Eljárás : 2018/0812(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0092/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0092/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.13

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0147

JELENTÉS     *
PDF 161kWORD 52k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Branislav Škripek

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás - Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13123/2018),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0164/2018),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0092/2019),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 210., 2008.8.6., 1. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló végrehajtási határozat

Hivatkozások

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

9.11.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

19.11.2018

Vizsgálat a bizottságban

19.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

26.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. március 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat