind utilizarea unor vehicule necorespunzătoare în transportul rutier și naval de animale vii și solicită intensificarea monitorizării acestor practici; solicită Comisiei să cerceteze modul în care pot fi aplicate tehnologiile noi și cele existente vehiculelor care transportă animale vii în vederea reglării, monitorizării și înregistrării temperaturii și umidității, elemente esențiale pentru controlarea și protejarea bunăstării unor categorii specifice de animale în timpul transportului, în conformitate cu recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA);

15.  deplânge faptul că, în ciuda recomandărilor clare făcute de EFSA, anumite părți ale regulamentului nu sunt în conformitate cu cunoștințele științifice actuale; solicită norme actualizate privind: existența unei ventilații și a unei răciri suficiente în toate vehiculele; existența unor sisteme de adăpare adecvate pentru diferite specii și vârste, în special pentru animalele neînțărcate; cerințele minime specifice pentru înălțimea pe verticală;

16.  susține diminuarea numărului de animale transportate pe distanțe mari și minimizarea duratei și frecvenței transportului de animale; consideră că multe dintre problemele grave legate de timpul îndelungat de transportare a animalelor vii, în special din UE către țări terțe, ar fi soluționate prin trecerea la transportul de carne sau de carcase, în loc de animale vii;

17.  solicită interzicerea deplasărilor care depășesc opt ore;

18.  încurajează mobilizarea resurselor pentru prelucrarea la nivel local, acolo unde este posibil, și crearea de lanțuri de aprovizionare mai scurte;

19.  deplânge ferm punerea în aplicare inegală și deficitară a regulamentului în numeroase state membre, care nu reușesc să monitorizeze și să sancționeze în mod eficace și uniform încălcările persistente ale legislației UE, permițându-le astfel unor transportatori să opereze ilegal; își exprimă îngrijorarea profundă legată de faptul că multe state membre nu folosesc în mod corect și eficace competențele care le sunt conferite în temeiul articolului 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, printre care se numără competența de a solicita transportatorului în cauză să ia măsuri pentru a evita orice repetare a neregulilor detectate, competența de a supune transportatorul unor inspecții suplimentare și, în special, competența de a solicita prezența unui medic veterinar în momentul încărcării animalelor și de a suspenda sau revoca autorizația transportatorilor sau a certificatului de omologare de tip al mijlocului de transport utilizat; invită Comisia ca, având în vedere lipsa unei armonizări a controalelor și sancțiunilor între toate statele membre, să ia în considerare revizuirea dispozițiilor actuale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1/2005, în special la considerentul (11) și la articolul 30 alineatul (1), pentru a garanta că în întreaga Uniune se introduc și se impun în mod uniform mecanisme de sancționare eficace și disuasive;

20.  invită statele membre să intensifice controalele de-a lungul întregului lanț de producție și, în special, să desfășoare inspecții eficiente și sistematice a loturilor de animale înainte de încărcare pentru a pune capăt practicilor care încalcă Regulamentul nr. 1/2005 și înrăutățesc condițiile de transport al animalelor pe uscat sau pe mare, cum ar fi autorizarea mijloacelor de transport suprapopulate, autorizarea transportării în continuare pe distanțe lungi a animalelor care nu sunt apte sau acceptarea în continuare a funcționării unor puncte de control care au unități inadecvate de odihnă, hrănire și adăpare a animalelor transportate;

21.  invită statele membre să îmbunătățească asigurarea respectării normelor existente prin garantarea utilizării efective a sistemelor de navigație folosite atunci când transportul animalelor trebuie să dureze mai mult de opt ore, permițând astfel autorităților competente să controleze cu mai multă precizie traseul și timpul de odihnă prevăzute pentru aceste transporturi.

22.  solicită statelor membre ca, atunci când constată că nu s-au respectat dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005, să transmită notificările prevăzute la articolul 26 în mod detaliat și sistematic; solicită statelor membre care primesc astfel de notificări să acționeze în mod efectiv, coerent și în timp util pentru a împiedica repetarea acestor încălcări; este de părere că, acolo unde este fezabil, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să anexeze la notificări fotografii ce prezintă încălcările constatate;

23.  subliniază că, la punctele de control de la frontieră, coordonarea ineficace între autoritățile competente și caracterul inadecvat al structurilor și procedurilor operaționale au dus la perioade de așteptare nejustificate pentru autovehiculele destinate transportului de animale, ale căror temperaturi interne extreme și lipsă de ventilație au avut un impact devastator asupra bunăstării animalelor, cu încălcarea clară a Regulamentului (CE) nr. 1/2005;

24.  consideră că este extrem de important ca autoritățile naționale să respecte în mod consecvent și integral articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 referitor la eliberarea certificatelor de autorizare a navelor de transport al animalelor și să refuze să aprobe jurnalele de călătorie dacă indică utilizarea unor porturi care nu dispun de facilitățile necesare pentru inspecția sistematică a animalelor;

25.  consideră că, în timpul transportului de animale pe nave, ar trebui să fie obligatoriu să fie prezenți medici veterinari calificați și independenți, să se semnaleze și să se înregistreze eventualele decese ale animalelor pe parcursul deplasării și să se elaboreze planuri de acțiune specifice și detaliate pentru a face față eventualelor situații de urgență care afectează negativ bunăstarea animalelor;

26.  solicită Comisiei să ia măsuri pentru a intensifica cooperarea și comunicarea între autoritățile competente din toate statele membre, pentru a crește nivelul de sensibilizare și pentru ca diferitele părți implicate în transportul de animale vii să facă schimb de bune practici cu privire la aspectele legate de bunăstarea animalelor.

27.  regretă faptul că, în marea majoritate a cazurilor, nu se respectă regulamentul în cazul transporturilor în afara UE, în pofida hotărârilor Curții de Justiție care obligă transportatorii să respecte dispozițiile acestuia pe întreaga durată a călătoriilor cu destinații în țări terțe; solicită armonizarea registrelor animalelor pentru transportul către țările terțe;

28.  solicită respectarea coerentă și integrală a jurisprudenței Curții de Justiție a UE, inclusiv a cauzei C-424/13 din 23 aprilie 2015(2), în care Curtea a hotărât că, pentru ca transporturile de animale care presupun o deplasare îndelungată ce începe pe teritoriul UE și continuă în afara acestuia să fie autorizate la locul de plecare, transportatorul trebuie să fie obligat să prezinte un jurnal de călătorie care să fie adevărat și precis pentru a se verifica respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 pe teritoriul UE și al țărilor terțe respective; constată că, în caz contrar, autoritățile competente trebuie să fie împuternicite să solicite modificarea modalităților de transport, astfel încât să se garanteze respectarea regulamentului pe întreaga durată a deplasării;

29.  solicită o mai bună punere în aplicare în statele membre și de către operatorii care transportă animale în afara teritoriului UE, unde situația bunăstării animalelor este, de obicei, mult mai gravă decât în UE;

30.  regretă faptul că standardele la care au ajuns partenerii externi ai UE nu sunt la fel de ridicate ca standardele din cadrul Uniunii; invită Comisia să consolideze cerințele împreună cu partenerii comerciali ai Uniunii, și anume cu partenerii economici internaționali, în special în ceea ce privește importul de animale din țări terțe; consideră că ar trebui să existe un impact economic atunci când parteneri externi cu standarde mai scăzute desfășoară exporturi pe piața UE;

31.  scoate în evidență Decizia 2004/544/CE a Consiliului(3) privind semnarea Convenției Europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional, în care transportul se poate face: între două state membre, tranzitând teritoriul unui stat nemembru; între un stat membru și un stat nemembru; sau direct între două state membre;

32.  regretă decizia luată de Conferința președinților, fără votul plenului Parlamentului, de a nu institui o comisie parlamentară de anchetă privind bunăstarea animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE, în ciuda sprijinului unui număr mare de deputați în Parlamentul European din diferite grupuri politice; recomandă, prin urmare, ca Parlamentul să înființeze o comisie de anchetă privind transportarea animalelor în interiorul și în afara UE încă de la începutul viitoarei legislaturi parlamentare, pentru a cerceta și monitoriza în mod adecvat cruzimea față de animale pe parcursul transportului acestora;

33.  solicită Comisiei ca, în lumina acestor probleme sistematice în materie de punere în aplicare, să instituie de urgență o monitorizare efectivă a respectării regulamentului la toate nivelurile în toate statele membre, să demareze imediat investigațiile necesare privind posibilele încălcări ale regulamentului și să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre responsabile.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

8.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Membri supleanți prezenți la votul final

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea

Urszula Krupa, Notis Marias

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 3, 5.1.2005, p. 1.

(2)

Hotărârea Curții de Justiție (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(3)

JO L 241, 13.7.2004, p. 21.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

24.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

12

4

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

-

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate