ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

8.2.2019 - (2018/2158(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Sandra Kalniete


Διαδικασία : 2018/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0073/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0073/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

(2018/2158(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας[1],

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο Μινσκ στις 5 και 19 Σεπτεμβρίου 2014 και στις 12 Φεβρουαρίου 2015[2],

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ιδίως το ψήφισμα της 14ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας 10 έτη μετά τη ρωσική εισβολή[3], καθώς και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως δε των Τατάρων της Κριμαίας[4],

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 2ας Απριλίου 2014, προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky[5],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη την απονομή του βραβείου Sakharov 2018 για την ελευθερία της σκέψης στον ουκρανό σκηνοθέτη Oleg Sentsov,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατουμένου Oleg Sentsov[6],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα[7],

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ), της 18ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0073/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι μια κοινότητα που βασίζεται σε ένα βασικό σύνολο κοινών αξιών που περιλαμβάνουν την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό για τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και στον Χάρτη των Παρισίων που εγκρίθηκε το 1990 από τον ΟΑΣΕ αποτελούν την ακρογωνιαίο λίθο για μια ειρηνική ευρωπαϊκή ήπειρο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση των σχέσεων της ΕΕ με τρίτα μέρη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία βασίζονται στον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και ότι, ως εκ τούτου, καθώς η Ρωσία περιφρονεί αυτές τις αρχές, οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία σήμερα βασίζονται στη συνεργασία σε επιλεγμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Μαρτίου 2016, και σε μια στάση αξιόπιστης αποτροπής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει ανοιχτή σε μια ισχυρότερη σχέση και στο διάλογο που οδηγεί εκεί, και ότι επιθυμεί να επιστρέψει σε σχέση συνεργασίας με τη Ρωσία, εφόσον οι ρωσικές αρχές τηρήσουν τις διεθνείς και νομικές υποχρεώσεις τους και αποδείξουν την ειλικρινή δέσμευση της Ρωσίας να αποκαταστήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εποικοδομητική και προβλέψιμη σχέση θα είχε αμοιβαία οφέλη και θα ήταν προς το συμφέρον και των δύο πλευρών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς σοβαρές παραβιάσεις του κράτους δικαίου και η έγκριση περιοριστικών νόμων τα τελευταία έτη θέτουν ολοένα και περισσότερο υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία δεν έχει εφαρμόσει περισσότερες από χίλιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σειρά κυβερνητικών εκθέσεων αποδεικνύει την κατακόρυφη αύξηση της εχθρικής κατασκοπευτικής δράσης της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, η οποία αγγίζει επίπεδα της εποχής του ψυχρού πολέμου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ και ο ευρύτερος σεβασμός του διεθνούς δικαίου εξακολουθούν να αποτελούν προϋπόθεση για στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αντίδραση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, η ΕΕ ενέκρινε σειρά περιοριστικών μέτρων τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου εκπληρωθεί η συμφωνία του Μινσκ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 έχουν προκύψει νέα πεδία έντασης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων: η ρωσική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία και παρεμβάσεις σε χώρες όπως η Λιβύη και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις (Zapad 2017), ρωσικές παρεμβάσεις με στόχο να επηρεαστούν εκλογικές διαδικασίες και δημοψηφίσματα και να ενταθούν διαμάχες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η στήριξη του Κρεμλίνου σε αντιευρωπαϊκά κόμματα και ακροδεξιά κινήματα, περιορισμοί στις θεμελιώδεις ελευθερίες και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, εξάπλωση της εχθρότητας κατά των ΛΟΑΤΚΙ, η καταστολή της αντιπολίτευσης, η συστημική στόχευση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, περιλαμβανομένης της αυθαίρετης σύλληψης του Oyub Titiev, επικεφαλής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial (HRC) στην Τσετσενία ή της υπόθεσης του Yuri Dmitriev από το παράρτημα του Memorial στην Καρελία, ο στιγματισμός ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών με τον χαρακτηρισμό τους ως «ξένων πρακτόρων», σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο, συγκεκριμένα στη Δημοκρατία της Τσετσενίας (απαγωγές, βασανιστήρια, εξωδικαστικές εκτελέσεις, κατασκευή ποινικών υποθέσεων, κ.λπ.), οι διακρίσεις κατά της μειονότητας των Τατάρων στην κατεχόμενη Κριμαία και οι πολιτικά υποκινούμενες διώξεις του Alexei Navalny και πολλών άλλων, καθώς και δολοφονίες, οι πλέον αξιοσημείωτες των οποίων είναι αυτές του Boris Nemtsov και του Sergei Magnitsky, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και υβριδικές επιθέσεις και δολοφονίες σε ευρωπαϊκό έδαφος από πράκτορες των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών με χρήση χημικών όπλων, ο εκφοβισμός, η σύλληψη και η φυλάκιση ξένων υπηκόων στη Ρωσία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων του βραβευμένου με το βραβείο Sakharov 2018 Όλεγκ Σεντσόφ και πολλών άλλων, η διοργάνωση παράνομων εκλογών στο Ντονμπάς, η διεξαγωγή μη δημοκρατικών προεδρικών εκλογών χωρίς ουσιαστική δυνατότητα επιλογής και με περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών, εκστρατείες παραπληροφόρησης, η παράνομη κατασκευή της γέφυρας του Κερτς, μεγάλης κλίμακας στρατιωτικοποίηση της παράνομα κατεχόμενης και προσαρτημένης Κριμαίας, καθώς και τμημάτων της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας, περιορισμοί της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Αζοφική Θάλασσα και μέσω του Πορθμού του Κερτς, περιλαμβανομένων και πλοίων που πλέουν με σημαίες κρατών μελών της ΕΕ, η παράνομη επίθεση και κατάληψη σκαφών του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού και η σύλληψη ουκρανών στρατιωτικών στον Πορθμό του Κερτς, παραβιάσεις συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών, το καταπιεστικό κλίμα για τους δημοσιογράφους και τα ανεξάρτητα ΜΜΕ, με συνεχείς συλλήψεις δημοσιογράφων και διαχειριστών ιστολογίων και η κατάταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, στη θέση 148 από τις 180, όσον αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ το 2018·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Μαρτίου 2018, το Κέντρο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Memorial είχε καταγράψει 143 υποθέσεις πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων 97 που διώχθηκαν για θρησκευτικούς λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μία ανάλυση του καταλόγου πολιτικών κρατουμένων Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, το 2017 υπήρξαν 23 περιπτώσεις στις οποίες ασκήθηκαν διώξεις για εγκλήματα που αφορούσαν δημόσιες εκδηλώσεις (μαζικές εξεγέρσεις, βίαιες ενέργειες εναντίον δημόσιας αρχής) και 21 περιπτώσεις, συνδεόμενες κυρίως με την ανάρτηση δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, διώξεων βάσει των άρθρων του ποινικού κώδικα σχετικά με την «καταπολέμηση του εξτρεμισμού»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε έναν αριθμό παρατεταμένων συγκρούσεων στον κοινό γειτονικό χώρο – στην Υπερδνειστερία, την Νότια Οσετία, την Αμπχαζία, το Ντονμπάς και το Ναγκόρνο Καραμπάχ – γεγονός που συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα των γειτονικών χωρών, υποσκάπτει την ανεξαρτησία τους και περιορίζει τις ελεύθερες κυρίαρχες επιλογές τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία έχει διαρκέσει περισσότερα από τέσσερα έτη, στοίχισε τη ζωή περισσότερων από 10 000 ανθρώπων, σχεδόν το ένα τρίτο από τους οποίους ήταν άμαχοι, και προκάλεσε τον τραυματισμό χιλιάδων πολιτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ένταση και η αντιπαράθεση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας δεν είναι προς το συμφέρον κανενός από τα δύο μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διαίρεση της ηπείρου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο της ΕΕ όσο και της Ρωσίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι σήμερα η πιο σημαντική εξωτερική πηγή φυσικού αερίου για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια εξακολουθεί να διαδραματίζει κομβικό και στρατηγικό ρόλο στις σχέσεις ΕΕ- Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως μέσο για την προστασία και την προώθηση των συμφερόντων της εξωτερικής της πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της ΕΕ από τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου έχει αυξηθεί από το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα της ΕΕ στις εξωτερικές πιέσεις μπορεί να ενισχυθεί με τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να έχει ενιαία φωνή και να επιδεικνύει ισχυρή εσωτερική αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα υπονομεύει την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης, συνεπούς και βασισμένης σε αξίες ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία μια πιο αξιόπιστη και στρατηγική ενεργειακή υποδομή στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας (ΧΑΓ), με στόχο να ενισχυθεί η αντοχή τους στη ρωσική υβριδική δραστηριότητα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεύθυνες ενέργειες ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών κοντά στον εναέριο χώρο των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία διεξάγει προκλητικές στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας πολύ κοντά στην ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αγνοεί τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, καθώς και τις δεσμευτικές αποφάσεις του διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου, όπως στην περίπτωση της Naftogaz, γεγονός που υπονομεύει τον διεθνή μηχανισμό επίλυσης εμπορικών διαφορών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυκεντρικό όραμα της Ρωσίας όσον αφορά τη συναίνεση μεγάλων δυνάμεων έρχεται σε αντίθεση με την πίστη της ΕΕ στην πολυμέρεια και σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσήλωση και η υποστήριξη της Ρωσίας σε μια πολυμερή τάξη βασισμένη σε κανόνες θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για στενότερες σχέσεις με την ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις παράνομα κατεχόμενες περιοχές ως εσωτερικό τμήμα της ρωσικής επικράτειας, επιτρέποντας τη συμμετοχή εκπροσώπων αυτών των εδαφών στα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο,μετά από αξιολόγηση της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, παρέτεινε τις οικονομικές κυρώσεις έναντι συγκεκριμένων τομέων της ρωσικής οικονομίας έως τις 31 Ιουλίου 2019·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς δεσμεύσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα στρατηγικά έγγραφα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ εμφανίζονται ως οι κύριοι αντίπαλοι της Ρωσίας·

Προκλήσεις και κοινά συμφέροντα

1.  υπογραμμίζει ότι η παράνομη κατοχή και προσάρτηση της Κριμαίας, περιοχής της Ουκρανίας, η άμεση και έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας σε ένοπλες συγκρούσεις στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας και η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας και της Μολδαβίας συνιστούν σκόπιμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και θεμελιωδών αξιών· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από εκπροσώπους της Ρωσίας στα κατεχόμενα εδάφη·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να εξετάσει τη σταδιακή επάνοδο σε μια κατάσταση «όπως πριν» στις σχέσεις της με τη Ρωσία, αν η τελευταία δεν εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία του Μινσκ και δεν αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την ΕΕ να προβεί σε μια κριτική και συνολική επαναξιολόγηση των σχέσεών της με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

3.  τονίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ρωσία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος»· είναι της άποψης ότι δεν πληρούνται πλέον οι αρχές του άρθρου 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και ότι, ως εκ τούτου, η ΣΕΣΣ θα πρέπει να επανεξεταστεί· πιστεύει ότι οποιοδήποτε πλαίσιο για τη σχέση ΕΕ-Ρωσίας θα πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των αρχών του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ, των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και να επιτρέπει τον διάλογο σχετικά με τη διαχείριση των παγκόσμιων προκλήσεων, την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της επιβολής των διεθνών κανόνων, ιδίως με στόχο τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ειρήνης και της ασφάλειας στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και στα Δυτικά Βαλκάνια·

4.  πιστεύει ότι η εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ θα αποδείκνυε την καλή θέληση της Ρωσίας να συμβάλει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ανατολική Ουκρανία και την ικανότητά της να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια· τονίζει την ανάγκη να επισπευσθούν οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του «μορφότυπου της Νορμανδίας», με ισχυρότερο ρόλο για την ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας·

5.  πιστεύει στη σημασία της αποκλιμάκωσης των τρεχουσών εντάσεων και διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τη Ρωσία για τη μείωση του κινδύνου παρανοήσεων, παρερμηνείας και παρεξηγήσεων· αναγνωρίζει ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει να είναι αμετακίνητη όσον αφορά τις προσδοκίες της από τη Ρωσία· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε μια τάξη πραγμάτων βάσει κανόνων και στη θετική συμμετοχή σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς των οποίων η Ρωσία είναι μέλος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ όσον αφορά τα επίμαχα ζητήματα και τις κρίσεις·

6.  καταδικάζει απερίφραστα την εμπλοκή της Ρωσίας στην υπόθεση Skripal, καθώς και στις εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που διεξάγουν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών με στόχο την αποσταθεροποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών επικοινωνιών και την αύξηση των εντάσεων στο εσωτερικό της ΕΕ και των κρατών μελών της·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους δεσμούς μεταξύ της ρωσικής κυβέρνησης και ακροδεξιών και λαϊκιστικών εθνικιστικών κομμάτων και κυβερνήσεων στην ΕΕ, όπως στην Ουγγαρία, που αποτελούν απειλή για τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και αντανακλώνται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  αποδοκιμάζει περαιτέρω τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει τις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, όσον αφορά, συγκεκριμένα και για παράδειγμα, τη στήριξη που παρέχεται από τη Μόσχα σε οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στη συμφωνία των Πρεσπών, με την οποία θα μπορούσε να λήξει η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας σχετικά με την ονομασία της πρώτης·

9.  πιστεύει ότι οι κρατικοί φορείς της Ρωσίας παρενέβησαν στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα σχετικά με το Brexit χρησιμοποιώντας εμφανή και συγκεκαλυμμένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πιθανώς παράνομης οικονομικής στήριξης, υπόθεση η οποία διερευνάται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου·

10.  τονίζει ότι η αυξημένη αμοιβαία διαφάνεια στις στρατιωτικές και συνοριακές δραστηριότητες είναι σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις· καταγγέλλει τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου κρατών μελών της ΕΕ· ζητεί έναν σαφή κώδικα συμπεριφοράς όσον αφορά τον εναέριο χώρο που χρησιμοποιείται από στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη· καταδικάζει έντονα, σε αυτό το πλαίσιο, τις επανειλημμένες ρωσικές παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου χωρών της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας· καταδικάζει τη Ρωσική Ομοσπονδία για την ευθύνη της στην κατάρριψη της πτήσης MH17 πάνω από την ανατολική Ουκρανία το 2014, όπως αποδείχθηκε από διεθνή ομάδα ερευνητών, και ζητεί οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

11.  εκφράζει τη λύπη του για τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τους εκτεταμένους και αδικαιολόγητους περιορισμούς των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά στη Ρωσία και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη καταστολή, την παρενόχληση και τις διώξεις εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διαμαρτυρόμενων ακτιβιστών και άλλων επικριτών·

12.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία επιδεικνύει τόσο απροκάλυπτα τη στρατιωτική της ισχύ, εκτοξεύει απειλές προς άλλες χώρες και στην πράξη επιδεικνύει την προθυμία και την ετοιμότητά της να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία εναντίον άλλων εθνών, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων πυρηνικών όπλων, όπως επανέλαβε ο Πρόεδρος Πούτιν αρκετές φορές το 2018·

13.  καταδικάζει τη συνεχή κυβερνητική καταστολή της διαφωνίας και της ελευθερίας του τύπου, καθώς και την καταπίεση εις βάρος ακτιβιστών, πολιτικών αντιπάλων και όσων διαφωνούν δημοσίως με την κυβέρνηση·

14.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με αναφορές περί αυθαίρετης φυλάκισης και βασανιστηρίων εις βάρος ανδρών που θεωρούνται ομοφυλόφιλοι στην Τσετσενία και καταδικάζει τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών της Τσετσενίας οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη ομοφυλόφιλων στη χώρα τους και υποκινούν τη βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ·

15.  επισημαίνει ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής ασφάλειας, της ψηφιοποίησης με αλγοριθμικά συστήματα λήψης αποφάσεων και τεχνητής νοημοσύνης, των ζητημάτων εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας, της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και οι εξελίξεις στην ευαίσθητη περιοχή της Αρκτικής, απαιτούν επιλεκτική συνεργασία με τη Ρωσία·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τα ενδεχομένως εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που νομιμοποιούνται παράνομα μέσω της ΕΕ κάθε χρόνο από ρωσικές εταιρείες και ιδιώτες που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν έσοδα που αποτελούν προϊόν διαφθοράς και ζητεί να διερευνηθούν τα εν λόγω εγκλήματα·

17.  υπογραμμίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι οργανωμένες εγκληματικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας χρησιμοποιούνται για ανατρεπτικούς πολιτικούς σκοπούς και αποτελούν απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα· θεωρεί ότι το μέγεθος αυτών των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων είναι τέτοιο ώστε να εντάσσεται στο πλαίσιο των εχθρικών δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν, να παραπληροφορήσουν και να αποσταθεροποιήσουν, και ταυτόχρονα να στηρίξουν εγκληματικές δραστηριότητες και ενέργειες διαφθοράς· επισημαίνει ότι οι ρωσικές δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων εντός της ΕΕ αποτελούν απειλή για την κυριαρχία και το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη όπου η Ρωσία διεξάγει αυτές τις δραστηριότητες· δηλώνει ότι πρόκειται για απειλή ενάντια στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και μείζονα πρόκληση για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.  καταδικάζει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και τα άλλα μέσα οικονομικού πολέμου από την πλευρά της Ρωσίας· καλεί τις αρμόδιες οικονομικές αρχές στην ΕΕ να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους και με τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

19.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι δεν υπάρχει χώρος, διάστημα ή χρόνος για νέες μείζονες πρωτοβουλίες·

20.  επαναλαμβάνει ότι, ενώ η θέση της ΕΕ είναι σταθερή, συνεκτική και συντονισμένη όσον αφορά τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και οι οποίες θα παραταθούν όσο συνεχίζονται οι ρωσικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, απαιτείται περαιτέρω συντονισμός και συνοχή στην προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ σε σχέση με τη Ρωσία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στα προγράμματα «χρυσή βίζα/διαβατήριο», τα οποία ωφελούν τους ρώσους ολιγάρχες που συχνά υποστηρίζουν το Κρεμλίνο και μπορεί να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των διεθνών κυρώσεων· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για μια ευρωπαϊκή πράξη Magnitsky και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του επί του θέματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πλήρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική τους απέναντι στη Ρωσία·

21.  τονίζει ότι τα περιοριστικά στοχευμένα μέτρα σε σχέση με την Ανατολική Ουκρανία και την κατεχόμενη Κριμαία δεν απευθύνονται στον λαό της Ρωσίας, αλλά σε ορισμένα άτομα και επιχειρήσεις που συνδέονται με τη ρωσική ηγεσία·

22.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της και ο καλύτερος συντονισμός των τελευταίων αποτελεί το καίριο στοιχείο μιας πιο συνεκτικής, αποτελεσματικής και επιτυχημένης εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων έναντι της Ρωσίας· τονίζει ότι αυτί ισχύει ιδίως σε τομείς πολιτικής όπως η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, η άμυνα στον κτβερνοχώρο και τα εργαλεία στρατηγικής επικοινωνίας·

23.  καταδικάζει την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας γειτονικών χωρών, μεταξύ άλλων μέσω της παράνομης απαγωγής πολιτών των χωρών αυτών, προκειμένου αυτοί να προσαχθούν ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου· καταδικάζει περαιτέρω τη ρωσική κατάχρηση της Ιντερπόλ με την έκδοση «σημάτων επιφυλακής για καταζητούμενους», τις λεγόμενες «ερυθρές αγγελίες» για τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων·

24.  καταδικάζει τις ενέργειες της Ρωσίας στην Αζοφική Θάλασσα, στον βαθμό που παραβιάζουν το διεθνές ναυτικό δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας, καθώς και την κατασκευή της γέφυρας του Κερτς και την τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων στην παράνομα προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, χωρίς τη συναίνεση της Ουκρανίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εκ μέρους της Ρωσίας στρατιωτικοποίηση της Αζοφικής Θάλασσας, της περιοχής του Ευξείνου Πόντου και της Περιφέρειας του Καλίνινγκραντ, καθώς και για τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των χωρικών υδάτων ευρωπαϊκών χωρών στη Βαλτική Θάλασσα·

25.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει αμέριστα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας· απαιτεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει την κατοχή των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας και να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας· τονίζει την ανάγκη να εκπληρώσει η Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς όρους όλες τις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, ιδίως τη δέσμευση για απόσυρση όλων των στρατιωτικών της δυνάμεων από το έδαφος της Γεωργίας·

26.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη σεβασμού της Ρωσίας προς τους διεθνείς κανόνες – στη συγκεκριμένη περίπτωση προς την ελευθερία των θαλασσών, τις διμερείς συμφωνίες και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας – αποτελεί απειλή για τους γείτονες της Ρωσίας σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, όχι μόνο στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, αλλά και στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και στη Μεσόγειο· τονίζει τη σημασία της χάραξης μιας σταθερής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία, από κάθε άποψη·

27.  επισημαίνει ότι στις προεδρικές εκλογές της 18ης Μαρτίου 2018 συμμετείχε ως παρατηρητής η Διεθνής Αποστολή Παρακολούθησης Εκλογών του ΓΔΘΑΔ και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ· επισημαίνει ότι η τελική έκθεση της αποστολής παρακολούθησης εκλογών του ΓΔΘΑΔ αναφέρει ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε ένα υπερβολικά ελεγχόμενο νομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχή πίεση στους επικριτές, περιορισμούς στις θεμελιώδεις ελευθερίες του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, καθώς και στην εγγραφή των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός·

28.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχή ρωσική υποστήριξη προς απολυταρχικά καθεστώτα και χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Συρία, η Κούβα, η Νικαράγουα και άλλες, και για τη συνεχιζόμενη πρακτική αποκλεισμού κάθε διεθνούς δράσης χρησιμοποιώντας το δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Πεδία κοινού ενδιαφέροντος

29.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στις πέντε αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας και ζητεί περαιτέρω προσδιορισμό της αρχής της επιλεκτικής συνεργασίας· συνιστά να δοθεί έμφαση σε θέματα που αφορούν τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Αρκτικής, την τρομοκρατία, τη μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, τον έλεγχο των εξοπλισμών, τη στρατηγική σταθερότητα στον κυβερνοχώρο, το οργανωμένο έγκλημα, τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των κοινών προσπαθειών για τη διαφύλαξη της συμφωνίας σχετικά με το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν, το οποίο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία· επαναλαμβάνει ότι, ενώ πρέπει να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και το οργανωμένο έγκλημα, οι συστηματικές υβριδικές απειλές της Ρωσίας απαιτούν ισχυρές αποτρεπτικές ενέργειες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, έναν διάλογο ΕΕ-Ρωσίας-Κίνας-Κεντρικής Ασίας σχετικά με τη συνδεσιμότητα·

30.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ είναι σήμερα ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και θα διατηρήσει τη θέση αυτή στο ορατό μέλλον, αλλά ότι ο αγωγός Nord Stream 2 ενισχύει την εξάρτηση της ΕΕ από τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου, απειλεί την εσωτερική αγορά της ΕΕ και δεν συνάδει με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ ή τα στρατηγικά της συμφέροντα και, συνεπώς, πρέπει να σταματήσει· τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πόρων· υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να υλοποιούνται νέα έργα χωρίς να προηγηθεί νομική εκτίμηση της νομικής τους συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ και με τις συμφωνηθείσες πολιτικές προτεραιότητες· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πολιτική της Ρωσίας να χρησιμοποιεί τους ενεργειακούς της πόρους ως πολιτικό εργαλείο για την άσκηση, τη διατήρηση και την αύξηση της πολιτικής επιρροής και πίεσής της σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως σφαίρα επιρροής της και στους τελικούς καταναλωτές·

31.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας και η εποικοδομητική συνεργασία στις εταιρικές σχέσεις της Βόρειας Διάστασης και στο Ευρω-Αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς προσφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες των διασυνοριακών περιοχών και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, να συνεχιστεί η προώθηση όλων αυτών των θετικών τομέων εποικοδομητικής συνεργασίας·

32.  επισημαίνει τη σημασία της διαπροσωπικής επαφής, για παράδειγμα μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού·

33.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση λύσης στις λεγόμενες «παγωμένες συγκρούσεις» στις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα για τους ανατολικούς εταίρους της ΕΕ·

Συστάσεις

34.  τονίζει τη σημασία της συνεχούς πολιτικής και οικονομικής στήριξης των διαπροσωπικών επαφών εν γένει, και συγκεκριμένα των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διαχειριστών ιστολογίων, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των ερευνητών δημοσιογράφων, των πανεπιστημιακών και των δημόσιων προσώπων που εκφράζονται με ειλικρίνεια, και των ΜΚΟ· ζητεί από την Επιτροπή να προγραμματίσει μια πιο φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη οικονομική και θεσμική συνδρομή, καθώς και συνδρομή για την ανάπτυξη ικανοτήτων προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών από τα υπάρχοντα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεισφέρουν περαιτέρω σε αυτή τη συνδρομή· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ενεργά τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παρέχοντας αποτελεσματική και έγκαιρη στήριξη και προστασία σε υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και άλλους ακτιβιστές· ενθαρρύνει ιδίως τα κράτη μέλη να εκδίδουν θεωρήσεις εισόδου μακράς διαρκείας για τους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων που κινδυνεύουν, καθώς και για τις οικογένειές τους· υποστηρίζει την ενίσχυση της χρηματοδότησης για την κατάρτιση δημοσιογράφων και τον διάλογο με ευρωπαίους δημοσιογράφους και για τα μέσα που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία (EED)·

35.  ζητεί περισσότερες διαπροσωπικές επαφές με έμφαση στους νέους, στην εντατικοποίηση του διαλόγου και στη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ερευνητών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών από την ΕΕ και τη Ρωσία, καθώς και πιο εντατικές ανταλλαγές φοιτητών, ασκουμένων και νέων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+· υποστηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την αύξηση της χρηματοδότησης για τα νέα προγράμματα Erasmus+ 2021-2027· σημειώνει ότι η ΕΕ παρέχει τις περισσότερες ευκαιρίες ακαδημαϊκής κινητικότητας στη Ρωσία, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες εταίρους·

36.  ζητεί την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλων προσώπων που κρατούνται λόγω της ειρηνικής άσκησης του δικαιώματός τους για ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, περιλαμβανομένου του διευθυντή του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στη Δημοκρατία της Τσετσενίας, Oyub Titiev, ο οποίος δικάζεται βάσει κατασκευασμένων κατηγοριών κατοχής ναρκωτικών· ζητεί επιμόνως από τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων τους, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικηγόρο και σε ιατρική περίθαλψη, της σωματικής ακεραιότητας και αξιοπρέπειας, και της προστασίας από δικαστικές παρενοχλήσεις, ποινικοποίηση και αυθαίρετη σύλληψη·

37.  επισημαίνει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συχνά δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον αγώνα κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, ενώ οι ΜΚΟ αποθαρρύνονται συστηματικά από το να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς ή στην προώθηση της ακεραιότητας στη δημόσια σφαίρα· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανεξάρτητη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τη Ρωσία να εφαρμόσει ορθά τα διεθνή πρότυπα κατά της διαφθοράς που διατυπώνονται, για παράδειγμα, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και στη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (σύμβαση κατά της δωροδοκίας)·

38.  υπογραμμίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με τη Ρωσία· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να θέτουν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε επαφή με Ρώσους αξιωματούχους· ενθαρρύνει την ΕΕ να καλεί συνεχώς τη Ρωσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που περιορίζουν τα δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

39.  καταδικάζει τις απόπειρες της ρωσικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες μηνυμάτων μέσω διαδικτύου και σε ιστοτόπους· παροτρύνει τη ρωσική κυβέρνηση να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, καθώς και εκτός διαδικτύου·

40.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ιδίως στον κυβερνοχώρο και στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση πιθανής ανάμιξης στις εκλογές· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η αντίδραση και η ανταπόκριση της ΕΕ στη ρωσική εκστρατεία προπαγάνδας και στις μαζικές άμεσες επιθέσεις παραπληροφόρησης είναι ανεπαρκής και θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, ιδιαίτερα πριν από τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η χρηματοδότηση και οι ανθρώπινοι πόροι της ΕΕ για την ομάδα έργου East Stratcom πρέπει να αυξηθούν σημαντικά· ζητεί πανευρωπαϊκή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μια λειτουργική ψηφιακή εσωτερική αγορά και την ενίσχυση της στήριξης στην έρευνα· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στη ρωσική γλώσσα από την East Stratcom· επικροτεί την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης και καλεί τα κράτη μέλη και όλους τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ να εφαρμόζουν τις δράσεις και τα μέτρα του, ιδιαίτερα ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών τον Μάιο του 2019· ζητεί την ενίσχυση της αντίστασης σε κυβερνοεπιθέσεις και την πανευρωπαϊκή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και την ενίσχυση της στήριξης στην έρευνα·

41.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός δεσμευτικού νομικού πλαισίου, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου, που θα επέτρεπε μια ισχυρή αντίδραση της Ένωσης σε εκστρατείες που απειλούν τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων κατά των υπευθύνων για την ενορχήστρωση και την υλοποίηση των εκστρατειών αυτών·

42.  πιστεύει ότι ο ουσιαστικός διάλογος απαιτεί σταθερή ενότητα μεταξύ των κρατών μελών και σαφέστερη διαβίβαση των κόκκινων γραμμών από την πλευρά της ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις, περιλαμβανομένων στοχευμένων προσωπικών κυρώσεων και περιορισμών στην πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και τεχνολογία, αν συνεχιστούν οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Ρωσίας· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά δεν απευθύνονται στον ρωσικό λαό, αλλά σε στοχευμένα πρόσωπα· καλεί το Συμβούλιο να εκπονήσει μια εις βάθος ανάλυση της αποδοτικότητας και της αυστηρότητας του ισχύοντος καθεστώτος κυρώσεων· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει περιοριστικά μέτρα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει στην παράνομη κατασκευή της Γέφυρας του Κερτς· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες, μέσω της συμμετοχής τους, εν γνώσει ή εν αγνοία τους υπονόμευσαν το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εκτιμήσει και να ελέγξει την εφαρμογή των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων της ΕΕ και από τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν εθνικές τελωνειακές ή ποινικές έρευνες που αφορούν περιπτώσεις ενδεχόμενων παραβιάσεων·

43.  ζητεί τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει τον έλεγχο της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, καθώς και τη λήψη επακόλουθων μέτρων, ώστε να αποφευχθεί η χρήση κάποιων κομμάτων και κινημάτων για σκοπούς αποσταθεροποίησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος από το εσωτερικό·

44.  καταδικάζει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και την αύξηση του αριθμού των ρωσικών στρατιωτικών ασκήσεων, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξασκούνται σε επιθετικά σενάρια με τη χρήση πυρηνικών όπλων·

45.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν χωρίς καθυστέρηση νομοθετική πρόταση για έναν Νόμο Magnitsky που θα καλύπτει όλο το έδαφος της ΕΕ (συνολικό καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα) και θα επιτρέπει την επιβολή απαγόρευσης θεώρησης εισόδου και στοχευμένες κυρώσεις, όπως τη δέσμευση περιουσίας και συμφερόντων επί περιουσίας εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ σε μεμονωμένους κρατικούς αξιωματούχους ή πρόσωπα που ενεργούν με επίσημη ιδιότητα που ευθύνονται για ενέργειες διαφθοράς ή σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης καταλόγου άμεσων κυρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής εκδοχής του Νόμου Magnitsky·

46.  καλεί την ΕΕ να ελέγχει την εφαρμογή των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπονομεύεται το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ ενάντια στις ενέργειες της Ρωσίας, αλλά εφαρμόζεται αναλογικά με τις απειλές που δημιουργεί η Ρωσία· υπογραμμίζει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης των κυρώσεων χωρίς η Ρωσία να αποδεικνύει έμπρακτα, και όχι μόνο στη θεωρία, ότι σέβεται τα σύνορα της Ευρώπης, την κυριαρχία των γειτονικών χωρών της και των άλλων εθνών, καθώς και τους διεθνείς κανόνες και συμφωνίες· επαναλαμβάνει ότι η επιστροφή σε κανονικές συνθήκες θα είναι δυνατή μόνο όταν η Ρωσία σεβαστεί πλήρως τους κανόνες και αυτοπεριοριστεί να ενεργεί με ειρηνικό τρόπο·

47.  επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα αρνησικυρίας στις ευρωατλαντικές φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών εθνών·

48.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις συνέπειες των ρωσικών αντιμέτρων σε οικονομικούς παράγοντες και, εάν χρειαστεί, να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης αντισταθμιστικών μέτρων·

49.  υπογραμμίζει ότι μόνο πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει για τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία· ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην περιοχή του Ντονμπάς· στηρίζει την εντολή τοποθέτησης ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς·

50.  καταδικάζει το αυθαίρετο μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στη ρωσική επικράτεια πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένων ορισμένων νυν και πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και υπαλλήλων της ΕΕ· ζητεί την άμεση και άνευ όρων άρση της απαγόρευσης εισόδου·

51.  καλεί τη Ρωσία να απελευθερώσει άμεσα τους πολιτικούς κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηκόων, και τους δημοσιογράφους·

52.  καλεί τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας σχετικά με την κατάρριψη της πτήσης MH17, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου· καταδικάζει κάθε απόπειρα ή απόφαση χορήγησης αμνηστίας ή καθυστέρησης της δίωξης όσων έχουν κριθεί υπεύθυνοι, καθώς οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν·

53.  καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να μη βάζει εμπόδια στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, τα οποία έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη βία κατά αμάχων, περιλαμβανομένης της χρήσης χημικών όπλων, τις κατάφωρες παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης και τις παραβιάσεις των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

54.  υποστηρίζει την ταχεία ολοκλήρωση μιας πλήρους Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης που στο μέλλον θα μπορούσε να περιλάβει και τους ανατολικούς εταίρους· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει εν προκειμένω μια φιλόδοξη πολιτική για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καταδικάζει έντονα τη ρωσική πίεση στη Λευκορωσία που έχει στόχο να παροτρύνει τη χώρα αυτή να εγκαταλείψει την ανεξαρτησία της· υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από την προώθηση της στρατηγικής ΕΕ-Ρωσίας, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή της και τη στήριξή της προς τους ανατολικούς εταίρους και να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου·

55.  υποστηρίζει την αύξηση της χρηματοδότησης του EED, του ειδησεογραφικού πρακτορείου Russian Language News Exchange (RLNE) και άλλων μέσων για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και σε άλλες χώρες·

56.  καλεί τις ρωσικές αρχές να καταδικάσουν τον κομμουνισμό και το σοβιετικό καθεστώς και να τιμωρήσουν όσους διέπραξαν εγκλήματα και αδικήματα υπό το καθεστώς αυτό·

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

  • [1]  ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 35.
  • [2]  «Πρωτόκολλο σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της τριμερούς ομάδας επαφής», που υπογράφηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, και «Δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ», που εγκρίθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0266.
  • [4]  ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 38.
  • [5]  ΕΕ C 408 της 30.11.2017, σ. 43.
  • [6]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0259.
  • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0435.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

Άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

Helmut Scholz, Sabine Lösing,

Η πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας χρειάζεται έναν θεμελιώδη αναπροσανατολισμό. Οι εντάσεις, η κούρσα των εξοπλισμών και η αυξανόμενη πολιτική και στρατιωτική αντιπαράθεση που χαρακτηρίζουν τη σημερινή σχέση ΕΕ-Ρωσικής Ομοσπονδίας, θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Η ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώσει την κριτική αξιολόγησή της όσον αφορά την εσωτερική ανάπτυξη και την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας με μια αυτοκριτική ανάλυση της δικής της πολιτικής, πράγμα που είναι εξίσου αναγκαίο για την προσέγγιση της Ρωσικής Ομοσπονδίας έναντι των εξελίξεων στην ΕΕ των 28.

Η ΕΕ και η Ρωσία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις διαφορές τους χωρίς προϋποθέσεις και να ξεκινήσουν έναν διάλογο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Για να γίνει αυτή η επανεκκίνηση των σχέσεων, ένα πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η άμεση άρση των κυρώσεων κατά βουλευτών, με στόχο την επανέναρξη του διακοινοβουλευτικού διαλόγου. Η ΕΕ και η Ρωσία πρέπει να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ειρηνικής τάξης που θα εγγυάται την ασφάλεια όλων, περιλαμβανομένων των κρατών της κοινής γειτονίας, επιδιώκοντας τον αφοπλισμό, την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τη διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διευκόλυνση των επαφών της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν να αντικαθιστούν τη ΣΕΣΣ με μια νέα συμφωνία πλαίσιο. Ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως οι συνθήκες INF και START, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ο αφοπλισμός, θα πρέπει να βρίσκονται ψηλά στην ημερήσια διάταξη, καθώς και οι κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση του πολυμερούς εμπορίου. Πρέπει επίσης να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για το σχέδιο της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό και οι διαπραγματεύσεις για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Η ενεργειακή συνεργασία πρέπει να ανανεωθεί. Η ΕΕ θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο υψηλού επιπέδου σχετικά με τη συνεργασία με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EEU).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

4

15

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Neena Gill, Τάκης Χατζηγεωργίου, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clare Moody

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Τάκης Χατζηγεωργίου, Helmut Scholz

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

S&D

Andrejs Mamikins

15

0

ALDE

Patricia Lalonde

NI

Dobromir Sośnierz

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου