Eljárás : 2018/0148(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0086/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0086/2019

Viták :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0230

JELENTÉS     ***I
PDF 292kWORD 115k
22.2.2019
PE 625.429v01-00 A8-0086/2019

a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Michał Boni

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0296),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0190/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0086/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1222/2009/EK rendeletet egy új rendelettel kell helyettesíteni, amely magában foglalja a 2011-es változtatásokat, valamint módosítja és megerősíti annak egyes rendelkezéseit a tartalom egyértelműsítése és frissítése érdekében, az elmúlt években a gumiabroncsokat érintő technológiai fejlődés figyelembevételével.

(3)  Az 1222/2009/EK rendeletet egy új rendelettel kell helyettesíteni, amely magában foglalja a 2011-es változtatásokat, módosítja és megerősíti annak egyes rendelkezéseit a tartalom egyértelműsítése és frissítése érdekében, az elmúlt években a gumiabroncsokat érintő technológiai fejlődés figyelembevételével. Tekintettel azonban arra, hogy az üzemanyag-hatékonyság szempontjából a kínálat és a kereslet alig változott, e szakaszban nincs szükség az üzemanyag-hatékonyság besorolási skálájának átalakítására. Másrészről az említett változás hiányának hátterében álló okokat, valamint a beszerzési tényezőket, például az árat, a teljesítményt stb. indokolt megvizsgálni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közlekedési ágazat az Unió energiafogyasztásának egyharmadát teszi ki. 2015-ben az Unió teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 22 %-áért a közúti szállítás volt felelős. A gumiabroncsok – főként gördülési ellenállásuk miatt – a gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának 5–10 %-áért felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülési ellenállásának csökkentése jelentős mértékben hozzájárulna a közúti közlekedés üzemanyag-hatékonyságához, és ezáltal a kibocsátás csökkentéséhez.

(4)  A közlekedési ágazat az Unió energiafogyasztásának egyharmadát teszi ki. 2015-ben az Unió teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 22 %-áért a közúti szállítás volt felelős. A gumiabroncsok – főként gördülési ellenállásuk miatt – a gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának 5–10 %-áért felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülési ellenállásának csökkentése jelentős mértékben hozzájárulna a közúti közlekedés üzemanyag-hatékonyságához, és ezáltal a kibocsátás csökkentéséhez, valamint a közlekedési ágazat dekarbonizációjához.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  A közúti közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok teljesítése érdekében helyénvaló, hogy a tagállamok – a Bizottsággal együttműködve – ösztönzőket vezessenek be az üzemanyag-hatékony és biztonságos C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok új technológiai eljárásait szolgáló innovációhoz.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A gumiabroncsokat számos, egymással összefüggő paraméterrel lehet jellemezni. Az egyik paraméter javítása, például a gördülési ellenállás csökkentése kedvezőtlenül befolyásolhat más paramétereket, például a nedves tapadást; ezzel szemben a nedves tapadás javítása kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső gördülési zajt. A gumiabroncsgyártókat ösztönözni kell valamennyi paraméternek a már teljesített normákat meghaladó mértékű optimalizálására.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 a)  A gumiabroncs-címkézés fejlesztésének köszönhetően a fogyasztók relevánsabb és összehasonlítható információkkal rendelkezhetnek az üzemanyag-hatékonyságról, a biztonságról és a gumiabroncsok keltette zajról, valamint költséghatékony és környezetbarát vásárlói döntéseket hozhatnak az új gumiabroncsok vásárlásakor.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Annak érdekében, hogy a végfelhasználók információt kapjanak a havas és jeges útviszonyokra kialakított speciális gumiabroncsok teljesítményéről, elő kell írni a havas és jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsokra vonatkozó információs követelmények feltüntetését a címkén.

(12)  Az Unión belüli hidegebb éghajlatú térségek közlekedésbiztonságának javítása, valamint annak érdekében, hogy a végfelhasználók információt kapjanak a havas és jeges útviszonyokra kialakított speciális gumiabroncsok teljesítményéről, elő kell írni a havas és jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsokra vonatkozó információs követelmények feltüntetését a címkén. A havas és jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsok egyedi paraméterekkel rendelkeznek, amelyek nem feleltethetők meg teljes mértékben a gumiabroncsok más típusainak. Annak érdekében, hogy a végfelhasználók átgondolt és megalapozott döntéseket hozhassanak, a havas és jeges útviszonyok közötti tapadásra vonatkozó információkat, továbbá a QR-kódot fel kell tüntetni a címkén. A Bizottságnak ki kell dolgoznia a havas és a jeges útviszonyok közötti tapadás teljesítményskáláját. Ezeknek a skáláknak a hó, illetve a jég tekintetében a 117. sz. ENSZ EGB-előírásban, illetve az ISO 19447 szabványban foglaltakon kell alapulniuk. A három hegycsúcsot hópehellyel ábrázoló logót („3PMSF”) mindenesetre dombornyomással fel kell tüntetni azokon a gumiabroncsokon, amelyek elérik a 117. sz. ENSZ EGB-előírásban meghatározott, havas körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértékeket. Hasonlóképpen, azokon a gumiabroncsokon, amelyek elérik az ISO 19447 szabványban meghatározott, jeges körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértéket, fel kell tüntetni az említett szabvány szerint elfogadott, jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsra utaló logót.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A használat során előforduló gumiabroncskopás jelentős, a környezetre nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a Bizottság „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” című közleménye16 szerint tehát szükség van a gumiabroncsok nem szándékos mikroműanyag-kibocsátása által jelentett probléma orvoslására, többek között olyan tájékoztatási intézkedések segítségével, mint például a gumiabroncsokra vonatkozó címkézési és minimumkövetelmények. Jelenleg azonban nincs olyan vizsgálati módszer, amely alkalmas a gumiabroncskopás mérésére. A Bizottságnak tehát megbízást kellene adnia a módszer kifejlesztésére, a legkorszerűbb nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt szabványok vagy előírások teljes mértékű figyelembevétele mellett, a megfelelő vizsgálati módszer mihamarabbi kialakítását szem előtt tartva.

(13)  A használat során előforduló gumiabroncskopás jelentős, a környezetre nézve káros mikroműanyag-forrást jelent. A Bizottság „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” című közleménye szerint ezért szükség van a gumiabroncsok nem szándékos mikroműanyag-kibocsátása által jelentett probléma orvoslására, többek között olyan tájékoztatási intézkedések segítségével, mint például a gumiabroncsokra vonatkozó címkézési és minimumkövetelmények. A gumiabroncsok kopási sebességére vonatkozó címkézési követelmények alkalmazása ennélfogva jelentős előnyökkel járna az emberi egészség és a környezet szempontjából. A Bizottságnak tehát megbízást kellene adnia a módszer kifejlesztésére, a legkorszerűbb nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt szabványok vagy előírások, valamint az alkalmazott kutatási eredmények teljes mértékű figyelembevétele mellett, a megfelelő vizsgálati módszer mihamarabbi kialakítását szem előtt tartva.

__________________

__________________

16 COM(2018)0080.

16 COM(2018)0080.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet17 szerinti energiacímkét - amely a termékek energiafogyasztását egy „A”-tól „G”-ig terjedő skálán osztályozza - az uniós fogyasztók 85%-a felismeri, és bizonyítottan hatásos a nagyobb hatékonyságú termékek népszerűsítésében. A gumiabroncscímkéket továbbra is a korábbival a lehető legnagyobb mértékű azonosságot mutató kivitelben kell alkalmazni, a gumiabroncs-paraméterek sajátosságainak figyelembevétele mellett.

(15)  Az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet17 szerinti energiacímkét amely a termékek energiafogyasztását egy „A”-tól „G”-ig terjedő skálán osztályozza az uniós fogyasztók több mint 85%-a világos és átlátható információs eszközként felismeri, és bizonyítottan hatásos a nagyobb hatékonyságú termékek népszerűsítésében. A gumiabroncscímkéket továbbra is a korábbival a lehető legnagyobb mértékű azonosságot mutató kivitelben kell alkalmazni, a gumiabroncs-paraméterek sajátosságainak figyelembevétele mellett.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A gumiabroncs-paraméterekre vonatkozó, összehasonlítható információk szabványos címke formájában történő közlése nagy valószínűséggel a biztonságosabb, csendesebb és üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására ösztönzi majd a végfelhasználókat. Ez viszont feltételezhetően az említett paraméterek optimalizálására sarkallja majd a gumiabroncsgyártókat, ami megteremti a fenntarthatóbb fogyasztás és termelés lehetőségét.

(16)  A gumiabroncs-paraméterekre vonatkozó, összehasonlítható információk szabványos címke formájában történő közlése nagy valószínűséggel a biztonságosabb, fenttartható, csendesebb és üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására ösztönzi majd a végfelhasználókat. Ez viszont feltételezhetően az említett paraméterek optimalizálására sarkallja majd a gumiabroncsgyártókat, ami megteremti a fenntarthatóbb fogyasztás és termelés lehetőségét.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A lehetséges végfelhasználókat tájékoztatni kell a címke egyes elemeinek jelentéséről és jelentőségéről. Ezt a tájékoztatást a műszaki promóciós anyagban, például a beszállítók weboldalain kell biztosítani.

(22)  A lehetséges végfelhasználókat tájékoztatni kell a címke egyes elemeinek jelentéséről és jelentőségéről. Ezt a tájékoztatást a műszaki promóciós anyagban, például a beszállítók weboldalain kell biztosítani. A műszaki promóciós anyag nem értelmezendő akként, mint amely magában foglalja a hirdetőtáblákon, újságokban, magazinokban, vagy a rádiós, illetve televíziós műsorszolgáltatás révén megjelenő hirdetéseket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az Unión belüli egyenlő versenyfeltételek biztosításához elengedhetetlen, hogy a beszállítók és a forgalmazók betartsák a gumiabroncs-címkézésre vonatkozó rendelkezéseket. A tagállamoknak tehát piacfelügyelet és rendszeres utólagos ellenőrzések révén figyelemmel kell kísérniük ezek betartását, a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően20.

(24)  Az Unión belüli egyenlő versenyfeltételek biztosításához elengedhetetlen, hogy a beszállítók és a forgalmazók betartsák a gumiabroncs-címkézésre vonatkozó rendelkezéseket. A tagállamoknak tehát piacfelügyelet és rendszeres utólagos ellenőrzések révén figyelemmel kell kísérniük ezek betartását, a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően20, a félrevezető címkézések tekintetében pedig emellett szankciókról is rendelkezniük kell.

__________________

__________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218, 13.8.2008, p. 30.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218, 13.8.2008, p. 30.).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A címke tartalmi és formai módosítása, az újrafutózott gumiabroncsokra, a kopásra és a futásteljesítményre vonatkozó követelmények bevezetése, valamint a mellékleteknek a műszaki fejlődés szerinti kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor21. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia minden dokumentumot, és szakértőiknek biztosítani kell a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein való rendszeres részvételt.

(30)  A címke tartalmi és formai módosítása, az újrafutózott gumiabroncsokra, a havas vagy jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsokra, a kopásra és a futásteljesítményre vonatkozó követelmények bevezetése, valamint a mellékleteknek a műszaki fejlődés szerinti kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor21. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia minden dokumentumot, és szakértőiknek biztosítani kell a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein való rendszeres részvételt.

__________________

__________________

21 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

21 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30 a)  A gumiabroncsok futásteljesítményére és kopására vonatkozó adatok – amennyiben rendelkezésre áll a célra alkalmas vizsgálati módszer – hasznos eszközként fognak szolgálni a fogyasztók számára ahhoz, hogy tájékozódjanak a megvásárolt gumiabroncsok tartósságáról, élettartamáról, valamint nem szándékos mikroműanyag-kibocsátásáról. A futásteljesítményre vonatkozó információk jóvoltából a fogyasztóknak lehetőségük lesz, hogy megalapozott döntést hozzanak a hosszabb élettartamú gumiabroncsok tekintetében, ami hozzájárulhat a környezet védeleméhez, egyszersmind pedig lehetővé tehetik számukra, hogy hosszabb távra becsüljék meg a gumiabroncsok üzemeltetési költségeit. Ezért a címkét, ha e rendelet alkalmazásához elérhetővé válik releváns, érdemi eredményekkel szolgáló és reprodukálható vizsgálati módszer, ki kell egészíteni a futásteljesítményre és a kopással kapcsolatos teljesítményre vonatkozó adatokkal. E területen folytatni kell az új technológiákra irányuló kutatási és fejlesztési tevékenységeket. A futásteljesítmény és a gumiabroncskopás feltüntetése a címke gyökeres átalakítását jelentené, ezért azt e rendelet következő felülvizsgálata keretében kell elvégezni.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A címkébe vetett bizalom megerősítése, valamint a pontosság biztosítása érdekében arra a nyilatkozatra vonatkozóan, amelyet a beszállítók a gördülési ellenállás, a nedvestapadás és a zaj értékeit tartalmazó címkével kapcsolatosan tesznek, a 661/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyási folyamatot kell alkalmazni.

(32)  A címkébe vetett bizalom megerősítése, valamint a pontosság biztosítása érdekében arra a nyilatkozatra vonatkozóan, amelyet a beszállítók a gördülési ellenállás, a nedvestapadás, a havas útviszonyok közötti tapadás és a zaj értékeit tartalmazó címkével kapcsolatosan tesznek, a 661/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyási folyamatot kell alkalmazni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32 a)  A címkének továbbra is az 1222/2009/EK rendeletben meghatározott mérettel azonos méretűnek kell lennie. A címkén fel kell tüntetni a havas útviszonyok közötti tapadásra és a jeges útviszonyok közötti tapadásra vonatkozó részleteket, valamint a QR-kódot.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet célja, hogy az üzemanyag-hatékony, biztonságos és alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező gumiabroncsok használatának előmozdítása révén növelje a közúti közlekedés biztonságát, egészségvédelmét, valamint gazdasági és környezeti hatékonyságát.

(1)  E rendelet célja az üzemanyag-hatékony, biztonságos és fenntartható, valamint alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező gumiabroncsok használatának előmozdítása, amely hozzájárulhat a közúti közlekedés környezetre és egészségre gyakorolt hatásának minimalizálásához, egyszersmind pedig biztonságának és gazdasági hatékonyságának javításához.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsokra vonatkozik.

(1)   E rendelet a forgalomba hozott C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsokra vonatkozik.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  „paraméter”: a gumiabroncsok I. mellékletben meghatározott paraméterei – mint például a gördülési ellenállás, a nedves tapadás, a külső gördülési zaj, a havas és jeges útviszonyokra vonatkozó paraméterek, a futásteljesítmény, a kopás –, amelyek a használat során jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, a közúti közlekedésbiztonságra vagy az egészségre;

(19)  „paraméter”: a gumiabroncsok I. mellékletben meghatározott paraméterei – mint például a gördülési ellenállás, a nedves tapadás, a külső gördülési zaj, a havas vagy jeges útviszonyokra vonatkozó paraméterek, a futásteljesítmény, a kopás –, amelyek a használat során jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, a közúti közlekedésbiztonságra vagy az egészségre;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozott C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok rendelkeznek a következőkkel:

(1)  A beszállítóknak – külön díj felszámítása nélkül – biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozott C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok rendelkeznek a következőkkel:

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  minden egyes gumiabroncs esetén a II. melléklet szerinti matrica formátumú címkével, amely az I. mellékletben megadott valamennyi paraméterre vonatkozóan tartalmazza az információkat és az osztályba sorolást, valamint termékismertető adatlappal, a IV. mellékletben leírtaknak megfelelően;

a)  minden egyes gumiabroncs esetén a II. melléklet szerinti matrica formátumú címkével, amely az I. mellékletben megadott valamennyi paraméterre vonatkozóan tartalmazza az információkat és az osztályba sorolást, valamint termékismertető adatlappal, a IV. mellékletben leírtaknak megfelelően; vagy

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az interneten értékesített gumiabroncsok esetében a beszállítóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a címke az ár közelében fel legyen tüntetve, valamint, hogy a termékismertető adatlap elérhető legyen.

(2)  Az interneten hirdetett vagy értékesített gumiabroncsok esetében a beszállítóknak a címkét elérhetővé kell tenniük, és értékesítési helyzetekben gondoskodniuk kell arról, hogy a címke az ár közelében látható módon fel legyen tüntetve, valamint, hogy a termékismertető adatlap elérhető legyen. A címke megjeleníthető beágyazott kép használatával kattintással, a kurzor ráállításával, érintőképernyő esetén koppintással vagy hasonló technikák alkalmazásával.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A beszállítóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az adott gumiabroncstípusok vizuális hirdetéseiben, ideértve az internetes hirdetéseket is, fel legyen tüntetve a címke.

törölve

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az adott gumiabroncstípusra vonatkozó műszaki promóciós anyagok, ideértve az internetes anyagokat is, megfeleljenek az V. melléklet követelményeinek.

(4)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az adott gumiabroncstípusra vonatkozó műszaki promóciós anyagok, ideértve az internetes anyagokat is, megjelenítsék a címkét, valamint megfeleljenek az V. melléklet követelményeinek.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az értékek, a hozzájuk kapcsolódó osztályok és minden olyan további, teljesítménnyel kapcsolatos információ, amely a címkén feltüntetésre kerül az I. mellékletben megadott lényeges paraméterekre vonatkozóan, átesett a 661/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyási folyamaton.

(5)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy a gumiabroncs forgalomba hozatalát megelőzően a típusjóváhagyó hatóságoknak benyújtásra kerüljenek az értékek, a hozzájuk kapcsolódó osztályok, a modellazonosító és minden olyan további, teljesítménnyel kapcsolatos információ, amely a címkén feltüntetésre kerül az I. mellékletben megadott lényeges paraméterekre, továbbá a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentáció paramétereire vonatkozóan. A típusjóváhagyó hatóság visszaigazolja a beszállítótól kapott dokumentáció kézhezvételét, és ellenőrzi a szóban forgó dokumentációt.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A beszállítóknak a III. melléklet szerinti műszaki dokumentációt kérés esetén a tagállamok hatóságainak rendelkezésére kell bocsátaniuk.

(7)  A beszállítóknak a III. melléklet szerinti műszaki dokumentációt kérés esetén a tagállamok hatóságainak vagy bármely akkreditált harmadik félnek a rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az értékesítési helyen lévő gumiabroncsokon a II. mellékletnek megfelelően, jól látható helyen, matrica formátumban szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében alkalmazott címke;

a)  az értékesítési helyen lévő gumiabroncsokon a II. mellékletnek megfelelően, jól látható helyen, matrica formátumban szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében alkalmazott címke; vagy

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az egy vagy több azonos gumiabroncsból álló tételhez tartozó gumiabroncs megvásárlását megelőzően a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett címkére a végfelhasználó figyelmét felhívják, és azt az értékesítési helyen, a gumiabroncs közvetlen közelében, jól látható módon feltüntessék.

b)  az egy vagy több azonos gumiabroncsból álló tételhez tartozó gumiabroncs értékesítését megelőzően a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett címkét bemutassák a végfelhasználónak, és azt az értékesítési helyen, a gumiabroncs közvetlen közelében, jól látható módon feltüntessék.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a címke közvetlenül a gumiabroncsra legyen rögzítve, teljes egészében olvasható legyen, és láthatóságát semmi ne akadályozza.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A forgalmazóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az adott gumiabroncstípus vizuális hirdetéseiben – ideértve az internetes hirdetéseket is – fel legyen tüntetve a címke.

törölve

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A forgalmazóknak biztosítaniuk kell, hogy az adott gumiabroncstípusra vonatkozó műszaki promóciós anyagok – ideértve az internetes anyagokat is – megfeleljenek az V. melléklet követelményeinek.

(3)  forgalmazóknak biztosítaniuk kell, hogy az adott gumiabroncstípusra vonatkozó műszaki promóciós anyagok – ideértve az internetes anyagokat is – megjelenítsék a címkét, valamint megfeleljenek az V. melléklet követelményeinek.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A közvetlenül az interneten értékesített gumiabroncsok esetében a forgalmazóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a címke az ár közelében legyen feltüntetve, valamint, hogy a termékismertető adatlap elérhető legyen.

(7)  Az interneten hirdetett vagy az interneten közvetlenül értékesített gumiabroncsok esetében a forgalmazóknak a címkét elérhetővé kell tenniük, és értékesítési helyzetekben gondoskodniuk kell arról, hogy a címke az ár közelében legyen feltüntetve, valamint, hogy a termékismertető adatlap elérhető legyen. A címke megjeleníthető beágyazott kép használatával kattintással, a kurzor ráállításával, érintőképernyő esetén koppintással vagy hasonló technikák alkalmazásával.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokat a címkén feltüntetett paraméterekhez tartozó információkat, amelyekről a 4., a 6. és a 7. cikk szerint tájékoztatást kell adni, az I. mellékletben hivatkozott vizsgálati és mérési módszerek, valamint a VI. mellékletben hivatkozott laboratóriumi összehangolási eljárás alkalmazásával kell beszerezni.

Azokat a címkén feltüntetett paraméterekhez tartozó információkat, amelyekről a 4., a 6. és a 7. cikk szerint tájékoztatást kell adni, az I. mellékletben hivatkozott vizsgálati módszereknek, valamint a VI. mellékletben hivatkozott laboratóriumi összehangolási eljárásnak megfelelően kell beszerezni.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kialakítsák az értékesítési helyek rendszeres és ad hoc ellenőrzésének rendszerét a rendeletben foglaltaknak való megfelelés biztosítása céljából.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok [a 765/2008/EK rendelet/a COM(2017)795 javaslatban előirányzott, a jogszabályok betartásáról és érvényesítéséről szóló rendelet 13. cikke] alapján létrehozott általános piacfelügyeleti programjaiban szerepelniük kell olyan intézkedéseknek, amelyek biztosítják e rendelet eredményes érvényesítését.

(3)  A tagállamok [a 765/2008/EK rendelet/a COM(2017)0795 javaslatban előirányzott, a jogszabályok betartásáról és érvényesítéséről szóló rendelet 13. cikke] alapján létrehozott általános piacfelügyeleti programjaiban szerepelniük kell olyan intézkedéseknek, amelyek biztosítják e rendelet eredményes érvényesítését, és e programokat meg kell erősíteni.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Újrafutózott gumiabroncsok

 

[E rendelet hatálybalépése után két évvel]-jéig/-ig a Bizottság a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy – amennyiben rendelkezésre állnak megfelelő és megvalósítható módszerek – e rendelet kiegészítése érdekében új információs követelményeket vezessen be a mellékletekbe az újrafutózott gumiabroncsokra vonatkozóan.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. cikk

 

Tapadás havas és jeges útviszonyok között

 

2020. június 1-jéig a Bizottság a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy a havas és jeges útviszonyok között tapadást biztosító gumiabroncsokra vonatkozó paraméterek és információs követelmények bevezetésével kiegészítse e rendeletet a gumiabroncsok havas és jeges körülmények között nyújtott, egymással összehasonlítható teljesítményének megjelenítése, valamint annak érdekében, hogy hat hónappal az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálybalépésének időpontját követően mind az üzletekben, mind online már az aktualizált címkéket tüntessék fel.

 

 

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  paramétereket és információs követelményeket vezessen be a havas és jeges útviszonyok között tapadást biztosító gumiabroncsokra vonatkozóan;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  megfelelő vizsgálati módszert vezessen be a gumiabroncsok havas és jeges útviszonyok közötti tapadási teljesítményének mérésére;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  paramétereket vagy információkra vonatkozó követelményeket vezessen be a mellékletekben, különös tekintettel a futásteljesítményre és a kopásra, amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő vizsgálati módszerek;

törölve

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Adott esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során a Bizottság az unióbeli vásárlók reprezentatív csoportjainak bevonásával megvizsgálja a meghatározott termékcsoportokra vonatkozó címkék megjelenését és tartalmát annak biztosítása céljából, hogy a címkék világosan érthetők legyenek.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során a Bizottság az unióbeli vásárlók reprezentatív csoportjainak bevonásával megvizsgálja a gumiabroncsokra vonatkozó címkék megjelenését és tartalmát annak biztosítása céljából, hogy a címkék világosan érthetők legyenek.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2026. június 1-jétől a Bizottság elvégzi e rendelet értékelését, és jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

2022. június 1-jéig a Bizottság elvégzi e rendelet hatásvizsgálattal és fogyasztói felméréssel kiegészített értékelését, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentés értékeli az új gumiabroncsosztályok, új címkeformátum vagy új gumiabroncs-paraméterek bevezetésére vonatkozó követelményeket, különösen – amennyiben rendelkezésre állnak megfelelő vizsgálati módszerek – a futásteljesítmény és a kopás tekintetében; e jelentést adott esetben a rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatok kísérik.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentés értékeli, hogy e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok milyen eredményességgel tették lehetővé a végfelhasználók számára a nagyobb teljesítményű gumiabroncsok kiválasztását, annak üzleti, az üzemanyag-fogyasztással, a biztonsággal, az üvegházhatásúgáz-kibocsátással és a piacfelügyeleti tevékenységekkel összefüggő hatásainak figyelembevétele mellett. A jelentés továbbá értékeli a címkén feltüntetett információk független, harmadik fél általi kötelező ellenőrzésének költségét és hasznát, a 661/2009/EK rendelet által biztosított tágabb keretet is figyelembe véve.

A jelentés értékeli, hogy e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok milyen eredményességgel tették lehetővé a végfelhasználók számára a nagyobb teljesítményű gumiabroncsok kiválasztását, annak üzleti, az üzemanyag-fogyasztással, a biztonsággal, az üvegházhatásúgáz-kibocsátással, a piacfelügyeleti tevékenységekkel és a fogyasztói tudatossággal összefüggő hatásainak figyelembevétele mellett. A jelentés továbbá értékeli a címkén feltüntetett információk független, harmadik fél általi kötelező ellenőrzésének költségét és hasznát, a 661/2009/EK rendelet által biztosított tágabb keretet is figyelembe véve.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet 2020. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónap]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az üzemanyag-hatékonysági osztály meghatározása és a címkén történő feltüntetése a gördülési ellenállási együttható (RRC) alapján, az alábbiakban megadott, A-tól G-ig terjedő skálának megfelelően, a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. melléklete, valamint annak későbbi módosításai szerinti mérésekkel, a VI. mellékletben előírt összehangolás alkalmazásával történik.

Az üzemanyag-hatékonysági osztály meghatározása és a címkén történő feltüntetése a gördülési ellenállási együttható (RRC) alapján, az alábbiakban megadott, A-tól G-ig terjedő skálának megfelelően és a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletével, valamint annak későbbi módosításaival összhangban, továbbá a VI. mellékletben előírt összehangolás alkalmazásával történik.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 661/2009/EK rendelet típus-jóváhagyási előírásaira vonatkozó rendelkezés teljes körű végrehajtását követően nem hozható forgalomba a C1, C2, C3 típusú gumiabroncsok F osztálya, és azt a címkén szürke színnel kell feltüntetni.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

C1 típusú gumiabroncsok

C2 típusú gumiabroncsok

C3 típusú gumiabroncsok

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Módosítás

C1 típusú gumiabroncsok

C2 típusú gumiabroncsok

C3 típusú gumiabroncsok

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Üres

D

Üres

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A nedves tapadási osztály meghatározása és a címkén történő feltüntetése a nedves tapadási index (G) alapján, az alábbi táblázatban megadott, A-tól G-ig terjedő skálának megfelelően, a 2. pont szerinti számítással és a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 5. melléklete szerinti mérésekkel történik.

1.  A nedves tapadási osztály meghatározása és a címkén történő feltüntetése a nedves tapadási index (G) alapján, az alábbi táblázatban megadott, A-tól G-ig terjedő skálának megfelelően, a 2. pont szerinti számítással és a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 5. melléklete szerint történik.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A 661/2009/EK rendelet típusjóváhagyási előírásaira vonatkozó rendelkezés teljes körű végrehajtását követően nem hozható forgalomba a C1, C2, C3 típusú gumiabroncsok F osztálya, és azt a címkén szürke színnel kell feltüntetni.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 2 pont – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

C1 típusú gumiabroncsok

C2 típusú gumiabroncsok

C3 típusú gumiabroncsok

G

Nedves tapadási osztály

G

Nedves tapadási osztály

G

Nedves tapadási osztály

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Üres

G

Üres

G

G ≤ 0,64

G

Módosítás

C1 típusú gumiabroncsok

C2 típusú gumiabroncsok

C3 típusú gumiabroncsok

G

Nedves tapadási osztály

G

Nedves tapadási osztály

G

Nedves tapadási osztály

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Üres

D

Üres

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – C rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

C  a külső gördülési zaj osztálya és mért értéke

C  a külső gördülési zaj osztálya és értéke

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – C rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A külső gördülési zaj mért értékét (N) decibelben kell megadni, és a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 3. melléklete szerint kell kiszámítani.

A külső gördülési zaj értékét (N) decibelben és a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 3. melléklete szerint kell megadni.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – C rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A külső gördülési zaj osztályát a 661/2009/EK rendelet II. mellékletének C. részében meghatározott határértékek (LV) alapján kell meghatározni és feltüntetni a címkén.

A külső gördülési zaj osztályát a 117. sz. ENSZ EGB-előírásban meghatározott, 2. fázis szerinti határértékeknek (LV) megfelelően kell meghatározni és feltüntetni a címkén.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – C rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

N dB-ben

N dB-ben

Külső gördülési zaj osztálya

Külső gördülési zaj osztálya

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A havas útviszonyok között nyújtott teljesítményt a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 7. melléklete szerint kell vizsgálni.

A havas útviszonyok között nyújtott teljesítményt a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 7. melléklete szerint kell a címkén feltüntetni.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – D rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokat a gumiabroncsokat, amelyek elérik a 117. sz. ENSZ EGB-előírásban meghatározott havas körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértéket, havas útviszonyokra szánt gumiabroncsként kell besorolni, és a következő ikont kell feltüntetni a címkén.

Azokat a gumiabroncsokat, amelyek elérik a 117. sz. ENSZ EGB-előírásban meghatározott havas körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértéket, havas útviszonyokra szánt gumiabroncsként kell besorolni, és a következő ikon feltüntethető a címkén.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – E rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jeges útviszonyok között nyújtott teljesítményt az ISO 19447 szabványnak megfelelően kell vizsgálni.

A jeges útviszonyok között nyújtott teljesítményt az ISO 19447 szabványnak megfelelően kell a címkén feltüntetni.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – E rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokat a gumiabroncsokat, amelyek elérik az ISO 19447 szabványban meghatározott jeges körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértéket, jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsként kell besorolni, és a következő ikont kell feltüntetni a címkén.

Azokat a gumiabroncsokat, amelyek elérik az ISO 19447 szabványban meghatározott jeges körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértéket, valamint a 117. sz. ENSZ EGB-előírásnak megfelelően a havas útviszonyok között nyújtott teljesítmény tekintetében típusjóváhagyással rendelkeznek, jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsként kell besorolni, és a következő ikon feltüntethető a címkén.

(1)

HL C 62., 2019.2.15., 280. o.


INDOKOLÁS

Az Unió elkötelezett az előretekintő éghajlat-politikát folytató energiaunió kialakítása mellett. Az energiahatékonyság lényeges eleme a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó uniós éghajlat- és energiapolitikai keretnek, és döntő szerepet játszik az energia iránti kereslet mérséklésében.

Az energiacímkézés lehetővé teszi, hogy a vásárlók az energiafogyasztást befolyásoló termékek energiafogyasztása alapján megalapozott döntéseket hozzanak. Az energiafogyasztást befolyásoló termékek hatékonyságára és fenntarthatóságára vonatkozó információk nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a vásárlók energiát takarítsanak meg, és csökkentsék energiaszámláikat, emellett pedig ösztönzik az innovációt és az energiahatékonyabb termékek gyártásába való beruházásokat. A gyártók, az energetikai ágazat és az Unió gazdaságának egésze számára egyaránt előnyös, ha a vásárlók megalapozott döntéshozatala – mint ösztönző tényező – révén javul az energiafogyasztást befolyásoló termékek hatékonysága, valamint ha a vonatkozó követelményeket uniós szinten harmonizálják.

A jogi szabályozás első elemét 2012 novemberében vezették be, amikor is rögzítésre került, hogy valamennyi gumiabroncsot el kell látni az abroncs üzemanyag-hatékonyságáról, nedves tapadási teljesítményéről, valamint az abroncs által keltett gördülési zaj mértékéről tájékoztató címkével.

A gumiabroncs jóval több egy energiaterméknél: aktív biztonsági tényező, mivel a jármű és az útfelület között a gumiabroncsok jelentik az egyetlen érintkezési pontot. A környezeti teljesítmény és a biztonság kapcsolatára ráadásul a váltómozgás jellemző.

Az ambiciózus szabályozásnak emellett következetesen kell alkalmaznia a megfelelő jogi eszközt is, mivel így olyan egyértelmű és részletes szabályokkal tud szolgálni, amelyek kizárják az eltérő tagállami átültetések lehetőségét, és így nagy fokú harmonizációt biztosítanak az egész Unióban. A tagállami helyett uniós szinten összehangolt szabályozási keret csökkenti a gyártók költségeit, biztosítja az egyenlő versenyfeltételeket, illetve az áruk szabad mozgását a belső piacon.

Az előadó különösképpen a javaslat azon elemeit támogatja, amelyek a piacfelügyelet szankciókkal és bírságokkal történő megerősítését, a címkék – főképp a távértékesítést érintő – hangsúlyosabb megjelenítését, valamint a tagállamok számára szigorúbb kötelezettségek bevezetését szolgálják.

Ezzel összefüggésben az előadónak meggyőződése, hogy ambiciózusabb megközelítéssel jobb eredmények érhetők el. Az előadó meg kívánja szigorítani a címkézési szabályokat, hogy minden helyzetben kötelező legyen megmutatni a gépjárművezetőknek a gumiabroncsok címkéjét, illetve hogy a címkék a gumiabroncsok havas és jeges útviszonyok között nyújtott teljesítményével kapcsolatos információkról is tájékoztatással szolgáljanak. A Bizottságnak az energiaosztályok minden felülvizsgálata előtt megfelelő előkészítő tanulmányt kell készítenie.

Az előadó meglátása szerint e rendelet végrehajtásának elegendő időt kell biztosítania arra, hogy a gyártók megfeleljenek a kiszámítható rendszernek, és hogy a paramétereket hozzá lehessen igazítani a technikai fejlődéshez.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (22.11.2018)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A gumiabroncsokat számos, egymással összefüggő paraméterrel lehet jellemezni. Az egyik paraméter javítása, például a gördülési ellenállás csökkentése kedvezőtlenül befolyásolhat más paramétereket, például a nedves tapadást; ezzel szemben a nedves tapadás javítása kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső gördülési zajt. A gumiabroncsgyártókat ösztönözni kell valamennyi paraméternek a már teljesített normákat meghaladó mértékű optimalizálására.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A használat során előforduló gumiabroncskopás jelentős, a környezetre nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a Bizottság „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” című közleménye16 szerint tehát szükség van a gumiabroncsok nem szándékos mikroműanyag-kibocsátása által jelentett probléma orvoslására, többek között olyan tájékoztatási intézkedések segítségével, mint például a gumiabroncsokra vonatkozó címkézési és minimumkövetelmények. Jelenleg azonban nincs olyan vizsgálati módszer, amely alkalmas a gumiabroncskopás mérésére. A Bizottságnak tehát megbízást kellene adnia a módszer kifejlesztésére, a legkorszerűbb nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt szabványok vagy előírások teljes mértékű figyelembevétele mellett, a megfelelő vizsgálati módszer mihamarabbi kialakítását szem előtt tartva.

(13)  A használat során előforduló gumiabroncskopás jelentős, a környezetre nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a Bizottság „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” című közleménye16 szerint tehát szükség van a gumiabroncsok nem szándékos mikroműanyag-kibocsátása által jelentett probléma orvoslására, többek között olyan tájékoztatási intézkedések segítségével, mint például a gumiabroncsokra vonatkozó címkézési és minimumkövetelmények. A gumiabroncsok kopási sebességére vonatkozó címkézési követelmények alkalmazása jelentős előnyökkel járna az emberi egészség és a környezet szempontjából. Ezért a Bizottságnak a lehető leghamarabb be kell vezetnie egy, a gumiabroncskopás mérésére alkalmas vizsgálati módszert, a legkorszerűbb nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt szabványok vagy előírások teljes mértékű figyelembevétele mellett annak érdekében, hogy a gumiabroncsok kopására vonatkozó paramétereket és tájékoztatási követelményeket e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt be lehessen vezetni.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet célja, hogy az üzemanyag-hatékony, biztonságos és alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező gumiabroncsok használatának előmozdítása révén növelje a közúti közlekedés biztonságát, egészségvédelmét, valamint gazdasági és környezeti hatékonyságát.

(1)  E rendelet célja, hogy az üzemanyag-hatékony, biztonságos és alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező, valamint a környezetre minimális hatást gyakorló gumiabroncsok használatának előmozdítása révén növelje a közúti közlekedés biztonságát, egészségvédelmét, valamint gazdasági és környezeti hatékonyságát.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az értékek, a hozzájuk kapcsolódó osztályok és minden olyan további, teljesítménnyel kapcsolatos információ, amely a címkén feltüntetésre kerül az I. mellékletben megadott lényeges paraméterekre vonatkozóan, átesett a 661/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyási folyamaton.

(5)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy a gumiabroncs forgalomba hozatalát megelőzően a típusjóváhagyó hatóságnak benyújtásra kerüljenek az értékek, a hozzájuk kapcsolódó osztályok, a modellazonosító és minden olyan további, teljesítménnyel kapcsolatos információ, amely a címkén feltüntetésre kerül az I. mellékletben megadott lényeges paraméterekre, továbbá a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentáció paramétereire vonatkozóan. A típusjóváhagyó hatóság megerősíti a beszállítótól kapott dokumentáció átvételét.

Indokolás

Elméletben a típusjóváhagyási eljárás és a címkézési eljárás egymástól független eljárások. A típusjóváhagyó hatóságoknak történő jelentéstétel azonban hozzáadott értékkel rendelkezhet az ellenőrzések és a helyes végrehajtás tekintetében. Az összes szükséges információ beérkezése az abroncs forgalomba hozatala előtt lehetővé tenné számukra, hogy megvizsgálják a címkén szereplő mérési eredmények/adatok? pontosságát, amennyiben szeretnék.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Futásteljesítmény és kopás

 

(1)  A Bizottság legkésőbb 2020. január 1-jéig a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése érdekében, a gumiabroncsok futásteljesítményére és kopására vonatkozó paraméterekkel és információkkal kapcsolatos követelmények bevezetésével.

 

(2)  E célból a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a gumiabroncsok kopásának mérésére szolgáló megfelelő vizsgálati módszer bevezetése érdekében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a címke tartalmát és formátumát illetően változtatásokat vezessen be;

törölve

Indokolás

A címke tartalma és formátuma e rendelet alapvető elemei, és együttdöntési eljárás keretébe kell tartozniuk.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  paramétereket vagy információkra vonatkozó követelményeket vezessen be a mellékletekben, különös tekintettel a futásteljesítményre és a kopásra, amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő vizsgálati módszerek;

törölve

Indokolás

A futásteljesítményre és a kopásra vonatkozó paraméterek és információk e rendelet alapvető elemei, és együttdöntési eljárás keretébe kell tartozniuk.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  vezessen be osztályozó paramétereket az újrafutózott gumiabroncsok teljesítményének tükrözése érdekében, amennyiben rendelkezésre áll a célra alkalmas harmonizált vizsgálati módszer, valamint elvégezték a megfelelő megvalósíthatósági vizsgálatot;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2026. június 1-jétől a Bizottság elvégzi e rendelet értékelését, és jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

2022. június 1-jétől a Bizottság elvégzi e rendelet értékelését, és jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk (új)

 

A 661/2009/EK rendelet módosítása

 

A 661/2009/EK rendelet 5. cikke a következő na) ponttal egészül ki:

 

„na) a gumiabroncsok kopási sebessége”.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése

Hivatkozások

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése

Hivatkozások

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

16

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Benyújtás dátuma

22.2.2019


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat