Postupak : 2018/2246(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0074/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0074/2019

Rasprave :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0188

IZVJEŠĆE     
PDF 162kWORD 56k
11.2.2019
PE 631.796v02-00 A8-0074/2019

o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Andore, Monaka i San Marina

(2018/2246(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar

PR_INI_RecommCFSP

AMANDMANI
PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Andore, Monaka i San Marina

(2018/2246(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) br. 2014/... od 22. prosinca 2014. kojom se Komisija ovlašćuje da u ime država članica u pregovorima dogovori odredbe jednog ili više sporazuma o pridruživanju s Kneževinom Andorom, Kneževinom Monakom i Republikom San Marinom koje su u nadležnosti država članica,

–  uzimajući u obzir članak 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 8. Ugovora o Europskoj uniji i Izjavu o članku 8. Ugovora o Europskoj uniji u kojoj se navodi da će Unija uzeti u obzir poseban položaj malih zemalja koje s njom održavaju posebne susjedske odnose,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 20. studenoga 2013. naslovljenu „Odnosi EU-a s Kneževinom Andorom, Kneževinom Monako i Republikom San Marino: mogućnosti jače integracije s EU-om” (COM(2012)0680),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 20. studenoga 2012. naslovljen „Prepreke za pristup Andore, Monaka i San Marina unutarnjem tržištu EU-a i suradnja u drugim područjima” (SWD(2012)0388),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 18. studenoga 2013. naslovljeno „Odnosi EU-a s Kneževinom Andorom, Kneževinom Monako i Republikom San Marino: mogućnosti njihova sudjelovanja na unutarnjem tržištu” (COM(2013)0793),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 11. prosinca 2018. o homogenom proširenom unutarnjem tržištu i odnosima između EU-a i zapadnoeuropskih zemalja koje nisu članice EU-a,

–  uzimajući u obzir članak 113. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0074/2019),

A.  budući da Kneževina Andora (Andora), Kneževina Monako (Monako) i Republika San Marino (San Marino) imaju dugotrajnu povijest državnosti; budući da su oduvijek bile u središtu europske povijesti i imaju duboke, dugotrajne političke, gospodarske, socijalne i kulturne odnose s državama članicama u svojoj neposrednoj blizini i s EU-om u cijelosti; budući da se partnerstvo EU-a s tim zemljama temelji na našim zajedničkim političkim i kulturnim vrijednostima;

B.  budući da su Andora, Monako i San Marino iskazali snažno političko, gospodarsko i kulturno europsko usmjerenje te snažnu želju za boljim političkim, gospodarskim i kulturnim odnosima s Europskom unijom; budući da je u interesu Andore, Monaka i San Marina, s jedne strane, i EU-a, s druge strane, važno pravodobno pozitivno odgovoriti na tu želju i omogućiti brzo zaključivanje pregovora o novom Sporazumu o pridruživanju koji će predstavljati novi referentni okvir za odnose između EU-a i tih zemalja;

C.  budući da je također u interesu država članica koje tradicionalno imaju bliske povijesne, političke i gospodarske veze s Andorom, Monakom i San Marinom promicati produbljivanje odnosa tih država s Europskom unijom općenito; budući da je u tom pogledu važno uzeti u obzir posebne bilateralne odnose koje te države već održavaju s Andorom, Monakom i San Marinom, osobito radi pravne sigurnosti;

D.  budući da Andora, Monako i San Marino imaju dugotrajnu praksu pružanja potpore stajalištu politike Europske unije u Ujedinjenim narodima;

E.  budući da su Andora, Monako i San Marino zasebno relevantni gospodarski partneri država članica u njihovoj neposrednoj blizini i pružaju prilike za zapošljavanje velikog broja građana EU-a; budući da bi bolja povezanost između Andore, Monaka i San Marina i EU-a svim stranama pružila veliku priliku za daljnji gospodarski razvoj, s pozitivnim učinkom ekonomskog prelijevanja na regije država članica u neposrednoj blizini, uključujući dodatne mogućnosti zapošljavanja i poboljšanje međunarodnih poslovnih vještina;

F.  budući da je u vođenju pregovora o Sporazumu o pridruživanju važno u cijelosti uzeti u obzir posebnosti Andore, Monaka i San Marina kao malih država, u skladu s Izjavom 3. o članku 8. Ugovora o Europskoj uniji; budući da je stoga važno prepoznati malu teritorijalnu površinu i veličinu stanovništva Andore, Monaka i San Marina te posljedice toga u pogledu zaštite odgovarajućeg socioekonomskog pristupa i uključenosti građana tih država; budući da su takav pristup i uključenost ključni za očuvanje kulture, tradicija i specifičnih vrijednosti tih triju zajednica; budući da je bez takvog mehanizma za pristup i uključenost nekim građanima teško steći sredstva potrebna za život u njihovoj zemlji porijekla; budući da je stoga nužno očuvati, uključujući i odgovarajućim odredbama Sporazuma o pridruživanju, političku, socioekonomsku, kulturnu i identitetsku strukturu Andore, Monaka i San Marina i prilagoditi ih stvarnom stanju europske integracije;

G.  budući da Andora, Monako i San Marino pojedinačno imaju dugotrajne bilateralne sporazume sa svojim susjednim zemljama, koji obuhvaćaju pitanja od zajedničkog interesa, uzimaju u obzir posebnosti i osjetljivosti triju zemalja te odražavaju potrebu za očuvanjem održivost takvih država; budući da Parlamentarna skupština Vijeća Europe priznaje takve posebnosti i osjetljivosti;

H.  budući da su Andora, Monako i San Marino svaki zasebno proveli važne reforme i regulatorno usklađivanje s EU-om, posebno u pogledu reguliranja bankarskog i financijskog sektora;

I.  budući da je na svojoj sjednici od 4. prosinca 2018. Vijeće odlučilo ukloniti Andoru i San Marino iz Priloga II. zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017., čime se potvrđuje da su ispunile sve preostale obveze povezane s transparentnošću, poštenim oporezivanjem i mjerama protiv smanjenja porezne osnovice i prijenosa dobiti; budući da Monako nikada nije bio uključen u taj prilog i da je Vijeće već 5. prosinca 2017. utvrdilo da monegaška država poštuje te iste obveze; budući da je Svjetski forum o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe OECD-a na sastancima održanima u travnju i srpnju 2018. proglasio Andoru, Monako i San Marino „usklađenima” s međunarodnim standardom u pogledu razmjene informacija na zahtjev;

J.  budući da bi trebalo pohvaliti važne reforme i postupno usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a koje provodi Andora u pogledu financijskih propisa; budući da su EU i Andora sklopili važan sporazum o duhanu i budući da će Andora sada moći dodatno ojačati prijelaz na diversificirano gospodarstvo; budući da će taj dugotrajan postupak predstavljati znatne izazove te će stoga radnicima u Andori biti potrebna odgovarajuća zaštita pri prelasku na diversificiranije gospodarstvo; budući da će pristup unutarnjem tržištu dugoročno poduprijeti gospodarski razvoj i stvoriti nove gospodarske prilike i mogućnosti zapošljavanja u Andori;

K.  budući da San Marino zasada ima teškoća pri izvozu u države članice, osim Italije, zbog dodatne potrebne dokumentacije u pogledu PDV-a (T2); budući da bi se Sporazumom o pridruživanju trebali pružiti jednaki uvjeti u cijelom EU-u, što bi mnogo značilo izvoznicima iz San Marina; budući da bi se Sporazumom o pridruživanju trebalo omogućiti da banke Andore i San Marina imaju potpuni pristup sustavu putovnica EU-a za banke i poduzeća koja pružaju financijske usluge;

L.  budući da su građani Monaka manjina u svojoj vlastitoj zemlji i da su tržišta nekretninama i rada takvi da je važno pružiti aktivnu potporu građanima Monaka kako bi mogli nastaviti živjeti u zemlji; budući da se odredbe o pojednostavljenom pristupu radnim mjestima jednako primjenjuju na građane Monaka i na stanovnike gradova u neposrednom susjedstvu Monaka; budući da 92 % radnika u Monaku čine državljani EU-a;

M.  budući da se Sporazumom o pridruživanju s EU-om otvara mogućnost razvoja suradnje u područjima od zajedničkog interesa i sudjelovanja u nekim horizontalnim politikama EU-a o pitanjima kao što su istraživanje, zaštita okoliša i obrazovanje (Erasmus+);

N.  budući da će biti potrebna suglasnost Parlamenta da bi sveobuhvatni sporazum stupio na snagu;

1.  preporučuje Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

a)  iskoristiti priliku koju predstavljaju pregovori o Sporazumu o pridruživanju kako bi se dokazala vrijednost bližih odnosa i integracije s EU-om – uzimajući u obzir javno mnijenje u Andori, Monaku, San Marinu i EU-u – i dodatno potvrditi dugoročnu važnost uključivanja u tijela i politike EU-a za takve države;

b)  spriječiti rizik odbijanja Sporazuma o pridruživanju nakon završetka pregovora i ponovno uložiti napore u informiranje o Sporazumu o pridruživanju dijela javnosti u Andori, Monaku i San Marinu koji se osjećaja ranjivim kako bi mu se potpuno transparentno objasnilo, u suradnji s tijelima tih triju država, područje primjene, nadležnosti i moguće nedostatke Sporazuma u cilju političkog jedinstva i najšire moguće javne potpore u svakoj od triju država; potiče Andoru, Monako i San Marino da učine isto i podupire ih u tom nastojanju;

c)  u cijelosti uzeti u obzir malu teritorijalnu površinu i ograničene administrativne resurse, u relativnom smislu, Andore, Monaka i San Marina te u skladu s time u pregovaračkom postupku prilagoditi potrebno usvajanje i provedbu pravne stečevine kako bi se umanjilo pretjerano administrativno opterećenje, što bi imalo negativne posljedice na raspoloživa proračunska sredstva i javno mnijenje; po potrebi pružiti pomoć Andori, Monaku i San Marinu uspostavom potrebnih administrativnih kapaciteta kako bi se zajamčilo brzo, dinamično i ujednačeno preuzimanje pravne stečevine;

d)  pozvati na uspostavljanje, u svakoj od tri države, dosljednog, učinkovitog i djelotvornog institucionalnog okvira za provedbu Sporazuma o pridruživanju kako bi se zajamčilo da sve tri zemlje aktivno preuzmu pravnu stečevinu, kao i ujednačenu primjenu i dosljedno tumačenje odredbi Sporazuma, koje moraju uključivati i forum za savjetovanje i mehanizam za rješavanje sporova;

e)  naglasiti Andori, Monaku i San Marinu važnost ukupne cjelovitosti i homogenosti unutarnjeg tržišta i poštovanja temeljnih odrednica svih četiriju sloboda povezanih s unutarnjim tržištem; podsjetiti na prednosti i gospodarske koristi potpunog pristupa, uključujući pristup proizvoda i usluga, unutarnjem tržištu te na potrebu za time da se na unutarnjem tržištu očuvaju jednaki uvjeti te snažni, otporni i učinkoviti institucionalni temelji za dobrobit svih uključenih;

f)  pružiti odgovarajuću potporu EU-a Andori, Monaku i San Marinu u pogledu njihove sposobnosti da u potpunosti usvoje i dugoročno provedu pravnu stečevinu, među ostalim bližom institucionalnom suradnjom s državama članicama u neposrednoj blizini; pružiti pristup sredstvima EU-a za ciljane projekte i mogućnost oslanjanja na postojeća upravna tijela u državama članicama koja su namijenjena provedbi pravne stečevine;

g)  povećati kapacitete za primjereno usvajanje i provedbu pravne stečevine upućivanjem dužnosnika iz javnih uprava Andore, Monaka i San Marina relevantnim institucijama i tijelima EU-a i njegovih država članica;

h)  razmotriti, u svjetlu potrebe za usklađivanjem slobode poslovnog nastana predviđene Sporazumom o pridruživanju i nacionalnim odredbama u Andori, Monaku i San Marinu kojim se nastoji očuvati socijalno-ekonomska uključenost njihovih građana, mogućnost privremenih odstupanja, na temelju procjene stvarnih potreba tih triju država, na temelju klauzula o preispitivanju i specifičnim socioekonomskim kriterijima za svaku državu pregovarača te prilagođeno vremenskom okviru potrebnom kako bi se u svakoj državi postupnim pristupom osigurali istinski jednaki uvjeti i odgovarajući konkurentni kapacitet za radnike i poduzeća; primiti na znanje da je zbog male veličine tih zemalja dogovoreni utjecaj privremenih odstupanja u pogledu pravne stečevine bio bi zanemariv;

i)  iskoristiti mogućnosti Sporazuma o pridruživanju u pogledu daljnje suradnje s Andorom, Monakom i San Marinom u okviru Direktive (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma(1);

j)  prilagoditi veličini Andore, Monaka i San Marina zahtjeve u vezi s odredbom o statističkim podacima u okviru Sporazuma o pridruživanju;

k)  ispitati mogućnost, usporedno s pregovorima o Sporazumu o pridruživanju, jamčenja pristupa likvidnosti sustava Eurosystem za Andoru, i San Marino, u cilju jačanja sposobnosti otpornosti i stabilnosti njihovih nacionalnih bankarskih sustava u slučaju unutarnjeg ili vanjskog sistemskog šoka, jamčeći ispravan nadzor Europske središnje banke; potaknuti Andoru i Monako da postanu članice Međunarodnog monetarnog fonda i po potrebi im u tu svrhu pružiti tehničku pomoć; potaknuti Andoru, Monako i San Marino da nastave sa svojim pozitivnim naporima u konvergenciji s EU-om u pogledu financijske regulacije, upravljanja porezima i borbe protiv pranja novca;

l)  ubrzati pregovore o Sporazumu o pridruživanju s Andorom, Monakom i San Marinom te pregovaračkim strankama pravodobno pružiti svu potrebnu institucionalnu i političku potporu, uključujući procjene i stručno znanje nadležnih glavnih uprava Komisije, kako bi se pregovori mogli završiti što prije i u svakom slučaju u sljedeće dvije godine;

m)  donijeti do kraja trenutačnog mandata zajedničku političku izjavu s Andorom, Monakom i San Marinom o okviru Sporazuma o pridruživanju kako bi se sagledao i očuvao napredak do sada postignut u pregovorima jer će tako nova Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje moći uzeti u obzir zajednički dogovor i dodatno unaprijediti pregovore;

n)  smatrati pregovore o Sporazumu o pridruživanju prilikom za osiguravanje mjera za zajednička ulaganja u infrastrukturu od zajedničkog interesa, kao i mjera čija je svrha poticanje zajedničkog akademskog istraživanja između Andore, Monaka, San Marina i država članica EU-a;

2.  smatra da bi sljedeći saziv Europskog parlamenta mogao poslužiti kao vrijedna prilika za osnivanje novog međuparlamentarnog izaslanstva koje će biti posvećeno međuparlamentarnom dijalogu i suradnji s Andorom, Monakom i San Marinom; vjeruje, nadalje, da bi Parlament trebao nastaviti blisku suradnju između svojih službi i relevantnih službi parlamenata Andore, Monaka i San Marina te redovito primati mlade političare, poslovne ljude i predvodnike civilnog društva iz tih triju zemalja kako bi se ojačao pozitivan narativ o bliskom političkom, gospodarskom i političkom povezivanju s EU-om u okviru pregovora o Sporazumu o pridruživanju; smatra da bi Parlament trebao poticati redovitu razmjenu stajališta s nacionalnim parlamentarnim izaslanstvima Andore, Monaka i San Marina tijekom cjelokupnog trajanja pregovora; vjeruje da bi Europski parlament trebao razmjenjivati stajališta s nacionalnim parlamentarnim izaslanstvima Andore, Monaka i San Marina u pogledu pitanja kojima se bavi Europski parlament, što bi moglo imati izravni učinak na gospodarstvo tih zemalja, na njihov odnos s EU-om ili na učinkovitost Sporazuma o pridruživanju;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, sukneževima, vladi i Općem vijeću Andore, knezu, državnom ministru i Narodnom vijeću Monaka i kapetanima regentima, Državnom kongresu i Velikom i općem vijeću San Marina.

(1)

SL L 141, 5.6.2015., str. 73.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti