Eljárás : 2018/2197(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0133/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0133/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.25

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0266

JELENTÉS     
PDF 191kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2197(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0133/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0133/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0133/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(13) szerint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 17 113 000 EUR volt, ami 2016-hoz képest 71,70%-os növekedést jelent; mivel a növekedés főként a III. címhez (működési költségvetés) kapcsolódik, és 295%-os növekedés szolgál a hivatal által bérelt eszközök további bővítésére (az új európai parti őrségi feladatok miatt); mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,9% volt, ami 2016-hoz képest 0,7%-os csökkenést jelent; sajnálattal állapítja meg, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 73,8%-os volt, ami 2016-hoz képest 14,7%-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte az 53 595 EUR-t, ami 2016-hoz képest 0,5%-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 5,22%-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal többféle fő teljesítménymutatót alkalmaz többéves stratégiai célkitűzéseinek támogatása érdekében, valamint a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelése és költségvetési gazdálkodásának javítása céljából;

4.  megjegyzi, hogy a hivatal tevékenységeinek 93%-át hajtotta végre időben, és hogy éves kommunikációs stratégiai tervének 90%-át végrehajtotta;

5.  elégedetten állapítja meg, hogy a hivatal, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség háromoldalú együttműködési megállapodást fogadott el, amely meghatározza az említett ügynökségek közötti együttműködést, illetve a parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságokkal folytatott együttműködést; felszólítja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az együttműködéssel kapcsolatos jövőbeni tervekről és fejleményekről;

6.  egyetért azzal, hogy a 2016-os ellenőrzések magas szintjének fenntartása kihívást jelentő teljesítmény volt az európai parti őrség feladataival kapcsolatos együttműködés keretében;

7.  rámutat, hogy az uniós migrációs politika és különösen a parti őrségi feladatok általános fejlesztésének részeként az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása új ellenőrzési és fokozottabb együttműködési feladatokkal jár a hivatal számára, ami magasabb szintű finanszírozást, valamint több műszaki és humánerőforrást igényel;

8.  rámutat, hogy elegendő forrást kell biztosítani a hivatal számára, hogy új művelettípusokat végezhessen az embercsempész-útvonalak megszüntetése érdekében, valamint azért, hogy a hajózási adatszolgáltatási rendszereiben rendelkezésre álló adatokat fel tudja használni a migránsokat szállító hajók észlelésére;

9.  mindazonáltal ragaszkodik az alapvető ellenőrzési tevékenységek kiemelt fontosságához a kirakodási kötelezettség végrehajtásával összefüggésben;

10.  megjegyzi, hogy 2017. június 20-án bemutatták a hivatal második, a 2012–2016 közötti időszakot lefedő ötéves független külső értékelésének eredményeit; elégedetten állapítja meg, hogy a jelentés valamennyi értékelési kritérium tekintetében megerősíti a hivatal pozitív teljesítményét;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv 96,72%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 61-ből (szemben a 2016. évi 51 engedélyezett álláshellyel) 59 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 8 szerződéses alkalmazott és 5 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a hivatalnál 2017-ben; megjegyzi, hogy az alapító rendelet módosításának következtében a hivatal az új feladatokkal összefüggésben 13 álláshelyet kapott, amiből hárommal az ügynökségek újrafoglalkoztatási alapjához járultak hozzá;

12.  megjegyzi, hogy a hivatal elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló bizottsági határozatmintát, továbbá hogy 2017-ben felhívást tett közzé a bizalmi tanácsadói feladatok ellátása céljából, és a képzések 2018-ban befejeződtek;

13.  felkéri a hivatalt, hogy erősítse meg a nemek közötti egyensúllyal foglalkozó politikáját annak érdekében, hogy változtasson a terület szakértői csapatára hagyományosan jellemző férfidominancián: annak ellenére, hogy többségében nők dolgoznak az ügyvezető igazgató felügyelete alatt, illetve az informatikai és az erőforrásokért felelős osztályon, az AD8-as vagy magasabb besorolási fokozatban lévő alkalmazottaknak csak 22 %-a nő;

Közbeszerzés

14.  kiemeli, hogy 2017-ben a fő közbeszerzési tevékenység egy nyílt tengeri halászati járőrhajó bérlésére irányuló nyílt eljárás volt (20 millió EUR), amely sikeresen lezárult, és keretszerződés aláírásához vezetett;

15.  elégedetten állapítja meg, hogy az uniós ügynökségek közös közbeszerzési erőfeszítéseire irányuló célkitűzésnek megfelelően a hivatal 2017-ben elindította az első intézményközi nyílt ajánlati felhívását, amelyhez két másik ügynökség is csatlakozott; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a közös közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos jövőbeni fejleményekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  tudomásul veszi a hivatal által az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítása céljából tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; elégedetten állapítja meg, hogy nem dolgozhatnak egyedi szerződés keretében olyan szakértők, akik nem írnak alá érdekeltségi nyilatkozatot, és hogy a hivatal rendszeresen ellenőrzi a nyilatkozatok benyújtását;

Belső kontrollrendszerek

17.  üdvözli, hogy a hivatal kialakította és végrehajtotta a Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat valamennyi ellenőrzési ajánlásának központi monitoringját, hogy azokat egységesíteni és monitorozni lehessen, és javuljon a megfelelő cselekvési tervek nyomon követése;

Egyéb megjegyzések

18.  tudomásul veszi a hivatal arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; kiemeli azonban, hogy a hivatal nem hozott további intézkedéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése céljából;

o

o o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

10.1.2019

VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2197(DEC))

A vélemény előadója: José Blanco López

JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  tudomásul veszi a 2017-es pénzügyi évéről szóló számvevőszéki éves jelentést és a Hivatal 2017. évi éves tevékenységi jelentését;

2.  elégedetten nyugtázza, hogy a Számvevőszék nyilatkozata szerint a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak;

3.  üdvözli a 2017. évi költségvetésének jelentős – 2016-hoz képest 86%-os – növekedését, köztük a működési költségvetésének 295%-kal történő növelését, és a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány létszámának 20%-os, nettó tíz fővel való növekedését.

4.  kiemeli, hogy 2017 kivételes év volt a Hivatal számára, mivel ez az általános növekedés lehetővé tette, hogy jelentősen hozzájáruljon az európai parti őrség kiépítéséhez;

5.  tudomásul veszi, hogy a lényegesen megnövelt költségvetés, valamint az ezzel járó nehézségek ellenére a Hivatalnak sikerült magasan tartania a költségvetés végrehajtási arányát, amely a kötelezettségvállalások esetében 99%-os, a kifizetések tekintetében pedig 74%-os volt. a racionalizálási és hatékonyságnövelő erőfeszítéseknek köszönhetően (jelenleg a pénzügyi tranzakciók 95%-a elektronikusan zajlik), a Hivatal tavaly 15%-kal tudta növelni a kifizetéseket változatlan emberi erőforrások mellett;

6.  egyetért azzal, hogy a 2016-os ellenőrzések magas szintjének fenntartása kihívást jelentő teljesítmény volt az európai parti őrség feladataival kapcsolatos együttműködés keretében;

7.  rámutat, hogy az uniós migrációs politika és különösen a parti őrségi feladatok általános fejlesztésének részeként az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása új ellenőrzési és fokozottabb együttműködési feladatokkal jár a Hivatal számára, ami magasabb szintű finanszírozást, valamint több műszaki és humánerőforrást igényel;

8.  rámutat, hogy elegendő forrást kell biztosítani a Hivatal számára, hogy új művelettípusokat végezhessen az embercsempész-útvonalak megszüntetése érdekében, valamint azért, hogy a hajózási adatszolgáltatási rendszereiben rendelkezésre álló adatokat fel tudja használni a migránsokat szállító hajók észlelésére;

9.  mindazonáltal ragaszkodik az alapvető ellenőrzési tevékenységek kiemelt fontosságához a kirakodási kötelezettség végrehajtásával összefüggésben;

10.  ezért határozottan támogatja a megemelt költségvetés fenntartását a következő évekre is (a Hivatal a 41 uniós ügynökség közül továbbra is a 25. helyen áll az uniós költségvetésből való részesedés nagysága szerinti rangsorban);

11.  hangsúlyozza, hogy az elkövetkező években a Hivatal halászati ellenőrzéssel kapcsolatos műveleteire fordított költségvetési előirányzatok növelésére van szükség;

12.  emellett hangsúlyozza az erőforrás-elosztás még jelentősebb növelésének szükségességét az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése, és annak a halászati ellenőrzési rendszert érintő esetleges következményei miatt megnövekedett munkateher kezelése érdekében;

13.  felkéri a Hivatalt, hogy erősítse meg a nemek közötti egyensúllyal foglalkozó politikáját annak érdekében, hogy változtasson a terület szakértői csapatára hagyományosan jellemző férfidominancián: annak ellenére, hogy többségében nők dolgoznak az ügyvezető igazgató felügyelete alatt, illetve az informatikai és az erőforrásokért felelős osztályon, az AD8-as vagy magasabb besorolási fokozatban lévő alkalmazottaknak csak 22%-a nő;

14.  ismételten úgy ítéli meg, hogy az intézményi átláthatóság javítása érdekében ki kell nevezni egy európai parlamenti képviselőt a Hivatal igazgatótanácsába, különösen a költségvetés igazgatótanács általi jóváhagyása során; javasolja, hogy ezt a képviselőt az Európai Parlament Halászati Bizottságának tagjai közül válasszák ki.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tilly Metz

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 109. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 109. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 128., 2005.5.21., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 109. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 109. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(11)

HL L 128., 2005.5.21., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 84., 2017.3.17., 158. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat