Eljárás : 2018/2179(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0143/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0143/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.40

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0281

JELENTÉS     
PDF 201kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2179(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0143/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatója számára az alapítvány pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0143/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0143/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (a továbbiakban: az alapítvány) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 480 000 euró volt, ami 2016-hoz képest 1,49 %-os csökkenést jelent; mivel az alapítvány költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2016-os pénzügyi évvel megegyezően 100 %-os volt; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 80,7 %-os volt, ami 2016-hoz képest 4,1 %-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  üdvözli, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 37 528 eurót tett ki, ami 2016-hoz képest 3,7 %-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 1,2 %-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  elégedetten veszi tudomásul, hogy az alapítvány alkalmaz bizonyos fő teljesítménymutatókat, amelyeket beépített a teljesítmény-ellenőrzési rendszerébe, amely a fő teljesítménymutatókon kívül „mérőszámokból” (a működési folyamatokra vonatkozó egyéb mutatókból), valamint minőségi vizsgálatból és értékelésből áll, az alapítvány tevékenységei révén nyújtott hozzáadott érték – többek között a végeredmények és a hatások – értékelése, valamint az alapítvány költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

4.  elismeri, hogy a munkaprogram 2017-re tervezett eredményei tekintetében 90 %-os teljesítményt ért el (39 tervezett eredmény közül 35-öt teljesítettek), míg négy outputot előre nem látható események miatt el kellett halasztani, és ezek teljesítését az új tervek szerint 2018 elejére tették át, valamint hogy az alapítvány 194 szakpolitika-fejlesztéssel kapcsolatos uniós szintű rendezvényhez járult hozzá (ezek 49 %-a kiemelt uniós szintű esemény volt);

5.  nagyra értékeli, hogy az alapítvány által az ismeretek bővítése és terjesztése terén végzett kiváló munka hozzájárult a jobb élet- és munkakörülmények megtervezéséhez és megteremtéséhez az Unióban; elismeri az alapítvány által a szakpolitika kidolgozásában játszott aktív szerepet, valamint a folyamatban lévő uniós kezdeményezésekhez – például a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához, a munka és a magánélet közötti egyensúlyhoz, a szociális védelemhez való hozzáféréshez és a munkakörülmények javításához – információval való hozzájárulás terén betöltött tevékeny szerepet; üdvözli az alapítvány életminőséggel kapcsolatos tendenciákra vonatkozó elemzését és szakpolitikai hozzájárulását, az életminőségről szóló negyedik európai felmérés áttekintő jelentésében tárgyalt változó társadalmi és gazdasági profil összefüggésben;

6.  elismeri, hogy az alapítvány előrelépést ért el négyéves programja végrehajtását illetően, amely négy konkrét, kiemelt szakpolitikai területet jelölt ki az alapítvány jövőbeli munkaprogramjával kapcsolatban;

7.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy az alapítvány folytatta az együttműködést más uniós ügynökségekkel, és végrehajtotta az éves tervekben szereplő azon intézkedéseket, amelyekről az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA), az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével, az Európai Képzési Alapítvánnyal (ETF) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központtal (Cedefop) megállapodott, valamint hogy a Cedefoppal együttműködésben folytatta a negyedik európai vállalati felmérés előkészületeit, továbbá a felmérés költségeinek megosztását; tudomásul veszi, hogy az alapítvány nyolc résztvevő ügynökséggel értékelési és visszajelzési szolgáltatásokra vonatkozó, ügynökségek közötti új keretszerződést kezdeményezett;

8.  megállapítja, hogy az alapítvány a Cedefoppal, az EU-OSHA-val és az Európai Képzési Alapítvánnyal együtt tárgyát képezte a 2012–2016 közötti időszakot felölelő, több ügynökségre kiterjedő külső értékelésnek, amely az ügynökségek munkájának értékelésére összpontosított annak relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét figyelembe véve, továbbá a négy ügynökség jövőjére; felhívja az alapítványt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a végleges jelentés eredményeiről, különös tekintettel az alapítvány által nyújtott uniós hozzáadott értékre vonatkozó értékelésre, valamint az alapítvány jövőjével kapcsolatos elképzelésekre;

9.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Bizottság új alapító rendeletre vonatkozó javaslata tartalmazza az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy ötévente külső értékelést kell végeztetni;

Személyzeti politika

10.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv betöltöttsége 95,70 %-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 93 álláshelyből (szemben a 2016. évi 95 engedélyezett álláshellyel) 89-et töltött be kinevezett tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott; megjegyzi, hogy ezen felül az alapítványnál 2017-ben 10 szerződéses alkalmazott és egy kirendelt nemzeti szakértő is dolgozott;

11.  üdvözli a 2017 decemberében elvégzett munkaügyi átvilágítás eredményeit, amelyből az derült ki, hogy évről évre viszonylag magas szintű a stabilitás;

12.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben az alapítvány elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát, valamint hogy az alapítványnál működik egy, a méltósággal és a tisztelettel foglalkozó program;

13.  a számvevőszéki jelentésből megállapítja, hogy az új uniós személyzeti szabályzatra való 2005. évi áttéréssel összefüggésben harminc alkalmazottat alulfizettek vagy túlfizettek a 2005-től 2014-ig tartó időszakban; megállapítja, hogy az alapítvány korrigálta az összes alulfizetést, de a túlfizetéseket nem fogja visszafizettetni; megjegyzi, hogy sor került a bérszámfejtési eljárások teljes körű értékelésére, valamint hogy már tettek intézkedéseket, de az ügy még mindig nem zárult le; felhívja az alapítványt, hogy tegyen további erőfeszítéseket a kérdés megoldására, és folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért eredményekről;

Közbeszerzés

14.  megjegyzi, hogy az alapítvány közbeszerzésekkel és szerződésekkel foglalkozó tanácsadó bizottsága 2017-ben megvizsgált 30 ügyiratot; megjegyzi továbbá, hogy a tanácsadó bizottság ezenkívül évente utólagosan ellenőriz véletlenszerűen kiválasztott alacsony értékű odaítélt szerződéseket; üdvözli, hogy a tanácsadó bizottság általánosságban elégedett volt azzal, ahogyan az alapítvány 2017-ben megfelelt a közbeszerzési eljárásoknak;

15.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által elindított egyik olyan eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessen be a közbeszerzési eljárásokban részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere (e-közbeszerzés) tekintetében; az alapítvány válasza alapján tudomásul veszi, hogy egyes eszközöket azóta már bevezettek; felhívja az alapítványt, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

16.  tudomásul veszi az alapítványnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzésének és kezelésének, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; nagyra értékeli, hogy 2017-ben az alapítvány saját etikai kódexet vezetett be, és hogy elkötelezte magát amellett, hogy értesítse a mentesítésért felelős hatóságot valamennyi állítólagos vagy tényleges összeférhetetlenségi esetről;

17.  a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül az alapítvány igazgatójának és igazgatótanácsának felügyelete alá kerül; üdvözli a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének biztosítása érdekében már megtett lépéseket;

Belső kontrollrendszerek

18.  elismeri, hogy az alapítvány kiigazította belsőkontroll-keretét, a belső kontrollrendszer teljesítményének figyelemmel kísérésére összpontosítva, annak érdekében, hogy az jobban megfeleljen az alapítvány környezetének;

19.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy véglegesítették a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által a projektmenedzsmentre vonatkozóan tett megállapítások kezelésére irányuló cselekvési terv végrehajtását, és bevezették az összes elfogadott fellépést;

20.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy az alapítvány és az IAS megállapodott abban, hogy 2018-ban teljesítmény-ellenőrzést végeznek „A tevékenységek fontosság szerinti rangsorolása és az erőforrások elosztása” címmel; felszólítja az alapítványt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett ellenőrzés eredményeiről;

Egyéb megjegyzések

21.  tudomásul veszi az alapítvány arra irányuló előzetes erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; kiemeli azonban, hogy az alapítvány nem vezetett be további intézkedéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése céljából;

o

o o

22.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

25.1.2019

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2179(DEC))

A vélemény előadója: Marian Harkin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és kimondta, hogy az ügynökség valósághűen számolt be 2017. december 31-i pénzügyi helyzetéről;

2.  nagyra értékeli, hogy az alapítvány által az ismeretek bővítése és terjesztése terén végzett munka hozzájárult a jobb élet- és munkakörülmények megtervezéséhez és megteremtéséhez az Unióban; elismeri az alapítvány által a szakpolitika kidolgozásában játszott aktív szerepet, illetve a folyamatban lévő uniós kezdeményezésekhez, például a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához, a munka és a magánélet közötti egyensúlyhoz, a szociális védelemhez való hozzáféréshez és a munkakörülmények javításához információval való hozzájárulás terén betöltött tevékeny szerepet; üdvözli az alapítvány életminőséggel kapcsolatos tendenciákra vonatkozó elemzését és szakpolitikai hozzájárulását, az életminőségről szóló negyedik európai felmérés áttekintő jelentésének változó társadalmi és gazdasági profiljával összefüggésben;

3.  kiemeli a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás terén tevékenykedő ügynökségek, különösen az alapítvány, az EU-OSHA, a CEDEFOP és az EIGE közötti jó együttműködés fontosságát; továbbá fontosnak tartja az alapítvány és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság közötti szoros együttműködés fenntartását, hogy továbbra is konstruktív és tényeken alapuló vitákat lehessen folytatni;

4.  elismeri, hogy az alapítvány előrelépést ért el négyéves programja végrehajtását illetően, amely négy konkrét, kiemelt szakpolitikai területet jelölt ki az alapítvány jövőbeli munkaprogramjával kapcsolatban;

5.  üdvözli, hogy 2017 óta az alapítvány saját etikai kódexszel rendelkezik, és hogy elkötelezte magát amellett, hogy értesíti a mentesítésért felelős hatóságot valamennyi állítólagos vagy tényleges összeférhetetlenségi esetről; helyesli továbbá, hogy az alapítvány kötelezettséget vállalt arra, hogy felméri egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szerv létrehozásának lehetőségeit;

6.  üdvözli az alapítvány azon bejelentését, miszerint az új alapító rendelet lehetőséget teremt a számvitelért felelős tisztviselő jövőbeli nagyobb függetlenségének újbóli megvizsgálására, illetve azon bejelentését is, hogy rendszeres jelleggel fog külső értékelést végeztetni;

7.  helyesli, hogy az alapítvány megvizsgálja a megtárgyalt ajánlatokra vonatkozó elektronikus közbeszerzési szoftver létrehozásának lehetőségét; megjegyzi, hogy elektronikus benyújtásra és az elektronikus közbeszerzési platform (e-PRIOR) használatára egyelőre nincs lehetőség;

8.  megemlíti, hogy a Számvevőszék szerint a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének növelésére lenne szükség, és ehhez a tisztviselőnek igazgatási kérdésekben az Eurofound igazgatójának, a működéssel kapcsolatos kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak kellene elszámolással tartoznia, valamint hogy az igazgatótanács ezzel szemben úgy véli, hogy a számvitelért felelős tisztviselő függetlensége megfelelő mértékű, és felhívja a figyelmet arra, hogy utóbbi jelenleg közvetlenül az elnöknek számolhat be; felszólítja az Eurofoundot, hogy növelje a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azzal, hogy igazgatási kérdésekben az ügynökség igazgatójának, a működéssel kapcsolatos kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak számolna be;

9.  emlékeztet rá, hogy a létszámcsökkentéseket nagy nehézségek árán hajtották végre, és ismételten hangsúlyozza komoly aggályait a további csökkentésekkel kapcsolatban, amelyek meggyőződése szerint korlátoznák az Eurofoundot megbízatása teljesítésében; ennek érdekében hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani a megfelelő személyzeti és pénzügyi erőforrásokat, amelyek lehetővé teszik az ügynökség számára feladatainak végrehajtását; aggodalmát fejezi ki a 2017-ben 119,8-ra növekedett, az Írországra vonatkozó korrekciós együttható költségvetési hatásai miatt; hangsúlyozza, hogy az intézményeknek haladéktalanul lépéseket kell tenniük a költségvetési következmények ellensúlyozása érdekében, a Parlament költségvetési tervezetben megfogalmazott álláspontjának megfelelően;

10.  megismétli, hogy megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő mechanizmust, amely segítséget nyújtana a bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

11.  a rendelkezésre álló információk alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) igazgatójának az alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 94. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 94. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 94. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 94. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 108/40., 2018.3.22., 207. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat