Postupak : 2018/0330A(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0076/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0076/2019

Rasprave :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0415

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 759kWORD 250k
12.2.2019
PE 630.451v02-00 A8-0076/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Roberta Metsola

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0631),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. točke (b) i (d) i članak 79. stavak 2. točku (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0406/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ...(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ...(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0076/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu 19.–20. rujna 2018.**

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije uspostavljena je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/200417. Otkad je 1. svibnja 2005. preuzela svoje dužnosti, ta agencija uspješno pomaže državama članicama u provedbi operativnih aspekata upravljanja vanjskim granicama zajedničkim operacijama i brzim intervencijama na granicama, analizi rizika, razmjeni informacija, odnosima s trećim zemljama te vraćanju vraćenika.

(2)  Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije uspostavljena je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/200417. Otkad je 1. svibnja 2005. preuzela svoje dužnosti, ta agencija uspješno pomaže državama članicama u provedbi operativnih aspekata upravljanja vanjskim granicama zajedničkim operacijama i brzim intervencijama na granicama, u analizi rizika, razmjeni informacija, odnosima s trećim zemljama te u koordinaciji vraćanja državljana trećih zemalja koji podliježu odluci o vraćanju koju izdaje država članica.

__________________

__________________

17 Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.).

17 Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije preimenovana je u Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) te su njezine zadaće proširene uz puni kontinuitet svih njezinih aktivnosti i procedura. Ključna uloga Agencije trebala bi biti uspostavljanje tehničke i operativne strategije kao dijela višegodišnjeg ciklusa strateške politike za provedbu europskog integriranog upravljanja granicama, praćenje učinkovitog funkcioniranja nadzora državne granice na vanjskim granicama, provedba analiza rizika i procjena osjetljivosti, pružanje veće tehničke i operativne pomoći državama članicama i trećim zemljama u obliku zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama, osiguravanje praktične provedbe mjera u situacijama u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, pružanje tehničke i operativne pomoći kroz potporu operacijama traženja i spašavanja osoba u nevolji na moru, organizacija, koordinacija i provedba operacija vraćanja i intervencija vraćanja te pružanje tehničke i operativne pomoći trećim zemljama u aktivnostima vraćanja.

(3)  Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije preimenovana je u Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) te su njezine zadaće proširene uz puni kontinuitet svih njezinih aktivnosti i procedura. Ključna uloga Agencije trebala bi biti uspostavljanje tehničke i operativne strategije izrađene u sklopu višegodišnjeg ciklusa strateške politike za provedbu europskog integriranog upravljanja granicama, praćenje učinkovitog funkcioniranja nadzora državne granice na vanjskim granicama, provedba analiza rizika i procjena osjetljivosti, pružanje veće tehničke i operativne pomoći državama članicama i trećim zemljama u obliku zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama, osiguravanje praktične provedbe mjera u situacijama u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, pružanje tehničke i operativne pomoći kroz potporu operacijama traženja i spašavanja osoba u nevolji na moru, organizacija, koordinacija i provedba operacija vraćanja i intervencija vraćanja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Od početka migracijske krize 2015. Komisija poduzima važne inicijative kako bi ojačala zaštitu granica Unije. Prijedlog o znatnom širenju mandata Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica predstavljen je u prosincu 2015. te je dogovoren 2016. u rekordnom roku. Uredba o Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu stupila je na snagu 6. listopada 2016.

(4)  Od početka migracijske krize 2015. Komisija poduzima važne inicijative te je predložila niz mjera radi jačanja zaštite granica Unije i ponovne uspostave normalnog funkcioniranja schengenskog područja. Prijedlog o znatnom širenju mandata Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica predstavljen je u prosincu 2015. te je brzo dogovoren 2016. Uredba o Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu stupila je na snagu 6. listopada 2016.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Međutim, i dalje postoji potreba za poboljšanjem okvira Unije u području nadzora vanjskih granica, vraćanja i azila. U cilju poboljšanja tog okvira i dodatne potpore postojećim i budućim operativnim postupcima europska granična i obalna straža trebala bi se reformirati tako da se proširi mandat Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i, posebice, osiguraju potrebni kapaciteti u obliku stalnih snaga europske granične i obalne straže od 10 000 pripadnika operativnog osoblja s izvršnim ovlastima radi pružanja državama članicama djelotvorne potpore na terenu u njihovim aktivnostima zaštite vanjskih granica, suzbijanja sekundarnih kretanja i znatnog pojačanja učinkovitih vraćanja nezakonitih migranata.

(5)  Međutim, i dalje postoji potreba za poboljšanjem okvira Unije u području nadzora vanjskih granica, vraćanja i borbe protiv prekograničnog kriminala. U cilju poboljšanja tog okvira i dodatne potpore postojećim i budućim operativnim postupcima europska granična i obalna straža trebala bi se reformirati tako da se proširi mandat Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i, posebice, osiguraju potrebni kapaciteti u obliku stalnih snaga europske granične i obalne straže s izvršnim ovlastima radi pružanja državama članicama djelotvorne potpore na terenu u njihovim aktivnostima zaštite vanjskih granica, suzbijanja prekograničnog kriminala i znatnog pojačanja učinkovitih i održivih vraćanja nezakonitih migranata.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Potrebno je učinkovito praćenje prelaska vanjskih granica, suočavanje s migracijskim izazovima i mogućim budućim prijetnjama na vanjskim granicama, osiguravanje visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji, zaštita funkcioniranja schengenskog područja te poštovanje sveobuhvatnog načela solidarnosti. Te bi se aktivnosti trebale popratiti proaktivnim upravljanjem migracijama, uključujući potrebne mjere u trećim zemljama. S obzirom na prethodno navedeno, potrebno je konsolidirati europsku graničnu i obalnu stražu i dodatno proširiti mandat Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. Agenciju bi prvenstveno trebale činiti stalne snage europske granične i obalne straže od 10 000 pripadnika operativnog osoblja.

(7)  Potrebno je učinkovito praćenje prelaska vanjskih granica, suočavanje s migracijskim izazovima i mogućim budućim prijetnjama na vanjskim granicama, osiguravanje visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji, zaštita funkcioniranja schengenskog područja te poštovanje sveobuhvatnog načela solidarnosti. S obzirom na prethodno navedeno, potrebno je konsolidirati europsku graničnu i obalnu stražu i dodatno proširiti mandat Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. Agenciju bi prvenstveno trebale činiti stalne snage europske granične i obalne straže koje obuhvaćaju snage za brzu reakciju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se odrazilo dodatno kvalitativno proširenje njezina mandata, posebice uspostavom njezina operativnog ogranka – stalnih snaga europske granične i obalne straže od 10 000 pripadnika operativnog osoblja – na Agenciju prethodno poznatu kao „Frontex” nadalje bi se trebalo upućivati te bi ona trebala djelovati isključivo pod nazivom „Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCG)”. Ta promjena trebala bi se odraziti na sve relevantne primjere, uključujući vizualni aspekt u materijalima za vanjsku distribuciju.

(8)  Kako bi se odrazilo dodatno kvalitativno proširenje njezina mandata, posebice uspostavom njezina operativnog ogranka – stalnih snaga europske granične i obalne straže koje obuhvaćaju snage za brzu reakciju – na Agenciju prethodno poznatu kao „Frontex” nadalje bi se trebalo upućivati te bi ona trebala djelovati isključivo pod nazivom „Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCG)”. Ta promjena trebala bi se odraziti na sve relevantne primjere, uključujući vizualni aspekt u materijalima za vanjsku distribuciju.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pri provedbi europskog integriranog upravljanja granicama trebalo bi osigurati koherentnost s ostalim ciljevima politike, uključujući pravilno funkcioniranje prekograničnog prometa.

(9)  Pri provedbi europskog integriranog upravljanja granicama trebalo bi osigurati koherentnost s ostalim ciljevima politike, uključujući slobodno kretanje osoba, pravo na azil i pravilno funkcioniranje prekograničnog prometa.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Odgovornost za provedbu europskog integriranog upravljanja granicama trebali bi dijeliti Agencija i nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode operacije zaštite državne granice na moru i druge zadaće nadzora državne granice i tijela nadležna za vraćanje. Iako države članice zadržavaju primarnu odgovornost za upravljanje svojim vanjskim granicama u vlastitom interesu i u interesu svih država članica te su odgovorne za izdavanje odluka o vraćanju, Agencija bi trebala podupirati primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama i vraćanje jačanjem, ocjenjivanjem i koordinacijom djelovanjâ država članica koje provode te mjere.

(10)  Odgovornost za provedbu europskog integriranog upravljanja granicama trebali bi dijeliti Agencija i nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode operacije zaštite državne granice na moru te operacije traganja i spašavanja, kao i druge zadaće nadzora državne granice i tijela nadležna za vraćanje. Iako države članice zadržavaju primarnu odgovornost za upravljanje svojim vanjskim granicama u vlastitom interesu i u interesu svih država članica te su odgovorne za izdavanje odluka o vraćanju, Agencija bi trebala podupirati primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama i vraćanje jačanjem i koordinacijom djelovanjâ država članica koje provode te mjere. Ne bi smjelo doći do nepotrebnih operativnih preklapanja između Agencije i država članica.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Radi osiguravanja djelotvorne provedbe europskog integriranog upravljanja granicama i povećanja učinkovitosti zajedničke politike vraćanja trebalo bi uspostaviti europsku graničnu i obalnu stražu. Trebalo bi joj pružiti potrebne financijske, ljudske i materijalne resurse. Europska granična i obalna straža trebala bi se sastojati od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora državne granice tijela nadležna za vraćanje. Kao takva će se oslanjati na zajedničku upotrebu informacija, kapaciteta i sustava na nacionalnoj razini te na reakciju Agencije na razini Unije.

(11)  Radi osiguravanja djelotvorne provedbe europskog integriranog upravljanja granicama trebalo bi uspostaviti europsku graničnu i obalnu stražu. Trebalo bi joj pružiti potrebne financijske, ljudske i materijalne resurse. Europska granična i obalna straža trebala bi se sastojati od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora državne granice tijela nadležna za vraćanje. Kao takva će se oslanjati na zajedničku upotrebu informacija, kapaciteta i sustava na nacionalnoj razini te na reakciju Agencije na razini Unije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Da europska granična i obalna straža djelotvorno provodi europsko integrirano upravljanje granicama trebalo bi osigurati u okviru višegodišnjeg ciklusa strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama. U okviru višegodišnjeg ciklusa trebao bi se utvrditi integriran, jedinstven i kontinuiran postupak za pružanje strateških smjernica svim relevantnim dionicima na razini Unije i država članica u području upravljanja granicama i vraćanja kako bi ti dionici dosljedno provodili europsko integrirano upravljanje granicama. U okvir ciklusa trebale bi se uključiti i sve relevantne interakcije europske granične i obalne straže s Komisijom, drugim institucijama i tijelima te suradnja s ostalim relevantnim partnerima, uključujući prema potrebi treće zemlje i treće strane.

(14)  Da europska granična i obalna straža djelotvorno provodi europsko integrirano upravljanje granicama trebalo bi osigurati u okviru višegodišnjeg ciklusa strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama. U okviru višegodišnjeg ciklusa trebao bi se utvrditi integriran, jedinstven i kontinuiran postupak za pružanje strateških smjernica svim relevantnim dionicima na razini Unije i država članica u području upravljanja granicama i vraćanja kako bi ti dionici provodili europsko integrirano upravljanje granicama na dosljedan način te u potpunosti poštujući temeljna prava. Konkretno, taj bi višegodišnji politički ciklus trebao omogućiti Agenciji da utvrdi svoju tehničku i operativnu strategiju. U okvir ciklusa trebale bi se uključiti i sve relevantne interakcije europske granične i obalne straže s Komisijom, drugim institucijama i tijelima te suradnja s ostalim relevantnim partnerima, uključujući prema potrebi treće zemlje i treće strane.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Za europsko integrirano upravljanje granicama potrebno je da države članice i Agencija integrirano planiraju operacije povezane s granicama i vraćanjem te je potrebno u okviru planova za nepredviđene događaje pripremiti odgovore na veće pritiske na vanjskim granicama i koordinirati dugoročni razvoj kapaciteta u smislu zapošljavanja i osposobljavanja, ali i nabave i modernizacije opreme.

(15)  Za europsko integrirano upravljanje granicama potrebno je da države članice i Agencija integrirano planiraju operacije povezane s granicama i vraćanjem, odgovore na izazove na vanjskim granicama, djelovanja u slučaju nepredviđenih događaja i koordinaciju dugoročnog razvoja kapaciteta u smislu zapošljavanja i osposobljavanja, ali i nabave i modernizacije opreme.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Provedba ove Uredbe ne utječe na podjelu nadležnosti između Unije i država članica ni na obveze država članica na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i njezina Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, Konvencije o statusu izbjeglica, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i drugih mjerodavnih međunarodnih instrumenata.

(16)  Provedba ove Uredbe ne utječe na podjelu nadležnosti između Unije i država članica ni na obveze država članica na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i njezina Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, Konvencije o statusu izbjeglica, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije Ujedinjenih naroda o statusu osoba bez državljanstva i drugih mjerodavnih međunarodnih instrumenata.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Područje djelovanja Europske agencije za pomorsku sigurnost i Europske agencije za kontrolu ribarstva prošireno je, a njihova suradnja s Agencijom ojačana. Stoga bi Europska komisija trebala predstaviti prijedlog o uključivanju tih agencija, kao i svih drugih relevantnih aktera kao što su države članice, u područje primjene Uredbe 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Agencija bi trebala obavljati svoje zadaće ne dovodeći u pitanje odgovornosti država članica u pogledu očuvanja javnog poretka i zaštite unutarnje sigurnosti.

(18)  Agencija bi trebala obavljati svoje zadaće uz puno poštovanje odgovornosti, nadležnosti i načela supsidijarnosti država članica u pogledu očuvanja javnog poretka i zaštite unutarnje sigurnosti.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Agencija bi trebala obavljati svoje zadaće ne dovodeći u pitanje nadležnost država članica u pogledu obrane.

(19)  Agencija bi trebala obavljati svoje zadaće uz puno poštovanje odgovornosti i nadležnosti država članica u pogledu obrane.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Proširene zadaće i nadležnosti Agencije trebale bi se uravnotežiti boljim mjerama zaštite temeljnih prava i većom odgovornošću.

(20)  Proširene zadaće i nadležnosti Agencije trebale bi se uravnotežiti boljim mjerama zaštite temeljnih prava i većom odgovornošću, pogotovo u pogledu izvršavanja izvršnih ovlasti od strane statutarnog osoblja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Osim toga, države članice trebale bi u vlastitom interesu i u interesu drugih država članica dostavljati relevantne podatke potrebne za aktivnosti koje provodi Agencija, među ostalim u svrhu informiranosti o stanju, analize rizika, procjena osjetljivosti i integriranog planiranja. Isto bi tako trebale jamčiti da su ti podaci točni, ažurni te zakonito prikupljeni i uneseni.

(22)  Osim toga, države članice trebale bi u vlastitom interesu i u interesu drugih država članica dostavljati relevantne podatke potrebne za aktivnosti koje provodi Agencija, među ostalim u svrhu informiranosti o stanju, analize rizika, procjena osjetljivosti i integriranog planiranja. Isto bi tako trebale jamčiti da su ti podaci točni, ažurni te zakonito prikupljeni i uneseni. Ako ti podaci sadržavaju osobne podatke, pravo Unije o zaštiti podataka trebalo bi se primjenjivati u potpunosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Komunikacijska mreža predviđena u ovoj Uredbi već je razvijena u okviru Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a te nudi mogućnost razmjene klasificiranih podataka EU-a između država članica i Agencije. Tu već postojeću komunikacijsku mrežu trebalo bi koristiti za sve razmjene informacija među različitim elementima europske granične i obalne straže te povećati njezinu razinu klasifikacije kako bi se poboljšala sigurnost informacija.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) (SL L 295, 6.11.2013., str. 11.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Europski sustav nadzora granica (EUROSUR) nužan je za funkcioniranje europske granične i obalne straže kao okvir za razmjenu informacija i operativnu međusobnu suradnju nacionalnih tijela država članica te njihovu suradnju s Agencijom. EUROSUR tim tijelima i Agenciji omogućuje infrastrukturu i alate potrebne za poboljšanje informiranosti o stanju i sposobnosti reagiranja na vanjskim granicama u svrhu otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te doprinosa spašavanju i zaštiti njihovih života.

(23)  Europski sustav nadzora granica (EUROSUR) nužan je za funkcioniranje europske granične i obalne straže kao okvir za razmjenu informacija i operativnu međusobnu suradnju nacionalnih tijela država članica te njihovu suradnju s Agencijom. EUROSUR tim tijelima i Agenciji omogućuje infrastrukturu i alate potrebne za poboljšanje informiranosti o stanju i povećanje sposobnosti reagiranja na vanjskim granicama u svrhu otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala te doprinosa spašavanju i zaštiti njihovih života.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ova Uredba ne bi trebala sprečavati države članice u tome da svoje nacionalne koordinacijske centre učine nadležnima i za koordinaciju razmjene informacija te suradnju u pogledu drugih elemenata integriranog upravljanja granicama kao što je vraćanje.

(25)  Ova Uredba ne bi trebala sprečavati države članice u tome da svoje nacionalne koordinacijske centre učine nadležnima i za koordinaciju razmjene informacija te suradnju u pogledu drugih elemenata integriranog upravljanja granicama.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kvaliteta informacija koje države članice razmjenjuju međusobno i s Agencijom preduvjet je za pravilno funkcioniranje integriranog upravljanja granicama. Na temelju uspjeha EUROSUR-a ta bi se kvaliteta trebala osigurati standardizacijom, automatizacijom razmjene informacija diljem mreža i sustava, sigurnošću informacija te kontrolom kvalitete poslanih podataka i informacija.

(26)  Kvaliteta informacija koje države članice razmjenjuju s Agencijom i pravodobnost razmjene tih informacija preduvjeti su za pravilno funkcioniranje integriranog upravljanja granicama. Na temelju uspjeha EUROSUR-a ta bi se kvaliteta trebala osigurati standardizacijom, automatizacijom razmjene informacija diljem mreža i sustava, sigurnošću informacija te kontrolom kvalitete poslanih podataka i informacija.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Agencija bi trebala osigurati potrebnu pomoć za razvoj i rad EUROSUR-a, uključujući interoperabilnost sustavâ, posebice uspostavom, održavanjem i koordinacijom okvira EUROSUR-a.

(27)  Agencija bi trebala osigurati potrebnu pomoć za razvoj i rad EUROSUR-a, uključujući interoperabilnost sustavâ u okviru zajedničkog okruženja za razmjenu informacija, posebice uspostavom, održavanjem i koordinacijom okvira EUROSUR-a.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  EUROSUR bi trebao omogućiti iscrpnu sliku stanja na vanjskim granicama, ali i unutar schengenskog područja te na predgraničnim područjima. Njime bi se trebala obuhvatiti zaštita kopnenih, morskih i zračnih državnih granica, ali i kontrole na graničnim prijelazima.

(28)  EUROSUR bi trebao omogućiti iscrpnu sliku stanja na vanjskim granicama, ali i unutar schengenskog područja te na predgraničnim područjima. Njime bi se trebala obuhvatiti zaštita kopnenih, morskih i zračnih državnih granica, ali i kontrole na graničnim prijelazima. Pružanje informiranosti o stanju unutar Unije ne bi ni na koji način trebalo omogućiti Agenciji da poduzme mjere na unutarnjim granicama država članica.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Praksa putovanja u malim i neprimjerenim plovilima uzrokovala je drastično povećanje broja migranata koji se utapaju na južnim morskim vanjskim granicama. EUROSUR bi trebao znatno poboljšati operativne i tehničke mogućnosti Agencije i država članica za otkrivanje takvih malih plovila te unaprijediti sposobnost reagiranja država članica i tako doprinijeti smanjenju broja pogibija migranata.

(31)  Praksa putovanja u malim i neprimjerenim plovilima uzrokovala je drastično povećanje broja migranata koji se utapaju na južnim morskim vanjskim granicama. EUROSUR bi trebao znatno poboljšati operativne i tehničke mogućnosti Agencije i država članica za otkrivanje takvih malih plovila te unaprijediti sposobnost reagiranja država članica u pogledu provedbe operacija traganja i spašavanja i tako doprinijeti smanjenju broja pogibija migranata.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Agencija bi trebala na temelju zajedničkog integriranog modela analize rizika pripremati opće i posebno prilagođene analize rizika koje Agencija i države članice trebaju primjenjivati. Agencija bi, također na temelju informacija koje dostavljaju države članice, trebala osigurati odgovarajuće informacije kojima su obuhvaćeni svi aspekti relevantni za europsko integrirano upravljanje granicama, posebno nadzor državne granice, vraćanje, neregularna sekundarna kretanja državljana trećih zemalja unutar Unije, sprečavanje prekograničnog kriminala, uključujući omogućavanje neovlaštenih prelazaka granica, trgovinu ljudima, terorizam i hibridne prijetnje, kao i stanje u relevantnim trećim zemljama, kako bi omogućila poduzimanje primjerenih mjera ili uklanjanje utvrđenih prijetnji i rizika s ciljem unapređenja integriranog upravljanja vanjskim granicama.

(33)  Agencija bi trebala na temelju zajedničkog integriranog modela analize rizika pripremati opće i posebno prilagođene analize rizika koje Agencija i države članice trebaju primjenjivati. Agencija bi, također na temelju informacija koje dostavljaju države članice, trebala osigurati odgovarajuće informacije kojima su obuhvaćeni svi aspekti relevantni za europsko integrirano upravljanje granicama, posebno nadzor državne granice, vraćanje, pojava neregularnih sekundarnih kretanja državljana trećih zemalja unutar Unije u smislu trendova, ruta i obujma u slučaju da su države članice dostavile te informacije, sprečavanje prekograničnog kriminala, uključujući omogućavanje neovlaštenih prelazaka granica, trgovinu ljudima, organizirani kriminal, terorizam i hibridne prijetnje, kao i stanje u relevantnim trećim zemljama, kako bi omogućila poduzimanje primjerenih mjera ili uklanjanje utvrđenih prijetnji i rizika s ciljem unapređenja integriranog upravljanja vanjskim granicama.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  S obzirom na njezine aktivnosti na vanjskim granicama Agencija bi trebala doprinijeti sprečavanju i otkrivanju teških kaznenih djela s prekograničnom dimenzijom, kao što su krijumčarenje migranata, trgovinu ljudima i terorizam, ako je njezina intervencija prikladna i ako je Agencija svojim aktivnostima došla do relevantnih informacija. Agencija bi svoje aktivnosti trebala koordinirati s Europolom kao agencijom zaduženom za podupiranje i jačanje djelovanja država članica i njihove suradnje u sprečavanju i suzbijanju teških kaznenih djela koja pogađaju dvije ili više država članica. Prekogranični kriminal nužno uključuje prekograničnu dimenziju. Takvu prekograničnu dimenziju karakteriziraju kaznena djela izravno povezana s neovlaštenim prelascima vanjske granice, uključujući trgovinu ljudima ili krijumčarenje migranata. Pritom, na temelju članka 1. stavka 2. Direktive Vijeća 2002/90/EZ19 državama članicama omogućeno je da ne izriču sankcije za postupanje kojemu je cilj pružanje humanitarne pomoći migrantima.

(34)  S obzirom na njezine aktivnosti na vanjskim granicama Agencija bi trebala doprinijeti sprečavanju i otkrivanju teških kaznenih djela s prekograničnom dimenzijom, kao što su krijumčarenje migranata, trgovinu ljudima, organizirani kriminal i terorizam, ako je njezina intervencija prikladna i ako je Agencija svojim aktivnostima došla do relevantnih informacija. Agencija bi svoje aktivnosti trebala koordinirati s Europolom kao agencijom zaduženom za podupiranje i jačanje djelovanja država članica i njihove suradnje u sprečavanju i suzbijanju teških kaznenih djela koja pogađaju dvije ili više država članica. Prekogranični kriminal nužno uključuje prekograničnu dimenziju. Takvu prekograničnu dimenziju karakteriziraju kaznena djela izravno povezana s neovlaštenim prelascima vanjske granice, uključujući trgovinu ljudima ili krijumčarenje migranata. U skladu s člankom 1. stavkom 2. Direktive Vijeća 2002/90/EZ19 kojim se predviđa da država članica može odlučiti da ne izriče sankcije za postupanje kojemu je cilj pružanje humanitarne pomoći dotičnoj osobi, Agencija bi trebala podsjetiti države članice na potencijalne posljedice za temeljna prava prilikom razmatranja izricanja takvih sankcija.

__________________

__________________

19 Direktiva Vijeća 2002/90/EZ od 28. studenoga 2002. o definiranju olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka (SL L 328, 5.12.2002., str. 17.).

19 Direktiva Vijeća 2002/90/EZ od 28. studenoga 2002. o definiranju olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka (SL L 328, 5.12.2002., str. 17.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U kontekstu podjele odgovornosti uloga Agencije trebala bi biti redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama. Agencija bi trebala osigurati pravilno i djelotvorno praćenje na temelju ne samo informiranosti o stanju i analize rizika, nego i prisutnosti vlastitog stručnog osoblja u državama članicama. Stoga bi Agencija trebala moći rasporediti časnike za vezu u države članice tijekom razdoblja u kojem časnici za vezu podnose izvješće izvršnom direktoru. Izvješće časnika za vezu trebalo bi biti dio procjene osjetljivosti.

(35)  U kontekstu podjele odgovornosti i poboljšanja standarda europskog integriranog upravljanja granicama uloga Agencije trebala bi biti redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama, uključujući poštovanje temeljnih prava u sklopu aktivnosti upravljanja granicama i vraćanja. Agencija bi trebala osigurati pravilno i djelotvorno praćenje na temelju ne samo informiranosti o stanju i analize rizika, nego i prisutnosti vlastitog stručnog osoblja u državama članicama. Stoga bi Agencija trebala moći rasporediti časnike za vezu u države članice tijekom razdoblja u kojem časnici za vezu podnose izvješće izvršnom direktoru i službeniku za temeljna prava. Izvješće časnika za vezu trebalo bi biti dio procjene osjetljivosti.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Agencija bi na temelju objektivnih kriterija trebala provesti procjenu osjetljivosti kako bi procijenila kapacitet i pripravnost država članica za suočavanje s izazovima na njihovim vanjskim granicama te pridonijela stalnim snagama i pričuvi tehničke opreme europske granične i obalne straže. Procjena osjetljivosti trebala bi uključivati procjenu opreme, infrastrukture, osoblja, proračuna i financijskih sredstava država članica te njihovih planova za nepredviđene događaje radi rješavanja mogućih kriza na vanjskim granicama. Države članice trebale bi poduzeti mjere radi uklanjanja svih nedostataka utvrđenih u okviru te procjene. Izvršni direktor trebao bi utvrditi mjere koje treba poduzeti i preporučiti ih dotičnoj državi članici. Izvršni direktor također bi trebao odrediti rok u kojem bi te mjere trebalo poduzeti i pomno pratiti poduzimaju li se pravodobno. Ako se potrebne mjere ne poduzmu u zadanom roku, predmet bi trebalo uputiti Upravnom odboru na daljnje odlučivanje.

(36)  Agencija bi na temelju objektivnih kriterija trebala provesti procjenu osjetljivosti kako bi procijenila kapacitet i pripravnost država članica za suočavanje s izazovima na njihovim vanjskim granicama te pridonijela stalnim snagama i pričuvi tehničke opreme europske granične i obalne straže. Procjena osjetljivosti trebala bi uključivati procjenu opreme, infrastrukture, osoblja, proračuna i financijskih sredstava država članica te njihovih planova za nepredviđene događaje radi rješavanja mogućih kriza na vanjskim granicama, uz puno poštovanje temeljnih prava. Države članice trebale bi poduzeti mjere radi uklanjanja svih nedostataka utvrđenih u okviru te procjene. Izvršni direktor trebao bi utvrditi mjere koje treba poduzeti i preporučiti ih dotičnoj državi članici. Izvršni direktor također bi trebao odrediti rok u kojem bi te mjere trebalo poduzeti i pomno pratiti poduzimaju li se pravodobno. Ako se potrebne mjere ne poduzmu u zadanom roku, predmet bi trebalo uputiti Upravnom odboru na daljnje odlučivanje.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Procjena osjetljivosti i mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/201320 dva su komplementarna mehanizma za osiguravanje europske kontrole kvalitete i pravilnosti funkcioniranja schengenskog područja te stalne pripravnosti na razini Unije i država članica za odgovor na bilo koji izazov na vanjskim granicama. Sinergije između tih mehanizama trebale bi se što više povećati kako bi se dobila bolja slika stanja u pogledu funkcioniranja schengenskog područja, nastojeći pritom što uspješnije izbjeći udvostručavanje napora država članica i osigurati bolju koordinaciju upotrebe relevantnih financijskih instrumenata Unije namijenjenih potpori upravljanju vanjskim granicama. U tu svrhu trebala bi se između Agencije i Komisije uspostaviti redovita razmjena informacija o rezultatima obaju mehanizama.

(38)  Procjena osjetljivosti i mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/201320 dva su komplementarna mehanizma za osiguravanje europske kontrole kvalitete i pravilnosti funkcioniranja schengenskog područja te stalne pripravnosti na razini Unije i država članica za odgovor na bilo koji izazov na vanjskim granicama. Iako je mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine primarna metoda za ocjenjivanje provedbe zakonodavstva Unije u državama članicama i usklađenosti sa njime, sinergije između tih mehanizama trebale bi se što više povećati kako bi se dobila bolja slika stanja u pogledu funkcioniranja schengenskog područja, nastojeći pritom što uspješnije izbjeći udvostručavanje napora država članica i osigurati bolju koordinaciju upotrebe relevantnih financijskih instrumenata Unije namijenjenih potpori upravljanju vanjskim granicama. U tu svrhu trebala bi se između Agencije i Komisije uspostaviti redovita razmjena informacija o rezultatima obaju mehanizama.

__________________

__________________

20 Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

20 Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Budući da države članice utvrđuju dijelove granice, a Agencija tim dijelovima pripisuje razine učinka, te s obzirom na to da bi sposobnosti reagiranja država članica i Agencije trebale biti povezane s tim razinama učinaka, trebala bi se uspostaviti četvrta razina učinka koja bi odgovarala stanju u kojem je schengensko područje ugroženo i u kojem je potrebna intervencija Agencije.

Briše se.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Agencija bi trebala organizirati prikladnu tehničku i operativnu pomoć državama članicama radi jačanja njihova kapaciteta za ispunjavanje obveza u pogledu nadzora vanjskih granica i suočavanja s izazovima na vanjskim granicama koji su posljedica nezakonitog useljavanja ili prekograničnog kriminala. Ta pomoć ne bi smjela dovoditi u pitanje nadležnost relevantnih nacionalnih tijela za pokretanje kaznenih istraga. U tom pogledu Agencija bi na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu trebala organizirati i koordinirati zajedničke operacije za jednu državu članicu ili više njih, rasporediti timove stalnih snaga europske granične i obalne straže te osigurati potrebnu tehničku opremu.

(40)  Agencija bi trebala organizirati prikladnu tehničku i operativnu pomoć državama članicama radi jačanja njihova kapaciteta za ispunjavanje obveza u pogledu nadzora vanjskih granica i suočavanja s izazovima na vanjskim granicama koji su posljedica nezakonitih migracija ili prekograničnog kriminala. Ta pomoć ne bi smjela dovoditi u pitanje nadležnost relevantnih nacionalnih tijela za pokretanje kaznenih istraga. U tom pogledu Agencija bi na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu, uz suglasnost dotične države članice, trebala organizirati i koordinirati zajedničke operacije za jednu državu članicu ili više njih, rasporediti timove stalnih snaga europske granične i obalne straže te osigurati potrebnu tehničku opremu.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  U slučajevima posebnog i nerazmjernog izazova na vanjskim granicama Agencija bi na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu trebala organizirati i koordinirati brze intervencije na granicama te rasporediti i timove stalnih snaga europske granične i obalne straže i tehničku opremu, uključujući opremu iz pričuve opreme za brzu reakciju. Brzim intervencijama na granicama trebalo bi se osigurati jačanje kapaciteta u ograničenom vremenskom razdoblju u situacijama u kojima se zahtijeva trenutačna reakcija i u kojima bi se takvom intervencijom osigurao djelotvoran odgovor. Kako bi se osigurala djelotvornost takvih intervencija, države članice trebale bi operativno osoblje stalnih snaga europske granične i obalne straže staviti na raspolaganje za sastavljanje relevantnih timova i osigurati potrebnu tehničku opremu. Agencija i dotična država članica trebale bi se dogovoriti o operativnom planu.

(41)  U slučajevima posebnog i nerazmjernog izazova na vanjskim granicama Agencija bi na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu, uz suglasnost dotične države članice, trebala organizirati i koordinirati brze intervencije na granicama te rasporediti i timove stalnih snaga europske granične i obalne straže i tehničku opremu, uključujući opremu iz pričuve opreme za brzu reakciju. Brzim intervencijama na granicama trebalo bi se osigurati jačanje kapaciteta u ograničenom vremenskom razdoblju u situacijama u kojima se zahtijeva trenutačna reakcija i u kojima bi se takvom intervencijom osigurao djelotvoran odgovor. Kako bi se osigurala djelotvornost takvih intervencija, države članice trebale bi operativno osoblje stalnih snaga europske granične i obalne straže staviti na raspolaganje za sastavljanje relevantnih timova i osigurati potrebnu tehničku opremu. Ako osoblje raspoređeno s tehničkom opremom države članice potječe iz te države članice, ono bi se trebalo računati kao dio doprinosa te države članice stalnim snagama. Agencija i dotična država članica trebale bi se dogovoriti o operativnom planu.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Ako se neka država članica suočava s posebnim i nerazmjernim migracijskim izazovima u određenim područjima na svojim vanjskim granicama koji su obilježeni velikim priljevom mješovitih migracijskih tokova, države članice trebale bi se moći osloniti na tehnička i operativna pojačanja. Ta pojačanja trebala bi se osigurati u žarišnim područjima u obliku timova za potporu upravljanju migracijama. Ti bi timovi trebali biti sastavljeni od operativnog osoblja koje će se rasporediti iz stalnih snaga europske granične i obalne straže i od stručnjaka iz država članica koje rasporede EASO, Europol ili druge relevantne agencije Unije. Agencija bi trebala pomagati Komisiji pri koordinaciji različitih agencija na terenu.

(42)  Ako se neka država članica suočava s posebnim i nerazmjernim migracijskim izazovima u određenim područjima na svojim vanjskim granicama koji su obilježeni velikim priljevom mješovitih migracijskih tokova, države članice trebale bi se moći osloniti na tehnička i operativna pojačanja. Ta pojačanja trebala bi se osigurati u žarišnim područjima u obliku timova za potporu upravljanju migracijama. Ti bi timovi trebali biti sastavljeni od operativnog osoblja koje će se rasporediti iz stalnih snaga europske granične i obalne straže i od stručnjaka iz država članica koje rasporede [Agencija Europske unije za azil], Europol ili druge relevantne agencije Unije. Agencija bi trebala pomagati Komisiji pri koordinaciji različitih agencija na terenu. Komisija bi u suradnji s državom članicom domaćinom i relevantnim agencijama Unije trebala uspostaviti uvjete suradnje u žarišnom području i biti odgovorna za koordinaciju aktivnosti timova za potporu upravljanju migracijama.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Države članice trebale bi osigurati da sva tijela za koja je vjerojatno da će zaprimati zahtjeve za međunarodnu zaštitu, kao što su policija, granične straže, tijela nadležna za imigraciju i osoblje objekata za zadržavanje, raspolažu relevantnim informacijama. Također bi trebale osigurati da se osoblju tih tijela pruži potrebna razina osposobljavanja prilagođena njihovim zadaćama i obvezama te upute o tome kako obavješćivati podnositelje zahtjeva o mjestu i načinu podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

(43)  Države članice trebale bi osigurati da sva tijela za koja je vjerojatno da će zaprimati zahtjeve za međunarodnu zaštitu, kao što su policija, granične straže, tijela nadležna za imigraciju i osoblje objekata za zadržavanje, raspolažu relevantnim informacijama. Također bi trebale osigurati da se osoblju tih tijela pruži potrebna razina osposobljavanja prilagođena njihovim zadaćama i obvezama te upute o tome kako obavješćivati podnositelje zahtjeva o mjestu i načinu podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i upute o tome kako uputiti osobe u ranjivom položaju i djecu bez pratnje prikladnim referalnim mehanizmima. Treba uspostaviti mehanizme praćenja i neovisnu evaluaciju kako bi se osigurala provedba u praksi.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43.a)  Agencija bi svojim zaposlenicima i nadležnim tijelima država članica trebala moći ponuditi i osigurati specijalizirano osposobljavanje o europskom integriranom upravljanju granicama. Osposobljavanje stalnih snaga trebalo bi se odvijati u bliskoj suradnji s državama članicama, pri čemu treba osigurati da su programi osposobljavanja usklađeni i da se njima potiču međusobno razumijevanje i zajednička europska kultura koja se temelji na vrijednostima iz Ugovora. Razvoj strategije osposobljavanja Agencije, uz odobrenje Upravnog odbora, moglo bi dovesti do uspostavljanja centra za osposobljavanje kako bi se dodatno olakšalo uključivanje zajedničke europske kulture u ponuđeno osposobljavanje.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Europsko vijeće u lipnju 2018. ponovno je potvrdilo važnost oslanjanja na sveobuhvatan pristup migracijama i izjavilo da migracije nisu izazov samo za pojedinačne države članice, već za Europu kao cjelinu. U tom pogledu Europsko vijeće istaknulo je kako je važno da Unija omogući punu potporu osiguravanju urednog upravljanja migracijskim tokovima. Ta se potpora može pružiti uspostavom kontroliranih centara u kojima bi se državljani trećih zemalja iskrcani u Uniju mogli brzo obrađivati kako bi se osobama kojima je potrebna zaštita osigurao pristup zaštiti i kako bi se brzo provelo vraćanje osoba kojima zaštita nije potrebna. Budući da se kontrolirani centri uspostavljaju na dobrovoljnoj osnovi, Unija bi trebala moći dotičnim državama članicama omogućiti punu financijsku i operativnu potporu preko svojih relevantnih agencija, uključujući Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu.

(44)  Europsko vijeće u lipnju 2018. ponovno je potvrdilo važnost oslanjanja na sveobuhvatan pristup migracijama i izjavilo da migracije nisu izazov samo za pojedinačne države članice, već za Europu kao cjelinu. U tom pogledu Europsko vijeće istaknulo je kako je važno da Unija omogući punu potporu osiguravanju urednog upravljanja migracijskim tokovima.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i [Agencija Europske unije za azil] trebale bi blisko surađivati kako bi se djelotvorno suočile s migracijskim izazovima, posebice s onima na vanjskim granicama koji su obilježeni velikim priljevom mješovitih migracijskih tokova. Konkretnije, te dvije agencije trebale bi koordinirati svoje aktivnosti i podupirati države članice kako bi se olakšao postupak za međunarodnu zaštitu odnosno postupak vraćanja državljana trećih zemalja kojima je odbijen zahtjev za međunarodnu zaštitu. Agencija i [Agencija Europske unije za azil] trebale bi surađivati i u drugim zajedničkim operativnim aktivnostima kao što su zajednička analiza rizika, prikupljanje statističkih podataka, osposobljavanje i potpora državama članicama u izradi planova za nepredviđene događaje.

(45)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i [Agencija Europske unije za azil] trebale bi blisko surađivati kako bi se djelotvorno suočile s migracijskim izazovima, posebice s onima na vanjskim granicama koji su obilježeni velikim priljevom mješovitih migracijskih tokova. Konkretnije, te dvije agencije trebale bi koordinirati svoje aktivnosti i podupirati države članice kako bi se olakšao postupak za međunarodnu zaštitu. Agencija i [Agencija Europske unije za azil] trebale bi surađivati i u drugim zajedničkim operativnim aktivnostima kao što su zajednička analiza rizika, prikupljanje statističkih podataka, osposobljavanje i potpora državama članicama u izradi planova za nepredviđene događaje.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(45.a)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi blisko surađivati s Agencijom za temeljna prava kako bi se osigurala zaštita temeljnih prava u provedbi svih područja obuhvaćenih Uredbom.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Države članice trebale bi se moći osloniti na povećanu operativnu i tehničku potporu timova za potporu upravljanju migracijama, posebice u žarišnim područjima ili kontroliranim centrima. Timovi za potporu upravljanju migracijama trebali bi se sastojati od stručnog osoblja Agencije i stručnjaka koje su uputile države članice te od stručnjaka koje [Agencija Europske unije za azil], Europol ili druge relevantne agencije Unije rasporede iz vlastitog osoblja ili iz država članica. Komisija bi trebala osigurati potrebnu koordinaciju u procjeni potreba i operacijama na terenu s obzirom na sudjelovanje različitih agencija Unije.

(46)  Države članice trebale bi se moći osloniti na povećanu operativnu i tehničku potporu timova za potporu upravljanju migracijama u žarišnim područjima. Timovi za potporu upravljanju migracijama trebali bi se sastojati od stručnog osoblja Agencije i stručnjaka koje su uputile države članice te od stručnjaka koje [Agencija Europske unije za azil], Europol, Agencija Europske unije za temeljna prava ili druge relevantne agencije Unije rasporede iz vlastitog osoblja ili iz država članica. Komisija bi trebala osigurati potrebnu suradnju relevantnih agencija i uspostaviti uvjete suradnje za operacije na terenu s obzirom na sudjelovanje različitih agencija Unije.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  U žarišnim područjima države članice trebale bi surađivati s odgovarajućim agencijama Unije, koje bi trebale djelovati u okviru svojih mandata i ovlasti i čije bi djelovanje trebala koordinirati Komisija. Komisija bi u suradnji s odgovarajućim agencijama Unije trebala osigurati da aktivnosti u žarišnim područjima budu u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije.

(47)  U žarišnim područjima države članice trebale bi surađivati s odgovarajućim agencijama Unije, koje bi trebale djelovati u okviru svojih mandata i ovlasti i čije bi djelovanje trebala koordinirati Komisija. Komisija bi u suradnji s odgovarajućim agencijama Unije trebala osigurati da aktivnosti u žarišnim područjima budu u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije i temeljnim pravima.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  U kontroliranim centrima agencije Unije trebale bi na zahtjev države članice domaćina centara te uz koordinaciju Komisije podupirati državu članicu domaćina u primjeni brzih postupaka za međunarodnu zaštitu i/ili postupaka vraćanja. U takvim bi centrima trebalo biti moguće brzo razlikovati državljane trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita od onih kojima nije potrebna takva zaštita, provoditi sigurnosne provjere i provesti postupak za međunarodnu zaštitu i/ili postupak vraćanja u potpunosti ili djelomično.

Briše se.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Ako je to opravdano na temelju rezultata procjene osjetljivosti ili analize rizika ili ako se dijelu granice ili više dijelova granice dodijeli kritična razina učinka, izvršni direktor Agencije trebao bi preporučiti dotičnoj državi članici pokretanje i provedbu zajedničkih operacija ili brzih intervencija na granicama.

(49)  Ako je to opravdano na temelju rezultata procjene osjetljivosti ili analize rizika, izvršni direktor Agencije može predložiti dotičnoj državi članici pokretanje i provedbu zajedničkih operacija ili brzih intervencija na granicama.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  Ako nadzor vanjskih granica postane tako nedjelotvoran da postoji rizik od ugrožavanja funkcioniranja schengenskog područja, bilo zato što država članica ne poduzme potrebne mjere u skladu s procjenom osjetljivosti bilo zato što država članica koja je suočena s posebnim i nerazmjernim izazovima na vanjskim granicama nije zatražila dostatnu potporu Agencije ili ne provodi takvu potporu, trebalo bi osigurati jedinstven, brz i djelotvoran odgovor na razini Unije. Komisija bi u svrhu ublažavanja tih rizika i osiguravanja bolje koordinacije na razini Unije trebala utvrditi mjere koje treba provesti Agencija te od dotične države članice zahtijevati suradnju s Agencijom u provedbi tih mjera. Agencija bi zatim trebala utvrditi djelovanja koja treba poduzeti za izvršenje mjera navedenih u odluci Komisije u praksi. Agencija bi s dotičnom državom članicom trebala sastaviti operativni plan. Dotična država članica trebala bi olakšati provedbu odluke Komisije i operativnog plana Komisije, među ostalim provedbom svojih obveza utvrđenih u člancima 44., 83. i 84. Ako država članica u roku od 30 dana ne postupi u skladu s tom odlukom Komisije i ne surađuje s Agencijom pri provedbi mjera sadržanih u toj odluci, Komisija bi trebala moći pokrenuti posebni postupak predviđen člankom 29. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća21 radi suočavanja s iznimnim okolnostima koje ugrožavaju sveukupno funkcioniranje područja bez nadzora unutarnjih granica.

(50)  Ako nadzor vanjskih granica postane tako nedjelotvoran da postoji rizik od ugrožavanja funkcioniranja schengenskog područja, bilo zato što država članica ne poduzme potrebne mjere u skladu s procjenom osjetljivosti bilo zato što država članica koja je suočena s posebnim i nerazmjernim izazovima na vanjskim granicama nije zatražila dostatnu potporu Agencije ili ne provodi takvu potporu, trebalo bi osigurati jedinstven, brz i djelotvoran odgovor na razini Unije. Komisija bi u svrhu ublažavanja tih rizika i osiguravanja bolje koordinacije na razini Unije trebala predložiti Vijeću odluku kojom se određuju mjere koje treba provesti Agencija te se istodobno od dotične države članice zahtijeva suradnja s Agencijom u provedbi tih mjera. Provedbenu ovlast za donošenje takve odluke trebalo bi dodijeliti Vijeću zbog moguće politički osjetljive naravi mjera o kojima se treba odlučiti, a za koje je vjerojatno da će utjecati na nacionalne izvršne i provedbene ovlasti. Agencija bi zatim trebala utvrditi djelovanja koja treba poduzeti za izvršenje mjera navedenih u odluci Vijeća u praksi. Agencija bi s dotičnom državom članicom trebala sastaviti operativni plan. Dotična država članica trebala bi olakšati provedbu odluke Vijeća i operativnog plana, među ostalim provedbom svojih obveza utvrđenih u člancima 44., 83. i 84. Ako država članica u roku od 30 dana ne postupi u skladu s tom odlukom Vijeća i ne surađuje s Agencijom pri provedbi mjera sadržanih u toj odluci, Komisija bi trebala moći pokrenuti posebni postupak predviđen člankom 29. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća21 radi suočavanja s iznimnim okolnostima koje ugrožavaju sveukupno funkcioniranje područja bez nadzora unutarnjih granica.

__________________

__________________

21 Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).

21 Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Stalno snage europske granične i obalne straže trebale bi biti stalne snage koje se sastoje od 10 000 pripadnika operativnog osoblja koje čine službenici graničnog nadzora, pratitelji za vraćanje, stručnjaci za vraćanje i drugo relevantno osoblje. Stalne snage trebale bi se sastojati od triju kategorija operativnog osoblja, konkretno statutarno osoblje zaposleno u Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, osoblje dugoročno upućeno u Agenciju iz država članica i osoblje kratkoročno raspoređeno iz država članica. Stalne snage europske granične i obalne straže trebale bi se raspoređivati u okviru timova za upravljanje granicama, timova za potporu upravljanju migracijama ili timova za vraćanje.

(51)  Stalne snage europske granične i obalne straže trebale bi biti stalne snage koje čine službenici graničnog nadzora, pratitelji za vraćanje, stručnjaci za vraćanje, promatrači vraćanja i temeljnih prava i drugo relevantno osoblje. Stalne snage trebale bi se sastojati od četiri kategorije operativnog osoblja, konkretno od statutarnog osoblja zaposlenog u Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, osoblja dugoročno upućenog u Agenciju iz država članica, osoblja kratkoročno raspoređenog iz država članica i osoblja koje čini snage za brzu reakciju za brze intervencije na granicama. Stalne snage europske granične i obalne straže trebale bi se raspoređivati u okviru timova za upravljanje granicama, timova za potporu upravljanju migracijama ili timova za vraćanje.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Operativno osoblje stalnih snaga europske granične i obalne straže raspoređeno kao članovi timova trebalo bi imati sve potrebne ovlasti za izvršavanje zadaća nadzora državne granice i vraćanja, uključujući zadaće za koje su nužne izvršne ovlasti i koje su utvrđene u mjerodavnom nacionalnom zakonodavstvu ili, za osoblje Agencije, u skladu s Prilogom V.

(52)  Operativno osoblje stalnih snaga europske granične i obalne straže raspoređeno kao članovi timova trebalo bi imati sve potrebne ovlasti, uz odobrenje države članice domaćina ili treće zemlje, za izvršavanje zadaća nadzora državne granice, praćenja temeljnih prava i vraćanja, uključujući zadaće za koje su nužne izvršne ovlasti i koje su utvrđene u mjerodavnom nacionalnom zakonodavstvu ili, za osoblje Agencije, u skladu s Prilogom V. Ako statutarno osoblje Agencije provodi izvršne ovlasti, Agencija bi trebala biti odgovorna za svu prouzročenu štetu.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54)  Funkcioniranje stalnih snaga europske granične i obalne straže i njihov sastav trebali bi biti predmet preispitivanja na sredini programskog razdoblja koje provodi Komisija.

(54)  Funkcioniranje stalnih snaga europske granične i obalne straže i njihov sastav trebali bi biti predmet preispitivanja koje provodi Komisija zajedno s državama članicama.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Dugoročni razvoj ljudskih resursa kako bi se osigurali doprinosi država članica stalnim snagama europske granične i obalne straže trebao bi se podupirati sustavom financijske potpore. U tu je svrhu primjereno odobriti Agenciji upotrebu dodjele bespovratnih sredstava državama članicama bez poziva na podnošenje prijedloga u obliku „financiranja koje nije povezano s troškovima” u skladu s člankom 125. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ta financijska potpora trebala bi omogućiti državama članicama zapošljavanje i osposobljavanje dodatnog osoblja kako bi im se osigurala nužna fleksibilnost za ispunjavanje obveznog doprinosa stalnim snagama europske granične i obalne straže. Namjenskim sustavom financiranja trebala bi se postići ravnoteža između rizika od nepravilnosti i prijevare te troškova kontrole. Uredbom se utvrđuju bitni uvjeti za pokretanje financijske potpore, odnosno zapošljavanje i osposobljavanje odgovarajućeg broja službenika graničnog nadzora ili drugih stručnjaka koji odgovara broju službenika dugoročno upućenih u Agenciju ili stvarnom raspoređivanju službenika tijekom operativnih aktivnosti Agencije na najmanje četiri mjeseca. S obzirom na nedostatak relevantnih i usporedivih podataka o stvarnim troškovima u državama članicama razvoj programa financiranja na temelju troškova bio bi presložen i njime se ne bi riješila potreba za jednostavnim, brzim, učinkovitim i djelotvornim programom financiranja. U tu je svrhu primjereno odobriti Agenciji dodjelu bespovratnih sredstava državama članicama bez poziva na podnošenje prijedloga u obliku „financiranja koje nije povezano s troškovima” ako su ispunjeni uvjeti iz članka 125. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. U svrhu utvrđivanja iznosa tog financiranja za različite države članice primjereno je kao referentni iznos upotrijebiti godišnju plaću člana ugovornog osoblja europskih institucija funkcijske skupine III., razreda 8., 1. stupnja, usklađenu korekcijskim koeficijentom po državi članici u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i u duhu jednakog postupanja. Pri provedbi te financijske potpore Agencija i države članice osiguravaju usklađenost s načelima sufinanciranja i izbjegavanja dvostrukog financiranja.

(55)  Dugoročni razvoj ljudskih resursa kako bi se osigurali doprinosi država članica stalnim snagama europske granične i obalne straže trebao bi se podupirati sustavom financijske potpore. U tu je svrhu primjereno odobriti Agenciji upotrebu dodjele bespovratnih sredstava državama članicama bez poziva na podnošenje prijedloga u obliku „financiranja koje nije povezano s troškovima” u skladu s člankom 125. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ta financijska potpora trebala bi omogućiti državama članicama zapošljavanje i osposobljavanje dodatnog osoblja kako bi im se osigurala nužna fleksibilnost za ispunjavanje obveznog doprinosa stalnim snagama europske granične i obalne straže. Financijska potpora trebala bi biti moguća u obliku predujma prije godišnjeg plaćanja. Namjenskim sustavom financiranja trebala bi se postići ravnoteža između rizika od nepravilnosti i prijevare te troškova kontrole. Uredbom se utvrđuju bitni uvjeti za pokretanje financijske potpore, odnosno zapošljavanje i osposobljavanje odgovarajućeg broja službenika graničnog nadzora ili drugih stručnjaka koji odgovara broju službenika dugoročno upućenih u Agenciju ili stvarnom raspoređivanju službenika tijekom operativnih aktivnosti Agencije u kontinuiranom ili diskontinuiranom razdoblju od najmanje četiri mjeseca ili na proporcionalnoj osnovi za raspoređivanja na kontinuirano ili diskontinuirano razdoblje kraće od četiri mjeseca. S obzirom na nedostatak relevantnih i usporedivih podataka o stvarnim troškovima u državama članicama razvoj programa financiranja na temelju troškova bio bi presložen i njime se ne bi riješila potreba za jednostavnim, brzim, učinkovitim i djelotvornim programom financiranja. U tu je svrhu primjereno odobriti Agenciji dodjelu bespovratnih sredstava državama članicama bez poziva na podnošenje prijedloga u obliku „financiranja koje nije povezano s troškovima” ako su ispunjeni uvjeti iz članka 125. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. U svrhu utvrđivanja iznosa tog financiranja za različite države članice primjereno je kao referentni iznos upotrijebiti godišnju plaću člana ugovornog osoblja europskih institucija funkcijske skupine III., razreda 8., 1. stupnja, usklađenu korekcijskim koeficijentom po državi članici u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i u duhu jednakog postupanja. Pri provedbi te financijske potpore Agencija i države članice trebali bi osigurati usklađenost s načelima sufinanciranja i izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56)  U pogledu raspoređivanja stalnih snaga europske granične i obalne straže na državno područje trećih zemalja Agencija bi trebala razviti kapacitete za vlastite zapovjedne i nadzorne strukture.

(56)  U pogledu raspoređivanja stalnih snaga europske granične i obalne straže na državno područje trećih zemalja Agencija bi trebala razviti kapacitete za vlastite zapovjedne i nadzorne strukture te odgovarajući postupak kako bi se osigurala građanska i kaznena odgovornost stalnih snaga.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  Kako bi se omogućilo djelotvorno raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže od 1. siječnja 2020., trebalo bi što prije donijeti i provesti određene odluke i provedbene mjere. Konkretnije, odstupajući od uobičajenog roka utvrđenog u Uredbi, odluka Upravnog odbora iz članka 55. stavka 4. o profilima pripadnika stalnih snaga europske granične i obalne straže trebala bi se donijeti u roku od šest tjedana od stupanja Uredbe na snagu. Nakon donošenja te odluke države članice trebale bi provesti imenovanja u skladu s člankom 56. stavkom 4. i člankom 57. stavkom 1. u roku od 12 tjedana od stupanja Uredbe na snagu.

(57)  Kako bi se omogućilo djelotvorno raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže u skladu s rokovima iz Priloga I., trebalo bi što prije donijeti i provesti određene odluke i provedbene mjere. Konkretnije, odstupajući od uobičajenog roka utvrđenog u Uredbi, odluka Upravnog odbora iz članka 55. stavka 4. o profilima pripadnika stalnih snaga europske granične i obalne straže trebala bi se donijeti u roku od šest tjedana od stupanja Uredbe na snagu. Nakon donošenja te odluke države članice trebale bi provesti imenovanja u skladu s člankom 56. stavkom 4. i člankom 57. stavkom 1. u roku od 12 tjedana od stupanja Uredbe na snagu.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58)  Osim toga, odstupajući od uobičajenog roka utvrđenog u Uredbi, odluka Upravnog odbora o minimalnoj količini tehničke opreme za ispunjavanje potreba Agencije za 2020. kako je navedeno u članku 64. stavku 4. trebala bi se donijeti u roku od šest tjedana od stupanja Uredbe na snagu.

(58)  Osim toga, odstupajući od uobičajenog roka utvrđenog u Uredbi, odluka Upravnog odbora o minimalnoj količini tehničke opreme za ispunjavanje potreba Agencije, kako je navedeno u članku 64. stavku 4., za sve rokove iz Priloga I. u pogledu sastava stalnih snaga trebala bi se donijeti u roku od šest tjedana od stupanja Uredbe na snagu.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(59)  Radi osiguravanja kontinuiteta potpore operativnim aktivnostima koje organizira Agencija istodobno bi se trebala planirati i provoditi sva raspoređivanja do 31. prosinca 2019., uključujući raspoređivanja u okviru snaga za brzu reakciju, u skladu s člancima 20., 30. i 31. Uredbe (EU) 2016/1624 te u skladu s godišnjim bilateralnim pregovorima provedenima 2018. U tu bi svrhu te odredbe trebalo staviti izvan snage tek s učinkom od 1. siječnja 2020.

(59)  Radi osiguravanja kontinuiteta potpore operativnim aktivnostima koje organizira Agencija istodobno bi se trebala planirati i provoditi sva raspoređivanja do 31. prosinca 2019., uključujući raspoređivanja u okviru snaga za brzu reakciju, u skladu s člancima 20., 30. i 31. Uredbe (EU) 2016/1624 te u skladu s godišnjim bilateralnim pregovorima provedenima 2018. U tu bi svrhu te odredbe trebalo staviti izvan snage nakon što stalne snage budu operativne s učinkom od dvije godine od stupanja na snagu.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60)  Radnu snagu Agencije činit će osoblje koje izvršava zadaće povezane s radom Agencije, u sjedištu ili u okviru stalnih snaga europske granične i obalne straže. Stalne snage europske granične i obalne straže mogu se sastojati od statutarnog osoblja te od osoblja koje dugoročno upute ili kratkoročno rasporede nacionalna tijela. Statutarno osoblje u stalnim snagama europske granične i obalne straže prvenstveno će se raspoređivati kao članovi timova; samo ograničen i jasno definiran dio tog osoblja može se zapošljavati za izvršavanje potpornih funkcija u uspostavi stalnih snaga, posebice u sjedištu.

(60)  Radnu snagu Agencije činit će osoblje koje izvršava zadaće povezane s radom Agencije, u sjedištu ili u okviru stalnih snaga europske granične i obalne straže. Stalne snage europske granične i obalne straže mogu se sastojati od statutarnog osoblja te od osoblja koje dugoročno upute ili kratkoročno rasporede nacionalna tijela te snaga za brzu reakciju. Statutarno osoblje u stalnim snagama europske granične i obalne straže prvenstveno će se raspoređivati kao članovi timova; samo ograničen i jasno definiran dio tog osoblja može se zapošljavati za izvršavanje potpornih funkcija u uspostavi stalnih snaga, posebice u sjedištu.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 61.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(61)  Kako bi se uklonili trajni nedostaci u dobrovoljnom udruživanju tehničke opreme iz država članica, posebno u pogledu velike opreme, Agencija bi trebala raspolagati vlastitom potrebnom opremom za raspoređivanje u zajedničkim operacijama ili brzim intervencijama na granicama ili bilo kojim drugim operativnim aktivnostima. Iako Agencija od 2011. ima mogućnost nabave ili zakupa vlastite tehničke opreme, tu mogućnost znatno otežava nedostatak proračunskih sredstava.

(61)  Kako bi se uklonili trajni nedostaci u dobrovoljnom udruživanju tehničke opreme iz država članica, posebno u pogledu velike opreme, Agencija bi trebala raspolagati vlastitom potrebnom opremom za raspoređivanje u zajedničkim operacijama ili brzim intervencijama na granicama ili bilo kojim drugim operativnim aktivnostima. Države članice trebale bi odobriti tu opremu kao dio državne usluge. Iako Agencija od 2011. ima mogućnost nabave ili zakupa vlastite tehničke opreme, tu mogućnost znatno otežava nedostatak proračunskih sredstava.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  Zbog toga je Komisija, kako bi ispunila razinu ambicije u temelju uspostave stalnih snaga europske granične i obalne straže, u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027. namijenila znatnu omotnicu kako bi Agenciji omogućila nabavu, održavanje i upotrebu resursa za zračne, morske i kopnene aktivnosti u skladu s operativnim potrebama. Iako bi nabava potrebnih resursa mogla biti dugotrajna, posebno kad je riječ o velikoj opremi, vlastita oprema Agencije u konačnici bi trebala postati okosnica operativnih raspoređivanja, uz dodatne doprinose država članica koji bi se zatražili u iznimnim okolnostima. Opremom Agencije u velikoj bi mjeri trebalo upravljati tehničko osoblje Agencije koje je dio stalnih snaga europske granične i obalne straže. Kako bi se osigurala djelotvorna upotreba predloženih financijskih sredstava, taj bi se postupak trebao temeljiti na višegodišnjoj strategiji o kojoj će Upravni odbor što prije donijeti odluku.

(62)  Zbog toga je Komisija, kako bi ispunila razinu ambicije u temelju uspostave stalnih snaga europske granične i obalne straže, u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027. namijenila znatnu omotnicu kako bi Agenciji omogućila nabavu, održavanje i upotrebu resursa za zračne, morske i kopnene aktivnosti u skladu s operativnim potrebama. Iako bi nabava potrebnih resursa mogla biti dugotrajna, posebno kad je riječ o velikoj opremi, vlastita oprema Agencije u konačnici bi trebala postati okosnica operativnih raspoređivanja, uz dodatne doprinose država članica koji bi se zatražili u iznimnim okolnostima. Osoblje koje je raspoređeno s tehničkom opremom države članice, čak i u iznimnim okolnostima, trebalo bi računati kao dio doprinosa države članice stalnim snagama. Opremom Agencije u velikoj bi mjeri trebalo upravljati tehničko osoblje Agencije koje je dio stalnih snaga europske granične i obalne straže. Kako bi se osigurala djelotvorna upotreba predloženih financijskih sredstava, taj bi se postupak trebao temeljiti na višegodišnjoj strategiji o kojoj će Upravni odbor što prije donijeti odluku. Potrebno je osigurati održivost Agencije s pomoću budućih višegodišnjih financijskih okvira i održavati sveobuhvatno europsko integrirano upravljanje granicama.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64)  Dugoročni razvoj novih kapaciteta u okviru europske granične i obalne straže trebale bi zajedno koordinirati države članice i Agencija u skladu s višegodišnjim ciklusom strateške politike, uzimajući pritom u obzir dugo trajanje određenih postupaka. To uključuje zapošljavanje i osposobljavanje novih službenika graničnog nadzora (koji bi tijekom karijere mogli služiti u državama članicama ili kao dio stalnih snaga), nabavu, održavanje i zbrinjavanje opreme (za koje bi trebalo razmatrati mogućnosti za interoperabilnost i ekonomije razmjera), ali i razvoj nove opreme i povezanih tehnologija, uključujući istraživanja.

(64)  Dugoročni razvoj novih kapaciteta u okviru europske granične i obalne straže trebale bi zajedno koordinirati države članice i Agencija u skladu s višegodišnjim ciklusom strateške politike, uzimajući pritom u obzir dugo trajanje određenih postupaka. To uključuje zapošljavanje i osposobljavanje, uključujući o temeljnim pravima i provedbi mehanizama za podnošenje žalbi i strategija o temeljnim pravima, novih službenika graničnog nadzora (koji bi tijekom karijere mogli služiti u državama članicama ili kao dio stalnih snaga), nabavu, održavanje i zbrinjavanje opreme (za koje bi trebalo razmatrati mogućnosti za interoperabilnost i ekonomije razmjera), ali i razvoj nove opreme i povezanih tehnologija, uključujući istraživanja.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67)  Vraćanje državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište u državama članicama, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća22, bitan je dio sveobuhvatnog djelovanja za suzbijanje nezakonitog useljavanja te predstavlja važno pitanje od znatnog javnog interesa.

(67)  Vraćanje državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište u državama članicama, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća22, bitan je dio sveobuhvatnog djelovanja za suzbijanje nezakonitih migracija te predstavlja važno pitanje od znatnog javnog interesa.

__________________

__________________

22 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

22 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 68.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(68)  Agencija bi trebala povećati pomoć koju pruža državama članicama pri vraćanju državljana trećih zemalja, pridržavajući se politike Unije u pogledu vraćanja i u skladu s Direktivom 2008/115/EZ. Ona bi posebno trebala koordinirati i organizirati operacije vraćanja iz jedne države članice ili više njih te organizirati i provoditi intervencije vraćanja s ciljem jačanja sustavâ vraćanja država članica kojima je nužna veća tehnička i operativna pomoć za ispunjavanje obveze vraćanja državljana trećih zemalja u skladu s tom direktivom.

(68)  Agencija bi trebala povećati pomoć koju pruža državama članicama pri vraćanju državljana trećih zemalja, pridržavajući se politike Unije u pogledu vraćanja i u skladu s Direktivom 2008/115/EZ. Konkretno, ona bi trebala koordinirati i organizirati operacije vraćanja iz jedne države članice ili više njih te na zahtjev države članice organizirati i provoditi intervencije vraćanja s ciljem jačanja sustavâ vraćanja država članica kojima je nužna veća tehnička i operativna pomoć za ispunjavanje obveze vraćanja državljana trećih zemalja u skladu s tom direktivom.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69)  Agencija bi trebala, uz puno poštovanje temeljnih prava i ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za izdavanje odluka o vraćanju, osigurati tehničku i operativnu pomoć državama članicama u postupku vraćanja, uključujući pripremu odluka o vraćanju, identifikaciju državljana trećih zemalja i druge aktivnosti država članica povezane s fazom prije vraćanja i vraćanjem. Osim toga, Agencija bi u suradnji s vlastima relevantnih trećih zemalja trebala pomagati državama članicama u pribavljanju putnih isprava potrebnih za vraćanje.

(69)  Agencija bi trebala, uz puno poštovanje temeljnih prava i ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za izdavanje odluka o vraćanju, osigurati tehničku i operativnu pomoć državama članicama u postupku vraćanja, uključujući identifikaciju državljana trećih zemalja i druge aktivnosti država članica povezane s fazom prije vraćanja i vraćanjem. Osim toga, Agencija bi u suradnji s vlastima relevantnih trećih zemalja trebala pomagati državama članicama u pribavljanju putnih isprava potrebnih za vraćanje, kada se time ne krši načelo zabrane prisilnog vraćanja.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70)  Pomoć državama članicama koje provode postupke vraćanja trebala bi obuhvaćati pružanje praktičnih informacija relevantnih za provedbu ove Uredbe o trećim zemljama vraćanja, kao što je pružanje podataka za kontakt ili drugih logističkih informacija potrebnih za neometano odvijanje operacija vraćanja. Pomoć bi trebala uključivati i uspostavu, upotrebu i održavanje središnjeg sustava za obradu svih informacija i podataka koji su Agenciji potrebni za pružanje tehničke i operativne pomoći u skladu s Uredbom, a koje automatski dostavljaju nacionalni sustavi država članica za upravljanje vraćanjem.

(70)  Pomoć državama članicama koje provode postupke vraćanja trebala bi obuhvaćati pružanje praktičnih informacija relevantnih za provedbu ove Uredbe o trećim zemljama vraćanja, kao što je pružanje podataka za kontakt ili drugih logističkih informacija potrebnih za neometano i dostojanstveno odvijanje operacija vraćanja. Pomoć bi trebala uključivati i rad i održavanje postojeće integrirane aplikacije za upravljanje vraćanjem (IRMA) kojom Agencija već upravlja kao platformom za obradu svih informacija i podataka koji su Agenciji potrebni za pružanje tehničke i operativne pomoći u skladu s Uredbom, a koje automatski dostavljaju nacionalni sustavi država članica za upravljanje vraćanjem.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Agencija bi tehničku i operativnu pomoć za aktivnosti vraćanja trebala pružati i trećim zemljama, posebno kad je ta pomoć opravdana na temelju prioriteta politike Unije o nezakonitim migracijama.

Briše se.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 72.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(72)  Moguće postojanje aranžmana između države članice i treće zemlje ne oslobađa Agenciju ni države članice od obveza koje proizlaze na temelju prava Unije ili međunarodnog prava, posebno u pogledu poštovanja načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

(72)  Moguće postojanje aranžmana između države članice i treće zemlje ne oslobađa Agenciju ni države članice od obveza ili odgovornosti koje proizlaze na temelju prava Unije ili međunarodnog prava, posebno u pogledu poštovanja načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, zabrane mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, kao i temeljnih prava kako je utvrđeno međunarodnim i europskim pravom.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 73.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73)  Države članice trebale bi moći surađivati na operativnoj razini s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama, uključujući vojne operacije u svrhu izvršavanja zakonodavstva, u mjeri u kojoj je ta suradnja spojiva s djelovanjem Agencije.

(73)  Države članice trebale bi moći surađivati na operativnoj razini s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama, uključujući vojne operacije u svrhu izvršavanja zakonodavstva, u mjeri u kojoj je ta suradnja spojiva s procjenom o temeljnim pravima koja se provodi prije svake suradnje s trećim zemljama i djelovanjem Agencije.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 74.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(74)  Agencija bi trebala poboljšati razmjenu informacija i suradnju s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, kao što su Europol, EASO, Europska agencija za pomorsku sigurnost i Satelitski centar Europske unije, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa ili mrežni upravitelj mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom kako bi se na najbolji način iskoristili informacije, kapaciteti i sustavi koji su već dostupni na europskoj razini, kao što je Europski program za praćenje Zemlje Copernicus.

(74)  Agencija bi trebala poboljšati razmjenu informacija i suradnju s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, kao što su Europol, [Agencija Europske unije za azil], Europska agencija za pomorsku sigurnost i Satelitski centar Europske unije, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa ili mrežni upravitelj mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom kako bi se na najbolji način iskoristili informacije, kapaciteti i sustavi koji su već dostupni na europskoj razini, kao što je Europski program za praćenje Zemlje Copernicus.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 75.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(75)  Suradnja s trećim zemljama element je europskog integriranog upravljanja granicama. Ona bi trebala služiti promicanju standarda europskog upravljanja granicama i vraćanja, razmjeni informacija i analizi rizika, olakšavanju provedbe vraćanja radi povećanja njihove učinkovitosti te potpori trećim zemljama u području upravljanja granicama i migracija, uključujući raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže kad je ta potpora potrebna za zaštitu vanjskih granica i djelotvorno upravljanje migracijskom politikom Unije.

(75)  Suradnja s trećim zemljama, nakon sklapanja sporazuma o statusu između Unije i dotične treće zemlje, važan je element europskog integriranog upravljanja granicama. Ona bi trebala služiti promicanju standarda europskog upravljanja granicama i vraćanja, razmjeni informacija i analizi rizika, olakšavanju provedbe vraćanja radi povećanja njihove učinkovitosti te potpori trećim zemljama u području upravljanja granicama i migracija, uključujući raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže kad je ta potpora potrebna za zaštitu vanjskih granica i djelotvorno upravljanje migracijskom politikom Unije.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 76.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76)  Suradnja s trećim zemljama trebala bi se odvijati u okviru vanjskog djelovanja Unije te u skladu s načelima i ciljevima iz članka 21. Ugovora o Europskoj uniji. Komisija će osigurati dosljednost između europskog integriranog upravljanja granicama i drugih politika Unije u području vanjskog djelovanja Unije, a posebice zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Komisiji bi trebao pomagati Visoki predstavnik Unije i njegove službe. Ta bi se suradnja posebno trebala primjenjivati na aktivnosti Agencije koje se odvijaju na državnom području trećih zemalja ili koje uključuju službenike trećih zemalja u područjima kao što su analiza rizika, planiranje i provedba operacija, osposobljavanje, razmjena informacija i suradnja.

(76)  Suradnja s trećim zemljama trebala bi se odvijati u okviru vanjskog djelovanja Unije te u skladu s načelima i ciljevima iz članka 21. Ugovora o Europskoj uniji i podložno provedbi procjene temeljnih prava koja se prije pokretanja takve suradnje. Komisija će osigurati dosljednost između europskog integriranog upravljanja granicama i drugih politika Unije u području vanjskog djelovanja Unije, a posebice zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Komisiji bi trebao pomagati Visoki predstavnik Unije i njegove službe. Ta bi se suradnja posebno trebala primjenjivati na aktivnosti Agencije koje se odvijaju na državnom području trećih zemalja ili koje uključuju službenike trećih zemalja u područjima kao što su analiza rizika, planiranje i provedba operacija, osposobljavanje, razmjena informacija i suradnja.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 83.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(83)  Tijekom prijelaznog razdoblja potrebno je osigurati potpunu operativnost sustava FADO sve dok se prijenos djelotvorno ne provede i postojeći podaci prebace u novi sustav. Vlasništvo nad postojećim podacima tada bi trebalo prebaciti Agenciji.

(83)  Tijekom prijelaznog razdoblja potrebno je osigurati potpunu operativnost sustava FADO sve dok se prijenos djelotvorno ne provede i postojeći podaci prebace u novi sustav. Nadzor nad postojećim podacima tada bi trebalo prebaciti Agenciji.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 86.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(86)  Kako bi pravilno obavljala svoje zadaće u području vraćanja, uključujući pomoć državama članicama u pravilnoj provedbi postupaka vraćanja i uspješnom izvršavanju odluka o vraćanju, te kako bi olakšala operacije vraćanja, moguće je da će Agencija trebati trećim zemljama prenijeti osobne podatke vraćenika. Na treće zemlje vraćanja često se ne primjenjuju odluke o primjerenosti koje Komisija donosi na temelju članka 45. Uredbe (EU) 2016/679 ili na temelju članka 36. Direktive (EU) 2016/680 i one često nisu sklopile ili ne namjeravaju sklopiti sporazum o ponovnom prihvatu s Unijom ili drukčije osigurati odgovarajuće zaštitne mjere u smislu članka 49. [Uredbe (EZ) br. 45/2001] ili u smislu nacionalnih odredaba kojima se prenosi članak 37. Direktive (EU) 2016/680. Međutim, unatoč opsežnim nastojanjima Unije u suradnji s glavnim zemljama podrijetla državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koji podliježu obvezi vraćanja, nije uvijek moguće osigurati da te treće zemlje sustavno poštuju obvezu ponovnog prihvata vlastitih državljana utvrđenu međunarodnim pravom. Sporazumima o ponovnom prihvatu, koje sklapaju ili o kojima pregovaraju Unija ili države članice i kojima se utvrđuju odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, obuhvaćen je ograničen broj takvih trećih zemalja. Ako takvi sporazumi još ne postoje, Agencija bi trebala prenositi osobne podatke za potrebe olakšavanja Unijinih operacija vraćanja ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 49. stavku 1. točki (d) [Uredbe (EZ) br. 45/2001].

(86)  Kako bi pravilno obavljala svoje zadaće u području vraćanja, uključujući pomoć državama članicama u pravilnoj provedbi postupaka vraćanja i uspješnom izvršavanju odluka o vraćanju, te kako bi olakšala operacije vraćanja, moguće je da će Agencija trebati trećim zemljama prenijeti osobne podatke vraćenika. Na treće zemlje vraćanja često se ne primjenjuju odluke o primjerenosti koje Komisija donosi na temelju članka 45. Uredbe (EU) 2016/679 ili na temelju članka 36. Direktive (EU) 2016/680 i one često nisu sklopile ili ne namjeravaju sklopiti sporazum o ponovnom prihvatu s Unijom ili drukčije osigurati odgovarajuće zaštitne mjere u smislu članka 69. Uredbe (EU) 2018/1725 ili u smislu nacionalnih odredaba kojima se prenosi članak 37. Direktive (EU) 2016/680. Međutim, unatoč opsežnim nastojanjima Unije u suradnji s glavnim zemljama podrijetla državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koji podliježu obvezi vraćanja, nije uvijek moguće osigurati da te treće zemlje sustavno poštuju obvezu ponovnog prihvata vlastitih državljana utvrđenu međunarodnim pravom. Sporazumima o ponovnom prihvatu, koje sklapaju ili o kojima pregovaraju Unija ili države članice i kojima se utvrđuju odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, obuhvaćen je ograničen broj takvih trećih zemalja. Ako takvi sporazumi još ne postoje, Agencija bi trebala prenositi osobne podatke za potrebe olakšavanja Unijinih operacija vraćanja.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 88.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(88)  Ovom bi se Uredbom za Agenciju, u suradnji sa službenikom za temeljna prava, trebao uspostaviti mehanizam za podnošenje pritužbi kako bi se zajamčilo poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije. To bi trebao biti administrativni mehanizam, pri čemu bi službenik za temeljna prava trebao biti odgovoran za postupanje s pritužbama koje Agencija zaprimi u skladu s pravom na dobru upravu. Službenik za temeljna prava trebao bi ispitati prihvatljivost pritužbe, evidentirati prihvatljive pritužbe, proslijediti sve evidentirane pritužbe izvršnom direktoru, proslijediti pritužbe u vezi s članovima timova matičnoj državi članici i evidentirati daljnje postupanje Agencije ili te države članice. Mehanizam bi trebao biti djelotvoran te osiguravati da se po pritužbama uredno postupa. Mehanizmom za podnošenje pritužbi ne bi se smio dovoditi u pitanje pristup pravnim sredstvima u upravnom postupku ili pred sudom te ne bi smio biti uvjet za uporabu takvih pravnih sredstava. Kaznene istrage trebale bi provoditi države članice. Radi veće transparentnosti i odgovornosti Agencija bi u svojem godišnjem izvješću trebala pružati informacije o mehanizmu za podnošenje pritužbi. To bi izvješće posebno trebalo obuhvaćati informacije o broju primljenih pritužbi, vrstama kršenja temeljnih prava koje su u pitanju, dotičnim operacijama i, kada je to moguće, daljnjim mjerama koje su poduzele Agencija i države članice. Službenik za temeljna prava trebao bi imati pristup svim informacijama o poštovanju temeljnih prava u vezi sa svim aktivnostima Agencije.

(88)  Ovom bi se Uredbom za Agenciju, u suradnji sa službenikom za temeljna prava, trebao uspostaviti mehanizam za podnošenje pritužbi kako bi se zajamčilo poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije. To bi trebao biti administrativni mehanizam, pri čemu bi službenik za temeljna prava trebao biti odgovoran za postupanje s pritužbama koje Agencija zaprimi u skladu s pravom na dobru upravu. Službenik za temeljna prava trebao bi ispitati prihvatljivost pritužbe, evidentirati prihvatljive pritužbe, proslijediti sve evidentirane pritužbe izvršnom direktoru, proslijediti pritužbe u vezi s članovima timova matičnoj državi članici i evidentirati daljnje postupanje Agencije ili te države članice. Mehanizam bi trebao biti djelotvoran te osiguravati da se po pritužbama uredno postupa. Mehanizmom za podnošenje pritužbi ne bi se smio dovoditi u pitanje pristup pravnim sredstvima u upravnom postupku ili pred sudom te ne bi smio biti uvjet za uporabu takvih pravnih sredstava. Kaznene istrage trebale bi provoditi države članice. Radi veće transparentnosti i odgovornosti Agencija bi u svojem godišnjem izvješću trebala pružati informacije o mehanizmu za podnošenje pritužbi. To bi izvješće posebno trebalo obuhvaćati informacije o broju primljenih pritužbi, vrstama kršenja temeljnih prava koje su u pitanju, dotičnim operacijama i, kada je to moguće, daljnjim mjerama koje su poduzele Agencija i države članice. Službenik za temeljna prava trebao bi imati pristup svim informacijama o poštovanju temeljnih prava u vezi sa svim aktivnostima Agencije. Službenik za temeljna prava trebao bi na raspolaganju imati resurse koji su mu potrebni kako bi mogao učinkovito obavljati sve zadaće u skladu s ovom Uredbom. Osoblje koje se stavlja na raspolaganje službeniku za temeljna prava trebalo bi posjedovati vještine i iskustvo potrebno za širenju aktivnosti i ovlasti Agencije. Svako redovno ili izvanredno povećanje broja osoblja koje se dodjeljuje Agenciji trebalo bi biti usmjereno kao potpora službeniku za temeljna prava.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 90.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(90)  Komisija i države članice trebale bi biti zastupljene u Upravnom odboru radi provedbe nadzora nad Agencijom. Ako je to moguće, Upravni odbor trebao bi se sastojati od operativnih voditelja nacionalnih službi nadležnih za upravljanje službenicima graničnog nadzora ili od njihovih predstavnika. Strane zastupljene u Upravnom odboru trebale bi radi osiguranja kontinuiteta rada Upravnog odbora nastojati ograničiti mijenjanje svojih predstavnika. Upravnom odboru trebalo bi dodijeliti ovlasti potrebne za utvrđivanje proračuna Agencije, provjeru njegove provedbe, donošenje odgovarajućih financijskih pravila, utvrđivanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije te imenovanje izvršnog direktora i triju zamjenika izvršnog direktora, od kojih bi svaki imao odgovornosti u određenom području nadležnosti Agencije, kao što je upravljanje stalnim snagama europske granične i obalne straže, nadzor zadaća Agencije u pogledu vraćanja ili upravljanje povezanošću s opsežnim IT sustavima. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati tako da se vodi računa o načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije, koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Komisija.

(90)  Europski parlament, Komisija i države članice trebali bi biti zastupljeni u Upravnom odboru radi provedbe nadzora nad Agencijom. Ako je to moguće, Upravni odbor trebao bi se sastojati od operativnih voditelja nacionalnih službi nadležnih za upravljanje službenicima graničnog nadzora ili od njihovih predstavnika. Strane zastupljene u Upravnom odboru trebale bi radi osiguranja kontinuiteta rada Upravnog odbora nastojati ograničiti mijenjanje svojih predstavnika. Predstavnici koje imenuju države članice trebali bi poznavati politička stajališta u svojim zemljama o europskom integriranom upravljanju granicama. Upravnom odboru trebalo bi dodijeliti ovlasti potrebne za utvrđivanje proračuna Agencije, provjeru njegove provedbe, donošenje odgovarajućih financijskih pravila, utvrđivanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije te imenovanje izvršnog direktora i triju zamjenika izvršnog direktora, od kojih bi svaki imao odgovornosti u određenom području nadležnosti Agencije, kao što je upravljanje stalnim snagama europske granične i obalne straže, nadzor zadaća Agencije u pogledu vraćanja ili upravljanje povezanošću s opsežnim IT sustavima. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati tako da se vodi računa o načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije, koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Komisija.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 91.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(91)  Kako bi se zajamčila samostalnost Agencije, trebalo bi joj odobriti autonomni proračun s prihodima koji pretežno potječu od doprinosa Unije. Trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Unije. Reviziju računa trebao bi obavljati Revizorski sud.

(91)  Kako bi se zajamčila samostalnost Agencije, trebalo bi joj odobriti autonomni proračun s prihodima koji pretežno potječu od doprinosa Unije. Proračun Agencije trebalo bi donijeti u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, pri čemu se uzimaju u obzir ciljevi Agencije i očekivani rezultati po izvršenju zadaća. Trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Unije. Reviziju računa trebao bi obavljati Revizorski sud. U iznimnim situacijama, kada se raspoloživi proračun smatra nedovoljnim i ako proračunski postupak ne dopušta odgovarajući odgovor na situacije koje se brzo razvijaju, Agencija bi trebala imati mogućnost primiti bespovratna sredstva iz fondova Unije za obavljanje svojih zadaća.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 92.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(92.a)  Na temelju preuzimanja zajedničke odgovornosti Agencija bi trebala zahtijevati da osoblje koje zapošljava, osobito stalne snage, uključujući statutarno osoblje raspoređeno u operativnim aktivnostima, posjeduje istu razinu osposobljavanja, stručnog znanja i profesionalnosti kao osoblje koje zapošljavaju države članice. Stoga bi Agencija s pomoću revizije i evaluacije trebala provjeriti da njezino statutarno osoblje pravilno postupa kad je riječ o operativnim aktivnostima u području nadzora granica i vraćanja.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Recital 93

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(93)  S obzirom na mandat Agencije i važnost mobilnosti njezina osoblja s jedne strane te radi sprečavanja razlika u postupanju u okviru osoblja Agencije s druge strane, budući da bi mjesto zaposlenja osoblja Agencije u načelu trebala biti Varšava, Upravni odbor Agencije trebao bi na pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe dobiti mogućnost da članovima osoblja Agencije odobrava „razliku” u plaći, uzimajući pritom u obzir ukupnu naknadu koju primaju pojedini članovi osoblja, uključujući nadoknadu troškova službenih putovanja. Načini odobravanja takvog plaćanja trebali bi podlijegati prethodnom odobrenju Komisije, koja bi trebala osigurati da ta plaćanja budu razmjerna važnosti postavljenih ciljeva i da ne dovode do nejednakog postupanja među osobljem institucija, agencija i drugih tijela EU-a. Ti bi se načini odobravanja trebali preispitati do 2024. kako bi se procijenio doprinos plaćanja postavljenim ciljevima.

(93)  S obzirom na mandat Agencije i važnost mobilnosti njezina osoblja s jedne strane te radi sprečavanja razlika u postupanju u okviru osoblja Agencije s druge strane, budući da bi mjesto zaposlenja osoblja Agencije u načelu trebala biti Varšava, Upravni odbor Agencije trebao bi na pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe dobiti mogućnost da članovima osoblja Agencije odobrava „razliku” u mjesečnoj plaći, ako se pojave poteškoće u vezi s ostvarivanjem njihove misije i zadaća kako su utvrđene u ovoj Uredbi. Načini odobravanja takvog plaćanja trebali bi podlijegati prethodnom odobrenju Komisije, koja bi trebala osigurati da ta plaćanja budu razmjerna važnosti postavljenih ciljeva i da ne dovode do nejednakog postupanja među osobljem institucija, agencija i drugih tijela EU-a. Ti bi se načini odobravanja trebali preispitati do 2024. kako bi se procijenio doprinos plaćanja postavljenim ciljevima.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 98.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(98)  Agencija bi trebala sve osobne podatke u okviru ove Uredbe obrađivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

(98)  Agencija bi trebala sve osobne podatke u okviru ove Uredbe obrađivati u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 113.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(113.a)    U pogledu Bugarske i Rumunjske ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005., te bi je trebalo čitati zajedno s Uredbom Vijeća (EU) 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.).

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 113.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(113.b)    U pogledu Hrvatske ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2011., te bi je trebalo čitati zajedno s Uredbom Vijeća (EU) 2007/20041a.

 

__________________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1. i SL L 153M, 7.6.2006., str. 136.).).

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja europska granična i obalna straža kako bi se osiguralo europsko integrirano upravljanje vanjskim granicama radi učinkovitog upravljanja prelascima tih vanjskih granica te radi povećanja učinkovitosti zajedničke politike vraćanja kao ključnog elementa održivog upravljanja migracijama.

Ovom se Uredbom uspostavlja europska granična i obalna straža u cilju osiguravanja europskog integriranog upravljanja vanjskim granicama Unije kako bi se dala potpora kapacitetu država članica za učinkovito upravljanje tim vanjskim granicama, zajamčilo spašavanje života osoba u nevolji, osigurala usklađenost s temeljnim pravima i povećala učinkovitost zajedničke politike vraćanja.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredba je usmjerena na suočavanje s migracijskim izazovima, uključujući vraćanje, te mogućim budućim prijetnjama na tim granicama, čime se doprinosi borbi protiv teških kaznenih djela s prekograničnom dimenzijom kako bi se osigurala visoka razina unutarnje sigurnosti u Uniji uz puno poštovanje temeljnih prava i uz istodobnu zaštitu slobodnog kretanja osoba u Uniji.

Ova je Uredba usmjerena na suočavanje s migracijskim i sigurnosnim izazovima te mogućim budućim izazovima i prijetnjama na vanjskim granicama i na predgraničnom području, čime se doprinosi borbi protiv teških kaznenih djela s prekograničnom dimenzijom kako bi se osigurala visoka razina unutarnje sigurnosti u Uniji uz puno poštovanje temeljnih prava i uz istodobnu zaštitu slobodnog kretanja osoba u Uniji.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „vanjske granice” znači vanjske granice kako su definirane člankom 2. točkom 2. Uredbe (EU) 2016/399, na koje se primjenjuje glava II. te uredbe;

(1)  „vanjske granice” znači vanjske granice Unije kako su definirane člankom 2. točkom 2. Uredbe (EU) 2016/399, na koje se primjenjuje glava II. te uredbe;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „slika stanja” znači skup georeferenciranih podataka i informacija u gotovo stvarnom vremenu primljenih od različitih tijela, senzora, platformi i drugih izvora, koji se prenose putem sigurnih komunikacijskih i informacijskih kanala te se mogu obrađivati, selektivno prikazivati i razmjenjivati s drugim relevantnim tijelima kako bi se postigla informiranost o stanju i ojačala sposobnost reagiranja na vanjskim granicama i predgraničnom području, duž njih ili u njihovoj blizini;

(10)  „slika stanja” znači skup georeferenciranih podataka i informacija u gotovo stvarnom vremenu primljenih od različitih tijela, senzora, platformi i drugih izvora, koji se prenose putem sigurnih komunikacijskih i informacijskih kanala te se mogu obrađivati, selektivno prikazivati i razmjenjivati s drugim relevantnim tijelima u Uniji kako bi se postigla informiranost o stanju i ojačala sposobnost reagiranja na vanjskim granicama i predgraničnom području, duž njih ili u njihovoj blizini;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „predgranično područje” znači zemljopisno područje izvan vanjskih granica;

(13)  „predgranično područje” znači zemljopisno područje izvan vanjskih granica koje je relevantno za analizu rizika, nadzor granica i kontrole na vanjskim graničnim prijelazima;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  susjedna zemlja znači zemlja koja ima zajedničku kopnenu granicu s jednom ili više država članica i koja je ratificirala i potpuno provodi Europsku konvenciju o ljudskim pravima i Konvenciju iz 1951. o statusu izbjeglica i njezin Protokol iz 1967.;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  „incident” znači situacija koja se odnosi na nezakonito useljavanje, prekogranični kriminal ili ugrozu života migranata na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini;

(14)  „incident” znači situacija koja se odnosi na nezakonite migracije, prekogranični kriminal, kao što je krijumčarenje droge ili oružja, ili ugrozu života migranata na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  „operativno osoblje” znači službenici graničnog nadzora, pratitelji za vraćanje, stručnjaci za vraćanje i drugo relevantno osoblje od kojeg se sastoje „stalne snage europske granične i obalne straže”. U skladu s trima kategorijama utvrđenima na temelju članka 55. stavka 1. operativno osoblje ili zapošljava Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu kao statutarno osoblje (kategorija 1.), ili ga Agenciji upućuju države članice (kategorija 2.) ili ga države članice stavljaju na raspolaganje za kratkoročno raspoređivanje (kategorija 3.). Operativno osoblje treba djelovati kao članovi timova za upravljanje granicama, timova za potporu upravljanju migracijama ili timova za vraćanje koji imaju izvršne ovlasti. Operativno osoblje uključuje i statutarno osoblje odgovorno za funkcioniranje središnje jedinice ETIAS-a;

(16)  „operativno osoblje” znači službenici graničnog nadzora, pratitelji za vraćanje, stručnjaci za vraćanje, promatrači vraćanja, statutarno osoblje odgovorno za funkcioniranje središnje jedinice ETIAS-a i drugo relevantno osoblje koji čine „stalne snage europske granične i obalne straže” u skladu s četiri kategorije iz članka 55. stavka 1.; operativno osoblje ili zapošljava Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu kao statutarno osoblje (kategorija 1.), ili ga Agenciji upućuju države članice (kategorija 2.) ili ga države članice stavljaju na raspolaganje za kratkoročno raspoređivanje (kategorija 3.) ili ga čine snage za brzu reakciju za brze intervencije na granicama (kategorija 4.).;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  „tim za potporu upravljanju migracijama” znači tim stručnjaka koji osiguravaju tehničko i operativno pojačanje državama članicama, uključujući pojačanje u žarišnim područjima ili kontroliranim centrima, koji se sastoji od operativnog osoblja iz stalnih snaga europske granične i obalne straže, stručnjaka koje rasporedi [Agencija Europske unije za azil] i stručnjaka iz Europola ili drugih relevantnih agencija Unije te iz država članica;

(19)  „tim za potporu upravljanju migracijama” znači tim stručnjaka koji osiguravaju tehničko i operativno pojačanje državama članicama, uključujući pojačanje u žarišnim područjima, koji se sastoji od operativnog osoblja iz stalnih snaga europske granične i obalne straže, stručnjaka koje rasporedi [Agencija Europske unije za azil] i stručnjaka iz Europola, Agencije Europske unije za temeljna prava ili drugih relevantnih agencija Unije te iz država članica;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  „žarišno područje” znači područje na kojem država članica domaćin, Komisija, relevantne agencije Unije i države članice sudionice surađuju, s ciljem upravljanja postojećim ili potencijalnim nerazmjernim migracijskim izazovom koji je obilježen znatnim povećanjem broja migranata koji pristižu na vanjske granice;

(23)  „žarišno područje” znači područje uspostavljeno na zahtjev države članice domaćina na kojem država članica domaćin, Komisija, relevantne agencije Unije i države članice sudionice surađuju, u cilju upravljanja postojećim ili potencijalnim nerazmjernim migracijskim izazovom koji je obilježen znatnim povećanjem broja migranata koji pristižu na vanjske granice;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  „kontrolirani centar” znači centar uspostavljen na zahtjev države članice, u kojem relevantne agencije Unije radi potpore državi članici domaćinu s državama članicama sudionicama provode razlikovanje državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita od onih kojima nije potrebna takva zaštita, provode sigurnosne provjere i primjenjuju brze postupke za međunarodnu zaštitu i/ili brze postupke vraćanja;

Briše se.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  „odluka o vraćanju” znači odluka o vraćanju kako je definirana člankom 3. točkom 4. Direktive 2008/115/EZ;

(26)  „odluka o vraćanju” znači upravna ili sudska odluka ili akt u kojem se navodi ili određuje da je boravak državljanina treće zemlje nezakonit i kojim se nalaže ili određuje obveza vraćanja, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, kako je definirano člankom 3. točkom 4. Direktive 2008/115/EZ;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  „vraćenik” znači državljanin treće zemlje s nezakonitim boravkom koji podliježe odluci o vraćanju ili njezinu ekvivalentu u trećoj zemlji;

(27)  „vraćenik” znači državljanin treće zemlje s nezakonitim boravkom koji podliježe odluci o vraćanju koja nije predmet žalbenih postupaka;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  „operacija vraćanja” znači operacija koju organizira ili koordinira Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i koja uključuje pružanje tehničkog i operativnog pojačanja jednoj državi članici ili više njih ili trećoj zemlji, te u okviru koje se vraćenici iz jedne države članice ili više njih ili treće zemlje vraćaju prisilno ili dobrovoljno, neovisno o upotrijebljenom prijevoznom sredstvu;

(28)  „operacija vraćanja” znači operacija koju organizira ili koordinira Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i koja uključuje pružanje tehničkog i operativnog pojačanja jednoj državi članici ili više njih, te u okviru koje se vraćenici iz jedne države članice ili više njih vraćaju prisilno ili dobrovoljno, neovisno o upotrijebljenom prijevoznom sredstvu;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  „intervencija vraćanja” znači aktivnost Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu koja državama članicama ili trećim zemljama pruža unaprijeđenu tehničku i operativnu pomoć koja se sastoji od raspoređivanja timova za vraćanje i od organizacije operacija vraćanja;

(29)  „intervencija vraćanja” znači aktivnost Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu koja državama članicama pruža unaprijeđenu tehničku i operativnu pomoć koja se sastoji od raspoređivanja timova za vraćanje i od organizacije operacija vraćanja;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  „timovi za vraćanje” znači timovi sastavljeni od stalnih snaga europske granične i obalne straže namijenjeni raspoređivanju tijekom operacija vraćanja, intervencija vraćanja u državama članicama i trećim zemljama ili drugih operativnih aktivnosti povezanih s provedbom zadaća u području vraćanja;

(30)  „timovi za vraćanje” znači timovi sastavljeni od stalnih snaga europske granične i obalne straže namijenjeni raspoređivanju tijekom operacija vraćanja, intervencija vraćanja u državama članicama ili drugih operativnih aktivnosti povezanih s provedbom zadaća u području vraćanja;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europsko integrirano upravljanje granicama sastoji se od sljedećih elemenata:

Europsko integrirano upravljanje granicama sastoji se od horizontalnih elemenata i sljedećih sektorskih elemenata:

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nadzora državne granice, uključujući mjere olakšavanja zakonitog prelaska granica i, prema potrebi, mjere povezane sa sprečavanjem i otkrivanjem prekograničnog kriminala, poput krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i terorizma, te mjere povezane s upućivanjem osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili je žele zatražiti;

(a)  nadzora državne granice, uključujući mjere olakšavanja zakonitog prelaska granica i, prema potrebi, mjere povezane sa sprečavanjem i otkrivanjem prekograničnog kriminala, te mjere povezane s upućivanjem osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili je žele zatražiti, uz potpuno poštovanje ljudskog dostojanstva;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  uspostavljanja i održavanja, u suradnji s mjerodavnim tijelima, jasnih mehanizama i postupaka za identifikaciju, pružanje informacija i upućivanje osoba kojima bi mogla biti potrebna međunarodna zaštita ili upućivanje ranjivih osoba i maloljetnika bez pratnje relevantnim mehanizmima upućivanja i tijelima;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  operacija traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru pokrenutih i provedenih u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 i međunarodnim pravom, koje se odvijaju u situacijama koje mogu nastati tijekom operacija zaštite državne granice na moru;

(b)  operacija traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru provedenih u skladu s međunarodnim pravom, uključujući one provedene u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  međuagencijske suradnje među nacionalnim tijelima u svakoj državi članici nadležnima za nadzor državne granice ili druge zadaće koje se izvršavaju na granici te među tijelima nadležnima za vraćanje u svakoj državi članici, uključujući redovitu razmjenu informacija putem postojećih alata za razmjenu informacija;

(e)  međuagencijske suradnje među nacionalnim tijelima u svakoj državi članici nadležnima za nadzor državne granice ili druge zadaće koje se izvršavaju na granici, uključujući nacionalna i međunarodna tijela zadužena za zaštitu temeljnih prava, te među tijelima nadležnima za vraćanje u svakoj državi članici, uključujući redovitu razmjenu informacija putem postojećih alata za razmjenu informacija;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  suradnje među relevantnim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, uključujući redovitu razmjenu informacija;

(f)  suradnje među relevantnim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, uključujući prekogranični kriminal, i redovitom razmjenom informacija;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  suradnje s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom;

(g)  suradnje s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, posebno usmjerene na susjedne zemlje i one treće zemlje koje su u analizi rizika prepoznate kao zemlje podrijetla i/ili tranzita za nezakonito useljavanje, te u raspoređivanju operacija vraćanja i terenskih posjeta;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  tehničkih i operativnih mjera unutar schengenskog područja koje su povezane s nadzorom državne granice i oblikovane tako da se njima bolje rješava pitanje nezakonitog useljavanja i suzbija prekogranični kriminal;

(h)  tehničkih i operativnih mjera unutar Unije koje su povezane s nadzorom državne granice i oblikovane tako da se njima bolje rješava pitanje nezakonitih migracija i suzbija prekogranični kriminal;

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(k a)  kapaciteta i spremnosti, s pomoću procjene osjetljivosti, kako bi se procijenila sposobnost država članica da se suoče s trenutačnim i budućim izazovima i prijetnjama na vanjskim granicama, uključujući nerazmjeran migracijski pritisak;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Temeljna prava, obrazovanje i osposobljavanje te istraživanje i inovacije horizontalni su elementi koji trebaju biti prisutni u provedbi svakog od sektorskih elemenata navedenih u prvom podstavku.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Agencija uključuje stalne snage europske granične i obalne straže od 10 000 pripadnika operativnog osoblja kako je navedeno u članku 55.

(2)  Agencija uključuje stalne snage europske granične i obalne straže kako je navedeno u članku 55.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Agencija doprinosi stalnoj i ujednačenoj primjeni prava Unije na svim vanjskim granicama, uključujući pravnu stečevinu Unije o temeljnim pravima. Njezin doprinos uključuje razmjenu najbolje prakse.

(4)  Agencija doprinosi stalnoj i ujednačenoj primjeni prava Unije na svim vanjskim granicama, uključujući pravnu stečevinu Unije o temeljnim pravima i jamči primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) u svim svojim aktivnostima. Njezin doprinos uključuje razmjenu najbolje prakse.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Agencija pruža tehničku i operativnu pomoć u provedbi mjera povezanih s izvršavanjem odluka o vraćanju. Države članice zadržavaju odgovornost za izdavanje odluka o vraćanju i mjere povezane sa zadržavanjem vraćenika u skladu s Direktivom 2008/115/EZ.

(2)  Agencija pruža tehničku i operativnu pomoć u provedbi mjera povezanih s izvršavanjem odluka o vraćanju, u skladu sa sporazumom s dotičnim državama članicama. Države članice zadržavaju odgovornost za izdavanje odluka o vraćanju i mjere povezane sa zadržavanjem vraćenika u skladu s Direktivom 2008/115/EZ.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Države članice osiguravaju upravljanje svojim vanjskim granicama i izvršavanje odluka o vraćanju u vlastitom interesu i u zajedničkom interesu svih država članica, u potpunosti u skladu s pravom Unije te u skladu s višegodišnjim ciklusom strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama navedenim u članku 8., u bliskoj suradnji s Agencijom.

(3)  Države članice osiguravaju upravljanje svojim vanjskim granicama i izvršavanje odluka o vraćanju u vlastitom interesu i u zajedničkom interesu svih država članica, u potpunosti u skladu s pravom Unije, uključujući poštovanje temeljnih prava, te u skladu s višegodišnjim ciklusom strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama navedenim u članku 8. kao i tehničkom i operativnom strategijom iz članka 8. stavka 5., u bliskoj suradnji s Agencijom.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Agencija podupire primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama i izvršavanje odluka o vraćanju jačanjem, procjenjivanjem i koordinacijom djelovanja država članica, te pružanjem izravne tehničke i operativne pomoći, u provedbi tih mjera i u pitanjima vraćanja.

(4)  Agencija podupire primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama i izvršavanje odluka o vraćanju jačanjem, procjenjivanjem i koordinacijom djelovanja država članica, te pružanjem izravne tehničke i operativne pomoći, u provedbi tih mjera i u pitanjima vraćanja. Agencija ne podupire nikakve mjere niti sudjeluje u aktivnostima povezanima s kontrolama na unutarnjim granicama. Agencija je u okviru ove Uredbe u potpunosti odgovorna za sve svoje aktivnosti, kao i za sve odluke koje donosi.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Države članice mogu nastaviti suradnju na operativnoj razini s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama ako je ta suradnja spojiva sa zadaćama Agencije. Države članice suzdržavaju se od svake aktivnosti kojom bi mogle ugroziti funkcioniranje Agencije ili postizanje njezinih ciljeva. Države članice izvješćuju Agenciju o toj operativnoj suradnji s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama i u području vraćanja. Izvršni direktor redovito, a najmanje jednom godišnje obavješćuje Upravni odbor o tim pitanjima.

(5)  Države članice mogu nastaviti suradnju na operativnoj razini s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama ako je ta suradnja spojiva s procjenom temeljnih prava koja će se provesti prije svake suradnje s trećom zemljom i sa zadaćama Agencije. Države članice suzdržavaju se od svake aktivnosti kojom bi mogle ugroziti funkcioniranje Agencije ili postizanje njezinih ciljeva. Države članice izvješćuju Agenciju i Europski parlament o toj operativnoj suradnji s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama i u području vraćanja. Izvršni direktor redovito, a najmanje jednom godišnje obavješćuje Upravni odbor i službenika za temeljna prava o tim pitanjima.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Komisija i europska granična i obalna straža osiguravaju djelotvornost europskog integriranog upravljanja granicama u okviru višegodišnjeg ciklusa strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama.

(1)  Djelotvornost europskog integriranog upravljanja granicama osigurava se u okviru višegodišnjeg ciklusa strateške politike koji treba odrediti u skladu s postupkom iz stavka 4. Odgovornost za učinkovitu provedbu tog višegodišnjeg ciklusa strateške politike u nadležnosti je Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu sa stavkom 5. i država članica u skladu sa stavkom 6.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U višegodišnjoj strateškoj politici za europsko integrirano upravljanje granicama utvrđuju se načini za koherentno, integrirano i sustavno suočavanje s izazovima u području upravljanja granicama i vraćanja.

(2)  U višegodišnjoj strateškoj politici za europsko integrirano upravljanje granicama utvrđuju se načini za koherentno, integrirano i sustavno suočavanje s izazovima u području europskog integriranog upravljanja granicama, u skladu s pravom Unije i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru, Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru, Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i njezina Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, Konvencijom o statusu izbjeglica, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencijom Ujedinjenih naroda o statusu osoba bez državljanstva i drugim mjerodavnim međunarodnim instrumentima. Njome se utvrđuju prioriteti politike i pružaju strateške smjernice za razdoblje od četiri godine u vezi sa sektorskim i horizontalnim elementima utvrđenim u članku 3.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Na temelju strateške analize rizika za europsko integrirano upravljanje granicama iz članka 30. stavka 2. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 118. radi razvoja višegodišnje strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama. Tim delegiranim aktima utvrđuju se prioriteti politike i strateške smjernice za sljedeće četiri godine u vezi s elementima utvrđenima u članku 3.

(4)  Do ... [dva mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću predstavlja nacrt višegodišnje strateške politike za prvi višegodišnji ciklus strateške politike uzimajući u obzir strateške analize rizika za europsko integrirano upravljanje granicama iz članka 30. stavka 2., rezultate procjena osjetljivosti iz članka 33. i po potrebi analizu rizika koju su zatražile agencije iz članka 69. stavka 1. U roku od dva mjeseca nakon što ga je Komisija predstavila, saziva se sastanak Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije radi rasprave o nacrtu višegodišnje strateške politike. Nakon rasprave Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 118. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem višegodišnje strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U svrhu provedbe delegiranog akta iz stavka 4. države članice uspostavljaju nacionalne strategije za integrirano upravljanje granicama u bliskoj suradnji svih nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama i vraćanje. Te su nacionalne strategije u skladu s člankom 3., delegiranim aktom iz stavka 4. te tehničkom i operativnom strategijom iz stavka 5.

(6)  U svrhu provedbe delegiranog akta iz stavka 4. države članice uspostavljaju nacionalne strategije za integrirano upravljanje granicama u bliskoj suradnji svih nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama i vraćanje. Te su nacionalne strategije u skladu s člankom 3., delegiranim aktom iz stavka 4. te tehničkom i operativnom strategijom iz stavka 5. Države članice objavljuju svoje nacionalne strategije te ih dostavljaju Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Agenciji.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Četrdeset i dva mjeseca nakon donošenja delegiranog akta iz stavka 4. Komisija uz potporu agencije provodi temeljitu evaluaciju njegove provedbe. Rezultati te evaluacije uzimaju se u obzir pri pripremi sljedećeg ciklusa.

(7)  Četrdeset i dva mjeseca nakon donošenja delegiranog akta iz stavka 4. Komisija provodi temeljitu evaluaciju njegove provedbe. Rezultati te evaluacije uzimaju se u obzir pri pripremi sljedećeg ciklusa. Rezultate te procjene Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice i Agencija pravodobno dostavljaju Komisiji potrebne informacije kako bi Komisija mogla izraditi sveobuhvatnu evaluaciju.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ako je s obzirom na stanje na vanjskim granicama ili u području vraćanja nužna promjena prioriteta politike, Komisija izmjenjuje višegodišnju stratešku politiku za europsko integrirano upravljanje granicama u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 4. Prema potrebi prilagođavaju se i strategije iz stavaka 5. i 6.

(8)  Tijekom razdoblja valjanosti višegodišnje strateške politike iz stavka 4., ako se izazovi na vanjskim granicama ili u području vraćanja razviju u tolikoj mjeri da je potrebno prilagoditi višegodišnju stratešku politiku, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 118. kako bi se izmijenila ta višegodišnja strateška politika. Tehnička i operativna strategija Agencije i nacionalne strategije država članica potom se prema potrebi prilagođavaju.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Na temelju višegodišnjeg ciklusa strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama navedenog u članku 8. europska granična i obalna straža uspostavlja integrirano planiranje za upravljanje granicama i vraćanje.

(1)  Na temelju višegodišnjeg ciklusa strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama navedenog u članku 8. europska granična i obalna straža uspostavlja integrirano planiranje za europsko integrirano upravljanje granicama.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Svaki plan u okviru integriranog planiranja sadržava scenarij prema kojem se razvija. Scenariji se izvode iz analize rizika i odražavaju mogući razvoj stanja na vanjskim granicama te u području nezakonitog useljavanja i izazova utvrđenih u višegodišnjem ciklusu strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama.

(3)  Svaki plan u okviru integriranog planiranja sadržava scenarij prema kojem se razvija. Scenariji se izvode iz analize rizika i odražavaju mogući razvoj stanja na vanjskim granicama, razvoj svakog od elemenata europskog integriranog upravljanja granicama iz članka 3. i izazova utvrđenih u višegodišnjem ciklusu strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zadaće Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu

Zadaće Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Agencija obavlja sljedeće zadaće kako bi doprinijela učinkovitoj, visokoj i ujednačenoj razini nadzora državne granice i vraćanja:

(1)  Agencija, pazeći na to da se izbjegne nepotrebno udvajanje operativnog djelovanja država članica, podupire provedbu europskog integriranog upravljanja granicama te obavlja sljedeće zadaće kako bi doprinijela učinkovitoj, visokoj i ujednačenoj razini nadzora državne granice, olakšala kretanje putnika u dobroj vjeri, otkrila i spriječila prekogranični kriminal u vezi s unutarnjom sigurnosti, upravljanjem migracijama i vraćanjem:

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  prati usklađenost s temeljnim pravima na vanjskim granicama i u operacijama vraćanja putem službenika za temeljna prava i neovisnih promatrača vraćanja, u suradnji s Agencijom Europske unije za temeljna prava;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama pokretanjem brzih intervencija na vanjskim granicama država članica koje se suočavaju s posebnim i nerazmjernim izazovima, uzimajući pritom u obzir da to u nekim situacijama može uključivati humanitarne krize i spašavanja na moru, u skladu s pravom Unije i međunarodnim pravom;

7.  pomaže državama članicama, na njihov zahtjev, u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama pokretanjem brzih intervencija na vanjskim granicama država članica koje se suočavaju s posebnim i nerazmjernim izazovima, uzimajući pritom u obzir da to u nekim situacijama može uključivati humanitarne krize i spašavanja na moru, u skladu s pravom Unije i međunarodnim pravom;

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama i trećim zemljama, u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 i međunarodnim pravom, kao potporu u operacijama traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru do kojih može doći tijekom operacija zaštite državne granice na moru;

8.  pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama i trećim zemljama, kao potporu u operacijama traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru u skladu s međunarodnim pravom, uključujući operacije provedene u okviru Uredbe (EU) br. 656/2014;

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  raspoređuje stalne snage europske granične i obalne straže u okviru timova za upravljanje granicama, timova za potporu upravljanju migracijama i timova za vraćanje tijekom zajedničkih operacija te brzih intervencija na granicama, operacija vraćanja i intervencija vraćanja;

9.  uspostavlja stalne snage europske granične i obalne straže, što obuhvaća i jačanje snaga za brzu reakciju kako je predviđeno u ovoj Uredbi, i raspoređuje ih u okviru timova za upravljanje granicama, timova za potporu upravljanju migracijama i timova za vraćanje tijekom zajedničkih operacija te brzih intervencija na granicama, operacija vraćanja i intervencija vraćanja;

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  uspostavlja interni mehanizam za kontrolu kvalitete kako bi se provjerila razina osposobljavanja, stručnog znanja i profesionalnosti koje posjeduje osoblje Agencije, a posebno statutarno osoblje koje sudjeluje u nadzoru granice i vraćanju;

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  djeluje u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u žarišnim područjima ili u kontroliranim centrima;

12.  u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u žarišnim područjima raspoređuje operativno osoblje i tehničku opremu kako bi se pružila pomoć u provjeri osoba, ispitivanju, utvrđivanju identiteta i uzimanju otisaka prstiju;

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  raspoređuje operativno osoblje i tehničku opremu kako bi pružila pomoć u vezi s provjerom, ispitivanjem, identifikacijom i uzimanjem otisaka prstiju;

Briše se.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  uspostavlja postupak za upućivanje i pružanje početnih informacija osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita ili je žele zatražiti, u suradnji s [Agencijom Europske unije za azil] i nadležnim nacionalnim tijelima;

14.  uspostavlja postupak za upućivanje i pružanje početnih informacija osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita ili je žele zatražiti, uključujući postupak za utvrđivanje osjetljivih skupina, u suradnji s [Agencijom Europske unije za azil] i nadležnim nacionalnim tijelima;

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  osigurava pomoć u svim fazama postupka vraćanja te u koordinaciji i organizaciji operacija vraćanja, kao i intervencija vraćanja;

15.  osigurava pomoć i prati poštovanje temeljnih prava u svim fazama postupka vraćanja ne preispitujući utemeljenost odluka o vraćanju, koje su u isključivoj nadležnosti država članica, pomaže u koordinaciji i organizaciji operacija vraćanja te pruža tehničku i operativnu potporu provedbi obveze vraćanja povratnika, kao i tehničku i operativnu potporu operacijama vraćanja i intervencijama;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć za provedbu obveze vraćanja nezakonitih migranata, uključujući koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja;

Briše se.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.  uspostavlja skupinu promatrača prisilnog vraćanja;

17.  uspostavlja skupinu promatrača prisilnog vraćanja u suradnji s Agencijom Europske unije za temeljna prava, kao i skupine stručnjaka za vraćanje i pratitelja za prisilno vraćanje;

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

19.  u okviru ovlasti dotičnih agencija surađuje s Europolom i Eurojustom i daje potporu državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama u borbi protiv organiziranog prekograničnog kriminala i terorizma;

19.  u okviru ovlasti dotičnih agencija surađuje s Europolom i Eurojustom i daje potporu državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama u borbi protiv prekograničnog kriminala;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

20.  surađuje s Agencijom Europske unije za azil, posebno na olakšavanju mjera u slučajevima kad državljani trećih zemalja čiji je zahtjev za međunarodnu zaštitu odbijen konačnom odlukom podliježu vraćanju;

20.  surađuje s [Agencijom Europske unije za azil];

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

20.a  surađuje s Agencijom Europske unije za temeljna prava kako bi se zajamčila stalna i jedinstvena primjena pravne stečevine Unije o temeljnim pravima u svim aktivnostima;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

21.  surađuje s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost, u okviru njihovih mandata, kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže kako je utvrđeno člankom 70., i to pružanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te koordiniranjem višenamjenskih operacija;

21.  surađuje s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost, u okviru njihovih mandata, kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže kako je utvrđeno člankom 70., uključujući spašavanje života migranata i izbjeglica, i to pružanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te koordiniranjem višenamjenskih operacija;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

22.  surađuje s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, uključujući suradnju u mogućem operativnom raspoređivanju timova za upravljanje granicama i timova za vraćanje u trećim zemljama;

22.  surađuje s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, uključujući suradnju u mogućem operativnom raspoređivanju timova za upravljanje granicama u trećim zemljama;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

23.  podupire treće zemlje u koordinaciji ili organizaciji aktivnosti vraćanja u ostale treće zemlje, uključujući razmjenu osobnih podataka u svrhu vraćanja;

Briše se.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

25.  pomaže državama članicama i trećim zemljama u osposobljavanju nacionalnih službenika graničnog nadzora, drugog relevantnog osoblja i stručnjaka za vraćanje, uključujući uspostavljanje zajedničkih standarda osposobljavanja;

25.  pomaže državama članicama i trećim zemljama u osposobljavanju nacionalnih službenika graničnog nadzora, drugog relevantnog osoblja i stručnjaka za vraćanje, uključujući uspostavljanjem zajedničkih standarda i programa osposobljavanja te programima koji obuhvaćaju temeljna prava;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

26.  sudjeluje u razvoju aktivnosti istraživanja i inovacija relevantnih za nadzor i zaštitu vanjskih granica te u upravljanju tim aktivnostima, uključujući upotrebu napredne tehnologije nadzora, i razvija pilot-projekte koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom;

26.  sudjeluje u razvoju aktivnosti istraživanja i inovacija relevantnih za upravljanje vanjskim granicama te u upravljanju tim aktivnostima, uključujući upotrebu napredne tehnologije nadzora, i po potrebi razvija pilot-projekte za provedbu aktivnosti predviđenih ovom Uredbom;

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

27.  podupire razvoj tehničkih standarda za opremu u području nadzora državne granice i vraćanja, uključujući opremu za međusobno povezivanje sustava i mreža;

27.  podupire razvoj tehničkih standarda za opremu u području upravljanja državnom granicom i vraćanja, uključujući opremu za međusobno povezivanje sustava i mreža;

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

29.  u skladu s [Uredbom (EZ) br. 45/2001] i u bliskoj suradnji s Komisijom, tijelima, uredima i agencijama Unije te Europskom migracijskom mrežom uspostavljenom Odlukom 2008/381/EZ razvija informacijske sustave kojima se omogućuje brza i pouzdana razmjena informacija o novim rizicima povezanima s upravljanjem vanjskim granicama, nezakonitim useljavanjem i vraćanjem te upravlja tim informacijskim sustavima;

29.  u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 i u bliskoj suradnji s Komisijom, tijelima, uredima i agencijama Unije te Europskom migracijskom mrežom uspostavljenom Odlukom 2008/381/EZ razvija informacijske sustave kojima se omogućuje brza i pouzdana razmjena informacija o novim rizicima povezanima s upravljanjem vanjskim granicama, nezakonitim migracijama i vraćanjem te upravlja tim informacijskim sustavima;

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

30.  pruža, ako je to primjereno, potrebnu pomoć za razvoj zajedničkog okruženja za razmjenu informacija, uključujući interoperabilnost sustava;

30.  pruža potrebnu pomoć u okviru integriranog pomorskog nadzora za razvoj zajedničkog okruženja za razmjenu informacija, uključujući interoperabilnost sustava;

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

30.a  donosi i promiče najviše standarde za prakse upravljanja granicama, omogućujući transparentnost i javni nadzor te osiguravajući poštovanje, zaštitu i promidžbu temeljnih prava i vladavine prava;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

32.  izvršava zadaće i obveze povjerene Agenciji iz [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS)] i osigurava uspostavu i rad središnje jedinice ETIAS-a u skladu s člankom 7. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS)].

32.  izvršava zadaće i obveze povjerene Agenciji iz Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća1a i osigurava osnivanje i rad središnje jedinice ETIAS-a u skladu s člankom 7. te uredbe.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

32a.  pomaže državama članicama u sprečavanju i otkrivanju prekograničnog kriminala, kao što su krijumčarenje migranata, trgovanje ljudima i terorizam na vanjskim granicama i u predgraničnom području;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 32.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

32.b  pomaže državama članicama u olakšavanju prelaska vanjskih granica putnika koji putuju u dobroj vjeri (zakonitih putnika).

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija na vlastitu inicijativu komunicira o pitanjima u okviru svojeg mandata. Javnosti pruža točne i sveobuhvatne informacije o svojim aktivnostima.

Agencija komunicira o pitanjima u okviru svojeg mandata. Javnosti pruža točne, detaljne, pravodobne i sveobuhvatne informacije o svojim aktivnostima i analizama.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi izvršili zadaće koje su im dodijeljene ovom Uredbom, posebno zadaće Agencije povezane s praćenjem migracijskih tokova prema Uniji i unutar nje, provedbom analize rizika i procjene osjetljivosti te pružanjem tehničke i operativne pomoći u području vraćanja, Agencija i nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama i vraćanje, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora državne granice, u skladu s ovom Uredbom i drugim mjerodavnim pravom Unije i nacionalnim pravom o razmjeni informacija pravodobno i pravilno razmjenjuju sve potrebne informacije.

1.  Kako bi izvršili zadaće koje su im dodijeljene ovom Uredbom, provedbom analize rizika i procjene osjetljivosti te pružanjem tehničke i operativne pomoći u području vraćanja, Agencija i nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama i vraćanje, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora državne granice, u skladu s ovom Uredbom i drugim mjerodavnim pravom Unije i nacionalnim pravom o razmjeni informacija pravodobno i pravilno razmjenjuju sve potrebne informacije.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija poduzima potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Komisijom i državama članicama te prema potrebi s relevantnim agencijama Unije.

2.  Agencija poduzima potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Komisijom i državama članicama te prema potrebi informacija relevantnih za izvršavanje njezinih zadaća s relevantnim agencijama Unije, u skladu s odgovarajućim propisima o zaštiti podataka.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija i [Agencija Europske unije za azil] razmjenjuju informacije za potrebe analiza rizika, prikupljanja statističkih podataka, procjene stanja u trećim zemljama, osposobljavanja i potpore državama članicama u izradi planova za nepredviđene događaje. U te svrhe agencije među sobom razvijaju potrebne alate i strukture.

3.  U svrhu razmjene informacija iz stavaka 1. i 2. agencije među sobom razvijaju potrebne alate i strukture.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice određuju nacionalnu kontaktnu točku za komunikaciju s Agencijom o svim pitanjima povezanima s aktivnostima Agencije. Nacionalna kontaktna točka mora biti dostupna u svakom trenutku i osiguravati da Agencija pravodobno distribuira sve informacije svim relevantnim tijelima u dotičnoj državi članici, posebice članovima Upravnog odbora i nacionalnom koordinacijskom centru.

Države članice određuju nacionalnu kontaktnu točku za komunikaciju s Agencijom o svim pitanjima povezanima s aktivnostima Agencije. Nacionalna kontaktna točka imenuje se u administrativne svrhe kako bi se olakšala rutinska komunikacija između Agencije i država članica. Kako bi se osigurala distribucija hitnih i operativnih informacija, nacionalni koordinacijski centri djeluju kao točke za kontakt.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija uspostavlja i održava komunikacijsku mrežu kako bi osigurala komunikacijske i analitičke alate i omogućila sigurnu razmjenu osjetljivih neklasificiranih te klasificiranih podataka u gotovo stvarnom vremenu s nacionalnim koordinacijskim centrima i među njima. Mreža radi dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu i omogućuje:

1.  Agencija uspostavlja i održava komunikacijsku mrežu kako bi osigurala komunikacijske i analitičke alate i omogućila sigurnu razmjenu osjetljivih neklasificiranih te klasificiranih podataka u gotovo stvarnom vremenu s nacionalnim koordinacijskim centrima i među njima. Mreža je usklađena sa zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka tijekom cijelog životnog ciklusa. Mreža radi dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu i omogućuje:

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Komisijom i državama članicama te, prema potrebi, trećim stranama i trećim zemljama kako je navedeno u člancima 69. i 71.

1.  Agencija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Europskim parlamentom, Komisijom i državama članicama te, prema potrebi, međunarodnim organizacijama, institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije iz članka 69. i trećim zemljama kako je navedeno u članku 72.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija razvija i primjenjuje informacijski sustav koji omogućuje razmjenu klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka s tim dionicima te razmjenu osobnih podataka iz članka 80. te članaka od 87. do 91. u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/44439, Odlukom Komisije 2015/44340 i [Uredbom (EZ) br. 45/2001] te upravlja tim informacijskim sustavom.

2.  Agencija razvija i primjenjuje informacijski sustav koji omogućuje razmjenu klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka s tim dionicima te razmjenu osobnih podataka iz članka 80. te članaka od 87. do 91. u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/44439, Odlukom Komisije 2015/44340 i Uredbom (EU) 2018/1725 te upravlja tim informacijskim sustavom.

__________________

__________________

39 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

39 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

40 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

40 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U pogledu vraćanja Agencija razvija i upotrebljava središnji sustav za upravljanje vraćanjem u svrhu obrade svih informacija koje su Agenciji potrebne za pružanje operativne pomoći u skladu s člankom 49., a koje automatski dostavljaju nacionalni sustavi država članica, uključujući operativne podatke o vraćanju.

4.  U pogledu vraćanja Agencija upotrebljava i održava integriranu aplikaciju za upravljanje vraćanjem (IRMA) kao platformu za obradu svih informacija koje su Agenciji potrebne za pružanje operativne pomoći u skladu s člankom 49., a koje automatski dostavljaju nacionalni sustavi država članica, uključujući operativne podatke o vraćanju.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  imaju odgovarajući pristup relevantnim sustavima i mrežama;

(a)  imaju odgovarajući i stalni pristup relevantnim sustavima i mrežama;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja EUROSUR kao integrirani okvir za razmjenu informacija i za suradnju u okviru europske granične i obalne straže s ciljem poboljšanja informiranosti o stanju i povećanja sposobnosti reagiranja za upravljanje granicama Unije u svrhu otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te doprinosa osiguravanju zaštite migranata i spašavanju njihovih života.

Ovom se Uredbom uspostavlja EUROSUR kao integrirani okvir za razmjenu informacija i za suradnju u okviru europske granične i obalne straže s ciljem poboljšanja informiranosti o stanju i povećanja sposobnosti reagiranja u svrhu upravljanja granicama, uključujući otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala te doprinos osiguravanju zaštite migranata i spašavanju njihovih života.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  EUROSUR se primjenjuje na granične kontrole na ovlaštenim graničnim prijelazima te na nadzor vanjskih kopnenih, morskih i zračnih granica, uključujući nadzor, otkrivanje, identifikaciju, praćenje, prevenciju i presretanje neovlaštenih prelazaka granice u svrhu otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te doprinosa osiguravanju zaštite migranata i spašavanju njihovih života.

(1)  EUROSUR se primjenjuje na granične kontrole na ovlaštenim graničnim prijelazima te na nadzor vanjskih kopnenih, morskih i zračnih granica, uključujući nadzor, otkrivanje, identifikaciju, praćenje, prevenciju i presretanje neovlaštenih prelazaka granice u svrhu otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala te doprinosa osiguravanju zaštite migranata i spašavanju njihovih života. Države članice mogu pružiti EUROSUR-u informacije o pojavi sekundarnih kretanja unutar Unije u pogledu migracijskih trendova, obujma i ruta u cilju poboljšanja informiranosti o stanju.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Nacionalni koordinacijski centri putem komunikacijske mreže i relevantnih sustava Agenciji dostavljaju informacije iz svojih nacionalnih slika stanja i, prema potrebi, iz posebnih slika stanja koje su potrebne za uspostavu i održavanje europske slike stanja.

(2)  Nacionalni koordinacijski centri putem komunikacijske mreže Agenciji dostavljaju informacije iz svojih nacionalnih slika stanja i, prema potrebi, iz posebnih slika stanja koje su potrebne za uspostavu i održavanje europske slike stanja.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Agencija stalno prati kvalitetu usluge koju nudi komunikacijska mreža i kvalitetu podataka koji se razmjenjuju u EUROSUR-ovoj slici stanja.

(2)  Agencija stalno i kontinuirano prati kvalitetu usluge koju nudi komunikacijska mreža i kvalitetu podataka koji se razmjenjuju u EUROSUR-ovoj slici stanja.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalne slike stanja, europska slika stanja i posebne slike stanja izrađuju se na temelju prikupljanja, procjene, razvrstavanja, analize, tumačenja, stvaranja, vizualizacije i širenja informacija.

Nacionalne slike stanja, europska slika stanja i posebne slike stanja izrađuju se na temelju prikupljanja, procjene, razvrstavanja, analize, tumačenja, stvaranja, vizualizacije i širenja informacija ako su te informacije dostupne državama članicama.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. − podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sloj s događajima koji uključuje sve događaje koji se odnose na neovlašteno prelaženje granice, prekogranični kriminal i otkrivanje neovlaštenih sekundarnih kretanja;

(a)  sloj s događajima koji uključuje sve događaje i incidente koji se odnose na neovlašteno prelaženje granice i prekogranični kriminal. Države članice mogu također pružiti informacije o neovlaštenim sekundarnim kretanjima u smislu trendova, obujma i ruta;

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nacionalni koordinacijski centar svakom incidentu u sloju s događajima u nacionalnoj slici stanja dodjeljuje jedinstvenu okvirnu razinu učinka, koja može biti „niska”, „srednja”, „visoka” ili „kritična”. Svi se incidenti priopćuju Agenciji.

(3)  Nacionalni koordinacijski centar svakom incidentu u sloju s događajima u nacionalnoj slici stanja dodjeljuje jedinstvenu okvirnu razinu učinka, koja može biti „niska”, „srednja” ili „visoka”. Svi se incidenti priopćuju Agenciji.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  delegacija i misija Unije te operacija u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike;

(c)  delegacija i misija Unije;

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  incidente u operativnom području zajedničke operacije ili brze intervencije koju koordinira Agencija, ili u žarišnom području ili u kontroliranom centru.

(c)  incidente u operativnom području zajedničke operacije ili brze intervencije koju koordinira Agencija, ili u žarišnom području.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Operativni sloj europske slike stanja sadržava informacije o zajedničkim operacijama, brzim intervencijama koje koordinira Agencija te o žarišnim područjima i kontroliranim centrima, uključujući izjavu o misiji, položaj, status, trajanje, podatke o državama članicama i drugim sudionicima, dnevna i tjedna izvješća o stanju, statističke podatke i informacije za medije.

(4)  Operativni sloj europske slike stanja sadržava informacije o zajedničkim operacijama, brzim intervencijama koje koordinira Agencija te o žarišnim područjima, uključujući izjavu o misiji, položaj, status, trajanje, podatke o državama članicama i drugim sudionicima, dnevna i tjedna izvješća o stanju, statističke podatke i informacije za medije.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Agencija i države članice mogu uspostavljati i održavati posebne slike stanja kako bi se poduprle posebne operativne aktivnosti na vanjskim granicama ili kako bi se razmijenile informacije s trećim stranama iz članka 69. ili s trećim zemljama kako je predviđeno člankom 76., ili s oboma.

(1)  Agencija i države članice mogu uspostavljati i održavati posebne slike stanja kako bi se poduprle posebne operativne aktivnosti na vanjskim granicama ili kako bi se razmijenile informacije s međunarodnim organizacijama, institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije iz članka 69. ili s trećim zemljama kako je predviđeno člankom 76.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  selektivnog praćenja određenih luka i obala trećih zemalja koje su na temelju analize rizika i informacija identificirane kao točke ukrcaja ili tranzitne točke za plovila ili druga prijevozna sredstva koja se koriste za nezakonito useljavanje ili prekogranični kriminal;

(a)  selektivnog praćenja određenih luka i obala trećih zemalja koje su na temelju analize rizika i informacija identificirane kao točke ukrcaja ili tranzitne točke za plovila ili druga prijevozna sredstva koja se koriste za nezakonite migracije ili prekogranični kriminal;

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  praćenja plovila ili drugih prijevoznih sredstava preko otvorenog mora za koja se sumnja ili za koja je ustanovljeno da se upotrebljavaju za nezakonito useljavanje ili prekogranični kriminal;

(b)  praćenja plovila ili drugih prijevoznih sredstava preko otvorenog mora za koja se sumnja ili za koja je ustanovljeno da se upotrebljavaju za nezakonite migracije, poduzimanje mjera za osobe u nevolji na moru što zahtijeva pokretanje operacija traganja i spašavanja, ili za prekogranični kriminal;

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  praćenja određenih područja u pomorskom dobru u svrhu otkrivanja, identificiranja i praćenja plovila i drugih prijevoznih sredstava koja se upotrebljavaju, ili za koja se sumnja da se upotrebljavaju, za nezakonito useljavanje ili prekogranični kriminal;

(c)  praćenja određenih područja u pomorskom dobru u svrhu otkrivanja, identificiranja i praćenja plovila i drugih prijevoznih sredstava koja se upotrebljavaju, ili za koja se sumnja da se upotrebljavaju, za nezakonite migracije, poduzimanje mjera za osobe u nevolji na moru što zahtijeva pokretanje operacija traganja i spašavanja, ili za prekogranični kriminal;

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  praćenja određenih područja uz zračne granice radi otkrivanja, identificiranja i praćenja zrakoplova i drugih oblika opreme koji se upotrebljavaju, ili za koje se sumnja da se upotrebljavaju, za nezakonite migracije ili prekogranični kriminal;

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  procjene okruženja određenih područja u pomorskom dobru i na vanjskim kopnenim i zračnim granicama kako bi se optimizirale aktivnosti praćenja i ophodnje;

(d)  procjene okruženja određenih područja u pomorskom dobru i na vanjskim kopnenim i zračnim granicama kako bi se optimizirale aktivnosti traganja i spašavanja, praćenja i ophodnje;

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  selektivnog praćenja određenih predgraničnih područja na vanjskim granicama, koja su na temelju analize rizika i informacija identificirana kao potencijalna područja odlaska ili tranzitna područja za nezakonito useljavanje ili prekogranični kriminal;

(e)  selektivnog praćenja određenih predgraničnih područja na vanjskim granicama, koja su na temelju analize rizika i informacija identificirana kao potencijalna područja odlaska ili tranzitna područja za neregularne migracije ili prekogranični kriminal;

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  praćenja migracijskih tokova prema Uniji i unutar nje;

(f)  praćenja trendova, obujma i ruta migracijskih tokova prema Uniji i unutar nje;

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  praćenja medija, obavještajnih podataka iz otvorenih izvora i analize internetskih aktivnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća42 za sprečavanje nezakonitog useljavanja ili prekograničnog kriminala;

(g)  praćenja medija, obavještajnih podataka iz otvorenih izvora i analize internetskih aktivnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/68042 ili Uredbom (EU) 2016/679 kako se primjenjuje za sprečavanje nezakonitih migracija ili prekograničnog kriminala;

__________________

__________________

42 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

42 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  analize opsežnih informacijskih sustava u svrhu otkrivanja promjena ruta i metoda koje se koriste za nezakonito useljavanje i prekogranični kriminal.

(h)  analize opsežnih informacijskih sustava u svrhu otkrivanja promjena ruta i metoda koje se koriste za nezakonite migracije i prekogranični kriminal.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija prati migracijske tokove prema Uniji i unutar nje, trendove i ostale moguće izazove na vanjskim granicama Unije te u pogledu vraćanja. U tu svrhu Agencija, odlukom Upravnog odbora, a na temelju prijedloga izvršnog direktora, razvija zajednički integrirani model analize rizika koji primjenjuju Agencija i države članice. Zajednički integrirani model analize rizika ažurira se na temelju rezultata evaluacije višegodišnjeg ciklusa strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama iz članka 8. stavka 7. Agencija provodi i procjenu osjetljivosti u skladu s člankom 33.

1.  Agencija prati migracijske tokove prema Uniji i, ako joj države članice pružaju takve informacije, migracijske trendove, obujam i rute unutar nje, kao i trendove i ostale moguće izazove na vanjskim granicama Unije te u pogledu vraćanja. U tu svrhu Agencija, odlukom Upravnog odbora, a na temelju prijedloga izvršnog direktora, razvija zajednički integrirani model analize rizika koji primjenjuju Agencija i države članice. Zajednički integrirani model analize rizika uspostavlja se i ažurira na temelju rezultata evaluacije višegodišnjeg ciklusa strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama iz članka 8. stavka 7. Agencija provodi i procjenu osjetljivosti u skladu s člankom 33.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Analize rizika iz stavka 2. koje priprema Agencija obuhvaćaju sve aspekte relevantne za europsko integrirano upravljanje granicama s ciljem razvoja mehanizma ranog upozorenja.

3.  Analize rizika iz stavka 2. koje priprema Agencija obuhvaćaju sve elemente europskog integriranog upravljanja granicama s ciljem razvoja mehanizma ranog upozorenja.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Agencija razvija i objavljuje svoju metodologiju i kriterije za analizu rizika.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice Agenciji dostavljaju sve potrebne informacije o stanju, trendovima i mogućim prijetnjama na vanjskim granicama i u području vraćanja. Države članice redovito ili na zahtjev Agencije dostavljaju Agenciji sve relevantne informacije, kao što su statistički i operativni podaci prikupljeni u vezi s provedbom schengenske pravne stečevine, kao i informacije proizišle iz analitičkog sloja nacionalne slike stanja kako je predviđeno u članku 26.

4.  Države članice Agenciji dostavljaju sve potrebne informacije o stanju, trendovima i mogućim rizicima na vanjskim granicama i u području vraćanja. Države članice redovito ili na zahtjev Agencije dostavljaju Agenciji sve relevantne informacije, kao što su statistički i operativni podaci prikupljeni u vezi s provedbom schengenske pravne stečevine, kao i informacije proizišle iz analitičkog sloja nacionalne slike stanja kako je predviđeno u članku 26.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  U rezultatima analiza rizika podaci moraju biti anonimizirani.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija osigurava redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama i vraćanjem od strane svih država članica koje provode časnici za vezu Agencije.

Agencija osigurava redovito praćenje provedbe europskog integriranog upravljanja granicama od strane svih država članica koje provode časnici za vezu Agencije.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  doprinose prikupljanju informacija koje su Agenciji potrebne za praćenje nezakonitog useljavanja i analize rizika iz članka 30.;

(b)  doprinose prikupljanju informacija koje su Agenciji potrebne za praćenje nezakonitih migracija i analize rizika iz članka 30.;

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prate mjere koje poduzima država članica na dijelovima granice kojima je pripisana visoka ili kritična razina učinka u skladu s člankom 35.;

(d)  prate mjere koje poduzima država članica na dijelovima granice kojima je pripisana visoka razina učinka u skladu s člankom 35.;

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  izvješćuju izvršnog direktora i službenika za temeljna prava o kršenju temeljnih prava ili o bojazni o njihovu kršenju u vezi s upravljanjem vanjskim granicama i vraćanjem, kao i o praćenju svih pritužbi koje se odnose na jednu ili više država članica;

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e b)  surađuju sa službenikom za temeljna prava, prema potrebi, s ciljem doprinosa promicanju poštovanja temeljnih prava pri radu Agencije u skladu s podstavkom (e);

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  prate mjere koje je država članica poduzela u vezi s vraćanjem te doprinose prikupljanju informacija koje su Agenciji potrebne za provedbu aktivnosti iz članka 49.

(j)  prate mjere koje je država članica poduzela i olakšavaju komunikaciju između država članica i Agencije u vezi s vraćanjem te doprinose prikupljanju informacija koje su Agenciji potrebne za provedbu aktivnosti iz članka 49.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ako izvješća časnika za vezu iz stavka 3. točke (f) izazivaju zabrinutost u pogledu poštovanja temeljnih prava za dotičnu državu članicu, službenik za temeljna prava bez odgode obavještava o tome Ombudsmana EU-a i Agenciju EU-a za temeljna prava.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvješće časnika za vezu čini dio procjene osjetljivosti iz članka 33. Izvješće se dostavlja dotičnoj državi članici.

6.  Izvješće časnika za vezu čini dio procjene osjetljivosti iz članka 33.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija prati i ocjenjuje dostupnost tehničke opreme, sustava, sposobnosti, resursa, infrastrukture, odgovarajućeg stručnog i osposobljenog osoblja država članica potrebnih za nadzor državne granice kako je definiran u članku 3. stavku 1. točki (a). U tom kontekstu Agencija ocjenjuje planove za razvoj kapaciteta iz članka 67. stavka 4. u pogledu njihove izvedivosti i provedbe. Radi budućeg planiranja Agencija to poduzima kao preventivnu mjeru na osnovi analize rizika izrađene u skladu s člankom 30. stavkom 2. Agencija najmanje jednom godišnje provodi takvo praćenje i procjenu, osim ako izvršni direktor na osnovi procjena rizika ili prethodne procjene osjetljivosti odluči drukčije.

2.  Agencija prati i ocjenjuje dostupnost tehničke opreme, sustava, sposobnosti, resursa, infrastrukture, odgovarajućeg stručnog i osposobljenog osoblja država članica potrebnih za nadzor državne granice kako je definiran u članku 3. stavku 1. točki (a) uz potpuno poštovanje temeljnih prava. U tom kontekstu Agencija ocjenjuje planove za razvoj kapaciteta iz članka 67. stavka 4. u pogledu njihove izvedivosti i provedbe. Radi budućeg planiranja Agencija to poduzima kao preventivnu mjeru na osnovi analize rizika izrađene u skladu s člankom 30. stavkom 2. Agencija najmanje jednom godišnje provodi takvo praćenje i procjenu, osim ako izvršni direktor na osnovi procjena rizika ili prethodne procjene osjetljivosti odluči drukčije. U svakom slučaju, svaka država članica podliježe nadzoru i procjeni najmanje jednom u tri godine.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Procjena osjetljivosti temelji se na objektivnim pokazateljima. Upravni odbor odlučuje o pokazateljima.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Objektivni pokazatelji iz stavka 2.a uključuju, između ostalog, ocjenu poštovanja temeljnih prava. Metodologija za taj aspekt procjene osjetljivosti uspostavlja se uz savjetovanje sa službenikom za temeljna prava i Savjetodavnim forumom kao i drugim relevantnim agencijama Unije, kao što su [Agencija Europske unije za azil] i Agencija Europske unije za temeljna prava.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje članke 9. i 67. države članice na zahtjev Agencije dostavljaju informacije o tehničkoj opremi, osoblju i, u mjeri u kojoj je to moguće, financijskim resursima koji su na nacionalnoj razini na raspolaganju za provedbu nadzora državne granice. Na zahtjev Agencije, države članice također dostavljaju informacije o svojim planovima za nepredviđene događaje u vezi s upravljanjem granicama.

3.  Ne dovodeći u pitanje članke 9. i 67. države članice na zahtjev Agencije dostavljaju na nacionalnoj razini neklasificirane i neosjetljive informacije potrebne za procjenu osjetljivosti, posebno o stanju funkcioniranja svih postupaka na granici u skladu s poglavljem II. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća, o tehničkoj opremi, osoblju i, u mjeri u kojoj je to moguće, financijskim resursima koji su na nacionalnoj razini na raspolaganju za provedbu nadzora granica. Na zahtjev Agencije, države članice također dostavljaju na nacionalnoj razini neklasificirane i neosjetljive informacije o svojim planovima za nepredviđene događaje u vezi s upravljanjem granicama.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Cilj je procjene osjetljivosti da Agencija procijeni kapacitete i pripravnost država članica za suočavanje s predstojećim izazovima, uključujući sadašnje i buduće prijetnje i izazove na vanjskim granicama; utvrdi, posebno za one države članice koje su suočene s posebnim i nerazmjernim izazovima, moguće izravne posljedice na vanjskim granicama i naknadne posljedice za funkcioniranje schengenskog područja; te procijeni koliko kapaciteta one mogu ustupiti stalnim snagama europske granične i obalne straže i pričuvi tehničke opreme, uključujući pričuvu opreme za brzu reakciju. Tom se procjenom ne dovodi u pitanje mehanizam evaluacije schengenske pravne stečevine.

4.  Cilj je procjene osjetljivosti da Agencija procijeni kapacitete i pripravnost država članica za suočavanje s rizikom povezanim sa situacijom, uključujući sadašnje i buduće prijetnje i izazove na vanjskim granicama; utvrdi, posebno za one države članice koje su suočene s posebnim i nerazmjernim izazovima, moguće izravne posljedice na vanjskim granicama i naknadne posljedice za funkcioniranje schengenskog područja; te procijeni koliko kapaciteta one mogu ustupiti stalnim snagama europske granične i obalne straže i pričuvi tehničke opreme, uključujući pričuvu opreme za brzu reakciju. Tom se procjenom ne dovodi u pitanje mehanizam evaluacije schengenske pravne stečevine.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U procjeni osjetljivosti Agencija uzima u obzir sposobnost država članica za provođenje svih zadaća upravljanja granicama, uključujući njihovu sposobnost suočavanja s potencijalnim dolaskom velikog broja ljudi na njihovo državno područje.

5.  U procjeni osjetljivosti Agencija procjenjuje sposobnost država članica, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, za provođenje svih zadaća upravljanja granicama, uključujući njihovu sposobnost suočavanja s potencijalnim dolaskom velikog broja ljudi na njihovo državno područje. U tu se svrhu Agencija prema potrebi savjetuje s relevantnim agencijama Unije, posebno s [Europskom agencijom za azil].

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Rezultati procjene osjetljivosti dostavljaju se dotičnim državama članicama. Dotične države članice mogu dati primjedbe na navedenu procjenu.

6.  Preliminarni rezultati procjene osjetljivosti dostavljaju se dotičnim državama članicama. Dotične države članice mogu dati primjedbe na navedenu procjenu.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršni direktor preporučuje mjere dotičnim državama članicama na temelju rezultata procjene osjetljivosti, uzimajući u obzir analizu rizika Agencije, primjedbe dotične države članice i rezultate mehanizma evaluacije schengenske pravne stečevine.

Izvršni direktor preporučuje mjere dotičnim državama članicama na temelju rezultata procjene osjetljivosti, uzimajući u obzir analizu rizika Agencije, primjedbe dotične države članice i rezultate mehanizma evaluacije schengenske pravne stečevine. Te će preporuke biti stavljene na raspolaganje Europskom parlamentu.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 8. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj tih mjera trebao bi biti uklanjanje osjetljivosti utvrđenih u procjeni kako bi države članice ojačale svoju pripravnost za suočavanje s predstojećim izazovima i to jačanjem ili poboljšanjem svojih kapaciteta, tehničke opreme, sustava, resursa i planova za nepredviđene događaje.

Cilj tih mjera trebao bi biti uklanjanje osjetljivosti utvrđenih u procjeni kako bi države članice ojačale svoju pripravnost za suočavanje s rizikom povezanim sa situacijom i to jačanjem ili poboljšanjem svojih kapaciteta, tehničke opreme, sustava, resursa i planova za nepredviđene događaje.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Ako država članica ne provede potrebne mjere iz preporuke u roku iz stavka 7. ovog članka, izvršni direktor upućuje predmet Upravnom odboru i o tome obavješćuje Komisiju. Upravni odbor donosi odluku o prijedlogu izvršnog direktora u kojoj utvrđuje potrebne mjere koje treba poduzeti dotična država članica te rok za provođenje tih mjera. Odluka Upravnog odbora obvezujuća je za državu članicu. Ako država članica ne provede mjere u roku predviđenom u toj odluci, Upravni odbor obavješćuje Vijeće i Komisiju te se mogu poduzeti daljnji koraci u skladu s člankom 43.

10.  Ako država članica ne provede potrebne mjere iz preporuke u roku iz stavka 7. ovog članka, izvršni direktor upućuje predmet Upravnom odboru i o tome obavješćuje Komisiju. Upravni odbor donosi odluku o prijedlogu izvršnog direktora u kojoj utvrđuje potrebne mjere koje treba poduzeti dotična država članica te rok za provođenje tih mjera. Odluka Upravnog odbora obvezujuća je za državu članicu. Ako država članica ne provede mjere u roku predviđenom u toj odluci, Upravni odbor obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju te se mogu poduzeti daljnji koraci u skladu s člancima 43. i 47.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Rezultati procjene osjetljivosti se, u skladu s člankom 91., redovito i barem jednom godišnje dostavljaju Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

11.  Rezultati procjene osjetljivosti, uključujući detaljan opis ishoda procjene osjetljivosti, mjera koje su poduzele države članice i stanja provedbe svih prethodnih preporuka, u skladu s člankom 91., redovito se i barem jednom godišnje dostavljaju Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Ako rezultati procjene osjetljivosti provedene u vezi s određenom državom članicom pokažu ozbiljan nedostatak koji se smatra ozbiljnom prijetnjom funkcioniranju schengenskog prostora, upravljanju vanjskim granicama, javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti unutar područja bez kontrola na unutarnjim granicama, Komisija odmah o tome obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U svrhu navedenu u stavku 1. Komisija i Agencija uspostavljaju potrebne mehanizme za redovitu, sigurnu i pravovremenu međusobnu razmjenu svih informacija koje se odnose na rezultate procjena osjetljivosti i mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine u području upravljanja granicama. Mehanizam razmjene obuhvaća izvješća o procjenama osjetljivosti i posjetima radi schengenske evaluacije, naknadne preporuke, akcijske planove i sve novosti u provedbi akcijskih planova koje su dostavile države članice.

2.  U svrhu navedenu u stavku 1. Komisija, zajedno s Europskim parlamentom, Vijećem i Agencijom, uspostavlja potrebne mehanizme za redovitu, sigurnu i pravovremenu međusobnu razmjenu svih informacija koje se odnose na rezultate procjena osjetljivosti i mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine u području upravljanja granicama. Mehanizam razmjene obuhvaća izvješća o procjenama osjetljivosti i posjetima radi schengenske evaluacije, naknadne preporuke, akcijske planove i sve novosti u provedbi akcijskih planova koje su dostavile države članice.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  niska razina učinka ako incidenti povezani s nezakonitim useljavanjem ili prekograničnim kriminalom koji se dogode na relevantnom dijelu granice imaju neznatan učinak na sigurnost granice;

(a)  niska razina učinka ako incidenti imaju neznatan učinak na sigurnost granice;

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  srednja razina učinka ako incidenti povezani s nezakonitim useljavanjem ili prekograničnim kriminalom koji se dogode na relevantnom dijelu granice imaju umjeren učinak na sigurnost granice;

(b)  srednja razina učinka ako incidenti imaju umjeren učinak na sigurnost granice;

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  visoka razina učinka ako incidenti povezani s nezakonitim useljavanjem ili prekograničnim kriminalom koji se dogode na relevantnom dijelu granice imaju znatan učinak na sigurnost granice;

(c)  visoka razina učinka ako incidenti imaju znatan učinak na sigurnost granice;

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  kritična razina učinka ako incidenti povezani s nezakonitim useljavanjem ili prekograničnim kriminalom koji se dogode na relevantnom dijelu granice imaju odlučujući učinak na sigurnost granice u mjeri u kojoj bi mogli ugroziti funkcioniranje schengenskog područja.

Briše se.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je dijelu vanjske granice pripisana kritična razina učinka, Agencija o tome obavješćuje Komisiju. Dotična država članica i Agencija, pored mjera koje se poduzimaju u skladu s točkom (c), provode preporuku koju je izdao izvršni direktor Agencije u skladu s člankom 42.

Briše se.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalni koordinacijski centar redovito obavješćuje Agenciju o mjerama poduzetima na nacionalnoj razini u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) i (d).

2.  Nacionalni koordinacijski centar redovito obavješćuje Agenciju o mjerama poduzetima na nacionalnoj razini u skladu sa stavkom 1. točkama (b) i (c).

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je srednja, visoka ili kritična razina učinka dodijeljena dijelu vanjske granice koji je susjedan dijelu granice druge države članice ili treće zemlje s kojom postoje sporazumi ili su uspostavljene regionalne mreže iz članaka 73. i 74., nacionalni koordinacijski centar kontaktira s nacionalnim koordinacijskim centrom susjedne države članice ili nadležnim tijelom susjedne zemlje i zajedno s Agencijom nastoji koordinirati potrebne prekogranične mjere.

3.  Ako je srednja ili visoka razina učinka dodijeljena dijelu vanjske granice koji je susjedan dijelu granice druge države članice ili treće zemlje s kojom postoje sporazumi ili su uspostavljene regionalne mreže iz članaka 73. i 74., nacionalni koordinacijski centar kontaktira s nacionalnim koordinacijskim centrom susjedne države članice ili nadležnim tijelom susjedne zemlje i zajedno s Agencijom nastoji koordinirati potrebne prekogranične mjere.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica može od Agencije zatražiti pomoć u provedbi svojih obveza u pogledu nadzora vanjskih granica. Agencija provodi i mjere u skladu s člankom 42. i 43.

1.  Država članica može od Agencije zatražiti pomoć u provedbi svojih obveza u pogledu nadzora vanjskih granica i zaštite i spašavanja života migranata i izbjeglica. Agencija provodi i mjere u skladu s člankom 42. i 43.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže u okviru timova za potporu upravljanju migracijama, među ostalim u žarišnim područjima ili u kontroliranim centrima, kako bi se prema potrebi pružila tehnička i operativna pomoć u aktivnostima vraćanja;

(d)  raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže u okviru timova za potporu upravljanju migracijama, među ostalim u žarišnim područjima, kako bi se prema potrebi pružila tehnička i operativna pomoć u aktivnostima vraćanja;

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  u okviru operacija iz točaka (a), (b) i (c) ovog stavka i u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 i međunarodnim pravom, pružanje tehničke i operativne pomoći državama članicama i trećim zemljama u operacijama traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru do kojih može doći tijekom operacija zaštite državne granice na moru;

(e)  u okviru operacija iz točaka (a), (b) i (c) ovog stavka i u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 i međunarodnim pravom, pružanje tehničke i operativne pomoći državama članicama i susjednim trećim zemljama u operacijama traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru;

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica može zatražiti da Agencija pokrene zajedničke operacije radi suočavanja s predstojećim izazovima, uključujući nezakonito useljavanje, sadašnje ili buduće prijetnje na njezinim vanjskim granicama ili prekogranični kriminal, ili radi pružanja veće tehničke i operativne pomoći pri provedbi njezinih obveza u vezi s nadzorom vanjskih granica.

1.  Država članica može zatražiti da Agencija pokrene zajedničke operacije radi suočavanja s predstojećim izazovima, uključujući nezakonite migracije, sadašnje ili buduće prijetnje na njezinim vanjskim granicama ili prekogranični kriminal, ili radi pružanja veće tehničke i operativne pomoći pri provedbi njezinih obveza u vezi s nadzorom vanjskih granica.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ciljevi zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama mogu se ostvariti u okviru višenamjenske operacije. Takve operacije mogu uključivati funkcije obalne straže i sprječavanje prekograničnog kriminala, uključujući borbu protiv krijumčarenja migranata ili trgovinu ljudima i upravljanje migracijama, uključujući identifikaciju, registraciju, ispitivanje i vraćanje.

4.  Ciljevi zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama mogu se ostvariti u okviru višenamjenske operacije. Takve operacije mogu uključivati funkcije obalne straže i sprječavanje prekograničnog kriminala te upravljanje migracijama.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvršni direktor sastavlja operativni plan za zajedničke operacije na vanjskim granicama. Uz savjetovanje s državama članicama sudionicama izvršni direktor i država članica domaćin usuglasuju operativni plan u kojem su detaljno razrađeni organizacijski i postupovni aspekti zajedničke operacije.

2.  Izvršni direktor sastavlja operativni plan za zajedničke operacije na vanjskim granicama. Uz savjetovanje s državama članicama sudionicama izvršni direktor i država članica domaćin usuglasuju operativni plan u kojem su detaljno razrađeni organizacijski i postupovni aspekti zajedničke operacije. Države članice sudionice mogu priložiti svoja opažanja ili zadrške u vezi s operativnim planom.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Operativni plan obvezujući je za Agenciju, državu članicu domaćina i države članice sudionice. Njime su obuhvaćeni svi aspekti koji se smatraju potrebnima za provedbu zajedničke operacije, uključujući:

3.  Operativni plan obvezujući je za Agenciju, državu članicu domaćina i države članice sudionice. Njime su obuhvaćeni svi aspekti koji se smatraju potrebnima za provedbu zajedničke operacije, također u slučaju suradnje s trećim zemljama, uključujući sljedeće:

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  opis zadaća, odgovornosti, uključujući one u vezi s poštovanjem temeljnih prava, te posebnih uputa za timove, uključujući dopušteni uvid u baze podataka i dopušteno službeno oružje, streljivo i opremu u državi članici domaćinu;

(d)  opis zadaća, ovlasti i njihova ograničavanja, odgovornosti, uključujući one u vezi s poštovanjem temeljnih prava, te posebnih uputa za timove i službenike uključene u aktivnosti Agencije, uključujući dopušteni uvid u baze podataka i dopušteno službeno oružje, streljivo i opremu u državi članici domaćinu;

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3. – točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  postupke za uspostavu mehanizma zaprimanja i prijenosa Agenciji pritužbi protiv svih osoba koje sudjeluju u zajedničkoj operaciji ili brzoj intervenciji na granicama, uključujući službenike graničnog nadzora ili drugo relevantno osoblje države članice domaćina i članove timova u vezi s navodnim povredama temeljnih prava u okviru njihova sudjelovanja u zajedničkoj operaciji ili brzoj intervenciji na granicama;

(m)  postupke za uspostavu mehanizma zaprimanja i prijenosa Agenciji pritužbi protiv svih osoba koje sudjeluju u zajedničkoj operaciji, uključujući operacije u trećim zemljama, u brzim intervencijama na granici, u timovima za potporu upravljanju migracijama na žarišnim točkama, u operacijama ili intervencijama vraćanja, uključujući službenike graničnog nadzora ili drugo relevantno osoblje države članice domaćina i članove timova u vezi s navodnim povredama temeljnih prava u okviru njihova sudjelovanja u zajedničkoj operaciji ili brzoj intervenciji na granicama;

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3. − točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(n a)  detaljne odredbe o mjerama za zaštitu temeljnih prava;

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3. − točka nb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(n b)  odredbe o riziku od kršenja temeljnih prava i korake potrebne za izbjegavanje takvih kršenja, jamčenje odgovornosti za njih i osiguravanje njihova neponavljanja, uključujući u odnosu na ovlasti za odgodu ili prekid operacije u skladu s člankom 47.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor zajedno s državom članicom domaćinom sastavlja operativni plan iz članka 39. stavka 3. odmah, a u svakom slučaju najkasnije tri radna dana od datuma odluke.

6.  Izvršni direktor zajedno s državom članicom domaćinom sastavlja i dogovara operativni plan iz članka 39. stavka 3. odmah, a u svakom slučaju najkasnije tri radna dana od datuma odluke.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Ako dođe do situacije u kojoj mjere opisane u stavcima 5. i 8. ovog članka nisu dovoljne, izvršni direktor može od svake države članice tražiti da rasporedi određeni broj dodatnog osoblja odgovarajućih profila iz snaga za brzu reakciju kako je predviđeno u članku 58.a. Te se informacije dostavljaju u pisanom obliku nacionalnim kontaktnim točkama i uključuju datum raspoređivanja. Nacionalnim se kontaktnim točkama dostavlja i kopija operativnog plana.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Države članice osiguravaju da broj i profili operativnog osoblja budu odmah stavljeni na raspolaganje Agenciji kako bi se zajamčilo potpuno raspoređivanje u skladu s člankom 58. stavcima 5. i 7.

9.  Države članice osiguravaju da broj i profili operativnog osoblja budu odmah stavljeni na raspolaganje Agenciji kako bi se zajamčilo potpuno raspoređivanje u skladu s člankom 58. stavcima 5., 7. i 8.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Timovi za potporu upravljanju migracijama mogu se rasporediti, na zahtjev države članice ili na inicijativu Agencije i uz suglasnost dotične države članice, kako bi toj državi članici pružili tehničko i operativno pojačanje, posebno u žarišnim područjima i kontroliranim centrima.

Ako je država članica suočena s nerazmjernim migracijskim izazovima u određenim žarišnim područjima na vanjskim granicama koje obilježavaju veliki priljevi mješovitih migracijskih tokova, ona može zatražiti tehničko i operativno pojačanje u obliku timova za potporu upravljanju migracijama. Ta država članica podnosi zahtjev za pojačanje i ocjenu svojih potreba Agenciji i drugim relevantnim agencijama Unije, posebno [Agenciji Europske unije za azil] i Europolu.

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica iz prvog stavka Komisiji podnosi zahtjev za pojačanje timova za potporu upravljanju migracijama i procjenu svojih potreba. Na temelju procjene potreba te države članice Komisija prema potrebi prosljeđuje zahtjev Agenciji, [Agenciji Europske unije za azil], Europolu ili drugim relevantnim agencijama Unije.

Briše se.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Relevantne agencije Unije ocjenjuju zahtjev države članice za pojačanje i procjenu njezinih potreba te uz koordinaciju Komisije utvrđuju potrebne mjere, uključujući raspoređivanje tehničke opreme, koje se usuglašavaju s dotičnom državom članicom.

2.  Izvršni direktor u suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije ocjenjuje zahtjev države članice za pojačanje i procjenu njezinih potreba kako bi utvrdio sveobuhvatan paket za pojačanje koji obuhvaća različite aktivnosti koje koordiniraju relevantne agencije Unije i koje se usuglašavaju s dotičnom državom članicom.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija u suradnji s državom članicom domaćinom i relevantnim agencijama Unije utvrđuje uvjete suradnje za raspoređivanje timova za potporu upravljanju migracijama i raspoređivanje tehničke opreme te je odgovorna za koordinaciju aktivnosti tih timova.

3.  Komisija u suradnji s državom članicom domaćinom i relevantnim agencijama uspostavlja uvjete suradnje u žarišnom području i odgovorna je za koordinaciju aktivnosti timova za potporu upravljanju migracijama.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tehničko i operativno pojačanje koje, uz puno poštovanje temeljnih prava, osiguravaju timovi za potporu upravljanju migracijama može uključivati:

4.  Tehničko i operativno pojačanje koje osiguravaju timovi europske granične i obalne straže, europski timovi za intervencije vraćanja te stručnjaci iz osoblja Agencije u okviru timova za potporu upravljanju migracijama može uključivati:

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje pomoći prilikom provjere državljana trećih zemalja pristiglih na vanjske granice, uključujući njihovu identifikaciju, registraciju i ispitivanje te na zahtjev države članice uzimanje otisaka prstiju državljana trećih zemalja, sigurnosne provjere i pružanje informacija o svrsi tih postupaka;

(a)  pružanje pomoći prilikom provjere državljana trećih zemalja pristiglih na vanjske granice uz puno poštovanje temeljnih prava, uključujući njihovu identifikaciju, registraciju i ispitivanje te na zahtjev države članice uzimanje otisaka prstiju državljana trećih zemalja i pružanje informacija o svrsi tih postupaka;

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje osnovnih informacija osobama koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu i njihovo upućivanje na nadležna nacionalna tijela dotične države članice ili stručnjake koje je rasporedila [Agencija Europske unije za azil];

(b)  pružanje osnovnih informacija osobama koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu i njihovo upućivanje na nadležna nacionalna tijela dotične države članice ili [Agenciju Europske unije za azil];

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tehničku i operativnu pomoć u postupku vraćanja, uključujući pripremu odluka o vraćanju, pribavljanje putnih isprava, pripremu i organizaciju operacija vraćanja, uključujući u pogledu dobrovoljnog povratka;

(c)  tehničku i operativnu pomoć u području vraćanja, uključujući pripremu i organizaciju operacija vraćanja.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  potrebnu tehničku opremu.

Briše se.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Agencija surađuje s [Agencijom Europske unije za azil] radi olakšavanja mjera za upućivanje postupku za međunarodnu zaštitu i, za državljane trećih zemalja čiji je zahtjev za međunarodnu zaštitu odbijen putem konačne odluke, postupku vraćanja.

Briše se.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Timovi za potporu upravljanju migracijama prema potrebi uključuju osoblje stručno u području zaštite djece, trgovine ljudima, zaštite temeljnih prava i zaštite od progona na rodnoj osnovi.

6.  Timovi za potporu upravljanju migracijama prema potrebi uključuju osoblje stručno u području zaštite djece, trgovanja ljudima, zaštite od progona na rodnoj osnovi i/ili temeljnih prava.

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na temelju rezultata procjene osjetljivosti ili ako se dijelu granice ili više dijelova vanjske granice dodijeli kritična razina učinka te uzimajući u obzir relevantne elemente u planovima države članice za nepredviđene događaje, analizu rizika Agencije i analitički sloj europske slike stanja izvršni direktor dotičnoj državi članici preporučuje pokretanje i provedbu zajedničkih operacija ili brzih intervencija na granicama ili drugih relevantnih mjera Agencije kako je utvrđeno u članku 37.

1.  Na temelju rezultata procjene osjetljivosti te uzimajući u obzir relevantne elemente u planovima države članice za nepredviđene događaje, analizu rizika Agencije i analitički sloj europske slike stanja izvršni direktor dotičnoj državi članici može preporučiti pokretanje i provedbu zajedničkih operacija ili brzih intervencija na granicama ili drugih relevantnih mjera Agencije kako je utvrđeno u članku 37.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dotična država članica odgovara na preporuku izvršnog direktora u roku od pet radnih dana. U slučaju negativnog odgovora u pogledu predloženih mjera država članica dostavlja i obrazloženja za takav odgovor. Izvršni direktor bez odlaganja obavješćuje Komisiju o predloženim mjerama i obrazloženjima za negativni odgovor kako bi se procijenilo je li potrebno hitno djelovanje u skladu s člankom 43.

2.  Dotična država članica odgovara na preporuku izvršnog direktora u roku od pet radnih dana. U slučaju negativnog odgovora u pogledu predloženih mjera država članica dostavlja i obrazloženja za takav odgovor. Izvršni direktor bez odlaganja obavješćuje Komisiju o predloženim mjerama i obrazloženjima za negativni odgovor kako bi se procijenilo je li potrebno daljnje djelovanje.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija, nakon savjetovanja s Agencijom, može bez odgađanja donijeti odluku u obliku provedbenog akta u skladu s postupkom iz članka 117. stavka 3. kojom se utvrđuju mjere za ublažavanje tih rizika, a koje treba provesti Agencija, i kojom se zahtijeva da dotična država članica surađuje s Agencijom u provedbi tih mjera.

Vijeće na temelju prijedloga Komisije može bez odgađanja donijeti odluku u obliku provedbenog akta kojom se utvrđuju mjere za ublažavanje tih rizika, a koje treba provesti Agencija, i kojom se zahtijeva da dotična država članica surađuje s Agencijom u provedbi tih mjera. Komisija se prije podnošenja prijedloga savjetuje s Agencijom.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija na temelju valjano utemeljenih, krajnje hitnih razloga koji se odnose na funkcioniranje schengenskog područja bez odgađanja donosi primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 117. stavka 4.

Briše se.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako situacija zahtijeva hitno djelovanje, Europski parlament i Vijeće obavješćuju se bez odgađanja o toj situaciji te o svim naknadnim mjerama i odlukama donesenima s tim u vezi.

2.  Ako situacija zahtijeva hitno djelovanje, Europski parlament obavješćuje se bez odgađanja o toj situaciji te o svim naknadnim mjerama i odlukama donesenima s tim u vezi.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Radi ublažavanja rizika od ugrožavanja schengenskog područja, odlukom Komisije iz stavka 1. predviđa se da Agencija poduzima jednu ili više sljedećih mjera:

3.  Radi ublažavanja rizika od ugrožavanja schengenskog područja, odlukom Vijeća iz stavka 1. predviđa se da Agencija poduzima jednu ili više sljedećih mjera:

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  organizaciju i koordinaciju brzih intervencija na granicama i raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže;

(a)  organizaciju i koordinaciju brzih intervencija na granicama i raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže, uključujući timove iz snaga za brzu reakciju za brze intervencije na granicama;

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže u okviru timova za potporu upravljanju migracijama, osobito u žarišnim područjima;

(b)  raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže u okviru timova za potporu upravljanju migracijama, u žarišnim područjima;

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U roku od dva radna dana od datuma donošenja odluke Komisije iz stavka 1. izvršni direktor:

4.  U roku od dva radna dana od datuma donošenja odluke Vijeća iz stavka 1. izvršni direktor:

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podnosi nacrt operativnog plana dotičnim državama članicama.

(b)  sastavlja nacrt operativnog plana i podnosi ga dotičnim državama članicama.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Izvršni direktor i dotična država članica sastavljaju operativni plan u roku od dva radna dana od datuma njegova podnošenja.

5.  Izvršni direktor i dotična država članica dogovaraju se oko operativnog plana u roku od dva radna dana od datuma njegova podnošenja.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Agencija bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od pet radnih dana od uspostave operativnog plana, raspoređuje potrebno operativno osoblje iz stalnih snaga europske granične i obalne straže iz članka 55. za praktičnu provedbu mjera utvrđenih u odluci Komisije iz stavka 1. ovog članka. Dodatni timovi raspoređuju se prema potrebi u drugoj fazi, a u svakom slučaju u roku od sedam radnih dana od raspoređivanja prvih timova koji su raspoređeni u operativnom području.

6.  Agencija bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od pet radnih dana od uspostave operativnog plana, raspoređuje potrebno operativno osoblje iz stalnih snaga europske granične i obalne straže iz članka 55. za praktičnu provedbu mjera utvrđenih u odluci Vijeća iz stavka 1. ovog članka. Dodatni timovi raspoređuju se prema potrebi u drugoj fazi, a u svakom slučaju u roku od sedam radnih dana od raspoređivanja prvih timova koji su raspoređeni u operativnom području.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 7. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 10 radnih dana od uspostave operativnog plana, raspoređuje potrebnu tehničku opremu za praktičnu provedbu mjera utvrđenih u odluci Komisije iz stavka 1.

Agencija bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 10 radnih dana od uspostave operativnog plana, raspoređuje potrebnu tehničku opremu za praktičnu provedbu mjera utvrđenih u odluci Vijeća iz stavka 1.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Dotična država članica mora poštovati odluku Komisije iz stavka 1. U tu svrhu ona odmah surađuje s Agencijom te poduzima potrebno djelovanje, osobito izvršavanjem obveza iz članaka 44., 83. i 84., kako bi olakšala provedbu te odluke i praktičnu provedbu mjera utvrđenih u toj odluci i u operativnom planu.

8.  Dotična država članica mora poštovati odluku Vijeća iz stavka 1. U tu svrhu ona odmah surađuje s Agencijom te poduzima potrebno djelovanje, osobito izvršavanjem obveza iz članaka 44., 83. i 84., kako bi olakšala provedbu te odluke i praktičnu provedbu mjera utvrđenih u toj odluci i u operativnom planu koji je dogovoren s izvršnim direktorom.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 9. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako dotična država članica ne postupi u skladu s odlukom Komisije iz stavka 1. u roku od 30 dana i ne surađuje s Agencijom u skladu sa stavkom 8. ovog članka, Komisija može pokrenuti postupak predviđen člankom 29. Uredbe (EU) 2016/399.

Komisija prati provedbu mjera utvrđenih u odluci Vijeća iz stavka 1. i djelovanja koja Agencija provodi u tu svrhu. Ako dotična država članica ne postupi u skladu s odlukom Vijeća iz stavka 1. u roku od 30 dana i ne surađuje s Agencijom u skladu sa stavkom 8. ovog članka, Komisija može pokrenuti postupak predviđen člankom 29. Uredbe (EU) 2016/399.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijekom raspoređivanja timova za upravljanje granicama, timova za vraćanje i timova za potporu upravljanju migracijama država članica domaćin tim timovima izdaje upute u skladu s operativnim planom.

1.  Tijekom raspoređivanja timova za upravljanje granicama, timova za vraćanje i timova za potporu upravljanju migracijama država članica domaćin ili, u slučaju suradnje s trećom zemljom u skladu sa sporazumom o statusu, dotična treća zemlja izdaje upute u skladu s operativnim planom.

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Preko svojeg koordinatora Agencija može državi članici domaćinu prenijeti svoje stavove o uputama izdanima timovima. U tom slučaju država članica domaćin uzima te stavove u obzir i postupa u skladu s njima u mjeri u kojoj je to moguće.

2.  Preko svojeg koordinatora Agencija može državi članici domaćinu prenijeti svoje stavove o uputama izdanima timovima, uključujući u pogledu zaštite, poštovanja i promicanja temeljnih prava. U tom slučaju država članica domaćin uzima te stavove u obzir i postupa u skladu s njima u mjeri u kojoj je to moguće.

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti članovi timova moraju u potpunosti poštovati temeljna prava, uključujući pristup postupcima azila, i ljudsko dostojanstvo. Sve mjere koje poduzmu pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti moraju biti proporcionalne ciljevima koji se tim mjerama nastoje ostvariti. Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti ne smiju diskriminirati osobe na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

4.  Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti članovi timova potpuno poštuju temeljna prava, uključujući pristup postupcima azila i ljudsko dostojanstvo i posebnu pozornost posvećuju ranjivim osobama. Sve mjere koje poduzmu pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti moraju biti proporcionalne ciljevima koji se tim mjerama nastoje ostvariti. Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti ne smiju diskriminirati osobe na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije u skladu s člankom 21. Povelje.

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Članovi timova koji nisu članovi statutarnog osoblja Agencije i dalje podliježu stegovnim mjerama svoje matične države članice. Matična država članica predviđa odgovarajuće stegovne ili druge mjere u skladu s nacionalnim pravom za slučaj povreda temeljnih prava ili obveza međunarodne zaštite tijekom odvijanja zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama.

5.  Članovi timova koji nisu članovi statutarnog osoblja Agencije i dalje podliježu stegovnim mjerama svoje matične države članice. Matična država članica predviđa odgovarajuće stegovne ili druge mjere u skladu s nacionalnim pravom za slučaj povreda temeljnih prava ili obveza međunarodne zaštite tijekom odvijanja svih operacija ili intervencija.

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  troškove povezane s tehničkom opremom Agencije.

(f)  troškove povezane s tehničkom opremom Agencije, uključujući opremu za traganje i spašavanje.

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uz prethodno odobrenje Komisije, Upravni odbor utvrđuje i prema potrebi ažurira detaljna pravila o plaćanju troškova osoblja raspoređenog kratkoročno u skladu s člankom 58. Detaljna pravila temelje se na pojednostavnjenim mogućnostima financiranja u mjeri u kojoj je to moguće. Kad je to relevantno, Upravni odbor nastoji osigurati usklađenost s pravilima koja se primjenjuju na naknadu troškova službenih putovanja članova statutarnog osoblja.

2.  Uz prethodno odobrenje Komisije, Upravni odbor utvrđuje i prema potrebi ažurira detaljna pravila o plaćanju troškova osoblja raspoređenog kratkoročno u skladu s člankom 58. Prije godišnjeg plaćanja može se odobriti predujam u skladu s člankom 61. Detaljna pravila temelje se na pojednostavnjenim mogućnostima financiranja u mjeri u kojoj je to moguće. Upravni odbor nastoji osigurati usklađenost s pravilima koja se primjenjuju na naknadu troškova službenih putovanja članova statutarnog osoblja.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor prekida aktivnosti Agencije ako uvjeti za provedbu tih aktivnosti više nisu ispunjeni. Izvršni direktor prije takvog prekida o tome obavješćuje dotičnu državu članicu.

1.  Izvršni direktor prekida aktivnosti Agencije ako uvjeti za provedbu tih aktivnosti više nisu ispunjeni, uključujući kada surađuje s trećim zemljama. Izvršni direktor prije takvog prekida o tome obavješćuje dotičnu državu članicu.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice koje sudjeluju u zajedničkoj operaciji, brzoj intervenciji na granicama ili raspoređivanju tima za potporu upravljanju migracijama mogu zatražiti od izvršnog direktora da prekine tu zajedničku operaciju, brzu intervenciju na granicama ili raspoređivanje tima za potporu upravljanju migracijama.

2.  Države članice koje sudjeluju u bilo kojoj operativnoj aktivnosti agencije mogu zatražiti od izvršnog direktora da prekine tu operativnu aktivnost.

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Izvršni direktor, nakon što se savjetuje sa službenikom za temeljna prava i o tome obavijesti dotičnu državu članicu, opoziva financiranje zajedničke operacije, brze intervencije na granicama, pilot-projekta, raspoređivanja tima za potporu upravljanju migracijama, operacije vraćanja, intervencije vraćanja ili radnog dogovora, ili u cijelosti ili djelomično suspendira ili prekida te aktivnosti, ako smatra da je došlo do kršenja temeljnih prava ili obveza međunarodne zaštite koje su po svojoj naravi ozbiljne ili će se vjerojatno nastaviti. Izvršni direktor obavješćuje Upravni odbor o takvoj odluci.

4.  Izvršni direktor, nakon što se savjetuje sa službenikom za temeljna prava i o tome obavijesti dotičnu državu članicu, opoziva financiranje zajedničke operacije, brze intervencije na granicama, pilot-projekta, raspoređivanja tima za potporu upravljanju migracijama, operacije vraćanja, intervencije vraćanja ili radnog dogovora, odnosno u cijelosti ili djelomično suspendira ili prekida te aktivnosti, ako smatra da je došlo do kršenja temeljnih prava ili obveza međunarodne zaštite koje su po svojoj naravi ozbiljne ili će se vjerojatno nastaviti. Takva se odluka donosi na temelju objektivnih kriterija. Izvršni direktor obavješćuje Upravni odbor o takvoj odluci. Pri donošenju takve odluke izvršni direktor, među ostalim, u obzir uzima relevantne informacije, poput broja i sadržaja registriranih pritužbi, izvješća o ozbiljnim incidentima, izvješća časnika za vezu i koordinatora upućenih u državu članicu domaćina te drugih relevantnih međunarodnih organizacija, informacije iz institucija, tijela, ureda i agencija Unije u područjima obuhvaćenim ovom Uredbom.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U slučaju da izvršni direktor odluči suspendirati ili prekinuti raspoređivanje tima za potporu upravljanju migracijama koje provodi Agencija, o toj odluci obavješćuje druge relevantne agencije koje su aktivne u tom žarišnom području ili kontroliranom centru.

5.  U slučaju da izvršni direktor odluči suspendirati ili prekinuti raspoređivanje tima za potporu upravljanju migracijama koje provodi Agencija, o toj odluci obavješćuje druge relevantne agencije koje su aktivne u tom žarišnom području.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršni direktor ocjenjuje rezultate zajedničkih operacija, brzih intervencija na granicama, pilot-projekata, raspoređivanja timova za potporu upravljanju migracijama i operativne suradnje s trećim zemljama. On u roku od 60 dana od završetka tih aktivnosti Upravnom odboru dostavlja detaljna izvješća o evaluaciji zajedno s opažanjima službenika za temeljna prava. Izvršni direktor s ciljem povećanja kvalitete, koherentnosti i učinkovitosti budućih aktivnosti izrađuje sveobuhvatnu usporednu analizu tih rezultata te je uključuje u godišnje izvješće o aktivnostima Agencije.

Izvršni direktor ocjenjuje rezultate svih operativnih aktivnosti i pilot-projekata Agencije. On u roku od 60 dana od završetka tih aktivnosti Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Upravnom odboru dostavlja detaljna izvješća o evaluaciji zajedno s opažanjima službenika za temeljna prava. Izvršni direktor s ciljem povećanja kvalitete, koherentnosti i učinkovitosti budućih aktivnosti izrađuje sveobuhvatnu usporednu analizu tih rezultata te je uključuje u godišnje izvješće o aktivnostima Agencije.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pogledu vraćanja, Agencija, poštujući temeljna prava i opća načela prava Unije te međunarodno pravo, uključujući zaštitu izbjeglica i prava djeteta, osobito:

1.  Ne preispitujući utemeljenost odluka o vraćanju koje su i dalje u isključivoj nadležnosti država članica, u pogledu vraćanja, Agencija, poštujući temeljna prava, opća načela prava Unije i međunarodno pravo, uključujući zaštitu izbjeglica, poštovanje načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja i prava djeteta:

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pruža državama članicama tehničku i operativnu pomoć pri vraćanju državljana trećih zemalja, uključujući pripremu odluka o vraćanju, identifikaciju državljana trećih zemalja i druge aktivnosti država članica prije vraćanja i povezane s vraćanjem, uključujući dobrovoljne odlaske, s ciljem postizanja integriranog sustava upravljanja vraćanjem među nadležnim tijelima država članica, uz sudjelovanje relevantnih tijela trećih zemalja i drugih relevantnih dionika;

(a)  pruža državama članicama koje to izričito zatraže tehničku i operativnu pomoć pri vraćanju vraćenika, uključujući pružanje pomoći u prikupljanju informacija u svrhu odluka o vraćanju, identifikacije vraćenika i dobivanja putnih isprava, među ostalim u sklopu konzularne suradnje, ne otkrivajući informacije o tome je li podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu ili druge informacije koje nisu relevantne za izvršenje vraćanja dotičnih vraćenika i druge aktivnosti država članica prije vraćanja i povezane s vraćanjem; organizira i koordinira operacije vraćanja i pruža potporu pri dobrovoljnim odlascima u suradnji s državama članicama, s ciljem postizanja integriranog sustava upravljanja vraćanjem među nadležnim tijelima država članica, uz sudjelovanje relevantnih tijela trećih zemalja i drugih relevantnih dionika;

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  na tehničkoj i operativnoj razini koordinira potpomognuta dobrovoljna vraćanja iz država članica, pružanjem pomoći prije polaska, tijekom putovanja te nakon dolaska, pri čemu u obzir uzima potrebe ranjivih migranta i surađuje s Međunarodnom organizacijom za migracije;

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama koje se suočavaju s izazovima u pogledu vraćanja ili migracijskog pritiska, među ostalim raspoređivanjem timova za upravljanje migracijama;

(b)  pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama koje se suočavaju s izazovima u pogledu njihovih sustava vraćanja;

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razvija referentni model sustava za upravljanje predmetima vraćanja i tako propisuje strukturu nacionalnih sustava za upravljanje vraćanjem, te državama članicama pruža tehničku i operativnu pomoć u razvoju nacionalnih sustava za upravljanje vraćanjem koji su usklađeni s modelom;

[(c)  razvija, uz savjetovanje sa službenikom za temeljna prava i savjetodavnim forumom, referentni model sustava za upravljanje predmetima vraćanja i tako propisuje strukturu nacionalnih sustava za upravljanje vraćanjem, te državama članicama pruža tehničku i operativnu pomoć u razvoju nacionalnih sustava za upravljanje vraćanjem koji su usklađeni s modelom;]

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  razvija središnji sustav i komunikacijsku infrastrukturu između nacionalnih sustava država članica za upravljanje vraćanjem i središnjeg sustava, upravlja tim sustavom i infrastrukturom te pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama u povezivanju s komunikacijskom strukturom;

(d)  razvija i održava aplikaciju IRMA kao platformu i komunikacijsku infrastrukturu između nacionalnih sustava država članica za upravljanje vraćanjem i platforme, upravlja tim sustavom i infrastrukturom te pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama u povezivanju s komunikacijskom strukturom;

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama u identifikaciji državljana trećih zemalja i pribavljanju putnih isprava, uključujući putem konzularne suradnje, ne otkrivajući je li podnesen zahtjev za pružanje međunarodne zaštite; organizira i koordinira operacije vraćanja i pruža potporu dobrovoljnim odlascima u suradnji s državama članicama;

Briše se.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tehnička i operativna pomoć iz stavka 1. točke (b) uključuje aktivnosti za pomoć državama članicama u pogledu postupaka vraćanja koje provode nadležna nacionalna tijela, posebno pružanjem:

2.  Tehnička i operativna pomoć iz stavka 1. točke (b) uključuje aktivnosti za pomoć državama članicama u pogledu postupaka vraćanja koje provode nadležna nacionalna tijela posebno:

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  usluga usmenog prevođenja;

(a)  pružanjem usluga usmenog prevođenja;

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  praktičnih informacija, analiza i preporuka o trećim zemljama vraćanja relevantnih za provedbu ove Uredbe, u suradnji s, kada je to prikladno, drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, uključujući EASO;

(b)  pružanjem praktičnih informacija i preporuka o trećim zemljama vraćanja relevantnih za provedbu ove Uredbe, u suradnji s, kada je to prikladno, drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, uključujući [Agenciju Europske unije za azil] i Agenciju Europske unije za temeljna prava;

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  savjeta te tehničke i operativne pomoći u provedbi i upravljanju postupcima vraćanja u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, uključujući u pripremi odluka o vraćanju, identifikaciji i pribavljanju putnih isprava;

Briše se.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  savjeta i pomoći u vezi s mjerama koje su potrebne kako bi se osiguralo da su vraćenici dostupni u svrhu vraćanja i da se spriječi njihov bijeg, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ i međunarodnim pravom;

(d)  pružanjem savjeta i pomoći u vezi s mjerama koje poduzimaju države članice i koje su zakonite, razmjerne i potrebne kako bi se osiguralo da su vraćenici dostupni u svrhu vraćanja i da se spriječi njihov bijeg te pružanjem savjeta o alternativama zadržavanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ i međunarodnim pravom;

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  opreme, kapaciteta i stručnog znanja za provedbu odluka o vraćanju i za identifikaciju državljana trećih zemalja.

(e)  osiguranjem opreme, kapaciteta i stručnog znanja za provedbu odluka o vraćanju i za identifikaciju državljana trećih zemalja.

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija može iznimno primati bespovratna sredstva iz sredstava Unije namijenjenih aktivnostima vraćanja u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju. Agencija osigurava da se u njezinim sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava s državama članicama svaka financijska potpora uvjetuje potpunim poštovanjem Povelje.

Briše se.

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija razvija i primjenjuje informacijske sustave i softverske aplikacije te upravlja tim sustavima i aplikacijama koji u okviru europske granične i obalne straže omogućuju razmjenu klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka u svrhu vraćanja te razmjenu osobnih podataka iz članaka od 87. do 89. u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/444, Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/443 i [Uredbom (EZ) br. 45/2001].

Agencija razvija i primjenjuje informacijske sustave i softverske aplikacije te upravlja tim sustavima i aplikacijama koji u okviru europske granične i obalne straže omogućuju razmjenu klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka u svrhu vraćanja te razmjenu osobnih podataka iz članaka od 87. do 89. u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/444, Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/443 i Uredbom (EU) 2018/1725.

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Konkretno, Agencija uspostavlja, upotrebljava i održava središnji sustav za obradu svih informacija i podataka koje automatski dostavljaju nacionalni sustavi država članica za upravljanje vraćanjem, a koji su potrebni Agenciji za pružanje tehničke i operativne pomoći u skladu s člankom 49.

Konkretno, Agencija upotrebljava i održava aplikaciju IRMA kao platformu za obradu svih informacija i podataka koje dostavljaju nacionalni sustavi država članica za upravljanje vraćanjem, a koji su potrebni Agenciji za pružanje tehničke i operativne pomoći u skladu s člancima 49., 51. i 54.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne preispitujući utemeljenost odluka o vraćanju, Agencija pruža tehničku i operativnu pomoć i osigurava koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja, među ostalim unajmljivanjem zrakoplova za potrebe takvih operacija ili organiziranjem vraćanja na redovnim letovima. Agencija može na vlastitu inicijativu koordinati ili organizirati operacije vraćanja.

1.  Ne preispitujući utemeljenost odluka o vraćanju, koje su i dalje u isključivoj nadležnosti država članica, Agencija pruža tehničku i operativnu pomoć i osigurava koordinaciju ili organizaciju kako bi se mogle provesti operacije vraćanja. Agencija može na vlastitu inicijativu uz suglasnost dotične države članice koordinati ili organizirati operacije vraćanja u skladu s člankom 7. stavkom 2.

 

Kad pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama za organizaciju vraćanja vraćenika, Agencija preko svojeg koordinatora provjerava jesu li svi državljani trećih zemalja koji se ukrcavaju na letove koje organizira i koordinira Agencija zaprimili konačnu odluku o vraćanju. Države članice dostavljaju Agenciji kopiju odluke o vraćanju za svakog vraćenika kojeg je potrebno vratiti uz tehničku i operativnu pomoć Agencije.

 

Agencija ne koordinira, organizira niti predlaže operacije vraćanja u treće zemlje ako je utvrđen rizik od povrede temeljnih prava ili ozbiljnih nedostataka u relevantnim sustavima i postupcima građanskog i kaznenog prava. To se među ostalim utvrđuje na temelju provjerenih izvješća službenika za temeljna prava.

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice jednom mjesečno dostavljaju operativne podatke o vraćanju koji su Agenciji potrebni za procjenu potreba u području vraćanja te obavješćuju Agenciju o svojem indikativnom planiranju broja vraćenika i trećih zemalja vraćanja, u oba slučaja u vezi s relevantnim nacionalnim operacijama vraćanja, te o svojim potrebama za pomoći ili koordinacijom koje osigurava Agencija. Agencija sastavlja i održava mobilni operativni plan kako bi državama članicama koje to zatraže osigurala potrebnu operativnu pomoć i pojačanja, uključujući putem tehničke opreme. Agencija može na temelju procjene potreba i na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice u mobilni operativni plan uključiti datume i odredišta operacija vraćanja koje smatra potrebnima. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o načinu djelovanja mobilnog operativnog plana.

2.  Države članice preko sustava iz članka 50. stavka 1. dostavljaju operativne podatke o vraćanju koji su Agenciji potrebni za procjenu potreba u području vraćanja te obavješćuju Agenciju o svojem indikativnom planiranju broja vraćenika i trećih zemalja vraćanja, u oba slučaja u vezi s relevantnim nacionalnim operacijama vraćanja, te o svojim potrebama za pomoći ili koordinacijom koje osigurava Agencija. Agencija sastavlja i održava mobilni operativni plan kako bi državama članicama koje to zatraže osigurala potrebnu operativnu pomoć i pojačanja, među ostalim preko tehničke opreme. Agencija može na temelju procjene potreba i na vlastitu inicijativu uz suglasnost dotične države članice i u skladu s člankom 7. stavkom 2. ili na zahtjev države članice u mobilni operativni plan uključiti datume i odredišta operacija vraćanja koje smatra potrebnima. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o načinu djelovanja mobilnog operativnog plana. Agencija preko svojeg koordinatora provjerava jesu li svi vraćenici koji su se ukrcali na povratne letove koje organizira i koordinira Agencija zaprimili konačnu odluku o vraćanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ.

 

Operativne planove za sve operacije i intervencije vraćanja koje podupire i koordinira Agencija u svim operacijama i intervencijama vraćanja usuglašavaju Agencija, države članice sudionice i treće zemlje sudionice, na prijedlog izvršnog direktora, te su oni za njih obvezujući. Operativni planovi obuhvaćaju sve aspekte potrebne za provedbu operacije vraćanja, uključujući među ostalim, postupke za praćenje, izvješćivanje i mehanizme za podnošenje pritužbi te detaljne odredbe o provedbi mjera za zaštitu temeljnih prava i vladavine prava, uz pozivanje na odgovarajuće standarde i kodekse ponašanja.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija može pružiti tehničku i operativnu pomoć i, bilo na zahtjev država članica sudionica ili na vlastitu inicijativu, osigurati koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja, za što treće zemlje vraćanja osiguravaju prijevozna sredstva i pratitelje za prisilno vraćanje („operacije vraćanja preuzimanjem”). Države članice sudionice i Agencija osiguravaju poštovanje temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja te jamče proporcionalnu upotrebu mjera prisile tijekom cjelokupne operacije vraćanja. Tijekom cjelokupne operacije vraćanja do dolaska u treću zemlju vraćanja prisutni su najmanje jedan predstavnik države članice i jedan promatrač prisilnog vraćanja iz skupine uspostavljene u skladu s člankom 52. ili iz nacionalnog sustava praćenja države članice sudionice.

3.  Agencija može pružiti tehničku i operativnu pomoć i može također, bilo na zahtjev država članica sudionica bilo na vlastitu inicijativu uz suglasnost dotične države članice i u skladu s člankom 7. stavkom 2., osigurati koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja, za što treće zemlje vraćanja osiguravaju prijevozna sredstva i pratitelje za prisilno vraćanje („operacije vraćanja preuzimanjem”). Države članice sudionice i Agencija osiguravaju poštovanje temeljnih prava, načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja te jamče proporcionalnu upotrebu mjera prisile i dostojanstvo vraćenika tijekom cjelokupne operacije vraćanja. Tijekom cjelokupne operacije vraćanja do dolaska u treću zemlju vraćanja prisutni su najmanje jedan predstavnik države članice i jedan promatrač prisilnog vraćanja iz skupine uspostavljene u skladu s člankom 52. ili iz nacionalnog sustava praćenja države članice sudionice.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka se operacija vraćanja prati u skladu s člankom 8. stavkom 6. Direktive 2008/115/EZ. Promatrač prisilnog vraćanja na temelju objektivnih i transparentnih kriterija provodi praćenje operacija prisilnog vraćanja koje obuhvaća cjelovitu operaciju vraćanja od faze prije polaska do izručenja vraćenika u treću zemlju vraćanja. Promatrač prisilnog vraćanja podnosi izvješće o svakoj operaciji prisilnog vraćanja izvršnom direktoru, službeniku za temeljna prava te nadležnim nacionalnim tijelima svih država članica uključenih u predmetnu operaciju. U slučaju potrebe, odgovarajuće daljnje postupanje osigurava izvršni direktor odnosno nadležna nacionalna tijela.

Svaka se operacija vraćanja prati u skladu s člankom 8. stavkom 6. Direktive 2008/115/EZ. Promatrač prisilnog vraćanja na temelju objektivnih i transparentnih kriterija provodi praćenje operacija prisilnog vraćanja koje obuhvaća cjelovitu operaciju vraćanja od faze prije polaska do izručenja vraćenika u treću zemlju vraćanja. Promatrač prisilnog vraćanja podnosi izvješće o svakoj operaciji prisilnog vraćanja izvršnom direktoru, službeniku za temeljna prava, nadležnim nacionalnim tijelima svih država članica uključenih u predmetnu operaciju i po potrebi Europskom ombudsmanu. U slučaju potrebe, odgovarajuće daljnje postupanje osigurava izvršni direktor odnosno nadležna nacionalna tijela.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Agencija ima razloga za zabrinutost u vezi s poštovanjem temeljnih prava tijekom operacije vraćanja, o tome obavješćuje države članice sudionice i Komisiju.

Ako Agencija ima razloga za zabrinutost u vezi s poštovanjem temeljnih prava tijekom operacije vraćanja, o tome obavješćuje države članice sudionice, Komisiju, Agenciju Europske unije za temeljna prava i po potrebi Europskog ombudsmana.

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor ocjenjuje rezultate operacija vraćanja i svakih šest mjeseci Upravnom odboru dostavlja detaljno izvješće o evaluaciji koje obuhvaća sve operacije vraćanja izvršene u prethodnom semestru, zajedno s opažanjima službenika za temeljna prava. Izvršni direktor sastavlja sveobuhvatnu usporednu analizu tih rezultata kako bi povećao kvalitetu, koherentnost i djelotvornost budućih operacija vraćanja. Izvršni direktor tu analizu uključuje u godišnje izvješće o aktivnostima Agencije.

6.  Izvršni direktor ocjenjuje rezultate operacija vraćanja i svakih šest mjeseci Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Upravnom odboru dostavlja detaljno izvješće o evaluaciji koje obuhvaća sve operacije vraćanja izvršene u prethodnom semestru, zajedno s opažanjima službenika za temeljna prava. Izvršni direktor sastavlja sveobuhvatnu usporednu analizu tih rezultata kako bi povećao kvalitetu, koherentnost i djelotvornost budućih operacija vraćanja. Izvršni direktor tu analizu uključuje u godišnje izvješće o aktivnostima Agencije.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Agencija financira ili sufinancira operacije vraćanja iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju, dajući prednost onim operacijama koje provodi više država članica ili koje se provode u žarišnim područjima ili kontroliranim centrima.

7.  Agencija financira operacije vraćanja iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju, dajući prednost onim operacijama koje provodi više država članica ili koje se provode u žarišnim područjima.

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija, nakon savjetovanja sa službenikom za temeljna prava, iz nadležnih tijela uspostavlja skupinu promatrača prisilnog vraćanja koji provode aktivnosti praćenja prisilnog vraćanja u skladu s člankom 8. stavkom 6. Direktive 2008/115/EZ i koji su osposobljeni u skladu s člankom 62. ove Uredbe.

1.  Agencija, nakon što propisno u obzir uzme preporuke službenika za temeljna prava, kao dio stalnih snaga europske granične i obalne straže iz članka 55. i nadležnih tijela uspostavlja skupinu promatrača prisilnog vraćanja koji provode aktivnosti praćenja prisilnog vraćanja u skladu s člankom 8. stavkom 6. Direktive 2008/115/EZ i koji su osposobljeni u skladu s člankom 62. ove Uredbe. Promatrači prisilnog vraćanja izvješćuju Agenciju, kao i njezina službenika za temeljna prava.

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora utvrđuje profil i broj promatrača prisilnog vraćanja koji se stavljaju na raspolaganje toj skupini. Jednak se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnih brojeva. Države članice dužne su doprinijeti skupini imenovanjem promatrača prisilnog vraćanja koji odgovaraju utvrđenom profilu. U skupinu se uključuju promatrači prisilnog vraćanja koji su posebno osposobljeni za zaštitu djece.

2.  Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora i u suradnji s Agencijom za temeljna prava utvrđuje profil i broj promatrača prisilnog vraćanja koji se stavljaju na raspolaganje toj skupini, uzimajući u obzir broj stručnjaka za vraćanje i pratitelja za prisilno vraćanje dostupnih Agenciji za pomoć pri operacijama i intervencijama vraćanja. Jednak se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnih brojeva. Države članice dužne su doprinijeti skupini imenovanjem promatrača prisilnog vraćanja koji odgovaraju utvrđenom profilu. U skupinu se uključuju promatrači prisilnog vraćanja koji su posebno osposobljeni za zaštitu djece.

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Promatrači prisilnog vraćanja tijekom operacije vraćanja ili intervencije vraćanja i dalje podliježu stegovnim mjerama svoje matične države članice.

5.  Promatrači prisilnog vraćanja tijekom operacije vraćanja ili intervencije vraćanja i dalje podliježu stegovnim mjerama svoje matične države članice.

 

Nakon što je Agencija, po utvrđivanju profila i broja promatrača prisilnog vraćanja, uspostavila skupinu promatrača prisilnog vraćanja, ona Vijeću Europe i njegovim promatračima prisilnog vraćanja u okviru Odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja povjerava provedbu provjera na terenu na odabranom uzorku od najviše 20 % operacija vraćanja koje provodi ili omogućuje Agencija. Promatrači prisilnog vraćanja Vijeća Europe sastavljaju izvješće nakon svake provjere na terenu. Od prikupljenih informacija Vijeće Europe sastavlja godišnje izvješće o evaluaciji koje se dostavlja izvršnom direktoru, Upravnom odboru Agencije, službeniku za temeljna prava i savjetodavnom forumu, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Vijeće Europe svake godine od Agencije dobiva odgovarajuća sredstva za evaluaciju skupine promatrača prisilnog vraćanja Agencije. Rezultati godišnjeg izvješća o evaluaciji uzimaju se u obzir pri evaluaciji ove Uredbe u skladu s člankom 116.

 

Agencija neće provoditi niti olakšavati prisilno vraćanje prije nego što skupina promatrača prisilnog vraćanja bude u cijelosti uspostavljena i spremna za raspoređivanje.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može rasporediti timove za vraćanje, bilo na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu, tijekom intervencija vraćanja u okviru timova za upravljanje migracijama ili, ako je potrebno, za pružanje dodatne tehničke i operativne pomoći u području vraćanja, među ostalim ako su takvi izazovi povezani s velikim priljevom mješovitih migracijskih tokova ili prihvaćanjem državljana trećih zemalja spašenih na moru.

1.  Agencija može rasporediti timove za vraćanje, koji se sastoje i od službenika sa specifičnim stručnim znanjem iz područja zaštite djece, bilo na zahtjev države članice bilo na vlastitu inicijativu uz suglasnost dotične države članice, tijekom intervencija vraćanja u okviru timova za upravljanje migracijama ili, ako je potrebno, za pružanje dodatne tehničke i operativne pomoći u području vraćanja. Agencija na aktivnost raspoređuje samo pripadnike granične straže, stručnjake i osoblje koji su prošli osposobljavanje u skladu s člankom 62.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U okolnostima u kojima je država članica suočena s opterećenjem pri provedbi obveze vraćanja onih državljana trećih zemalja na koje se primjenjuju odluke o vraćanju koje je izdala država članica, Agencija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev te države članice pruža prikladnu tehničku i operativnu pomoć u obliku intervencije vraćanja. Takva se intervencija može sastojati od raspoređivanja timova za vraćanje u državu članicu domaćina koji pružaju pomoć u provedbi postupaka vraćanja i od organizacije operacija vraćanja iz države članice domaćina.

1.  U okolnostima u kojima je država članica suočena s opterećenjem pri provedbi obveze vraćanja vraćenika, Agencija, bilo na vlastitu inicijativu uz suglasnost dotične države članice bilo na zahtjev te države članice, pruža prikladnu tehničku i operativnu pomoć u obliku intervencije vraćanja. Takva se intervencija može sastojati od raspoređivanja timova za vraćanje u državu članicu domaćina koji pružaju pomoć u provedbi postupaka vraćanja i od organizacije operacija vraćanja iz države članice domaćina. Tijekom cjelokupne intervencije vraćanja do dolaska u treću zemlju vraćanja prisutni su barem predstavnik države članice i promatrač prisilnog vraćanja iz skupine uspostavljene u skladu s člankom 51.

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija može pokrenuti intervencije vraćanja i u trećim zemljama na temelju smjernica iz višegodišnjeg ciklusa strateške politike ako ta treća zemlja zahtijeva dodatnu tehničku i operativnu pomoć u vezi sa svojim aktivnostima vraćanja. Takva intervencija može se sastojati od raspoređivanja timova za vraćanje u svrhu pružanja tehničke i operativne pomoći za aktivnosti vraćanja treće zemlje.

Briše se.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okolnostima u kojima je država članica suočena s posebnim i nerazmjernim izazovima u provedbi svoje obveze vraćanja državljana trećih zemalja na koje se primjenjuju odluke o vraćanju, Agencija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev te države članice pruža prikladnu tehničku i operativnu pomoć u obliku brze intervencije vraćanja. Brza intervencija vraćanja može se sastojati od brzog raspoređivanja timova za vraćanje u državu članicu domaćina koji pružaju pomoć u provedbi postupaka vraćanja i od organizacije operacija vraćanja iz države članice domaćina.

3.  U okolnostima u kojima je država članica suočena s posebnim i nerazmjernim izazovima u provedbi svoje obveze vraćanja vraćenika na koje se primjenjuju odluke o vraćanju, Agencija bilo na vlastitu inicijativu uz suglasnost dotične države članice bilo na zahtjev te države članice te nakon procjene stanja temeljnih prava i vladavine prava u dotičnoj državi članici, pruža prikladnu tehničku i operativnu pomoć u obliku brze intervencije vraćanja. Brza intervencija vraćanja može se sastojati od brzog raspoređivanja timova za vraćanje u državu članicu domaćina koji pružaju pomoć u provedbi postupaka vraćanja i od organizacije operacija vraćanja iz države članice domaćina. Tijekom cjelokupne intervencije vraćanja do dolaska u treću zemlju vraćanja prisutni su barem predstavnik države članice i promatrač prisilnog vraćanja iz skupine uspostavljene u skladu s člankom 51.

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Agencija intervencije vraćanja financira ili sufinancira iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

6.  Agencija intervencije vraćanja financira iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Stalne snage europske granične i obalne straže od 10 000 pripadnika operativnog osoblja dio su Agencije. Te su stalne snage sastavljene od sljedećih triju kategorija osoblja u skladu s godišnjim planom raspoloživosti utvrđenim u Prilogu I.:

1.  Stalne snage europske granične i obalne straže dio su Agencije. Te su stalne snage sastavljene od sljedećih četiriju kategorija osoblja u skladu s godišnjim planom raspoloživosti utvrđenim u Prilogu I.:

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  kategorija 4.: snage za brzu reakciju sastoje se od operativnog osoblja iz država članica koje se raspoređuje za potrebe brzih intervencija na granicama u skladu s člankom 58.a

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija raspoređuje pripadnike stalnih snaga europske granične i obalne straže kao članove timova za upravljanje granicama, timova za potporu upravljanju migracijama, timova za vraćanje u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama ili intervencijama vraćanja ili bilo kojim drugim relevantnim operativnim aktivnostima u državama članicama ili u trećim zemljama.

2.  Agencija raspoređuje pripadnike stalnih snaga europske granične i obalne straže kao članove timova za upravljanje granicama, timova za potporu upravljanju migracijama, timova za vraćanje u zajedničkim operacijama, uključujući promatrače prisilnog vraćanja, brzim intervencijama na granicama ili intervencijama vraćanja ili bilo kojim drugim relevantnim operativnim aktivnostima u državama članicama ili u trećim zemljama. Agencija i dotične države članice vode brigu o tome da ne dođe do operativnog preklapanja.

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Članovi tima Agencije koji su raspoređeni u operaciji mogu surađivati s timovima Europola raspoređenim na istom geografskom području u vezi s pitanjima prekograničnog kriminala.

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U skladu s člankom 83. svi pripadnici stalnih snaga europske granične i obalne straže mogu izvršavati zadaće nadzora državne granice ili vraćanja, uključujući zadaće za koje su nužne izvršne ovlasti i koje su utvrđene mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom ili, kad je riječ o osoblju Agencije, u skladu s Prilogom II.

3.  U skladu s člankom 83. svi pripadnici stalnih snaga europske granične i obalne straže mogu, uz suglasnost države članice domaćina, izvršavati zadaće nadzora državne granice ili vraćanja, uključujući zadaće za koje su nužne izvršne ovlasti i koje su utvrđene mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom ili, kad je riječ o osoblju Agencije, u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi. Stalne snage, uključujući i statutarno osoblje, ispunjavaju zahtjeve za specijalizirano osposobljavanje i stručnost kako je predviđeno u članku 16. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/399.

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  o broju operativnog osoblja prema posebnim profilima u okviru svake od triju kategorija osoblja stalnih snaga europske granične i obalne straže od kojih će se sljedeće godine sastavljati timovi;

(a)  o broju operativnog osoblja prema posebnim profilima u okviru kategorija 1. – 3. osoblja stalnih snaga europske granične i obalne straže, i kategorije 4. u slučaju brzih intervencija na granicama, od kojih će se sljedeće godine sastavljati timovi;

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Agencija može zaposliti do 4 % ukupnog broja pripadnika stalnih snaga europske granične i obalne straže kao osoblje s potpornim funkcijama u uspostavi stalnih snaga, planiranju njihovih operacija i upravljanju tim operacijama te u nabavi vlastite opreme Agencije.

6.  Agencija može zaposliti do 10 % ukupnog broja pripadnika stalnih snaga europske granične i obalne straže iz kategorije 1. ili koristiti upućene nacionalne stručnjake kao osoblje s potpornim funkcijama u uspostavi stalnih snaga, planiranju njihovih operacija i upravljanju tim operacijama te u nabavi vlastite opreme Agencije.

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Nakon ... [pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe] broj osoblja iz Priloga I. preispituje se svake godine pod uvjetom da su stalne snage uspostavljene i potpuno operativne. Po potrebi, broj članova osoblja u kategorijama 1., 2., 3. i 4. može se povećati ili smanjiti za najviše 30 % sve dok te brojke ne prelaze minimalni prag od 5 000 članova operativnog osoblja ili maksimalni prag od 7 000 članova operativnog osoblja. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 118. radi izmjene ove Uredbe kao bi se prilagodio broj članova osoblja iz Priloga I.

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija doprinosi stalnim snagama europske granične i obalne straže stavljanjem na raspolaganje svojeg statutarnog osoblja (kategorija 1.) za raspoređivanje u operativna područja kao članova timova sa svim zadaćama i ovlastima, uključujući zadaću upotrebe vlastite opreme Agencije.

1.  Agencija doprinosi stalnim snagama europske granične i obalne straže stavljanjem na raspolaganje svojeg statutarnog osoblja (kategorija 1.) za raspoređivanje u operativna područja kao članova timova sa svim zadaćama i ovlastima, uključujući zadaću praćenja poštovanja temeljnih prava i upotrebe vlastite opreme Agencije.

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Agencija doprinosi stalnim snagama europske granične i obalne straže s najmanje 100 članova svojeg statutarnog osoblja (kategorija 1.) koji će biti razmješteni na operativna područja i zaduženi za operacije i aktivnosti vraćanja, podnosi izvješće izravno službeniku za temeljna prava, čija je zadaća praćenje poštovanja temeljenih prava u sklopu svih aktivnosti i operacija Agencije, države članice domaćina ili treće zemlje. Službenici za praćenje poštovanja temeljnih prava kao članovi statutarnog osoblja neovisni su u obavljanju svojih dužnosti. Podnose izvješće izravno službeniku za temeljna prava i savjetodavnom forumu. Imaju potrebne kvalifikacije i iskustvo u području temeljnih prava i nadzora vraćanja.

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U skladu s člankom 62. stavkom 2. novi članovi osoblja nakon zapošljavanja prolaze puno osposobljavanje povezano s nadzorom državne granice ili vraćanjem, prema potrebi, u okviru namjenskih programa osposobljavanja koje osmišlja Agencija i koji se, na temelju sporazuma s odabranim državama članicama, provode na specijaliziranim akademijama tih država članica. Trošak osposobljavanja u potpunosti pokriva Agencija.

2.  U skladu s člankom 62. stavkom 2. novi članovi osoblja nakon zapošljavanja prolaze puno osposobljavanje, uključujući osposobljavanje o temeljnim pravima u skladu s njihovim profilom. Osposobljavanje povezano s nadzorom državne granice, osposobljavanje povezano s vraćanjem ili temeljito osposobljavanje u području temeljnih prava, prema potrebi, u okviru namjenskih programa osposobljavanja koje osmišlja Agencija i koji se, na temelju sporazuma s odabranim državama članicama, provode na specijaliziranim akademijama tih država članica. Trošak osposobljavanja u potpunosti pokriva Agencija.

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija osigurava da članovi njezina statutarnog osoblja tijekom njihova zaposlenja izvršavaju svoje dužnosti kao članovi timova u skladu s visokim standardima. Odgovarajući planovi osposobljavanja osmislit će se za svakog člana osoblja kako bi se osigurala njihova stalna stručna kvalifikacija za izvršavanje zadaća povezanih s nadzorom državne granice ili vraćanjem.

3.  Agencija osigurava da članovi njezina statutarnog osoblja tijekom njihova zaposlenja izvršavaju svoje dužnosti kao članovi timova u skladu s najvišim standardima te uz potpuno poštovanje temeljnih prava. Odgovarajući planovi osposobljavanja osmislit će se za svakog člana osoblja kako bi se osigurala njihova stalna stručna kvalifikacija za izvršavanje zadaća povezanih s nadzorom državne granice, praćenjem poštovanja temeljnih prava ili vraćanjem.

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ostali članovi osoblja zaposlenog u Agenciji koji nisu kvalificirani za izvršavanje funkcija povezanih s nadzorom državne granice ili vraćanjem raspoređuju se samo tijekom zajedničkih operacija za izvršavanje koordinacijskih i drugih povezanih zadaća. Oni nisu dio timova.

4.  Ostali članovi osoblja zaposlenog u Agenciji koji nisu kvalificirani za izvršavanje funkcija povezanih s nadzorom državne granice, praćenjem poštovanja temeljnih prava ili vraćanjem raspoređuju se samo tijekom zajedničkih operacija za izvršavanje koordinacijskih i drugih povezanih zadaća. Oni nisu dio timova.

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice doprinose stalnim snagama europske granične i obalne straže upućivanjem operativnog osoblja Agenciji kao članova timova (kategorija 2.). Trajanje pojedinačnih upućivanja određuje se u skladu s člankom 93. stavkom 7. Kako bi se olakšala provedba sustava financijske potpore iz članka 61., upućivanje u pravilu započinje na početku kalendarske godine.

1.  Države članice doprinose stalnim snagama europske granične i obalne straže upućivanjem operativnog osoblja Agenciji kao članova timova (kategorija 2.). Trajanje pojedinačnih upućivanja određuje se u skladu s člankom 94. stavkom 7. Kako bi se olakšala provedba sustava financijske potpore iz članka 61., upućivanje u pravilu započinje na početku kalendarske godine.

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svaka država članica do 30. lipnja svake godine imenuje svoje operativno osoblje za upućivanje u skladu s konkretnim brojevima i posebnim profilima o kojima Upravni odbor donese odluku za sljedeću godinu kako je navedeno u članku 55. stavku 4. Agencija može provjeriti odgovara li operativno osoblje koje predlažu države članice definiranim profilima i ima li potrebne jezične vještine. Agencija do 15. rujna svake godine prihvaća predložene kandidate ili zahtijeva da država članica predloži drugog kandidata za upućivanje u slučaju nesukladnosti s traženim profilima, nedostatne razine jezičnih vještina, protupravnog postupanja ili povrede primjenjivih pravila tijekom prethodnih raspoređivanja.

4.  Svaka država članica do 30. lipnja svake godine imenuje svoje operativno osoblje za upućivanje u skladu s konkretnim brojevima i posebnim profilima o kojima Upravni odbor donese odluku za sljedeću godinu kako je navedeno u članku 55. stavku 4. Agencija provjerava odgovara li operativno osoblje koje predlažu države članice definiranim profilima i ima li potrebne jezične vještine. Agencija do 15. rujna svake godine prihvaća predložene kandidate ili ih odbija u slučaju nesukladnosti s traženim profilima, nedostatne razine jezičnih vještina, protupravnog postupanja ili povrede važećih pravila tijekom prethodnih raspoređivanja te zahtijeva od države članice da predloži drugog kandidata za upućivanje.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Ne dovodeći u pitanje članak 75. stavak 3., sve je raspoređivanje osoblja iz kategorije 2. obvezno. U slučaju pozivanja na članak 75. stavak 3. statutarno osoblje zamjenjuje osoblje iz kategorije 2.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica odgovorna je osigurati da imenovano operativno osoblje bude dostupno na zahtjev Agencije u skladu s aranžmanima određenima u ovom članku. Svaki član operativnog osoblja mora biti na raspolaganju u razdoblju od najviše četiri mjeseca u jednoj kalendarskoj godini.

2.  Svaka država članica odgovorna je osigurati da imenovano operativno osoblje bude dostupno na zahtjev Agencije u skladu s aranžmanima određenima u ovom članku. Svaki član operativnog osoblja mora biti na raspolaganju u razdoblju od najmanje dva i najviše četiri mjeseca u jednoj kalendarskoj godini.

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija može provjeriti odgovara li operativno osoblje koje države članice imenuju za kratkoročno raspoređivanje definiranim profilima i ima li potrebne jezične vještine. Agencija može od države članice zatražiti da ukloni člana operativnog osoblja s nacionalnog popisa u slučaju nesukladnosti s traženim profilima, nedostatne razine jezičnih vještina, protupravnog postupanja ili povrede primjenjivih pravila tijekom prethodnih raspoređivanja.

3.  Agencija provjerava odgovara li operativno osoblje koje države članice imenuju za kratkoročno raspoređivanje definiranim profilima i ima li potrebne jezične vještine. Agencija odbija predloženo operativno osoblje u slučaju nesukladnosti s traženim profilima, nedostatne razine jezičnih vještina, protupravnog postupanja ili povrede važećih pravila tijekom prethodnih raspoređivanja te zahtijeva od države članice da predloži drugog kandidata.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 a.  Ne dovodeći u pitanje članak 75. stavak 3., sve je raspoređivanje osoblja iz kategorije 3. obvezno. U slučaju pozivanja na članak 75. stavak 3. statutarno osoblje zamjenjuje osoblje iz kategorije 3.

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 58.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 58.a

 

Sudjelovanje država članica u stalnim snagama europske granične i obalne straže uz pomoć snaga za brzu reakciju

 

1.  Države članice odmah stavljaju na raspolaganje Agenciji operativno osoblje koje čini dio snaga za brzu reakciju (kategorija 4.). Operativno osoblje može se rasporediti kao dio snaga za brzu reakciju iz svake države članice u roku od pet radnih dana od dana na koji su izvršni direktor i država članica domaćin odobrili operativni plan isključivo za brze intervencije na granicama, pod uvjetom da je osoblje iz kategorija 1. – 3. potrebno za predmetnu operaciju već u potpunosti raspoređeno. Za tu namjenu svaka država članica na godišnjoj osnovi stavlja Agenciji na raspolaganje određeni broj službenika graničnog nadzora ili drugog relevantnog osoblja. Njihovi se profili utvrđuju odlukom upravnog odbora. Ukupni broj osoblja koje države članice stavljaju na raspolaganje iznosi 3 000 službenika graničnog nadzora ili drugog relevantnog osoblja. Agencija provjerava odgovaraju li službenici graničnog nadzora koje predlažu države članice definiranim profilima. Agencija do prihvaća predložene kandidate ili ih odbija u slučaju nesukladnosti s traženim profilima, nedostatne razine jezičnih vještina, protupravnog postupanja ili povrede važećih pravila tijekom prethodnih raspoređivanja te zahtijeva od države članice da predloži drugog kandidata za upućivanje.

 

2.  Svaka država članica odgovorna je za svoj doprinos broju službenika graničnog nadzora ili drugog relevantnog osoblja iz stavka 1., u skladu s Prilogom V.a.

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 59. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Preispitivanje funkcioniranja stalnih snaga EUROPSKE GRANIČNE I OBALNE STRAŽE na sredini programskog razdoblja

Preispitivanje funkcioniranja stalnih snaga EUROPSKE GRANIČNE I OBALNE STRAŽE

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do 31. lipnja 2024. posebno na temelju izvješća iz članka 65. provodi preispitivanje funkcioniranja stalnih snaga europske granične i obalne straže na sredini razdoblja te u tom preispitivanju ocjenjuje njihov ukupni broj i sastav. U reviziji se uzima u obzir razvoj statutarnog osoblja za doprinos Agencije ili bilo koje znatne promjene kapaciteta država članica koje utječu na njihovu sposobnost da daju doprinos stalnim snagama.

1.  Komisija do [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] posebno na temelju izvješća iz članka 65. i članka 62. stavka 8.a, zajedno s državama članicama provodi preispitivanje funkcioniranja stalnih snaga europske granične i obalne straže, uključujući snage za brzu reakciju, te u tom preispitivanju ocjenjuje njihovo ukupno osposobljavanje i specijalizirano stručno znanje, njihovu profesionalnost te njihov broj i sastav. U reviziji se uzima u obzir razvoj statutarnog osoblja za doprinos Agencije ili bilo koje znatne promjene kapaciteta država članica koje utječu na njihovu sposobnost da daju doprinos stalnim snagama.

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tom se preispitivanju na sredini programskog razdoblja prema potrebi prilažu odgovarajući prijedlozi za izmjene priloga I., III. i IV.

2.  Tom se preispitivanju prema potrebi prilažu odgovarajući prijedlozi za izmjene priloga I., III., IV. i V.a.

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Do ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i svake četiri godine nakon toga Komisija, zajedno s državama članicama i uz pomoć Agencije, provodi neovisno preispitivanje razine osposobljenosti, specijaliziranog stručnog znanja i profesionalnosti koju posjeduje osoblje stalnih snaga europske granične i obalne straže. Komisija dostavlja rezultate preispitivanja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može uz suglasnost države članice domaćina uspostaviti područne urede na njezinu državnom području kako bi se olakšala i poboljšala koordinacija operativnih aktivnosti, uključujući aktivnosti u području vraćanja, koje Agencija organizira u toj državi članici ili susjednoj regiji te kako bi se osiguralo djelotvorno upravljanje ljudskim i tehničkim resursima Agencije. Područni uredi privremeni su objekti uspostavljeni za razdoblje tijekom kojeg su potrebni Agenciji za izvršavanje znatnih operativnih aktivnosti u toj državi članici ili dotičnoj susjednoj regiji. To se razdoblje može produljiti prema potrebi.

1.  Agencija može uz suglasnost države članice domaćina ili na temelju izričitog uključivanja te mogućnosti u sporazum o statusu s trećom zemljom domaćinom uspostaviti područne urede na državnom području te države članice ili treće zemlje kako bi se olakšala i poboljšala koordinacija operativnih aktivnosti, uključujući aktivnosti u području vraćanja, koje Agencija organizira u toj državi članici ili trećoj zemlji te kako bi se osiguralo djelotvorno upravljanje ljudskim i tehničkim resursima Agencije. Područni uredi su uspostavljeni za razdoblje tijekom kojeg su potrebni Agenciji za izvršavanje znatnih operativnih aktivnosti u toj državi članici ili dotičnoj trećoj zemlji. To se razdoblje može produljiti prema potrebi.

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija i država članica domaćin u kojoj se uspostavi područni ured nastoje poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale najbolje moguće uvjete potrebne za izvršavanje zadaća dodijeljenih područnom uredu.

2.  Agencija i država članica domaćin ili treća zemlja domaćin u kojoj je uspostavljen područni ured poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale najbolje moguće uvjete potrebne za izvršavanje zadaća dodijeljenih područnom uredu. Mjesto zaposlenja osoblja koje radi u područnim uredima određuje se u skladu s člankom 94. stavkom 2.

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružaju operativnu potporu državi članici u dotičnim operativnim područjima;

(b)  pružaju operativnu potporu državi članici ili trećoj zemlji u dotičnim operativnim područjima;

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  prate poštovanje temeljnih prava pri operacijama i aktivnostima u području upravljanja granicama i vraćanja te podnose izvješće izravno službeniku za temeljna prava;

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  surađuju s državom članicom domaćinom ili više njih u pogledu svih pitanja povezanih s praktičnom provedbom operativnih aktivnosti koje Agencija organizira u toj državi članici ili tim državama članicama, uključujući sva dodatna pitanja koja su mogla nastati tijekom tih aktivnosti;

(d)  surađuju s državom članicom domaćinom ili više njih odnosno s trećom zemljom domaćinom u pogledu svih pitanja povezanih s praktičnom provedbom operativnih aktivnosti koje Agencija organizira u toj državi članici ili tim državama članicama odnosno u trećoj zemlji, uključujući sva dodatna pitanja koja su mogla nastati tijekom tih aktivnosti;

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podupiru koordinatora u olakšavanju, prema potrebi, koordinacije i komunikacije među timovima Agencije i relevantnim tijelima države članice domaćina;

(f)  podupiru koordinatora u olakšavanju, prema potrebi, koordinacije i komunikacije među timovima Agencije i relevantnim tijelima države članice domaćina ili treće zemlje domaćina;

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  podupiru časnika Agencije za vezu kako bi se utvrdili svi postojeći ili budući izazovi za upravljanje granicama u području za koje su nadležni ili za provedbu pravne stečevine u području vraćanja te podnose redovita izvješća sjedištu;

(i)  podupiru časnika Agencije za vezu kako bi se utvrdili svi postojeći ili budući izazovi za upravljanje granicama u području za koje su nadležni ili za provedbu pravne stečevine u području vraćanja ili za pitanja temeljnih prava te podnose redovita izvješća sjedištu;

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Država članica domaćin u kojoj je uspostavljen područni ured pruža Agenciji pomoć kako bi se osigurao operativni kapacitet.

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor Upravnom odboru izvješćuje na tromjesečnoj razini o aktivnostima područnih ureda. Aktivnosti područnih ureda opisuju se u zasebnom odjeljku godišnjeg izvješća o aktivnostima iz članka 98. stavka 2. točke 10.

6.  Izvršni direktor i službenik za temeljna prava tromjesečno izvješćuju Upravni odbor o aktivnostima područnih ureda i poštovanju temeljnih prava koje prate područni uredi. Aktivnosti područnih ureda opisuju se u zasebnom odjeljku godišnjeg izvješća o aktivnostima iz članka 98. stavka 2. točke j.

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 a.  Ako Komisija utvrdi da postoje opći nedostaci u pogledu vladavine prava u državi članici u kojoj je Agencija uspostavila područni ured, Komisija bez odgode o tome izvješćuje izvršnog direktora. U roku od mjesec dana od trenutka zaprimanja obavijesti o tome, osim ako područni ured u međuvremenu ne bude zatvoren, Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora donosi odluku o tome hoće li zatvoriti područni ured, uzimajući u obzir mišljenje Komisije.

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice imaju pravo primati sredstva u obliku financiranja koje nije povezano s troškovima na godišnjoj osnovi radi potpore razvoju ljudskih resursa kako bi se osigurali njihovi doprinosi stalnim snagama europske granične i obalne straže u skladu s prilozima III. i IV., u skladu s člankom 125. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, a ta se sredstva isplaćuju nakon kraja dotične godine i podložno ispunjavanju uvjeta utvrđenih u skladu sa stavcima 3. i 4. To se financiranje temelji na referentnom iznosu kako je utvrđen u stavku 2. i iznosi:

1.  Države članice imaju pravo primati sredstva u obliku financiranja koje nije povezano s troškovima na godišnjoj osnovi radi potpore razvoju ljudskih resursa kako bi se osigurali njihovi doprinosi stalnim snagama europske granične i obalne straže u skladu s prilozima III. i IV., u skladu s člankom 125. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, a ta se sredstva isplaćuju nakon kraja dotične godine i podložno ispunjavanju uvjeta utvrđenih u skladu sa stavcima 3. i 4. To se financiranje temelji na referentnom iznosu koji je utvrđen u stavku 2. i iznosi:

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Godišnje plaćanje iznosa iz stavka 1. točke (a) izvršava se uz uvjet da države članice na odgovarajući način povećavaju svoje ukupno nacionalno osoblje graničnih straža zapošljavanjem novih službenika graničnog nadzora i drugih službenika u dotičnom razdoblju. Relevantne informacije za potrebe izvješćivanja dostavljaju se Agenciji u okviru godišnjih bilateralnih pregovora te se provjeravaju u okviru procjene osjetljivosti sljedeće godine. Godišnje plaćanje iznosa iz stavka 1. točke (b) izvršava se u vezi s brojem službenika graničnog nadzora ili drugih službenika koji su djelotvorno raspoređeni najmanje četiri mjeseca u skladu s člankom 58. unutar ograničenja određenog u Prilogu IV.

3.  Godišnje plaćanje iznosa iz stavka 1. točke (a) izvršava se uz uvjet da države članice na odgovarajući način povećavaju svoje ukupno nacionalno osoblje graničnih straža zapošljavanjem novih službenika graničnog nadzora i drugih službenika u dotičnom razdoblju. Relevantne informacije za potrebe izvješćivanja dostavljaju se Agenciji u okviru godišnjih bilateralnih pregovora te se provjeravaju u okviru procjene osjetljivosti sljedeće godine. Godišnje plaćanje iznosa iz stavka 1. točke (b) izvršava se u potpunosti u vezi s brojem službenika graničnog nadzora ili drugih službenika koji su djelotvorno raspoređeni na uzastopno ili neuzastopno razdoblje od najmanje četiri mjeseca ili na proporcionalnoj osnovi za raspoređivanja na uzastopno ili neuzastopno razdoblje kraće od četiri mjeseca u skladu s člankom 58. unutar ograničenja određenog u Prilogu IV. Predujam povezan s godišnjim plaćanjima iznosa iz stavka 1. točaka (a) i (b) odobrava se nakon što država članica koja daje doprinos podnese poseban i opravdan zahtjev.

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Pri provedbi financijske potpore u skladu s ovim člankom Agencija i države članice osiguravaju da se poštuju načela sufinanciranja i izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Amandman    326

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija, uzimajući u obzir plan kapaciteta naveden u članku 9. stavku 4., ako je dostupan, u suradnji s odgovarajućim subjektima za osposobljavanje država članica te, prema potrebi, EASO-om i Agencijom Europske unije za temeljna prava razvija posebne alate za osposobljavanje, uključujući posebno osposobljavanje za zaštitu djece i ostalih osoba u ranjivom položaju. Ona službenicima graničnog nadzora, stručnjacima za vraćanje i drugom relevantnom osoblju koji su pripadnici stalnih snaga europske granične i obalne straže osigurava daljnje osposobljavanje relevantno za njihove zadaće i ovlasti. Stručnjaci iz osoblja Agencije s tim službenicima graničnog nadzora i ostalim članovima timova provode redovite vježbe u skladu s rasporedom za daljnje osposobljavanje i vježbe navedenim u godišnjem programu rada Agencije.

1.  Agencija, uzimajući u obzir plan kapaciteta naveden u članku 9. stavku 4., ako je dostupan, u suradnji s odgovarajućim subjektima za osposobljavanje država članica te [Agencijom Europske unije za azil] i Agencijom Europske unije za temeljna prava razvija posebne alate za osposobljavanje, uključujući posebno osposobljavanje za zaštitu djece i ostalih osoba u ranjivom položaju. Ona službenicima graničnog nadzora, stručnjacima za vraćanje, pratiteljima za vraćanje i promatračima prisilnog vraćanja te drugom relevantnom osoblju koji su pripadnici stalnih snaga europske granične i obalne straže osigurava daljnje osposobljavanje relevantno za njihove zadaće i ovlasti. Stručnjaci iz osoblja Agencije s tim službenicima graničnog nadzora i ostalim članovima timova provode redovite vježbe u skladu s rasporedom za daljnje osposobljavanje i vježbe navedenim u godišnjem programu rada Agencije.

Amandman    327

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija osigurava da svi članovi osoblja zaposleni u svojstvu operativnog osoblja stalnih snaga europske granične i obalne straže završe odgovarajuće osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući osposobljavanje o temeljnim pravima, pristupu međunarodnoj zaštiti i, prema potrebi, traganju i spašavanju, prije njihova početnog raspoređivanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija. U tu svrhu Agencija na temelju sporazuma s odabranim državama članicama provodi potrebne programe osposobljavanja na njihovim nacionalnim akademijama. Trošak osposobljavanja u potpunosti pokriva Agencija.

2.  Agencija osigurava da svi članovi osoblja zaposleni u svojstvu operativnog osoblja stalnih snaga europske granične i obalne straže završe odgovarajuće osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući osposobljavanje o temeljnim pravima, pristupu međunarodnoj zaštiti, smjernicama za utvrđivanje identiteta osoba koje traže zaštitu i njihovu upućivanju na odgovarajuće postupke, smjernicama za rješavanje posebnih potreba djece, uključujući maloljetnike bez pratnje, žrtve trgovine ljudima, osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, i drugih posebno ranjivih osoba, te ako je predviđeno da sudjeluju u pomorskim operacijama, , traganju i spašavanju, prije njihova raspoređivanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija. Ako je za operativne aktivnosti eventualno potrebna upotreba vatrenog oružja, članovi osoblja prolaze sveobuhvatno praktično, pravno i etičko osposobljavanje, uzimajući u obzir prethodno osposobljavanje ili iskustvo članova osoblja.

Amandman    328

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  U tu svrhu Agencija na temelju sporazuma s odabranim državama članicama provodi potrebne programe osposobljavanja na njihovim nacionalnim akademijama. Agencija osigurava da se osposobljavanje odvija u skladu sa zajedničkim temeljnim planom i programom, da je usklađeno i potiče međusobno razumijevanje i zajedničku kulturu utemeljenu na vrijednostima utvrđenim u Ugovorima. Trošak osposobljavanja u potpunosti pokriva Agencija.

Amandman    329

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Nakon što dobije odobrenje Upravnog odbora, Agencija može uspostaviti svoj centar za osposobljavanje kako bi se dodatno olakšalo uključivanje zajedničke europske kulture u ponuđeno osposobljavanje.

Amandman    330

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija poduzima potrebne inicijative kako bi osigurala da sve operativno osoblje država članica koje sudjeluje u timovima stalnih snaga europske granične i obalne straže završi osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući osposobljavanje o temeljnim pravima, pristupu međunarodnoj zaštiti i, prema potrebi, traganju i spašavanju, prije njihova sudjelovanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija.

Briše se.

Amandman    331

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija poduzima potrebne inicijative kako bi osigurala osposobljavanje za osoblje koje je uključeno u zadaće povezane s vraćanjem i koje je dodijeljeno stalnim snagama europske granične i obalne straže i skupini iz članka 52. Agencija osigurava da njezino osoblje i cjelokupno osoblje koje sudjeluje u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija završi osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući temeljna prava i pristup međunarodnoj zaštiti.

4.  Agencija poduzima potrebne inicijative kako bi osigurala osposobljavanje za osoblje koje je uključeno u zadaće povezane s vraćanjem i koje je dodijeljeno stalnim snagama europske granične i obalne straže i skupini iz članka 52. Agencija osigurava da njezino osoblje i cjelokupno osoblje koje sudjeluje u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija završi osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući temeljna prava, pristup međunarodnoj zaštiti i mehanizmu upućivanja za ranjive osobe.

Amandman    332

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Agencija uspostavlja program razmjene kojim se službenicima graničnog nadzora koji sudjeluju u njezinim timovima te osoblju koje sudjeluje u europskim timovima za intervencije vraćanja omogućuje da, radom sa službenicima graničnog nadzora i osobljem uključenim u zadaće povezane s vraćanjem u državi članici koja nije njihova, iz iskustava i najbolje prakse u inozemstvu steknu potrebna stručna znanja i iskustva.

8.  Agencija uspostavlja program razmjene kojim se službenicima graničnog nadzora koji sudjeluju u njezinim timovima te osoblju koje sudjeluje u europskim timovima za intervencije vraćanja omogućuje da, radom sa službenicima graničnog nadzora i osobljem uključenim u zadaće povezane s vraćanjem u državi članici koja nije njihova, iz iskustava, poštovanja temeljnih prava i najbolje prakse u inozemstvu steknu potrebna stručna znanja i iskustva.

Amandman    333

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 a.  Agencija uspostavlja i dalje razvija interni mehanizam za kontrolu kvalitete radi utvrđivanje visoke razine osposobljavanja, stručnog znanja i profesionalnosti cjelokupnog osoblja, kao i operativnog osoblja država članica koje sudjeluju u operativnim aktivnostima Agencije. Agencija priprema godišnje izvješće o evaluaciji na temelju provedbe mehanizma za kontrolu kvalitete. Agencija dostavlja godišnje izvješće o evaluaciji Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Amandman    334

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na prijedlog izvršnog direktora nakon pozitivnog mišljenja Komisije Upravni odbor utvrđuje sveobuhvatnu višegodišnju strategiju razvoja vlastitih tehničkih kapaciteta uzimajući u obzir višegodišnji ciklus strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama, uključujući plan kapaciteta naveden u članku 9. stavku 4. ovisno o dostupnosti te proračunska sredstva stavljena na raspolaganje za te potrebe u višegodišnjem financijskom okviru.

Na prijedlog izvršnog direktora nakon pozitivnog mišljenja Komisije i na temelju višegodišnjeg ciklusa strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama, uključujući plan kapaciteta naveden u članku 9. stavku 4. ovisno o dostupnosti te na temelju proračunskih sredstava stavljenih na raspolaganje za te potrebe u višegodišnjem financijskom okviru, Upravni odbor utvrđuje sveobuhvatnu višegodišnju strategiju razvoja vlastitih tehničkih kapaciteta.

Amandman    335

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na temelju standardnog sporazuma koji sastavlja Agencija, a odobrava Upravni odbor, država članica u kojoj se oprema registrira i Agencija usuglašavaju uvjete kojima se osigurava operabilnost opreme. U slučaju suvlasništva nad resursima ti se uvjeti primjenjuju i na razdoblja potpune dostupnosti resursa za Agenciju te se njima određuje upotreba opreme, uključujući posebne odredbe o brzom raspoređivanju tijekom brzih intervencija na granicama.

5.  Na temelju standardnog sporazuma koji sastavlja Agencija, a odobrava Upravni odbor, država članica u kojoj se oprema registrira i Agencija usuglašavaju uvjete kojima se osigurava operabilnost opreme. S tim u vezi država članica u kojoj se oprema registrira odobrava njezinu uporabu u okviru državne službe. U slučaju suvlasništva nad resursima ti se uvjeti primjenjuju i na razdoblja potpune dostupnosti resursa za Agenciju te se njima određuje upotreba opreme, uključujući posebne odredbe o brzom raspoređivanju tijekom brzih intervencija na granicama.

Amandman    336

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako Agencija ne raspolaže potrebnim kvalificiranim statutarnim osobljem, država članica u kojoj se oprema registrira ili dobavljač tehničke opreme osiguravaju potrebne stručnjake i tehničko osoblje koji tehničkom opremom upravljaju na zakonski ispravan i siguran način. U tom slučaju, tehnička oprema koja je u isključivom vlasništvu Agencije stavlja se na raspolaganje Agenciji na njezin zahtjev i država članica u kojoj se oprema registrira ne može se pozvati na izvanrednu situaciju iz članka 64. stavka 8.

6.  Ako Agencija ne raspolaže potrebnim kvalificiranim statutarnim osobljem, država članica u kojoj se oprema registrira ili dobavljač tehničke opreme osiguravaju potrebne stručnjake i tehničko osoblje koji tehničkom opremom upravljaju na zakonski ispravan i siguran način. Ako država članica u kojoj se oprema registrira ponudi potrebne stručnjake i tehničku posadu, to bi se trebalo računati kao dio doprinosa te države članice stalnim snagama. U tom slučaju, tehnička oprema koja je u isključivom vlasništvu Agencije stavlja se na raspolaganje Agenciji na njezin zahtjev i država članica u kojoj se oprema registrira ne može se pozvati na izvanrednu situaciju iz članka 64. stavka 8. Kad od države članice traži da osigura tehničku opremu i operativno osoblje, Agencija u obzir uzima posebne operativne izazove s kojima se ta država članica suočava u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Amandman    337

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj pripadnika operativnog osoblja koje je svaka država članica dodijelila stalnim snagama europske granične i obalne straže te skupini promatrača prisilnog vraćanja;

(a)  broj pripadnika operativnog osoblja koje je svaka država članica dodijelila stalnim snagama europske granične i obalne straže, uključujući skupinu promatrača prisilnog vraćanja;

Amandman    338

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  količinu tehničke opreme koju su svaka država članica i Agencija rasporedile tijekom prethodne godine iz pričuve tehničke opreme, uz posebno navođenje

(e)  količinu tehničke opreme koju su svaka država članica i Agencija rasporedile tijekom prethodne godine iz pričuve tehničke opreme;

Amandman    339

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija proaktivno prati aktivnosti istraživanja i inovacija koje su relevantne za europsko integrirano upravljanje granicama, uključujući upotrebu napredne tehnologije nadzora, te doprinosi tim aktivnostima, uzimajući u obzir plan kapaciteta iz članka 9. stavka 4. Agencija dostavlja rezultate tih istraživanja Europskom parlamentu, državama članicama i Komisiji u skladu s člankom 50. Ona može te rezultate prema potrebi upotrijebiti u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama, operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja.

1.  Agencija proaktivno prati aktivnosti istraživanja i inovacija koje su relevantne za europsko integrirano upravljanje granicama te doprinosi tim aktivnostima, uzimajući u obzir plan kapaciteta iz članka 9. stavka 4. Agencija dostavlja rezultate tih istraživanja Europskom parlamentu, državama članicama i Komisiji u skladu s člankom 50. Ona može te rezultate prema potrebi upotrijebiti u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama, operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja.

Amandman    340

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija može planirati i provoditi pilot-projekte koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom.

4.  Agencija može planirati i provoditi pilot-projekte ako je to potrebno za provedbu obveza predviđenih ovom Uredbom.

Amandman    341

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Agencija objavljuje sve svoje istraživačke projekte, uključujući pokazne projekte, partnere koji sudjeluju u projektima i proračun projekta.

Amandman    342

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice i Agencija uspostavljaju operativne planove za upravljanje granicama i vraćanje. Operativni planovi država članica povezani s dijelovima granica kojima je pripisana visoka ili kritična razina učinka uspostavljaju se u suradnji sa susjednim državama članicama i s Agencijom. Za aktivnosti Agencije operativno planiranje za sljedeću godinu definira se u prilogu jedinstvenom programskom dokumentu iz članka 100. te za svaku posebnu operativnu aktivnost u okviru operativnog plana iz članka 39. i članka 75. stavka 3.

2.  Države članice i Agencija uspostavljaju operativne planove za upravljanje granicama i vraćanje. Operativni planovi država članica povezani s dijelovima granica kojima je pripisana visoka razina učinka uspostavljaju se u suradnji sa susjednim državama članicama i s Agencijom. Za aktivnosti Agencije operativno planiranje za sljedeću godinu definira se u prilogu jedinstvenom programskom dokumentu iz članka 100. te za svaku posebnu operativnu aktivnost u okviru operativnog plana iz članka 39. i članka 75. stavka 3.

Amandman    343

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalni plan za razvoj kapaciteta usmjeren je posebno na politiku zapošljavanja i osposobljavanja službenika graničnog nadzora i stručnjaka za vraćanje, nabavu i održavanje opreme te potrebne istraživačke i razvojne aktivnosti i odgovarajuće financijske aspekte.

Nacionalni plan za razvoj kapaciteta usmjeren je posebno na politiku zapošljavanja i osposobljavanja službenika graničnog nadzora, stručnjaka za vraćanje, pratitelje za vraćanje i promatrače prisilnog vraćanja, nabavu i održavanje opreme te potrebne istraživačke i razvojne aktivnosti i odgovarajuće financijske aspekte.

Amandman    344

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija osigurava uspostavu i rad središnje jedinice ETIAS-a iz članka 7. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS)].

2.  Agencija osigurava uspostavu i rad središnje jedinice ETIAS-a iz članka 7. Uredbe (EU) 2018/1240.

Amandman    345

Prijedlog uredbe

Odjeljak 11. – pododjeljak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja unutar EU-a

Briše se.

Amandman    346

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija surađuje s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije te međunarodnim organizacijama unutar njihovih pravnih okvira i upotrebljava postojeće informacije, kapacitete i sustave dostupne u okviru EUROSUR-a.

Agencija surađuje s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije unutar njihovih pravnih okvira i upotrebljava postojeće informacije, kapacitete i sustave dostupne u okviru EUROSUR-a.

Amandman    347

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu sa stavkom 1. Agencija posebno surađuje sa sljedećim subjektima:

U skladu sa stavkom 1. Agencija surađuje sa sljedećim subjektima:

Amandman    348

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1. – podstavak 2. − točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Agencijom Europske unije za azil;

(c)  [Agencijom Europske unije za azil];

Amandman    349

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1. – podstavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  misijama i operacijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike.

Briše se.

Amandman    350

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Agencija može surađivati sa sljedećim međunarodnim organizacijama koje su relevantne za njezine zadaće, unutar njihovih pravnih okvira:

 

(a)  Ujedinjenim narodima preko njihovih relevantnih agencija, organizacija i drugih subjekata, posebno Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Ureda Visokog povjerenika za ljudska prava, Međunarodne organizacije za migracije, Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal te Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva;

 

(b)  Međunarodnom organizacijom kriminalističke policije (INTERPOL);

 

(c)  Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju;

 

(d)  Svjetskom carinskom organizacijom;

 

Agencija surađuje s Vijećem Europe i povjerenikom Vijeća Europe za ljudska prava u svrhu nadziranja skupine promatrača prisilnog vraćanja.

Amandman    351

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Suradnja iz stavka 1. odvija se u okviru radnih dogovora sklopljenih sa subjektima iz stavka 1. Komisija mora prethodno odobriti te dogovore. Agencija u svakom slučaju obavješćuje Europski parlament o svakom takvom dogovoru.

2.  Suradnja iz stavka 1. odvija se u okviru radnih dogovora sklopljenih sa subjektima iz stavka 1. Za takve dogovore potrebno je prethodno odobrenje Komisije i, ako se radni dogovori odnose na razmjenu osobnih podataka, Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Agencija u svakom slučaju obavješćuje Europski parlament o svakom takvom dogovoru te ih objavljuje. U tim bi dogovorima trebalo jasno navesti opseg, razmjer i razinu zadiranja predložene mjere radi procjenjivanja nužnosti i proporcionalnosti predmetne mjere.

Amandman    352

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Institucije, tijela, uredi i agencije Unije te međunarodne organizacije iz stavka 1. informacije koje su primili od Agencije upotrebljavaju isključivo u okviru granica svoje nadležnosti i u mjeri u kojoj poštuju temeljna prava, uključujući zahtjeve u vezi sa zaštitom podataka. Daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćavanje osobnih podataka, koje je obradila Agencija, drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije podliježe posebnim radnim dogovorima u vezi s razmjenom osobnih podataka te prethodnom odobrenju Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Svaki prijenos osobnih podataka koji provodi Agencija mora biti u skladu s odredbama o zaštiti podataka utvrđenima u člancima od 87. do 90. U pogledu postupanja s klasificiranim podacima, u tim se dogovorima predviđa da dotična institucija, tijelo, ured i agencija Unije ili međunarodna organizacija poštuju sigurnosna pravila i norme jednakovrijedne onima koje primjenjuje Agencija.

5.  Institucije, tijela, uredi i agencije Unije iz stavka 1. informacije koje su primili od Agencije upotrebljavaju isključivo u okviru granica svoje nadležnosti i u mjeri u kojoj poštuju temeljna prava, uključujući zahtjeve u vezi sa zaštitom podataka. Daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćavanje osobnih podataka, koje je obradila Agencija, drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije može se odvijati samo ako postoji pravna osnova u pravu Unije i ako to ne dovodi do obrade osobnih podataka za druge svrhe koje u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2018/1725 nisu kompatibilne te ono podliježe posebnim radnim dogovorima u vezi s razmjenom osobnih podataka i prethodnom odobrenju Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Europska granična i obalna straža bilježi daljnje prijenose i opravdanost takvih prijenosa. Europski nadzornik za zaštitu podataka ima mogućnost provjeriti njihovu zakonitost i posebno usklađenost s načelima nužnosti i proporcionalnosti. Svaki prijenos osobnih podataka koji provodi Agencija mora biti u skladu s odredbama o zaštiti podataka utvrđenima u člancima od 87. do 90. i Uredbom (EU) 2018/1725. U pogledu postupanja s klasificiranim podacima, u tim se dogovorima predviđa da dotična institucija, tijelo, ured i agencija Unije ili međunarodna organizacija poštuju sigurnosna pravila i norme jednakovrijedne onima koje primjenjuje Agencija.

Amandman    353

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Agencija vodi računa o tome da se osobni podaci preneseni ili otkriveni međunarodnim organizacijama obrađuju samo u svrhe za koje su preneseni ili otkriveni. Agencija osigurava da se radnim dogovorima sklopljenim s međunarodnim organizacijama u potpunosti poštuje pravo Unije o zaštiti podataka, a posebno poglavlje V. Uredbe (EU) 2018/679.

Amandman    354

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  dijeljenjem kapaciteta planiranjem i provedbom višenamjenskih operacija te dijeljenjem sredstava i drugih kapaciteta u mjeri u kojoj te agencije koordiniraju te aktivnosti i u kojoj su s njima suglasna nadležna tijela dotičnih država članica.

(e)  dijeljenjem kapaciteta planiranjem i provedbom višenamjenskih operacija, uključujući traganje i spašavanje, te dijeljenjem sredstava i drugih kapaciteta u mjeri u kojoj te agencije koordiniraju te aktivnosti i u kojoj su s njima suglasna nadležna tijela dotičnih država članica.

Amandman    355

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Precizni oblici suradnje u pogledu funkcija obalne straže između Agencije, Europske agencije za kontrolu ribarstva i Europske agencije za pomorsku sigurnost utvrđuju se radnim dogovorom, u skladu s njihovim ovlastima i financijskim pravilima koja se primjenjuju na te agencije. Takav dogovor odobravaju Upravni odbor Agencije te Upravni odbor Europske agencije za pomorsku sigurnost i Upravni odbor Europske agencije za kontrolu ribarstva.

2.  Precizni oblici suradnje u pogledu funkcija obalne straže između Agencije, Europske agencije za kontrolu ribarstva i Europske agencije za pomorsku sigurnost utvrđuju se radnim dogovorom, u skladu s njihovim ovlastima i financijskim pravilima koja se primjenjuju na te agencije. Takav dogovor odobravaju Upravni odbor Agencije te Upravni odbor Europske agencije za pomorsku sigurnost i Upravni odbor Europske agencije za kontrolu ribarstva. Agencije upotrebljavaju informacije primljene u okviru svoje suradnje isključivo u skladu s ograničenjima svojih pravnih okvira i uz poštovanje temeljnih prava, uključujući zahtjeve u vezi sa zaštitom podataka.

Amandman    356

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Zabranjeno je daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćivanje informacija razmijenjenih u skladu s ovim člankom trećim zemljama ili trećim stranama.

5.  Zabranjeno je daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćivanje informacija razmijenjenih u skladu s ovim člankom trećim zemljama ili bilo kojim trećim stranama.

Obrazloženje

Ova se izmjena predlaže radi dosljednosti.

Amandman    357

Prijedlog uredbe

Odjeljak 11. – pododjeljak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja s trećim zemljama

Briše se.

Amandman    358

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 3. točkom (g) države članice i Agencija surađuju s trećim zemljama u svrhu integriranog upravljanja granicama i migracijske politike, uključujući vraćanja.

1.  U skladu s člankom 3. točkom (g) države članice i Agencija surađuju s trećim zemljama u svrhu integriranog upravljanja granicama i migracijske politike.

Amandman    359

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija zajedno s Europskom službom za vanjsko djelovanje ocjenjuje stanje u trećoj zemlji, uključujući njezino poštovanje temeljnih prava i razinu zaštite podataka, prije bilo koje aktivnosti Agencije u toj trećoj zemlji ili s njom i prije početka pregovora o bilo kojem sporazumu ili dogovoru s tom trećom zemljom u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    360

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija i države članice poštuju pravo Unije, uključujući norme i standarde koji su sastavni dio pravne stečevine Unije, i kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja.

3.  Agencija i države članice poštuju pravo Unije, uključujući norme i standarde koji su sastavni dio pravne stečevine Unije, i kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja. Uspostava suradnje s trećim zemljama služi promicanju standarda europskog integriranog upravljanja granicama.

Amandman    361

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Države članice jamče da se osobni podaci preneseni ili otkriveni trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama obrađuju samo u svrhe za koje su preneseni ili otkriveni te da ispitanici mogu ostvariti svoja prava i u tim trećim zemljama ili u vezi s tim međunarodnim organizacijama. Zbog toga države članice u bilateralne ili multilateralne sporazume s trećim zemljama ili u radne dogovore s međunarodnim organizacijama uključuju pravno obvezujuća i izvršiva jamstva u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (a) ili člankom 46. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/679. Ako takvi sporazumi ili dogovori ne postoje u skladu sa stavkom 1., države članice ne prenose niti otkrivaju osobne podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Amandman    362

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija pritom djeluje u okviru politike vanjskog djelovanja Unije, među ostalim u pogledu zaštite temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, uz potporu delegacija Unije i, ako je primjenjivo, misija i operacija ZSOP-a te u koordinaciji s njima.

2.  Agencija pritom djeluje u okviru politike vanjskog djelovanja Unije, među ostalim u pogledu zaštite temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, zabrane proizvoljnog pritvaranja i zabrane mučenja, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, uz potporu delegacija Unije te u koordinaciji s njima.

Amandman    363

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okolnostima zbog kojih se zahtijeva raspoređivanje timova stalnih snaga europske granične i obalne straže za upravljanje granicama i timova za vraćanje u treću zemlju u kojoj će članovi timova izvršavati izvršne ovlasti s dotičnom trećom zemljom Unija sklapa sporazum o statusu. Sporazumom o statusu obuhvaćaju se svi aspekti koji su potrebni za provedbu tih djelovanja. Posebno se određuju opseg operacije, građanska i kaznena odgovornost te zadaće i ovlasti članova timova. Sporazumom o statusu osigurava se puno poštovanje temeljnih prava tijekom tih operacija.

3.  U okolnostima zbog kojih se zahtijeva raspoređivanje timova stalnih snaga europske granične i obalne straže za upravljanje granicama, timova za praćenje poštovanja temeljnih prava i vraćanje u treću zemlju u kojoj će članovi timova izvršavati izvršne ovlasti s dotičnom trećom zemljom Unija na temelju članka 218. UFEU-a sklapa sporazum o statusu izrađen na osnovi predloška sporazuma o statusu iz članka 77. stavka 1.a. Sporazumom o statusu obuhvaćaju se svi aspekti koji su potrebni za provedbu tih djelovanja. Posebno se određuju opseg operacije, građanska i kaznena odgovornost te zadaće i ovlasti članova timova i mjere povezane s uspostavom područnog ureda te mjere kojima se jamči operacionalizacija zaštitnih mjera za temeljna prava, uključujući raspoređivanje osoba koje prate poštovanje temeljnih prava, strategiju temeljnih prava u skladu s člankom 81. i kodeks ponašanja u skladu s člankom 82. Sporazumom o statusu osigurava se puno poštovanje temeljnih prava tijekom tih operacija i predviđa mehanizam za podnošenje pritužbi. S Europskim nadzornikom za zaštitu podataka savjetuje se o odredbama sporazuma o statusu koje se odnose na prijenos podataka. Operacije se provode na temelju operativnog plana s kojim su suglasne i države članice sudionice. U zajedničkim operacijama na državnom području trećih zemalja države članice sudjeluju na dobrovoljnoj osnovi.

Amandman    364

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je moguće, Agencija također djeluje u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima u skladu s pravom i politikom Unije, u skladu s člankom 77. stavkom 6. U tim radnim dogovorima utvrđuju se opseg, priroda i svrha suradnje te su oni povezani s upravljanjem operativnom suradnjom i mogu uključivati odredbe o razmjeni osjetljivih neklasificiranih podataka i suradnji u okviru EUROSUR-a u skladu s člankom 75. stavkom 3. Svi radni dogovori o razmjeni klasificiranih podataka sklapaju se u skladu s člankom 77. stavkom 6. Agencija poštuje pravo Unije, uključujući norme i standarde koji su sastavni dio pravne stečevine Unije.

4.  Ako je moguće, Agencija također djeluje u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima u skladu s pravom i politikom Unije, u skladu s člankom 77. stavkom 6. U tim radnim dogovorima utvrđuju se opseg, priroda i svrha suradnje te su oni povezani s upravljanjem operativnom suradnjom i mogu uključivati odredbe o razmjeni osjetljivih neklasificiranih podataka i suradnji u okviru EUROSUR-a u skladu s člankom 75. stavkom 3. Svi radni dogovori o razmjeni klasificiranih podataka sklapaju se u skladu s člankom 77. stavkom 6. Agencija poštuje pravo Unije, uključujući norme i standarde koji su sastavni dio pravne stečevine Unije. Ako se tim radnim dogovorima predviđa prijenos osobnih podataka, Agencija traži prethodno odobrenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman    365

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Agencija doprinosi provedbi međunarodnih sporazuma i pravno neobvezujućih dogovora o vraćanju koje je Unija sklopila s trećim zemljama u okviru politike vanjskog djelovanja Unije te u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom.

5.  Agencija doprinosi provedbi međunarodnih sporazuma i sporazuma o ponovnom prihvatu koje je Unija sklopila s trećim zemljama u okviru politike vanjskog djelovanja Unije te u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom.

Amandman    366

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Agencija može dobiti sredstva Unije u skladu s odredbama odgovarajućih instrumenata kojima se podupiru treće zemlje i koji su povezani s trećim zemljama. Agencija može pokrenuti i financirati projekte tehničke pomoći u trećim zemljama u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom te u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

6.  Agencija može dobiti sredstva Unije u skladu s odredbama odgovarajućih instrumenata kojima se podupiru treće zemlje i koji su povezani s trećim zemljama. Uz suglasnost Europskog parlamenta i nakon temeljite procjene učinka na temeljna prava Agencija može pokrenuti i financirati projekte tehničke pomoći u trećim zemljama u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom te u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

Amandman    367

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Agencija obavješćuje Europski parlament o aktivnostima provedenima na temelju ovog članka.

7.  Agencija tromjesečno obavješćuje Europski parlament o aktivnostima provedenima na temelju ovog članka i, posebno, o aktivnostima koje se odnose na tehničku i operativnu pomoć u području upravljanja granicama i vraćanja u treće zemlje, razmjenu osjetljivih neklasificiranih podataka s trećim zemljama i raspoređivanje časnika za vezu i u obavijest uvrštava detaljne informacije o poštovanju temeljnih prava i međunarodne zaštite. Agencija objavljuje sve sporazume, radne dogovore, pilot-projekte i projekte tehničke pomoći s trećim zemljama.

Amandman    368

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Agencija jamči da se podaci preneseni ili otkriveni trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama obrađuju samo u svrhe za koje su preneseni ili otkriveni te da ispitanici mogu ostvariti svoja prava i u tim trećim zemljama ili u odnosu na te međunarodne organizacije.

Amandman    369

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija može trećim zemljama pružati pomoć u aktivnostima vraćanja te osiguravati koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja tijekom kojih se određen broj vraćenika vraća iz dotične treće zemlje u drugu treću zemlju. Te se operacije vraćanja mogu organizirati uz sudjelovanje jedne ili više država članica („mješovite operacije vraćanja”) ili kao nacionalne operacije vraćanja, posebno kad je to opravdano prioritetima politike Unije o nezakonitim migracijama. Države članice sudionice i Agencija osiguravaju poštovanje temeljnih prava i jamče razmjernu upotrebu mjera prisile tijekom cjelokupne operacije udaljavanja, posebno osiguravanjem prisutnosti promatrača prisilnog vraćanja i pratitelja iz trećih zemalja za prisilno vraćanje.

Briše se.

Amandman    370

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Agencija jamči da se podaci preneseni ili otkriveni trećim zemljama obrađuju samo u svrhe za koje su preneseni ili otkriveni te da ispitanici mogu ostvariti svoja prava i u tim trećim zemljama. Stoga je zabranjena svaka razmjena informacija na temelju članka 73. stavka 1., kojom se trećoj zemlji dostavljaju informacije koje bi se mogle koristiti za identifikaciju osoba ili skupina osoba čiji je zahtjev za pristup međunarodnoj zaštiti predmet ispitivanja ili koje su izložene ozbiljnom riziku mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne ili bilo kojeg drugog kršenja temeljnih prava.

Amandman    371

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija ne zaključuje nikakve pregovore o sporazumima o suradnji između Unije i treće zemlje na temelju ove Uredbe dok se ne provede procjena stanja temeljnih prava u toj trećoj zemlji u skladu s člankom 72. stavkom 2.a. Ta se procjena uključuje u postupak suglasnosti.

Amandman    372

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija pregovara o sporazumu o statusu iz članka 74. stavka 3. u skladu s člankom 218. stavkom 3. UFEU-a.

Briše se.

Amandman    373

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Nakon savjetovanja s državama članicama i Agencijom Komisija sastavlja predložak sporazuma o statusu koji uključuje okvir za evaluaciju temeljnih prava iz članka 54. stavka 2. točke (a) za djelovanja koja se provode na državnom području trećih zemalja.

Amandman    374

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija nakon savjetovanja s državama članicama i Agencijom sastavlja ogledne odredbe za bilateralne i multilateralne sporazume iz članka 71. stavka 2. i članka 73. u pogledu razmjene informacija u okviru EUROSUR-a kako je predviđena u članku 76. stavku 2.

Komisija nakon savjetovanja s državama članicama i Agencijom sastavlja i ogledne odredbe za bilateralne i multilateralne sporazume iz članka 71. stavka 2. i članka 73. u pogledu razmjene informacija u okviru EUROSUR-a kako je predviđena u članku 76. stavku 2. Ogledne odredbe uključuju detaljne mjere kojima se jamči operacionalizacija zaštitnih mjera za temeljna prava, strategija temeljnih prava u skladu s člankom 81. i kodeks ponašanja u skladu s člankom 82.

Amandman    375

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija nakon savjetovanja s Agencijom sastavlja predložak za radne dogovore iz članka 74.

Komisija nakon savjetovanja s Agencijom sastavlja predložak za radne dogovore iz članka 74. Takav predložak uključuje detaljne mjere kojima se jamči operacionalizacija zaštitnih mjera za temeljna prava, strategija temeljnih prava u skladu s člankom 81. i kodeks ponašanja u skladu s člankom 82.

Amandman    376

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dotične države članice postojeće bilateralne i multilateralne sporazumima iz članka 73. stavka 1. dostavljaju Komisiji, koja provjerava jesu li njihove odredbe u skladu s ovom Uredbom.

3.  Dotične države članice postojeće bilateralne i multilateralne sporazume iz članka 73. stavka 1. dostavljaju Komisiji, koja o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Agenciju te provjerava jesu li njihove odredbe u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    377

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije sklapanja novog bilateralnog ili multilateralnog sporazuma iz članka 73. stavka 1. dotična država članica ili dotične države članice dostavljaju ga Komisiji, koja provjerava jesu li odredbe tog sporazuma u skladu s ovom Uredbom i o tome obavješćuje dotičnu državu članicu.

4.  Prije sklapanja novog bilateralnog ili multilateralnog sporazuma iz članka 73. stavka 1. dotična država članica ili dotične države članice dostavljaju ga Komisiji, koja o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Agenciju te provjerava jesu li odredbe tog sporazuma u skladu s ovom Uredbom i o tome obavješćuje dotičnu državu članicu.

Amandman    378

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Prije sklapanja bilo kakvih radnih dogovora s trećim stranama ili trećim zemljama Agencija te dogovore dostavlja Komisiji, koja daje prethodno odobrenje. Nakon što radni dogovori budu sklopljeni, Agencija ih dostavlja Komisiji, koja o njima obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

6.  Prije sklapanja bilo kakvih radnih dogovora s trećim stranama ili trećim zemljama Agencija te dogovore dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Komisija daje odobrenje prije zaključenja takvih dogovora. Nakon što radni dogovori budu sklopljeni, Agencija ih dostavlja Komisiji, koja o njima obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

Amandman    379

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može u trećim zemljama rasporediti stručnjake iz vlastitog statutarnog osoblja kao časnike za vezu, kojima pri izvršavanju njihovih zadaća mora biti osigurana najviša moguća zaštita. Oni su dio lokalnih i regionalnih mreža za suradnju časnika za vezu zaduženih za imigraciju i stručnjaka za sigurnost Unije i država članica, uključujući mrežu uspostavljenu na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 377/2004. Odlukom Upravnog odbora Agencija može utvrditi posebne profile časnika za vezu, kao što su časnici za vezu zaduženi za vraćanje, ovisno o operativnim potrebama s obzirom na dotičnu treću zemlju.

1.  Agencija može u trećim zemljama rasporediti stručnjake iz vlastitog statutarnog osoblja kao časnike za vezu, kojima pri izvršavanju njihovih zadaća mora biti osigurana najviša moguća zaštita. Oni su dio lokalnih i regionalnih mreža za suradnju časnika za vezu zaduženih za imigraciju i stručnjaka za sigurnost Unije i država članica, uključujući mrežu uspostavljenu na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 377/2004. Odlukom Upravnog odbora Agencija može utvrditi posebne profile časnika za vezu, ovisno o operativnim potrebama s obzirom na dotičnu treću zemlju.

Amandman    380

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U okviru politike vanjskog djelovanja Unije, prioritet pri raspoređivanju časnika za vezu daje se onim trećim zemljama koje, na temelju analize rizika, predstavljaju zemlju podrijetla ili tranzita kad je riječ o nezakonitom useljavanju. Agencija može prihvatiti časnike za vezu koje upute te treće zemlje na temelju uzajamnosti. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora svake godine donosi popis prioriteta. Raspoređivanje časnika za vezu odobrava Upravni odbor na temelju mišljenja Komisije.

2.  U okviru politike vanjskog djelovanja Unije, prioritet pri raspoređivanju časnika za vezu daje se onim trećim zemljama koje, na temelju analize rizika, predstavljaju zemlju podrijetla ili tranzita kad je riječ o nezakonitim migracijama. Agencija može prihvatiti časnike za vezu koje upute te treće zemlje na temelju uzajamnosti. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora svake godine donosi popis prioriteta. Raspoređivanje časnika za vezu odobrava Upravni odbor na temelju mišljenja Komisije.

Amandman    381

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zadaće časnika za vezu Agencije uključuju, u skladu s pravom Unije i poštujući temeljna prava, uspostavu i održavanje kontakata s nadležnim tijelima treće zemlje kojoj su dodijeljeni, kako bi doprinijeli sprečavanju i borbi protiv nezakonitog useljavanja i vraćanju vraćenika, uključujući pružanje tehničke pomoći u identifikaciji državljana trećih zemalja i pribavljanju putnih isprava. Ti časnici za vezu u bliskoj su koordinaciji s delegacijama Unije i, ako je to relevantno, misijama i operacijama ZSOP-a.

3.  Zadaće časnika za vezu Agencije uključuju, u skladu s pravom Unije i poštujući temeljna prava, uspostavu i održavanje kontakata s nadležnim tijelima treće zemlje kojoj su dodijeljeni, kako bi doprinijeli sprečavanju i borbi protiv nezakonitih migracija i vraćanju vraćenika, uključujući pružanje tehničke pomoći u identifikaciji državljana trećih zemalja i pribavljanju putnih isprava. Ti časnici za vezu u bliskoj su koordinaciji s delegacijama Unije. Kad god je to moguće, imaju urede u istoj zgradi. Časnici za vezu Agencije doprinose procjenjivanju učinka operacija Agencije i njezine suradnje s trećim zemljama na temeljna prava te o svojoj procjeni izvještavaju izvršnog direktora i službenika za temeljna prava.

Amandman    382

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati promatrače iz institucija, tijela, ureda i agencija Unije ili međunarodnih organizacija te misija i operacija ZSOP-a da sudjeluju u njezinim aktivnostima, a posebno u zajedničkim operacijama i pilot-projektima, analizi rizika i osposobljavanju, u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, može doprinijeti poboljšaju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti. Ti promatrači mogu sudjelovati u analizi rizika i osposobljavanju samo uz suglasnost dotičnih država članica. U pogledu zajedničkih operacija i pilot-projekata sudjelovanje promatrača podliježe suglasnosti države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Agencija tim promatračima prije njihova sudjelovanja pruža odgovarajuće osposobljavanje.

1.  Agencija može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati promatrače iz institucija, tijela, ureda i agencija Unije ili međunarodnih organizacija da sudjeluju u njezinim aktivnostima, a posebno u zajedničkim operacijama i pilot-projektima, analizi rizika i osposobljavanju, u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, može doprinijeti poboljšaju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti niti predstavlja rizik za temeljna prava. Ti promatrači mogu sudjelovati u analizi rizika i osposobljavanju samo uz suglasnost dotičnih država članica. Kad je riječ o zajedničkim operacijama i pilot-projekatima, za sudjelovanje promatrača potrebna je suglasnost države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Agencija tim promatračima prije njihova sudjelovanja pruža odgovarajuće osposobljavanje.

Amandman    383

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati promatrače iz trećih zemalja da sudjeluju u njezinim aktivnostima na vanjskim granicama iz članka 37., operacijama vraćanja iz članka 51., intervencijama vraćanja iz članka 54. i osposobljavanju iz članka 62., u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, u kojoj može doprinijeti poboljšanju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti. Promatrači u aktivnostima iz članaka 37., 43., 51. i 62. mogu sudjelovati samo uz suglasnost dotičnih država članica, a u aktivnostima iz članaka 37. i 54. samo uz suglasnost države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Agencija tim promatračima prije njihova sudjelovanja pruža odgovarajuće osposobljavanje. Od njih se zahtijeva da se pri sudjelovanju u aktivnostima Agencije pridržavaju kodeksa ponašanja Agencije.

2.  Agencija može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati promatrače iz trećih zemalja da sudjeluju u njezinim aktivnostima na vanjskim granicama iz članka 37., operacijama vraćanja iz članka 51., intervencijama vraćanja iz članka 54. i osposobljavanju iz članka 62., u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, u kojoj može doprinijeti poboljšanju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti niti na sigurnost državljana trećih zemalja i pravo na azil. Promatrači mogu sudjelovati samo uz suglasnost dotičnih država članica. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Agencija tim promatračima prije njihova sudjelovanja pruža odgovarajuće osposobljavanje. Od njih se zahtijeva da se pri sudjelovanju u aktivnostima Agencije pridržavaju kodeksa ponašanja Agencije.

Amandman    384

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija preuzima i upotrebljava internetsku bazu za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO), što je baza podataka koja sadržava informacije o vjerodostojnim putnim i osobnim ispravama koje su izdali države članice, treće zemlje, teritorijalne jedinice, međunarodne organizacije i drugi subjekti međunarodnog prava te informacije o krivotvorenim ispravama. Sustav FADO ne sadržava osobne podatke.

Agencija preuzima i upotrebljava internetsku bazu za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) uspostavljenu Zajedničkom akcijom 98/700/PUP; to je baza podataka koja sadržava informacije o vjerodostojnim putnim i osobnim ispravama koje su izdali države članice, treće zemlje, teritorijalne jedinice, međunarodne organizacije i drugi subjekti međunarodnog prava te informacije o krivotvorenim ispravama. Sustav FADO ne sadržava osobne podatke.

Amandman    385

Prijedlog uredbe

Poglavlje 3.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Zajednički parlamentarni nadzor

 

Članak 80.a

 

Zajednički parlamentarni nadzor

 

1.  Kako bi se osigurao parlamentarni nadzor nad Agencijom i u obzir uzeo cilj podijeljene odgovornosti na razini Unije i na nacionalnoj razini, kako je navedeno u članku 7., funkcije nadzora dodijeljene Europskom parlamentu ovom Uredbom dopunjavaju se nadzorom koji provodi zajednička skupina za parlamentarni nadzor koju zajednički uspostavljaju nacionalni parlamenti i nadležni odbor Europskog parlamenta.

 

2.  Organizaciju i poslovnik zajedničke skupine za parlamentarni nadzor zajednički utvrđuju Europski parlament i nacionalni parlamenti u skladu s člankom 9. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, koji je priložen UEU-u i UFEU-u. Poslovnik sadrži odredbe u vezi s obradom klasificiranih podataka i osjetljivih neklasificiranih podataka te pristupu takvim podacima u skladu s člankom 91. ove Uredbe. Poslovnik među ostalim sadrži i odredbe o učestalosti i mjestu sastanaka, postupku utvrđivanja dnevnog reda, jasne odredbe o odlučivanju, sastavu zajedničke skupine za parlamentarni nadzor i informacije o supredsjedateljima te skupine, koji se dodjeljuju nadležnom odboru Europskog parlamenta i državi članici koja predsjeda Vijećem Europske unije u skladu sa stavkom 3. točkom (b) ovog članka. Članove zajedničke skupine za parlamentarni nadzor biraju njihovi parlamenti na temelju njihove stručnosti u upravljanju granicama i Agencija, po mogućnosti na stalan mandat do kraja njihova mandata u njihovu parlamentu. Europski parlament osigurava tajništvo zajedničke skupine za parlamentarni nadzor.

 

3.  Zajednička skupina za parlamentarni nadzor politički nadzire ispunjava li Agencija svoje zadaće i ispunjavaju li države članice svoje obveze u skladu s ovom Uredbom. Za potrebe prvog podstavka:

 

(a)  predsjednik upravnog odbora i izvršni direktor pojavljuju se pred zajedničkom skupinom za parlamentarni nadzor na njezin zahtjev kako bi se raspravljalo o pitanjima koja se odnose na aktivnosti iz prvog podstavka;

 

(b)  država članica koja predsjeda Vijećem Europske Unije za vrijeme sastanka zajedničke skupine za parlamentarni nadzor pojavljuje se pred tom skupinom na njezin zahtjev kako bi se raspravljalo o pitanjima koja se odnose na aktivnosti iz prvog podstavka; ako ta država članica ne sudjeluje u europskoj graničnoj i obalnoj straži, odgovornost preuzima prva država članica koja će sljedeća predsjedati Vijećem i koja sudjeluje u europskoj graničnoj i obalnoj straži;

 

(c)  zajednička skupina za parlamentarni nadzor može odlučiti da će na svoje sastanke pozvati druge relevantne osobe, na primjer predstavnika savjetodavnog foruma i službenika za temeljna prava, kako bi se raspravljalo o općim pitanjima u vezi sa zaštitom temeljnih prava.

 

4.  Agencija sve dokumente koje šalje Europskom parlamentu dostavlja i zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor. Države članice svake godine obavješćuju zajedničku skupinu za parlamentarni nadzor o ispunjenju svojih obveza u skladu s ovom Uredbom.

 

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Agencija zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor na njezin zahtjev dostavlja sve druge dokumente, pod uvjetom da su ti dokumenti potrebni za izvršavanje njezinih zadaća u vezi s političkim nadzorom aktivnosti Agencije. Države članice zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor dostavljaju sve dodatne informacije koje traži, uzimajući u obzir svoje obveze u pogledu diskrecije i povjerljivosti.

 

5.  Zajednička skupina za parlamentarni nadzor može sastaviti sažetak zaključaka o političkom praćenju europske granične i obalne straže i te zaključke dostaviti Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima. Europski parlament te zaključke prosljeđuje Vijeću, Komisiji i Agenciji u informativne svrhe.

Amandman    386

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europska granična i obalna straža jamči zaštitu temeljnih prava pri obavljanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe u skladu s mjerodavnim pravom Unije, posebno Poveljom, mjerodavnim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju o statusu izbjeglica iz 1951., njezin Protokol iz 1967. i obveze povezane s pristupom međunarodnoj zaštiti, posebno načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Europska granična i obalna straža jamči zaštitu temeljnih prava pri obavljanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe u skladu s mjerodavnim pravom Unije, posebno Poveljom i mjerodavnim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju o statusu izbjeglica iz 1951., njezin Protokol iz 1967., Konvenciju o pravima djeteta i obveze povezane s pristupom međunarodnoj zaštiti, posebno načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Amandman    387

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija u tu svrhu sastavlja, dalje razvija i provodi strategiju o temeljnim pravima, uključujući djelotvoran mehanizam za praćenje poštovanja temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

Agencija u tu svrhu, ako to odobri službenik za temeljna prava, sastavlja, dalje razvija i provodi strategiju o temeljnim pravima i akcijski plan, uključujući djelotvoran mehanizam za praćenje poštovanja temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije. Službenik za temeljna prava izvještava o provedbi strategije i akcijskog plana u skladu s člankom 107. stavkom 2.

Amandman    388

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža osigurava da se ni jedna osoba ne iskrcava, prisiljava na ulazak, privodi ili na neki drugi način predaje ili vraća tijelima zemlje koja krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja ili u kojoj postoji opasnost protjerivanja ili vraćanja u drugu zemlju koja krši navedeno načelo.

2.  U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža osigurava da se ni jedna osoba ne iskrcava, prisiljava na ulazak, privodi ili na neki drugi način predaje ili vraća tijelima zemlje u kojoj, među ostalim, postoji ozbiljan rizik da bi takva osoba bila podvrgnuta smrtnoj kazni, mučenju, progonu ili nekom drugom nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni, ili u kojoj bi život ili sloboda te osobe bili ugroženi zbog njezine rase, vjere, nacionalnosti, seksualne orijentacije, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog uvjerenja, koja krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja ili u kojoj postoji opasnost protjerivanja, premještanja, izručenja ili vraćanja u drugu zemlju koja krši navedeno načelo.

Amandman    389

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža uzima u obzir posebne potrebe djece, maloljetnih osoba bez pratnje, osoba s invaliditetom, žrtava trgovine ljudima, osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, osoba u nevolji na moru i drugih osoba u osobito ranjivom položaju.

U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža uzima u obzir i rješava posebne potrebe djece, maloljetnih osoba bez pratnje, osoba s invaliditetom, žrtava trgovine ljudima, osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, osoba u nevolji na moru i drugih osoba u osobito ranjivom položaju.

Amandman    390

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U obavljanju svojih zadaća, u odnosima s državama članicama i u suradnji s trećim zemljama Agencija uzima u obzir izvješća savjetodavnog foruma iz članka 70. i službenika za temeljna prava.

4.  U obavljanju svih svojih zadaća, uključujući daljnji razvoj i primjenu djelotvornog mehanizma za praćenje poštovanja temeljnih prava, u odnosima s državama članicama i u suradnji s trećim zemljama Agencija uzima u obzir izvješća savjetodavnog foruma iz članka 70. i službenika za temeljna prava.

Amandman    391

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Članovi timova raspoređeni iz stalnih snaga europske granične i obalne straže osposobljeni su za obavljanje svih zadaća i izvršavanje svih ovlasti u vezi s nadzorom državne granice i vraćanjem, uključujući zadaće i ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva Uredbe (EU) 2016/399 i Direktive 2008/115/EZ.

1.  Članovi timova raspoređeni iz stalnih snaga europske granične i obalne straže osposobljeni su za obavljanje svih zadaća i izvršavanje svih ovlasti u vezi s nadzorom državne granice i vraćanjem, uključujući zadaće i ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva uredbi (EU) br. 656/2014 i (EU) 2016/399 te Direktive 2008/115/EZ.

Amandman    392

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti članovi timova pridržavaju se prava Unije i međunarodnog prava te poštuju temeljna prava i nacionalno pravo države članice domaćina.

2.  Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti članovi timova pridržavaju se prava Unije i međunarodnog prava te osiguravaju poštovanje temeljnih prava u svakom trenutku i poštuju nacionalno pravo države članice domaćina.

Amandman    393

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Pri uspostavi operativnog plana država članica domaćin može ograničiti izvršne ovlasti članova timova u skladu s nacionalnim pravom ili operativnim postupcima tijekom operacija. Posebne izvršne ovlasti koje članovi timova mogu ostvariti iznose se u operativnom planu kako je predviđeno u članku 39.

Amandman    394

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članovi timova raspoređeni iz statutarnog osoblja Agencije ili koje su države članice rasporedile nakon dugoročnog upućivanja Agenciji za vrijeme obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih ovlasti nose, ako je to primjereno, odoru stalnih snaga europske granične i obalne straže. Članovi timova kratkoročno raspoređeni iz država članica nose, ako je to primjereno, svoju odoru za vrijeme obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih ovlasti.

Članovi timova raspoređeni iz statutarnog osoblja Agencije ili koje su države članice rasporedile nakon dugoročnog upućivanja Agenciji za vrijeme obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih ovlasti nose odoru stalnih snaga europske granične i obalne straže. Članovi timova kratkoročno raspoređeni iz država članica nose svoju odoru za vrijeme obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih ovlasti.

Amandman    395

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti članovi timova ovlašteni su primijeniti silu, uključujući službeno oružje, streljivo i opremu, uz suglasnost matične države članice i države članice domaćina, ili uz suglasnost Agencije za osoblje Agencije, u prisutnosti službenika graničnog nadzora države članice domaćina i u skladu s nacionalnim pravom države članice domaćina. Država članica domaćin može uz suglasnost matične države članice, ili Agencije ako je to primjereno, ovlastiti članove timova za primjenu sile u odsutnosti službenika graničnog nadzora države članice domaćina.

6.  Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti članovi timova mogu biti ovlašteni za primjenu sile, uključujući službeno oružje, streljivo i opremu, uz suglasnost matične države članice i države članice domaćina, ili uz suglasnost Agencije za osoblje Agencije i države članice domaćina, u prisutnosti službenika graničnog nadzora države članice domaćina i u skladu s nacionalnim pravom države članice domaćina. Država članica domaćin može uz suglasnost matične države članice, ili Agencije ako je to primjereno, ovlastiti članove timova za primjenu sile u odsutnosti službenika graničnog nadzora države članice domaćina.

Amandman    396

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Službeno oružje, streljivo i oprema mogu se upotrijebiti u skladu s nacionalnim pravom države članice domaćina u slučaju zakonite samoobrane i zakonite obrane članova timova ili drugih osoba.

7.  Službeno oružje, streljivo i oprema mogu se upotrijebiti u skladu s nacionalnim pravom države članice domaćina, međunarodnim pravom o ljudskim pravima i Poveljom o temeljnim pravima u slučaju zakonite samoobrane i zakonite obrane članova timova ili drugih osoba.

Amandman    397

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe država članica domaćin ovlašćuje članove timova za uvid u europske baze podataka čiji je uvid potreban za ispunjenje operativnih ciljeva utvrđenih u operativnom planu za provedbu graničnih kontrola, zaštite državne granice i vraćanja. Država članica domaćin može ih također ovlastiti za uvid u svoje nacionalne baze podataka kada je to potrebno u istu svrhu. Države članice vode računa o tome da na učinkovit i djelotvoran način omoguće pristup tim bazama podataka. Članovi timova ostvaruju uvid samo u one podatke koji su potrebni za obavljanje njihovih zadaća i izvršavanje njihovih ovlasti. Država članica domaćin prije raspoređivanja članova timova obavješćuje Agenciju o nacionalnim i europskim bazama podataka u koje se može ostvariti uvid. Agencija te informacije stavlja na raspolaganje svim državama članicama koje sudjeluju u raspoređivanju.

Za potrebe ove Uredbe država članica domaćin ovlašćuje članove timova za uvid u europske baze podataka čiji je uvid potreban za ispunjenje operativnih ciljeva utvrđenih u operativnom planu za provedbu graničnih kontrola, zaštite državne granice i vraćanja u skladu s zakonodavnim instrumentima za uspostavu tih baza podataka. Država članica domaćin može ih također ovlastiti za uvid u svoje nacionalne baze podataka kada je to potrebno u istu svrhu. Države članice vode računa o tome da na učinkovit i djelotvoran način omoguće pristup tim bazama podataka. Članovi timova ostvaruju uvid samo u one podatke koji su strogo potrebni za obavljanje njihovih zadaća i izvršavanje njihovih ovlasti. Država članica domaćin prije raspoređivanja članova timova obavješćuje Agenciju o nacionalnim i europskim bazama podataka u koje se može ostvariti uvid. Agencija te informacije stavlja na raspolaganje svim državama članicama koje sudjeluju u raspoređivanju.

Amandman    398

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 8. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nadležna tijela države članice domaćina nadziru podatke o obradi svih osobnih podataka koje članovi timova prikupe ili obrade tijekom obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih ovlasti.

Amandman    399

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 94., ako članovi timova djeluju u državi članici domaćinu, ta je država članica odgovorna u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom za svu štetu koju oni prouzroče tijekom operacija.

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 94. i članak 96. stavke -1. i -1.a, ako članovi timova djeluju u državi članici domaćinu, ta je država članica odgovorna u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom za svu štetu koju oni prouzroče tijekom operacija.

Amandman    400

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 94., tijekom zajedničke operacije, pilot-projekta, raspoređivanja tima za potporu upravljanju migracijama, brze intervencije na granicama, operacije vraćanja ili intervencije vraćanja prema članovima timova postupa se jednako kao i prema službenicima države članice domaćina u pogledu svih kaznenih djela koja bi mogla biti počinjena protiv njih ili koja bi oni mogli počiniti.

Tijekom zajedničke operacije, pilot-projekta, raspoređivanja tima za potporu upravljanju migracijama, brze intervencije na granicama, operacije vraćanja ili intervencije vraćanja prema članovima timova, uključujući i statutarno osoblje Agencije, postupa se jednako kao i prema službenicima države članice domaćina u pogledu svih kaznenih djela koja bi mogla biti počinjena protiv njih ili koja bi oni mogli počiniti.

Amandman    401

Prijedlog uredbe

Članak 87. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija pri obradi osobnih podataka primjenjuje [Uredbu (EZ) br. 45/2001].

1.  Pri obradi osobnih podataka Agencija primjenjuje Uredbu (EU2018/1725.

Amandman    402

Prijedlog uredbe

Članak 87. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor donosi potrebne administrativne mjere na temelju kojih Agencija primjenjuje [Uredbu (EZ) br. 45/2001], uključujući mjere u vezi sa službenikom za zaštitu podataka Agencije.

2.  Upravni odbor donosi potrebne provedbene mjere na temelju kojih Agencija primjenjuje [Uredbu (EU2018/1725] te provedbene mjere u vezi sa službenikom za zaštitu podataka Agencije, posebno kako bi mu se omogućilo da obavlja svoje zadaće, dužnosti i ovlasti.

Amandman    403

Prijedlog uredbe

Članak 87. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija može prenijeti osobne podatke tijelu treće zemlje ili međunarodnoj organizaciji u skladu s odredbama [Uredbe (EZ) br. 45/2001] u mjeri u kojoj je taj prijenos potreban za izvršavanje zadaća Agencije u području aktivnosti vraćanja. Ako u okviru organizacije operacija vraćanja država članica prijevozniku ne prenese osobne podatke vraćenika, Agencija može prenijeti te podatke pod istim uvjetima. Prilikom primjene [članka 25. stavka 1. točke (c)] [Uredbe (EZ) br. 45/2001] [članak 19.] te Uredbe ne primjenjuje se na obradu podataka u svrhu vraćanja od strane Agencije sve dok državljanin treće zemlje nije vraćen. Agencija može predvidjeti unutarnja pravila o ograničavanju primjene prava iz [članaka 17. i 18.] [Uredbe (EZ) br. 45/2001] na pojedinačnoj osnovi ako bi primjena takvog prava mogla ugroziti postupak vraćanja.

3.  Agencija može prenijeti osobne podatke tijelu treće zemlje ili međunarodnoj organizaciji u skladu s odredbama [Uredbe (EZ) br. 45/2001] u mjeri u kojoj je taj prijenos potreban za izvršavanje zadaća Agencije u području aktivnosti vraćanja. Ako u okviru organizacije operacija vraćanja država članica prijevozniku ne prenese osobne podatke vraćenika, Agencija može prenijeti te podatke pod istim uvjetima. U skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU2018/1725, Agencija može predvidjeti unutarnja pravila o ograničavanju primjene prava iz članaka 17. i 18. te Uredbe na pojedinačnoj osnovi ako bi primjena takvog prava mogla ugroziti postupak vraćanja. Takvim se ograničenjima poštuje bit prava na zaštitu osobnih podataka i prava na privatnost i obiteljski život te su takva ograničenja potrebna i razmjerna željenom cilju, uzimajući u obzir rizik za ta prava dotičnih osoba.

Amandman    404

Prijedlog uredbe

Članak 87. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Zabranjena je svaka razmjena informacija kojom se trećoj zemlji dostavljaju informacije koje bi se mogle upotrijebiti za identifikaciju osoba ili skupina osoba čiji je zahtjev za pristup međunarodnoj zaštiti predmet ispitivanja ili koje su izložene ozbiljnom riziku od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne ili bilo kojeg drugog kršenja temeljnih prava. Agencija trećoj zemlji ne smije otkriti činjenicu da je osoba podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Amandman    405

Prijedlog uredbe

Članak 87. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 b.  Zabranjeno je daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćavanje informacija razmijenjenih na temelju ove Uredbe ostalim trećim zemljama ili trećim stranama.

Amandman    406

Prijedlog uredbe

Članak 87.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 87.a

 

Izvori osobnih podataka i vlasništvo nad podacima

 

1.  Agencija može obrađivati osobne podatke relevantne za svoje zadaće kako je predviđeno u ovoj Uredbi koje dobije od:

 

(a)  država članica;

 

(b)  osoblja Agencije;

 

(c)  stalnih snaga europske granične i obalne straže;

 

(d)  drugih tijela, agencija i ureda Unije, posebno onih iz članka 69. stavka 1.;

 

(e)  trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;

 

(f)  otvorenih izvora.

 

2.  Strana koja pruža osobne podatke zadržava vlasništvo nad tim podacima i odgovornost za njihovu točnost. Za podatke dobivene iz izvora navedenih u članku stavku 1. točkama (b), (e) i (f) odgovorna je Agencija.

 

3.  Agencija procjenjuje informacije iz otvorenih izvora u skladu sa sljedećim načelima:

 

(a)  pouzdanost izvora informacija procjenjuje se upotrebom sljedećih oznaka za procjenu izvora:

 

(A):  kad ne postoji sumnja u vjerodostojnost, pouzdanost i mjerodavnost izvora ili ako informacije pruža izvor koji se u svim slučajevima pokazao kao pouzdan;

 

(B):  kad informacije pruža izvor koji se u većini slučajeva pokazao kao pouzdan;

 

(C):  kad informacije pruža izvor koji se u većini slučajeva pokazao kao nepouzdan;

 

(X):  kad se pouzdanost izvora ne može procijeniti;

 

(b)  točnost informacija procjenjuje se upotrebom sljedećih oznaka za procjenu izvora:

 

(1):  informacije u čiju se točnost ne sumnja;

 

(2):  informacije osobno poznate izvoru, ali ne i osobno poznate službeniku koji ih prosljeđuje;

 

(3):  informacije nepoznate izvoru osobno, ali potvrđene drugim već zabilježenim informacijama;

 

(4):  informacije osobno nepoznate izvoru koje se ne mogu potvrditi.

Amandman    407

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može obrađivati osobne podatke samo u sljedeće svrhe:

1.  Agencija može obrađivati osobne podatke samo ako je to strogo potrebno u sljedeće svrhe:

Amandman    408

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obavljanje svojih zadaća organizacije i koordinacije zajedničkih operacija, pilot-projekata, brzih intervencija na granicama i u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u skladu s člankom 47.;

(a)  obavljanje svojih zadaća u pogledu zajedničkih operacija, pilot-projekata, brzih intervencija na granicama i u okviru timova za potporu upravljanju migracijama kako je predviđeno u ovoj Uredbi;

Amandman    409

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  olakšavanje razmjene informacija s državama članicama, EASO-om, Europolom ili Eurojustom u skladu s člankom 89.;

(c)  olakšavanje razmjene informacija s državama članicama, [Agencijom Europske unije za azil], Europolom ili Eurojustom u skladu s člankom 89.;

Amandman    410

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica ili druga agencija Unije koja pruža osobne podatke Agenciji određuje svrhu ili svrhe u koju ili koje se ti podaci obrađuju kako je navedeno u stavku 1. Agencija može obrađivati takve osobne podatke u drugu svrhu, također obuhvaćenu stavkom 1., samo ako to odobri pružatelj osobnih podataka.

2.  Država članica ili druga agencija Unije koja pruža osobne podatke Agenciji određuje svrhu ili svrhe u koju ili koje se ti podaci obrađuju kako je navedeno u stavku 1. Agencija može obrađivati takve osobne podatke u drugu svrhu, također obuhvaćenu stavkom 1., samo ako to odobri pružatelj osobnih podataka i tek nakon što procijeni da je promjena svrhe takve obrade u skladu s načelima zaštite podataka, odnosno načelima nužnosti i proporcionalnosti. Agencija tijekom obrade osobnih podataka na temelju ovog stavka vodi pismenu evidenciju procjene usklađenosti svakog pojedinačnog slučaja.

Amandman    411

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  U propisno opravdanim slučajevima, Agencija može provedbenim mjerama donesenima u skladu s člankom 87. stavkom 2. državama članicama, tijelima Unije, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama ograničiti upotrebu informacija i osobnih podatka dobivenih iz otvorenih izvora.

Amandman    412

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija obrađuje samo sljedeće kategorije osobnih podataka koje su prikupile i poslale joj države članice, njezino vlastito osoblje, EASO, Europol ili Eurojust u okviru zajedničkih operacija, pilot-projekata i brzih intervencija na granicama te timovi za potporu upravljanju migracijama:

1.  Agencija obrađuje samo sljedeće kategorije osobnih podataka koje su prikupile i poslale joj države članice, njezino vlastito osoblje, članovi stalnih snaga europske granične i obalne straže ili [Agencija Europske unije za azil], Europol ili Eurojust u okviru zajedničkih operacija, pilot-projekata i brzih intervencija na granicama te timovi za potporu upravljanju migracijama:

Amandman    413

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osobne podatke osoba koje nadležna tijela država članica te EASO, Europol ili Eurojust opravdano sumnjiče da sudjeluju u prekograničnom kriminalu poput krijumčarenja migranata, trgovine ljudima ili terorizma;

(a)  osobne podatke osoba koje nadležna tijela država članica te [Agencija Europske unije za azil], Europol ili Eurojust opravdano sumnjiče da sudjeluju u prekograničnom kriminalu;

Amandman    414

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako je potrebna razmjena informacija s EASO-om, Europolom ili Eurojustom za upotrebu u skladu s njihovim odgovarajućim ovlastima i u skladu s člankom 69.;

(a)  ako je potrebna razmjena informacija s [Agencijom Europske unije za azil], Europolom ili Eurojustom za upotrebu u skladu s njihovim odgovarajućim ovlastima i u skladu s člankom 69.;

Amandman    415

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  u posebnim slučajevima, kada Agencija utvrdi da su osobni podaci koje obrađuje u okviru ispunjavanja svojih zadaća prijeko potrebni tijelima kaznenog progona u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili kaznenog progona teških kaznenih djela.

(e)  u posebnim slučajevima, kada Agencija utvrdi da je prijenos osobnih podataka koje obrađuje u okviru ispunjavanja svojih zadaća prijeko potreban tijelima kaznenog progona u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili kaznenog progona teških kaznenih djela.

Amandman    416

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobni podaci brišu se odmah nakon prijenosa EASO-u, Europolu ili Eurojustu ili nadležnim tijelima država članica ili nakon što su upotrijebljeni za pripremu analiza rizika. Razdoblje pohrane podataka ni u kojem slučaju ne smije prelaziti 90 dana od datuma prikupljanja tih podataka. U rezultatima analiza rizika podaci moraju biti anonimizirani. Odredbe ovog stavka ne primjenjuju se na podatke obrađene za potrebe izvršavanja zadaća povezanih s vraćanjem.

3.  Osobni podaci brišu se odmah nakon prijenosa [Agenciji Europske unije za azil], Europolu ili Eurojustu ili nadležnim tijelima država članica ili nakon što su upotrijebljeni za pripremu analiza rizika. Razdoblje pohrane podataka ni u kojem slučaju ne smije prelaziti 90 dana od datuma prikupljanja tih podataka. U rezultatima analiza rizika podaci moraju biti anonimizirani. Odredbe ovog stavka ne primjenjuju se na podatke obrađene za potrebe izvršavanja zadaća povezanih s vraćanjem.

Amandman    417

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Zabranjena je svaka razmjena informacija kojom se trećoj zemlji dostavljaju informacije koje bi se mogle koristiti za identifikaciju osoba ili skupina osoba čiji je zahtjev za pristup međunarodnoj zaštiti predmet ispitivanja ili koje su izložene ozbiljnom riziku od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne ili bilo kojeg drugog kršenja temeljnih prava.

Amandman    418

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je za nacionalnu sliku stanja potrebna obrada osobnih podataka, ti se podaci obrađuju u skladu s relevantnim odredbama Unije i relevantnim nacionalnim odredbama o zaštiti podataka. Svaka država članica imenuje tijelo koje se smatra voditeljem obrade u skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 i koje ima glavnu odgovornost za obradu podataka u toj državi članici. Svaka država članica Komisiji priopćuje pojedinosti o tom tijelu.

1.  Ako je za nacionalnu sliku stanja potrebna obrada osobnih podataka, ti se podaci obrađuju u skladu s relevantnim odredbama Unije i relevantnim nacionalnim odredbama o zaštiti podataka. Svaka država članica imenuje tijelo koje se smatra voditeljem obrade u skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 i koje ima glavnu odgovornost za obradu osobnih podataka u toj državi članici. Svaka država članica Komisiji priopćuje pojedinosti o tom tijelu.

Amandman    419

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Identifikacijski brojevi brodova i zrakoplova jedini su osobni podaci koji se mogu obrađivati u europskoj slici stanja i posebnoj slici stanja.

2.  Identifikacijski brojevi brodova i zrakoplova jedini su osobni podaci koji se smiju obrađivati u europskoj slici stanja i posebnoj slici stanja.

Amandman    420

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svaka razmjena osobnih podataka s trećim zemljama u okviru EUROSUR-a strogo je ograničena na ono što je apsolutno nužno za potrebe ove Uredbe. Izvršava se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i relevantnim nacionalnim odredbama o zaštiti podataka.

3.  Svaka razmjena osobnih podataka s trećim zemljama u okviru EUROSUR-a strogo je ograničena na ono što je apsolutno nužno za potrebe ove Uredbe. Izvršava se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 ili Direktivom (EU) 2016/680, ovisno o slučaju, i relevantnim nacionalnim odredbama o zaštiti podataka.

Amandman    421

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Zabranjena je svaka razmjena informacija u skladu s člankom 73. stavkom 2., člankom 74. stavkom 3. i člankom 75. stavkom 3. kojom se trećoj zemlji dostavljaju informacije koje bi se mogle koristiti za identifikaciju osoba ili skupina osoba čiji je zahtjev za pristup međunarodnoj zaštiti predmet ispitivanja ili koje su izložene ozbiljnom riziku od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne ili bilo kojeg drugog kršenja temeljnih prava.

4.  Zabranjena je svaka razmjena informacija kojom se trećoj zemlji dostavljaju informacije koje bi se mogle koristiti za identifikaciju osoba ili skupina osoba čiji je zahtjev za pristup međunarodnoj zaštiti predmet ispitivanja ili koje su izložene ozbiljnom riziku od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne ili bilo kojeg drugog kršenja temeljnih prava.

Amandman    422

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Države članice vode evidenciju o svim razmjenama informacija i osobnih podataka u svrhu praćenja zakonitosti obrade podataka i osiguravanja usklađenosti s ovom Uredbom. Evidencijom su posebno obuhvaćeni datum, naziv treće zemlje i vrsta razmijenjenih informacija.

Amandman    423

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Zabranjeno je daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćavanje informacija razmijenjenih u skladu s člankom 73. stavkom 2., člankom 74. stavkom 3. i člankom 75. stavkom 3. ostalim trećim zemljama ili trećim stranama.

5.  Države članice i Agencija osiguravaju da se informacije prenesene ili otkrivene trećim zemljama u skladu s člankom 73. stavkom 2., člankom 74. stavkom 3. i člankom 75. stavkom 3. ne prenose dalje ostalim trećim zemljama ni ostalim trećim stranama. Odredbe o tome uvrštavaju se u svaki sporazum i dogovor sklopljen s trećom zemljom kojim se omogućuje razmjena informacija.

Amandman    424

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sigurnosna pravila donosi Upravni odbor nakon odobrenja Komisije.

2.  Sigurnosna pravila donosi Upravni odbor.

Amandman    425

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Klasifikacija podataka ne sprječava da se oni stave na raspolaganje Europskom parlamentu. Slanje podataka i dokumenata te postupanje s podacima i dokumentima poslanima Europskom parlamentu u skladu s ovom Uredbom mora prethodno odobriti Komisija.

3.  Klasifikacija podataka ne sprječava da se oni stave na raspolaganje Europskom parlamentu. Slanje podataka i dokumenata te postupanje s podacima i dokumentima poslanima Europskom parlamentu u skladu s ovom Uredbom mora biti u skladu s pravilima o prosljeđivanju klasificiranih podataka i postupanju s njima, koja se primjenjuju između Europskog parlamenta i Komisije.

Amandman    426

Prijedlog uredbe

Članak 94. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor može statutarnim članovima osoblja Agencije odobriti mjesečnu razliku u plaći. Razlika u plaći izračunava se kao postotak primitaka od rada pojedinih članova osoblja. Taj postotak ne premašuje razliku između 100 % i korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na mjesto rada i redovito se preispituje. Prije dodjele ove naknade uzimaju se u obzir ukupni primici od rada koje primaju pojedini članovi osoblja, uključujući nadoknadu troškova službenih putovanja.

Upravni odbor može statutarnim članovima osoblja Agencije odobriti mjesečnu razliku u plaći kad imaju poteškoće u ispunjavanju misije i zadaća kako su utvrđene u ovoj Uredbi. Razlika u plaći izračunava se kao postotak primitaka od rada pojedinih članova osoblja. Taj postotak ne premašuje razliku između 100 % i korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na mjesto rada i redovito se preispituje.

Amandman    427

Prijedlog uredbe

Članak 96. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Agencija je odgovorna za sve aktivnosti koje provodi u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    428

Prijedlog uredbe

Članak 96. – stavak -1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.a  Ako statutarno osoblje Agencije obavlja zadaće iz Priloga II., Agencija je odgovorna za svu prouzročenu štetu.

Amandman    429

Prijedlog uredbe

Članak 96.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 96.a

 

Tužbe Sudu Europske unije

 

1.  U skladu s člankom 263. UFEU-a pred Sudom Europske unije mogu se pokrenuti postupci kako bi se osporila zakonitost akata Agencije.

 

2.  Države članice, institucije Unije te sve fizičke i pravne osobe mogu u skladu s člankom 263. UFEU-a pred Sudom Europske unije pokrenuti postupak protiv akata Agencije.

 

3.  U slučaju da Agencija ima obvezu djelovati, a to propusti učiniti, postupak zbog propuštanja djelovanja može se pokrenuti pred Sudom Europske unije u skladu s člankom 265. UFEU-a.

 

4.  Agencija poduzima potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudama Suda Europske unije.

Amandman    430

Prijedlog uredbe

Članak 97. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  savjetodavnog foruma;

Briše se.

Amandman    431

Prijedlog uredbe

Članak 97. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  službenika za temeljna prava.

Briše se.

Amandman    432

Prijedlog uredbe

Članak 97. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Djeluju neovisno izvan administrativne i upravljačke strukture:

 

(a)  savjetodavni forum;

 

(b)  službenik za temeljna prava.

Amandman    433

Prijedlog uredbe

Članak 98. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  imenuje izvršnog direktora na prijedlog Komisije u skladu s člankom 105.;

Briše se.

Amandman    434

Prijedlog uredbe

Članak 98. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  imenuje zamjenike izvršnog direktora na prijedlog Komisije u skladu s člankom 105.;

(b)  imenuje zamjenike izvršnog direktora na prijedlog izvršnog direktora u skladu s člankom 105.;

Amandman    435

Prijedlog uredbe

Članak 98. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb)  nakon prethodnog odobrenja Komisije donosi sigurnosna pravila Agencije za zaštitu klasificiranih podataka EU-a i osjetljivih neklasificiranih podataka kako je navedeno u članku 91.;

(bb)  donosi sigurnosna pravila Agencije za zaštitu klasificiranih podataka EU-a i osjetljivih neklasificiranih podataka kako je navedeno u članku 91.;

Amandman    436

Prijedlog uredbe

Članak 98. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Upravni odbor može savjetovati izvršnog direktora o bilo kojem pitanju koje je povezano s razvojem operativnog upravljanja vanjskim granicama i vraćanjem, uključujući aktivnosti povezane s istraživanjima.

4.  Upravni odbor može savjetovati izvršnog direktora o bilo kojem pitanju koje je povezano s razvojem operativnog upravljanja vanjskim granicama, vraćanjem i osposobljavanjem, uključujući aktivnosti povezane s istraživanjima.

Amandman    437

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika svake države članice i dvaju predstavnika Komisije, koji svi imaju pravo glasa. U tu svrhu svaka država članica imenuje po jednog člana Upravnog odbora i njegova zamjenika koji će predstavljati tog člana u njegovoj odsutnosti. Komisija imenuje dva člana i njihove zamjenike. Njihov mandat traje četiri godine. Mandat se može produljiti.

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika svake države članice, dvaju predstavnika Komisije i jednog predstavnika Europskog parlamenta, koji svi imaju pravo glasa. U tu svrhu svaka država članica imenuje po jednog člana Upravnog odbora i njegova zamjenika koji će predstavljati tog člana u njegovoj odsutnosti. Komisija imenuje dva člana i njihove zamjenike. Europski parlament imenuje jednog zastupnika u Europskom parlamentu iz nadležnog odbora i drugog zastupnika u Europskom parlamentu kao njegova zamjenika. Njihov mandat traje četiri godine. Mandat se može produljiti.

Amandman    438

Prijedlog uredbe

Članak 100. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor do 30. studenoga svake godine donosi konačni programski dokument koji, među ostalim, sadržava višegodišnje programiranje Agencije i godišnje programiranje za sljedeću godinu, koji se temelji na nacrtu koji je predložio izvršni direktor i podržao Upravni odbor. Konačni programski dokument donosi se nakon pozitivnog mišljenja Komisije, koja se u pogledu višegodišnjeg programiranja savjetuje s Europskim parlamentom. Ako Agencija odluči da neće uzeti u obzir neke elemente mišljenja Komisije, dostavlja o tome detaljno obrazloženje. Upravni odbor prosljeđuje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

1.  Upravni odbor do 30. studenoga svake godine donosi, uzimajući u obzir preporuke međuinstitucijske radne skupine za resurse agencija, konačni programski dokument koji, među ostalim, sadržava višegodišnje programiranje Agencije i godišnje programiranje za sljedeću godinu, koji se temelji na nacrtu koji je predložio izvršni direktor i podržao Upravni odbor. Konačni programski dokument donosi se nakon pozitivnog mišljenja Komisije, koja se u pogledu višegodišnjeg programiranja savjetuje s Europskim parlamentom. Ako Agencija odluči da neće uzeti u obzir neke elemente mišljenja Komisije ili Europskog parlamenta, dostavlja o tome detaljno obrazloženje. Upravni odbor prosljeđuje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji bez odgode.

Amandman    439

Prijedlog uredbe

Članak 100. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U višegodišnjem programiranju navodi se opći srednjoročni i dugoročni strateški program, uključujući ciljeve, očekivane rezultate, pokazatelje uspješnosti i planiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun, osoblje i razvoj kapaciteta Agencije. U višegodišnjem programiranju određuju se strateška područja intervencije i objašnjava što je potrebno učiniti kako bi se ostvarili ciljevi. Ono uključuje strategiju odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te djelovanja povezana s tom strategijom.

3.  U višegodišnjem programiranju navodi se opći srednjoročni i dugoročni strateški program, uključujući ciljeve, očekivane rezultate, pokazatelje uspješnosti i planiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun, osoblje i razvoj kapaciteta Agencije. U višegodišnjem programiranju određuju se strateška područja intervencije i objašnjava što je potrebno učiniti kako bi se ostvarili ciljevi. Ono uključuje strategiju praćenja i poštovanja temeljnih prava i odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te djelovanja povezana s tim strategijama.

Amandman    440

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Predstavnici Agencije Europske unije za azil i EUROPOL-a pozivaju se da prisustvuju na sastancima Upravnog odbora. Upravni odbor može pozvati predstavnika relevantnih institucija, tijela, ureda i agencija Unije.

6.  Predstavnici Agencije Europske unije za azil, Agencije Europske unije za temeljna prava i EUROPOL-a pozivaju se da prisustvuju na sastancima Upravnog odbora. Upravni odbor može pozvati predstavnika ostalih relevantnih institucija, tijela, ureda i agencija Unije.

Amandman    441

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da izvijesti o izvršenju svojih zadaća. To uključuje izvješćivanje o provedbi i praćenju strategije za temeljna prava, godišnje izvješće o aktivnostima Agencije za prethodnu godinu, program rada za sljedeću godinu i višegodišnje programiranje Agencije ili bilo koju drugu temu povezanu s aktivnostima Agencije. Izvršni direktor također daje izjavu pred Europskim parlamentom, ako ovaj to od njega zatraži, te mu redovito podnosi izvješća.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da izvijesti o izvršenju svojih zadaća. To uključuje izvješćivanje o aktivnostima Agencije, provedbi i praćenju strategije za temeljna prava, godišnje izvješće o aktivnostima Agencije za prethodnu godinu, program rada za sljedeću godinu i višegodišnje programiranje Agencije ili bilo koju drugu temu povezanu s aktivnostima Agencije. Izvršni direktor također daje izjavu pred Europskim parlamentom, ako ovaj to od njega zatraži, te odgovara na sva pitanja koja su zastupnici u Europskom parlamentu postavili u pisanom obliku u roku od 15 kalendarskih dana. Izvršni direktor redovito izvješćuje odgovarajuća tijela i odbore Europskog parlamenta. Osim ako su u ovoj Uredbi već predviđeni posebni rokovi, izvršni direktor osigurava da se izvješća dostavljaju Europskom parlamentu u roku od šest mjeseci nakon završetka izvještajnog razdoblja, osim ako je kašnjenje odgovarajućim tijelima i odborima Europskog parlamenta propisno opravdano u pisanom obliku.

Amandman    442

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija predlaže najmanje tri kandidata za mjesto izvršnog direktora i za mjesta svakog od zamjenika izvršnog direktora na temelju popisa sastavljenog nakon objave tog mjesta u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama.

1.  Europski parlament i Vijeće imenuju zajedničkom suglasnošću izvršnog direktora na temelju popisa koji sastavlja Komisija nakon objave tog mjesta u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama.

Amandman    443

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršnog direktora Agencije imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti, uključujući relevantno stručno iskustvo stečeno na visokom položaju u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja, na prijedlog Komisije kako je navedeno u stavku 1. Prije imenovanja, kandidati koje predloži Komisija pozivaju se da pred nadležnim odborom ili odborima Europskog parlamenta daju izjavu te da odgovore na pitanja koja im postave članovi tih odbora.

Izvršni direktor odabire se na temelju zasluga, neovisnosti i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti, uključujući relevantno stručno iskustvo stečeno na visokom položaju u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja i nakon što dokaže temeljito poznavanje uloge i aktivnosti Agencije, na prijedlog Komisije kako je navedeno u stavku 1. Prije imenovanja, kandidati koje predloži Komisija pozivaju se da pred nadležnim odborom ili odborima Europskog parlamenta daju izjavu te da odgovore na pitanja koja im postave članovi tih odbora.

Amandman    444

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon te izjave Europski parlament donosi mišljenje u kojem izražava svoja stajališta i u kojem može napomenuti kojem kandidatu daje prednost.

Briše se.

Amandman    445

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor imenuje izvršnog direktora uzimajući u obzir ta stajališta. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

Briše se.

Amandman    446

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 2. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odluči li Upravni odbor imenovati kandidata koji nije onaj kojemu je Europski parlament dao prednost, Upravni odbor u pisanom obliku obavješćuje Europski parlament i Vijeće o načinu na koji je uzeo u obzir mišljenje Europskog parlamenta.

Briše se.

Amandman    447

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 2. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor ovlašten je razriješiti izvršnog direktora dužnosti, djelujući na prijedlog Komisije.

Europski parlament i Vijeće imaju ovlasti da izvršnog direktora i njegove zamjenike razriješe dužnosti, djelujući na prijedlog Komisije. Europski parlament ili Vijeće mogu od Komisije tražiti da podnese takav prijedlog.

Amandman    448

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 2. – podstavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izvršni direktor na odlasku ili njegovi zamjenici ostaju na dužnosti sve dok Europski parlament ne imenuje osobe koje će ga zamijeniti. U slučaju razrješenja dužnosti ili ako on više ne ispunjava uvjete potrebne za obavljanje svojih dužnosti, prestanak obnašanja dužnosti stupa na snagu odmah. Upravni odbor imenuje privremenog izvršnog direktora ili njegova zamjenika dok se ne imenuje novi izvršni direktor ili njegov zamjenik u skladu sa stavcima 1. ili 4.

Amandman    449

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zamjenike izvršnog direktora, na prijedlog Komisije kako je navedeno u stavku 1. i nakon savjetovanja s izvršnim direktorom, imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i odgovarajućih administrativnih i upravljačkih sposobnosti, uključujući relevantno stručno iskustvo u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

Zamjenike izvršnog direktora na prijedlog izvršnog direktora imenuje Upravni odbor. Zamjenici izvršnog direktora imenuju se na temelju zasluga i odgovarajućih administrativnih i upravljačkih sposobnosti, uključujući relevantno stručno iskustvo u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja i nakon što dokažu temeljito poznavanje uloge i aktivnosti Agencije. Izvršni direktor predlaže najmanje tri kandidata za svako mjesto zamjenika izvršnog direktora. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa. Zamjenici izvršnog direktora na odlasku ostaju na dužnosti sve dok Upravni odbor ne imenuje njihove zamjenike u skladu s ovim stavkom.

Amandman    450

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor ovlašten je razriješiti zamjenike izvršnog direktora dužnosti u skladu s postupkom utvrđenim u prvom podstavku.

Europski parlament i Vijeće ovlašteni su razriješiti dužnosti zamjenike izvršnog direktora u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2.

Amandman    451

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije kraja tog razdoblja Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije.

5.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije kraja tog razdoblja Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije. Europski parlament i Vijeće mogu zajedničkom suglasnošću produljiti mandat izvršnog direktora za još jedno razdoblje od pet godina.

Amandman    452

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Upravni odbor, odlučujući na prijedlog Komisije kojim se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jednom produljiti mandat izvršnog direktora za dodatno razdoblje od najviše pet godina.

Briše se.

Amandman    453

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Mandat zamjenika izvršnog direktora traje pet godina. Upravni odbor može ga produljiti jednom za dodatno razdoblje od najviše pet godina.

7.  Mandat zamjenika izvršnog direktora traje pet godina. Na prijedlog izvršnog direktora Upravni odbor može ga produljiti jednom za dodatno razdoblje od najviše pet godina.

Amandman    454

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija osniva savjetodavni forum koji neovisnim savjetovanjem pomaže izvršnom direktoru i Upravnom odboru u pitanjima koja se odnose na temeljna prava.

1.  Agencija osniva savjetodavni forum koji joj neovisnim savjetovanjem pomaže u pitanjima koja se odnose na temeljna prava.

Amandman    455

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija poziva EASO, Agenciju Europske unije za temeljna prava, Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i druge relevantne organizacije da sudjeluju u savjetodavnom forumu. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o sastavu savjetodavnog foruma i uvjetima prijenosa informacija savjetodavnom forumu. Savjetodavni forum nakon savjetovanja s Upravnim odborom i izvršnim direktorom definira svoje metode rada i uspostavlja svoj program rada.

2.  Agencija poziva [Agenciju Europske unije za azil], Agenciju Europske unije za temeljna prava, Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i druge relevantne organizacije da sudjeluju u Savjetodavnom forumu. Upravni odbor na prijedlog službenika za temeljna prava odlučuje o sastavu savjetodavnog foruma i uvjetima prijenosa informacija savjetodavnom forumu. Savjetodavni forum nakon savjetovanja s Upravnim odborom i izvršnim direktorom definira svoje metode rada i uspostavlja svoj program rada.

Amandman    456

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sa savjetodavnim forumom savjetuje se o daljnjem razvoju i provedbi strategije o temeljnim pravima, uspostavi mehanizma za podnošenje pritužbi, kodeksu ponašanja i zajedničkom osnovnom izvedbenom programu.

3.  Sa savjetodavnim forumom savjetuje se o daljnjem razvoju i provedbi strategije o temeljnim pravima, mehanizmu za podnošenje pritužbi, kodeksu ponašanja, radnim dogovorima ili drugim projektima u suradnji s trećim zemljama, o operativnim planovima i zajedničkom osnovnom izvedbenom programu, kao i o utvrđivanju kriterija iz članaka 12. i 24. Agencija obavješćuje savjetodavni forum o tome je li provela izvješća i preporuke savjetodavnog foruma i na koji način.

Amandman    457

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Savjetodavni forum, ne dovodeći u pitanje zadaće službenika za temeljna prava, ima stvaran pristup svim informacijama koje se odnose na poštovanje temeljnih prava, među ostalim obavljanjem terenskih posjeta zajedničkim operacijama ili brzim intervencijama na granicama, podložno suglasnosti države članice domaćina, te žarišnim područjima ili kontroliranim centrima, operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja.

5.  Savjetodavni forum, ne dovodeći u pitanje zadaće službenika za temeljna prava, ima stvaran pravodoban i učinkovit pristup svim informacijama koje se odnose na poštovanje temeljnih prava, među ostalim obavljanjem terenskih posjeta zajedničkim operacijama ili brzim intervencijama na granicama, uz suglasnost države članice domaćina, te žarišnim područjima, operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja, također i u trećim zemljama. Ako se država članica domaćin iznimno ne slaže s terenskim posjetom savjetodavnog foruma zajedničkoj operaciji ili brzoj intervenciji na granicama koja se provodi na njezinu državnom području, ona u dopisu izvršnom direktoru i upravnom odboru dostavlja propisno utemeljene razloge.

 

Savjetodavnom forumu pomaže tajništvo koje ima dovoljno financijskih i ljudskih resursa kako bi forumu pomogao u obavljanju njegovih zadaća.

Amandman    458

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor imenuje službenika za temeljna prava. Njegova je zadaća doprinositi strategiji Agencije o temeljnim pravima te pratiti i promicati poštovanje temeljnih prava unutar Agencije. Službenik za temeljna prava mora imati potrebne kvalifikacije i iskustvo u području temeljnih prava.

1.  Upravni odbor imenuje službenika za temeljna prava na temelju popisa triju kandidata koje preporuči savjetodavni forum. Njegova je zadaća doprinositi strategiji Agencije o temeljnim pravima te pratiti i promicati poštovanje temeljnih prava unutar Agencije. Službenik za temeljna prava ima potrebne kvalifikacije te stručno znanje i radno iskustvo u području temeljnih prava.

Amandman    459

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Službenik za temeljna prava ovlašten je provoditi istrage o svim aktivnostima Agencije kako bi provjerio poštovanje temeljenih prava. On bez odgode savjetuje Agenciju izdavanjem službenih mišljenja prije početka aktivnosti Agencije u skladu s ovom Uredbom te izdavanjem preporuka za poboljšanje strategije za temeljena prava Agencije, za što je potrebna njegovo odobrenje, kao i utvrđivanjem uvjeta za poštovanje temeljnih prava i promicanje poštovanja temeljnih prava. Službenik za temeljna prava odgovoran je i za daljnji razvoj te provedbu mehanizma za podnošenje pritužbi.

Amandman    460

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Službenik za temeljna prava neovisan je u obavljanju svojih zadaća. Izravno izvješćuje Upravni odbor i surađuje sa savjetodavnim forumom. Službenik za temeljna prava izvješća predaje redovito i na taj način doprinosi mehanizmu za praćenje poštovanja temeljnih prava.

2.  Uz savjetovanje sa savjetodavnim forumom i službenikom za temeljna prava Agencija utvrđuje posebna pravila koja se primjenjuju na službenika za temeljna prava kako bi se zajamčilo da je službenik za temeljna prava neovisan u obavljanju svojih zadaća. Izravno izvješćuje Upravni odbor i savjetodavni forum. Službenik za temeljna prava objavljuje godišnje izvješće o svojim aktivnostima i poštovanju temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije. To izvješće uključuje informacije o mehanizmu za podnošenje pritužbi i provedbi strategije za temeljna prava. Upravni odbor osigurava da se na temelju preporuka službenika za temeljna prava poduzimaju mjere.

Amandman    461

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Pri obavljanju svojih zadaća službenik za temeljna prava potpuno je administrativno autonoman i neovisan. Ne smiju mu se davati nikakve upute niti ga se smije na bilo koji način ograničavati u obavljanju dužnosti koje su mu na temelju njegova imenovanja dodijeljene u skladu s ovom Uredbom. Službenik za temeljna prava raspolaže odgovarajućim resursima i osobljem koji su potrebni za obavljanje njegovih dužnosti i koji odgovaraju ovlastima i veličini Agencije. Službenik za temeljna prava nadležan je za osoblje koje mu je dodijeljeno. Kod svake redovne ili izvanredne dodjele osoblja Agenciji proporcionalni broj članova osoblja dodjeljuje se kao potpora službeniku za temeljna prava.

Amandman    462

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Službeniku za temeljna prava pomaže zamjenik službenika za temeljna prava. Upravni odbor imenuje zamjenika službenika za temeljna prava s popisa najmanje triju kandidata koje preporuči službenik za temeljna prava. Zamjenik službenika za temeljna prava ima potrebne kvalifikacije i iskustvo u području temeljnih prava. Ako je službenik za temeljna prava odsutan ili spriječen, zamjenjuje ga njegov zamjenik.

Amandman    463

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sa službenikom za temeljna prava savjetuje se o operativnim planovima sastavljenima u skladu s člancima 39.i 43., člankom 54. stavkom 4. te člankom 75. stavkom 3. Službenik za temeljna prava ima pristup svim informacijama o poštovanju temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

3.  Sa službenikom za temeljna prava savjetuje se o operativnim planovima sastavljenima u skladu s člancima 39., 40., 41., 43., 51., 54. i 75. te o pilot-projektima i projektima tehničke pomoći u trećim zemljama. Službenik za temeljna prava ima pristup svim informacijama o poštovanju temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije, među ostalim obavljanjem terenskih posjeta bilo kojoj zajedničkoj operaciji, brzim intervencijama na granicama, pilot-projektima, timovima za potporu upravljanju migracijama, operaciji vraćanja ili intervenciji vraćanja, među ostalim u trećim zemljama.

Amandman    464

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u suradnji sa službenikom za temeljna prava poduzima potrebne mjere za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi u skladu s ovim člankom kako bi se pratilo i osiguralo poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

1.  Agencija u suradnji sa službenikom za temeljna prava poduzima potrebne mjere za uspostavu i daljnji razvoj neovisnog i učinkovitog mehanizma za podnošenje pritužbi u skladu s ovim člankom kako bi se pratilo i osiguralo poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

Amandman    465

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka osoba na koju izravno utječu djelovanja osoblja uključenog u zajedničku operaciju, pilot-projekt, brzu intervenciju na granici, raspoređivanje timova za potporu upravljanju migracijama, zajedničku operaciju vraćanja ili intervenciju vraćanja i koja smatra da su joj zbog tih djelovanja povrijeđena temeljna prava, ili bilo koja strana koja zastupa takvu osobu, može Agenciji podnijeti pritužbu u pisanom obliku.

2.  Svaka osoba na koju izravno utječu djelovanja ili propusti osoblja uključenog u zajedničku operaciju, pilot-projekt, brzu intervenciju na granici, raspoređivanje timova za potporu upravljanju migracijama, zajedničku operaciju vraćanja ili intervenciju vraćanja ili bilo koje drugo operativno djelovanje Agencije i koja smatra da su joj zbog tih djelovanja ili propusta povrijeđena temeljna prava, ili bilo koja strana koja ili zastupa takvu osobu, može Agenciji podnijeti pritužbu u pisanom obliku.

Amandman    466

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prihvatljive su samo obrazložene pritužbe koje se odnose na konkretna kršenja temeljnih prava.

3.  Prihvatljive su samo pritužbe koje su obrazložene i koje se odnose na konkretna kršenja temeljnih prava. Iz mehanizma za podnošenje pritužbi isključuju se pritužbe koje su neutemeljene, zlonamjerne, neosnovane, uznemirujuće, hipotetske ili koje nije moguće utvrditi.

Amandman    467

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Službenik za temeljna prava odgovoran je za postupanje s pritužbama koje je primila Agencija u skladu s pravom na dobru upravu. U tu svrhu službenik za temeljna prava ispituje prihvatljivost pritužbe, registrira prihvatljive pritužbe, prosljeđuje sve registrirane pritužbe izvršnom direktoru, prosljeđuje pritužbe u vezi s članovima timova matičnoj državi članici, obavješćuje mjerodavno tijelo ili tijelo nadležno za temeljna prava u državi članici te registrira i osigurava daljnje postupanje Agencije ili te države članice.

4.  Službenik za temeljna prava odgovoran je za postupanje s pritužbama koje je primila Agencija u skladu s pravom na dobru upravu. U tu svrhu službenik za temeljna prava u određenom roku preispituje prihvatljivost pritužbe, registrira prihvatljive pritužbe, prosljeđuje sve registrirane pritužbe izvršnom direktoru i pritužbe u vezi s članovima timova matičnoj državi članici, među ostalim mjerodavnom tijelu ili tijelu nadležnom za temeljna prava u državi članici, radi daljnjeg djelovanja u skladu s njihovim mandatom. Službenik za temeljna prava također registrira i osigurava daljnje postupanje Agencije ili te države članice.

Amandman    468

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s pravom na dobru upravu, ako je pritužba prihvatljiva, podnositelji pritužbe obavješćuju se da je pritužba registrirana, da je pokrenuta procjena te da se odgovor može očekivati čim bude dostupan. Ako je pritužba proslijeđena nacionalnim vlastima ili tijelima, podnositelj pritužbe obavješćuje se o njihovim podacima za kontakt. Ako pritužba nije prihvatljiva, podnositelji pritužbe obavješćuju se o razlozima te, ako je to moguće, navode im se daljnje mogućnosti za rješavanje njihovih pitanja.

U skladu s pravom na dobru upravu, ako je pritužba prihvatljiva, podnositelji pritužbe obavješćuju se da je pritužba registrirana, da je pokrenuta procjena te da se odgovor može očekivati čim bude dostupan. Ako je pritužba proslijeđena nacionalnim vlastima ili tijelima, podnositelj pritužbe obavješćuje se o njihovim podacima za kontakt. Ako je pritužba proglašena neprihvatljivom, podnositelji pritužbe obavješćuju se o razlozima te, ako je to moguće, navode im se daljnje mogućnosti za rješavanje njihovih pitanja. Podnositelji pritužbe mogu Europskom ombudsmanu podnijeti pritužbu na odluku o neprihvatljivosti.

Amandman    469

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka se odluka izrađuje u pisanom obliku i obrazlaže.

Svaka se odluka izrađuje u pisanom obliku i obrazlaže. Službenik za temeljna prava ponovno otvara predmet ako podnositelj pritužbe podnese nove dokaze u slučajevima u kojima je predmet bio proglašen nedopuštenim.

Amandman    470

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju registrirane pritužbe koja se odnosi na člana osoblja Agencije izvršni direktor, savjetujući se sa službenikom za temeljna prava, osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući prema potrebi stegovne mjere. Izvršni direktor u utvrđenom roku povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju Agencije po pritužbi, uključujući prema potrebi stegovne mjere.

U slučaju registrirane pritužbe koja se odnosi na člana osoblja Agencije, službenik za temeljna prava osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, među ostalim izvršnom direktoru preporučuje stegovne mjere i po potrebi upućivanje na građanski ili kazneni postupak u skladu s ovom Uredbom i nacionalnim pravom. Izvršni direktor povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o provedbi stegovnih mjera u utvrđenom roku, te ako je potrebno, u redovitim intervalima nakon toga. Ako odluči da neće postupiti po preporuci, izvršni direktor bez odgode navodi razloge za to. U slučaju građanskog ili kaznenog postupka, dotična država članica u utvrđenom roku službeniku za temeljna prava ponovno podnosi izvješće o nalazima i daljnjem postupanju u vezi s pritužbom, te ako je potrebno, u redovitim intervalima nakon toga. U slučaju da dotična država članica ne podnese povratno izvješće, Agencija šalje pismo upozorenja u kojem je podsjeća na moguće mjere koje Agencija može poduzeti ako nakon primitka pisma ne poduzme daljnje mjere.

Amandman    471

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se pritužba odnosi na pitanja u vezi sa zaštitom podataka, izvršni direktor uključuje službenika za zaštitu podataka Agencije. Službenik za temeljna prava i službenik za zaštitu podataka uspostavljaju u pisanom obliku memorandum o razumijevanju u kojemu se navodi podjela njihovih zadaća i suradnja u pogledu zaprimljenih pritužbi.

Ako se pritužba odnosi na pitanja u vezi sa zaštitom podataka, izvršni direktor se prije donošenja odluke o pritužbi savjetuje sa službenikom Agencije za zaštitu podataka. Službenik za temeljna prava i službenik za zaštitu podataka uspostavljaju u pisanom obliku memorandum o razumijevanju u kojemu se navodi podjela njihovih zadaća i suradnja u pogledu zaprimljenih pritužbi.

Amandman    472

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  U slučaju da je registrirana pritužba koja se odnosi na člana tima države članice domaćina ili člana tima iz drugih država članica sudionica, uključujući upućenog člana timova ili upućenog nacionalnog stručnjaka, matična država članica osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući prema potrebi stegovne mjere ili druge mjere u skladu s nacionalnim pravom. Dotična država članica povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju po pritužbi u utvrđenom roku te prema potrebi u redovitim intervalima nakon toga. Ako ne zaprimi izvješće od dotične države članice, Agencija provodi daljnje postupke u vezi s tim pitanjem.

7.  U slučaju registrirane pritužbe koja se odnosi na službenika graničnog nadzora države članice domaćina ili člana tima iz drugih država članica sudionica, uključujući upućenog člana timova ili upućenog nacionalnog stručnjaka, matična država članica osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući, prema potrebi, stegovne mjere i upućivanje na građanske ili kaznene postupke ili druge mjere u skladu s nacionalnim pravom. Dotična država članica povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju u vezi s pritužbom u roku od jedne godine te prema potrebi u redovitim intervalima nakon toga. U slučaju da dotična država članica ne podnese povratno izvješće, Agencija šalje pismo upozorenja u kojem ju podsjeća na moguće mjere koje Agencija može poduzeti ako nakon primitka pisma ne poduzme daljnje mjere. U tom slučaju, službenik za temeljna prava obavješćuje Upravni odbor i odgovarajuće tijelo ili tijelo nadležno za temeljna prava u državi članici kako je navedeno u stavku 4. Agencija može suspendirati raspoređivanje tog člana tima i financiranje takvog raspoređivanja u skladu s člankom 61. ako od dotične države članice ne primi izvješće.

Amandman    473

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako se otkrije da je član timova povrijedio temeljna prava ili obveze u pogledu međunarodne zaštite, Agencija može zahtijevati od države članice da odmah ukloni tog člana iz aktivnosti Agencije ili stalnih snaga europske granične i obalne straže.

8.  Ako se otkrije da je član timova povrijedio temeljna prava ili obveze u pogledu međunarodne zaštite, Agencija zahtijeva od države članice da odmah ukloni tog člana iz aktivnosti Agencije ili stalnih snaga europske granične i obalne straže.

Amandman    474

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Službenik za temeljna prava izvješćuje izvršnog direktora i Upravni odbor o nalazima i daljnjem postupanju Agencije i država članica po pritužbama. Agencija u svoje godišnje izvješće uvrštava informacije o mehanizmu za podnošenje pritužbi.

9.  Službenik za temeljna prava u svoje godišnje izvješće o radu uvrštava informacije o mehanizmu za podnošenje pritužbi, uključujući posebna upućivanja na nalaze i daljnja postupanja Agencije i država članica po pritužbama.

Amandman    475

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 10. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija osigurava da su informacije o mogućnosti i postupku za podnošenje pritužbe lako dostupne, među ostalim i ranjivim osobama. Standardizirani obrazac pritužbe mora biti dostupan na internetskim stranicama Agencije te u tiskanom obliku tijekom svih aktivnosti Agencije, na jezicima koje državljani trećih zemalja razumiju ili za koje se može razumno pretpostaviti da ih razumiju. Službenik za temeljna prava razmatra pritužbe čak i ako nisu podnesene na standardiziranom obrascu pritužbe.

Agencija osigurava da su informacije o mogućnosti i postupku za podnošenje pritužbe lako dostupne, među ostalim i ranjivim osobama. Standardizirani obrazac pritužbe mora biti dostupan i lako pristupačan na internetskim stranicama Agencije, pri čemu je osigurana laka upotreba na mobilnim uređajima, te u tiskanom obliku tijekom svih aktivnosti Agencije, na jezicima koje državljani trećih zemalja razumiju ili za koje se može razumno pretpostaviti da ih razumiju. Agencija osigurava da su podnositeljima pritužbe osigurane daljnje smjernica i pomoć u vezi s postupkom podnošenja pritužbi. Službenik za temeljna prava razmatra pritužbe čak i ako nisu podnesene na standardiziranom obrascu pritužbe.

Amandman    476

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 11. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija, uključujući službenika za temeljna prava, sa svim osobnim podacima sadržanima u pritužbi postupa te ih obrađuju u skladu s [Uredbom (EZ) br. 45/2001], a države članice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom (EU) 2016/680.

Agencija, uključujući službenika za temeljna prava, sa svim osobnim podacima sadržanima u pritužbi postupa te ih obrađuju u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725, a države članice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom (EU) 2016/680.

Amandman    477

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 11. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smatra se da je podnošenjem pritužbe podnositelj pritužbe dao suglasnost u smislu članka 5. točke (d) [Uredbe (EZ) br. 45/2001] da Agencija i službenik za temeljna prava obrađuju njegove osobne podatke.

Smatra se da je podnošenjem pritužbe podnositelj pritužbe dao suglasnost u smislu članka 5. točke (d) [Uredbe (EU) br. 2018/1725] da Agencija i službenik za temeljna prava obrađuju njegove osobne podatke.

Amandman    478

Prijedlog uredbe

Članak 110. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija o pitanjima koja ulaze u opseg njezinih zadaća uspostavlja komunikaciju na vlastitu inicijativu. Objavljuje relevantne informacije, uključujući godišnje izvješće o aktivnostima iz članka 98. stavka 2. točke (j) i posebno osigurava, ne dovodeći u pitanje članak 91., da se javnosti i svim zainteresiranim stranama brzo pruže objektivne, opsežne, pouzdane i lako razumljive informacije u pogledu njezina rada. Pritom ne otkriva operativne informacije čijim bi se objavljivanjem ugrozilo ostvarivanje cilja operacija.

2.  Agencija o pitanjima koja ulaze u opseg njezinih zadaća uspostavlja komunikaciju na vlastitu inicijativu. Objavljuje relevantne informacije, uključujući godišnje izvješće o aktivnostima iz članka 98. stavka 2. točke (j), godišnji program rada, kodeks ponašanja, analize rizika, detaljne opise prošlih i aktualnih zajedničkih operacija, brzih intervencija na granici, pilot-projekta, timova za potporu upravljanju migracijama, operacija vraćanja ili intervencija vraćanja, među ostalim u trećim zemljama, te radnih dogovora s trećim zemljama i posebno osigurava da se, ne dovodeći u pitanje članak 91., javnosti i svim zainteresiranim stranama brzo pruže objektivne, detaljne, opsežne, pouzdane i lako razumljive informacije u pogledu njezina rada, Pritom ne otkriva operativne informacije čijim bi se objavljivanjem ugrozilo ostvarivanje cilja operacija.

Amandman    479

Prijedlog uredbe

Članak 111. – stavak 5. – podstavak 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene temelji se na detaljnim ciljevima i očekivanim rezultatima godišnjeg programa rada te se pritom u obzir uzimaju financijski resursi potrebni za postizanje tih ciljeva i rezultata, u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Amandman    480

Prijedlog uredbe

Članak 114. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Agencija uz pomoć registra transparentnosti osigurava transparentnost lobiranja tako što objavljuje sve svoje sastanke s dionicima trećih strana. Registar transparentnosti obuhvaća sve sastanke i kontakte izvršnog direktora, zamjenika izvršnog direktora i voditelja odjela o pitanjima koja se odnose na javnu nabavu i natječaje za usluge, opremu ili projekte i studije koje provode vanjski izvršitelji. Agencija vodi evidenciju o svim sastancima svojeg osoblja s dionicima trećih strana.

Amandman    481

Prijedlog uredbe

Članak 116. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [31. svibnja 2023.] te svake četiri godine nakon toga Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe. Evaluacijom će se posebno ocijeniti:

Do ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] te svake četiri godine nakon toga Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe. Evaluacijom će se posebno ocijeniti:

Amandman    482

Prijedlog uredbe

Članak 116. – stavak 1. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  rezultati koje je s obzirom na svoje ciljeve, ovlasti i zadaće Agencija ostvarila;

(a)  rezultati koje je s obzirom na svoje ciljeve, ovlasti, zadaće i usklađenost s Poveljom o temeljnim pravima Agencija ostvarila;

Amandman    483

Prijedlog uredbe

Članak 116. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evaluacija obuhvaća posebnu analizu načina na koji je pri primjeni ove Uredbe poštovana Povelja te ostalo relevantno pravo Unije.

Evaluacija obuhvaća posebnu analizu načina na koji je pri primjeni ove Uredbe poštovana Povelja te ostalo relevantno pravo Unije. Ta se analiza provodi uz savjetovanje s Agencijom Europske unije za temeljna prava i savjetodavnim forumom.