Eljárás : 2018/2246(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0074/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0074/2019

Viták :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0188

JELENTÉS     
PDF 166kWORD 57k
11.2.2019
PE 631.796v02-00 A8-0074/2019

az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Unió külügyi és biztonságpolitikai alelnökéhez/főképviselőjéhez intézett, az EU és Monaco, Andorra és San Marino közötti társulási megállapodásról szóló ajánlásáról

(2018/2246(INI))

Külügyi Bizottság

Előadó: Juan Fernando López Aguilar

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE

a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Unió külügyi és biztonságpolitikai alelnökéhez/főképviselőjéhez az EU és Monaco, Andorra és San Marino közötti társulási megállapodásról

(2018/2246(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2014. december 22-i 2014/.../EU tanácsi határozatra az Európai Bizottságnak az Andorrai Hercegséggel, a Monacói Hercegséggel és a San Marino Köztársasággal kötendő egy vagy több társulási megállapodás tagállami hatáskörbe tartozó rendelkezéseiről a tagállamok nevében folytatandó tárgyalásokra való felhatalmazásáról,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikkére, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikkéről szóló nyilatkozatra, amely kimondja, hogy az Unió figyelemmel lesz azon kis területű országok sajátos helyzetére, amelyek közelségükből adódóan különleges kapcsolatot tartanak fenn vele,

–  tekintettel „Az Európai Uniónak az Andorrai Hercegséggel, a San Marino Köztársasággal és a Monacói Hercegséggel fennálló kapcsolatai: Lehetőségek az EU-val való szorosabb integrációra” című 2012. november 20-i bizottsági közleményre (COM(2012)0680),

–  tekintettel az Andorrának, Monacónak és San Marinónak az európai uniós belső piacra való bejutását nehezítő akadályokkal és a más területeken folytatott együttműködéssel foglalkozó 2012. november 20-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0388),

–  tekintettel „Az Európai Uniónak az Andorrai Hercegséggel, a San Marino Köztársasággal és a Monacói Hercegséggel fennálló kapcsolatai: lehetőségek a belső piaci részvételükre” című 2013. november 18-i bizottsági jelentésre (COM(2013)0793),

–  tekintettel a Tanács 2018. december 11-i következtetéseire a homogén kibővített belső piacról és az EU-nak az EU-n kívüli nyugat-európai országokkal fenntartott kapcsolatairól,

–  tekintettel eljárási szabályzata 113. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0074/2019),

A.  mivel az Andorrai Hercegség (Andorra), a Monacói Hercegség (Monaco) és a San Marino Köztársaság (San Marino) az államiság hosszú történetével rendelkeznek; mivel mindig is az európai történelem középpontjában álltak, és mélyreható, hosszú ideje fennálló politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok fűzik őket a közvetlen közelükben, illetve az EU egészében található tagállamokhoz; mivel az EU partnersége ezekkel az országokkal a közös politikai és kulturális értékeken alapul;

B.  mivel Andorra, Monaco és San Marino bizonyították határozott politikai, gazdasági és kulturális elkötelezettségüket Európa iránt, és erős vágyat mutattak arra, hogy szorosabb politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat alakítsanak ki az Európai Unióval; mivel egyrészről Andorra, Monaco és San Marino, másrészről az EU érdekében fontos, hogy időszerű módon pozitív választ adjunk erre az elkötelezettségre, és elősegítsük az új társulási megállapodásról folyó tárgyalások gyors lezárását, amely megállapodás az EU és ezen országok közötti kapcsolatok új keretét adja;

C.  mivel az Andorrához, Monacóhoz és San Marinóhoz hagyományosan szoros történelmi, politikai és gazdasági szálakkal kötődő tagállamoknak is érdeke, hogy elősegítsék ezen államok és az Európai Unió egésze közötti kapcsolatok elmélyítését és konkretizálását; mivel ezért – különösen jogbiztonsági okokból – feltétlenül figyelembe kell venni azokat a különleges kétoldalú kapcsolatokat, amelyeket ezek a tagállamok már most is fenntartanak Andorrával, Monacóval és San Marinóval;

D.  mivel Andorra, Monaco és San Marino hosszú ideje támogatja az Európai Unió politikai álláspontját az ENSZ-ben;

E.  mivel Andorra, Monaco és San Marino külön-külön is fontos gazdasági partnere a közvetlen közelében fekvő tagállamoknak, és jelentős számú uniós polgárnak nyújt munkavállalási lehetőséget; mivel az Andorra, Monaco és San Marino, valamint az EU közötti szorosabb kapcsolat fontos lehetőséget kínálna valamennyi fél államok számára, hogy előmozdítsák gazdasági fejlődésüket, pozitív gazdasági tovagyűrűző hatást gyakorolva – többek között további munkalehetőségek és a nemzetközi szakmai készségek erősítése révén – a közvetlen közelükben fekvő tagállami régiókra;

F.  mivel a társulási megállapodásról folyó tárgyalások lefolytatása során fontos Andorra, Monaco és San Marino mint kis területű államok sajátosságainak maradéktalan figyelembe vétele az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikkéről szóló 3. nyilatkozattal összhangban; mivel ezért fontos elismerni Andorra, Monaco és San Marino kis területi kiterjedését és lakosságszámát, valamint ennek az említett államok polgáraira háruló lényeges következményeit a társadalmi-gazdasági hozzáférés és a befogadás megfelelő mértékű megőrzése szempontjából; mivel ez a hozzáférés és befogadás alapvető fontosságú a három közösség sajátos kultúrájának, hagyományainak és értékeinek megőrzése érdekében; mivel ilyen célzott hozzáférési és befogadási mechanizmusok nélkül előfordulhat, hogy egyes polgárok nehezen teremtik elő a származási országukban való megélhetéshez szükséges eszközöket; mivel ezért alapvető fontosságú Andorra, Monaco és San Marino politikai, gazdasági-társadalmi, kulturális szerkezetének és identitásának megőrzése, többek között a társulási megállapodás megfelelő rendelkezései révén, valamint ezeknek az európai uniós integráció realitásaihoz való igazítása;

G.  mivel Andorra, Monaco és San Marino egyaránt hosszú ideje kétoldalú megállapodásokkal rendelkezik a vele szomszédos országokkal, amelyek a közös érdekű kérdésekkel foglalkoznak, figyelembe veszik a három ország sajátosságait és érzékenységeit, és tükrözik ezen államok életképességének megőrzésének szükségességét; mivel ezeket a sajátosságokat és érzékenységeket az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése is elismerte;

H.  mivel Andorra, Monaco és San Marino önállóan is törekedett a fontos reformokra és az Unióval való szabályozási konvergenciára, különös tekintettel a banki és pénzügyi ágazat szabályozására;

I.  mivel 2018. december 4-i ülésén a Tanács úgy határozott, hogy törli Andorrát és San Marinót a 2017. december 5-i tanácsi következtetések II. mellékletéből, ezáltal megerősítve, hogy a két ország teljesítette az átláthatósággal, a méltányos adóztatással és az adóalap és nyereségátcsoportosítás elleni intézkedésekkel kapcsolatos összes fennmaradó kötelezettségvállalást; mivel Monaco soha nem szerepelt ebben a mellékletben, és a Tanács már 2017. december 5-én megállapította, hogy az ország teljes mértékben eleget tesz ezeknek a kötelezettségvállalásoknak; mivel a 2018 áprilisában és júliusában tartott ülésein az OECD adóügyi átláthatósággal és információcserével foglalkozó globális fóruma Monacót és San Marinót a „megfelel” kategóriába sorolta a megkeresésre történő információcserére vonatkozó nemzetközi standard tekintetében;

J.  mivel el kell ismerni az Andorra által végrehajtott fontos reformokat és a pénzügyi szabályozással összefüggő uniós jogszabályokhoz való fokozatos igazodást; mivel az EU és Andorra fontos megállapodást kötött a dohányágazatról, és mivel Andorra most már tovább fokozhatja a diverzifikáltabb gazdaság irányába történő elmozdulást; mivel ez a hosszú távú folyamat lényeges kihívásokat vet fel, és ezért megfelelő védelmet kell nyújtani az andorrai munkavállalóknak a diverzifikált gazdaságra történő átállás során; mivel a belső piachoz való szélesebb hozzáférés hosszú távon támogatni fogja a gazdasági fejlődést, és új gazdasági és foglalkoztatási lehetőségeket teremt Andorrában;

K.  mivel San Marino jelenleg nehézségekbe ütközik az Olaszországon kívüli tagállamokba történő kivitel során a szükséges kiegészítő héadokumentáció (T2) miatt; mivel a társulási megállapodás várhatóan biztosítja majd az egész EU területére kiterjedő egyenlő versenyfeltételek lehetőségét, ami rendkívül értékes lenne San Marino exportőrei számára; mivel a társulási megállapodás várhatóan lehetővé teszi, hogy Andorra és San Marino bankjai teljes hozzáféréssel rendelkezzenek az Unió bankokra és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalatokra vonatkozó útlevélrendszeréhez;

L.  mivel Monaco polgárai kisebbségben vannak saját országukban, a lakhatási és foglalkoztatási piacok helyzete pedig olyan, hogy a monacói polgárok számára nyújtott aktív támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy továbbra is Monacóban lakhassanak; mivel a foglalkoztatás elősegítésére irányuló rendelkezések Monaco polgáraira és a Monaco területének közvetlen szomszédságában lévő városok lakosaira egyaránt alkalmazandók; mivel Monaco munkavállalóinak 92%-a uniós állampolgár;

M.  mivel az Unióval kötendő társulási megállapodás megnyitja a lehetőséget a közös érdekű területeken folytatott együttműködés kialakítására, valamint a részvételre egyes horizontális uniós szakpolitikai kérdésekben, például a kutatásban, a környezetvédelemben és az oktatásban (Erasmus+);

N.  mivel a társulási megállapodás hatálybalépéséhez a Parlament hozzájárulása szükséges;

1.  a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács, a Bizottság és a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felé:

a)  ragadják meg a társulási megállapodásról szóló tárgyalások által kínált lehetőséget arra, hogy bemutassák az Unióval való szorosabb kapcsolatok és integráció értékét – figyelemmel az andorrai, monacói és San Marinó-i közvéleményre –, és újólag erősítsék meg az uniós szervekbe és szakpolitikákba való befogadás hosszú távú fontosságát ezen országok számára;

b)  előzzék meg annak kockázatát, hogy a társulási megállapodás a tárgyalások lezárását követően elutasításra kerüljön, és tegyenek megújuló erőfeszítéseket arra, hogy tájékoztassák a társulási megállapodásról Andorra, Monaco és San Marino közvéleménye azon tagjait, akik sebezhetőbbnek érzik magukat, és a három érintett ország hatóságaival együttműködve teljes átláthatósággal ismertessék számukra a megállapodás hatókörét, értékeit és lehetséges hiányosságait a politikai egység és a közvélemény lehető legszélesebb körű támogatásának megteremtése céljából e három ország mindegyikében; biztassák ugyanerre Andorrát, Monacót és San Marinót, és támogassák őket e törekvéseikben;

c)  vegyék teljes mértékben figyelembe Andorra, Monaco és San Marino kis területi kiterjedését és viszonylag korlátozott közigazgatási erőforrásait, és a tárgyalási folyamat során igazítsák ehhez a közösségi vívmányok szükséges elfogadását és végrehajtását annak érdekében, hogy minimalizálják a túlzott költségvetési nyomást, ami káros következményekkel járna a közvélemény és a rendelkezésre álló költségvetési források szempontjából; szükség esetén nyújtsanak támogatást Andorra, Monaco és San Marino számára a szükséges adminisztratív kapacitás biztosítása terén a közösségi vívmányok gyors, dinamikus és egységes átültetésének garantálása érdekében;

d)  szorgalmazzák egy következetes, hatékony és eredményes intézményi keret létrehozását mindhárom államban a társulási megállapodás végrehajtása céljából a közösségi vívmányok három ország általi dinamikus átültetésének és a megállapodás rendelkezései egyöntetű alkalmazásának és egységes értelmezésének biztosítása érdekében, amelynek konzultációs és vitarendezési fórumot is magában kell foglalnia;

e)  hangsúlyozzák Andorra, Monaco és San Marino számára a belső piac általános integritásának és homogenitásának, valamint a belső piac mind a négy szabadságával összefüggő alapvető szempontok tiszteletben tartásának fontosságát; emlékeztessenek a belső piachoz való – a termékeket és a szolgáltatásokat is érintő – teljes körű hozzáférés érdemeire és gazdasági előnyeire, valamint az egyenlő versenyfeltételek és az erős, rugalmas és hatékony intézményi alapok belső piacon belüli, mindenki érdekét szolgáló megőrzésének szükségességére;

f)  nyújtsanak elegendő uniós támogatást Andorra, Monaco és San Marino számára a közösségi vívmányok hosszabb távon történő teljes körű elfogadásához és végrehajtásához szükséges kapacitásaik tekintetében, többek között a közvetlen közelükben fekvő tagállamokkal folytatott szorosabb intézményi együttműködés révén; biztosítsanak hozzáférést az uniós finanszírozáshoz célzott projektek számára, és nyújtsanak lehetőséget a közösségi vívmányok végrehajtására létrehozott meglévő tagállami adminisztratív szervek igénybevételére;

g)  segítsék elő a közösségi vívmányok megfelelő elfogadásához és végrehajtásához szükséges fokozott kapacitás létrejöttét az Andorra, Monaco és San Marino közigazgatásában dolgozó tisztviselők megfelelő uniós és tagállami intézményekbe történő kiküldetése révén;

h)  a társulási megállapodásban foglalt letelepedési jog és a polgárok társadalmi-gazdasági befogadásának megőrzésére irányuló andorrai, monacói és San Marinó-i nemzeti rendelkezések összeegyeztetésének szükségessége fényében vizsgálják meg a három ország valódi szükségleteire épített, felülvizsgálati záradékok hatálya alá tartozó, a tárgyalásokon részt vevő minden egyes állam sajátos gazdasági-társadalmi realitásaiban gyökerező és a szükséges időkerethez igazított átmeneti eltérések lehetőségét annak érdekében, hogy mindegyik országban – fokozatos megközelítést követve – biztosítsák a valóban egyenlő versenyfeltételeket, valamint a megfelelő dolgozói és vállalati versenyképességet; vegyék tudomásul, hogy ezen országok kis mérete miatt a közösségi vívmányok tekintetében a tárgyalásokon engedélyezett átmeneti eltérések hatása elhanyagolható lenne.

i)  használják ki a társulási megállapodás kínálta lehetőséget a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelv keretében Andorrával, Monacóval és San Marinóval folytatott együttműködés elmélyítésére(1);

j)  a statisztikai adatok szolgáltatásával kapcsolatban a társulási megállapodásban foglalt követelményeket igazítsák hozzá Andorra, Monaco és San Marino méretéhez;

k)  a társulási megállapodásról folyó tárgyalásokkal párhuzamosan vizsgálják meg annak lehetőségét és megvalósíthatóságát, hogy az eurorendszer keretén belül a likviditáshoz való hozzáférést biztosítsanak Andorra és San Marino számára azzal a céllal, hogy előmozdítsák nemzeti banki rendszereik ellenállóképességét és stabilitását belső vagy külső rendszerszintű sokkhatások esetén, biztosítva egyúttal az Európai Központi Bank által végzett megfelelő felügyeletet; ösztönözzék arra Andorrát, Monacót és San Marinót, hogy váljanak a Nemzetközi Valutaalap tagjaivá, és szükség esetén nyújtsanak e három ország számára ezzel kapcsolatos technikai segítséget; bátorítsák Andorrát, Monacót és San Marinót, hogy folytassák a pénzügyi szabályozás, az adóügyi kormányzás és a pénzmosás elleni harc tekintetében az Unióval való konvergenciára irányuló eredményes erőfeszítéseiket;

l)  mozdítsák elő a társulási megállapodásra irányuló tárgyalásokat Andorrával, Monacóval és San Marinóval, és adjanak meg kellő időben minden szükséges intézményi és szakpolitikai támogatást – többek között a Bizottság illetékes főigazgatóságai általi értékeléseket és szakértelmet – a tárgyalófeleknek, hogy a tárgyalások a lehető leghamarabb és mindenképpen a következő két éven belül befejeződhessenek;

m)  a jelenlegi ciklus vége előtt hozzanak létre a társulási megállapodás keretéről szóló közös politikai nyilatkozatot Andorrával, Monacóval és San Marinóval a tárgyalásokon eddig elért eredmények számbavétele és megőrzése érdekében, hogy az új Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat figyelembe vehesse ezt a közös megegyezést, építhessen arra, és tovább folytathassa a tárgyalásokat;

n)  a társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokat tekintsék lehetőségnek a közös érdekeltségű infrastruktúrákba történő közös beruházásokra, valamint az Andorra, Monaco, San Marino és az Unió tagállamai közötti közös tudományos kutatások fellendítésére irányuló intézkedések meghozatalára;

2.  úgy véli, hogy az Európai Parlament következő jogalkotási ciklusa értékes lehetőséget kínálhatna az Andorrával, Monacóval és San Marinóval folytatott parlamentközi párbeszédnek és együttműködésnek szentelt új parlamentközi küldöttség felállítására; úgy véli továbbá, hogy a Parlamentnek törekednie kell a szoros együttműködésre szervezeti egységei és az andorrai, monacói és San Marinó-i parlament megfelelő szolgálatai között, és rendszeresen vendégül kell látnia ezekből az országokból érkező fiatal politikai, üzleti és civil társadalmi vezetőket, hogy megerősítse a társulási megállapodás keretei között az Unióhoz fűződő szorosabb politikai, gazdasági és szakpolitikai kapcsolatok pozitív üzenetét; úgy véli, hogy a Parlamentnek elő kell mozdítania a rendszeres véleménycserét Andorra, Monaco és San Marino nemzeti parlamentjeinek küldöttségeivel a tárgyalás teljes időtartama alatt; úgy véli, hogy az Európai Parlament és Andorra, Monaco és San Marino nemzeti parlamentjeinek küldöttségei között eszmecserét kell folytatni a Parlament által tárgyalt olyan ügyekről is, amelyeknek közvetlen hatása lehet ezen országok gazdaságaira vagy a társulási megállapodás hatékonyságára;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Andorra társfejedelmeinek, kormányának és Általános Tanácsának, Monaco hercegének, államminiszterének és Nemzeti Tanácsának, valamint San Marino régenskapitányainak, Államkongresszusának és Általános Nagytanácsának.

(1)

HL L 141., 2015.6.5, 73. o.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julie Ward, Flavio Zanonato


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

4

-

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat