Eljárás : 2018/2202(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0124/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0124/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.21

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0262

JELENTÉS     
PDF 203kWORD 66k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2202(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0124/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0124/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0124/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 38 419 554 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 5,28%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (14 543 000 EUR, azaz 38%) hozzájárulásából, valamint a tagállamok és a megfigyelők nemzeti felügyeleti hatóságainak (23 876 555 EUR, azaz 62%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 95,90%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,85%-os csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87,27%-os volt, ami az előző évhez képest 1,41%-os csökkenést jelent;

2.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai belső átcsoportosítását; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a források elosztása vonatkozásában biztosítani kell a megfelelő rangsorolást;

Átvitelek törlése

3.  elismeri, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 76 566 EUR került törlésre, és ez a teljes átvitt összeg 2,6%-ának felel meg, ami számottevő, 7,13%-os csökkenést mutat a 2016. évhez viszonyítva;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság tevékenységei eredményeinek értékelésére – amennyire a hatóság ezen eredmények ellenőrzésére vonatkozó korlátai lehetővé teszik – és költségvetési gazdálkodásának javítására tizennégy fő teljesítménymutatót alkalmaz;

5.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság a munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően dolgozta ki a szabályozási termékeket, és a hatóság szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásaiban szereplő valamennyi célt teljesítette;

6.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja az Európai Parlament és a Tanács által lefektetett szabályozási keretből eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatok megbízatásának keretén belül kell maradnia, hogy megvalósítsa az erőforrások optimális felhasználását és a célkitűzéseket; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

7.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;

8.  megállapítja, hogy a hatóság közelmúltbeli stressztesztje erősen vitatható eredményeket hozott; felszólítja a hatóságot, az Európai Rendszerkockázati Testületet, az Európai Központi Bankot és a Bizottságot, hogy használjanak következetes módszereket, forgatókönyveket és feltételezéseket a stressztesztek meghatározásakor, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerüljék az eredmények potenciális torzulását;

9.  megjegyzi, hogy a három európai felügyeleti hatóság külső értékelésére 2017-ben került sor; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a külső értékelésben megállapított hiányosságok kezelése érdekében (a hatóság által) megtett intézkedésekről;

10.  hangsúlyozza, hogy több forrást kell elkülöníteni a pénzmosás elleni feladatokra, hogy a hatóság el tudja végezni a nemzeti intézményekre irányuló felügyeleti funkcióit és vizsgálatait; sürgeti a hatóságot annak biztosítására, hogy az illetékes hatóságok, valamint a hitel- és pénzintézetek hatékonyan és következetesen alkalmazzák a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni európai jogszabályokat; kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) együttműködve arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe; üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemhez kapcsolódó felügyeleti hatáskört a banki ágazatról terjesszék ki a pénzügyi ágazat egészére, ezzel átadva neki a vezető szerepet a vonatkozó feladatokat és felügyeleti hatáskörök tekintetében; ebben az összefüggésben üdvözli továbbá a visszaélések bejelentésére vonatkozó politika elfogadását, és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak hasonló politikákat kell elfogadniuk;

11.  arra kéri a hatóságot, hogy folytasson vizsgálatot az osztalékarbitrázs-kereskedelmi rendszerek, például a cum-ex tekintetében, hogy fel lehessen mérni a pénzügyi piacok integritását és a nemzeti költségvetéseket fenyegető potenciális veszélyeket, meg lehessen állapítani az ilyen rendszerekben részt vevő szereplők jellegét és nagyságrendjét, meg lehessen állapítani, hogy sor került-e a nemzeti vagy az uniós jog megsértésére, értékelni lehessen a tagállami pénzügyi felügyelők fellépéseit, és megfelelő ajánlásokat lehessen tenni az érintett illetékes hatóságok számára a reformokkal és a fellépésekkel kapcsolatban;

12.  üdvözli, hogy a hatóság közös gyakorlatokat és sablonokat alkalmaz az ESMA-val és az EIOPA-val, melyekkel rendszeres üléseket is tart és vegyes bizottságot alkot;

Személyzeti politika

13.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 100%-os szintet ért el, az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 134 ideiglenes alkalmazottal (szemben a 2016. évi 127 engedélyezett álláshellyel); megjegyzi, hogy ezen felül a hatóságnál 2017-ben 41 szerződéses alkalmazott és 15 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

14.  tudomásul veszi, hogy a hatóság 2017 áprilisában elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló bizottsági határozatmintát;

15.  emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntését követően a hatóság Londonból Párizsba költözik; aggodalommal állapítja meg, hogy ez a költözés kihatott a személyzet felvételére, 2017-ben ugyanis nőtt a felmondások száma; elismeri, hogy a hatóság tíz álláshirdetést tett közzé egy tartaléklista létrehozása céljából, melyet a felmondásokat követően megüresedett álláshelyek betöltésére használnak majd fel;

16.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján, valamint a hatóság honlapján is;

Közbeszerzés

17.  elégedetten állapítja meg, hogy a hatóság számos, a Bizottság főigazgatóságaival és más ügynökségekkel közös intézményközi közbeszerzési eljárásban részt vesz;

18.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint öt ellenőrzött nyílt közbeszerzési eljárás közül négyben nem volt kielégítő a gazdaságilag legelőnyösebb megoldás kiválasztására irányuló eljárás; tudomásul veszi a hatóság válaszát és érvelését; felkéri a hatóságot, hogy a közbeszerzések gazdaságosságának javítása érdekében találjon kiegyensúlyozottabb megközelítést a minőséggel és az árral kapcsolatos kritériumok tekintetében;

19.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén a hatóság még mindig nem alkalmazta minden eljárása esetében a Bizottság által elindított valamennyi olyan eszközt, melynek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere (e-közbeszerzés) tekintetében; megállapítja, hogy a hatóságtól kapott információk szerint a hatóság 2018 augusztusában bevezette az elektronikus benyújtást; felszólítja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a fennmaradó eszközök bevezetése tekintetében elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

20.  elismeri a hatóság által már bevezetett intézkedéseket, valamint a hatóságnak az átláthatóság biztosítására, az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmére irányuló folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli, hogy a hatóság további lépéseket tesz tevékenységeinek átláthatóbbá tételére azáltal, hogy tájékoztatást nyújt a hatóság munkatársai és a külső érdekelt felek között létrejött találkozókról, és azokat közzéteszi honlapján;

21.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság csalás elleni stratégiát dolgozott ki a 2015 és 2017 közötti időszakra; megállapítja, hogy a hatóság által végzett csaláskockázat-értékelés szerint a kockázat alacsony és közepes közötti, és hogy tizenhárom forgatókönyv esetében a kockázat lényegesnek vagy jelentősnek tekinthető; megjegyzi, hogy az említett értékelést követően javasolt belső ellenőrzések, informatikai biztonsági szabványok és egyéb intézkedések célja a kockázatok mérséklése; felszólítja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren történő fejleményekről;

22.  úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;

Egyéb megjegyzések

23.  kiemeli, hogy a hatóság bevétele csökkenni fog az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében, és hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozási megoldásokat kell találni, melyek lehetővé teszik a hatóság számára megbízatása következetes, független és hatékony végrehajtását;

24.  megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésre irányuló döntése következtében a hatóság székhelyét 2019 elején Párizsba (Franciaország) helyezik át; megállapítja, hogy a hatóság beszámolójában szerepel a kapcsolódó költségekre irányuló, 6,7 millió euró összegű tartalék, valamint a jövőbeni (még a londoni irodára ütemezett) szerződéses kifizetésekre fennmaradó 11,2 millió euró; megállapítja, hogy az épületekkel kapcsolatos költségek magukban foglalják többek között a londoni irodák bérleti díjának és rezsijének a bérleti szerződés 2020 végi lejártáig történő további fizetését, a hatóság azonban ezeket a költségeket a tulajdonos által biztosított, bérleti díjtól mentes időszak tőkésítésével, valamint a francia kormánytól kapott hozzájárulás felhasználásával kívánja fedezni annak biztosítása érdekében, hogy a hatóság 2019-ben és 2020-ban csak egy iroda bérleti díját és rezsijét fizesse;

o

o o

25.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2019. ...-i állásfoglalására(14).

24.1.2019

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2202(DEC))

A vélemény előadója: Doru-Claudian Frunzulică

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az Európai Bankhatóság (a továbbiakban a „hatóság”) 2017. évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek; megjegyzi azonban, hogy a Számvevőszék értékelése nagyon rövid és hogy hiányosságokat állapított meg a hatóság közbeszerzési eljárásaiban, főleg az ár és a minőség szempontjai között megfelelő egyensúllyal nem rendelkező szolgáltatásokkal kapcsolatban; kiemeli, hogy ezek az eljárások azt mutatják, hogy a hatóság túl nagy hangsúlyt fektet a minőségi kritériumokra és nem teszi lehetővé a gazdasági szempontból legelőnyösebb megoldások azonosítását, amelyeknek megfelelő egyensúlyt kellene mutatniuk a minőség és az ár között; felszólítja a hatóságot, hogy javítsa ezeket az eljárásokat;

2.  kiemeli a hatóság központi szerepét az uniós pénzügyi felügyeleti rendszer jobb felügyeletének biztosításában a pénzügyi stabilitás, a szükséges átláthatóság, az integráltabb és biztonságosabb pénzügyi piacok és az Unióban a magas szintű fogyasztóvédelem különösen a nemzeti és nemzetközi felügyeleti hatóságok feletti összehangolt és jobb felügyelet előmozdítása révén történő biztosítása érdekében;

3.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja az Európai Parlament és a Tanács által lefektetett szabályozási keretből eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatok megbízatásának keretén belül kell maradnia, hogy megvalósítsa az erőforrások optimális felhasználását és a célkitűzéseket; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

4.  úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor az EBH-nak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;

5.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;

6.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai belső átcsoportosítását; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a források elosztása vonatkozásában biztosítani kell a megfelelő rangsorolást;

7.  megállapítja, hogy az EBH közelmúltbeli stressztesztje erősen vitatható eredményeket hozott; felszólítja az EBH-t, az ERKT-t, az EKB-t és a Bizottságot, hogy használjanak következetes módszereket, forgatókönyveket és feltételezéseket a stressztesztek meghatározásakor, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerüljék az eredmények potenciális torzulását;

8.  megállapítja, hogy a 2016 végi 161-es személyzeti létszámmal szemben a személyzet létszáma 2017 végén 190 volt;

9.  hangsúlyozza, hogy több forrást kell elkülöníteni a pénzmosás elleni feladatokra, hogy a hatóság el tudja végezni a nemzeti intézményekre irányuló felügyeleti funkcióit és vizsgálatait; sürgeti a hatóságot annak biztosítására, hogy az illetékes hatóságok, valamint a hitel- és pénzintézetek hatékonyan és következetesen alkalmazzák a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni európai jogszabályokat; kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az ESMA-val és az EIOPA-val együttműködve arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe; üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemhez kapcsolódó felügyeleti hatáskört a banki ágazatról terjesszék ki a pénzügyi ágazat egészére, ezzel átadva neki a vezető szerepet a vonatkozó feladatokat és felügyeleti hatáskörök tekintetében; ebben az összefüggésben üdvözli továbbá a visszaélések bejelentésére vonatkozó politika elfogadását, és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak hasonló politikákat kell elfogadniuk;

10.  arra kéri az Európai Bankhatóságot, hogy folytasson vizsgálatot az osztalékarbitrázs-kereskedelmi rendszerek, például a cum-ex tekintetében, hogy fel lehessen mérni a pénzügyi piacok integritását és a nemzeti költségvetéseket fenyegető potenciális veszélyeket, meg lehessen állapítani az ilyen rendszerekben részt vevő szereplők jellegét és nagyságrendjét, meg lehessen állapítani, hogy sor került-e a nemzeti vagy az uniós jog megsértésére, értékelni lehessen a tagállami pénzügyi felügyelők fellépéseit, és megfelelő ajánlásokat lehessen tenni az érintett illetékes hatóságok számára a reformokkal és a fellépésekkel kapcsolatban;

11.  hangsúlyozza, hogy a hatóság költségvetésének finanszírozása 40%-ban európai uniós forrásokból, 60%-ban pedig az uniós tagállamok felügyeleti hatóságainak közvetlen hozzájárulásaiból történik, és hogy ez a vegyes finanszírozási megoldás veszélyeztetheti függetlenségét és felügyeleti feladatait; kiemeli, hogy a hatóság bevétele csökkenni fog az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében, és hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozási megoldásokat kell találni, melyek lehetővé teszik a hatóság számára megbízatása következetes, független és hatékony végrehajtását;

12.  tudomásul veszi az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az EU-ból, és tudomásul veszi ennek pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeit; megjegyzi, hogy az EBH-rendeletet oly módon módosították, hogy az tükrözze azt a határozatot, miszerint a hatóság székhelyét Párizsba (Franciaország) helyezik át és tudomásul veszi, hogy a költözésre a tervek szerint 2019 elején kerül sor; megállapítja, hogy beszámolói és feljegyzései a beszámoló aláírásának időpontjában rendelkezésre álló információk alapján készültek, és felhívja a figyelmet ennek költségvetési vonzataira; megállapítja, hogy a hatóság beszámolójában szerepel a kapcsolódó költségekre irányuló, 6,7 millió euró összegű tartalék, valamint a jövőbeni (még a londoni irodára ütemezett) szerződéses kifizetésekre fennmaradó 11,2 millió euró; felszólítja az EBH-t, hogy vizsgálja meg a londoni örökölt költségek számára fenntartott tartalékok csökkentésének lehetőségét; felhívja a figyelmet a hatóság gördülékeny és költséghatékony áthelyezésének jelentőségére.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 51. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 51. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 51. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 51. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 108/52., 2018.3.22., 248. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat