Eljárás : 2018/2187(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0131/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0131/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.36

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0277

JELENTÉS     
PDF 197kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.805v02-00 A8-0131/2019

az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2187(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra, (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0131/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Képzési Alapítvány igazgatója számára az alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra, (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0131/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0131/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Képzési Alapítvány (a továbbiakban: az alapítvány) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 144 089 EUR volt, ami 2016-hoz képest 3,62%-os csökkenést jelent; mivel az alapítvány költségvetése szinte teljes mértékben az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elégedetten állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,93%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,06%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 97,97% volt, ami az előző évhez képest 0,31%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy az alapítvány 2016-ról 2017-re való átviteleinek törlési aránya 42 925 EUR volt, ami továbbra is az átvitt teljes összeg 9,16%-ának felel meg, annak ellenére, hogy 2016-hoz képest jelentős, 8,42%-os csökkenés volt tapasztalható;

Teljesítmény

3.  elégedetten veszi tudomásul, hogy az alapítvány egyes termelékenységi és minőségi mutatók mellett más fő teljesítménymutatókat is alkalmaz a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére és költségvetési gazdálkodásának javítására;

4.  üdvözli, hogy az alapítvány támogatja és kiegészíti a külső politikákat, nevezetesen a bővítési és a szomszédsági politikát, valamint az Unió külpolitikai eszközeit; üdvözli az alapítvány hozzájárulását a politikai párbeszédhez kapcsolódó kétoldalú külső segítségnyújtáshoz és az uniós jelentéstételi folyamatokhoz; tudomásul veszi arra irányuló hajlandóságát, hogy nagyobb szerepet vállal a harmadik országoknak nyújtott uniós támogatások részét képező szakképzési kérdésekben, és arra ösztönzi az alapítványt, hogy álljon készen az uniós segélyezés támogatására a szakképzési reform globális megerősítése érdekében;

5.  elismeri az alapítvány azon munkáját, hogy az Európai Unió külkapcsolati politikájával összefüggésben támogatja az Unió partnerországait a humán tőkéjükben rejlő lehetőségek kiaknázásában, az oktatási, képzési és munkaerőpiaci rendszerek reformja révén; üdvözli az alapítvány tevékenységeit a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás elősegítése terén, melyek célja, hogy támogassák a partnerországokat polgáraik foglalkoztathatóságának és foglalkoztatási kilátásainak javításában;

6.  üdvözli az alapítvány által az uniós tagjelölt országoknak olyan területeken nyújtott támogatást, mint például a munkaalapú tanulás, a szakképzésben dolgozó tanárok folyamatos szakmai továbbképzése, valamint a vállalkozói ismeretek oktatása; támogatja az alapítvány nyugat-balkáni erőfeszítéseit, amelyek célja a képesítések és a képesítési rendszerek korszerűsítése; elismeri a különböző szintű nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása és végrehajtása terén elért előrehaladást, valamint az informális és a nem formális tanulás érvényesítését (VINFIL); üdvözli az alapítvány „Tracking vocational graduates in the EU candidate countries” (A szakképzésben végzettek nyomon követése az uniós tagjelölt országokban) című jelentését; ösztönzi a keleti partnerség országaiban az alapítvány további munkáját a szakképző intézmények, a felszereltség és az eredmények minőségének javításához kapcsolódó regionális és országspecifikus tevékenységekben;

7.  üdvözli a Közép-Ázsiában végzett tevékenységeket és támogatást az uniós technikai segítségnyújtás és a költségvetési támogatás ezen országokban történő nyomon követése, valamint a közép-ázsiai oktatási platformmal (CAEP) összehangolt regionális együttműködés előmozdítása tekintetében; támogatja Közép-Ázsia folyamatos szerepvállalását a rendszerszintű politikaelemzésben és a torinói folyamaton keresztül a szakképzés terén elért előrehaladás nyomon követésében.

8.  megjegyzi, hogy a határidőn belül történt 88%-os teljesítés aránnyal az alapítvány tevékenysége 93%-os teljesítési arányt ért el, és elindította a szakképzés minőségéről szóló fórumot, továbbá 14-ből 13 fő teljesítménymutatóban el tudta érni a kitűzött célokat;

9.  üdvözli az alapítványnak az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvánnyal, valamint az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal közös szakpolitikai területeken folytatott együttműködésről szóló megállapodásait és éves cselekvési terveit; nagyra értékeli, hogy az alapítvány a dolgozói elkötelezettségre vonatkozó felmérések elvégzésére irányuló ügynökségközi szerződés vezetője lett;

Személyzeti politika

10.  tudomásul veszi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,6%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 88-ból (szemben a 2016. évi 90 engedélyezett álláshellyel) 85 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztatott; megjegyzi, hogy ezen felül az alapítványnál 2017-ben 40 szerződéses alkalmazott és egy kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

11.  hangsúlyozza a megfelelő személyzet és pénzügyi erőforrások biztosításának fontosságát, lehetővé téve az alapítvány számára feladatai végrehajtását;

12.  megjegyzi, hogy az alapítványnál több zaklatás elleni intézkedés van érvényben, és hogy valamennyi új munkatárs a bizalmi tanácsadók által tartott tájékoztató ülésen vesz részt;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

13.  tudomásul veszi az alapítványnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megjegyzi, hogy az alapítvány jogi tanácsadóját az etikai és integritási ügyekben illetékes levelezővé történő kinevezésével a visszaélést bejelentő személyek számára létrehoztak egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet; megjegyzi, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal kapcsolattartójának és az ombudsman kapcsolattartójának feladatát az etikai és integritási ügyekben illetékes levelező feladatával ötvözve egy olyan központi csatornát alakítottak ki, amelynek segítségével a személyzet a függetlenség és a titoktartás biztosítása mellett bejelentheti a visszaéléseket;

14.  üdvözli, hogy az alapítvány kötelező bevezető képzés formájában az online csalással szembeni, kötelező figyelemfelhívó kampányt indított a meglévő, valamint az új alkalmazottak körében;

Belsőkontroll-rendszerek

15.  megjegyzi, hogy az alapítvány 2017-ben felülvizsgálta belső kontrollrendszerét, és hogy az igazgatótanács elfogadta a belső ellenőrzési alapelveket; tudomásul veszi, hogy az értékelés a 16 hatályos belsőkontroll-standardon alapult, és ennek eredményeként a 16-ból 10 belsőkontroll-standard esetében állapították csak meg, hogy „enyhe javításra” szorul, míg a belsőkontroll-standardok egyike esetében sem állapították meg, hogy „jelentős javításra” szorul vagy hogy „rendszer nélküli”; felhívja az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot helyzet javítása érdekében tett intézkedésekről;

16.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata elvégezte a szakképzés előrehaladásának ellenőrzését, és az ellenőrzés négy ajánlást eredményezett, amelyek közül hármat „fontosnak”, egyet pedig „kívánatosnak” jelöl meg; megjegyzi, hogy az alapítvány ezért kidolgozott egy 2018-ban végrehajtandó cselekvési tervet; tudomásul veszi, hogy az alapítvány nem rendelkezik a Belső Ellenőrzési Szolgálat által 2017 előtt kiadott nem teljesített, le nem zárt ellenőrzési ajánlással;

Egyéb megjegyzések

17.  üdvözli, hogy az alapítvány szerint sikerült leküzdeni a Villa Gualino-beli helyszínnel kapcsolatos aggodalmakat, és hogy az aktuális létesítményben való jelenlétük az előrelátható jövőre biztosított;

o

o o

18.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

25.1.2019

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2187(DEC))

A vélemény előadója: Marian Harkin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2017. december 31-i pénzügyi helyzet valósághűen került bemutatásra;

2.  üdvözli, hogy az alapítvány támogatja és kiegészíti a külső politikákat, nevezetesen a bővítési és a szomszédsági politikát, valamint az Unió külpolitikai eszközeit; üdvözli az alapítvány hozzájárulását a politikai párbeszédhez kapcsolódó kétoldalú külső segítségnyújtáshoz és az uniós jelentéstételi folyamatokhoz; tudomásul veszi arra irányuló hajlandóságát, hogy nagyobb szerepet vállal a harmadik országoknak nyújtott uniós támogatások részét képező szakképzési kérdésekben, és arra ösztönzi az alapítványt, hogy álljon készen az uniós segélyezés támogatására a szakképzési reform globális megerősítése érdekében;

3.  elismeri az alapítvány azon munkáját, hogy az Európai Unió külkapcsolati politikájával összefüggésben támogatja az Unió partnerországait a humán tőkéjükben rejlő lehetőségek kiaknázásában, az oktatási, képzési és munkaerőpiaci rendszerek reformja révén; üdvözli az alapítvány tevékenységeit a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás elősegítése terén, melyek célja, hogy támogassák a partnerországokat polgáraik foglalkoztathatóságának és foglalkoztatási kilátásainak javításában;

4.  üdvözli, hogy az alapítvány továbbra is együttműködik a többi uniós ügynökséggel, különösen a Cedefoppal az olyan uniós politikák terén, melyek hozzájárulnak az emberi tőke fejlesztéséhez, ami jelentős tudásmegosztást tesz lehetővé;

5.  üdvözli a 2017-ben befejezett tevékenységek vonatkozásában elért magas teljesítési arányt (93%), de megjegyzi, hogy az évek során csökkenő tendencia mutatkozik (2016-ban 94%, 2015-ben 96%);

6.  hangsúlyozza a megfelelő személyzet és pénzügyi erőforrások biztosításának fontosságát, lehetővé téve az ügynökség számára feladatainak végrehajtását;

7.  megjegyzi, hogy 2017-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzési jelentést bocsátott ki „Progress monitoring in Vocational and Educational Training through the Torino process in ETF” (A haladás nyomon követése a továbbképzés és a szakképzés területén az ETF torinói folyamata keretében) címmel, és hogy az alapítvány cselekvési tervet készített az esetlegesen javítható területek kezelésére;

8.  üdvözli, hogy 2017-ben az alapítvány jogi tanácsadóját nevezték ki az Európai Képzési Alapítvány etikai és integritási ügyekben illetékes levelezőjének;

9.  üdvözli, hogy az alapítvány szerint sikerült leküzdeni a Villa Gualino-beli helyszínnel kapcsolatos aggodalmakat, és hogy az aktuális létesítményben való jelenlétük az előrelátható jövőre biztosított;

10.  üdvözli az alapítvány által az uniós tagjelölt országoknak olyan területeken nyújtott támogatást, mint például a munkaalapú tanulás, a szakképzésben dolgozó tanárok folyamatos szakmai továbbképzése, valamint a vállalkozói ismeretek oktatása; támogatja az alapítvány nyugat-balkáni erőfeszítéseit, amelyek célja a képesítések és a képesítési rendszerek korszerűsítése; elismeri a különböző szintű nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása és végrehajtása terén elért előrehaladást, valamint az informális és a nem formális tanulás érvényesítését (VINFIL); üdvözli az alapítvány „Tracking vocational graduates in the EU candidate countries” (A szakképzésben végzettek nyomon követése az uniós tagjelölt országokban) című jelentését; ösztönzi a keleti partnerség országaiban az alapítvány további munkáját a szakképző intézmények, a felszereltség és az eredmények minőségének javításához kapcsolódó regionális és országspecifikus tevékenységekben;

11.  üdvözli a Közép-Ázsiában végzett tevékenységeket és támogatást az uniós technikai segítségnyújtás és a költségvetési támogatás ezen országokban történő nyomon követése, valamint a közép-ázsiai oktatási platformmal (CAEP) összehangolt regionális együttműködés előmozdítása tekintetében; támogatja Közép-Ázsia folyamatos szerepvállalását a rendszerszintű politikaelemzésben és a torinói folyamaton keresztül a szakképzés terén elért előrehaladás nyomon követésében.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 184. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 184. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 354., 2008.12.31., 82. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 184. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 184. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(11)

HL L 354., 2008.12.31., 82. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 108/41., 2018.3.22., 211. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat