Eljárás : 2018/2190(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0128/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0128/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.26

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0267

JELENTÉS     
PDF 202kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.795v02-00 A8-0128/2019

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2190(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05825/2019 – C8-0080/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0128/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05825/2019 – C8-0080/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0128/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról szóló, 2019. január 16-i állásfoglalására(13),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0128/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(14) szerint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 79 558 730,31 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 0,08 %-os növekedést jelent; mivel a hatóság költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,98 %-os szintet ért el, ami 2016-hoz képest 0,02 %-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 92,31 %-os volt, ami 2016-hez képest 2,65 %-os növekedést jelent;

2.  megismétli a hatóság számára az uniós költségvetésben elkülönített pénzügyi előirányzatok ismétlődően alacsony szintje miatti aggodalmát;

3.  sajnálja, hogy az egyre több feladathoz egyre kevesebb erőforrás párosul, ami egyes projektek végrehajtása tekintetében jelentős késedelmeket eredményezett;

Átvitelek törlése

4.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 291 011,86 eurót, ami 2016-hoz képest 2,31 %-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 3,55 %-ának felel meg;

Teljesítmény

5.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság tevékenységei jóvoltából teremtett hozzáadott érték méréséhez több, hatásokra és eredményekre vonatkozó fő teljesítménymutatót is bevezetett az átfogó, teljesítményalapú irányítási megközelítésébe; megjegyzi ezenfelül, hogy hatóság egyéb fő teljesítménymutatókat is alkalmaz költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

6.  tudomásul veszi, hogy 2017 volt a hatóság 2020-ig tartó időszakra szóló stratégiája és a hatóság munkájában részt vevő szakemberek függetlenségének biztosítására létrehozott új politika végrehajtásának első éve; örömmel veszi tudomásul, hogy a hatóság teljesítménye kielégítő volt, a 65 közül mindössze 9 mutató jelzett mérsékelt és kettő jelentős eltérést;

7.  üdvözli, hogy a hatóság hozzájárult az uniós élelmiszer- és takarmánylánc biztonságához, és jelentős erőfeszítéseket tett e téren azáltal, hogy az uniós kockázatkezelőket az élelmiszerlánccal kapcsolatban átfogó, független és naprakész tudományos tanácsokkal látta el, és hogy a nyilvánosság számára egyértelmű tájékoztatást nyújtott tevékenységéről és az annak alapjául szolgáló információkról, továbbá hogy együttműködött az érdekelt felekkel és intézményi partnerekkel az uniós élelmiszer-biztonsági rendszerbe vetett bizalom és a koherencia előmozdítása érdekében;

8.  úgy véli, hogy a hatóságnak továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania a közvéleményre, és el kell köteleznie magát a nyitottság és az átláthatóság mellett;

9.  hangsúlyozza, hogy a hatóság 779 kérdést zárt le tudományos vélemény, technikai jelentés és egyéb támogató kiadvány révén;

10.  megjegyzi, hogy a hatóság külső értékelése 2017-ben megkezdődött, az eredmények pedig 2018-ban elérhetővé váltak; felhívja hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen értékelés következtetéseiről, valamint az esetleges ajánlások nyomán hozott intézkedésekről;

11.  elismeréssel állapítja meg, hogy a hatóság az adatgyűjtés, -elemzés és adatbázisok, valamint a tudományos értékelés terén közös erőforrásokat használ és közös tevékenységeket végez az Európai Vegyianyag-ügynökséggel, az Európai Gyógyszerügynökséggel és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal;

Személyzeti politika

12.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,28 %-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 323 álláshelyből (szemben a 2016. évi 330 engedélyezett álláshellyel) 311 tisztviselő ás ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül a hatóságnál 2017-ben 120 szerződéses alkalmazott és 12 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

13.  tudomásul veszi, hogy hatóság elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló bizottsági határozatmintát; elismeréssel állapítja meg, hogy a hatóság képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

14.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben két hivatalos panaszt nyújtottak be, kérve a zaklatással kapcsolatos hivatalos eljárás megindítását; tudomásul veszi a hatóság azon következtetését, hogy nem állt rendelkezésre bizonyíték, amely az igazgatási vizsgálat elindításához szükséges;

Közbeszerzés

15.  a számvevőszéki jelentés szerint a hatóság a nyílt ajánlati felhívásban részt vevő kilenc ügynökség nevében három többlépcsős keretszerződést ítélt oda; tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, miszerint az olyan keretszerződések, amelyek esetében minden egyedi szerződés megkötésekor újra meg kell nyitni a versenyt, az értékarányosság szempontjából megfelelőbbek, mint a többlépcsős keretszerződések, amennyiben a konkrétan nyújtandó szolgáltatások a pályázati felhívás közzétételekor még nem ismertek; tudomásul veszi a hatóság indokolását, és válaszából megállapítja, hogy a hatóság véleménye szerint a többlépcsős mechanizmus jobban megfelel az egyedi keretszerződés hosszú távú jellegének;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  elismeri a hatóságnak az átláthatóság biztosítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli a hatóság nemrég hozott döntését a visszaélést bejelentő személyek védelmére és személyazonosságuk titkosságára vonatkozó iránymutatásokat lefektető szabályok végrehajtásáról; örömmel veszi tudomásul, hogy a hatóság aktualizálta a függetlenségre vonatkozó szabályzatát, amelyet az érdekeltekkel és a nyilvánossággal folytatott konzultációt követően 2017-ben fogadott el, és amelynek célja, hogy az előző szabályzatra építve biztosítsa, hogy a hatóság képes legyen helyes egyensúlyt teremteni a tudományos közösségből a megfelelő szakértelem vonzása, ugyanakkor tevékenységeinek az illetéktelen befolyás elleni védelme között; üdvözli az összeférhetetlenség meghatározásának módosítását amely a hatóság új függetlenségi szabályzatának keretében került elfogadásra; üdvözli továbbá, hogy a hatóság honlapján közzétették az igazgatótanács tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozatait; sajnálja, hogy az önéletrajzaikat egyelőre nem tették közzé; elismeréssel állapítja meg, hogy a hatóság 2018 júliusától az egymással ütköző érdekek kezelésére vonatkozó szabályokat vezetett be, amelyek az érdekeltségi nyilatkozatokra vonatkozó 2014. évi szabályok helyébe léptek;

17.  megjegyzi, hogy az Európai Parlament éves mentesítési jelentéseiben többször is felszólította a hatóságot, hogy vezessen be kétéves visszavonulási időszakot, ami megakadályozná, hogy a hatóság által ellenőrzött anyagokat előállító vállalkozásokhoz pénzügyi érdekeltségek révén kapcsolódó szakértők a hatóság tudományos paneljeinek vagy munkacsoportjainak tagjai lehessenek;

18.  meggyőződése, hogy kellő költségvetést és forrásokat kell a hatóság számára elkülöníteni annak biztosítására, hogy független, összeférhetetlenségben nem érintett szakértőket tudjon felvenni;

19.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a hatóság elkötelezte magát arra, hogy éves jelentést fogad el a függetlenséggel kapcsolatos tevékenységekről, amelyet mellékletként összevont éves jelentéséhez csatol, és amelyben ismerteti az auditok, valamint a megfelelőségi és valósághűségi ellenőrzések megállapításait;

20.  üdvözli, hogy a tagállami szakértőknek immár nyilvános érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk a hatósághoz; ragaszkodik ahhoz, hogy a hatóság ellenőrizze és hozza nyilvánosságra ezeket a nyilatkozatokat;

21.  a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül a hatóság ügyvezető igazgatója és igazgatótanácsa felügyelete alá kerül; a hatóság válasza szerint már hivatalosan léteznek azok a követelmények, amelyek a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét biztosítják;

22.  emlékeztet a Parlament 2019. január 16-i állásfoglalásában szereplő ajánlásokra a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról, és különösen az állásfoglalásban a hatósághoz intézett felhívásra, hogy: javítsa a kockázatokkal kapcsolatos kommunikációját a nyilvánosság megfelelő, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatása érdekében; rendszeresen aktualizálja útmutatóit az összes érintett terület legfrissebb fejleményeivel összhangban, a felszíni vizekben, a talajban, a szélben és a porban található hatóanyagok, készítmények és keverékek szermaradék-határértékei rövid- és hosszú távú hatásainak értékelése céljából; tegye felhasználóbarátabbá a honlapján nyújtott tájékoztatást, és könnyítse meg az adatbányászatot; publikálja szakvéleményeit tudományos szakfolyóiratokban annak érdekében, hogy fokozza a konstruktív párbeszédet, és több nemzeti szakértőt és tudóst ösztönözzön és bátorítson az ügynökség munkájában való részvételre;

Belső kontrollrendszerek

23.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a hatóság felülvizsgálta kockázatkezelési folyamatát annak biztosítása érdekében, hogy minden kockázatra kiterjedjen, továbbá hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal módszertana és iránymutatása szerint elvégzett belső kockázatértékelést követően csalás elleni stratégiát dolgozott ki;

24.  megállapítja, hogy a hatóság a jogi kötelezettségekkel összhangban arányos ellenőrzési megközelítés formájában utólagos pénzügyi ellenőrzési stratégiát hajtott végre, továbbá meghatározta a bizonyosságirányítási rendszert, és az elveken alapuló megközelítés szempontjainak megfelelően felülvizsgálta belső ellenőrzési keretét;

25.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata felülvizsgálta a cselekvési terv végrehajtását, amely terv az említett szolgálatnak a hatóság informatikai irányításának naprakésszé tételére vonatkozó ajánlása nyomán jött létre, e felülvizsgálat során pedig megállapítást nyert, hogy valamennyi ellenőrzési ajánlást megfelelően és ténylegesen végrehajtottak;

26.  a számvevőszéki jelentés szerint a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzési jelentést bocsátott ki „The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation” (A szabályozott termékek értékelési folyamata: a peszticidengedélyezés értékelési szakasza) címmel, amelyben két nagyon fontos megállapítást tett; megjegyzi, hogy a hatóság jelenleg készíti az ennek megfelelő cselekvési tervet; felkéri a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e cselekvési terv végrehajtásáról;

o

o o

27.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(15).

24.1.2019

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2190(DEC))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megállapítja, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: „a hatóság”) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 79 223 730 EUR volt, ami 2016-hoz képest 0,3%-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a hatóság költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

2.  elégedettséggel állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya elérte a 99,98%-ot; megjegyzi továbbá, hogy 2017-ben a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 92,31%-os volt, ami 2016-hoz képest 2,6%-os növekedést jelent;

3.  üdvözli, hogy a hatóság hozzájárult az uniós élelmiszer- és takarmánylánc biztonságához és jelentős erőfeszítéseket tett e téren azáltal, hogy az uniós kockázatkezelőket az élelmiszerlánccal kapcsolatban átfogó, független és naprakész tudományos tanácsokkal látta el, és hogy a nyilvánosság számára egyértelmű tájékoztatást nyújtott tevékenységéről és az annak alapjául szolgáló információkról, továbbá hogy együttműködött az érdekelt felekkel és intézményi partnerekkel az uniós élelmiszer-biztonsági rendszerbe vetett bizalom és a koherencia előmozdítása érdekében;

4.  úgy véli, hogy a hatóságnak továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania a közvéleményre, és el kell köteleznie magát a nyitottság és az átláthatóság mellett;

5.  megjegyzi, hogy 2017-ben hét ideiglenes alkalmazotti álláshelyet töröltek a létszámtervből, és hogy 2017. december 31-én az engedélyezett 323 álláshelyből 311 volt betöltve; kiemeli ezenkívül, hogy 2017. december 31-én a rendelkezésre álló 463 álláshelyből (beleértve a tisztviselőket, az ideiglenes alkalmazottakat, a szerződéses alkalmazottakat és a kirendelt nemzeti szakértőket) 447 álláshely volt betöltve (a 2016-os 95,7%-hoz képest 96,5%);

6.  hangsúlyozza, hogy a hatóság 779 kérdést zárt le tudományos vélemény, technikai jelentés és egyéb támogató kiadvány révén; sajnálja, hogy az egyre több feladathoz egyre kevesebb erőforrás párosul, ami egyes projektek végrehajtása tekintetében jelentős késedelmeket eredményezett;

7.  megismétli a hatóság számára a költségvetésben elkülönített pénzügyi előirányzatok ismétlődően alacsony szintje miatti aggodalmát;

8.  emlékeztet, hogy 2017. júniusban a hatóság igazgatótanácsa új politikát fogadott el a függetlenségről, és üdvözli az abban foglalt számos konkrét fejlesztést, többek között a hatóságnál dolgozó tagállami szakértők személyazonosságának fokozott átláthatóságát; üdvözli, hogy a hatóság kötelezettséget vállalt arra, hogy 2018-tól kezdődően évente jelentést készít a függetlenséggel kapcsolatos tevékenységekről, melyet mellékletként a hatóság összevont éves jelentéséhez csatol;

9.  megjegyzi, hogy az Európai Parlament éves mentesítési jelentéseiben többször is felszólította a hatóságot, hogy vezessen be két éves visszavonulási időszakot, ami megakadályozná, hogy a hatóság által ellenőrzött anyagokat előállító vállalkozásokhoz pénzügyi érdekeltségek révén kapcsolódó szakértők a hatóság tudományos paneljeinek vagy munkacsoportjainak tagjai lehessenek;

10.  üdvözli, hogy a tagállami szakértőknek immár nyilvános érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk a hatósághoz; ragaszkodik ahhoz, hogy a hatóság ellenőrizze és hozza nyilvánosságra ezeket a nyilatkozatokat;

11.  meggyőződése, hogy kellő költségvetést és forrásokat kell a hatóság számára elkülöníteni annak biztosítására, hogy független, ellentétes érdekekkel nem rendelkező szakértőket tudjon felvenni;

12.  megemlíti, hogy a hatóság 2017-ben felülvizsgált politikát fogadott el a személyek méltóságának védelmére, valamint a lelki és a szexuális zaklatás megakadályozására vonatkozóan; megjegyzi, hogy zaklatás miatt két hivatalos panasz benyújtására került sor, de a bizonyítékként benyújtott információk értékelését követően az a következtetés született, hogy nem áll rendelkezésre az adminisztratív kivizsgálás elindításához szükséges elegendő bizonyíték;

13.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, miszerint kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a hatóság 2017-re vonatkozó éves beszámolója megbízható, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

14.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 132. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 132. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 31., 2002.2.1, 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 132. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 132. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 31., 2002.2.1, 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0023.

(14)

HL C 311/3., 2017.9.19., 9. o.

(15)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat