Eljárás : 2018/2194(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0121/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0121/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.18

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0259

JELENTÉS     
PDF 201kWORD 62k
28.2.2019
PE 626.787v02-00 A8-0121/2019

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2194(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) és a 2005/681/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2219/EU, 2015. november 25-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 20. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0121/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) és a 2005/681/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2219/EU, 2015. november 25-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11), és különösen annak 20. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0121/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0121/2019),

A.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatása(13) szerint az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (a továbbiakban: az ügynökség) 2017-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 10 524 359 EUR volt, ami 2016-hoz képest 2,26%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017-es pénzügyi év során tett költségvetés-ellenőrzési erőfeszítéseknek köszönhetően a költségvetés végrehajtási aránya 97,09%-os volt, ami 1,14%-os emelkedést jelent 2016-hoz képest; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 84,02%-os volt, ami az előző évhez képest 5,17%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  sajnálattal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a nagymértékűnek tekinthető 189 154 EUR-t, ami 2016-hoz képest enyhe – 1,44%-os – csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 12,81%-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség fő teljesítménymutatókat használ a képzési tevékenységeinek és azok hatásának – különösen a résztvevők elégedettségi szintjének – értékelésére annak érdekében, hogy értékelje az általuk nyújtott hozzáadott értéket, és teljesítménymutatókat alkalmaz költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

4.  megjegyzi, hogy az ügynökség új, kibővített megbízatása keretében történő működéshez szükséges előkészületekre vonatkozó változáskezelési tervét 83%-os mértékben hajtották végre; megjegyzi, hogy az ügynökség képzési tevékenységein részt vevők 93%-a úgy nyilatkozott, hogy legalább elégedett a képzéssel, és hogy az ügynökség befejezte az EU és a közel-keleti és észak-afrikai régió közötti, a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos képzési partnerségi program végrehajtását;

5.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség szorosan együttműködik a bel- és igazságügy területén működő ügynökségek hálózatával és az azt alkotó kilenc ügynökséggel; megjegyzi, hogy megosztják egymással bizonyos képzéseiket és közösen is szerveznek tanfolyamokat;

6.  üdvözli az ügynökség kötelezettségvállalását, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által kiadott, „A képzési tevékenységek szükségleteinek felmérése, tervezése és költségvetési tervezése” című jelentése nyomán; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ügynökség teljesítse kötelezettségvállalását;

7.  megjegyzi, hogy a 2016 januárjában lezárt ötéves időszakos külső értékelés 17 ajánlást adott ki, amelyekre vonatkozóan az ügynökség 2018 végéig tervezi az összes korrekciós intézkedés végrehajtását; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ajánlások nyomán tett intézkedésekről;

8.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség messze van az Europoltól, ami aláássa annak lehetőségét, hogy szinergiákat találjon e rendőrségi ügyekre szakosodott társügynökséggel; felhívja az ügynökséget, hogy készítsen jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára, amelyben felvázolja az Europollal való együttműködésének lehetséges akadályait, valamint az e kihívások leküzdése érdekében tett és teendő intézkedéseket;

Személyzeti politika

9.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,77%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 31-ből (szemben a 2016. évi 28 engedélyezett álláshellyel) 30 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megállapítja, hogy ezen felül 16 szerződéses alkalmazott és 6 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

10.  üdvözli, hogy az ügynökség webes szemináriumokat szervezett a bűnüldöző szervek tisztviselői részére a gyűlölet-bűncselekmények és a nemi alapú erőszak különböző megjelenési formáinak felderítése és nyomozása kapcsán kialakult bevett gyakorlatokról, és tudatosságfokozó képzést szervezett a roma közösségek és az LMBTI-személyek által tapasztalt kihívásokról (pl. túl erős vagy túl gyenge rendőri fellépés, a rendőri erőkbe vetett bizalom hiánya) és arról, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet kezelni a bűnüldözési szervek szintjén; felszólít az alapvető jogok terén nyújtott képzések és a rendőri erők azokkal való megismertetésének folytatására;

11.  felhívja az ügynökséget, hogy tanterveibe és képzéseibe ahol csak lehet még inkább foglalja bele a radikalizálódás, a fajgyűlölet és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésre irányuló fontos szempontokat; felhívja az ügynökséget, hogy dolgozzon ki konkrét képzést a büntetőeljárás során a gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról;

12.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; megjegyzi, hogy ez lehetővé teszi az információk megosztását és a képzést, valamint a bizalmas tanácsadást;

13.  megjegyzi, hogy az Egyesült Királyságból Magyarországra történő áthelyezése következtében és a személyzeti fizetésekre alkalmazott alacsonyabb korrekciós együttható miatt a személyzet fluktuációja magas és a földrajzi kiegyensúlyozottság nem mindig biztosított, mivel a fogadó országtól eltérő tagállamokból érkező jelentkezők száma csökkent; aggodalommal állapítja meg, hogy a személyzet egyes tagjai az áthelyezés tekintetében függőben lévő jogvitában állnak; megjegyzi, hogy több intézkedés is született e jelenség enyhítésére; aggodalommal mutat rá arra, hogy ez kihatással lehet a működés folytonosságára, valamint arra, hogy az ügynökség képes-e a tevékenységek végrehajtására; felhívja az ügynökséget, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a fenti ügyben történt bármilyen fejleményről;

14.  egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy fontos és hasznos lenne az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján közzétenni, mivel ezek az információk növelik az átláthatóságot és a nyilvánosságot, valamint lehetővé teszik, hogy a polgárok összességében lássák a különböző uniós intézmények és ügynökségek által közzétett hirdetéseket; kéri tehát, hogy az ügynökség az EPSO honlapján is tegye közzé összes álláshirdetését; felkéri az Európai Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan intézkedéseket, amelyek célja, hogy csökkentsék az álláshirdetések ügynökségekre gyakorolt pénzügyi terhét, többek között az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) kötött eseti keret létrehozásával;

15.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az EPSO honlapján; megérti az ügynökség válaszát az ilyesfajta közzététellel járó magas fordítási költségekre vonatkozóan; nyugtázza továbbá az ügynökség azon szándékát, hogy valamennyi álláshirdetését közzéteszi az uniós ügynökségek hálózata által kidolgozott ügynökségközi állásportálon;

Közbeszerzés

16.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által bevezetett valamennyi olyan eszközt, melyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere (e-közbeszerzés) tekintetében; megállapítja, hogy az ügynökség válasza szerint folyamatban vannak az elektronikus benyújtás végrehajtását előkészítő intézkedések; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren elért haladásról;

17.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 2016 decemberében az ügynökség négyéves, 1,6 millió EUR értékű keretszerződést írt alá ideiglenes alkalmazottak rendelkezésre bocsátásáról egy gazdasági szereplővel, melynek kiválasztása kizárólag az ár alapján történt, a minőségi kritériumok figyelembevétele nélkül; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, miszerint úgy vélte, hogy a minőségi szempontok szerepeltek a műszaki leírásban, és hogy a korábbi tapasztalatok és a nemzeti sajátosságok alapján döntöttek egyetlen szerződés odaítélése mellett;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

18.  üdvözli, hogy az ügynökség 2017-ben kiigazított csalásellenes stratégiát fogadott el; sajnálattal állapítja meg, hogy az ügynökség 2017. december 31-ig nem vezette be és hajtotta végre a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályzatot; megjegyzi azonban, hogy az ügynökségre vonatkozó egyedi belső szabályokat várhatóan 2018 végéig elfogadják; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezek végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

19.  hangsúlyozza, hogy az ügynökség Budapestre való költözése 2014-ben és megbízatásának 2016. évi felülvizsgálata az ügynökség számviteli eljárásainak módosítását eredményezte, amelyeket 2013. óta nem validáltak újra; nyugtázza az ügynökség válaszát, amely szerint az újravalidálás jelenleg a Költségvetési Főigazgatóságon belül viták és tervezés tárgya;

20.  megjegyzi, hogy 2017 februárjában az ügynökség sikeresen teljesítette az ügynökség irányítási rendszerének ISO 9001:2015 szerinti tanúsítását annak érdekében, hogy javítsa és látványosabban igazolja a minőség iránti elkötelezettségét;

21.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a többi ügynökségtől eltérően a CEPOL nem végzett átfogó elemzést az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntésének várható hatásáról a szervezete, tevékenységei és könyvelése tekintetében; az ügynökség válaszából tudomásul veszi, hogy a megfelelő kockázatokat nem hivatalosan alacsonynak értékelték; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a potenciális kockázatok enyhítésének előkészítését célzó formálisabb elemzés elvégzése érdekében tett intézkedésekről;

22.  tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; rámutat, hogy az ügynökségnek nincs kibocsátáskompenzációs rendszere, de elismeri, hogy vizsgálja egy ilyen rendszer bevezetésének lehetőségét, és hogy az ügynökség arra ösztönzi személyzetét, hogy a kibocsátások csökkentése érdekében vegye igénybe a tömegközlekedést;

o

o o

23.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

17.1.2019

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2194(DEC))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapításait, miszerint az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (CEPOL) (a továbbiakban: ügynökség) éves beszámolója híven tükrözi 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy ügyletei jogszerűek és szabályszerűek;

2.  hangsúlyozza, hogy az ügynökség 2014. évi Budapestre való költözése és megbízatásának 2016. évi felülvizsgálata és az ügynökség számviteli eljárásainak módosítását eredményezte, amelyeket 2013. óta nem validáltak; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint az validálás jelenleg a Költségvetési Főigazgatóságon belül viták és tervezés tárgya;

3.  emlékezteti az ügynökséget, hogy a magas munkaerő-fluktuáció hatással lehet az üzletmenet folytonosságára, és befolyásolhatja az ügynökségnek a munkaprogramjában szereplő tevékenységek végrehajtására irányuló képességét; megjegyzi, hogy a személyzet magas fluktuációja számos ügynökség számára problémát jelent, és hogy az adott esetben ez az Egyesült Királyságból Magyarországra történő közelmúltbeli költözéshez is kapcsolódik; sajnálja, hogy a Számvevőszék által 2016-ban felvetett ezen problémát 2017-ig nem sikerült megoldani;

4.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az ügynökség csak saját weboldalán, a közösségi médiában és az ügynökségek közötti hálózatban teszi közzé álláshirdetéseit, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján nem; tudomásul veszi az Eurojust aggályait a fordítási többletköltségek tekintetében, mivel az EPSO-nak minden hivatalos nyelven közzé kell tennie az álláshirdetéseket, azonban rámutat arra, hogy ez az Eurojust esetében csak korlátozott számú álláshirdetést érint; egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy ez fontos és hasznos lenne, mivel az EPSO-honlapon közzétett információk növelik az átláthatóságot és a nyilvánosságot, valamint lehetővé teszik, hogy a polgárok összességében lássák a különböző uniós intézmények és ügynökségek által közzétett hirdetéseket; kéri tehát, hogy az ügynökség az EPSO honlapján is tegye közzé összes álláshirdetését; felkéri az Európai Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan intézkedéseket, amelyek célja, hogy csökkentsék az álláshirdetések ügynökségekre gyakorolt pénzügyi terhét, többek között az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) kötött eseti keret létrehozásával;

5.  megjegyzi, hogy az ügynökség 2017 végéig nem végzett átfogó elemzést az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntésének várható hatásáról a szervezete, a tevékenységei és a könyvelése tekintetében; üdvözli az ügynökség által tett korrekciós intézkedéseket, és felhívja a figyelmet arra, hogy mióta Hampshire-ből Budapestre költözött, ismertsége csökkent;

6.  üdvözli az ügynökség kötelezettségvállalását, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által kiadott, „A képzési tevékenységek szükségleteinek felmérése, tervezése és költségvetési tervezése” című jelentése nyomán; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ügynökség teljesítse kötelezettségvállalását;

7.  felhívja az ügynökséget, hogy tanterveibe és képzéseibe ahol csak lehet méginkább foglalja bele a radikalizálódás, a fajgyűlölet és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésre irányuló fontos szempontokat; felhívja az ügynökséget, hogy dolgozzon ki konkrét képzést a büntetőeljárás során a gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról;

8.  üdvözli, hogy az ügynökség webes szemináriumokat szervezett a bűnüldöző szervek tisztviselői részére a gyűlölet-bűncselekmények és a nemi alapú erőszak különböző megjelenési formáinak felderítése és nyomozása kapcsán kialakult bevett gyakorlatokról, és tudatosságfokozó képzést szervezett a roma közösségek és az LMBTI-személyek által tapasztalt kihívásokról (pl. túl erős vagy túl gyenge rendőri fellépés, a rendőri erőkbe vetett bizalom hiánya) és arról, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet kezelni a bűnüldözési szervek szintjén; felszólít az alapvető jogok terén nyújtott képzések és a rendőri erők azokkal való megismertetésének folytatására.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 112. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 112. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 319., 2015.12.4, 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 112. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 112. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 319., 2015.12.4, 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 258/01., 2017.8.8., 4. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat