Postopek : 2015/0302M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0058/2019

Predložena besedila :

A8-0058/2019

Razprave :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0170

POROČILO     
PDF 248kWORD 80k
31.1.2019
PE 629.400v02-00 A8-0058/2019

s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalka: Anna Elżbieta Fotyga

PRED. SPREM.
PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za mednarodno trgovino
  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15093/2016),

–  ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani(1), ki ga je 18. februarja 2017 podpisala podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini,

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal 6. februarja 2018 v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členi 207, 209, drugim pododstavkom člena 218(6)(a) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (C8-0107/2018),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ... o osnutku sklepa Sveta(2),

–  ob upoštevanju začasne uporabe delov sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj v izključni pristojnosti EU od 1. decembra 2017,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o pogajanjih o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Afganistanom(3),

–  ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Afganistanu, zlasti resolucij z dne 16. decembra 2010 o novi strategiji za Afganistan(4), 15. decembra 2011 o proračunskem nadzoru finančne pomoči EU v Afganistanu(5), 12. marca 2014 o regionalni vlogi Pakistana in političnih odnosih z Evropsko unijo(6), 8. oktobra 2015 o smrtni kazni(7), 26. novembra 2015 o Afganistanu, zlasti o pobojih v provinci Zabul(8), 28. aprila 2016 o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava(9), 5. aprila 2017 o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU(10), 13. septembra 2017 o političnih odnosih EU z Indijo(11) in 14. decembra 2017 o razmerah v Afganistanu(12),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. novembra 2018 in 16. oktobra 2017 o Afganistanu,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije in Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 24. julija 2017 o elementih strategije EU za Afganistan (JOIN(2017)0031),

–  ob upoštevanju večletnega okvirnega programa za Afganistan za obdobje 2014–2020 znotraj instrumenta Unije za razvojno sodelovanje,

–  ob upoštevanju načrta EU za sodelovanje s civilno družbo v Afganistanu za obdobje 2018–2020,

  ob upoštevanju zaključka policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) leta 2016,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN z dne 10. septembra 2018 o razmerah v Afganistanu in njihovih posledicah za mednarodni mir in varnost,

  ob upoštevanju dogovora o skupnih nadaljnjih ukrepih EU in Afganistana glede migracijskih vprašanj z dne 2. oktobra 2016,

  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 2210 (2015) in št. 2344 (2017) ter mandata misije pomoči OZN v Afganistanu (UNAMA),

–  ob upoštevanju poročila posebne poročevalke OZN o človekovih pravicah notranje razseljenih oseb z dne 12. aprila 2017 z njene misije v Afganistanu,

–  ob upoštevanju poziva glavne tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Fatou Bensouda z dne 3. novembra 2017 k začetku preiskave domnevnih vojnih zločinov in kaznivih dejanj zoper človečnost v Afganistanu od 1. maja 2003 dalje,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah,

–  ob upoštevanju ministrske konference o Afganistanu, ki je potekala 27. in 28. novembra 2018 v Ženevi,

  ob upoštevanju rezultatov mednarodne konference o Afganistanu, ki je potekala 5. oktobra 2016 v Bruslju in ji je sopredsedovala Evropska unija, ter vzajemnih zavez, sprejetih na mednarodnih konferencah o Afganistanu, ki so potekale 5. decembra 2011 v Bonnu, 8. julija 2012 v Tokiu in 4. decembra 2014 v Londonu,

–  ob upoštevanju konference o Afganistanu, ki je potekala 26. in 27. marca 2018 v Taškentu,

  ob upoštevanju procesa Srce Azije, ki se je začel 2. novembra 2011 v Istanbulu,

  ob upoštevanju izjave iz Kabula z dne 22. decembra 2002 o dobrih sosedskih odnosih,

–  ob upoštevanju mednarodnih varnostnih sil za pomoč (ISAF) pod vodstvom zveze Nato in z mandatom OZN (2003–2014) ter sklepov vrha zveze Nato, ki je potekal v Bruslju 24. in 25. maja 2017, v zvezi z nadaljevanjem njegove misije Odločna podpora za usposabljanje, svetovanje in pomoč (od leta 2014 do danes),

–  ob upoštevanju načrta za humanitarni odziv v Afganistanu za obdobje 2018–2021,

–  ob upoštevanju okvira samozadostnosti na podlagi vzajemne odgovornosti, dogovorjenega na konferenci o Afganistanu, ki je potekala 4. in 5. oktobra 2016 v Bruslju,

–  ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve, mnenja Odbora za razvoj in stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za mednarodno trgovino (A8-0058/2019),

A.  ker je Svet 10. novembra 2011 sprejel sklep, s katerim je Komisijo pooblastil za pogajanja o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan(13); ker se je sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj začasno in delno uporabljal od 1. decembra 2017, preden je dobil odobritev Evropskega parlamenta;

B.  ker sta podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije in Komisija 13. januarja 2016 Svetu predstavili skupni predlog za sklep Sveta o podpisu in sklenitvi sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj kot sporazuma med Evropsko unijo in Afganistanom (samo EU);

C.  ker so države članice kljub strinjanju z vsebino sporazuma izrazile večjo naklonjenost „mešanemu“ sporazumu z začasno uporabo, ter zato Komisijo in podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije pozvale, naj predloge ustrezno pregledata, da bodo upoštevali mešano in začasno uporabo;

D.  ker je bil sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj podpisan 18. februarja 2017;

E.  ker bo sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj podlaga za odnose med EU in Afganistanom v naslednjih desetih letih in bi se lahko samodejno podaljševal za petletna obdobja;

F.  ker je bil Parlament med pogajanji delno in ne v celoti obveščen; ker je Parlament smernice Sveta o pogajanjih za Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) prejel šele 16. marca 2018 in ne novembra 2011, ko je bil obveščen o sklepu za začetek pogajanj;

G.  ker ta pravni okvir temelji na sedanji strategiji EU za Afganistan, pa tudi na obsežni zunanji finančni pomoči EU;

H.  ker bo sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj prvo pogodbeno razmerje med EU in Afganistanom, ki bo potrdil zavezo EU prihodnjemu razvoju Afganistana v „desetletju preobrazbe“ (2014–2024), s katero se bodo okrepile zgodovinske, politične in gospodarske vezi med pogodbenicama;

I.  ker sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj vključuje načela in pogoje, na katerih bo temeljilo prihodnje partnerstvo med EU in Afganistanom (naslova I in II), vključno s temeljnimi elementi, določbami o človekovih pravicah in neširjenju orožja za množično uničevanje; ker sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj omogoča sodelovanje na različnih področjih, med drugim na področju razvoja (naslov III), trgovine in naložb (naslov IV), pravosodja in pravne države (naslov V), vključno z bojem proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja in drogam, s sodelovanjem na področju migracij in z morebitnim prihodnjim sporazumom o ponovnem sprejemu oseb, pa tudi na področju sektorskega sodelovanja (naslov VI);

J.  ker bo sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj EU in Afganistanu omogočil tudi skupno obravnavanje svetovnih izzivov, kot so jedrska varnost, neširjenje orožja in podnebne spremembe;

K.  ker je zdaj za Afganistan ključni trenutek, kar pomeni, da bi lahko bili vsa prizadevanja, napredek in žrtvovanja, ki so bili do zdaj vloženi v razvoj Afganistana, izgubljeni, če se prizadevanja ne bodo nadaljevala;

L.  ker je k dodatnemu poslabšanju varnostnih razmer bistveno prispevala teroristična grožnja skupine, znane kot Islamska država province Horasan (IS-KP), ki je povezana z Daišem; ker ima afganistanska vlada od maja 2018 nadzor nad 56 % okrožij v Afganistanu, 56 % ozemlja in 65 % prebivalstva, pri čemer v 32 % okrožij potekajo spopadi za nadzor, 12 % pa jih je pod nadzorom upornikov(14),(15);

M.  ker so Evropska unija in njene države članice od leta 2002 skupaj največji mednarodni donator za Afganistan in njegove prebivalce ter zagotavljajo več kot 3,66 milijarde EUR razvojne in humanitarne pomoči; ker je v skladu z večletnim okvirnim programom za obdobje 2014–2020 za Afganistan dodeljen nov razvojni sklad v višini 1,4 milijarde EUR za obdobje 2014–2020; ker znaša BDP Afganistana zdaj 20 milijard USD, stopnja rasti pa se je od leta 2014 zmanjšala; ker se afganistansko gospodarstvo še vedno sooča s številnimi izzivi, kot so korupcija, nezadostno pobiranje davkov, slaba infrastruktura in počasno ustvarjanje delovnih mest;

N.  ker od leta 2001 številne države članice EU, partnerice zveze Nato in države zaveznice prispevajo k stabilizaciji in razvoju Afganistana s svojimi vojaškimi in civilnimi enotami, pri tem pa so utrpele več žrtev in izgub; ker je stabilen in neodvisen Afganistan, ki lahko skrbi zase in odreče zatočišče terorističnim skupinam, še vedno med bistvenimi varnostnimi interesi zveze Nato, EU in njenih držav članic; ker imajo države članice EU v Afganistanu še vedno več kot 3 000 pripadnikov vojaških sil, ki sodelujejo v misiji zveze Nato Odločna podpora;

O.  ker je v Iranu in Pakistanu 2,5 milijona registriranih beguncev ter med 2 in 3 milijone Afganistancev brez dokumentov; ker je v Afganistanu več kot 2 milijona notranje razseljenih oseb, pri čemer jih je bilo v letu 2018 razseljenih 300.000; ker veliko teh posameznikov trpi zaradi neustrezne prehranske varnosti, neustreznega zatočišča, nezadostnega dostopa do sanitarnih in zdravstvenih objektov ter pomanjkanja zaščite, in ker so številni med njimi otroci, razvrščeni kot posebej izpostavljeni tveganju za delo otrok, za spolno zlorabo ali potencialno novačenje za kriminalne združbe; ker je bilo od začetka leta 2018 iz Irana v Afganistan vrnjenih ali deportiranih več kot 450.000 Afganistancev; ker je pakistanska vlada napovedala, da se bo moralo več kot 1,7 milijona afganistanskih beguncev, registriranih v državi, prisilno vrniti v Afganistan;

P.  ker po podatkih OZN korupcija v Afganistanu ogroža legitimnost države, resno ogroža dobro upravljanje in trajnostni razvoj ter preprečuje nastanek realnega gospodarstva;

Q.  ker je Afganistan država z nizkim dohodkom, v obdobju po konfliktu in neobalna država, kar pomeni poseben izziv za mednarodno skupnost in njene institucije;

R.  ker je Afganistan glede na svetovni indeks prilagojenosti ena od držav na svetu, ki jih podnebne spremembe najbolj ogrožajo;

S.  ker se pojavljajo nove grožnje in mednarodne krize, zaradi katerih se zmanjšujejo osredotočenost, podpora in zaskrbljenost javnosti glede razmer v Afganistanu;

T.  ker je po ocenah 87 % žensk v Afganistanu žrtev nasilja na podlagi spola; ker Afganistan po indeksu neenakosti med spoloma OZN iz leta 2017 med 160 državami zaseda 153. mesto;

U.  ker je bila leta 2017 pridelava opija v Afganistanu rekordno velika, pri čemer se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 63 %; ker nedovoljen promet z opiati dodatno spodbuja nestabilnost in upore ter povečuje financiranje terorističnih skupin v Afganistanu;

V.  ker afganistanski proračun za leto 2018 prvič izpolnjuje mednarodne standarde za napovedi in računovodstvo;

W.  ker se je leta 2016 policijska misija EU v Afganistanu po devetih letih napredka zaključila;

Politično-strateški vidiki

1.  ostaja zavezan podpori afganistanski vladi pri njenih prizadevanjih za izgradnjo varne in stabilne prihodnosti za prebivalce Afganistana z izvajanjem ključnih reform za izboljšanje upravljanja in pravne države, boj proti terorizmu in ekstremizmu, doseganje trajnostnega miru in razvoja, za izgradnjo legitimnih, demokratičnih institucij, krepitev odpornosti ob nacionalnih in regionalnih varnostnih izzivih, zagotovitev spoštovanja človekovih pravic, tudi pravic žensk, otrok, etničnih in verskih manjšin, za boj proti korupciji, boj proti drogam, za izboljšanje fiskalne vzdržnosti in spodbujanje vključujoče in trajnostne gospodarske rasti ter socialnega razvoja in razvoja podeželja, pri čemer je treba mladim, ki predstavljajo dve tretjini prebivalstva, zagotoviti boljšo prihodnost; poudarja, da je treba konflikt v Afganistanu reševati na miren način ter da bi bilo treba vsa prizadevanja usmeriti k temu najnujnejšemu cilju;

2.  poudarja, da bo dolgoročni razvoj Afganistana odvisen od odgovornosti, dobrega upravljanja, trajnostnega zagotavljanja človekove varnosti, vključno z zmanjšanjem revščine in ustvarjanjem možnosti za zaposlitev, dostopa do socialnih in zdravstvenih storitev, izobraževanja ter varstva temeljnih svoboščin in človekovih pravic, vključno s pravicami žensk in manjšin; poudarja, da je treba zadeve upravljati na način, ki bo zagotovil vključujočo gospodarsko rast in ugodne pogoje za trajnostne tuje naložbe, ki bodo koristile prebivalstvu Afganistana, pri tem pa je treba dodobra spoštovati socialne, okoljske in delovne standarde;

3.  je zaskrbljen zaradi krhkosti in nestabilnosti centralne vlade ter pomanjkanja nadzora, ki ga ima v večjem delu države, kar zaostruje vpliv konflikta na civilno prebivalstvo; poziva EU in mednarodno skupnost, naj v takih primerih, kot so nerešena povolilna vprašanja, olajšata mediacijo;

4.  poziva EU, naj pomaga pri prizadevanjih za preprečevanje dolgoročnega trenda medetničnih napetosti, ki imajo razdiralen učinek na centralizirano raven uprave, in podpre bogato večetnično strukturo afganistanske družbe;

5.  poudarja svojo dolgoročno podporo verodostojnim, svobodnim, poštenim in preglednim volitvam, ki so v skladu z mednarodnimi standardi, ter izraža svojo podporo opazovanju volitev v državi s strani EU, vključno z opazovanjem predsedniških volitev leta 2019; poudarja, da bo imel rezultat teh volitev zaradi trajne tekmovalnosti v boju za politično prevlado velik vpliv na prihodnjo stabilnost afganistanske vlade;

6.  poudarja, kako velike gospodarske priložnosti ima država zaradi svojega geografskega položaja ter človeških in naravnih virov;

7.  poudarja znatno finančno in politično podporo EU za družbeni in gospodarski razvoj Afganistana, humanitarno pomoč in regionalno povezljivost; poziva k nadaljnjim prizadevanjem za skupno načrtovanje programov med EU in njenimi državami članicami;

8.  v zvezi s tem poudarja potrebo po večjem usklajevanju politik in dialoga med EU in ZDA o Afganistanu in regionalnih vprašanjih;

9.  pozdravlja skupno sporočilo, sprejeto na ministrski konferenci o Afganistanu, ki jo je 27. in 28. novembra 2018 v Ženevi gostila OZN, ter pri tem upošteva zaveze, sprejete na konferenci o Afganistanu, ki je potekala v Bruslju leta 2016;

Vloga in odgovornost regionalnih akterjev

10.  opozarja, da je Afganistan neobalna država, ki leži na stičišču med Azijo in Bližnjim vzhodom, ter priznava, da sta podpora in pozitivno sodelovanje s sosednjimi državami in regionalnimi silami, zlasti Kitajsko, Iranom, Indijo, Rusijo in Pakistanom, bistvenega pomena za stabilizacijo, razvoj in ekonomsko uspešnost Afganistana; obžaluje, da stabilen in uspešen Afganistan ni vedno končni cilj teh regionalnih akterjev, ter poudarja ključno vlogo teh držav v stabilizacijskem in mirovnem procesu; poziva sosednje države, naj v prihodnosti ne ovirajo afganistanskega izvoza, kot se je zgodilo v preteklosti;

11.  poudarja, da mobilnost in neprekinjeno delovanje terorističnih mrež v Afganistanu in tudi v Pakistanu prispevata k nestabilnim razmeram v celotni regiji;

12.  poudarja, da imajo regionalne sile glede Afganistana pogosto nasprotujoče si cilje; poziva jih, naj v celoti podprejo prizadevanja za mir v Afganistanu; podpira forume regionalnega sodelovanja, vendar je zaskrbljen zaradi vzporedne vpletenosti nekaterih sosed Afganistana v konflikt prek posrednikov, kar spodkopava prizadevanja za mir; poziva te sosede, naj se vzdržijo vpletanja posrednikov v rivalstva v Afganistanu, ter poziva tako sosede kot regionalne oblasti, naj polno sodelujejo pri doseganju dolgotrajnega in trajnostnega miru v Afganistanu;

13.  poziva EU, naj poveča svoja prizadevanja za dialog in sodelovanje z regionalnimi partnerji za boj proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, pranju denarja, financiranju terorizma in tihotapljenju ljudi;

14.  poudarja temeljni pomen infrastrukture in regionalnega razvoja v Afganistanu za izboljšanje trgovine in povezljivosti med državami srednje in južne Azije ter kot stabilizacijskega dejavnika v regiji;

15.  poziva EU, naj v svoje strategije za srednjo in južno Azijo vključi premisleke o sodelovanju med EU in Afganistanom;

Varnost in graditev miru

16.  je še vedno zelo zaskrbljen zaradi nenehnega slabšanja varnostnih razmer v Afganistanu ter stalnih ozemeljskih pridobitev talibanskih borcev in različnih terorističnih skupin, kot je IS-KP, za katero se zdi, da je močno okrepljena zaradi prisotnosti tujih borcev; ostro obsoja napade, ki so jih ti zagrešili proti afganistanskim civilistom, varnostnim silam, institucijam in civilni družbi; ponavlja svojo popolno zavezo boju proti vsem oblikam terorizma ter izraža spoštovanje vsem koalicijskim ter afganistanskim silam in civilistom, ki so plačali najvišjo ceno za demokratičen, vključujoč, uspešen, varen in stabilen Afganistan; ugotavlja, da je bila več kot polovica protivladnih napadov leta 2018 pripisana skupini IS-KP, katere cilj je ovirati in otežiti proces sprave in miru; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se sedanje džihadistične organizacije, IS-KP, Al Kaida in njihove različne podskupine, uspele prilagoditi in okrepiti svoje dejavnosti, kar pomeni velik varnostni izziv za Afganistan, regijo in Evropo;

17.  poudarja stalno podporo EU vključujočemu procesu miru in sprave, ki ga vodi in je zanj odgovoren Afganistan, vključno z izvajanjem mirovnega dogovora, sklenjenega s skupino Hezbi Islami; je pripravljen prispevati k temu z vsemi ustreznimi instrumenti EU, takoj ko bo obstajal resničen mirovni proces; poziva talibane, naj obsodijo nasilje, se pridružijo mirovnemu procesu in sprejmejo afganistansko ustavo; poudarja podporo celoviti mirovni ponudbi, ki jo je talibanom večkrat dala vlada; poziva civilno družbo, naj se v celoti vključi v te pogovore; priznava, da je treba obravnavati vprašanje dolgoročne prisotnosti skupnih mednarodnih varnostnih sil, da bi afganistanskim varnostnim silam pomagali stabilizirati državo ter preprečili, da bi še enkrat postala varno zatočišče za teroristične skupine in vir regionalne nestabilnosti; poziva vse strani, udeležene v konfliktu, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo;

18.  pozdravlja prvo obdobje premirja po letu 2001, ramazanski bajram (Eid al Fitr), ki kaže veliko željo po miru med prebivalci Afganistana; poziva talibane, naj se odzovejo na pozive afganistanskega predsednika k novemu obdobju premirja;

19.  poudarja, da so štiri desetletja vojne in konfliktov, ki so se začeli s sovjetskim vdorom v Afganistan leta 1979, razlog za številna nerešena vprašanja, s katerimi se Afganistan sooča danes; v zvezi s tem priznava vlogo mladih in afganistanske diaspore v procesu oblikovanja varnejše in boljše prihodnosti države; poziva EU, naj podpre tranzicijsko pravičnost za žrtve nasilja;

20.  ugotavlja, da je Unija po zaključku misije EUPOL AFGHANISTAN v okviru misije za skupno varnostno in obrambno politiko decembra 2016, ki zagotavlja specializirano usposabljanje in svetovanje afganistanski nacionalni policiji in ministrstvu za notranje zadeve, še naprej sodelovala z afganistansko policijo prek zunanjih instrumentov EU, kot je instrument za prispevanje k stabilnosti in miru, ki tudi financira ukrepe za spravo;

21.  je seznanjen, da so bile v okviru misije ISAF iz nič uspešno vzpostavljene afganistanske nacionalne varnostne sile, ki štejejo 352.000 vojakov in policistov s pehotnimi zmogljivostmi, zmogljivostmi vojaške policije, obveščevalne službe, čiščenja poti in bojne podpore ter zdravstvenimi, letalskimi in logističnimi zmogljivostmi, s čimer se bojujejo proti vplivu upornikov v državi;

22.  je seznanjen, da so ISAF za izboljšanje upravljanja in gospodarskega razvoja ustvarile varno okolje, ki je privedlo do največjega izboljšanja osnovnih zdravstvenih in drugih razvojnih kazalnikih katere koli države; ugotavlja, da so se zaradi uspešnosti ISAF pojavili tudi dinamični mediji, več milijonov prebivalcev Afganistana pa zdaj uveljavlja svojo pravico do glasovanja na volitvah;

23.  še naprej spodbuja misijo zveze Nato Odločna podpora, da bo nadaljevala svoje usposabljanje in nadzorovanje afganistanske vojske; spodbuja države članice, naj nacionalnim in lokalnim vladam v Afganistanu ponudijo usposabljanje na področju civilnega kriznega upravljanja;

24.  spodbuja zvezo Nato in EU, naj sodelujeta pri zbiranju obveščevalnih podatkov o uporniških skupinah, ki grozijo Afganistanu, ter skupaj usklajujeta priporočila politike za afganistanske varnostne sile;

25.  globoko obžaluje, da talibani in druge uporniške skupine izkoriščajo prisotnost EU in mednarodne skupnosti v Afganistanu ter rezultate, ki so bili doseženi, v propagandne namene, da bi jih predstavili kot tuje okupatorje, ki ovirajo afganistansko državo in način življenja; spodbuja EU in afganistansko vlado, naj ukrepata proti taki propagandi;

26.  poudarja, da je boj proti financiranju terorizma ključen za ustvarjanje okolja, ki bo prispevalo k varnosti v Afganistanu; poziva vse ustrezne partnerje, naj okrepijo svoja prizadevanja za razbitje vseh mrež financiranja terorizma, vključno s prenehanjem zlorabe finančnega sistema havala in mednarodnih donacij v ta namen, da bi se borili proti radikalizaciji, ekstremizmu in orodjem za novačenje, na katere se afganistanske teroristične organizacije še naprej zanašajo;

27.  poziva afganistansko vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bosta preprečevanje ekstremističnih ideologij in boj proti njihovemu širjenju med njenimi glavnimi prednostnimi nalogami;

28.  podpira afganistanski program za mir in ponovno vključevanje, katerega namen je ponovno vključevanje pripadnikov talibanov, ki se predajo sami in se odpovejo nasilju, v družbo; čestita Združenemu kraljestvu, ker je prispevalo že več kot 9 milijonov GBP;

29.  poziva vlado Afganistana, naj v celoti izvaja resolucije varnostnega sveta OZN o ženskah, miru in varnosti ter zagotovi sodelovanje žensk, njihovo zaščito in njihove pravice v celotnem ciklu konflikta, od preprečevanja konfliktov do obnove po konfliktu;

30.  spodbuja afganistansko vlado, naj pripravi učinkovite kemične, biološke, radiološke in jedrske (KBRJ) protiukrepe; poziva EU, naj zagotovi operativno, tehnično in finančno podporo za krepitev zmogljivosti KBRJ;

31.  spodbuja afganistansko vlado, naj okrepi svoje sisteme za domači nadzor pri preprečevanju zelo razširjenega kroženja osebnega in lahkega orožja v skladu z obstoječimi mednarodnimi standardi;

Izgradnja države

32.  poudarja, da morata afganistanska vlada in mednarodna skupnost pospešiti prizadevanja za odpravo korupcije v državi pa tudi okrepiti odzivne in vključujoče institucije ter izboljšati lokalno upravljanje kot ključna koraka za oblikovanje stabilne in zakonite države, ki je sposobna preprečevati konflikte in upore; poziva afganistansko vlado, naj izboljša domače zmogljivosti za izterjavo nezakonito prisvojenega premoženja prek programov, kot je pobuda za vrnitev nezakonito prisvojenega premoženja, ki jo izvajata Skupina Svetovne banke in Urad OZN za droge in kriminal (UNODC);

33.  poziva vlado Afganistana, naj poveča politično vključevanje, okrepi odgovornost in se dejavno bori proti korupciji;

34.  poudarja, da je treba premostiti vrzel med nacionalno vlado in lokalnimi vladami Afganistana; priznava, da bi se ta težava morda lahko zmanjšala, če bi afganistanska vlada izvrševala statut, ki določa, da morajo biti regionalni guvernerji prisotni na ozemlju, ki ga zastopajo;

35.  poziva EU, naj zagotovi, da se sredstva EU vlagajo v projekte, ki pomagajo afganistanskemu prebivalstvu, in da se zagotovi ustrezna podpora občinam pri njihovem zagotavljanju bistvenih storitev in pri vzpostavljanju lokalnega upravljanja, da se zagotovijo osnovni življenjski standardi za prebivalstvo, usklajevanje med osrednjimi organi in lokalnimi občinami, da se opredelijo prednostne naloge za naložbe, okrepi podpora civilni družbi, zlasti zagovornikom človekovih pravic, in naj se zlasti nameni prednost financiranju projektov, ki podpirajo akterje, ki spodbujajo odgovornost, človekove pravice in demokratična načela, ter pospešujejo lokalni dialog in mehanizme za reševanje konfliktov;

36.  poziva EU, naj nadaljuje svoj načrt postopne opustitve po zaključku misije EUPOL, ki vključuje zagotavljanje trajnega prenosa dejavnosti na lokalne in mednarodne partnerje EUPOL; poziva vse strani, naj si še naprej prizadevajo za razvoj afganistanske nacionalne policije v profesionalno enoto za varnost in zaščito, za krepitev vseh institucij za izvrševanje zakonodaje s posebnim poudarkom na neodvisnosti sodnega sistema in policije ter izboljšanju razmer v afganistanskih zaporih, pa tudi spoštovanju pravic zapornikov;

37.  obžaluje, da kampanje za boj proti drogam v Afganistanu niso uspešne in da se ni dovolj prizadevalo za uničenje talibanskih laboratorijev za proizvodnjo drog in mednarodnih organiziranih kriminalnih mrež, ki so središče nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ter zagotavljajo financiranje talibanom in terorističnim operacijam; podpira in potrjuje novo strategijo afganistanske vlade za boj proti drogam, ki jo podpira UNODC; je zaskrbljen zaradi povečanja pridelave opija v Afganistanu(16) in poziva afganistansko vlado, naj vzpostavi ciljno usmerjene politike za preusmeritev tega trenda; ugotavlja, da je ključno oblikovati oprijemljive in trajnostne alternativne možnosti v okviru gojenja maka in jih ponuditi proizvajalcem;

38.  poudarja, da sta glavna vira dohodka talibanov nezakonito rudarjenje in proizvodnja opija; poudarja, da po sedanjih ocenah talibani z dejavnostmi nezakonitega rudarjenja ustvarijo od 200 do 300 milijonov EUR prihodkov letno;

39.  poziva, da se dodatno uvedeta ustrezen sistem nadzora in ravnotežja ter večja preglednost, da bi zagotovili učinkovitost javne uprave, vključno s finančnim poslovanjem in preprečevanjem vsake zlorabe tuje ali razvojne pomoči v skladu s Pariško deklaracijo o učinkovitosti pomoči;

40.  pozdravlja, da je EU leta 2016 z Afganistanom podpisala pogodbo o podpori za konsolidacijo države, pri čemer je za dvoletno obdobje namenila 200 milijonov EUR iz proračunske podpore, da bi okrepila vladne institucije in povečala sredstva za prednostne naloge na področju razvoja, kot so ustvarjanje gospodarske rasti, zmanjševanje revščine in boj proti korupciji; poudarja, da je treba sredstva uporabljati učinkovito;

41.  ugotavlja, da se pogodbo o podpori za konsolidacijo države opira na v splošnem pozitivne ocene napredka, ki ga je Afganistan dosegel na osrednjih področjih reform; priznava, kako pomembno je opredeliti cilje iz te pogodbe in pogoje za financiranje; nadalje poudarja pomen nadzora in sistematičnega spremljanja za preprečevanje zlorab; poudarja, da je pomembno, da se afganistanska vlada osredotoči na razvoj in stabilnost; poziva Komisijo, naj Parlament redno obvešča o izvajanju pogodbe o podpori za konsolidacijo države, ter poudarja, da bi se bilo treba na podlagi teh ugotovitev pripraviti na nadaljevanje proračunske podpore v obdobju 2018–2021;

Civilna družba in človekove pravice

42.  pozdravlja, da sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom poudarja dialog o vprašanjih človekovih pravic, zlasti pravic žensk, otrok ter etničnih in verskih manjšin, da se zagotovi dostop do virov in se podpre polno uveljavljanje njihovih temeljnih pravic, tudi z zaposlovanjem več žensk v afganistanskih vladnih strukturah, pa tudi v varnostnem in pravosodnem sistemu; poziva Afganistan, naj si prizadeva za izkoreninjenje vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti ter njihove diskriminacije; poudarja, da si je treba bolj prizadevati za izvajanje določb sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj iz naslovov I in II;

43.  vztraja, naj EU ohranja odločno držo glede izvajanja človekovih pravic, in poudarja, da so demokratična načela, človekove pravice, zlasti pravice žensk in manjšin, ter načelo pravne države bistveni elementi sporazuma; vztraja, naj EU sprejme posebne ukrepe, če bo afganistanska vlada kršila bistvene elemente sporazuma;

44.  opozarja, da se EU zlasti osredotoča na izboljšanje pogojev za ženske, otroke, invalide in ljudi, ki živijo v revščini, ter da te skupine še zlasti potrebujejo pomoč, tudi na področjih zdravja in izobraževanja;

45.  pozdravlja, da se v sporazumu zavzema odločno stališče v zvezi z enakostjo spolov in s tem povezanimi politikami, posebna pozornost pa posveča razvoju civilne družbe; poziva EU, naj v razvojnih prizadevanjih še naprej spodbuja enakost spolov in krepitev vloge žensk, pri tem pa upošteva, da spreminjanje družbenih stališč v zvezi z družbeno-gospodarsko vlogo žensk terja ustrezne ukrepe na področju ozaveščanja, izobraževanja in spremembe regulativnega okvira;

46.  poudarja, da je treba zaščititi etnične in verske manjšine, ki so ogrožene ali na udaru; poudarja, da je etnična skupina šiitskih Hazarov pogosteje tarča napadov kot druge skupine in si zato zasluži posebno pozornost;

47.  poziva h krepitvi in podpori institucij, povezanih s človekovimi pravicami, na nacionalni in podnacionalni ravni v Afganistanu, organizacij civilne družbe in akademskih krogov; poziva mednarodne partnerje, naj spodbujajo tesnejše sodelovanje s temi afganistanskimi partnerji in njihovo udeležbo;

48.  podpira prizadevanja Mednarodnega kazenskega sodišča za zagotovitev odgovornosti za vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnosti, ki so bila domnevno storjena od maja 2003;

49.  je zaskrbljen zaradi vse večjega števila bolj nasilnih in namernih napadov na zdravstveno infrastrukturo in zdravstvene delavce ter namernih napadov na civilno infrastrukturo; poziva vse strani, naj spoštujejo svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom na področju človekovih pravic in mednarodnim humanitarnim pravom, da bi preprečile napade na civiliste in civilno infrastrukturo;

50.  poziva afganistansko vlado, naj uvede takojšen moratorij za izvajanje smrtne kazni, kar bi bil prvi korak k njeni odpravi;

Razvoj in trgovina

51.  priznava, da je končni cilj pomoči EU za Afganistan pomagati vladi in gospodarstvu države pri izkoreninjenju revščine ter razvoju neodvisnosti in rasti z notranjim razvojem in regionalnim sodelovanjem prek zunanje trgovine in trajnostnih javnih naložb, da bi zmanjšali prekomerno odvisnost od zunanje pomoči, tako da bi prispevali k socialnemu, gospodarskemu in okoljskemu razvoju Afganistana;

52.  ugotavlja, da je Afganistan eden od največjih prejemnikov razvojne pomoči na svetu in da so institucije EU med letoma 2002 in 2016 državi namenile 3,6 milijarde EUR pomoči; obžaluje, da se je delež Afganistancev, ki živijo v revščini, povečal z 38 % (leta 2012) na 55 % (leta 2017), in poudarja, da je od leta 2014, ko so se umaknile mednarodne varnostne sile in so se zmanjšala mednarodna nepovratna sredstva, varnostne razmere pa so vse slabše, gospodarska rast v državi počasna;

53.  poudarja, da je treba obravnavati visoko stopnjo brezposelnosti in se boriti proti revščini, da bi si prizadevali za doseganje miru in stabilnosti v državi;

54.  poudarja, da je potrebnih več zaposlitvenih možnosti zunaj kmetijstva in vladnih delovnih mest, da bi se preprečilo novačenje mladih moških v mrežo talibanov in druge mreže upornikov;

55.  pozdravlja afganistanski nacionalni mirovni in razvojni okvir iz leta 2016 in okvir samozadostnosti na podlagi vzajemne odgovornosti, ki ju je sprejela afganistanska vlada; poziva EU in njene države članice, naj s sporazumom o sodelovanju za partnerstvo in razvoj v skladu z načeli razvojne učinkovitosti še naprej podpirajo razvojne prednostne naloge, za katere je odgovoren Afganistan;

56.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije in Komisijo, naj redno ocenjujeta vse ukrepe EU v Afganistanu z uporabo nedvoumnih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, zlasti glede razvojne pomoči, dobrega upravljanja, vključno s pravosodnim sektorjem, spoštovanja človekovih pravic in varnosti; v zvezi s tem poziva tudi k oceni relativnih učinkov ukrepov EU na splošne razmere v državi, k oceni ravni usklajevanja in sodelovanja med akterji EU ter drugimi mednarodnimi misijami in ukrepi, kakor tudi k objavi ugotovitev in priporočil in k poročanju Parlamentu;

57.  obžaluje, da je kljub visokim zneskom tuje pomoči njen učinek omejen; poziva Evropsko računsko sodišče, naj pripravi posebno poročilo o učinkovitosti pomoči EU za Afganistan v zadnjem desetletju;

58.  spodbuja EU in druge mednarodne agencije, ki sodelujejo pri razvoju Afganistana, naj delajo z afganistanskimi mediji, da bi zagotovili strateško obveščanje prebivalcev Afganistana o razvojnih prizadevanjih ter njihovih virih, namenih in vplivu;

59.  ponovno opozarja, da v Afganistanu trenutno primanjkuje civilnih strokovnjakov; spodbuja EU in njene države članice, naj zaposlijo in ustrezno usposobijo civilne strokovnjake na glavnih področjih, ki so ključna za gospodarski razvoj in boj proti drogam, da bodo pomagali afganistanskim uradnikom in lokalnemu prebivalstvu ter jih usposabljali;

60.  poudarja, da je treba podpreti izobraževalni sistem Afganistana, da bi se povečalo število otrok v razredih na vseh ravneh;

61.  pozdravlja, da se je od leta 2001 vpis v šole povečal za desetkrat, pri čemer deklice predstavljajo 39 % vseh učencev;

62.  poziva, naj se posebna pozornost nameni mladi generaciji; poziva tudi k popolni uporabi programov, kot sta Erasmus+ in Obzorje 2020, da bi se vzpostavile vezi med izobraževalnimi institucijami, akademskimi krogi, raziskovalnim sektorjem ter malimi in srednjimi podjetji;

63.  podpira ukrepe EU in držav članic, ki prispevajo k skrbniškemu skladu za obnovo Afganistana, ki ga soupravljata Svetovna banka in ministrstvo za finance Afganistana ter zagotavlja osnovne ključne storitve s posebnim poudarkom na zdravstvu in izobraževanju;

64.  pozdravlja pristop Afganistana k Svetovni trgovinski organizaciji (STO) leta 2016 ter priznava dodano vrednost, ki jo bodo trgovina in neposredne tuje naložbe imele za prihodnost te države; priznava pozitivno vlogo, ki bi jo lahko članstvo v STO imelo pri vključevanju Afganistana v svetovno gospodarstvo;

65.  ugotavlja, da po pristopu Afganistana k STO leta 2016, ki je povečal njegove vezi s svetovnim gospodarstvom, mu je EU zagotovila dostop do trga EU brez dajatev in kvot, vendar so potrebni nadaljnji konkretni ukrepi, da bi se zasebnemu sektorju omogočilo izkoriščanje prednosti te ureditve, s čimer bi se povečal notranji razvoj države;

66.  poudarja, da bi morale afganistanske oblasti razviti trajnosten gospodarski model, katerega osrednji element bi bilo načelo prerazporeditve; poziva EU, naj podpre Afganistan pri njegovem okoljskem razvoju in energetskem prehodu, saj so določbe za čisto in trajnostno energijo bistvene za pospešitev izvajanja ciljev trajnostnega razvoja;

67.  poudarja, da so potrebna dodatna prizadevanja, da bi se povečala zmogljivost vladnih institucij za oblikovanje in izvajanje trgovinskih strategij in politik, izboljšal čezmejni pretok blaga in povečala kakovost proizvodov, da bi tako izpolnjevali mednarodne standarde;

68.  poziva h krepitvi poslovnih odnosov med podjetji s sedežem v EU in afganistanskim zasebnim sektorjem; spodbuja ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj malih in srednjih podjetij;

69.  podpira in pozdravlja vsak razvojni program, ki ga je uvedla EU, posamezna država članica ali katera koli članica mednarodne skupnosti, katerega cilj je pomagati lastnikom malih podjetij in podjetnikom pri prebijanju skozi pravne stroške, predpise in druge ovire za proizvodnjo, s katerimi bi sicer podjetja odvrnili od vstopa na trg in/ali rasti na trgu;

70.  priznava, da zaloge rudnin v Afganistanu zagotavljajo gospodarske priložnosti za državo v smislu ustvarjanja prihodkov in delovnih mest; ugotavlja, da je Kitajska pokazala interes za te zaloge rudnin, posebno za redke zemeljske elemente;

Migracije

71.  priznava, da so migracije za Afganistan stalen izziv, ki pomeni težave za sosednje države in države članice EU; je zaskrbljen zaradi doslej največjega števila migrantov, ki se vračajo zlasti iz Pakistana in Irana ter v manjšem številu iz Evrope; priznava, da so vprašanja notranje razseljenih oseb in beguncev posledica nevarnosti nasilja s strani uporniških skupin v Afganistanu ter gospodarskih in okoljskih dejavnikov; poudarja, da bi morala biti prizadevanja EU in mednarodne skupnosti osredotočena na preprečevanje temeljnih vzrokov množičnih migracij; pozdravlja afganistansko nacionalno strategijo za upravljanje vračanja; vendar je zaskrbljen, ker afganistanski organi niso vzpostavili stalnih politik za vključevanje sedanjih oseb v postopku vračanja; je prepričan, da je ustrezno ponovno vključevanje oseb v postopku vračanja, zlasti otrok, ki jim mora biti zagotovljen dostop do osnovnega in srednješolskega izobraževanja, ključnega pomena za zagotovitev stabilnosti v državi in da ljudje, ki so se vrnili, med postopki vračanja niso bili žrtve nasilja ali prisile;

72.  poudarja, da po podatkih Urada OZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) 5,5 milijona ljudi v Afganistanu, vključno s prebivalci, ki so zaradi konflikta ali suše notranje razseljeni, potrebuje humanitarno pomoč, in poudarja, da se je moralo na severu in zahodu države zaradi suše prisilno odseliti več kot 250.000 ljudi; ugotavlja, da je zagotovljeno financiranje zgolj za 33,5 % načrta za humanitarni odziv, zato poziva EU in njene države članice, naj okrepijo prizadevanja za obravnavo ključnih humanitarnih izzivov in potreb ljudi, pri tem pa naj posebno pozornost namenijo ranljivim osebam, tudi tistim, ki se nahajajo na težko dostopnih območjih;

73.  obžaluje, da člen 28(4) sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj navaja, da morata pogodbenici skleniti sporazum o ponovnem sprejemu oseb, vendar strani še nista sklenili uradnega sporazuma, temveč zgolj neuradnega o skupnih nadaljnjih ukrepih; meni, da je pomembno formalizirati vse sporazume o ponovnem sprejemu oseb, s čimer bi zagotovili demokratično odgovornost; obžaluje, da pri sklenitvi sporazuma o skupnih nadaljnjih ukrepih ni bilo parlamentarnega nadzora in demokratičnega spremljanja, in poudarja, kako pomembno je imeti stalen dialog z ustreznimi akterji, da bi poiskali trajno rešitev za regionalno razsežnost vprašanja afganistanskih beguncev;

74.  obžaluje migracijski val iz Afganistana proti zahodu, zlasti izobraženih in mladih, zaradi slabih obetov v državi; poudarja finančno pomoč EU za izboljšanje življenja afganistanskih izseljencev, ki je bila izplačana v Pakistanu in Iranu; poziva ti državi, naj ne izženeta teh oseb, saj bi to lahko zelo negativno vplivalo na stabilnost in gospodarstvo Afganistana; poziva, naj bo vračanje beguncev na njihove domove organizirano na varen, urejen in prostovoljen način;

75.  čestita Komisiji, da je leta 2016 vzpostavila velik projekt za boljše vključevanje migrantov, ki se vračajo v Afganistan, Bangladeš in Pakistan, pri čemer je posebej za Afganistan med letoma 2016 in 2020 namenila 72 milijonov EUR;

76.  poudarja, da na razvojno pomoč EU Afganistanu ne bi smeli gledati izključno skozi prizmo migracij in ciljev upravljanja meja, ter meni, da bi morala razvojna pomoč učinkovito obravnavati temeljne vzroke migracij;

Sektorsko sodelovanje

77.  poziva Komisijo, naj predstavi celostne strategije za posamezni sektor, da bi zagotovila vsesplošen razvoj na vseh področjih sodelovanja z Afganistanom;

78.  poziva, naj se prizadeva, da se izkušnje EU pri izgradnji zmogljivosti ter reformi javne uprave in državnih služb dobro izkoristijo; poudarja nujno potrebo po izboljšanju upravljanja na področju obdavčitve; poziva k podpiranju organizacij civilne družbe, pri čemer je treba popolnoma spoštovati njihovo različno etnično, versko, družbeno ali politično ozadje;

79.  poudarja, da kmetijstvo predstavlja 50 % dohodkov prebivalstva Afganistana in eno četrtino BDP države; ugotavlja, da je EU med letoma 2014 in 2020 za razvojne projekte na podeželju namenila 1,4 milijarde EUR; ugotavlja tudi, da so ti projekti bistveni za preprečevanje prehajanje kmetov v sivo ekonomijo;

80.  ugotavlja, da je 80 % afganistanskega prebivalstva vključenega v samooskrbno kmetijstvo v okolju, ki ni naklonjeno kmetijstvu in ima slabe metode namakanja; podpira krepitev prizadevanj za zagotavljanje prehranske varnosti;

81.  je z zaskrbljenostjo seznanjen s sedanjo sušo v Afganistanu, ki je najhujša v zadnjih desetletjih ter ogroža ljudi, živino in kmetijstvo; je nadalje zaskrbljen zaradi pogostih naravnih nesreč, kot so hudourniške poplave, potresi, zemeljski plazovi in hude zime;

82.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da lahko škoda za kmetijske proizvode, kot je pšenica, povzroči razseljevanje, revščino, stradanje in v nekaterih primerih prehod na črni trg, ter da so zelo ogrožene prehranska varnost in možnosti za preživetje treh milijonov ljudi;

83.  priznava, da bi se lahko z vrnitvijo večjega dela vrednostne verige predelave hrane nazaj v Afganistan dvignil dohodek družin, povečala prehranska varnost, znižali stroški za hrano in zagotovilo več zaposlitvenih možnosti;

84.  spodbuja EU, naj si še naprej prizadeva za izboljšanje zdravstvenega varstva v Afganistanu, in poudarja pomen cepljenja za vse ljudi, zlasti pa za tiste, ki so posebej dovzetni za bolezni, kot so otroci;

85.  pozdravlja, da se je primarni dostop do zdravstvenega varstva povečal z 9 % na več kot 57 % in se je pričakovana življenjska doba zvišala s 44 na 60 let, pri čemer so ta napredek omogočili prispevki EU, posameznih držav članic in mednarodne skupnosti; priznava, da je glede na te dosežke treba storiti še več, da bi še naprej zviševali pričakovano življenjsko dobo in zmanjšali umrljivost žensk pri porodu pa tudi novorojenih otrok;

86.  strogo obsoja koruptivne prakse v afganistanskem zdravstvenem sistemu, kot je uvoz nezakonitih farmacevtskih proizvodov, in poziva EU, naj še naprej pritiska na afganistansko vlado, da si bo bolj prizadevala za preprečevanje takih koruptivnih praks;

87.  ponovno poudarja, da so v Afganistanu potrebni usposobljeni zdravstveni strokovnjaki, ter spodbuja EU in njene države članice, naj še naprej zagotavljajo zdravstvene strokovnjake, ki usposabljajo lokalne zdravnike in zdravstveno osebje;

88.  ugotavlja, da trgovina z ljudmi in tihotapljenje migrantov škodi vsem stranem, zlasti afganistanski družbi; poziva k hitremu izvajanju obstoječih sporazumov, vključno z izmenjavo informacij, da bi se razbile mednarodne kriminalne mreže, ki izkoriščajo nestabilnost in šibke institucije;

Izvajanje sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj

89.  pozdravlja sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom;

90.  ugotavlja, da ta sporazum zagotavlja podlago za razvoj odnosov na različnih področjih, kot so pravna država, zdravje, razvoj podeželja, izobraževanje, znanost in tehnologija, boj proti korupciji, pranje denarja, financiranje terorizma, organizirani kriminal in droge, migracije, jedrska varnost, neširjenje orožja za množično uničevanje ter podnebne spremembe;

91.  pozdravlja ustanovitev skupnih organov za sodelovanje na ravni izvrševanja s poudarkom na rednih dialogih o političnih vprašanjih, vključno s človekovimi pravicami, zlasti pravicami žensk in otrok, ki so bistveni elementi tega sporazuma, ter obravnavanje izzivov in ustvarjanje priložnosti za trdnejše partnerstvo;

92.  izraža zaskrbljenost, da sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj nima določb o skupnem parlamentarnem nadzoru njegovega izvajanja; spodbuja vlogo Evropskega parlamenta, parlamentov držav članic in afganistanskega parlamenta pri spremljanju izvajanja sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj;

93.  je seznanjen s tem, da je bil septembra 2017 zaradi racionalizacije v strukturi ESZD posebni predstavnik EU za Afganistan nadomeščen s posebnim odposlancem;

94.  obžaluje, da je Svet sprejel odločitev o začasni uporabi na področjih, ki so predmet odobritve Parlamenta, zlasti poglavja o sodelovanju na področju trgovine in naložb, ki je v izključni pristojnosti EU, namesto da bi pred tovrstno odločitvijo na začetku procesa zahteval ratifikacijo; meni, da je ta odločitev v nasprotju z načelom lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU in spodkopava zakonske pravice in odgovornosti Parlamenta;

°

°  °

95.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu odposlancu EU za Afganistan, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Islamske republike Afganistan.

(1)

UL L 67, 14.3.2017, str. 3.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.

(3)

UL C 65, 19.2.2016, str. 133.

(4)

UL C 169 E, 15.6.2012, str. 108.

(5)

UL C 168 E, 14.6.2013, str. 55.

(6)

UL C 378, 9.11.2017, str. 73.

(7)

UL C 349, 17.10.2017, str. 41.

(8)

UL C 366, 27.10.2017, str. 129.

(9)

UL C 66, 21.2.2018, str. 17.

(10)

UL C 298, 23.8.2018, str. 39.

(11)

UL C 337, 20.9.2018, str. 48.

(12)

UL C 369, 11.10.2018, str. 85.

(13)

Sklepa Sveta z dne 10. novembra 2011 (16146/11 in 16147/11).

(14)

Informativno poročilo urada EASO o državi izvora, Stanje na področju varnosti v Afganistanu – posodobitev, maj 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf.

(15)

Posebni generalni inšpektor ZDA za obnovo Afganistana (SIGAR), četrtletno poročilo kongresu Združenih držav Amerike, 30. oktober 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf.

(16)

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ (22.11.2018)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

(2015/0302M(NLE))

Pripravljavec mnenja: Frank Engel

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je Afganistan eden od največjih prejemnikov razvojne pomoči na svetu in da so institucije EU med letoma 2002 in 2016 državi namenile 3,6 milijarde EUR pomoči; obžaluje, da se je delež Afganistancev, ki živijo v revščini, povečal z 38 % (leta 2012) na 55 % (leta 2017), in poudarja, da je od leta 2014, ko so se umaknile mednarodne varnostne sile in so se zmanjšala mednarodna nepovratna sredstva, gospodarska rast v državi počasna, varnostne razmere pa vse slabše;

2.  priznava, da je nedavno nazadovanje v razvoju v veliki meri posledica zaostritve dolgotrajnega nasilja in konflikta; poudarja, da utegne leto 2018 postati najbolj smrtonosno leto za civiliste doslej, in obžaluje val napadov in ubojev pred parlamentarnimi volitvami oktobra 2018, v katerem so izgubili življenje številni civilisti in deset kandidatov, ki so se potegovali za izvolitev; poudarja, da so notranje razselitve, prihod povratnikov iz okoliških regij (vključno s 500.000 Afganistanci brez dokumentov, ki so se od začetka leta vrnili iz Irana, potem ko se je tam nad njimi izvajal pritisk) in držav članic EU, pa tudi podnebni dejavniki, kot je dolgotrajna suša, privedli do poslabšanja humanitarnih razmer; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je izvajanje dejavnosti ponovnega vključevanja, ki se financirajo iz razvojne pomoči EU, zaradi trenutnih humanitarnih in varnostnih razmer v državi težavno;

3.  poudarja, da po podatkih urada OZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) 5,5 milijona ljudi v Afganistanu, vključno s prebivalci, ki so zaradi konflikta ali suše notranje razseljeni, potrebuje humanitarno pomoč, in poudarja, da se je moralo na severu in zahodu države zaradi suše prisilno odseliti več kot 250.000 ljudi; poudarja, da je zagotovljeno financiranje zgolj za 33,5 % načrta za humanitarno delovanje, zato poziva EU in njene države članice, naj okrepijo vsa prizadevanja za obravnavo humanitarnih izzivov in potreb, pri tem pa naj bodo posebej pozorne na ranljive ljudi, tudi na težko dosegljivih območjih;

4.  poudarja, da je treba celovito, tudi z dolgoročnimi sistemskimi ukrepi, obravnavati humanitarne, razvojne in varnostne izzive ter bolje prenesti v prakso povezavo med njimi; vztraja, da so vzpostavitev miru v državi, izkoreninjenje revščine ter podpora pri boju proti Talibanom, omogočitev normalnega delovanja države in njenih institucij ter razširitev osnovnih socialnih storitev, kot sta zdravstvo in izobraževanje, nujni pogoji za družbeni in gospodarski razvoj Afganistana;

5.  pozdravlja afganistanski nacionalni mirovni in razvojni okvir iz leta 2016 in okvir samozadostnosti na podlagi vzajemne odgovornosti, ki ga je sprejela afganistanska vlada; poziva EU in njene države članice, naj s sporazumom o sodelovanju za partnerstvo in razvoj v skladu z načeli učinkovitosti razvoja še naprej podpirajo razvojne prednostne naloge, za katere je odgovoren Afganistan;

6.  spominja, da je EU zavezana uresničiti cilje trajnostnega razvoja, zlasti izkoreninjenje revščine, pri tem pa se osredotočati na področja, na katerih prinaša največjo dodano vrednost, ter spoštovati načela učinkovitosti pomoči in skladnosti politik za razvoj; poudarja, da je treba razvojno pomoč za Afganistan še naprej financirati na podlagi potreb, pri tem pa se osredotočati predvsem na izkoreninjenje revščine in odpravo lakote, obravnavati ranljivosti, kot sta vsesplošna negotovost pri oskrbi s hrano in kronična podhranjenost, ter upravljati vodo; poudarja, da je treba še naprej vestno podpirati vlado, ki si prizadeva vsem omogočiti dostop do osnovnih storitev, kot sta izobraževanje in zdravstveno varstvo, pri tem pa se osredotočati na zagotavljanje zdravstvenega varstva ranljivim osebam, vključno z ženskami, dekleti in otroki, ter obravnavati tudi invalidnost in duševno zdravje; poudarja, kako pomembno je poskrbeti, da bodo lahko imele organizacije civilne družbe pomembno vlogo pri družbenem nadzoru, potrebnem za preverjanje ustreznega izvajanja javnih storitev;

7.  pozdravlja, da je v sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj omenjeno oblikovanje trajnostnega in okolju prijaznega kmetijstva, saj sta podeželsko gospodarstvo in kmetijstvo trenutno glavni vir zaposlovanja; poziva EU, naj odločneje posreduje na tem področju, da bi povečali prehransko in hranilno varnost ter izboljšali življenje in zaposlovanje na podeželju, vključno s trajnostnim upravljanjem naravnih virov; poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost posvetiti posledicam naravnih nevarnosti in podnebnih sprememb za majhne kmete;

8.  pozdravlja, da se v sporazumu zavzema odločno stališče v zvezi z enakostjo spolov in s tem povezanimi politikami, posebna pozornost pa posveča razvoju civilne družbe; poziva EU, naj v razvojnih prizadevanjih še naprej spodbuja enakost med spoloma in krepitev vloge žensk, pri tem pa upošteva, da spreminjanje stališča družbe v zvezi s socialno-ekonomsko vlogo žensk terja ustrezne ukrepe na področju ozaveščanja, izobraževanja in spremembe regulativnega okvira;

9.  pozdravlja afganistansko strategijo za upravljanje vračanja, a poudarja, da je treba nenehno spremljati, ali se izvajajo varovala za ponovno vključitev Afganistancev, zlasti otrok, ki jim je treba zagotoviti dostop do primarnega in sekundarnega izobraževanja; poudarja, da člen 28(4) sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj navaja, da morata pogodbenici skleniti sporazum o ponovnem sprejemu, a obžaluje, da strani še nista sklenili uradnega sporazuma, temveč zgolj neuradnega o skupnih nadaljnjih ukrepih; meni, da je pomembno formalizirati vse sporazume o ponovnem sprejemu, s čimer bi zagotovili demokratično odgovornost; obžaluje, da pri sklenitvi sporazuma o skupnih nadaljnjih ukrepih ni bilo parlamentarnega nadzora in demokratične kontrole, in poudarja, kako pomembno je ostati v nenehnem dialogu z ustreznimi akterji, da bi poiskali primerne rešitve za regionalno razsežnost vprašanja afganistanskih beguncev;

10.  poudarja, da na razvojno pomoč EU Afganistanu ne bi smeli gledati izključno skozi prizmo migracij in ciljev upravljanja meja, ter meni, da bi morala razvojna pomoč učinkovito obravnavati temeljne vzroke migracij;

11.  pozdravlja pogodbo o podpori za konsolidacijo države med EU in Afganistanom (proračunska podpora), ki je bila podpisana leta 2016, saj lahko okrepi vladne institucije in njihovo odgovornost za razvojne politike; ugotavlja, da se ta pogodba opira na v splošnem pozitivne ocene napredka, ki ga je Afganistan dosegel na osrednjih področjih reform; poudarja, da je treba vire uporabljati učinkovito in jih sistematično spremljati, da se preprečijo zlorabe; poziva Komisijo, naj redno obvešča Parlament o izvajanju pogodbe o podpori za konsolidacijo države, ter poudarja, da bi se bilo treba na podlagi teh ugotovitev pripraviti na nadaljevanje proračunske podpore v obdobju 2018–2021.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan

Referenčni dokumenti

2015/0302M(NLE)

Pristojni odbor

 

AFET

 

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Frank Engel

23.5.2018

Obravnava v odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Joachim Zeller, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

GUE/NGL

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za mednarodno trgovino (18.6.2018)

za Odbor za zunanje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

(2015/0302M(NLE))

za Odbor za mednarodno trgovino: Bernd Lange (predsednik)

Stališče

PREDLOG SPREMEMBE

Odbor za mednarodno trgovino predlaga Odboru za zunanje zadeve kot pristojnemu odboru naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije

Predlog spremembe

 

je zaskrbljen zaradi odločitve Sveta, da bo še pred odobritvijo Parlamenta potrdil začasno uporabo sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Islamsko republiko Afganistan, saj se ta nanaša na področja, natančneje v poglavju o sodelovanju v trgovini in naložbah, ki so v izključni pristojnosti EU; meni, da je ta odločitev v nasprotju z načelom lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU in spodkopava zakonske pravice in odgovornosti Parlamenta na področju trgovinske politike EU, določene v členih 207 in 218 PDEU; obžaluje, da Svet ni zaprosil za odobritev Parlamenta že na začetku postopka in pred začasno uporabo, saj je to uveljavljena praksa pri sporazumih med EU in tretjimi državami, ki zadevajo trgovino;

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan

Referenčni dokumenti

2015/0302M(NLE)

Pristojni odbor

 

AFET

 

 

 

 

Pripravljavec mnenja

Datum imenovanja

Bernd Lange

23.4.2018

Datum sprejetja

21.6.2018

 

 

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan

Referenčni dokumenti

2015/0302M(NLE)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

 

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

 

INTA

 

 

 

Poročevalka

Datum imenovanja

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

22.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Wajid Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Datum predložitve

1.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov