Eljárás : 2018/2180(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0136/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0136/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.43

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0284

JELENTÉS     
PDF 199kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2180(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0136/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0136/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0136/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 22 852 250 EUR volt, ami 2016-hoz képest 5,78%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése szinte kizárólag az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2016-os pénzügyi évvel megegyező 100%-os volt; aggodalommal állapítja meg, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 72,11%-os volt, ami az előző évhez képest 1,1%-os enyhe csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 117 566 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 2,05%-ának felel meg, ami 1,22%-os csökkenést jelent 2016-hoz viszonyítva;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség teljesítménymérési keretének részeként 31 fő teljesítménymutatót (KPI-t) alkalmaz tevékenységei eredményeinek és hatásának értékeléséhez és további öt KPI-t költségvetési gazdálkodásának javításához;

4.  üdvözli, hogy a közös politikai célkitűzések elérése érdekében az ügynökség együttműködik más ügynökségekkel, nevezetesen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó európai uniós ügynökséggel, a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével, a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségével és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal;

5.  ösztönzi az ügynökséget, hogy fokozza együttműködését a nemzetközi szervezetekkel, például az Európa Tanáccsal és az Egyesült Nemzetek Szervezetével annak érdekében, hogy lehetőség szerint szinergiákat tudjon találni és ki tudja használni azokat;

6.  megállapítja, hogy az ügynökség második külső értékelésére 2017-ben került sor; elégedetten nyugtázza, hogy az eredmények összességében kedvezőek; tudomásul veszi az ügynökség igazgatótanácsa által a Bizottságnak előterjesztett ajánlásokat;

7.  megjegyzi, hogy a Bizottság először kérte az ügynökséget, hogy értékelje egy uniós jogi eszköz alapvető jogokra gyakorolt hatását; tudomásul veszi továbbá, hogy az ügynökség képzési modult dolgozott ki a nemzeti hatóságok számára az Európai Unió Alapjogi Chartájának való megfelelés előmozdítása érdekében;

8.  kiemeli az ügynökség tanulmányainak és véleményeinek értékét az uniós jogszabályok kidolgozása tekintetében; hangsúlyozza, hogy az ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésére kifejtse véleményét a jogalkotási javaslatokról, valamint hogy hatáskörének ki kell terjednie az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében védett jogok minden területére, beleértve a rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos ügyeket is; sajnálja, hogy az ügynökség jelenlegi megbízatása bizonyos tematikus területeken korlátozza az intézkedések meghozatalára és tanulmányok készítésére vonatkozó lehetőségeit; javasolja, hogy ezeket a tematikus területeket is foglalják bele az új többéves pénzügyi keretbe;

9.  üdvözli, hogy az ügynökség a második európai uniós kisebbségek és diszkriminációs felmérés keretében folytatta a kisebbségek uniós helyzetével kapcsolatos kutatását; e tekintetben különösen üdvözli az afrikai származású emberek által az Unióban tapasztalt megkülönböztetésről szóló legutóbbi tematikus jelentés közzétételét; üdvözli továbbá a fiatal romák oktatásból munkába való átmenetéről szóló tanulmány közzétételét;

10.  üdvözli, hogy az ügynökség folytatta a romák unióbeli helyzetéről szóló kutatását, és ezzel hozzájárult az Unió és a tagállamok befogadást célzó stratégiái és kapcsolódó szakpolitikái hatékonyságának és hiányosságainak nyomon követéséhez; különösen üdvözli az ügynökség kutatáson alapuló politikai ajánlásait a cigányellenesség elleni sikeres harccal és a romák befogadásáért folyó küzdelemmel összefüggésben;

11.  üdvözli az ügynökség gyermekek jogaival kapcsolatos kötelezettségvállalását, amelyet az Unióban a büntetőeljárásban és a polgári eljárásokban való részvétel alsó korhatáráról, a menekültügyi eljárásban a gyermekek korértékeléséről és ujjlenyomatvételéről, valamint az EU-n belüli gyermekszegénységről szóló tanulmányok révén folytatott.

Személyzeti politika***

12.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 97,22%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 72-ből (szemben a 2016. évi 74 engedélyezett álláshellyel) 70 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztatott; megállapítja, hogy ezen felül 30 szerződéses alkalmazott és 8 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

13.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; megállapítja, hogy bizalmas tanácsadást és képzéseket is kínál; megjegyzi, hogy 2017-ben két helytelen magatartásra vonatkozó állítást vizsgáltak ki, amelyeket 2018-ban lezártak;

Közbeszerzés

14.  sajnálja, hogy mindez további igazgatási kiadást jelentett az ügynökség számára, és bár a projektek ütemezésére is kihatott, nem okozott késedelmet a projektek végrehajtási időszakában; megjegyzi, hogy az ügynökség intézkedéseket hozott a jövőbeli sikertelen közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében; tudomásul veszi az ügynökség további finanszírozásra irányuló kérelmét, de rámutat arra, hogy a költségvetési megszorítások soha nem vezethetnek sikertelen közbeszerzési eljárásokhoz; ezért kéri az ügynökséget, hogy végezzen megfelelő piackutatást a tanulmányokra vonatkozó ajánlati felhívások közzététele előtt, és továbbra is javítsa közbeszerzési eljárásainak hatékonyságát;

15.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2017 végéig az ügynökség még mindig nem vezette be az összes olyan, a Bizottság által indított eszközt, amely a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcserét és -tárolást szolgáló egységes megoldás bevezetését célozza; megjegyzi, hogy az ügynökség azt állítja, hogy már rendelkezik néhány eszközzel, és hogy 2019 elejére bevezeti a fennmaradó eszközöket; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a szükséges eszközök végrehajtásáról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  elismeri az ügynökségnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megjegyzi, hogy az ügynökség azt állítja, hogy 2017-ben számos potenciális és vélt összeférhetetlenséget kivizsgált és enyhített, és egyik sem vezetett tényleges konfliktusokhoz;

17.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül az ügynökség igazgatója és igazgatótanácsa felügyelete alá kerül; üdvözli, hogy az átszervezésnek 2018 végéig le kell bonyolódnia; felszólítja a ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az átszervezés végrehajtásáról;

18.  megjegyzi, hogy az elmúlt években két bírósági eljárás indult az ügynökség ellen a szabálytalan módon történő munkaerő-felvétellel kapcsolatos határozatokra vonatkozó állítások kapcsán; tudomásul veszi, hogy az Európai Unió Törvényszéke mindkét ügyet elutasította, és elrendelte, hogy a felperesek fizessék meg a költségeket; tudomásul veszi a sajtóban a Közszolgálati Törvényszék egy korábbi készenléti ideiglenes bírája tanácsadási szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban megjelent, összeférhetetlenségre utaló állításokat; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az esetleges összeférhetetlenségi kockázatok mérséklése érdekében tett intézkedésekről;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megjegyzi, hogy 2017-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett az ügynökségnél az irányítás és az etika tekintetében, és hogy a Bizottság nevében elvégezték az ügynökség 2013–2017 közötti teljesítményének külső értékelését; elismeri, hogy az ügynökség cselekvési terveket dolgozott ki a fejlesztésre szoruló bármely terület kezelésére;

20.  üdvözli a Számvevőszék 2016-os, az engedélyezésre jogosult tisztviselők hivatalos megbízási vagy közvetett megbízási folyamatának javítására vonatkozó ajánlásának lezárását;

Egyéb megjegyzések

21.  tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; kiemeli azonban, hogy az ügynökség nem hozott további konkrét intézkedéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése céljából;

o

o o

22.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).*

17.1.2019

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2180(DEC))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapításait, miszerint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) (a továbbiakban: az ügynökség) éves beszámolója híven tükrözi 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy ügyletei jogszerűek és szabályszerűek; üdvözli az ügynökség komoly eredményeit; üdvözli továbbá az ügynökség Európai Parlamentre vonatkozó proaktív megközelítését;

2.  üdvözli az ügynökség azon döntését, hogy megerősíti a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy 2018 végétől igazgatási ügyekben az ügynökség igazgatójának, működési kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak kell beszámolnia;

3.  üdvözli a Számvevőszék 2016-os, az engedélyezésre jogosult tisztviselők hivatalos megbízási vagy közvetett megbízási folyamatának javítására vonatkozó ajánlásának lezárását;

4.  üdvözli az ügynökség kötelezettségvállalását, hogy végrehajtja a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2017. évi „Irányítás és etika az ügynökségnél” című ellenőrzési jelentésében foglalt ajánlásokat; tudomásul veszi az ügynökség hajlandóságát arra, hogy megvalósítja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013–2017 közötti teljesítményének külső – a Bizottság nevében szintén 2017-ben készült – értékelésében megfogalmazott ajánlásokat;

5.  elismeri az ügynökség által végzett tanulmányok összetett jellegét, amely 28 tagállam jogára és gyakorlatára terjed ki, és ezzel összefüggésben megállapítja, hogy a tanulmányok beszerzésére kiírt pályázati felhívások közül legalább három sikertelen volt, mivel a beérkezett ajánlatok meghaladták a szerződésben meghatározott maximális értéket (az irreális piaci becslések miatt); sajnálja, hogy mindez további igazgatási kiadást jelentett az ügynökség számára, és bár a projektek ütemezésére is kihatott, nem okozott késedelmet a projektek végrehajtási időszakában; megjegyzi, hogy az ügynökség intézkedéseket hozott a jövőbeli sikertelen közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében; tudomásul veszi az ügynökség további finanszírozásra irányuló kérelmét, de rámutat arra, hogy a költségvetési megszorítások soha nem vezethetnek sikertelen közbeszerzési eljárásokhoz; ezért kéri az ügynökséget, hogy végezzen megfelelő piackutatást a tanulmányokra vonatkozó ajánlati felhívások közzététele előtt, és továbbra is javítsa közbeszerzési eljárásainak hatékonyságát;

6.  kiemeli az ügynökség tanulmányainak és véleményeinek értékét az uniós jogszabályok kidolgozása tekintetében; hangsúlyozza, hogy az ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésére kifejtse véleményét a jogalkotási javaslatokról, valamint hogy hatáskörének ki kell terjednie az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében védett jogok minden területére, beleértve a rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos ügyeket is; sajnálja, hogy az ügynökség jelenlegi megbízatása bizonyos tematikus területeken korlátozza az intézkedések meghozatalára és tanulmányok készítésére vonatkozó lehetőségeit; javasolja, hogy ezeket a tematikus területeket is foglalják bele az új többéves pénzügyi keretbe;

7.  üdvözli, hogy az ügynökség a második európai uniós kisebbségek és diszkriminációs felmérés keretében folytatta a kisebbségek uniós helyzetével kapcsolatos kutatását; e tekintetben különösen üdvözli az afrikai származású emberek által az Unióban tapasztalt megkülönböztetésről szóló legutóbbi tematikus jelentés közzétételét; üdvözli továbbá a fiatal romák oktatásból munkába való átmenetéről szóló tanulmány közzétételét;

8.  üdvözli, hogy az ügynökség folytatta a romák unióbeli helyzetéről szóló kutatását, és ezzel hozzájárult az Unió és a tagállamok befogadást célzó stratégiái és kapcsolódó szakpolitikái hatékonyságának és hiányosságainak nyomon követéséhez; különösen üdvözli az ügynökség kutatáson alapuló politikai ajánlásait a cigányellenesség elleni sikeres harccal és a romák befogadásáért folyó küzdelemmel összefüggésben;

9.  felszólít egy külön költségvetési jogcím létrehozására az ügynökség láthatóságát és általános ismertségét támogató tevékenységekre; felhívja az ügynökséget, hogy e tekintetben legyen proaktívabb és tegye közzé az éves tevékenységeire vonatkozó információkat;

10.  üdvözli az ügynökség gyermekek jogaival kapcsolatos kötelezettségvállalását, amelyet az Unióban a büntetőeljárásban és a polgári eljárásokban való részvétel alsó korhatáráról, a menekültügyi eljárásban a gyermekek korértékeléséről és ujjlenyomatvételéről, valamint az EU-n belüli gyermekszegénységről szóló tanulmányok révén folytatott.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 169. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 169. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 169. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 169. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 116/04., 2018.3.28., 17. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat