Procedură : 2015/0302M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0058/2019

Texte depuse :

A8-0058/2019

Dezbateri :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0170

RAPORT     
PDF 264kWORD 85k
31.1.2019
PE 629.400v02-00 A8-0058/2019

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15093/2016),

–  având în vedere Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte(1), semnat la 18 februarie 2017 de Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini,

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu la 6 februarie 2018 în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cu articolele 207, 209, 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C8-0107/2018),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din ... referitoare la propunerea de decizie a Consiliului(2),

–  având în vedere aplicarea provizorie a părților din Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea (CAPD), care intră în sfera de competență exclusivă a UE începând cu 1 decembrie 2017,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Afganistan, în special Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la o nouă strategie pentru Afganistan(4), Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la controlul bugetar al asistenței financiare acordate de UE Afganistanului(5), Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE(6), Rezoluția sa din 8 octombrie 2015 referitoare la pedeapsa cu moartea(7), Rezoluția din 26 noiembrie 2015 referitoare la Afganistan, în special asasinatele din provincia Zabul(8), Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului umanitar internațional(9), precum și Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE(10), Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu India(11) și Rezoluția sa din 14 decembrie 2017 referitoare la situația din Afganistan(12),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2018 și din 16 octombrie 2017 referitoare la Afganistan,

–  având în vedere comunicarea comună a VP/ÎR și a Comisiei din 24 iulie 2017 adresată Parlamentului European și Consiliului, intitulată „Elemente pentru o strategie a UE privind Afganistanul” (JOIN(2017)0031),

–  având în vedere Programul indicativ multianual 2014-2020 pentru Afganistan, din cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare al Uniunii,

–  având în vedere Foaia de parcurs a UE în vederea stabilirii unui cadru de dialog cu societatea civilă din Afganistan pentru perioada 2018-2020,

  având în vedere încheierea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL Afganistan) în 2016,

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 10 septembrie 2018 intitulat „Situația din Afganistan și implicațiile sale pentru pacea și securitatea internațională”,

  având în vedere Calea comună de urmat privind unele aspecte legate de migrație UE-Afganistan, din 2 octombrie 2016,

  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 2210 (2015) și 2344 (2017), precum și mandatul misiunii ONU de asistență în Afganistan (UNAMA),

–  având în vedere raportul din 12 aprilie 2017 al raportorului special al ONU pentru drepturile omului ale persoanele strămutate în interiorul țării referitor la misiunea sa în Afganistan,

–  având în vedere cererea procurorului-șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Fatou Bensouda, din 3 noiembrie 2017, de a începe o investigație cu privire la crimele de război și la crimele împotriva umanității care se presupune că au fost comise în Afganistan începând din 1 mai 2003,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Conferința ministerială de la Geneva privind Afganistanul din 27-28 noiembrie 2018,

  având în vedere rezultatele Conferinței internaționale de la Bruxelles privind Afganistanul din 5 octombrie 2016, coprezidată de Uniunea Europeană, precum și angajamentele reciproce asumate la conferințele internaționale privind Afganistanul organizate la Bonn la 5 decembrie 2011, la Tokyo la 8 iulie 2012 și la Londra la 4 decembrie 2014,

–  având în vedere Conferința de la Tașkent privind Afganistanul din 26-27 martie 2018,

  având în vedere procesul „Inima Asiei”, lansat la Istanbul la 2 noiembrie 2011,

  având în vedere Declarația de la Kabul din 22 decembrie 2002 privind relațiile de bună-vecinătate,

–  având în vedere Forța internațională de asistență în materie de securitate (ISAF) (2003-2014) sub egida ONU, condusă de NATO, precum și concluziile summitului NATO de la Bruxelles din 24-25 mai 2017 în ceea ce privește continuarea misiunii sale de formare, consiliere și asistență „Sprijin ferm” (din 2014 până în prezent),

–   având în vedere Planul de răspuns umanitar 2018-2021 al Afganistanului,

–  având în vedere Cadrul de autonomie prin intermediul răspunderii reciproce, convenit la Conferința de la Bruxelles privind Afganistanul din 4-5 octombrie 2016,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe, avizul Comisiei pentru dezvoltare și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru comerț internațional (A8-0058/2019),

A.  întrucât, la 10 noiembrie 2011, Consiliul a adoptat o decizie prin care autoriza Comisia Europeană să negocieze un CAPD între Uniunea Europeană și Republica Islamică Afganistan(13); întrucât CAPD a fost aplicat provizoriu și parțial de la 1 decembrie 2017, înainte ca Parlamentul European să își dea consimțământul cu privire la acesta;

B.  întrucât, la 13 ianuarie 2016, VP/ÎR și Comisia au prezentat Consiliului Propunerea comună de decizii ale Consiliului privind semnarea și încheierea CAPD, ca un acord între Uniunea Europeană și Afganistan („relevant numai pentru UE”);

C.  întrucât, deși și-au exprimat acordul cu privire la conținutul acordului, statele membre și-au exprimat preferința pentru un acord „mixt” cu aplicare provizorie, solicitând, prin urmare, Comisiei și VP/ÎR să revizuiască propunerile în consecință pentru a ține seama de aplicarea mixtă și provizorie;

D.  întrucât CAPD a fost semnat la 18 februarie 2017;

E.  întrucât CAPD va sta la baza relațiilor UE-afgane pentru următorii zece ani și ar putea fi extins automat pentru perioade de cinci ani;

F.  întrucât Parlamentul a fost parțial, dar nu complet informat în decursul negocierilor; întrucât Parlamentul a primit directivele de negociere ale Consiliului destinate Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) doar la 16 martie 2018, în loc de noiembrie 2011, când Parlamentul a fost informat cu privire la decizia de a iniția negocieri;

G.  întrucât acest cadru juridic se bazează pe Strategia actuală a UE privind Afganistanul, precum și pe asistența financiară externă extinsă din partea UE;

H.  întrucât CAPD va fi prima relație contractuală dintre UE și Afganistan, confirmând angajamentul UE față de dezvoltarea viitoare a Afganistanului în cursul „deceniului de transformare” (2014-2024), consolidând legăturile istorice, politice și economice dintre cele două părți;

I.  întrucât CAPD reflectă principiile și condițiile care vor sta la baza viitorului parteneriat UE-Afganistan (titlul I și II), inclusiv dispozițiile privind aspectele esențiale referitoare la drepturile omului și neproliferarea armelor de distrugere în masă (ADM); întrucât CAPD prevede posibilitatea cooperării într-o gamă largă de domenii, inclusiv în domeniul dezvoltării (titlul III), al comerțului și investițiilor (titlul IV), al justiției și statului de drept (titlul V), al combaterii crimei organizate, a spălării banilor și a drogurilor, al cooperării privind migrația și al unui potențial viitor acord de readmisie, precum și al cooperării sectoriale (titlul VI);

J.  întrucât CAPD va permite, de asemenea, UE și Afganistanului să abordeze în comun provocările globale, cum ar fi securitatea nucleară, neproliferarea și schimbările climatice;

K.  întrucât Afganistanul se află într-un moment crucial, ceea ce înseamnă că, dacă nu se vor mai face eforturi, toate eforturile, progresele și sacrificiile făcute până în prezent în ceea ce privește dezvoltarea Afganistanului riscă să fi fost în zadar;

L.  întrucât emergența amenințării teroriste din partea grupului cunoscut ca Statul Islamic - Provincia Khorasan (IS-KP), având legături cu Daesh, a contribuit semnificativ la degradarea într-o măsură și mai mare a situației de securitate; întrucât, în mai 2018, guvernul afgan controla 56 % din districtele Afganistanului și 56 % din teritoriu, respectiv 65 % din populație, 32 % dintre districte făcând obiectul unor contestații, iar 12 % aflându-se sub controlul insurgenților(14) (15);

M.  întrucât, începând din 2002, Uniunea Europeană și statele sale membre au reprezentat împreună cel mai mare donator internațional în sprijinul Afganistanului și al poporului său, oferind peste 3,66 miliarde EUR în ajutoare umanitare și pentru dezvoltare; întrucât, potrivit Programului indicativ multianual pentru Afganistan 2014-2020, se alocă un nou fond pentru dezvoltare în valoare de 1,4 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020; întrucât PIB-ul Afganistanului este în prezent de 20 de miliarde de dolari americani, iar ritmul de creștere a încetinit din 2014; întrucât economia afgană încă se confruntă cu o serie de provocări, cum ar fi corupția, colectarea scăzută a veniturilor, infrastructura slab dezvoltată și un nivel scăzut de creare de locuri de muncă;

N.  întrucât, din 2001, multe state membre ale UE, parteneri NATO și țări aliate au contribuit la stabilizarea și dezvoltarea Afganistanului cu resurse militare și civile, suferind pierderi importante de vieți omenești și alte daune; întrucât un Afganistan stabil și independent care se poate susține singur și care refuză să fie un refugiu sigur pentru grupurile teroriste se numără în continuare printre interesele principale de securitate ale NATO, UE și ale statelor sale membre; întrucât statele membre ale UE au în continuare peste 3 000 de cadre militare în Afganistan, care participă la Misiunea de sprijin ferm a NATO;

O.  întrucât există peste 2,5 milioane de refugiați înregistrați și între 2 și 3 milioane de afgani fără forme legale în Iran și Pakistan; întrucât există peste 2 milioane de persoane strămutate în interiorul țării în Afganistan, dintre care peste 300 000 au fost strămutate în 2018; întrucât multe dintre aceste persoane suferă de insecuritate alimentară, de adăpost necorespunzător, de acces insuficient la unități de îngrijire medicală și de lipsă de protecție și întrucât multe sunt copii clasificați drept extrem de vulnerabili la riscul de a face obiectul muncii copiilor, al abuzurilor sexuale sau al recrutării potențiale de către grupuri infracționale; întrucât mai mult de 450 000 de afgani s-au întors sau au fost deportați din Iran de la începutul anului 2018; întrucât Guvernul Pakistanului a anunțat că 1,7 milioane de refugiați afgani înregistrați în țară vor trebui să se întoarcă cu forța în Afganistan;

P.  întrucât, potrivit ONU, corupția din Afganistan subminează legitimitatea statului, reprezentând o amenințare serioasă pentru buna guvernanță și dezvoltarea durabilă prin împiedicarea „apariției unei economii reale”;

Q.  întrucât Afganistanul este o țară cu venituri scăzute, postconflict și fără ieșire la mare, care prezintă provocări speciale pentru comunitatea internațională și instituțiile sale;

R.  întrucât, potrivit Indicelui global de adaptare, Afganistanul este una dintre cele mai vulnerabile țări din lume în ceea ce privește schimbările climatice;

S.  întrucât apar noi amenințări și crize internaționale, din cauza cărora opinia publică nu se mai concentrează pe situația din Afganistan, nu mai sprijină această țară și nu mai este preocupată de ea;

T.  întrucât se estimează că 87 % dintre femeile afgane sunt victime ale violenței bazate pe gen; întrucât Afganistanul se află pe locul 153 din 160 de țări în Indicele inegalității de gen al ONU pe 2017;

U.  întrucât, în 2017, cultivarea opiului a atins un nivel record în Afganistan, cu o creștere de 63 % față de 2016; întrucât traficul ilicit de opiacee alimentează și mai mult instabilitatea și insurgența și crește finanțarea organizațiilor teroriste în Afganistan;

V.  întrucât, pentru prima dată, bugetul afgan din 2018 respectă standardele internaționale pentru previziuni și contabilitate;

W.  întrucât Misiunea de Poliție a UE în Afganistan s-a încheiat în 2016, după nouă ani de progrese,

Aspecte politico-strategice

1.  își menține angajamentul față de sprijinirea Guvernului afgan în eforturile sale vizând construirea unui viitor sigur și stabil pentru poporul afgan, prin realizarea de reforme esențiale menite să îmbunătățească guvernanța și statul de drept, să combată terorismul și extremismul, să realizeze o pace sustenabilă și o dezvoltare durabilă, să construiască instituții democratice legitime, să susțină reziliența în fața provocărilor de securitate naționale și regionale, să asigure respectarea drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, copiilor, minorităților etnice și religioase, să combată corupția și traficul de narcotice, să îmbunătățească sustenabilitatea finanțelor publice și să promoveze creșterea economică incluzivă și sustenabilă și dezvoltarea socială și rurală, asigurându-le tinerilor, care reprezintă două treimi din populație, un viitor mai bun; subliniază că este necesară o rezolvare pașnică a conflictului din Afganistan și că toate eforturile ar trebui îndreptate spre acest obiectiv, care este cel mai urgent;

2.  subliniază că dezvoltarea pe termen lung a Afganistanului va depinde de asumarea răspunderii, de buna guvernare, de asigurarea sustenabilă a securității umane, inclusiv de reducerea sărăciei și de crearea oportunităților de angajare, de accesul la serviciile sociale și medicale, de educație și de protecția libertăților fundamentale și a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor femeilor și minorităților; subliniază că economia trebuie gestionată în așa fel încât să asigure o creștere incluzivă și condiții favorabile investițiilor străine sustenabile, de care să beneficieze poporul afgan, respectând pe deplin standardele sociale, de mediu și în domeniul muncii;

3.  este preocupat de fragilitatea și instabilitatea guvernului central și de lipsa de control a acestuia într-o mare parte a țării, ceea ce amplifică impactul negativ al conflictului asupra populației civile; solicită UE și comunității internaționale să faciliteze medierea în cazuri cum ar fi chestiunile postelectorale nerezolvate;

4.  solicită UE să susțină eforturile depuse împotriva tendinței pe termen lung a tensiunilor interetnice care contribuie la dezintegrarea puterii centrale și să sprijine caracterul multietnic bogat al societății afgane;

5.  subliniază sprijinul său pe termen lung pentru alegeri credibile, libere, corecte și transparente, în conformitate cu standardele internaționale, și își exprimă sprijinul pentru observarea alegerilor de către UE în această țară, inclusiv observarea alegerilor prezidențiale din 2019; subliniază că, din cauza rivalităților politice continue, rezultatul acestor alegeri va avea un impact enorm asupra stabilității viitoare a guvernului afgan;

6.  evidențiază potențialul economic vast al țării datorat poziției sale geografice și resurselor sale umane și naturale;

7.  subliniază sprijinul financiar și politic substanțial al UE pentru dezvoltarea socială și economică a Afganistanului, ajutorul umanitar și conectivitatea regională; îndeamnă să se depună eforturi suplimentare pentru programarea comună între UE și statele sale membre;

8.  subliniază, în acest sens, necesitatea unei mai mari coordonări a politicii UE-SUA și a dialogului privind Afganistanul și temele regionale;

9.  salută comunicatul comun adoptat în cadrul Conferinței ministeriale de la Geneva privind Afganistanul din 27-28 noiembrie 2018, găzduită de ONU, având în vedere angajamentele asumate în cadrul Conferinței de la Bruxelles privind Afganistanul din 2016;

Rolul și responsabilitatea actorilor regionali

10.  reamintește că Afganistanul este o țară fără ieșire la mare situată la intersecția dintre Asia și Orientul Mijlociu și recunoaște că sprijinul și cooperarea pozitivă din partea țărilor vecine și a puterilor regionale, în special China, Iran, India, Rusia și Pakistan, sunt esențiale pentru stabilizarea, dezvoltarea și viabilitatea economică a Afganistanului; regretă că un Afganistan stabil și de succes nu constituie întotdeauna scopul final al acestor actori regionali și subliniază rolul crucial al țărilor respective în procesul de stabilizare și de pace; solicită țărilor vecine să se abțină pe viitor de la a bloca exporturile din Afganistan, astfel cum s-a întâmplat în trecut;

11.  subliniază că mobilitatea și activitatea susținută a rețelelor teroriste care își desfășoară activitatea în Afganistan, precum și în Pakistan, contribuie la instabilitatea situației în întreaga regiune;

12.  subliniază că Afganistanul face adesea obiectul unor obiective contradictorii ale puterilor regionale; le îndeamnă pe acestea să sprijine pe deplin eforturile de pace din Afganistan; sprijină forumurile de cooperare regională, cu toate acestea, este îngrijorat de implicarea în paralel, indirectă, a unora dintre vecinii Afganistanului în conflict, subminând eforturile de pace; face apel la acești vecini să se abțină de la a implica interpuși în rivalitățile lor din Afganistan și îndeamnă atât țările învecinate, cât și puterile regionale să coopereze pe deplin pentru realizarea unei păci sustenabile pe termen lung în Afganistan;

13.  îndeamnă UE să își intensifice eforturile de a dialoga și de a coopera cu partenerii regionali pentru a combate traficul de droguri, spălarea de bani, finanțarea terorismului și introducerea ilegală de persoane;

14.  subliniază importanța fundamentală a infrastructurii Afganistanului și a dezvoltării regionale pentru îmbunătățirea comerțului și conectivității între țările din Asia Centrală și Asia de Sud și ca factor stabilizator în regiune;

15.  solicită UE să includă considerații privind cooperarea UE-Afganistan în strategiile sale pentru Asia Centrală și de Sud;

Securitatea și edificarea păcii

16.  rămâne profund preocupat de deteriorarea continuă a situației de securitate din Afganistan și de câștigurile teritoriale în curs obținute de luptătorii talibani și de diverse grupări teroriste, cum ar fi IS-KP, care par să fie puternic întărite de prezența luptătorilor străini; condamnă ferm atacurile comise de aceștia împotriva civililor afgani, a forțelor de securitate, a instituțiilor și a societății civile; își reafirmă angajamentul deplin de a combate toate formele de terorism și aduce un omagiu tuturor forțelor coaliției și forțelor afgane, precum și populației civile, care au plătit prețul suprem pentru un Afganistan democratic, incluziv, prosper, sigur și stabil; observă că mai mult de jumătate dintre atacurile împotriva guvernului din 2018 au fost atribuite IS-K, al cărui obiectiv este de a destabiliza și a afecta procesul de reconciliere și de pace; observă cu preocupare că organizațiile jihadiste actuale, IS-KP, Al-Qaida și diferitele lor filiale, au reușit să se adapteze și să se înrădăcineze, reprezentând o provocare majoră la adresa securității Afganistanului, a regiunii și a Europei;

17.  subliniază sprijinul continuu al UE pentru procesul incluziv de pace și reconciliere condus și asumat de statul afgan, inclusiv punerea în aplicare a acordului de pace convenit cu Hezb-e-Islami; este pregătit să ofere contribuții concrete prin toate instrumentele UE imediat ce va exista un proces de pace semnificativ; face apel la talibani să denunțe violențele, să se alăture procesului de pace și să accepte Constituția afgană; își subliniază sprijinul pentru oferta de pace cuprinzătoare făcută în mod repetat talibanilor de către guvern; solicită societății civile să se implice pe deplin în aceste discuții; recunoaște că problema unei prezențe militare mixte internaționale va trebui soluționată, pentru a asista forțele de securitate afgane în stabilizarea țării și pentru a împiedica Afganistanul să devină din nou un refugiu sigur pentru grupurile teroriste și o sursă de instabilitate regională; solicită tuturor părților la conflict să respecte dreptul internațional umanitar;

18.  salută prima perioadă de încetare a focului din 2001, Eid al-Fitr, care a demonstrat o dorință larg răspândită de pace în rândul afganilor; solicită talibanilor să dea curs solicitărilor președintelui afgan privind o nouă perioadă de încetare a focului;

19.  subliniază că patru decenii de război și conflicte, începând de la invazia sovietică a Afganistanului în 1979, au dus la multe probleme nerezolvate cu care Afganistanul se confruntă în prezent; recunoaște, în această privință, rolul tinerilor și al diasporei afgane în procesul de construire a unui viitor sigur și mai bun pentru țară; solicită UE să sprijine justiția de tranziție pentru victimele violențelor;

20.  observă că, în urma încheierii, în decembrie 2016, a misiunii EUPOL Afganistan a PSAC, care furniza formare și consiliere specializată poliției naționale afgane și Ministerului de Interne, acțiunea Uniunii cu poliția afgană continuă prin instrumentele externe ale Uniunii Europene, cum ar fi Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), care finanțează, de asemenea, acțiunile de reconciliere;

21.  observă că misiunea Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) a reconstruit de la zero cu succes forțele de securitate națională afgane, transformându-le într-o forță capabilă compusă din 352 000 de soldați și ofițeri de poliție, cu infanterie, poliție militară, servicii de informații, înlăturarea obstacolelor de pe drumuri, sprijin pentru luptă, capacități medicale, logistice și în domeniul aviatic, combătând astfel influența insurgenților în interiorul țării;

22.  observă că FIAS a creat un mediu sigur pentru îmbunătățirea guvernanței și a dezvoltării economice, care a dus la cel mai ridicat câștig procentual din rândul tuturor țărilor în ceea ce privește serviciile medicale de bază și alți indicatori de dezvoltare; constată că succesul FIAS a dus și la apariția unui peisaj mediatic dinamic și că milioane de afgani își exercită în prezent dreptul de vot;

23.  încurajează în continuare Misiunea de sprijin ferm a NATO pentru a continua formarea și supravegherea armatei afgane; încurajează statele membre să ofere cursuri de formare guvernelor național și locale din Afganistan pentru gestionarea civilă a crizelor;

24.  încurajează NATO și UE să colaboreze pentru a colecta informații cu privire la grupurile de insurgenți care amenință Afganistanul și să coordoneze în comun recomandările de politică pentru forțele de securitate afgane;

25.  regretă profund că talibanii și alte grupuri de insurgenți se folosesc de prezența UE și a comunității internaționale în Afganistan și de progresele înregistrate de acestea în scopuri propagandistice, pentru a promova discursul potrivit căruia forțele de ocupație străine sunt nocive pentru țară și pentru modul de viață al locuitorilor săi; încurajează UE și Guvernul afgan să contracareze această propagandă;

26.  subliniază faptul că lupta împotriva terorismului și a finanțării acestuia este esențială pentru crearea unui mediu propice pentru securitate în Afganistan; îndeamnă toți partenerii competenți să își sporească eforturile în vederea destructurării tuturor rețelelor de finanțare a terorismului, în special a rețelelor hawala și a donațiilor internaționale în acest scop, pentru a combate radicalizarea, extremismul și instrumentele de recrutare pe care organizațiile teroriste afgane continuă să se bazeze;

27.  îndeamnă Guvernul afgan să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că prevenirea și combaterea răspândirii ideologiilor extremiste se află printre principalele sale priorități;

28.  sprijină Programul pentru pace și reconciliere în Afganistan, care reintegrează în societate membri talibani care se predau și renunță la violență; își manifestă aprecierea față de Regatul Unit care a contribuit deja cu peste 9 milioane GBP;

29.  solicită Guvernului Afganistanului să pună în aplicare pe deplin rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea și să garanteze participarea, protecția și drepturile femeilor pe întreg parcursul conflictului, de la prevenirea conflictului la reconstrucția postconflict;

30.  încurajează Guvernul afgan să elaboreze contramăsuri chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) eficiente; îndeamnă UE să furnizeze sprijin operațional, tehnic și financiar pentru consolidarea capacităților CBRN;

31.  încurajează Guvernul afgan să își consolideze sistemele interne de control pentru a combate circulația răspândită a armelor de calibru mic și armament ușor (SALW), în conformitate cu standardele internaționale existente;

Edificarea statală

32.  încurajează Guvernul afgan și comunitatea internațională să își intensifice eforturile de combatere a corupției în țară, precum și de consolidare a instituțiilor cu capacitate mare de răspuns și favorabile incluziunii și de îmbunătățire a guvernanței locale ca etape critice în construirea unui stat stabil și legitim, capabil să prevină conflictele și mișcările de insurgență; solicită Guvernului afgan să consolideze capacitatea națională de recuperare a bunurilor furate prin intermediul unor programe precum Inițiativa de recuperare a activelor furate, gestionată de Grupul Băncii Mondiale și de Biroul ONU pentru droguri și criminalitate (UNODC);

33.  solicită Guvernului Afganistanului să sporească incluziunea politică, să consolideze răspunderea și să combată în mod activ corupția;

34.  subliniază că decalajul dintre administrațiile naționale și locale din Afganistan trebuie redus; recunoaște că această problemă ar putea fi eventual atenuată dacă Guvernul afgan ar asigura respectarea statutului care impune guvernatorilor regionali să fie prezenți în teritoriile pe care le reprezintă;

35.  invită UE să se asigure că fondurile europene sunt investite în proiecte care ajută populația afgană și să se asigure că se acordă un sprijin adecvat localităților în furnizarea de servicii esențiale și în dezvoltarea capacităților autorităților locale, pentru a garanta un nivel de trai elementar pentru populație, să asigure coordonarea dintre autoritățile centrale și cele locale, în vederea identificării unor priorități pentru investiții, să sporească sprijinul acordat societății civile, în special apărătorilor drepturilor omului, și, în particular, să acorde prioritate finanțării proiectelor în sprijinul unor actori care promovează asumarea răspunderii, drepturile omului și principiile democratice și care sprijină dialogul și mecanismele de soluționare a conflictelor ancorate la nivel local;

36.  solicită UE să își continue planul de eliminare treptată după încheierea misiunii EUPOL, care include asigurarea unei tranziții sustenabile a activităților către partenerii locali și internaționali ai EUPOL; îndeamnă toate părțile să își continue eforturile de dezvoltare a Poliției Naționale Afgane ca forță profesionistă de asigurare a siguranței și securității, de întărire a tuturor instituțiilor de aplicare a legii, cu un accent special pe independența sistemului judiciar, pe poliție și pe îmbunătățirea stării închisorilor afgane, precum și pe respectarea drepturilor deținuților;

37.  regretă eșecul campaniilor antidrog din Afganistan și eforturile insuficiente depuse pentru a viza laboratoare de droguri ale talibanilor și rețele internaționale de criminalitate organizată, care se află în centrul traficului de droguri și asigură finanțare pentru operațiunile talibane și teroriste; sprijină și susține noua strategie antidrog a Guvernului din Afganistan, susținută de UNODC; este preocupat de creșterea cultivării opiului în Afganistan(16) și solicită Guvernului Afganistanului să pună în aplicare politici specifice pentru a inversa această tendință; observă că este deosebit de important să se genereze alternative concrete și sustenabile la producția de mac opiaceu, care să fie puse la dispoziția producătorilor;

38.  subliniază că principalele surse de venit ale talibanilor sunt mineritul ilegal și producția de opiu; observă că, în prezent, se estimează că talibanii generează venituri cuprinse între 200 și 300 de milioane EUR pe an din activitățile de minerit ilegal;

39.  solicită adăugarea unui sistem adecvat de control și echilibru și creșterea transparenței pentru a asigura eficacitatea administrației publice, inclusiv a gestiunii financiare, precum și prevenirea oricărei utilizări abuzive a ajutorului extern sau pentru dezvoltare, în conformitate cu Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului;

40.  salută faptul că în 2016 UE a semnat un Contract de sprijin în vederea consolidării statului (SBC) cu Afganistanul, prin care alocă 200 de milioane EUR pe o perioadă de doi ani pentru sprijinirea bugetului în vederea întăririi instituțiilor guvernamentale și a creșterii resurselor pentru prioritățile de dezvoltare, cum ar fi generarea creșterii economice, reducerea sărăciei și combaterea corupției; subliniază că resursele trebuie utilizate în mod eficace;

41.  observă că SBC se bazează pe o analiză în general pozitivă a progreselor înregistrate de Afganistan în domenii-cheie de reformă; recunoaște importanța sublinierii obiectivelor prezentate de SBC și a condițiilor pentru finanțare; subliniază, de asemenea, importanța supravegherii și a monitorizării sistematice pentru a preveni utilizarea abuzivă; subliniază că este important ca guvernul afgan să se concentreze pe dezvoltare și stabilitate; invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a SBC și evidențiază faptul că constatările sale în acest sens ar trebui utilizate la pregătirea continuării operațiunii de sprijin bugetar pentru perioada 2018-2021;

Societatea civilă și drepturile omului

42.  salută faptul că CAPD UE - Afganistan scoate în evidență dialogul privind aspectele legate de drepturile omului, în special drepturile femeilor, copiilor și minorităților etnice și religioase, pentru a asigura accesul la resurse și a sprijini exercitarea deplină a drepturilor lor fundamentale, inclusiv prin angajarea mai multor femei în structurile guvernamentale din Afganistan, precum și în sistemele de securitate și judiciare; invită Afganistanul să depună eforturi în vederea eradicării tuturor formelor de violență și de discriminare împotriva femeilor și a fetelor; subliniază necesitatea de a depune mai multe eforturi pentru punerea în aplicare a dispozițiilor CAPD menționate în titlurile I și II;

43.  insistă ca UE să păstreze o poziție fermă în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor omului și subliniază că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului, îndeosebi a drepturilor femeilor și minorităților, precum și a statului de drept sunt elemente esențiale ale acordului; insistă ca UE să adopte măsuri specifice în cazul în care guvernul Afganistanului încalcă elemente esențiale ale acordului;

44.  reamintește că UE se concentrează în special pe îmbunătățirea condițiilor femeilor, copiilor, persoanelor cu handicap și ale persoanelor care trăiesc în sărăcie și că aceste grupuri au în special nevoie de asistență, inclusiv în domeniile sănătății și educației;

45.  salută poziția foarte importantă rezervată în acord egalității între femei și bărbați și politicilor aferente, precum și accentul puternic pus pe dezvoltarea societății civile; solicită UE să promoveze în continuare egalitatea dintre bărbați și femei și capacitarea femeilor prin eforturile sale în domeniul dezvoltării, ținând cont de faptul că schimbarea atitudinilor din societate față de rolul socio-economic al femeilor necesită măsuri însoțitoare de sensibilizare, de educare, precum și reforma cadrului normativ;

46.  subliniază nevoia de protejare a minorităților etnice și religioase, care sunt amenințate sau atacate; observă că grupul etnic șiit Hazara este vizat mai des decât alte grupuri și necesită, prin urmare, o atenție deosebită;

47.  solicită consolidarea și sprijinirea instituțiilor naționale și subnaționale legate de drepturile omului, a organizațiilor societății civile și a mediului universitar din Afganistan; îndeamnă omologii internaționali să încurajeze cooperarea și contactele mai strânse cu acești parteneri afgani;

48.  sprijină eforturile CPI de a asigura responsabilitatea pentru crimele de război și pentru crimele împotriva umanității care se presupune că au fost comise din mai 2003;

49.  este preocupat de numărul crescând de atacuri violente și deliberate asupra unităților medicale, a lucrătorilor din domeniul medical și de vizarea infrastructurii civile; îndeamnă toate părțile să își respecte obligațiile în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului și al dreptului internațional umanitar pentru a împiedica atacurile împotriva populației civile și infrastructurilor civile;

50.  invită guvernul afgan să introducă imediat un moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea, ca un pas către abolirea acesteia;

Dezvoltarea și comerțul

51.  recunoaște că obiectivul final al ajutorului acordat de UE Afganistanului este de a ajuta guvernul și economia țării să eradicheze sărăcia și să se dezvolte în direcția unei stări de independență și creștere economică, cu dezvoltare internă și cooperare regională prin comerț exterior și investiții publice sustenabile, pentru a diminua dependența excesivă de ajutoarele străine, contribuind la dezvoltarea socială, economică și de mediu a Afganistanului;

52.  ia act de faptul că Afganistanul este unul dintre cei mai mari beneficiari din lume de ajutor pentru dezvoltare și că instituțiile UE s-au angajat să acorde țării un ajutor în valoare de 3,6 miliarde EUR în perioada 2002-2016; regretă că proporția afganilor care trăiesc în sărăcie a crescut de la 38 % (2012) la 55 % (2017) și evidențiază faptul că, din 2014, țara înregistrează o creștere lentă, odată cu retragerea forțelor internaționale de securitate, reducerile corespunzătoare ale subvențiilor internaționale, precum și înrăutățirea situației securității;

53.  subliniază nevoia de a combate nivelul ridicat de șomaj și sărăcia pentru a acționa în vederea instaurării păcii și stabilității în țară;

54.  subliniază că sunt necesare mai multe oportunități de angajare, pe lângă agricultură și desfășurarea de activități pentru guvern, pentru a evita ca tinerii să fie recrutați de talibani sau de alte rețele de insurgenți;

55.  salută Cadrul național pentru pace și dezvoltare al Afganistanului (ANPDF) din 2016 și Cadrul pentru autonomie prin intermediul răspunderii reciproce (SMAF), adoptate de guvernul afgan; solicită UE și statelor sale membre să sprijine în continuare, prin intermediul CAPD, prioritățile în materie de dezvoltare asumate de autoritățile afgane, în conformitate cu principiile eficacității dezvoltării;

56.  invită Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate și Comisia să evalueze periodic toate măsurile UE întreprinse în Afganistan, utilizând indicatori calitativi și cantitativi expliciți, în special în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, buna guvernare, inclusiv sectorul justiției, respectarea drepturilor omului și securitatea; solicită, în acest context, o evaluare a impactului relativ al măsurilor UE referitoare la situația generală din țară și la nivelul de coordonare și cooperare dintre actorii UE și alte misiuni și măsuri internaționale, publicarea rezultatelor și recomandărilor și informarea Parlamentului;

57.  regretă faptul că, în ciuda afluxului semnificativ de asistență externă, impactul a fost limitat; invită Curtea de Conturi Europeană să întocmească un raport special privind eficacitatea asistenței UE pentru Afganistan în ultimul deceniu;

58.  încurajează UE și alte agenții internaționale implicate în dezvoltarea Afganistanului să conlucreze cu mass-media afgană pentru a asigura comunicarea strategică către poporul afgan privind eforturile de dezvoltare, sursele, scopurile și impactul acestora;

59.  reamintește că în prezent Afganistanul duce lipsă de experți civili; încurajează UE și statele sale membre să angajeze și să formeze în mod adecvat experți civili în domenii-cheie cruciale pentru dezvoltarea economică și combaterea drogurilor care să ofere asistență și formare funcționarilor și localnicilor afgani;

60.  subliniază necesitatea de a sprijini sistemul de învățământ al Afganistanului pentru a crește numărul de copii care urmează cursuri școlare la toate nivelurile;

61.  salută faptul că rata de școlarizare a crescut de zece ori din 2001, fetele constituind 39 % din elevi;

62.  îndeamnă să se acorde o atenție specială generației tinere și solicită utilizarea deplină a programelor precum Erasmus + și Orizont 2020 pentru a stabili legături între instituțiile de învățământ, mediul academic, sectoarele cercetării și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

63.  sprijină acțiunile UE și ale statelor membre care contribuie la Fondul fiduciar pentru reconstrucția Afganistanului, gestionat în comun de Banca Mondială și de Ministerul de Finanțe al țării și care desfășoară activități în vederea furnizării de servicii critice de bază cu un accent deosebit pe sănătate și pe educație;

64.  salută aderarea Afganistanului la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în 2016 și recunoaște valoarea adăugată pe care comerțul și investițiile străine directe o vor aduce viitorului Afganistanului; recunoaște rolul pozitiv pe care l-ar putea avea calitatea de membru al OMC în ce privește integrarea Afganistanului în economia mondială;

65.  observă că, în urma aderării țării la OMC în 2016, care a consolidat legăturile Afganistanului cu economia mondială, UE a acordat Afganistanului accesul pe piața UE fără taxe și fără contingente tarifare, dar că sunt necesare măsuri concrete suplimentare pentru a permite sectorului privat să beneficieze de acest regim și pentru a spori, prin urmare, dezvoltarea sa internă;

66.  subliniază că autoritățile afgane ar trebui să elaboreze un model economic sustenabil bazat pe principiul redistribuirii; solicită UE să sprijine Afganistanul în dezvoltarea sa ecologică și în tranziția energetică, întrucât dispozițiile privind energia curată și durabilă sunt esențiale pentru a accelera punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă;

67.  subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a crește capacitatea instituțiilor guvernului de a formula și de a pune în aplicare politici și strategii comerciale, de a îmbunătăți circulația transfrontalieră a bunurilor și a consolida calitatea produselor pentru a respecta standardele internaționale;

68.  solicită îmbunătățirea relațiilor de afaceri dintre întreprinderile cu sediul în UE și sectorul privat afgan; încurajează punerea în aplicare a unor condiții favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor;

69.  sprijină și salută orice program de dezvoltare inițiat de către UE, un stat membru sau orice membru al comunității internaționale care este destinat ajutorării proprietarilor de întreprinderi mici și întreprinzătorilor să facă față costurilor juridice, reglementărilor și altor obstacole în calea producției, care, altfel, ar descuraja întreprinderile să intre pe piață și/sau să se dezvolte în cadrul pieței;

70.  recunoaște că rezervele de minerale din Afganistan oferă o oportunitate economică pentru ca țara să genereze venituri și locuri de muncă; observă că China și-a arătat interesul pentru aceste rezerve de minerale, cu un accent deosebit pe pământurile rare;

Migrație

71.  recunoaște că migrația constituie o provocare continuă pentru Afganistan, care prezintă probleme pentru țările vecine și pentru statele membre ale UE; este preocupat de numărul fără precedent al migranților returnați în principal din Pakistan și din Iran și, într-o măsură mai mică, din Europa; recunoaște că problemele legate de persoanele strămutate în interiorul țării și de refugiați sunt rezultatul amenințării pe care o reprezintă violențele din partea grupurilor de insurgenți din Afganistan, precum și factorii economici și de mediu; subliniază că eforturile UE și ale comunității internaționale ar trebui să se concentreze asupra prevenirii cauzelor profunde ale migrației în masă; salută strategia națională afgană de gestionare a returnărilor; este preocupat, totuși, de lipsa continuității politicilor în materie de integrare din partea autorităților afgane pentru a gestiona persoanele returnate în prezent; este convins că o reintegrare adecvată a persoanelor returnate, în special a copiilor, cărora trebuie să li se garanteze accesul la învățământul primar și secundar, este esențială pentru asigurarea stabilității în țară și că persoanele care s-au întors nu au fost supuse violenței sau coerciției în timpul procedurilor de returnare;

72.  subliniază faptul că, potrivit Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), 5,5 milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar în Afganistan, inclusiv persoane strămutate în interiorul țării în urma conflictelor sau a secetei, și evidențiază faptul că seceta a dus la strămutarea forțată a peste 250 000 de persoane în nordul și vestul țării; ia act de faptul că Planul de răspuns umanitar este finanțat în proporție de numai 33,5 % și îndeamnă UE și statele sale membre, prin urmare, să își intensifice toate eforturile pentru a face față principalelor provocări umanitare și nevoi umane și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, inclusiv celor aflate în zone greu accesibile;

73.  regretă faptul că, deși articolul 28 alineatul (4) din CAPD prevede că părțile ar trebui să încheie un acord de readmisie, nu s-a ajuns la un acord formal, ci la unul neoficial - Calea comună de urmat; consideră că este important ca orice acord privind readmisia să fie oficializat pentru a asigura responsabilitatea democratică; regretă lipsa de supraveghere parlamentară și control democratic asupra încheierii acordului privind Calea comună de urmat și subliniază importanța purtării unui dialog continuu cu actorii competenți pentru a găsi o soluție sustenabilă la dimensiunea regională a chestiunii refugiaților afgani;

74.  își exprimă regretul cu privire la valul de migrație din Afganistan către vest, în special a persoanelor educate și a tinerilor, din cauza lipsei de perspective din țară; subliniază asistența UE pentru îmbunătățirea vieților emigranților afgani acordată în Pakistan și Iran; solicită acestor țări să nu expulzeze aceste persoane, lucru care ar putea avea un efect profund negativ asupra stabilității și economiei Afganistanului; îndeamnă ca returnarea refugiaților la locuințele lor să fie organizată în condiții de siguranță, ordine și în mod voluntar;

75.  își manifestă aprecierea față de Comisie pentru realizarea unui proiect major în 2016 în vederea unei reintegrări mai bune a migranților returnați în Afganistan, Bangladesh și Pakistan, 72 de milioane EUR fiind alocate special pentru Afganistan în perioada 2016 - 2020;

76.  scoate în evidență faptul că asistența pentru dezvoltare oferită de UE Afganistanului nu ar trebui văzută exclusiv prin prisma migrației și a obiectivelor privind controlul frontierelor, și este de părere că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să abordeze în mod eficace cauzele profunde ale migrației;

Cooperarea sectorială

77.  îndeamnă Comisia să prezinte strategii cuprinzătoare pentru fiecare sector, cu scopul de a asigura dezvoltarea amplă a tuturor domeniilor de cooperare cu Afganistanul;

78.  solicită depunerea de eforturi pentru a valorifica experiența dobândită de UE în ceea ce privește întărirea capacităților și reforma administrației publice și a funcției publice; subliniază nevoia urgentă de a îmbunătăți guvernarea în domeniul fiscal; solicită sprijinirea organizațiilor societății civile, cu respectarea deplină a contextelor lor etnice, religioase, sociale sau politice diferite;

79.  subliniază că agricultura furnizează 50 % din veniturile populației afgane și un sfert din PIB-ul Afganistanului; observă că UE s-a angajat să cheltuiască 1,4 miliarde EUR între 2014 și 2020 pentru proiectele de dezvoltare din zonele rurale; observă, în plus, că aceste proiecte sunt extrem de importante pentru a asigura că fermierii nu trec la economia neagră;

80.  observă că 80 % din populația afgană desfășoară activități în agricultura de subzistență într-un mediu ostil agriculturii și se confruntă cu metode de irigare slab dezvoltate; sprijină amplificarea eforturilor pentru a asigura securitatea alimentară;

81.  observă cu îngrijorare că seceta actuală din Afganistan este cea mai gravă din ultimele decenii, amenințând populația, șeptelul și agricultura; este îngrijorat, în plus, de dezastrele naturale frecvente, cum ar fi inundațiile neașteptate, cutremurele, alunecările de teren și iernile extrem de friguroase;

82.  observă cu îngrijorare că pagubele aduse produselor agricole, cum ar fi grâul, pot duce la strămutare, sărăcie, foamete și, în unele cazuri, la recurgerea la piața neagră și că trei milioane de oameni sunt supuși unui risc extrem de ridicat de insecuritate alimentară și de pierdere a mijloacelor de subzistență;

83.  recunoaște că relansarea în Afganistan a lanțului valoric al prelucrării produselor alimentare ar putea mări veniturile familiilor, crește securitatea alimentară, reduce costurile alimentare și oferi mai multe oportunități de angajare;

84.  încurajează UE să își continue eforturile de îmbunătățire a asistenței medicale în Afganistan și subliniază importanța vaccinării pentru toți oamenii, și în special pentru cei care sunt deosebit de vulnerabili în fața bolilor, cum ar fi copiii;

85.  salută faptul că accesul primar la servicii de sănătate a crescut de la 9 % la peste 57 %, că speranța de viață a crescut de la 44 la 60 de ani și că aceste îmbunătățiri au fost posibile grație contribuțiilor din partea UE, a unor state membre și a comunității internaționale; recunoaște, în lumina acestor realizări, că încă mai sunt multe lucruri de realizat pentru a se continua creșterea speranței de viață și a se reduce rata mortalității femeilor care nasc, precum și a mortalității în rândul nou-născuților;

86.  condamnă cu fermitate practicile de corupție din sistemul de sănătate afgan, cum ar fi importul de produse farmaceutice ilegale, și îndeamnă UE să continue să pună presiune pe guvernul afgan pentru a face mai multe în vederea împiedicării acestor practici de corupție;

87.  reafirmă nevoia de profesioniști medicali formați în Afganistan și încurajează UE și statele sale membre să continue să trimită personal medical profesionist pentru a forma medicii locali;

88.  observă că traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți afectează ambele părți, în special societatea afgană; solicită punerea în aplicare rapidă a acordurilor existente, inclusiv schimbul de informații, pentru a elimina rețelele criminale transnaționale care beneficiază de pe urma instabilității și a unor instituții slăbite;

Punerea în aplicare a CAPD

89.  salută CAPD ca prima relație contractuală între UE și Afganistan;

90.  observă că CAPD furnizează baza pentru dezvoltarea relațiilor în diferite domenii, cum ar fi statul de drept, sănătatea, dezvoltarea rurală, educația, știința și tehnologia, combaterea corupției, a spălării de bani și a finanțării terorismului, a crimei organizate și a drogurilor, migrația, securitatea nucleară, neproliferarea ADM și schimbările climatice;

91.  salută înființarea organismelor mixte de cooperare la nivel executiv, cu accent pe organizarea de dialoguri periodice pe teme politice, inclusiv drepturile omului, în special drepturile femeilor și ale copiilor, care sunt elemente esențiale ale acestui acord, pe abordarea încercărilor și pe crearea de oportunități pentru un parteneriat mai puternic;

92.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că CAPD nu cuprinde dispoziții privind controlul parlamentar comun al punerii sale în aplicare; promovează rolul Parlamentului European, al parlamentelor statelor membre și al Parlamentului afgan în monitorizarea punerii în aplicare a CAPD;

93.  ia act de faptul că, în septembrie 2017, UE a înlocuit reprezentantul special al UE pentru țară cu un trimis special, integrat în structura SEAE;

94.  regretă că Consiliul a adoptat o decizie privind aplicarea cu titlu provizoriu în domenii care fac obiectul aprobării Parlamentului, în special capitolul privind cooperarea în materie de comerț și investiții, care se încadrează în competențele exclusive ale UE, mai degrabă decât să solicite ratificarea la începutul procesului, înainte de a trece la această etapă; consideră că această decizie contravine principiului cooperării loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) din TUE și subminează drepturile și responsabilitățile legale ale Parlamentului;

°

°  °

95.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, trimisului special al UE în Afganistan, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Islamice Afganistan.

(1)

JO L 67, 14.3.2017, p. 3.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.

(3)

JO C 65, 19.2.2016, p. 133.

(4)

JO C 169 E, 15.6.2012, p. 108.

(5)

JO C 168 E, 14.6.2013, p. 55.

(6)

JO C 378, 9.11.2017, p. 73.

(7)

JO C 349, 17.10.2017, p. 41.

(8)

JO C 366, 27.10.2017, p. 129.

(9)

JO C 66, 21.2.2018, p. 17.

(10)

JO C 298, 23.8.2018, p. 39.

(11)

JO C 337, 20.9.2018, p. 48.

(12)

JO C 369, 11.10.2018, p. 85.

(13)

Deciziile Consiliului din 10 noiembrie 2011 (16146/11 și 16147/11).

(14)

Raport de informare privind țara de origine întocmit de EASO, Situația de securitate din Afganistan - Actualizare, mai 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf

(15)

Inspectorul general special pentru reconstrucția Afganistanului numit de SUA (SIGAR), Raport trimestrial adresat Congresului Statelor Unite, 30 octombrie 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf

(16)

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (22.11.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

(2015/0302M(NLE))

Raportor pentru aviz: Frank Engel

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de faptul că Afganistanul este unul dintre cei mai mari beneficiari din lume de ajutor pentru dezvoltare și că instituțiile UE s-au angajat să acorde un ajutor în valoare de 3,6 miliarde EUR în favoarea țării în perioada 2002-2016; regretă că proporția afganilor care trăiesc în sărăcie a crescut de la 38 % (2012) la 55 % (2017) și evidențiază faptul că, din 2014, țara înregistrează o creștere lentă, odată cu retragerea forțelor internaționale de securitate, reducerile corespunzătoare ale subvențiilor internaționale, precum și înrăutățirea situației securității;

2.  recunoaște că inversarea recentă a progreselor în materie de dezvoltare este cauzată în mare parte de intensificarea violențelor și a conflictelor de lungă durată; evidențiază faptul că 2018 este pe cale de a deveni anul cel mai ucigător pentru populația civilă și deplânge valul de atentate și crime comise în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din octombrie 2018, care au cauzat moartea unui număr ridicat de civili și a zece candidați la alegerile respective; subliniază că strămutarea internă, sosirea persoanelor returnate din regiunea înconjurătoare - inclusiv 500 000 de afgani fără documente de la începutul anului, în urma acțiunilor represive din Iran - și din statele membre ale UE, precum și factorii climatici, cum ar fi seceta în curs, toate au dus la o deteriorare a situației umanitare; constată cu îngrijorare că activitățile de reintegrare, finanțate din ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE, sunt dificil de pus în practică dată fiind actuala situație umanitară și de securitate din țară;

3.  subliniază faptul că, potrivit Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), 5,5 milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar în Afganistan, inclusiv persoane strămutate în interiorul țării în urma conflictelor sau a secetei, și evidențiază faptul că seceta a dus la strămutarea forțată a peste 250 000 de persoane în nordul și vestul țării; ia act de faptul că Planul de răspuns umanitar este finanțat în proporție de numai 33,5 % și îndeamnă UE și statele sale membre, prin urmare, să își intensifice toate eforturile pentru a face față principalelor provocări umanitare și nevoi umane și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, inclusiv celor aflate în zone greu accesibile;

4.  subliniază necesitatea de a trata în mod cuprinzător provocările umanitare, de dezvoltare și de securitate, inclusiv prin intermediul unor acțiuni sistemice pe termen mai lung, și de a operaționaliza mai bine legăturile dintre acestea; insistă că pacificarea țării, eradicarea sărăciei, sprijinirea luptei împotriva talibanilor, normalizarea funcționării statului și a instituțiilor sale și extinderea serviciilor sociale de bază, cum ar fi asistența medicală și educația, sunt condiții indispensabile pentru dezvoltarea socială și economică a Afganistanului;

5.  salută Cadrul național pentru pace și dezvoltare al Afganistanului (ANPDF) din 2016 și Cadrul pentru autonomie prin intermediul răspunderii reciproce (SMAF), adoptate de guvernul afgan; solicită UE și statelor sale membre să sprijine în continuare, prin intermediul Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea (CAPD), prioritățile în materie de dezvoltare definite de autoritățile afgane, în conformitate cu principiile eficacității dezvoltării;

6.  reamintește angajamentul UE privind realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și, în special, eradicarea sărăciei, axându-și eforturile în zonele în care acesta are cea mai mare valoare adăugată, respectând principiile eficienței și eficacității ajutorului, și ale coerenței politicilor în favoarea dezvoltării (CPD); subliniază că este necesar să se continue finanțarea ajutorului pentru dezvoltare bazat pe nevoi acordat Afganistanului și să se pună accentul, în special, pe eradicarea sărăciei și a foametei, pe eliminarea vulnerabilităților, cum ar fi insecuritatea alimentară larg răspândită și malnutriția cronică și pe gestionarea resurselor de apă; subliniază necesitatea de a menține angajamentul de a sprijini guvernul să îmbunătățească accesul tuturor la serviciile de bază, cum ar fi educația și asistența medicală, punând accentul pe asigurarea asistenței medicale pentru persoanele vulnerabile, inclusiv femeile, fetele și copiii, precum și pe abordarea handicapurilor și a sănătății mintale; subliniază că este important să se asigure că organizațiile societății civile (OSC) pot juca în continuare un rol esențial în exercitarea controlului social necesar pentru a verifica furnizarea corectă a serviciilor publice;

7.  salută referirea la dezvoltarea unei agriculturi durabile și ecologice în CAPD, întrucât economiile și agricultura rurale constituie în prezent principala sursă de generare de locuri de muncă; face apel la UE să își intensifice intervenția în acest domeniu, pentru a îmbunătăți securitatea alimentară și nutrițională, mijloacele de subzistență și ocuparea forței de muncă în mediul rural, inclusiv gestionarea sustenabilă a resurselor naturale; evidențiază faptul că ar trebui să se consacre o atenție deosebită impactului pericolelor naturale și schimbărilor climatice asupra micilor agricultori de subzistență;

8.  salută poziția foarte importantă rezervată în acord egalității între femei și bărbați și politicilor aferente, precum și accentul puternic pus pe dezvoltarea societății civile; face apel la UE să promoveze în continuare egalitatea dintre bărbați și femei și capacitarea femeilor prin eforturile sale în domeniul dezvoltării, ținând cont de faptul că schimbarea atitudinilor din societate față de rolul socio-economic al femeilor necesită măsuri însoțitoare de conștientizare, educație, precum și reforma cadrului normativ;

9.  salută strategia națională afgană de gestionare a returnărilor, dar subliniază necesitatea unui control constant pentru garantarea reintegrării cetățenilor afgani, în special a copiilor, cărora trebuie să li se garanteze accesul la învățământul primar și secundar; regretă faptul că, deși articolul 28 alineatul (4) din CAPD prevede că părțile ar trebui să încheie un acord de readmisie, nu s-a ajuns la un acord formal, ci la unul neoficial - Calea comună de urmat; consideră că este important ca orice acord privind readmisia să fie oficializat pentru a asigura responsabilitatea democratică; regretă lipsa de control parlamentar și democratic asupra încheierii acordului privind Calea comună de urmat și subliniază importanța purtării unui dialog continuu cu actorii competenți pentru a găsi o soluție sustenabilă la dimensiunea regională a chestiunii refugiaților afgani;

10.  scoate în evidență faptul că asistența pentru dezvoltare oferită de UE Afganistanului nu ar trebui văzută exclusiv prin prisma migrației și a obiectivelor privind controlul frontierelor, și este de părere că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să abordeze în mod eficace cauzele profunde ale migrației;

11.  salută Contractul de sprijin în vederea consolidării statului UE-Afganistan (SBC) (sprijin bugetar), semnat în 2016, deoarece acesta poate întări instituțiile guvernamentale și asumarea de către acestea a politicilor de dezvoltare; observă că SBC se bazează pe o analiză relativ pozitivă a progreselor înregistrate de Afganistan în domenii-cheie de reformă; subliniază că resursele trebuie utilizate în mod eficace și supravegheate sistematic pentru a împiedica utilizările abuzive; invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a SBC și evidențiază faptul că constatările ar trebui utilizate la pregătirea continuării operațiunii de sprijin bugetar pentru perioada 2018-2021;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică Afganistan

Referințe

2015/0302M(NLE)

Comisie competentă

 

AFET

 

 

 

 

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Frank Engel

23.5.2018

Examinare în comisie

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

18.6.2018

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE

a Comisiei pentru comerț internațional

destinată Comisiei pentru afaceri externe

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

(2015/0302M(NLE))

În numele Comisiei pentru comerț internațional: Bernd Lange (președinte)

Poziție

AMENDAMENT

Comisia pentru comerț internațional îi prezintă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, următorul amendament:

Amendamentul    1

Propunere de rezoluție

Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție

Amendamentul

 

își exprimă preocuparea față de decizia Consiliului de a continua, înainte de a obține aprobarea Parlamentului, aplicarea provizorie a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Afganistan, care conține domenii, în special un capitol privind cooperarea în ceea ce privește aspecte comerciale și de investiții, care țin de competența exclusivă a UE; consideră că această decizie contravine principiului cooperării loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) din TUE și subminează drepturile și responsabilitățile legale ale Parlamentului în domeniul politicii comerciale a UE sintetizate la articolele 207 și 218 din TFUE; regretă că Consiliul nu a solicitat aprobarea Parlamentului mai devreme în cursul procesului și înainte de aplicarea sa provizorie, conform practicii încetățenite pentru acordurile din domeniul comerțului încheiate între UE și țările terțe;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre UE și Republica Islamică Afganistan

Referințe

2015/0302M(NLE)

Comisie competentă

 

AFET

 

 

 

 

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Bernd Lange

23.4.2018

Data adoptării

21.6.2018

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Republica Islamică Afganistan

Referințe

2015/0302M(NLE)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AFET

 

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

DEVE

 

INTA

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

22.11.2018

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Data depunerii

1.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate