Eljárás : 2018/2188(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0130/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0130/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.32

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0273

JELENTÉS     
PDF 207kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2188(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2188(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2188(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2188(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2019),

A.  mivel a bevételi és kiadási kimutatás(13) szerint az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 86 276 654,33 EUR volt, ami 2016-hoz képest 22,87%-os növekedést jelent; mivel a növekedés főként az ügynökség kibővített megbízatásához kapcsolódott; mivel az ügynökség költségvetése teljes mértékben az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,04% volt, ami 2016-hoz képest 0,03%-os enyhe csökkenést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 96,25% volt, ami 1,55%-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  mély sajnálattal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegek törlése magas szintet ért el, 792 182 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 12,12%-os, jelentős növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 23,30%-ának felelt meg;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség több fő teljesítménymutatót alkalmaz éves munkaprogramja végrehajtásának mérésére, és hogy az ügynökség értékelése jelenti a tevékenységei révén elért hozzáadott érték értékelésének elsődleges eszközét; elismeri az ügynökség konstruktív megközelítését, amely hangsúlyt helyez a többéves és az éves stratégiai célkitűzésekre, valamint e célkitűzések elérésének megfelelő értékelésére egyaránt; tudomásul veszi, hogy költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében az ügynökség csak a költségvetési végrehajtási arányt használja fő teljesítménymutatóként;

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség sikeresen végrehajtotta a megbízatása bővítésével összefüggő műveleteket, és megszilárdította a látogatásokkal és szemlékkel kapcsolatos minőségi rendszerét;

5.  megjegyzi, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az ügynökség által kifejlesztett magas színvonalú információs rendszerek és adatbázisok iránt a harmadik országok részéről, hogy megvizsgálják az ügynökség ismereteinek és – ennek kiterjesztéseként – az uniós normák és megoldások földrajzi dimenzión túlmutató exportálásában rejlő lehetőségeket, az ügynökség erőforrásainak és az Unió érdekeinek megőrzése mellett;

6.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség szinergiákat alakított ki a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjával a vállalati és támogatási szolgáltatások, valamint a Lisszabonban található közös helyszínek kezelése terén; megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség az európai parti őrséggel kapcsolatos feladatok terén együttműködik az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel;

7.  üdvözli, hogy az eredményesség és a hatékonyság, valamint a költségek csökkentése érdekében az ügynökség szinergiák kialakítására törekszik más uniós ügynökségekkel; üdvözli és ösztönzi, hogy az ügynökség a migrációs stratégia támogatása érdekében e kereten belül együttműködik más uniós ügynökségekkel, és hogy például egyre több szolgáltatást nyújt a Frontex számára; ösztönzi, hogy a menekültügyi válság kapcsán az ügynökség működjön együtt más uniós ügynökségekkel, akkor is, ha a megbízatásán kívül eső alapvetően fontos fellépésekről van szó, úgymint segítségnyújtás a menekültügyi válság terén szakértelem, valamint operatív és személyzeti támogatás formájában;

8.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a távirányítású légijármű-rendszerek (RPAS) műveleteinek késedelmei költségvetési módosítást eredményeztek, amely magában foglalta az uniós támogatás csökkentését a 2017-ben fel nem használt összeg mértékében, amely a parti őrséggel összefüggő feladatokkal kapcsolatos együttműködéshez kapcsolódott; üdvözli ugyanakkor az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy e projekteken keresztül operatív szolgáltatásokat, elemzéseket, szakértelmet és technikai támogatást nyújtson a Bizottságnak, a tagállamoknak és a tengeri ágazatban működő felhasználóknak; ezért arra ösztönzi az ügynökséget, hogy fokozza erőfeszítéseit az RPAS-műveletekhez kapcsolódó szervezeti, technikai, jogi és szerződéses problémák megoldása érdekében;

9.  felszólítja az ügynökséget, hogy maximálisan használja ki az RPAS lehetséges felhasználási módjait; rámutat az RPAS többfunkciós jellegére, és arra, hogy számos olyan tevékenységhez felhasználható, amelyek magukban foglalják a hajókat és a vészhelyzetbe került embereket, a tengeri szennyezés, köztük az olajszennyezés és a hulladékok nyomon követését és felderítését, valamint mérettől függetlenül valamennyi hajó és tevékenysége – beleértve a potenciálisan illegális tevékenységeket is (pl. illegális halászat, kábítószer-kereskedelem, illegális migráció stb.) – általános azonosítását és nyomon követését;

10.  kiemeli, hogy az ügynökség szakértelme és házon belüli képességei lehetőséget adnak arra, hogy kiszélesítse tevékenységét, és átfogóbb szolgáltatásokat nyújtson, ezzel hozzájárulva az uniós szabályozási keret és a biztonsági és környezeti normák kiterjesztéséhez;

11.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben sor került az ügynökség alapító rendelete végrehajtásának független külső értékelésére; megelégedéssel nyugtázza, hogy az értékelés eredménye pozitív volt, és megállapította, hogy összességében az EMSA minden területen és minden érdekelt fél számára hozzáadott értéket nyújt;

Személyzeti politika

12.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 98,58%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 212-ből (szemben a 2016. évi 202 engedélyezett álláshellyel) 205 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy ezen felül 44 szerződéses alkalmazott és 19 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a hivatalnál 2017-ben;

13.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség igazgatási tanácsában nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel az 56 igazgatótanácsi tagból 46 férfi, és mindössze 10 nő; tudomásul veszi az ügynökség azon közlését, hogy az igazgatási tanács tagjainak kinevezése a Bizottság és a tagállamok hatáskörébe tartozik; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát;

14.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló bizottsági határozatmintát, és folyamatban van a bizalmas tanácsadók kinevezése és képzése;

15.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; tudomásul veszi az ügynökség válaszát az ilyesfajta közzététel által kiváltott magas fordítási költségekre vonatkozóan;

Közbeszerzés

16.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által bevezetett összes olyan eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere (e-közbeszerzés) tekintetében; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint az ügynökség 2018 elejétől bevezette az e-közbeszerzési modulokat;

17.  aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy az ügynökség nem ellenőrizte rendszeresen az árakat és a beszállítói árajánlatok alapján felszámított szolgáltatási díjakat, valamint a szoftverlicencek beszerzésére felkért vállalkozó felé kibocsátott beszállítói számlákat sem; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint figyelmeztetni fogják a projektfelelősöket ezen árak ellenőrzésére, és felkérik majd az ajánlatkérő szervet, hogy kérje a vállalkozót az árakra vonatkozó információk közlésére; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a fenti üggyel kapcsolatos fejleményekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

18.  elismeri az ügynökségnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség stratégiát fogadott el a csalások megelőzésére és felderítésére, és számos külön fellépés – többek között etikáról és feddhetetlenségről szóló képzések – végrehajtása van folyamatban;

19.  megállapítja, hogy 2017-ben nem jelentettek be egyetlen összeférhetetlenségi esetet sem; üdvözli az erőteljes belső ellenőrzést, amelynek célja, hogy a személyzet valamennyi tagja tisztában legyen az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatokkal kapcsolatos kötelezettségekkel;

Belsőkontroll-rendszerek

20.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett az ügynökség projektekből finanszírozott fellépéseivel kapcsolatban, és arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség ezzel kapcsolatos irányítási és ellenőrzési rendszerei általában megfelelően vannak kialakítva, és végrehajtásuk hatékony és eredményes; némi aggodalommal mutat rá arra, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat három ajánlást fogalmazott meg, amelyek közül az ügynökség csak egyet fogadott el annak ellenére, hogy a két elutasított ajánlás minősítése „nagyon fontos” volt; tudomásul veszi az ügynökség elutasításhoz fűzött indokolását, amelyben kérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki horizontális iránymutatást a projektekből finanszírozott fellépésekkel és az ügynökségek projektekből finanszírozott fellépésekkel összefüggő költségeinek kiszámításával kapcsolatban;

21.  megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrizte az ügynökség emberi erőforrásokkal kapcsolatos gazdálkodását és kontrollrendszereit, és megállapította, hogy azok megfelelőek, és képesek az ügynökség stratégiai célkitűzéseinek támogatására; megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat három „fontos” és két „kívánatos” besorolású ajánlást fogalmazott meg, amelyeket az ügynökség elfogadott, és cselekvési terveket dolgozott ki ezekre a fejlesztési igények kezelése céljából; felhívja a ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a meghozott intézkedések alakulásáról;

22.  megjegyzi, hogy a kockázatkezelési politikával összhangban a kockázat-nyilvántartást 2017-ben frissítették, és ez az frissítés nem jelzett olyan kritikus kockázatot, amely miatt szükséges lenne a formális fenntartás szerepeltetése az engedélyezésre jogosult tisztviselő megbízhatósági nyilatkozatában; megjegyzi továbbá, hogy a korábban azonosított kockázatok közül egyik sem jelentkezett 2017-ben;

Egyéb megjegyzések

23.  tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló előzetes erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; kiemeli azonban, hogy az ügynökség nem hozott további intézkedéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése céljából;

o

o o

24.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

22.1.2019

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2188(DEC))

A vélemény előadója: Innocenzo Leontini

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló műveleteket minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette;

2.  megjegyzi, hogy az ügynökség 63,4 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot használt fel, amely a teljes éves költségvetésének 98,04%-át teszi ki, továbbá a kifizetési előirányzatok tekintetében 55,1 millió EUR-t, ami a teljes költségvetés 97,32%-a, figyelembe véve a 2017. évi költségvetésben megszavazott előirányzatokat (C1) és az automatikus átvitelt (C8);

3.  megjegyzi, hogy 2017 volt az ügynökség működésének első teljes éve azt követően, hogy megbízatását 2016 végén meghosszabbították; üdvözli az ügynökség, a Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) és az EFCA (Európai Halászati Ellenőrző Hivatal) közötti háromoldalú együttműködési megállapodást, amely 2017-ben lépett hatályba azzal a céllal, hogy javítsa a hatékonyságot és a költséghatékonyságot;

4.  üdvözli, hogy az eredményesség és a hatékonyság, valamint a költségek csökkentése érdekében az ügynökség szinergiák kialakítására törekszik más uniós ügynökségekkel; üdvözli és ösztönzi, hogy az ügynökség a migrációs stratégia támogatása érdekében e kereten belül együttműködik más uniós ügynökségekkel, és hogy például egyre több szolgáltatást nyújt a Frontex számára; ösztönzi, hogy a menekültügyi válság kapcsán az ügynökség működjön együtt más uniós ügynökségekkel, akkor is, ha a megbízatásán kívül eső alapvetően fontos fellépésekről van szó, úgymint segítségnyújtás a menekültügyi válság terén szakértelem, valamint operatív és személyzeti támogatás formájában;

5.  kiemeli, hogy az ügynökség szakértelme és házon belüli képességei lehetőséget adnak arra, hogy kiszélesítse tevékenységét és átfogóbb szolgáltatásokat nyújtson, ezzel hozzájárulva az uniós szabályozási keret és a biztonsági és környezeti normák kiterjesztéséhez;

6.  üdvözli az ügynökség eredményeinek, hatékonyságának és munkamódszereinek független külső értékelése során kapott igen pozitív eredményt, azaz azt, hogy az ügynökség hozzáadott értéket nyújt valamennyi szakterületén, valamennyi érdekelt fél számára; elismeri továbbá, hogy a nemzeti vagy regionális szintű alternatív szolgáltatásnyújtási modellekkel összehasonlítva pozitív eredményeket értek el a magas ár-érték arány tekintetében is; nagyra értékeli, hogy az ügynökség egyik tevékenysége sem kettőzi meg a tagállamok tevékenységét;

7.  megjegyzi, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az ügynökség által kifejlesztett magas színvonalú információs rendszerek és adatbázisok iránt a harmadik országok részéről, hogy megvizsgálják az ügynökség ismereteinek és – ennek kiterjesztéseként – az uniós normák és megoldások földrajzi dimenzión túlmutató exportálásában rejlő lehetőségeket, az ügynökség erőforrásainak és az Unió érdekeinek megőrzése mellett;

8.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a légijármű-szolgáltatások (RPAS) műveleteinek késedelmei költségvetési módosítást eredményeztek, amely magában foglalta az uniós támogatás csökkentését a 2017-ben fel nem használt összeg mértékében, amely a parti őrségi feladatokkal kapcsolatos európai együttműködéshez kapcsolódott; üdvözli ugyanakkor az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy e projekteken keresztül működési szolgáltatásokat, elemzéseket, szakértelmet és technikai támogatást nyújtson a Bizottságnak, a tagállamoknak és a tengeri ágazatban működő felhasználóknak; ezért arra ösztönzi az ügynökséget, hogy fokozza erőfeszítéseit az RPAS-műveletekhez kapcsolódó szervezeti, technikai, jogi és szerződéses problémák megoldása érdekében;

9.  felszólítja az ügynökséget, hogy maximálisan használja ki az RPAS lehetséges felhasználási módjait; rámutat az RPAS többfunkciós jellegére, és arra, hogy számos olyan tevékenységhez felhasználható, amelyek magukban foglalják a hajókat és a vészhelyzetbe került embereket, a tengeri szennyezés, köztük az olajszennyezés és a hulladékok nyomon követését és felderítését, valamint mérettől függetlenül valamennyi hajó és tevékenysége – beleértve a potenciálisan illegális tevékenységeket is (pl. illegális halászat, kábítószer-kereskedelem, illegális migráció stb.) – általános azonosítását és nyomon követését;

10.  megállapítja, hogy 2017-ben nem jelentettek be egyetlen összeférhetetlenségi esetet sem; üdvözli az erőteljes belső ellenőrzést, amelynek célja, hogy a személyzet valamennyi tagja tisztában legyen az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatokkal kapcsolatos kötelezettségekkel;

11.  örömmel látja, hogy a 2017-3t megelőző években végrehajtott különféle ellenőrzések nyomán tett összes ajánlással és észrevétellel foglalkoztak, és hogy nem maradt függőben olyan fellépés, amely negatívan befolyásolná az ügynökség 2017-es tevékenységeivel kapcsolatos kockázatokat;

12.  üdvözli, hogy 2017-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata és az Európai Számvevőszék nem tett olyan kritikus ellenőrzési ajánlásokat vagy észrevételeket, amelyek fenntartás bevezetéséhez vezetnének az éves megbízhatósági nyilatkozatban; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy az ügynökség projektekből finanszírozott fellépéseinek ellenőrzése rávilágított arra, hogy az ügynökségnek sajátos kihívásokkal kell szembenéznie az Európai Bizottság több főigazgatóságával kötött, nem harmonizált és eltérően értelmezhető megállapodást, valamint az általános költségek kiszámítására vonatkozó közös elvekről szóló megállapodás hiányát illetően; sajnálatát fejezi ki továbbá amiatt, hogy nincs elfogadott módszertan a projektekből finanszírozott fellépésekre a teljes költségtérítést illetően; felkéri a Bizottságot, hogy az összes ügynökséggel együttműködve dolgozzon ki egy ilyen módszertant;

13.  megjegyzi, hogy a kockázatkezelési politikával összhangban a kockázat-nyilvántartást 2017-ben frissítették, és ez az frissítés nem jelzett olyan kritikus kockázatot, amely miatt szükséges lenne a formális fenntartás szerepeltetése az engedélyezésre jogosult tisztviselő megbízhatósági nyilatkozatában; megjegyzi továbbá, hogy a korábban azonosított kockázatok közül egyik sem jelentkezett 2017-ben;

14.  nyugtázza az ügynökség igazgatási kiadásaira vonatkozó negyedik összehasonlító teljesítményértékelés eredményeit, különös tekintettel az álláshelyek arányára, miszerint az álláshelyek 20,42%-a (2016-ban 21,80 %-a) igazgatási támogatással és koordinációval, 72,08%-a operatív feladatokkal, 7,50%-a pedig egyéb feladatokkal kapcsolatos;

15.  megjegyzi, hogy az ügynökség a magas fordítási költségek miatt a saját honlapján és a közösségi médiában, s nem pedig az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján teszi közzé az álláshirdetéseket; egy olyan megoldást szorgalmaz az EMSA-tól, amely – az átláthatóság megteremtése mellett – összhangban áll a gondos pénzgazdálkodás alapelveivel is;

16.  javasolja, hogy a Parlament adja meg az ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítést.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 75. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 75. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 208., 2002.8.5, 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 75. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 75. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 208., 2002.8.5, 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 108/44., 2018.3.22., 225. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat