Eljárás : 2018/2205(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0113/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0113/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0255

JELENTÉS     
PDF 184kWORD 61k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2205(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2205(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2019),

1.  mentesítést ad az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2205(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2019),

1.  jóváhagyja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2205(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(13) szerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 13 272 160 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 16,38%-os csökkenést jelent, és oka főként a bevételeknek a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló (REMIT) rendelethez kapcsolódó csökkenése; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,72%-os volt, amivel az ügynökség megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami a 2016. évhez képest 0,61%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 75,81%-os volt, ami az előző évhez képest 15,87%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 122 606,52 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 2,03%-ának felel meg, ami számottevő, 7,77%-os csökkenést mutat a 2016. évhez viszonyítva;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség bizonyos mérőszámokat fő teljesítménymutatóként használ a tevékenységeiből származó hozzáadott érték értékelésére, különösen az üzemi és kereskedelmi szabályzatok, valamint az iránymutatások hatásának becslése és költségvetési gazdálkodásának javítása céljából;

4.  elismeri, hogy az ügynökség összességében teljesítette munkaprogramját a rendelkezésre álló erőforrások terén mutatkozó jelentős kihívások ellenére;

5.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség sikeresen végrehajtotta a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendeletet, és hogy 2017 volt az első év, amelyről teljes körű adatok állnak rendelkezésre az említett rendelet fő elemeinek 2016. évi végrehajtása óta; megjegyzi továbbá, hogy 2017-ben az ügynökség nagy jelentőségű mérföldkőhöz érkezett, hiszen valamennyi villamosenergia- és földgázipari üzemi és kereskedelmi szabályzatot és iránymutatást elfogadott, és tevékenységeinek hangsúlya a már elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának támogatására és figyelemmel kísérésére tevődött át;

6.  üdvözli, hogy az ügynökség kiszervezte a számviteli szolgáltatásokat a Bizottsághoz, és megosztja erőforrásait más ügynökségekkel a humánerőforrás-gazdálkodás, az információs és kommunikációs technológiák kezelése, a költségvetési és pénzgazdálkodás, a közbeszerzés, valamint a létesítménykezelés területén;

Személyzeti politika

7.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 92,65%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 68-ból (szemben a 2016. évi 69 engedélyezett álláshellyel) 63 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 21 szerződéses alkalmazott és 3 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

8.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben az ügynökség emberi erőforrásait és költségvetését érintő korlátok miatt felmerült a késedelmek kockázata, továbbá szükségessé vált a célkitűzések újbóli rangsorolása és bizonyos jelentések és vélemények hatókörének korlátozása; úgy véli, hogy az ügynökség feladat- és szerepkörének bármilyen bővítése megköveteli erőforrásainak és személyzetének megfelelő növelését;

9.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel a hat felső vezetői álláshelyből ötöt férfiak töltöttek be, egyet pedig nő; felkéri az ügynökséget, hogy hozzon intézkedéseket a nemek közötti egyensúly felső vezetésén belüli javítása érdekében;

10.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elfogadta a Bizottságnak a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló határozatmintáját; elismeri, hogy az ügynökség képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

11.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy az álláshirdetéseket a nyilvánosságuk növelése érdekében tegyék közzé az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján is; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint a kilenc álláshirdetés közül négyet már közzétettek az EPSO honlapján; megérti az ügynökség fordítási költségekkel kapcsolatos aggályait;

Közbeszerzés

12.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által elindított egyik eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

13.  tudomásul veszi az ügynökség által az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítása céljából tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács egy tagja összeférhetetlenség lehetőségének felmerülése miatt 2017 októberében lemondott;

14.  üdvözli az ügynökség tevékenységeinek átláthatóbbá tétele érdekében tett további lépéseket, mégpedig azt, hogy tájékoztatást nyújtanak az ügynökség munkatársai és a külső érdekelt felek közötti találkozókról, nevezetesen az igazgató lobbistákkal tartott találkozóiról, valamint azt is, hogy ez a tájékoztatás 2018 januárja óta elérhető az ügynökség honlapján;

Belsőkontroll-rendszerek

15.  megjegyzi, hogy 2017-ben elvégezték az ügynökség 16 belsőkontroll-standardja hatékonyságának értékelését; méltányolja, hogy 2017-ben nem találtak jelentős vagy lényeges hiányosságokat az ügynökség belsőkontroll-standardjai tekintetében;

16.  aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a REMIT-re vonatkozó biztonsági mentéseket ugyanazon a helyen tárolják, mint az eredeti adatokat, ami nagyobb katasztrófák esetén komoly kockázatot jelent az üzletmenet folytonosságára nézve; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint a katasztrófa utáni adat-helyreállítási telephely újbóli létrehozásához további pénzügyi forrásokra lenne szükség;

17.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016-ban teljes körű kockázatértékelést végzett, többek között az informatika területén, és ennek eredményeként az ügynökségre vonatkozóan új stratégiai ellenőrzési terv készült a 2017–2019 közötti időszakra, és meghatározták a következő tervezési időszak ellenőrzési témaköreit; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

18.  megjegyzi, hogy az IAS elvégezte az ügynökség humánerőforrás-gazdálkodási funkciójának ellenőrzését; aggodalommal állapítja meg, hogy egy kritikus ajánlás a kidolgozott iránymutatások hiányára mutatott rá a személyzetfelvétel terén a potenciális csalási esetek bejelentésére és kezelésére, valamint azok kimenetelére vonatkozóan; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a szóban forgó kockázat mérséklése érdekében tett intézkedésekről;

Egyéb megjegyzések

19.  aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség nem végzett átfogó elemzést arról, milyen valószínű hatással lesz a brexit a szervezeti felépítésére, műveleteire és elszámolására; megjegyzi azonban, hogy az ügynökség válasza alapján erre az elemzésre 2018-ban sor került; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a brexit hatásáról és a szükséges intézkedésekről;

o

o o

20.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 33. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 33. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 33. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 33. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(11)

HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 84/42., 2017.03.17., 202. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat