Procedură : 2018/0812(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0092/2019

Texte depuse :

A8-0092/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.13

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0147

RAPORT     *
PDF 156kWORD 55k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Branislav Škripek

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13123/2018),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0164/2018),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0092/2019),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 210, 6.8.2008, p. 1.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit

Referințe

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Data consultării PE

9.11.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

19.11.2018

Examinare în comisie

19.2.2019

 

 

 

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Data depunerii

26.2.2019

Ultima actualizare: 7 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate