Eljárás : 2018/2216(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0105/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0105/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.49

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0290

JELENTÉS     
PDF 191kWORD 55k
27.2.2019
PE 626.832v02-00 A8-0105/2019

a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2216(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Martina Dlabajová

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2216(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0105/2019),

1.  mentesítést ad a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2216(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet(10) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(11), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0105/2019),

1.  jóváhagyja a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2216(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0105/2019),

A.  mivel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: FCH) 2008 májusában hozta létre az 521/2008/EK tanácsi rendelet(13) a köz- és magánszféra közötti partnerségként a 2017. december 31-ével lezáruló időszakra, hogy a piaci alkalmazások fejlesztésére összpontosítson, és ezáltal elősegítse az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítéseket; mivel az 521/2008/EK rendeletet az 559/2014/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezte(14);

B.  mivel az 559/2014/EU rendelet 2014 májusában létrehozta a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozást (a továbbiakban: FCH2), amely átveszi az FCH helyét a 2024. december 31-ig tartó időszakra;

C.  mivel az FCH tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, az Európai Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport és az N.ERGHY Kutatási Csoport;

D.  mivel az FCH2 tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, a New Energy World Industry Grouping AISBL ipari csoport (a továbbiakban: ipari csoport), melyet 2016-ban átneveztek Hydrogen Europe-ra és a New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL kutatási csoport (a továbbiakban: kutatási csoport);

E.  mivel az Európai Unió az első szakaszban legfeljebb 470 000 000 EUR-val járul hozzá a hetedik keretprogramból az FCH2 tevékenységeinek végrehajtásához; mivel a többi tagnak legalább az uniós hozzájárulással egyenlő mértékű hozzájárulást kell biztosítania;

F.  mivel az FCH2-ben a Horizont 2020 keretprogramból a maximális uniós hozzájárulás 665 000 000 EUR, és az ipari és a kutatási csoport tagjainak legalább 380 000 000 EUR forrást kell biztosítaniuk, többek között a Horizont 2020 keretprogram FCH2 által finanszírozott projektjeihez biztosított természetbeni hozzájárulások, a közös vállalkozás kiegészítő tevékenységeihez nyújtandó legalább 285 000 000 EUR természetbeni hozzájárulás, valamint az igazgatási költségekhez történő pénzbeli hozzájárulás révén;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék által az FCH2 2017. évi éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) szerint az éves beszámoló minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az FCH2 2017 december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait; megállapítja továbbá, hogy az FCH2 számviteli szabályai a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak;

2.  megjegyzi, hogy az FCH2 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 127 800 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 198 600 00 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok 71,95%-kal nőttek, amelyeket főként a 2016. és 2017. évi pályázati felhívások előfinanszírozására használtak fel;

3.  megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok költségvetésének végrehajtása 96%-os, illetve 89%-os volt;

A többéves költségvetés végrehajtása a hetedik keretprogram keretében

4.  megjegyzi, hogy az FCH tevékenységeire szánt 490 000 000 EUR-ból (beleértve az Uniótól származó 470 000 000 EUR pénzbeli hozzájárulást és az egyéb tagok 20 000 000 EUR-s igazgatási költségeit) 2017 végéig az FCH2 481 700 000 EUR összegű kötelezettségvállalást tett, és 418 500 000 EUR összegű kifizetést teljesített; rámutat, hogy a hetedik keretprogram folyamatban lévő projektjeire vonatkozó kifizetési terv szerint 2018-ban további 25 700 000 EUR-t, a következő években pedig 17 400 000 EUR-t fognak kifizetni, ami az előrejelzések szerint az FCH teljes költségvetésének 94,3% át teszi ki;

5.  megállapítja, hogy az ipari és a kutatási csoport tagjai által az FCH operatív tevékenységeire befizetendő, 470 000 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulásból az igazgatótanács 2017 végéig 396 200 000 EUR összegű hozzájárulást validált; rámutat, hogy 2017 végéig az operatív tevékenységekhez 55 800 000 EUR összegű kiegészítő természetbeni hozzájárulás nyújtását jelentették be az FCH2-nek, kiemeli, hogy emiatt 2017 végén az ipari csoport és a kutatási csoport tagjainak a közös vállalkozáshoz való teljes hozzájárulása 452 000 000 EUR volt, szemben a 405 800 000 EUR összegű uniós hozzájárulással;

A többéves költségvetés végrehajtása a Horizont 2020 keretében

6.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből származó 684 000 000 EUR-ból (beleértve az Uniótól származó 665 000 000 EUR pénzbeli hozzájárulást és az ágazati és kutatási tagok igazgatási költségekre szánt 19 000 000 EUR-s pénzbeli hozzájárulásait) az FCH2 407 200 000 EUR összegű (59,53%) kötelezettségvállalást tett, és 223 300 000 EUR összegű kifizetést teljesített;

Egyéb kérdések

7.  megjegyzi, hogy 2017 végéig az ipari és kutatási csoport tagjai az 1 300 000 EUR értékű operatív tevékenységekhez 25 100 000 EUR értékű természetbeni hozzájárulás nyújtását jelentették be, amelyből az FCH2 igazgatótanácsa 600 000 EUR összeget validált;

8.  tudomásul veszi, hogy az Uniótól származó pénzbeli hozzájárulás 2017 végén 234 300 000 EUR volt;

9.  megállapítja, hogy a hetedik keretprogram esetében 2017 végéig az időközi és elsősorban végleges időszaki jelentések alapján 46 kifizetésre került sor összesen 27 100 000 EUR értékben; megállapítja, hogy a költségvetés végrehajtási aránya (a kifizetési előirányzatok tekintetében) 73,8% volt (szemben a 2016. évi 73,7%-kal);

10.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 esetében a kifizetési előirányzatok tekintetében 40 előfinanszírozási kifizetésre került sor a 2016-os és 2017-es pályázati felhívás projektjeivel kapcsolatban, 8 kifizetésre tanulmányokkal és 2-re a közös kutatóközponttal kapcsolatban; megjegyzi továbbá, hogy a költségvetés végrehajtási aránya (a kifizetések tekintetében) 93,3%-os szintet ért el (szemben a 2016. évi 98%-kal); megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a költségvetés végrehajtása – az előző évi 78,6%-hoz képest – elérte a 99,8%-ot, mivel a 2017-es felhívás tartaléklistájáról két további projektet felvételéről született döntés;

11.  megjegyzi, hogy az FCH2 a 2018-ra vonatkozó negyedik kiegészítő cselekvési tervet, amely 250 160 000 EUR értékű hitelesíthető kiegészítő tevékenységeket is tartalmaz, 2017. decemberben fogadta el; megjegyzi, hogy az FCH2 olyan módszertant dolgozott ki, amely jelentős ellenőrzéseket ír elő a kiegészítő tevékenységek összegyűjtésére, jelentésére és tanúsítására vonatkozóan, és amely egy modell ellenőrzési programot és a független külső könyvvizsgálók tanúsításához szükséges audittanúsítványt is magában foglal;

Teljesítmény

12.  üdvözli az FCH2 irányító testülete által jóváhagyott, a többéves munkaprogram kiegészítésében foglalt, technikai és gazdasági jellegű fő teljesítménymutatók felülvizsgálatát; megállapítja, hogy a 2017. évi fő teljesítménymutatók nagy része teljesült, a folyamatban lévő projektek pedig jó úton haladnak afelé, hogy elérjék a 2017-re és az azt követő időszakra kitűzött célokat;

13.  megjegyzi, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási és működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami az FCH2 meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

14.  üdvözli a 2017. évi tőkeáttételi hatás 1,95-os értékét, ami az egész 2014–2020-es időszak során meghaladja a megcélzott tőkeáttételi hatást;

15.  tudomásul veszi, hogy a szakértők megállapították, hogy az FCH2 pályázati felhívásaiban számos világszínvonalú autógyártó, illetve vezető energiaipari vállalat és közműszolgáltató vesz részt, illetve a legfontosabb újítók is képviseltetve vannak; tudomásul veszi továbbá az ipar bevonását a program tervezésébe és végrehajtásába; megállapítja, hogy a szakértők azt javasolják, hogy a végfelhasználók és a fogyasztók nagyobb részvétele révén erősítsék meg az értékláncon alapuló szemléletet;

16.  üdvözli, hogy minden ajánlattételi felhívást a vonatkozó munkatervek alapján tettek közzé és zártak le, valamint hogy a támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási idő és a kifizetéshez szükséges idő tekintetében elért eredmények jóval a kitűzött célok alatt maradtak;

Belső ellenőrzés

17.  megállapítja, hogy 2017-ben az FCH2 egy intézkedés kivételével véglegesítette az összes olyan cselekvési terv végrehajtását, amelyek azon ajánlások végrehajtását célozták, amelyeket a Belső Ellenőrzési Szolgálat által 2016-ban, a teljesítménymenedzsmentre vonatkozóan végrehajtott ellenőrzések során fogalmaztak meg; tudomásul veszi, hogy 2017-ben a Belső Ellenőrzési Szolgálat új ellenőrzést végzett a Bizottság Központi Támogatási Központjával való egyeztetés, valamint eszközeinek és szolgáltatásainak az FCH2-ben történő végrehajtása tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy 2017. december 29-én az FCH2 megkapta az IAS ezen ellenőrzésről szóló végleges ellenőrzési jelentését, amely három ajánlást fogalmazott meg; üdvözli, hogy az FCH2 az összes ajánlással egyetértett, és 2018. január 15-én cselekvési tervet küldött a Belső Ellenőrzési Szolgálat számára, amelyet a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2018. januárban fogadott el;

18.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogam esetében az utólagos ellenőrzési erőfeszítéseket 16 új ellenőrzés elindításával, valamint egy külső könyvvizsgáló céggel kötött kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretszerződést felhasználva hajtották végre; megállapítja, hogy a fennmaradó hibaarány 2% alatt volt; megállapítja, hogy 2017-ben 11 új ellenőrzést indítottak a Horizont 2020 tekintetében; felhívja az FCH-t, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett ellenőrzések eredményéről;

19.  megjegyzi, hogy a Bizottságnak az FCH 2008 és 2016 közötti időszakra vonatkozó záróértékelése, valamint a Horizont 2020 keretében működő FCH2 2014 és 2016 közötti időszakot lefedő félidős értékelése megtörtént, az igazgatótanács elfogadta a cselekvési tervet, amelynek keretében már több intézkedést is kezdeményeztek azzal a reménnyel, hogy a program nagy részét 2018 és 2019 között lezárják, ugyanakkor figyelembe véve, hogy a tervek szerint néhány intézkedést a következő programozási időszak során hajtanak végre;

Belsőkontroll-rendszerek

20.  üdvözli, hogy az FCH2 pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat, a hetedik keretprogram időközi és záró kifizetéseinek, valamint a Horizont 2020 projekt kifizetési kérelmeinek kedvezményezettjeinél utólagos ellenőrzéseket vezetett be, míg a Bizottság az utólagos ellenőrzésekért felel; üdvözli, hogy 2017 végén az utólagos ellenőrzések fennmaradó hibaaránya 1,13% volt, ami a Számvevőszék szerint nem éri el a lényegességi küszöböt;

21.  üdvözli, hogy az FCH2 2017. novemberben elfogadta a személyi állomány és a szervek összeférhetetlenségének megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályokat;

22.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben az FHC2 – a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálatával (CAS) közösen – első alkalommal megkezdte egy, a „Horizont 2020” program időközi kifizetési kérelmeiből álló véletlenszerű kockázatalapú minta utólagos ellenőrzését; felhívja az FCH2-t, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményeiről.

23.  megjegyzi, hogy 2017. december 31-én az FCH 2 által betöltött összes álláshely száma 26 volt, a munkatársak 11 különböző tagállamot képviseltek;

24b.  üdvözli a 2017-ben szervezett számos kommunikációs tevékenységet, amelyek még inkább hozzájárultak az FCH 2 fokozott ismertségéhez;

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 452., 2018.12.14., 48. o.

(2)

HL C 452., 2018.12.14., 50. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 169., 2014.6.7, 108. o.

(6)

HL L 38., 2014.2.7, 2. o.

(7)

HL C 452., 2018.12.14., 48. o.

(8)

HL C 452., 2018.12.14., 50. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 169., 2014.6.7, 108. o.

(12)

HL L 38., 2014.2.7, 2. o.

(13)

A Tanács 521/2008/EK rendelete (2008. május 30.) az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 153., 2008.6.12., 1. o.).

(14)

A Tanács 559/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 108. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat