Proċedura : 2019/0801(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0144/2019

Testi mressqa :

A8-0144/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 14/03/2019 - 11.11

Testi adottati :

P8_TA(2019)0213

RAPPORT     
PDF 277kWORD 82k
1.3.2019
PE 636.090v02-00 A8-0144/2019

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

(05940/2019 – C8‑0050/2019 – 2019/0801(NLE))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Roberto Gualtieri

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ANNESS 1: CURRICULUM VITAE TAS-SUR PHILIP R. LANE
 ANNESS 2: IT-TWEĠIBIET TAS-SUR PHILIP R. LANE GĦALL-KWESTJONARJU
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

(05940/2019 – C8‑0050/2019 – 2019/0801(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2019 (05940/2012)(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 283(2), it-tieni inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill Ewropew (C8‑0050/2019),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 4 dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 11.2 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0144/2019),

A.  billi, permezz tal-ittra tal-14 ta' Frar 2019, il-Kunsill Ewropew ikkonsulta lill-Parlament Ewropew dwar il-ħatra tas-Sur Philip R. Lane bħala membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għal mandat ta' tmien snin, b'effett mill-1 ta' Ġunju 2019;

B.  billi l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 283(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, kif jirriżulta mill-Artikolu 130 tat-Trattat, tal-ħtieġa tal-indipendenza totali tal-BĊE; billi, fil-qafas ta' din l-evalwazzjoni, il-Kumitat irċieva curriculum vitae kif ukoll it-tweġibiet tiegħu għall-kwestjonarju miktub li kien indirizzat lilu;

C.  billi l-Kumitat sussegwentement kellu seduta ta' smigħ mal-kandidat nominat fis-26 ta' Frar 2019, li matulha l-kandidat għamel stqarrija preliminari u mbagħad wieġeb għall-mistoqsijiet li sarulu mill-membri tal-Kumitat;

D.  billi minkejja d-diversi talbiet li għamel il-Parlament Ewropew lill-Kunsill biex jerġa' jindirizza n-nuqqas ta' bilanċ bejn is-sessi fil-Bord Eżekuttiv tal-BĊE, il-Parlament jiddeplora l-fatt li l-Kunsill Ewropew ma ħax din it-talba bis-serjetà u jitlob li din it-talba tiġi rispettata għan-nomina li jmiss; billi n-nisa għadhom sottorappreżentati f'karigi eżekuttivi fil-qasam tas-servizzi bankarji u finanzjarji; billi l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE u dawk nazzjonali għandhom jimplimentaw miżuri konkreti biex jiżguraw il-bilanċ bejn is-sessi;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-ħatra tas-Sur Philip R. Lane bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1)

Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS 1: CURRICULUM VITAE TAS-SUR PHILIP R. LANE

CURRICULUM VITAE: PHILIP RICHARD LANE Jannar 2019

Tagħrif Personali

Data tat-Twelid:  27 ta' Awwissu 1969

Ċittadinanza:      Irlandiża

Edukazzjoni

PhD fl-Ekonomija, Università ta' Harvard, 1995.

A.M. fl-Ekonomija, Università ta' Harvard, 1993.

B.A. (Mod.) (Econ.), Summa cum Laude u Medalja tad-Deheb, Trinity College Dublin, 1991.

Ħatriet fil-Karriera

Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Irlanda, 2015-.

Professur Whately tal-Ekonomija Politika, Trinity College

Dublin, 2012-2015.

Professur tal-Makroekonomija Internazzjonali, Trinity College

Dublin, 2004-2012.

Professur Assoċjat tal-Ekonomija, Trinity College Dublin,

2000-2004.

Lettur tal-Ekonomija, Trinity College Dublin, 1997-2000.

Assistent Professur tal-Ekonomija u l-Affarijiet Internazzjonali,

Università ta' Columbia, 1995-1997.

Attivitajiet Professjonali magħżula

President, Kumitat Tekniku Konsultattiv (ATC) dwar il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju

Sistemiku (BERS), 2017-.

President, Task Force ta' Livell Għoli tal-BERS dwar Assi Sikuri, 2016-2018.

President, Grupp ta' Rieżami tal-Istatistika Ekonomika tal-Uffiċċju Ċentrali tal-Istatistika,

2016.

President, Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) dwar il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju

Sistemiku (BERS), 2015.

Kopresident, Task Force Konġunta ATC-ASC-FSC tal-BERS dwar Kwistjonijiet Makroprudenzjali u

Bidla Strutturali f'Ambjent tar-Rata ta' Interess Baxx 2015.

Direttur tal-Programm Internazzjonali għall-Makroekonomija u l-Finanzi, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2015; Riċerkatur tas-CEPR, 2002-; Riċerkatur Affiljat tas-CEPR, 1997-2001;

President, Irish Economics Association, 2012-2014.

Membru, Royal Irish Academy, 2007-.

Membru, Committee on International Economic Policy and Reform (CIEPR),

2012-2015.

Membru, Grupp ta' Bellagio, 2010-2015.

Membru, Grupp ta' ESRI, 2010-2016.

Fundatur, The Irish Economy Blog, 2008-.

Membru, Bord Konsultattiv Akkademiku, Kunsill tal-Baġit Slovakk, 2013-2015.

Membru, Bord Nazzjonali tal-Istatistika, 2009-2013.

Membru, Kunsill Shadow tal-BĊE, Handelsblatt, 2005-2007.

Riċerkatur Internazzjonali, Kiel Institute of World Economics, 2005-.

Membru, Kumitat ta' Rieżami Estern (Bank tal-Finlandja 2004, Bank Ċentrali

Ewropew 2010/2011, Bank Ċentrali tal-Irlanda 2011/2012, Bank tal-Iżrael 2012)

Konsulent Akkademiku (Attivitajiet Primarji):

Bank Ċentrali Ewropew (2006-2007, 2014-2016); Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (2015); Bank tal-Portugall (2015); Fond Monetarju Internazzjonali (2014); Bank Dinji (2006-2007, 2011, 2014-2015); Awtorità Monetarja ta' Singapore (2013); Kummissjoni Ewropea (2012/2013): Bord Federali ta' Riżerva (2013); Teżor ta' New Zealand (2010-2011); Bank Ażjatiku tal-Iżvilupp (2009-2011);

Oireachtas Joint Committee on Finance and the Public Services (2010); OECD (2009-2010); SIEPS (2009-2010); NESC (2009); ESRI-Ġappun (2007-2009);

Sveriges Riksbank (2005-2006); National Competitiveness Council on Price and Wage Competitiveness (2004); Dipartiment ta' Taoiseach (2002).

Konsulent legali okkażjonali; Kelliem okkażjonali f'konferenzi professjonali.

Unuri, Premjijiet u Għotjiet magħżula

Royal Irish Academy: Midalja tad-Deheb fix-Xjenzi Soċjali, 2015.

Premju Bhaguni (konġunt ma' Gian Maria Milesi-Ferretti), 2010.

Borża ta' Studju Lamfalussy tal-BĊE, 2004-2005.

Premju Germán Bernácer fl-Ekonomija Monetarja, 2001.

Premju Barrington 1997-1998.

Grupp ta' Taħriġ fir-Riċerka Harvard-MIT iffinanzjat mill-NSF

fil-Positive Political Economy Fellowship, 1994-1995.

Fond ta' Studju John F. Kennedy, 1994.

Borża ta' Studju għal Studenti Gradwati ta' Harvard, 1991-1995.

Midalja tad-deheb, Premji Whateley u Bastable fl-Ekonomija, Trinity

College Dublin, 1991. Lawrja tal-Ewwel Klassi u student tal-ogħla grad fl-eżamijiet tal-lawrja fl-ekonomija.

Borża' ta' Studju, Trinity College Dublin, 1989. Student tal-ogħla grad fl-eżamijiet tal-borża ta' studju.

Entrance Exhibition, Trinity College Dublin, 1987.

Għotjiet: Irish Research Council, Institute for New Economic Thinking, Fondation Banque de France, NORFACE, Royal Irish Academy

Profil Akkademiku

Oqsma ewlenin tar-riċerka: makroekonomija internazzjonali; ekonomija monetarja Ewropea; globalizzazzjoni finanzjarja; imġiba ċiklika tal-politika fiskali, l-ekonomija Irlandiża.

Ippubblikat fi: Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, Journal of International Economics, Pacific Economic Review, Fiscal Studies, Scandinavian Journal of Economics, International Journal of Central Banking, National Institute Economic Review, World Economics, Economic and Social Review, Open Economies Review, Journal of International Money and Finance, New Zealand Economic Papers, European Economic Review, Moneda y Credito, World Economy, Journal of Economic Perspectives, International Finance, IMF Economic Review, Nordic Economic Policy Review, American Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of the Japanese and International Economies, Review of Economics and Statistics, Economic Policy, The Economic Journal, Journal of Public Economics, NEER Macroeconomics Annual, Oxford Economic Papers, Canadian Journal of Economics, Journal of Development Economics.


ANNESS 2: IT-TWEĠIBIET TAS-SUR PHILIP R. LANE GĦALL-KWESTJONARJU

A.  Sfond Personali u Professjonali

1.  Jekk jogħġbok indika l-aspetti prinċipali tal-ħiliet professjonali tiegħek fis-suġġetti monetarji, finanzjarji u tan-negozju u l-aspetti prinċipali tal-esperjenza Ewropea u internazzjonali tiegħek.

Ilni Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Irlanda mill-aħħar tas-sena 2015. Minbarra r-rwol tiegħi fil-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), jien mexxejt organizzazzjoni ta' madwar 2 000 persuna li hija responsabbli għall-funzjonijiet bankarji ċentrali nazzjonali u taġixxi bħala l-awtorità nazzjonali kompetenti fis-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni u d-ditti tal-investiment, filwaqt li taġixxi wkoll bħala r-regolatur tat-titoli u s-swieq u l-awtorità nazzjonali dwar il-kondotta finanzjarja. Il-Bank Ċentrali tal-Irlanda huwa wkoll l-awtorità makroprudenzjali nazzjonali, l-awtorità nazzjonali ta' riżoluzzjoni u l-operatur tas-sistema nazzjonali ta' assigurazzjoni tad-depożiti. Dan il-mandat mifrux ifisser li kelli involviment dirett f'firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet regolatorji, flimkien mad-dmirijiet bankarji ċentrali tiegħi.

Mill-1995 sal-2015 kont ekonomista akkademiku, b'enfasi fuq ir-riċerka dwar il-globalizzazzjoni finanzjarja u l-integrazzjoni monetarja Ewropea. In-natura empirika u l-fokus politiku tar-riċerka tiegħi ġġeneraw ħafna kollaborazzjonijiet u interazzjonijiet mal-istituzzjonijiet tal-politika minn nofs is-snin disgħin, inkluż il-BĊE, il-Kummissjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Internazzjonali, l-OECD u l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BĦI). Fl-2001, kelli l-unur li nkun ir-riċevitur inawgrali tal-Premju Germán Bernácer għal "kontributi eċċezzjonali għall-ekonomija monetarja Ewropea."

Matul il-karriera tiegħi, wettaqt kontributi estensivi għall-implikazzjonijiet makrofinanzjarji tal-unjoni monetarja. Dan kien jinkludi serje ta' artikli mill-1996 sal-1998 dwar l-isfidi makroekonomiċi li qed tiffaċċja l-Irlanda taħt l-unjoni monetarja; bosta artikli dwar l-impatt tal-unjoni monetarja fuq it-tkabbir fil-flussi finanzjarji transfruntiera u l-iżbilanċi esterni; u żewġ artikli ewlenin ta' rieżami (2006, 2012) dwar iż-żona tal-euro għall-Journal of Economic Perspectives, il-ġurnal dwar il-politika ewlieni tal-American Economic Association. L-artiklu tal-2006 ddeskriva fil-qosor ir-riskji għall-istabbiltà taż-żona tal-euro minn perjodu ta' diffikultà finanzjarja u stabbilixxa t-tipi ta' interventi li jkunu meħtieġa f'xenarju bħal dan.

2.  Għandek xi negozju jew xi investimenti finanzjarji jew xi impenji oħrajn li jistgħu jfixkluk milli taqdi d-dmirijiet prospettivi tiegħek, u hemm xi fatturi personali jew fatturi rilevanti oħrajn li jridu jitqiesu mill-Parlament meta jkun qed jikkunsidra n-nomina tiegħek?

Le.

3.  X'se jkunu l-objettivi ta' gwida li se tipprova tilħaq matul il-mandat tiegħek fil-Bank Ċentrali Ewropew?

Il-konvinzjoni soda tiegħi hija li l-unjoni monetarja tista' tipprovdi pjattaforma b'saħħitha għall-istabbiltà u l-prosperità madwar l-Ewropa. Billi jwettaq il-mandat tiegħu, il-BĊE għandu rwol ċentrali li jirfed is-suċċess tal-unjoni monetarja. Bħala membru tal-bord eżekuttiv, l-għan ewlieni tiegħi se jkun li niżgura li l-BĊE jwettaq il-mandat tiegħu, kif stabbilit fit-Trattati tal-UE. Barra minn hekk, huwa ta' importanza vitali li l-membri tal-bord eżekuttiv jibnu fiduċja ġenerali fil-BĊE bħala istituzzjoni li sservi l-interess pubbliku Ewropew. Internament, il-membri tal-bord eżekuttiv għandhom iżommu kultura organizzazzjonali li trawwem l-eċċellenza u tipprovdi ambjent tax-xogħol sodisfaċenti għall-persunal tagħha.

B.  Il-Politika Monetarja tal-BĊE

4.  Il-BĊE kif għandu jwettaq il-politika monetarja tiegħu fil-kundizzjonijiet makroekonomiċi attwali? Kif tara l-prestazzjoni tal-BĊE rigward il-kisba tal-objettiv primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet?

Il-BĊE għandu jmexxi l-politika monetarja tiegħu fil-kundizzjonijiet makroekonomiċi attwali skont il-mandat primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għaż-żona tal-euro, kif stipulat fit-Trattat. Fuq livell operazzjonali, dan huwa definit bħala li jżomm "ir-rati ta' inflazzjoni inqas minn, iżda qrib ta' 2 % fuq terminu medju ta' żmien." Permezz tat-twettiq ta' dan il-mandat, il-BĊE jista' jippermetti lill-popli tal-Ewropa biex jagħmlu pjanijiet ekonomiċi u finanzjarji f'ambjent monetarju stabbli, filwaqt li jiżgura li d-ditti u l-investituri jkunu jistgħu jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi ewlenin tan-negozju mingħajr ma jiġu ddevjati r-riżorsi biex jiġġestixxu l-instabbiltà monetarja.

Il-BĊE b'mod ġenerali rnexxielu jilħaq il-mandat tiegħu ta' stabbiltà tal-prezzijiet sal-kriżi finanzjarja bl-użu tal-istrumenti standard tal-politika monetarja tiegħu. Minn dak iż-żmien, l-insegwiment ta' dan l-objettiv kien jeħtieġ l-adozzjoni ta' miżuri mhux konvenzjonali. Fil-valutazzjoni tiegħi, l-istrateġija attwali – li tgħaqqad: (a) ir-rata ta' depożitu negattiv f'inqas minn 40 punt ta' bażi; (b) il-programm ta' xiri ta' assi (APP); (c) l-indikazzjonijiet għall-ġejjieni dwar rati tal-imgħax u investimenti mill-ġdid; u (d) operazzjonijiet bħal operazzjonijiet ta' rifinanzjament immirati fit-tul (TLTROs) – kienu effettivi biex jipprovdu l-akkomodazzjoni monetarja li hija meħtieġa sabiex jitrawwem l-irkupru ekonomiku, jiġu ankrati l-aspettattivi tal-inflazzjoni, jiġi eliminat ir-riskju tad-deflazzjoni u, maż-żmien, jiġi żgurat li l-inflazzjoni tinsab fi triq sostenibbli lura għall-għan tal-BĊE.

Id-deċiżjonijiet dwar ir-rikalibrazzjoni tal-miżuri f'Diċembru 2015, Marzu 2016, Diċembru 2016, Ottubru 2017 u Diċembru 2018 kienu bbażati fuq il-qari tad-data ekonomika u finanzjarja li daħlet (vis-à-vis kemm iż-żona tal-euro kif ukoll l-ekonomija globali usa'), flimkien ma' valutazzjonijiet tal-effettività u l-limitazzjonijiet tad-diversi strumenti ta' politika monetarja possibbli. Din it-taħlita ta' analiżi kwantitattiva u l-użu tal-mudelli ekonomiċi li huma meħtieġa biex jiġu evalwati l-għażliet ta' politika differenti ppermettiet lill-Kunsill Governattiv jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'mod rigoruż, immexxi mid-data, li huwa mifhum tajjeb ukoll mill-parteċipanti tas-suq. Il-BĊE għandu jkompli jmexxi l-politika monetarja b'dan il-mod.

5.   Kif twieġeb għall-kritika ta' rati tal-imgħax baxxi u l-effetti tagħha? Kif tara l-bilanċ bejn l-effetti mhux intenzjonati tal-politika tal-BĊE dwar ir-rata tal-imgħax u l-konverġenza lejn ir-rata ta' inflazzjoni prevista fuq terminu medju ta' żmien?

Il-BĊE jfittex li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq terminu medju ta' żmien. Min-naħa l-oħra, l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq terminu medju ta' żmien hija pedament importanti għal prestazzjoni ekonomika b'saħħitha billi titnaqqas l-inċertezza li jiffaċċjaw il-kumpaniji u l-familji.

Il-pakkett ta' politika attwali huwa rispons proporzjonat għall-kundizzjonijiet ta' wara l-kriżi li huwa ffaċċja fejn kienu qed jitfaċċaw pressjonijiet deflazzjonarji u l-iskala tal-kriżi diġà kienet imbuttat ir-rati tal-imgħax għal livelli baxxi. B'mod ċar, huwa importanti li jiġu mmonitorjati l-effetti sekondarji possibbli minn kundizzjonijiet monetarji akkomodattivi b'rabta mar-riskji għall-istabbiltà finanzjarja. Barra minn hekk, il-ġabra ta' għodod tal-politika makroprudenzjali hija disponibbli biex tinkludi dawn ir-riskji.

Fir-rigward tal-impatt fuq id-distribuzzjoni tal-introjtu u l-ġid, il-kontribut pożittiv tal-akkomodazzjoni monetarja għat-tnaqqis fil-qgħad (u pagi ogħla) huwa importanti ħafna. Barra minn hekk, hekk kif l-akkomodazzjoni monetarja tagħti spinta lill-prezzijiet tal-assi, hemm kumpens matul il-fażijiet tal-issikkar monetarju, b'tali mod li huwa importanti li tiġi rikonoxxuta d-differenza bejn bidliet ta' distribuzzjoni temporanji u permanenti.

6.  X'inhi l-fehma tiegħek dwar l-eteroġeneità tal-kundizzjonijiet monetarji u tal-aċċess għall-kreditu fiż-żona tal-euro u l-impatt tagħha fuq il-politika monetarja unitarja tal-BĊE?

Ir-rati tas-self għall-unitajiet domestiċi u għad-ditti mhux finanzjarji naqsu b'mod sinifikanti mill-2014 'il hawn. L-eteroġeneità bejn il-pajjiżi tar-rati tas-self naqset b'mod sinifikanti. Il-kundizzjonijiet tas-self ikomplu jitjiebu: l-istħarriġ dwar l-aċċess għall-finanzjament tal-intrapriżi (SAFE) juri li l-SMEs komplew jindikaw titjib fid-disponibbiltà ta' sorsi esterni ta' finanzjament, inkluża rieda akbar tal-banek li jestendu l-kreditu.(1)

Dawn il-kundizzjonijiet ta' finanzjament aktar akkomodattivi, min-naħa tagħhom, appoġġaw l-irkupru fit-tkabbir tas-self mill-2014, li kompla riċentement. It-tkabbir tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji (NFCs) (4 fil-mija sena wara sena f'Diċembru 2018) u unitajiet domestiċi (3,3 fil-mija sena wara sena f'Diċembru 2018) jirrifletti l-pass-through tal-miżuri tal-politika monetarja.(2) Id-domanda għal self minn ditti u unitajiet domestiċi kompliet tiżdied ukoll fir-raba' trimestru tal-2018 u tipprovdi appoġġ kontinwu għall-irkupru fit-tkabbir tas-self.(3) Din iż-żieda kienet dovuta l-aktar għal-livell ġenerali baxx ta' rati tal-imgħax, inventarji u kapital operatorju, attività M&A, prospetti tas-suq tal-akkomodazzjoni favorevoli u kunfidenza tal-konsumatur.

B'mod ġenerali, fis-snin riċenti, il-finanzjament modest tad-dejn, it-tkabbir ekonomiku solidu u l-irkupru tal-proċess tal-assi, appoġġati wkoll minn akkomodazzjoni tal-politika monetarja, iffaċilitaw id-diżingranaġġ meħtieġ tas-settur korporattiv fil-livell taż-żona tal-euro. Il-proċess ta' diżingranaġġ tal-NFC madankollu waqaf fl-2018 kif rifless f'żieda żgħira fl-ingranaġġ tal-NFC u stokk kbir ta' dejn ikompli jkun ta' piż fuq is-settur.(4)

Fuq livell aktar ġenerali, huwa importanti li jiġi rikonoxxut li politika monetarja komuni ma tiggarantix kundizzjonijiet ta' kreditu identiċi madwar iż-żona tal-euro. Minflok, il-kundizzjonijiet ta' kreditu jiddependu wkoll mill-primjums tar-riskju lokali, mil-livell lokali ta' pressjoni kompetittiva fis-sistema finanzjarja domestika u minn fatturi istituzzjonali bħall-kapaċità tas-sistema legali biex tittratta s-self problematiku.

7.  Matul dawn l-aħħar għaxar snin, id-disparitajiet fil-prestazzjoni ekonomika bejn iċ-ċentru u l-periferija tal-UEM żdiedu. B'ħarsa 'l quddiem, diversi Stati Membri tal-UE qed iħejju biex jissieħbu fiż-żona tal-euro. Kif tistenna li tevita aktar diverġenzi bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro fl-għaxar snin li ġejjin meta wieħed iqis li diversi stati kandidati għandhom ekonomiji aktar dgħajfa? X'inhu x-xenarju ekonomiku preferut tat-tkabbir taż-żona tal-euro?

Ma hemmx xenarju ekonomiku speċifiku għat-tkabbir taż-żona tal-euro. L-Istati Membri kollha tal-UE li m'għandhomx deroga huma mistennija li jadottaw l-euro xi darba jew oħra. Meta dan iseħħ se jiddependi fuq żewġ fatturi: l-ewwel nett, l-istrateġiji nazzjonali għall-adozzjoni tal-euro, u t-tieni nett, kemm huma lesti jadottaw l-euro kif ivvalutat abbażi tal-kriterji ta' konverġenza stabbiliti fit-Trattati tal-UE.

B'mod regolari, il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea jivvalutaw il-progress li jkun sar minn kull Stat Membru li mhuwiex fiż-żona tal-euro biex jissodisfaw il-kriterji bbażati fuq it-Trattat meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro, kif artikulati fir-Rapporti ta' Konverġenza. Kriterju wieħed jikkonċerna l-parteċipazzjoni ta' Stat Membru għal mill-inqas sentejn fil-mekkaniżmu tar-rata tal-kambju (ERM), l-ERM II, mingħajr żvalutazzjoni kontra l-euro. Sa issa hemm kunsens li, għal kull Stat Membru applikanti, din il-parteċipazzjoni għandha tiġi deċiża fuq il-bażi ta' tliet fatturi: l-ewwel, li jitqiesu l-lezzjonijiet mill-kriżi taż-żona tal-euro; it-tieni, li tingħata l-attenzjoni dovuta għall-fatt li l-introduzzjoni tal-euro issa tfisser ukoll sħubija fl-unjoni bankarja; u t-tielet, li l-implimentazzjoni tal-miżuri kollha ta' politika speċifiċi għall-pajjiż li jippermettu l-parteċipazzjoni bla xkiel fl-ERM II u, aktar tard, fiż-żona tal-euro.

Barra minn hekk, huwa importanti li wieħed jirrikonoxxi li nkiseb ħafna miċ-ċikli li marru minn żieda qawwija għal kollass (boom-bust) esperjenzati matul l-ewwel għaxar snin tal-euro. B'mod partikolari, huwa essenzjali li l-politiki fiskali u makroprudenzjali nazzjonali jinkludu diverġenzi fiċ-ċikli finanzjarji bejn il-pajjiżi.

8.  Kif tara s-sekwenzjar/l-iskedar tan-normalizzazzjoni tal-politika monetarja tal-BĊE, anke meta wieħed iqis il-kuntest internazzjonali? X'effett tistenna li l-istrateġija ta' investiment mill-ġdid tal-APP ser ikollha fuq is-swieq? Dan kif se jaffettwa l-ġabra ta' għodod tal-istrumenti monetarji jekk il-kundizzjonijiet ġenerali jiddeterjoraw?

Fir-rigward ta' passi futuri tal-politika monetarja, l-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni kemm dwar ir-rati ta' politika kif ukoll dwar l-investiment mill-ġdid hija ċara ħafna. Il-politika tagħna hija dipendenti fuq id-data u ser tiddependi fuq il-prospettiva tal-inflazzjoni. F'dan ir-rigward, il-grad ta' akkomodazzjoni se jiġi determinat minn dak li huwa meħtieġ biex tiġi żgurata konverġenza kontinwa sostnuta tal-inflazzjoni f'livelli li huma taħt, iżda qrib it-2 fil-mija fuq terminu medju ta' żmien. Il-valutazzjoni tagħna tal-effettività u l-impatt tal-istrumenti ta' politika tqis il-qari tagħna tad-data ekonomika u finanzjarja kemm domestika kif ukoll internazzjonali.

L-investiment mill-ġdid tal-istokk imdaqqas tal-assi jsaħħaħ mill-ġdid l-għoti kontinwu ta' appoġġ lil politika monetarja sinifikanti permezz tal-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati tal-imgħax. Se nkomplu l-politika ta' investiment tagħna sakemm ikun hemm bżonn biex niżguraw li l-inflazzjoni tkompli toqrob b'mod sostnut lejn l-objettiv tagħna.

Għandna biżżejjed għażliet disponibbli fil-ġabra ta' għodod tal-politika monetarja tagħna biex nirreaġixxu għall-istimolu monetarju adegwat f'każ li jkun meħtieġ.

9.  Kif se tiżgura t-trasparenza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Programm tax-Xiri tal-Assi? Taqbel li tista' tiġi pprovduta aktar trasparenza fuq l-ABSPP u s-CBPP3?

Meta nfasslu strumenti tal-politika monetarja jew l-istrateġija għall-implimentazzjoni tagħhom, irridu dejjem nibbilanċjaw l-effettività u t-trasparenza. Fil-każijiet tal-ABSPP u s-CBPP3, il-BĊE diġà huwa trasparenti ħafna u jippubblika ammont konsiderevoli ta' informazzjoni li jinkludi: l-investimenti ta' kull xahar tal-Eurosistema, ix-xiri nett u l-qasma bejn ix-xiri primarju u dak sekondarju mis-suq.

Id-divulgazzjoni ta' data dettaljata dwar it-titoli miżmuma taħt il-programmi varji teħtieġ tintiżen kontra l-konsegwenzi negattivi li jimminaw l-effettività tal-programmi. Għal xi programmi tal-APP, dawn jistgħu jkunu mistennija li jinżammu. Din hija r-raġuni għaliex għas-CSPP u l-PSPP, il-livell ta' trasparenza bħalissa huwa għoli ħafna, anke meta wieħed iqis li t-titoli mixtrija taħt dawk il-programmi huma disponibbli għal skopijiet ta' self tat-titoli. Għal programmi oħra, divulgazzjoni addizzjonali tista' tirriżulta f'parteċipanti fis-suq li jagħmlu inferenzi dwar l-investimenti tal-Eurosistema u tirriżulta fil-parteċipanti jaġġustaw l-imġiba tagħhom abbażi ta' din l-informazzjoni. Barra minn hekk, jeħtieġ li jitqies il-fatt li l-pubblikazzjoni ta' data addizzjonali tista' xxekkel il-kompetizzjoni u tikkomprometti l-integrità tas-suq.

10.  X'inhuma l-kundizzjonijiet li jeħtieġ jiġu ssodisfati biex tiġi ġestita ż-żieda fir-rati tal-imgħax mingħajr effett ta' tfixkil fuq il-gvernijiet u fuq is-swieq? Kemm minn dan huwa fil-kompitu tal-BĊE u fejn tara r-responsabbiltà tal-Istati Membri u tal-parteċipanti fis-suq?

Aħna nkomplu nistennew li r-rati tal-imgħax tal-BĊE jibqgħu fil-livelli preżenti tagħhom mill-inqas sas-sajf tal-2019, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex tiġi żgurata konverġenza kontinwa sostnuta tal-inflazzjoni f'livelli li huma taħt, iżda qrib it-2 fil-mija tul terminu medju ta' żmien. Huwa minnu li l-informazzjoni li dieħla kompliet tkun aktar dgħajfa milli mistenni minħabba d-domanda esterna aktar dgħajfa u xi fatturi speċifiċi għall-pajjiż u għas-settur. Iżda l-pożizzjoni tal-politika monetarja tagħna għadha xierqa għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, kundizzjonijiet ta' finanzjament akkomodattivi ħafna, dinamiċi tas-suq tax-xogħol favorevoli u żieda fit-tkabbir tal-pagi jkomplu jappoġġaw l-espansjoni ekonomika kontinwa u b'hekk il-kunfidenza tagħna fil-konverġenza kontinwa ta' inflazzjoni lejn l-għan tagħna. It-tieni nett, il-politika monetarja tagħna għadha waħda ferm akkomodattiva permezz tal-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati ta' politika u l-investimenti mill-ġdid.

F'termini tal-kundizzjonijiet li jeħtieġ jiġu ssodisfati, l-approċċ tagħna huwa doppju. Nużaw komponent ibbażat fuq id-data – "matul is-sajf" – u għandna wkoll element dipendenti fuq l-Istat – "għal kemm ikun hemm bżonn biex tkun żgurata l-konverġenza sostnuta tal-inflazzjoni".

F'termini tar-rwol tal-parteċipanti fis-suq, il-parti bbażata fuq l-istat tal-indikazzjonijiet għall-ġejjieni tar-rati tagħna tipprovdi li s-swieq jaqraw l-ekonomija u jaġġustaw l-aspettattivi tar-rata ta' politika tagħhom skont dan. Dan l-aġġustament fl-aspettattivi tar-rata jallinja r-rati tal-imgħax tas-suq ma' kif is-suq jaqra l-funzjoni tar-reazzjoni tagħna. Il-komponent ibbażat fuq l-istat jiżgura wkoll li perspettiva li ddgħajjef hija riflessa f'rati tal-imgħax aktar favorevoli u, b'hekk, kundizzjonijiet ta' finanzjament aktar faċli. L-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati hija msaħħa aktar bl-investimenti mill-ġdid tal-istokk imdaqqas ta' assi miksuba, fis-sens li aħna rbatna l-orizzont ta' investiment intenzjonat fiż-żmien meta togħla r-rata. Dan isaħħaħ l-impatt tal-indikazzjonijiet tagħna dwar ir-rata rigward il-kundizzjonijiet finanzjarji, hekk kif qed jevolvu l-aspettattivi tas-suq għall-orizzont ta' investiment mill-ġdid skont l-aspettattivi għal meta togħla r-rata.

L-Istati Membri għandhom responsabbiltajiet ċari, fost l-oħrajn fir-rigward tal-politiki fiskali nazzjonali, li l-ġestjoni prudenti tagħhom tista' tipprovdi fattur ta' stabbilizzazzjoni importanti f'każ ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku, kif ukoll l-impenn tagħhom lejn l-euro u l-ikkompletar tal-UEM, li jiżguraw il-fiduċja fil-munita u jagħmlu ż-żona tal-euro kollha kemm hi aktar reżiljenti għax-xokkijiet.

11.  Kif, fil-fehma tiegħek, il-BĊE jista' jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u għal livell massimu ta' impjiegi filwaqt li jikkonforma bis-sħiħ mal-objettiv primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet? Fil-fehma tiegħek x'inhuma l-miżuri addizzjonali tal-politika monetarja li jtejbu l-effetti pożittivi tal-politika monetarja fuq l-ekonomija reali? Xi rwol għandhom ir-riformi strutturali fl-Istati Membri għall-politiki monetarji u viċi versa?

L-għan primarju tal-Eurosistema u tal-politika monetarja unika huwa ż-żamma tal-istabbiltà tal-prezzijiet, kif stabbilit fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 127(1). Il-politika monetarja tista' taffettwa l-attività reali fi żmien qasir. Filwaqt li l-politika monetarja mwettqa b'mod ħażin tista' tkun ta' ħsara għall-prestazzjoni fit-tul billi tiġġenera volatilità eċċessiva, l-istandards tal-għajxien fit-tul fl-aħħar mill-aħħar jiddependu fuq fatturi li mhumiex monetarji bħall-produttività.

Minkejja dan, il-mandat tagħna huwa li nwasslu l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq perjodu ta' żmien medju u t-tul ta' dan il-perjodu jvarja skont ix-xokkijiet li jistgħu jolqtu lill-ekonomija maż-żmien. Meta xokk jolqot id-domanda aggregata, b'tali mod li xokk negattiv jikkawża kemm tnaqqis ekonomiku u tnaqqis tal-inflazzjoni, l-orizzont huwa iqsar u l-istrateġija tagħna tmexxina lejn rispons ta' politika monetarja aktar b'saħħtu. Ir-restawr tal-istabbiltà tal-prezzijiet f'dan il-każ jgħin ukoll biex tingħalaq il-marġni tal-potenzjal tal-produzzjoni. Meta x-xokk jolqot lill-provvista – pereżempju xokk fuq il-prezz tal-enerġija li jwassal biex l-inflazzjoni taqbeż l-objettiv u li tonqos il-produzzjoni – hemm kompromess bejn l-inflazzjoni u t-tkabbir. F'dan il-każ, l-orizzont għall-terminu medju ta' żmien rilevanti għall-politika huwa itwal u l-istrateġija tagħna teħtieġ paċenzja. Minn dan isegwi li aħna nqisu kemm it-tkabbir ekonomiku kif ukoll il-qgħad fl-ikkalibrar tar-reazzjoni tal-politika monetarja tagħna għall-istat li qed jinbidel tal-ekonomija, minkejja li l-objettiv primarju tagħna huwa espress f'termini ta' stabbiltà tal-prezzijiet biss.

Politiki li jixprunaw l-innovazzjoni u l-investiment, itejbu r-reżiljenza ekonomika u l-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomija huma importanti fid-determinazzjoni tal-potenzjal ta' tkabbir fit-tul tal-ekonomija taż-żona tal-euro u r-rata ta' redditu fuq perjodu twil. Bħala tali, hemm relazzjoni ċara bejn il-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomija u l-livell xieraq tar-rati tal-imgħax fuq terminu medju ta' żmien.

Min-naħa l-oħra, it-twassil b'suċċess tal-istabbiltà tal-prezzijiet matul it-terminu medju ta' żmien inaqqas l-inċertezza u jippermetti lill-kumpaniji u lill-unitajiet domestiċi jwettqu investimenti fit-tul meħtieġ biex jiġi mmasimizzat il-potenzjal tat-tkabbir, appoġġat minn oqfsa ta' politika orjentati lejn it-tkabbir.

12.  X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar ir-riskji assoċjati mal-Programm ta' Xiri mis-Settur Korporattiv (CSPP)? Tara xi effetti distorsivi fuq il-kompetizzjoni fis-Suq Uniku? Kif taħseb li l-effetti distorsivi possibbli tas-CSPP jistgħu jiġu mminimizzati?

Is-CSPP saħħaħ it-trasferiment tal-miżuri tal-politika monetarja tal-Eurosistema lill-ekonomija reali billi kkontribwixxa għat-tnaqqis tal-kundizzjonijiet ta' finanzjament għal kumpaniji fiż-żona tal-euro, inkluż tnaqqis fil-firxiet tal-bonds korporattivi, kundizzjonijiet ta' provvista mtejba fis-suq primarju tal-bonds korporattivi u, permezz ta' mekkaniżmu ta' sostituzzjoni, żieda fis-self mill-banek lil NFCs li m'għandhomx aċċess għal finanzjament ibbażat fuq il-bonds, inklużi l-SMEs.

Waqt li jsegwi l-objettiv tiegħu li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet, il-BĊE għandu l-mandat li jaġixxi skont il-prinċipju ta' ekonomija ta' suq miftuħ b'kompetizzjoni libera, li tiffavorixxi allokazzjoni effiċjenti tar-riżorsi. Konsegwentement, il-BĊE jimmira għal implimentazzjoni tal-APP li hija newtrali għas-suq, u għalhekk ix-xiri tas-CSPP jitwettaq skont parametru referenzjarju li jirrifletti b'mod proporzjonali l-valur tas-suq tal-bonds eliġibbli.

Il-flotazzjoni libera tas-suq tal-bonds korporattivi tibqa' relattivament imdaqqsa, u dan itaffi t-tħassib dwar impatt negattiv tal-programm fuq il-funzjonament tas-suq. It-tħaddim kontinwu effiċjenti tas-suq huwa wkoll rifless fil-movimenti mifruxa b'mod konsistenti fi swieq tradizzjonalment relatati minħabba l-portfolju ta' bbilanċjament mill-ġdid tal-portafoll. Il-monitoraġġ mill-qrib kontinwu tad-dinamiċi tas-suq għandu jiżgura li kwalunkwe effett potenzjali ta' distorsjoni jkun jista' jiġi minimizzat.

13.  Taħseb li l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet tal-SDG għandhom jiġu integrati u liema kundizzjonijiet ikun jeħtieġ jiġu ssodisfati biex tiġi żgurata konformità mal-mandat tal-BĊE u l-qafas tal-ġestjoni tar-riskju? X'għandu jagħmel il-BĊE sabiex iġib il-parteċipazzjonijiet tal-assi tiegħu f'konformità mal-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima?

Huwa importanti li l-istituzzjonijiet kollha – pubbliċi u privati – jirrikonoxxu bis-sħiħ l-isfida ppreżentata mit-tibdil fil-klima, u jaġixxu fi ħdan l-ambiti u l-mandati tagħhom biex jappoġġaw politiki li jindirizzawh. Mingħajr preġudizzju għall-mandat tiegħu għall-istabbiltà tal-prezzijiet, tista' tingħata kunsiderazzjoni lil objettivi oħra tal-Unjoni, inkluża l-protezzjoni ambjentali.

Il-politika monetarja tal-BĊE hija ggwidata primarjament mill-mandat tiegħu għall-istabbiltà tal-prezzijiet. L-implimentazzjoni tal-APP hija ggwidata mill-prinċipju tan-newtralità tas-suq u ma tiddiskriminax b'mod pożittiv jew negattiv abbażi ta' kriterji ambjentali jew kwalunkwe kriterju ieħor. Il-kriterji tal-eliġibbiltà għall-APP huma deliberatament definiti b'mod wiesa' sabiex jipprovdu firxa kbira ta' titoli li jistgħu jinxtraw biex jiżguraw l-akbar effettività tal-programm u jevitaw distorsjonijiet ta' segmenti speċifiċi tas-suq. Minkejja n-nuqqas ta' mira ambjentali espliċita fil-politika monetarja tiegħu, il-BĊE għandu kwantità sostanzjali ta' bonds ekoloġiċi kemm taħt il-programmi ta' xiri tas-settur pubbliku kif ukoll tas-settur korporattiv tiegħu.

Barra minn hekk, barra l-portafoll tal-politika monetarja, hemm lok għall-integrazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet ta' protezzjoni ambjentali.

Huwa tajjeb li s-sena li għaddiet, il-BĊE ngħaqad man-Netwerk favur l-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja. Naħseb li huwa partikolarment importanti li l-banek ċentrali u s-superviżuri jiżviluppaw prattiki superviżorji u makroprudenzjali komuni biex jindirizzaw riskji ambjentali u relatati mal-klima. F'dan ir-rigward, l-iżvilupp ta' tassonomija komuni ta' assi sostenibbli hija ta' importanza konsiderevoli. B'hekk, l-inizjattiva riċenti tal-Kummissjoni Ewropea f'dak ir-rigward hija milqugħa, kif ukoll il-proposti għat-tisħiħ tad-divulgazzjoni dwar is-sostenibbiltà, li għandhom jikkontribwixxu għal prezzijiet aħjar tar-riskji ambjentali.

14.  Dan l-aħħar tajt lekċer dwar "Climate Change and the Irish Financial System" ("It-Tibdil fil-Klima u s-Sistema Finanzjarja Irlandiża" fejn iddikjarat li "l-banek ċentrali għandhom rwol ta' tmexxija f'li jiżguraw li t-tibdil fil-klima huwa prijorità strateġika għas-sistema finanzjarja kollha kemm hi". Kif tiżgura li l-BĊE jilħaq dan ir-rwol ta' tmexxija b'mod ġenerali u kif tfittex li timmitiga r-riskji klimatiċi li inti tiddeskrivi fil-lekċer tiegħek b'mod partikolari fil-karta bilanċjali tal-BĊE?

Il-banek ċentrali u r-regolaturi b'mod aktar wiesa' għandhom rwol ta' tmexxija f'li jidentifikaw ir-riskji finanzjarji. Dan jinkludi l-identifikazzjoni ta' dawk li joħorġu mit-tibdil fil-klima u li jipprovdu qafas ċar li jappoġġa l-orjentazzjoni mill-ġdid tal-flussi finanzjarji u li jnaqqas dawn ir-riskji. Qafas ta' politika ċar huwa prekundizzjoni tant meħtieġa biex tiġi ffinanzjata l-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija tagħna kif ukoll biex jitwessa' l-użu tal-kriterji Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG) mill-istituzzjonijiet privati u pubbliċi.

Il-banek ċentrali jistgħu jipprovdu analiżi u riċerka bir-reqqa dwar dawn id-dimensjonijiet tat-tibdil fil-klima. Dan ir-rwol jinsab sewwasew fil-mandati tal-banek ċentrali, peress li t-tibdil fil-klima jista' jaffettwa l-imġiba tal-politika monetarja billi jinfluwenza l-frekwenza u d-distribuzzjonijiet tax-xokkijiet ekonomiċi u potenzjalment jaffettwa l-aspettattivi ta' inflazzjoni fuq terminu medju ta' żmien: (1) xokkijiet relatati mal-klima aktar frekwenti jistgħu dejjem aktar iċajpru l-analiżi tal-pressjonijiet inflazzjonarji fuq terminu medju ta' żmien; (2) xokkijiet aktar qawwija jistgħu jaraw ir-rati tal-imgħax jitbaxxew ħafna aktar ta' spiss fil-ġejjieni; u (3) l-inċertezzi madwar il-ħeffa u l-ambitu tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju jistgħu potenzjalment jaffettwaw l-aspettattivi tal-inflazzjoni fuq perjodu medju ta' żmien. Il-politika monetarja tal-BĊE hija ggwidata primarjament mill-mandat tiegħu għall-istabbiltà tal-prezzijiet. Madankollu, għal portafolli ta' politiki mhux monetarji, għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-inkorporazzjoni tal-istandards ESG.

15.  Kif tevalwa s-sehem li bħalissa qed jikber tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv fis-suq primarju u fl-istess ħin is-sehem li bħalissa qed jiċkien tal-programm ta' xiri mis-settur pubbliku fis-suq sekondarju?

It-tmiem tal-APP ma jfissirx li għandna nieqfu milli nkunu akkomodattivi: l-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, imsaħħa mill-investimenti mill-ġdid tal-istokk imdaqqas tal-assi akkwistati, ikomplu jipprovdu l-grad meħtieġ għall-akkomodazzjoni monetarja biex tiġi żgurata konverġenza sostnuta tal-inflazzjoni għall-obbjettiv tagħna. Fil-laqgħa tagħna ta' Ġunju 2018, bdejna rotazzjoni tal-istrumenti tagħna ta' politika mill-programm ta' xiri tal-assi lejn strumenti aktar konvenzjonali tal-politika monetarja – ir-rati tal-imgħax tal-politika u l-indikazzjonijiet għall-ġejjieni dwar l-evoluzzjoni probabbli tagħhom. Din ir-rotazzjoni tenfasizza li r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE u l-indikazzjonijiet għall-ġejjieni assoċjati dwar l-evoluzzjoni probabbli tagħhom fil-ġejjieni hija l-għodda primarja biex tiġi aġġustata l-qagħda tal-politika monetarja.

Dan huwa msaħħaħ mill-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar l-investiment mill-ġdid, li permezz tagħhom aħna rbatna l-orizzont tal-investiment mill-ġdid saż-żmien ta' meta togħla r-rata. Dawn "l-indikazzjonijiet marbuta" jsaħħu l-impatt tal-gwida tar-rata tagħna dwar il-kundizzjonijiet finanzjarji, minħabba li l-aspettattivi tas-suq għall-orizzont ta' investiment mill-ġdid se jevolvu f'konformità mal-aspettattivi għad-data ta' meta togħla r-rata. Il-flotazzjoni libera tas-suq tal-bonds korporattivi tibqa' relattivament imdaqqsa, u dan itaffi t-tħassib dwar impatt negattiv tal-programm fuq il-funzjonament tas-suq.

16.  X'inhi l-fehma tiegħek dwar l-implimentazzjoni tal-Assistenza ta' Emerġenza fil-Likwidità (ELA)? X'jista' jittejjeb fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-ELA?

Bħalissa, ir-responsabbiltà għall-forniment tal-ELA, inklużi l-ispejjeż u r-riskji assoċjati li jirriżultaw minn din id-dispożizzjoni, hija fil-livell nazzjonali mal-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) kkonċernati, li jirrifletti l-leġiżlazzjoni nazzjonali rispettiva. Ir-rwol tal-BĊE, abbażi tal-Artikolu 14.4 tal-Istatut tas-SEBĊ, huwa għalhekk limitat biex jiżgura li d-dispożizzjoni tal-ELA ma tinterferixxix mal-kompiti u l-objettivi tas-SEBĊ. B'ħarsa lejn il-ġejjieni, it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-ELA għandu jevolvi skont ir-rata ta' progress fil-bini ta' unjoni bankarja kompluta.

17.  Għandna għalfejn ninkwetaw dwar il-livelli attwali tal-iżbilanċi fit-TARGET?

Huwa ċar minn diversi analiżi tekniċi li l-livell attwali tal-iżbilanċi tat-TARGET primarjament jirrifletti l-mekkaniżmi tal-programmi ta' xiri tal-assi. L-implimentazzjoni deċentralizzata tal-politika monetarja tfisser li x-xiri u l-investimenti mill-ġdid tal-APP huma mwettqa mill-BĊNi. Aktar ta' spiss milli le, dan ix-xiri jsir minn kontropartijiet li jinsabu barra mill-pajjiż ta' dak il-BĊN. Kull meta l-ħlasijiet mill-banek ċentrali għat-titoli mixtrija jitħallsu b'mod transfruntier, il-bilanċi tat-TARGET2 jistgħu jiġu affettwati. Hekk kif ix-xiri ta' assi netti ġie fi tmiemu is-sena li għaddiet, il-bilanċi tat-TARGET2 huma inqas probabbli li jkomplu jikbru b'mod sinifikanti, għalkemm dawn jistgħu jibqgħu għoljin għal xi żmien minħabba li se nkomplu ninvestu mill-ġdid fil-ħlasijiet ewlenin li qed jimmaturaw. Il-bilanċi intra-sistemi huma karatteristika inerenti ta' kwalunkwe unjoni monetarja deċentralizzata. B'mod ġenerali, mhix indikata żieda fil-pressjoni tas-suq finanzjarju, żieda fil-frammentazzjoni jew żviluppi mhux sostenibbli fil-bilanċ tal-iżviluppi tal-ħlasijiet.

18.  X'inhuma r-riskji għall-istabbiltà monetarja relatati mal-iżvilupp tal-muniti virtwali bħall-Bitcoin? Xi rwol taħseb li għandu jkollu l-BĊE biex jindirizza l-muniti virtwali?

Jien naqbel mal-kunsens prevalenti li hemm biss rwol limitat ħafna għall-muniti virtwali privati. Il-kriptoassi, b'mod usa', attwalment ma joħolqux riskju materjali għas-sistema finanzjarja tal-UE jew għall-istabbiltà monetarja tal-UE. Madankollu, il-monitoraġġ kontinwu tal-kriptoassi huwa meħtieġ bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji li jistgħu joħolqu għall-istabbiltà finanzjarja, u kwalunkwe impatt negattiv possibbli fuq l-użu tal-euro, it-twettiq tal-politika monetarja u s-sikurezza u l-effiċjenza tal-infrastrutturi tas-suq u l-ħlasijiet.

L-innovazzjoni teknoloġika għandha l-potenzjal li żżid l-effiċjenza tas-swieq finanzjarji. Sakemm jinżammu kundizzjonijiet ekwi, kemm il-kumpaniji FinTech kif ukoll il-banek jistgħu jibbenefikaw mill-opportunitajiet tal-innovazzjoni teknoloġika. F'dan il-kuntest, jeħtieġ li nkunu viġilanti wkoll dwar il-ħtieġa ta' armonizzazzjoni sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni permezz tal-adozzjoni ta' oqfsa regolatorji differenti tal-FinTech. Fir-rigward tar-rwol li għandu jkollu l-BĊE, il-kriptoassi għandhom il-potenzjal li jmissu ħafna aspetti tax-xogħol tal-BĊE, għalhekk huwa meħtieġ monitoraġġ mill-qrib tal-iżviluppi biex jinżammu aġġornati l-iżviluppi rilevanti u jiġu analizzati l-implikazzjonijiet potenzjali għall-politika monetarja u r-riskji li jistgħu jinvolvu għall-funzjonament bla xkiel tal-infrastrutturi tas-suq u l-ħlasijiet, kif ukoll għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja.

19.  Kif tivvaluta l-interazzjonijiet bejn is-sistemi ta' pagament u l-politika monetarja? X'għandu jkun ir-rwol tal-BĊE, bħala l-bank ċentrali tal-ħruġ, fis-sorveljanza tas-CCPs? Liema dispożizzjonijiet legali għandhom jemendaw l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE f'dan ir-rigward?

L-ikklerjar ċentrali joffri vantaġġi importanti fit-titjib tal-istabbiltà tas-swieq finanzjarji. Fl-istess ħin, ir-rwol ċentrali li għandhom is-CCPs ifisser li s-superviżjoni regolatorja hija essenzjali, inkluż rwol importanti għall-banek ċentrali. Ir-reviżjoni proposta għar-Regolament u l-Istatut tal-EMIR hija konsistenti bis-sħiħ mal-objettiv tat-tisħiħ tar-rwol tal-banek ċentrali tal-UE u l-għoti tagħhom bl-għodda xierqa biex jimmonitorjaw u jindirizzaw ir-riskji għat-twettiq tal-mandati tal-politika monetarja tagħhom. Huwa essenzjali wkoll għall-banek ċentrali li jkollhom salvagwardji minimi fir-rigward tas-CCPs li jista' jkollhom bżonn jipprovdulhom likwidità f'ċerti sitwazzjonijiet.

Jekk tiġi adottata mil-leġiżlaturi tal-UE, l-emenda proposta tal-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ/BĊE tippermetti lill-BĊE jwettaq ir-rwol tiegħu fl-indirizzar tar-riskji li s-CCPs jistgħu joħolqu għall-kompiti tal-politika monetarja tiegħu. Hija żżomm ukoll l-indipendenza tal-BĊE u d-diskrezzjoni wiesgħa tiegħu biex jiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni tal-politika monetarja tiegħu. Bħal fil-każ ta' kwalunkwe kompitu tal-BĊE, dawk imwettqa vis-à-vis is-CCPs ikunu soġġetti għal rieżami ġudizzjarju sħiħ, u l-BĊE jkun meħtieġ jaġixxi b'mod proporzjonali u fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenzi tiegħu bbażati fuq it-Trattat.

20.  X'inhuma r-riskji relatati mal-Brexit għall-istabbiltà finanzjarja?

Sar ħafna biex jiġu indirizzati r-riskji serji assoċjati ma' Brexit li fih ma jintlaħaqx ftehim. Dan inkluda l-pressjoni imposta mir-regolaturi biex jiżguraw li d-ditti jkunu ħadu l-passi legali meħtieġa biex jiżguraw li l-klijenti tal-UE jkunu jistgħu jiġu nnotifikati wara l-Brexit. Ġew inklużi wkoll il-passi varji meħuda mill-Kummissjoni Ewropea fid-dawl tal-importanza tar-rikonoxximent temporanju tal-infrastrutturi tas-suq ibbażati fir-Renju Unit f'dawk il-każijiet fejn mhuwiex possibbli li wieħed jaqleb għal alternattivi tal-UE fuq medda qasira ta' żmien.

Għaldaqstant, jien nara r-riskji ewlenin bħala assoċjati mal-impatt makrofinanzjarju tal-Brexit f'termini tal-implikazzjonijiet tiegħu maċ-ċiklu tan-negozju tar-Renju Unit, ir-rata tal-kambju tal-euro u l-isterlina, il-prezzijiet tal-assi tar-Renju Unit u l-impatt anċillari fuq dawk ir-reġjuni tal-UE l-aktar esposti għall-ekonomija tal-UE. Filwaqt li dawn jistgħu jkunu sostanzjali fil-livell lokali, huwa probabbli li l-impatt makrofinanzjarju tal-Brexit fil-livell tal-EU27 jinżamm, fid-dawl tad-daqs limitat tar-Renju Unit meta mqabbel mal-EU27.

21.  Kif tara r-rwol tal-BĊE f'kuntest ta' tnaqqis fir-ritmu tat-tkabbir fit-trimestri li ġejjin?

L-informazzjoni li dieħla kompliet tkun aktar dgħajfa milli mistenni minħabba d-domanda esterna aktar dgħajfa u xi fatturi speċifiċi għall-pajjiż u għas-settur. L-aktar valutazzjoni riċenti tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE nnotat li l-istimolu sinifikanti tal-politika monetarja jibqa' essenzjali biex tiġi appoġġata aktar akkumulazzjoni tal-pressjonijiet ta' prezzijiet domestiċi u l-żviluppi ta' inflazzjoni fuq terminu medju ta' żmien. Din se tiġi pprovduta permezz tal-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, imsaħħa mill-investimenti mill-ġdid tal-istokk imdaqqas tal-assi akkwistati. Il-Kunsill Governattiv iddikjara wkoll li jinsab lest li jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu, kif xieraq, biex jiżgura li l-inflazzjoni tkompli miexja lejn il-mira tal-Kunsill Governattiv b'mod sostnut. Ir-rispons sħiħ għal tnaqqis għandu jinkludi wkoll ir-reazzjoni xierqa f'termini ta' politiki fiskali u politiki oħra ta' stimolu.

22.  Taħseb li l-BĊE "spiċċa bla munizzjon" f'każ li jkun hemm tnaqqis sinifikanti ieħor? Jista' l-BĊE jfassal strumenti ġodda tal-politika monetarja mhux konvenzjonali?

Kif dejjem ikun ċar fil-komunikazzjonijiet ta' politika tagħna, il-Kunsill Governattiv jista' jirrispondi għal tnaqqis sinifikanti permezz tal-pakkett ta' miżuri li jislet minn elementi differenti fil-ġabra ta' għodod tal-politika. Hekk kif l-istrateġija attwali tibbenefika mill-komplementarjetajiet tal-elementi attwali differenti fil-pakkett ta' politika, it-tfassil tar-rispons xieraq għal tnaqqis sinifikanti jista' jkun ibbażat fuq firxa ta' għażliet.

23.  Kif jista' jissaħħaħ il-qafas ta' governanza ekonomika u b'mod partikolari l-implimentazzjoni tiegħu? X'jeħtieġ jiġi approfondit fl-UEM? Taħseb li l-hekk imsejjaħ "triangolu virtuż" ta' investiment, riformi strutturali u finanzi pubbliċi għandu jinkludi wkoll passi 'l quddiem biex jiġu indirizzati mill-ġdid l-iżbilanċi kkawżati mis-sistemi differenti ta' tassazzjoni tal-Istati Membri?

F'dawn l-aħħar snin, il-qafas ta' governanza tal-UEM evolva fost diversi dimensjonijiet. Minn naħa, kien hemm żieda notevoli fis-sovranità kondiviża permezz tal-istabbiliment u l-iżvilupp tal-MSU, il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB) u l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES). Il-bilanċ tal-metodu komunitarju u l-approċċi intergovernattivi fil-governanza tal-istituzzjonijiet kondiviżi għandu jevolvi f'konformità mat-tnaqqis tal-asimmetriji bejn l-Istati Membri u l-bini mill-ġdid tal-fiduċja reċiproka.

F'termini ta' approfondiment tal-UEM, it-tlestija tal-unjoni bankarja tista' tagħmel ħafna biex ittejjeb ir-reżiljenza tal-unjoni monetarja, b'aktar titjib permezz tal-unjoni tas-swieq kapitali. Huwa ċar ukoll li, sakemm jissawwar il-kunsens politiku meħtieġ biex tiġi żgurata l-leġittimità tiegħu, il-mekkaniżmi ta' kondiviżjoni tar-riskju fiskali jkunu wkoll ta' għajnuna biex titjieb ir-reżiljenza, speċjalment fir-rigward ta' xokkijiet kbar. Hemm ħafna għażliet fit-tfassil ta' tali sistemi ta' kondiviżjoni tar-riskju fiskali f'termini tal-implikazzjonijiet għat-tassazzjoni nazzjonali u s-sistemi tal-assigurazzjoni soċjali.

F'termini tal-politika ta' tassazzjoni u r-rilevanza tagħha għall-UEM, dejjem hemm kompromessi fid-deċentralizzazzjoni tal-politika fiskali. Dan hu minnu fil-livell reġjonali f'sistemi federali u fil-livell nazzjonali, kemm fi ħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll globalment. Filwaqt li dawn it-tensjonijiet jeżistu għat-tassazzjoni ta' ħaddiema u oġġetti u servizzi, l-aktar dibattitu akut huwa relatat mat-tassazzjoni tal-kumpaniji globali, speċjalment meta wieħed iqis l-importanza doppja tat-tipi intanġibbli (u mobbli) ta' kapital u diġitalizzazzjoni li rriżultat f'żieda fis-sehem tas-suq ta' kumpaniji "superstar". Dan il-fenomenu jseħħ f'żoni monetarji differenti u r-riżoluzzjoni tiegħu tinsab f'idejn il-mexxejja politiċi, mhux l-uffiċjali tal-banek ċentrali.

24.  X'inhi l-fehma tiegħek dwar id-dibattitu li għaddej bħalissa dwar il-livelli għolja persistenti ta' dejn pubbliku u privat fiż-żona tal-euro?

Huwa importanti li jitqiesu l-karti bilanċjali settorjali. Pereżempju, il-kombinament ta' sovran midjun b'dejn għoli u pożizzjoni ta' kreditur estern nett b'saħħtu (pereżempju l-Ġappun) b'mod ċar hija differenti f'termini ta' profil tar-riskju għal sitwazzjoni ta' "dejn doppju" fejn iż-żewġ sovrani u l-istat huma debituri netti.

Huwa importanti wkoll li jiġu rikonoxxuti ċ-ċirkwiti ta' feedback bejn il-livelli tad-dejn u l-prestazzjoni tat-tkabbir. Minn naħa, diżingrinaġġ pubbliku jew privat li jsir b'ħeffa eċċessiva jista' jkun għali wisq f'termini tal-impatt negattiv fuq il-prestazzjoni makroekonomika. Madankollu, bl-istess mod, il-primjums tar-riskju li jvarjaw fil-ħin u l-istat li jistgħu jorbtu ma' dejn għoli jfissru li huwa importanti, speċjalment matul fażijiet favorevoli, li jitnaqqsu l-livelli eċċessivi ta' dejn fuq bażi sostnuta. Meħuda flimkien, dan jitlob analiżi differenzjata tad-dinamiċi konġunti tal-livelli ta' dejn u tal-output biex tiġi żgurat li tintlaħaq ħeffa ottimali tad-diżingranaġġ.

25.  X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-kritika li l-qafas kollaterali tal-BĊE mhuwiex gradwali biżżejjed u jiddependi wisq fuq l-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu esterni? Taħseb li l-UE għandha tistabbilixxi s-CRA pubblika tagħha stess biex tikklassifika ċerti assi?

L-Eurosistema għandha obbligu statutorju li tiżgura li l-operazzjonijiet tagħha jkunu ggarantiti b'kollateral adegwat. Din hija r-raġuni għaliex huwa daqshekk importanti li jkun hemm arranġamenti sodi ta' kontroll tar-riskji biex jittaffew ir-riskji finanzjarji assoċjati mal-operazzjonijiet tagħha. F'dan ir-rigward, ta' min jinnota li l-Eurosistema ma tiddependix esklussivament fuq l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu meta tivvaluta l-kollateral li taċċetta fl-operazzjonijiet ta' kreditu tagħha, iżda sserraħ fuq erba' sorsi differenti: l-istituzzjonijiet esterni tal-valutazzjoni tal-kreditu; is-sistemi tal-valutazzjoni tal-kreditu interni tal-banek ċentrali nazzjonali; is-sistemi bbażati fuq klassifikazzjonijiet interni (IRB) ta' kontropartijiet; u l-għodod ta' klassifikazzjoni ta' fornituri terzi.

Irrispettivament mill-identità tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, iċ-ċikliċità hija karatteristika inevitabbli tal-valutazzjonijiet tar-riskju tal-kreditu: ambjent makroekonomiku negattiv iwassal għal prospettiva ta' kreditu agħar. Ir-riskju ta' valutazzjonijiet idjosinkratiċi minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu individwali huwa mitigat bid-diversità fil-pula tas-CRAs u dan għandu jiġi mmonitorjat regolarment. B'mod aktar ġenerali, ir-regoli tal-eliġibbiltà kollaterali tal-BĊE huma biżżejjed ġenerali biex jippermettu firxa wiesgħa tal-assi li jiġu ppreżentati, b'differenzi xierqa fil-haircuts.

26.  Taħseb li l-bonds Griegi għandhom u jistgħu jiġu inklużi fil-fażi ta' investiment mill-ġdid tal-PSPP u s-CSPP?

Il-bonds Griegi tal-gvern bħalissa mhumiex eliġibbli biex jinxtraw peress li l-Greċja ma tissodisfax ir-rekwiżiti minimi ta' kreditu u m'għadhiex taħt programm ta' aġġustament. Jekk l-eliġibbiltà tal-bonds tal-gvern Grieg isseħħ waqt li jkunu qed isiru investimenti mill-ġdid mill-Eurosistema, tista' tiġi prevista akkumulazzjoni mkejla ta' investimenti tal-gvern Grieg.

27.  Kif tivvaluta l-evoluzzjoni riċenti tar-rata tal-kambju USD/EUR?

Ir-rata tal-kambju tal-euro ddeprezzat kontra d-dollaru Amerikan mill-ewwel trimestru tal-2018, li sa ċertu punt tirrifletti l-ambjent makroekonomiku mtejjeb fl-Istati Uniti u ċ-ċiklu ta' ssikkar tal-politika li nbeda mill-Federal Reserve. Madankollu, matul l-istess perjodu, ir-rata tal-kambju tal-euro baqgħet ġeneralment stabbli meta mqabbla mal-muniti ta' sħab kummerċjali ewlenin oħra. Dan jimplika li d-deprezzament tal-euro f'termini effettivi nominali kien ħafna aktar moderat. B'mod ġenerali, dan huwa konsistenti mal-kunċett li l-iżviluppi fir-rata tal-kambju tal-euro minn Marzu 2018 prinċipalment irriflettew fatturi tal-Istati Uniti.

28.  Kif tivvaluta l-kisbiet tal-G20? X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-livell attwali ta' koordinazzjoni bejn il-banek ċentrali prinċipali?

Il-G20 huwa forum importanti għal djalogu multilaterali u jfittex soluzzjonijiet kooperattivi: is-sehem dejjem jikber ta' pajjiżi emerġenti fl-ekonomija globali jfisser li huwa importanti ħafna li jkun hemm qafas istituzzjonali b'saħħtu li jgħaqqad il-gvernijiet tal-ekonomiji avvanzati u emerġenti ewlenin. Il-gwida pprovduta mill-G20 għall-ħidma tal-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja wriet li hija importanti biex jiġi żgurat approċċ kondiviż b'mod wiesa' għar-regolamentazzjoni finanzjarja fil-livell globali. Kif intwera matul l-2009-2010, il-G20 jista' jkun ukoll forum importanti fil-formulazzjoni tat-tweġibiet komuni f'każ ta' xokk globali gravi.

Il-banek ċentrali prinċipali jżommu relazzjonijiet multilaterali u bilaterali b'saħħithom permezz ta' oqfsa bħall-BIS, il-G20, il-G7, il-FMI u l-OECD. L-integrazzjoni dejjem akbar tal-ekonomija u tas-sistema finanzjarja dinjija tfisser li l-banek ċentrali kollha għandhom iqisu diversi effetti kollaterali bejn il-miżuri domestiċi u internazzjonali ta' politika, filwaqt li jibqgħu ffukati fuq it-twettiq tal-mandati individwali. Il-letteratura tar-riċerka tissuġġerixxi li dan l-approċċ imħallat li jittieħdu deċiżjonijiet ta' politika indipendenti iżda f'kuntest ta' relazzjonijiet multilaterali b'saħħithom għandu jkun ġeneralment effettiv.

29.  Il-BĊE għandu jieħu passi konkreti sabiex jagħti spinta lill-euro bħala munita internazzjonali?

Ir-rwol internazzjonali tal-euro huwa appoġġat mit-twettiq ta' politiki ekonomiċi sodi fiż-żona tal-euro u Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar profonda u aktar kompluta, inkluż it-tlestija tal-Unjoni Bankarja u l-avvanz tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali. F'dan is-sens, it-tlestija tal-arkitettura tal-UEM billi ż-żona tal-euro ssir aktar reżiljenti se tgħin biex titjieb l-attrattività tal-użu tal-euro. L-inizjattivi tal-Eurosistema dwar infrastruttura tas-suq u ħlasijiet, li jikkontribwixxu biex tiżdied l-effiċjenza u l-integrazzjoni tas-suq finanzjarju fiż-żona tal-euro jistgħu wkoll jagħtu kontribut pożittiv. Iż-żieda fil-provvista ta' assi b'riskju baxx iddenominati f'euro hija essenzjali wkoll jekk l-investituri globali jiddependu fuq l-euro bħala munita ta' rifuġju sikur.

30.  Kemm tarah realistiku x-xenarju fejn il-yen Ġappuniż u l-frank Żvizzeru se joħolqu sfida lill-euro bħala t-tieni l-aktar munita internazzjonali importanti?

Fuq terminu twil, huwa possibbli li wieħed jipprevedi sistema finanzjarja internazzjonali multipolari fejn l-ebda munita ma jkollha status eġemoniku. Peress li hemm fatturi gravitazzjonali b'saħħithom kemm fil-kummerċ tal-oġġetti kif ukoll fil-kummerċ tal-assi, huwa plawżibbli li waħda jew aktar mill-muniti tal-Asja se jieħdu rwol transfruntier aktar prominenti kemm fil-livell reġjonali kif ukoll f'dak globali. Dan jiddependi fuq progress ulterjuri fl-iżvilupp ta' sistemi finanzjarji domestiċi f'dawn il-pajjiżi, liberalizzazzjoni sħiħa tal-kontijiet finanzjarji u sistemi ta' politika monetarja orjentata lejn il-pajjiż.

31.  X'inhuma r-riskji/l-opportunitajiet ewlenin li ġejjin għall-euro?

Ir-riformi istituzzjonali ta' wara l-kriżi tejbu r-reżiljenza taż-żona tal-euro. Fl-istess ħin, aktar progress fuq l-unjoni bankarja, l-unjoni tas-swieq kapitali u l-kondiviżjoni tar-riskju mtejjeb (flimkien mat-tisħiħ tal-politiki nazzjonali) ikomplu jtejbu l-koerenza tagħha. Għaldaqstant, speċjalment lil hinn minn ambjent ta' kriżi, dawk li jfasslu l-politika għandhom l-opportunità li jagħmlu progress istituzzjonali fil-livelli nazzjonali u fiż-żona kollha. B'kuntrast ma' dan, fattur ta' riskju primarju huwa li jiġu segwiti għażliet alternattivi ta' politika li jqajmu l-fraġilità u jpoġġu f'dubju l-impenn kollettiv għal żona tal-euro reżiljenti.

32.  Għandu l-BĊE jinkwieta dwar ir-riskju ta' "gwerra bejn il-muniti" potenzjali mal-Istati Uniti? Il-BĊE għandu jikkunsidra jadotta politika ta' komunikazzjoni aktar espliċita dwar il-politika dwar ir-rata tal-kambju tal-euro?

Iż-żona tal-euro u l-Istati Uniti huma żoni monetarji kbar li huma kapaċi jmexxu strateġiji monetarji orjentati domestikament, fid-dawl tar-rwoli predominanti tal-euro u d-dollaru rispettivament fl-operat ta' dawn l-ekonomiji u s-sistemi finanzjarji. Għaldaqstant, filwaqt li r-rata tal-kambju tista' tkun mekkaniżmu ta' trażmissjoni importanti għall-politika monetarja, la l-BĊE u lanqas il-Federal Reserve ma jeħtieġu li jimmiraw il-livell tar-rata tal-kambju sabiex iwasslu l-istabbiltà tal-prezzijiet. Fl-istess ħin, movimenti kbar u f'daqqa tal-munita jistgħu jfixklu, b'tali mod li l-banek ċentrali ewlenin iżommu l-għażla li jintervjenu fi swieq monetarji fuq bażi atipika.

33.  Fil-fehma personali tiegħek, il-BĊE għandu jixtri aktar bonds tal-BEI biex jgħin jiffinanzja l-investimenti Ewropej f'konformità mal-objettivi primarji u sekondarji tal-BĊE?

Bonds supranazzjonali (inklużi bonds tal-BEI) huma parti importanti mis-suq tal-bonds iddenominati f'euro u l-Eurosistema hija detentur sinifikanti ta' tali bonds taħt il-PSPP. Fl-istess ħin, l-univers ta' bonds supranazzjonali huwa żgħir wisq biex jippermetti li dawn il-bonds ikunu l-mira primarja għall-operazzjonijiet tas-suq tal-Eurosistema u b'hekk jippermettu li jintlaħaq l-objettiv tal-politika monetarja tal-programm.

Ta' min ifakkar li l-Eurosistema hija pprojbita milli tixtri bonds maħruġa mill-BEI fis-suq primarju skont l-Artikolu 123 tat-Trattat. B'hekk, dawn il-bonds jistgħu jinxtraw biss fis-suq sekondarju u jkunu soġġetti għall-kriterji ta' eliġibbiltà applikabbli, inklużi l-limiti tal-ħruġ u l-emittent.

34.  Taħseb li l-Istati Membri l-ġodda li jidħlu għall-ewwel darba għandhom jissodisfaw kundizzjonijiet addizzjonali qabel ma jsiru membri ġodda taż-żona tal-euro, bħal li jissieħbu fl-Unjoni Bankarja permezz tal-MSU, jikkontrollaw ir-riskji tal-ħasil tal-flus b'mod effettiv, juru swieq tal-proprjetà li huma stabbli b'mod komparabbli, jikkontrollaw il-korruzzjoni b'mod effettiv?

Huwa essenzjali li kull pajjiż li għandu l-ħsieb li jadotta l-euro jsegwi t-triq, il-modalitajiet u ż-żmien kif suppost, li jinkludu l-parteċipazzjoni fl-ERM II mingħajr diffikultà għal mill-inqas sentejn.

Minkejja dan, wara t-twaqqif tal-unjoni bankarja, kwalunkwe pajjiż li jadotta l-euro fl-istess ħin se jidħol fl-unjoni bankarja wkoll. Għal din ir-raġuni, l-Istati Membri li jixtiequ jissieħbu fiż-żona tal-euro għandhom ikunu wkoll lesti li jipparteċipaw fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Għaldaqstant, l-Istati Membri huma mitluba jistabbilixxu kooperazzjoni mill-qrib mal-BĊE u, bħala parti minn dan il-proċess, hija meħtieġa valutazzjoni komprensiva tal-banek tal-pajjiżi permezz tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

35.  Il-Federal Reserve u l-Bank of Canada dan l-aħħar ħabbru rieżami tal-qafas tal-politika monetarja tagħhom. Għoxrin sena wara l-introduzzjoni tal-euro, taħseb li wasal iż-żmien biex isir rieżami simili fil-BĊE?

Kif indikat minn dawn l-eżempji, hija idea tajba li jkun hemm rieżamijiet perjodiċi tal-oqfsa tal-politika monetarja. Ninsab ċert li l-Kunsill Governattiv se jikkunsidra din il-kwistjoni fi żmien debitu.

36.  Liema rwol tara għal tranżazzjonijiet ibbażati fuq flus kontanti meta mqabbla ma' tranżazzjonijiet diġitali fil-ġejjieni?

Huwa ċar li hemm vantaġġi importanti għat-tranżazzjonijiet diġitali. Fl-istess ħin, għad fadal xi kwistjonijiet li jridu jiġu solvuti (inkluż li jinstab bilanċ bejn l-anonimità u t-traċċabbiltà fi tranżazzjonijiet diġitali) qabel ma nkunu kompletament komdi dwar il-bidla lejn tranżazzjonijiet diġitali. Il-banek ċentrali jistgħu jadattaw għal gradi differenti ta' diġitalizzazzjoni u l-komunità bankarja ċentrali globali qed tistudja mill-qrib dawn ix-xejriet.

37.  Kif tara l-limitazzjoni ta' ċerti noti ta' denominazzjonijiet għolja?

Kont parti, u appoġġajt, ir-rieżami u d-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv ta' Mejju 2016 dwar l-istruttura denominazzjonali tas-serje Europa tal-karti tal-flus. F'dak iż-żmien il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jieqaf jipproduċi l-karta tal-flus ta' EUR 500, minħabba tħassib li setgħet tiffaċilita attivitajiet illeċiti. Madankollu l-karta tal-flus tal-EUR 500 se tibqa' valuta legali, u dejjem se tkun tista' tiġi skambjata fil-BĊNi u żżomm il-valur tagħha.

C.  Stabbiltà u Superviżjoni Finanzjarji

38.  Kif nistgħu nindirizzaw il-legat mill-kriżi ta' livelli għolja tal-istokk ta' self improduttiv kif ukoll ir-riskji fil-fluss tas-self improduttiv? Kif tivvaluta l-problema tas-self improduttiv fil-karti bilanċjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu medji u żgħar? Liema miżuri għandhom il-BĊE/MSU jieħdu biex jiżguraw li l-banek kollha taż-żona tal-euro, u mhux biss l-ikbar, jipprevedu għal self ħażin?

Il-każ biex jiġi indirizzat is-self improduttiv b'mod determinat huwa ċar. B'mod partikolari, is-self improduttiv mhux indirizzat iżid l-fraġilità tas-sistema bankarja f'każ ta' tnaqqis fir-ritmu fil-ġejjieni, b'tali mod li huwa importanti li din il-kwistjoni tiġi indirizzata matul perjodi ta' prestazzjoni ekonomika pożittiva. L-inizjattivi superviżorji tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE bdew jagħtu l-frott. Il-livelli tas-self improduttiv qed jonqsu għal istituzzjonijiet sinifikanti minn madwar 7,5 fil-mija kmieni fl-2015 għal 4,2 fil-mija fit-tielet trimestru tal-2018.(5) Il-gwida maħruġa mis-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE f'Marzu 2017 tiddeskrivi li l-banek għandhom jimplimentaw strateġiji tas-self improduttiv biex jindirizzaw l-istokk tas-self improduttiv. Il-gwida tapplika għall-istituzzjonijiet sinifikanti kollha fiż-żona tal-euro u kompliet tiġi kkomplementata mill-addendum ippubblikat f'Marzu 2018. Il-leġiżlazzjoni tal-UE li tindirizza s-self improduttiv taħt il-Pilastru 1 tirrappreżenta element ieħor meħtieġ biex tiġi stabbilita garanzija ta' kontinġenza statutorja u ssaħħaħ kif il-banek tal-UE jittrattaw is-self improduttiv fil-ġejjieni.

Filwaqt li l-għodod disponibbli għal banek akbar (inkluż il-bejgħ ta' portafolli tas-self improduttiv lil investituri mhux bankarji) mhumiex daqstant disponibbli għal banek iżgħar, huwa l-istokk aggregat tas-self improduttiv li huwa l-aktar importanti għall-istabbiltà finanzjarja, sabiex is-superviżuri nazzjonali ta' banek iżgħar jieħdu wkoll passi biex jiżguraw li din il-problema tiġi indirizzata.

39.  Kif tivvaluta l-livell għoli ta' assi ta' livell 2 u ta' livell 3 f'ħafna karti bilanċjali tal-banek? Dawn l-assi jitqiesu kif xieraq mill-qafas superviżorju attwali?

Il-MSU qed jivvaluta r-robustezza tal-prattiki ta' valwazzjoni tal-banek bil-għan li tiġi promossa s-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji inerenti u l-applikazzjoni tal-approċċi ta' valutazzjoni u tal-ġestjoni tar-riskju prudenti bl-użu ta' taħlita ta' għodod superviżorji. Il-MSU applika s-sett sħiħ tal-istrumenti superviżorji tiegħu biex jiżgura r-robustezza tal-prattiki ta' valwazzjoni tal-banek u ġew iddedikati riżorsi sinifikanti għal din il-kwistjoni sa mill-bidu tal-MSU, billi beda bir-rieżami tal-kwalità tal-assi bħala parti mill-valutazzjoni komprensiva tal-2014. L-approċċ tal-MSU dwar ir-riskju ta' valutazzjoni tal-assi kumplessi huwa bbażat fuq taħlita ta' monitoraġġ imsaħħaħ, investigazzjoni fil-fond ("deep dives") u spezzjonijiet fuq il-post. Dawn l-ispezzjonijiet jevalwaw is-solidità u l-effettività tal-qafas tal-valwazzjoni u l-kontrolli fuq il-mudelli tal-ipprezzar li jintużaw biex jipproduċu valuri ġusti. Il-missjonijiet għandhom enfasi partikolari fuq l-assenjazzjoni korretta tal-pożizzjonijiet għall-ġerarkija ġusta tal-valur (jiġifieri klassifikazzjoni korretta) u jinkludu l-ittestjar ta' tranżazzjonijiet speċifiċi. Fl-aħħar nett, għandu jiġi nnutat ukoll li l-importanza relattiva tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-valur ġust (1, 2 u 3 ikkombinati) naqset b'mod sinifikanti għal banek tal-MSU matul l-aħħar snin.

40.  X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar ir-regolamentazzjoni tal-entitajiet bankarji paralleli? Il-MSU għandu jkollu mandat biex jissorvelja sistema bankarja parallela? Tara l-lakuni regolatorji u superviżorji li għandna nindirizzaw fi żmien qasir? X'għandu jkun ir-rwol tal-MSU fir-rigward tal-FinTech?

Sar progress konsiderevoli fit-tisħiħ tal-qafas regolatorju u superviżorju tal-UE għal istituzzjonijiet mhux bankarji. B'mod partikolari, l-oqfsa regolatorji ta' wara l-kriżi għat-titolizzazzjoni, il-fondi tas-suq monetarju u l-fondi ta' investiment jirrappreżentaw element fundamentali biex jiġu limitati r-riskji fis-settur finanzjarju mhux bankarju. Fl-istess ħin, is-sehem tal-intermedjazzjoni finanzjarja mhux bankarja qed jikber kemm fl-Ewropa kif ukoll globalment, li għandu implikazzjonijiet potenzjali għall-istabbiltà finanzjarja u l-finanzjament tal-ekonomija reali. Pereżempju, is-settur tal-fond tal-investiment espanda b'mod rapidu fiż-żona tal-euro matul l-aħħar għaxar snin, bl-assi totali miżmuma jiżdiedu minn EUR 4,5 triljun fl-aħħar tal-2008 għal EUR 12,2-il triljun fl-aħħar tal-2018.(6) Il-fondi tal-bonds tal-UE żiedu t-trasformazzjoni tal-likwidità, filwaqt li ħadu aktar riskju ta' kreditu u rata tal-imgħax. Biex jiġu indirizzati riskji ġodda u emerġenti minn intermedjazzjoni finanzjarja mhux bankarja, jeħtieġ li nissorveljaw mill-qrib is-settur u niżviluppaw l-għodod makroprudenzjali għal fondi ta' investiment u finanzjament mhux bankarju, b'mod aktar ġenerali. Għal dawk id-ditti tal-investiment li huma kbar, kumplessi, interkonnessi, u jwettqu attivitajiet simili għal dawk bankarji, u jistgħu joħolqu riskji sistemiċi, għalhekk għandna niżguraw li r-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tagħhom tkun allinjata ma' dik ta' istituzzjonijiet bankarji sistemiċi. Pereżempju, ikun raġonevoli għall-MSU li jissorvelja ditti ta' sensara-negozjanti ta' daqs kbir, minħabba l-konnessjonijiet mill-qrib bejn l-attivitajiet ta' sensara-negozjanti u s-sistema bankarja.

Il-kompetizzjoni mill-kumpaniji FinTech u l-intermedjarji finanzjarji mhux bankarji tista' toħloq sfida għall-kapaċità ta' qligħ tal-banek iżda toffri wkoll opportunitajiet biex jiġi ddiversifikat l-introjtu u jitnaqqsu l-ispejjeż. Għandu jkun ċar li s-superviżuri (inkluż il-MSU) għandhom ikunu newtrali bejn id-ditti tradizzjonali u d-ditti FinTech, bl-istess aspettattivi regolatorji għaż-żewġ gruppi.

41.  X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-passi possibbli lejn it-tlestija tal-Unjoni Bankarja bi Skema ta' Garanzija tad-Depożiti Ewropea u garanzija ta' kontinġenza fiskali, inkluża l-implimentazzjoni meħtieġa tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Bankarja u x-xogħol li għaddej fir-rigward tal-kondiviżjoni tar-riskju u t-tnaqqis tar-riskju?

Il-ftehim dwar il-garanzija ta' kontinġenza komuni għall-SRF huwa pass importanti fil-mixja lejn unjoni bankarja aktar kompluta. Fl-istess ħin, il-gwadanji potenzjali mill-unjoni bankarja sħiħa jistgħu jiġu rilaxxati biss b'impenn konġunt aktar profond għall-istabbiltà finanzjarja u skema ta' assigurazzjoni tad-depożiti unika. Min-naħa l-oħra, tali grad għoli ta' kondiviżjoni tar-riskju naturalment imur id f'id ma' tnaqqis fir-riskji asimmetriċi fil-pajjiżi kollha. Minbarra l-miżuri biex tissaħħaħ aktar is-solidità tas-settur bankarju, is-sensittività tas-sistemi bankarji nazzjonali lis-sovran nazzjonali tibqa' ostaklu għall-unjoni bankarja sħiħa. Element wieħed fid-dgħajfien ta' dan iċ-ċirku vizzjuż potenzjal huwa li jitnaqqas il-preġudizzju domestiku fil-portafolli tal-bonds sovrani miżmuma mill-banek. Dan jista' jinkiseb b'diversi modi, inkluż permezz ta' innovazzjonijiet bħall-faċilitazzjoni ta' titoli koperti minn bonds sovrani (SBBS).

42.  X'riskji relatati mas-self leveraged tara għall-istabbiltà finanzjarja?

L-espansjoni fis-swieq tas-self leveraged fi snin riċenti qed tiġi studjata mill-qrib mill-banek ċentrali u r-regolaturi finanzjarji. Filwaqt li hemm tħassib ovvju b'din il-kategorija ta' kreditu, huwa importanti wkoll li wieħed iżomm f'moħħu d-daqs relattiv limitat ta' dan is-suq u d-distribuzzjoni tar-riskji fit-tipi varji ta' investituri aħħarin.

43.  Xi sfidi tbassar għall-BĊE jekk il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) kellu jiġi ttrasformat f'Fond Monetarju Ewropew (FME)?

Il-ftehim biex jissaħħaħ il-MES u biex jiġi pprovdut bl-istrumenti finanzjarji meħtieġa biex iwettaq il-kompiti tiegħu huwa żvilupp pożittiv. F'termini ta' segwitu, jispikkaw żewġ prijoritajiet. L-ewwel nett, huwa importanti li l-ftehim jirrispetta r-rwoli assenjati lill-istituzzjonijiet differenti mit-Trattati tal-UE u l-liġi sekondarja inkluż ir-Regolament MSU. It-tieni nett, il-ftuħ tat-Trattat dwar il-MES jirrappreżenta opportunità tajba biex jissaħħaħ il-qafas ta' governanza tal-MES. Pereżempju, l-istruttura ċara tal-indipendenza tal-persunal fl-FMI tipprovdi mudell tajjeb għall-MES. Dawn il-fatturi huma spjegati f'aktar dettall f'opinjoni riċenti tal-BĊE dwar il-kwistjoni.(7)

44.  X'inhi l-valutazzjoni tiegħek tal-involviment tal-BĊE fil-kuntest tal-programmi ta' assistenza finanzjarja? Kif tara l-evolviment ta' involviment potenzjali tal-BĊE fil-programmi ta' assistenza finanzjarja u fis-sorveljanza ta' wara l-programm fil-ġejjieni?

Il-BĊE pparteċipa fi programmi ta' aġġustament fuq talba tal-Istati Membri, biex jikkomplementa l-għarfien espert tal-Kummissjoni. Il-fokus ċar tal-involviment tal-BĊE għandu jkun fuq l-istabbiltà finanzjarja u l-kwistjonijiet tas-settur finanzjarju, flimkien mad-dimensjoni makroekonomika tal-politika baġitarja. F'termini ta' mandat, huwa xieraq li l-BĊE m'għandux ikun involut fi kwistjonijiet mikroekonomiċi bħal partiti baġitarji, it-tfassil ta' sistemi tal-protezzjoni soċjali, il-programmi tal-privatizzazzjoni u r-riformi strutturali tas-swieq tax-xogħol u tal-prodotti.

45.  X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-ħtieġa li tiġi żgurata separazzjoni stretta bejn il-politika monetarja u s-superviżjoni bankarja u x'inhuma fil-fehma tiegħek ir-riformi li jistgħu jsaħħu u jiffavorixxu s-separazzjoni?

Jien nappoġġa l-prinċipju tas-separazzjoni u dan qed jaħdem tajjeb fil-prattika f'termini tal-operat tal-MSU. Fl-istess ħin, huwa ċar li hemm kisbiet reċiproċi importanti għas-superviżuri u għall-uffiċjali bankarji ċentrali permezz tas-sħubija tal-istess organizzazzjoni. Minn naħa, l-iskopertura għall-għarfien espert makroekonomiku tal-persunal tal-banek ċentrali tal-BĊE għandha tgħin lis-superviżuri fil-valutazzjoni tar-riskji ta' kreditu; min-naħa l-oħra, l-analiżi tad-data bankarja aggregata tgħin lill-uffiċjali tal-politika monetarja jifhmu aħjar il-kanal tat-trażmissjoni finanzjarja.

46.  Kif jistgħu l-MSU u l-SRB itejbu l-kooperazzjoni tagħhom?

F'konformità mal-Memorandum ta' Qbil, il-kooperazzjoni bejn il-BĊE u l-SRB qed tkompli titjieb, u l-iskambji ta' informazzjoni jkomplu fuq bażijiet regolari u ad hoc. Dan huwa l-każ kemm għal attivitajiet ta' kuljum kif ukoll għal sitwazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet (eż. deċiżjonijiet FOLTF (qed ifalli jew probabbilment se jfalli)). Nifhem li hemm kooperazzjoni attiva bejn il-bordijiet u kooperazzjoni mill-qrib fil-livell tekniku. Hekk kif kemm l-MSU kif ukoll l-SRB jimmaturaw istituzzjonalment, ninsab ċert li l-kooperazzjoni se tissaħħaħ aktar.

47.  X'inhi l-fehma tiegħek dwar l-istabbiliment istituzzjonali attwali tal-BERS taħt is-saqaf tal-BĊE fir-rigward tal-kisbiet konkreti tiegħu fis-sorveljanza makroprudenzjali?

Il-politika makroprudenzjali u monetarja huma komplementari. B'politiki makroprudenzjali li jimmitigaw ir-riskji għall-istabbiltà finanzjarja fil-livelli nazzjonali u fiż-żona kollha, din tippermetti l-politika monetarja libertà sħiħa li ssegwi l-objettiv distint tagħha stess, li huwa ż-żamma tal-istabbiltà tal-prezzijiet. Il-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-korpi tal-BERS (il-Bord Ġenerali) u l-BĊE (il-Kunsill Governattiv) huma separati b'mod ċar mid-dritt tal-UE. Ma narax kunflitt ta' interess materjali bejn il-valutazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja tal-BERS u l-funzjoni tal-politika monetarja tal-BĊE. Barra minn hekk, minħabba l-għarfien espert tal-persunal tal-BĊE, ikun ineffiċjenti u jiswa ħafna flus biex tiġi impedita l-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn is-segretarjat tal-BERS u l-BĊE.

48.  X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar ir-riforma strutturali tas-settur bankarju fir-rigward ta' istituzzjonijiet "kbar jew interkonnessi wisq biex ifallu", il-banek tat-tfaddil, il-kwistjoni ġenerali tal-profittabbiltà tas-settur bankarju fl-UE, u t-triq 'il quddiem għall-arkitettura tagħha sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-ekonomija reali u l-finanzjament fit-tul?

Il-banek taż-żona tal-euro jiffaċċjaw diversi sfidi, kemm fir-rigward tal-karatteristiċi ċikliċi u strutturali tas-swieq li joperaw fihom. Għalkemm uħud mill-isfidi ċikliċi għall-profitabbiltà tal-banek naqsu, għadd ta' sfidi strutturali għadhom materjali u qed ikomplu jnaqqsu l-prospetti ta' profittabbiltà. Ma hemm l-ebda bidla strutturali "waħda tajba għal kulħadd" li l-banek taż-żona tal-euro jridu jwettqu biex jiżguraw li s-sistema bankarja tissodisfa l-ħtiġijiet tal-ekonomija reali. L-istrateġija ottimali se tiddependi fuq ħafna fatturi inklużi opportunitajiet ta' ffrankar tal-ispejjeż bħalma hija s-simplifikazzjoni tal-kanali tad-distribuzzjoni, it-tnaqqis tal-ispejjeż, u t-titjib tas-sistemi tal-IT kif ukoll miżuri mmirati għall-espansjoni tal-flussi tal-introjtu bbażati fuq it-tariffi. Bosta mudelli ta' negozju tal-banek għandhom il-ħtieġa ta' bidla radikali biex joħolqu modi sostenibbli ta' kif jiġġeneraw profitti f'ambjent ta' wara l-kriżi. Il-kapaċità żejda u l-frammentazzjoni skont il-linji nazzjonali sa ċertu punt qed ixekklu l-profittabbiltà ta' xi setturi bankarji taż-żona tal-euro. Il-provvista transfruntiera ta' servizzi biż-żona tal-euro M&A akkumpanjata minn tnaqqis fid-daqs f'nofs unjoni bankarja li qed tevolvi hija meħtieġa għall-konsolidazzjoni fis-settur bankarju.

49.  Kif jistgħu jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu madwar l-Unjoni Bankarja? Xi rwol għandhom il-BĊE/MSU f'dan?

L-involviment fil-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu jista' joħloq riskju sinifikanti għal bank, fl-aħħar mill-aħħar anke għall-vijabbiltà tiegħu. Għal din ir-raġuni, il-BĊE, fi ħdan il-mandat tal-funzjonijiet superviżorji tiegħu, jikkunsidra b'mod serju ħafna r-riskji tal-ħasil tal-flus. Madankollu, il-BĊE mhuwiex responsabbli għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu. Dak il-kompitu huwa responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AML/CFT). Dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv permezz tar-riċevuta fil-ħin u affidabbli ta' informazzjoni dwar ir-riskji u l-ksur tar-rekwiżiti tal-AML/tas-CFT minn entitajiet taħt superviżjoni.

50.  F'każ riċenti li involva l-Pilatus Bank f'Malta, il-BĊE ffaċċja ostakli legali biex jirrevoka l-liċenzja tal-mutwant wara li l-president tiegħu ġie arrestat f'Marzu fl-Istati Uniti għal allegat ħasil tal-flus u frodi bankarja. Dan id-dewmien kien allegatament ikkawżat minn regoli mhux ċari u setgħat diskrezzjonali eċċessivi għas-superviżuri nazzjonali. Kif tivvaluta l-kapaċità tal-BĊE li jipprevjeni l-ħasil tal-flus u jaġixxi b'mod effettiv f'sitwazzjonijiet bħal dawn fil-ġejjieni abbażi tas-setgħat prudenzjali attwali tiegħu?

Il-BĊE jiddependi kompletament fuq l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali tal-AML/CFT (direttament jew indirettament permezz ta' superviżuri prudenzjali nazzjonali). L-għan tal-ftehim bejn il-BĊE u s-superviżuri nazzjonali tal-AML/CFT huwa li jiffaċilita u jtejjeb l-isambju tal-informazzjoni relatata mal-AML/CTF bejn l-awtoritajiet parteċipanti. B'mod partikolari, il-ftehim jagħti dettalji dwar il-proċedura kemm għat-talba kif ukoll biex tiġi pprovduta l-informazzjoni (fuq talba u fuq inizjattiva proprja), u jipprevedi punti ta' kuntatt li l-firmatarji huma mistennija li jibqgħu disponibbli l-ħin kollu.

51.  Wara l-iskandli riċenti fl-UE, kif taħseb li r-riskji tal-ħasil tal-flus se jiġu kkunsidrati meta l-BĊE jivvaluta l-istabbiltà finanzjarja tal-banek? Taqbel mal-ħtieġa li s-superviżjoni tal-AML tiġi ċċentralizzata fl-UE f'aġenzija waħda u, sadanittant, li jiġi permess lill-awtoritajiet kompetenti jużaw id-data tat-tassazzjoni għall-finijiet tal-AML?

Huwa meħtieġ approċċ pan-Ewropew li jiġġieled il-ħasil tal-flus. Peress li l-ħasil tal-flus huwa ta' spiss fenomenu transfruntier, il-qafas attwali jista' jkun effettiv biss daqs l-aktar implimentazzjoni dgħajfa fost l-Istati Membri. L-aħħar rieżami tad-Direttiva AML jista' ma jkunx biżżejjed biex tiġi żgurata kooperazzjoni komprensiva u mingħajr xkiel fost l-awtoritajiet superviżorji rilevanti. Għandu jiġi kkunsidrat livell ogħla ta' armonizzazzjoni tar-regoli applikabbli. Madankollu, it-twettiq tal-valutazzjonijiet meħtieġa u l-proposta ta' kif il-qafas AML/CFT tal-UE jista' jiżviluppa aktar hija primarjament il-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea.

52.  Meta mqabbla maż-żona tal-euro, l-Istati Uniti jgawdu settur finanzjarju aktar integrat, li huwa strumentali biex jittaffa l-effett ta' xokkijiet negattivi (reżiljenza). Madankollu, il-Kriżi Finanzjarja Globali wriet in-natura reżiljenti iżda xorta waħda fraġli tan-netwerks finanzjarji: l-istess karatteristiċi li jagħmlu s-sistema aktar reżiljenti taħt ċerti kundizzjonijiet jistgħu jiffunzjonaw bħala sorsi sinifikanti ta' riskju sistemiku u instabbiltà taħt oħrajn. L-integrazzjoni finanzjarja aktar profonda hija dejjem konsistenti mal-objettiv tal-istabbiltà finanzjarja? X'għandhom ikunu l-miri tas-CMU?

Il-qafas tat-"trilemma finanzjarja" jindika rekwiżit bażiku għar-rikonċiljazzjoni b'suċċess tal-integrazzjoni finanzjarja u l-istabbiltà finanzjarja. B'mod partikolari, dan jirrikjedi qafas regolatorju u superviżorju komuni, flimkien ma' banek ċentrali li huma kapaċi jaġixxu b'appoġġ għall-istabbiltà finanzjarja matul episodji ta' kriżi. It-traġedja tal-ewwel deċennju tal-unjoni monetarja kienet li l-espansjoni rapida tal-kreditu transfruntier ma kinitx tikkorrispondi mal-integrazzjoni tas-superviżjoni finanzjarja. Wara l-kriżi, issa għandna l-MSU u l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (EBA, ESMA, EIOPA) li għenu biex jiġi żviluppat approċċ komuni għas-superviżjoni fi ħdan il-qafas legali komuni stabbilit fis-CRR/CRD. L-integrazzjoni tas-sistema finanzjarja ġiet imqabbla wkoll bl-introduzzjoni tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, il-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni u l-MES. Barra minn hekk, l-użu attiv tal-politiki makroprudenzjali jista' jgħin ukoll biex jillimita r-riskji potenzjali għall-istabbiltà finanzjarja li tirriżulta mill-integrazzjoni finanzjarja.

Huwa importanti wkoll li wieħed iżomm f'moħħu l-kisbiet potenzjali mill-integrazzjoni finanzjarja. Minbarra t-trawwim tal-iskala meħtieġa biex tingħata spinta lill-kompetizzjoni u jiġu pprovduti kosteffiċjenzi f'dawk is-segmenti tas-suq li għandhom kostijiet fissi għoljin, id-diversifikazzjoni ġeografika hija element importanti biex l-investituri u l-konsumaturi jiġu iżolati minn skoperturi ta' riskju speċifiċi għall-pajjiż. Għaldaqstant, aktar progress dwar l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq kapitali jista' jtejjeb l-istabbiltà tal-Istati Membri kollha.

D.  Il-funzjonament tal-BĊE u l-Obbligu ta' Rendikont Demokratiku u t-Trasparenza

53.  X'ikun l-approċċ personali tiegħek rigward id-djalogu soċjali fil-BĊE?

Id-djalogu soċjali huwa komponent fundamentali tal-mudell soċjali Ewropew. Kemm fil-livell tal-BĊE kif ukoll tas-SEBĊ, huwa importanti li jkun hemm inkarigu dirett bejn it-tmexxija u r-rappreżentanti tal-persunal. Fil-BĊE, għandi nifhem li fi żminijiet riċenti sar progress fuq l-ammont ta' xogħol, il-ħin tax-xogħol u l-flessibbiltà. Personalment, nemmen li impenn u diskussjoni fil-fond ma' rappreżentanti tal-persunal biex jiġi żgurat li l-fehmiet jinstemgħu u mifhuma bis-sħiħ huma element importanti fil-bini ta' ambjent tax-xogħol sostenibbli u sodisfaċenti.

54.  Il-PE għandu rwol ewlieni fl-obbligu ta' rendikont tal-BĊE. X'konklużjonijiet tislet mit-tqabbil ma' ġurisdizzjonijiet oħra? (eż. Kungress tal-Istati Uniti/Federal Reserve vs PE/BĊE vs Parlament tar-Renju Unit/Bank of England)

Il-kontroparti għall-indipendenza huwa l-obbligu ta' rendikont. Jekk il-banek ċentrali jkollhom jiġu fdati bi grad għoli ta' indipendenza, huwa kruċjali li jintwera li din l-indipendenza hija attivata b'mod xieraq.

Il-Parlament Ewropew – bħala l-istituzzjoni rappreżentattiva taċ-ċittadini tal-UE – għandu rwol fundamentali f'li jżomm il-BĊE responsabbli. Dan iseħħ permezz tal-apparenzi regolari tal-President tal-BĊE fil-Kumitat ECON kif ukoll f'dibattiti oħra fil-Plenarja, il-preżentazzjoni tar-rapport annwali fil-Kumitat ECON, it-tweġibiet bil-miktub għall-mistoqsijiet imressqa mill-Membri tal-PE – li huma ppubblikati – u mekkaniżmi oħra. Huwa fl-interessi tal-BĊE li jwieġeb bis-sħiħ u bi prontezza xierqa għall-mistoqsijiet imqajma mill-Membri tal-PE permezz ta' dawn id-diversi fora, peress li dawn il-mistoqsijiet tipikament jirriflettu tħassib fost il-pubbliku ġenerali fl-Istati Membri differenti. Barra minn hekk, it-titjib tal-fehim ġenerali tal-politiki tal-BĊE jtejjeb ukoll l-effettività ta' dawn il-politiki, li tipikament jiddependu fuq unitajiet domestiċi, ditti u parteċipanti fis-suq li jwieġbu għal dawn il-miżuri ta' politika.

Il-BĊE tgħallem lezzjonijiet minn ġurisdizzjonijiet oħra (u mill-evoluzzjoni usa' fil-ħsieb dwar l-obbligu ta' rendikont ta' istituzzjonijiet indipendenti) u wieġeb in natura billi bidel il-mod li bih jikkomunika. Pereżempju, il-pubblikazzjoni tad-diskussjonijiet li għandna fil-Kunsill Governattiv tippermetti b'mod aħjar lill-Membri tal-Parlament Ewropew, lill-parteċipanti tas-suq u liċ-ċittadini jifhmu l-ħsieb tagħna. Il-volum għoli ta' pubblikazzjonijiet maħruġa mill-BĊE huwa wkoll element importanti biex jiġi żgurat li l-proċess tat-tfassil ta' politika jkun kemm jista' jkun trasparenti, li huwa msaħħaħ aktar minn impenn permezz ta' kanali ġodda tal-midja soċjali.

Ta' min jinnota wkoll li l-prattika tal-BĊE li jorganizza konferenza stampa wara kull reġim ta' politika monetarja issa qed tiġi mqabbla fi bnadi oħra.

B'mod importanti, fit-teħid ta' responsabbiltajiet ġodda – is-superviżjoni pereżempju – ġie stabbilit qafas rivedut tal-obbligu ta' rendikont. Il-BĊE jopera f'ambjent istituzzjonali uniku u wieġeb għal talbiet ġodda għal aktar skrutinju, trasparenza u obbligu ta' rendikont. B'mod aktar wiesa', ninsab ċert li l-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-BĊE se tkompli tevolvi fis-snin li ġejjin.

55.  X'miżuri u riformi futuri fil-fehma tiegħek għandhom jirrinfurzaw l-obbligu ta' rendikont demokratiku tal-BĊE lejn il-Parlament Ewropew?

Fokus bażiku għandu jkun fuq li jiġi żgurat li l-mudell ta' impenn attwali bejn il-BĊE u l-Parlament Ewropew (kif deskritt hawn fuq) jopera kemm jista' jkun tajjeb. Pereżempju, il-BĊE għandu dejjem ikun miftuħ għal feedback mill-Membri tal-PE dwar il-kwalità u l-puntwalità tat-tweġibiet mogħtija għall-mistoqsijiet. Il-BĊE għandu jkun miftuħ ukoll għal tipi ġodda ta' impenn, fid-dawl tal-iżviluppi u l-innovazzjonijiet fil-mezzi tal-komunikazzjoni.

Matul il-kariga tiegħi bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Irlanda, l-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza kienu parti ċentrali għall-istrateġija tal-Bank, li tirrifletti l-viżjoni tagħna li nkunu fdati mill-pubbliku u rispettati mill-pari tagħna. Fil-fatt, il-Bank Ċentrali tal-Irlanda rebaħ il-premju għat-trasparenza fil-Premjijiet tal-Banek Ċentrali bħala rikonoxximent tal-istandards għoljin tagħna ta' trasparenza u responsabbiltà. Jikkontribwixxi għal dan kien hemm ix-xogħol tagħna dwar kif ittrattajna mat-talbiet għal-Libertà ta' Informazzjoni, il-pubblikazzjoni tal-kontijiet tal-Bank tal-Kummissjoni (il-Bord) u t-traskrizzjonijiet ta' intervisti tal-midja ewlenin, u t-trasparenza dwar punti bħalma huma l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, il-politika organizzazzjonali u l-iskali tas-salarji tagħna. Għandna dejjem inkunu miftuħa għat-tagħlim, l-iżvilupp u l-innovazzjoni.

56.  X'jista' jagħmel b'mod konkret il-BĊE biex fil-ġejjieni ikollu kandidati nisa fl-ogħla pożizzjonijiet tal-BĊE u b'hekk isaħħaħ id-diversità tal-ġeneru ġenerali fil-BĊE? Personalment kif għandek il-ħsieb li ttejjeb il-bilanċ bejn is-sessi fil-BĊE?

Id-diversità tas-sessi (speċjalment fil-livelli għolja) mhijiex biss kwistjoni għall-BĊE, iżda għall-Eurosistema, għas-sistema ta' banek ċentrali globalment u saħansitra d-dixxiplini tal-makroekonomija u l-finanzi. Fil-Bank Ċentrali tal-Irlanda, l-erba' pożizzjonijiet ta' politika tal-ogħla livell huma miżmuma minn żewġt irġiel u żewġ nisa (gvernatur, żewġ deputati gvernaturi, id-direttur ġenerali għal imġiba finanzjarja). B'mod aktar ġenerali, 40 fil-mija tat-tmexxija għolja tagħna u 46 fil-mija tal-kapijiet tad-diviżjoni tagħna huma nisa. Fuq bażi ta' kuljum qed nara l-valur tad-diversità tas-sessi fit-tfassil tal-politika u l-iżvilupp organizzazzjonali.

Prinċipju importanti fil-bini ta' post tax-xogħol sostenibbli u progressiv huwa l-promozzjoni ta' bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Dan huwa ta' benefiċċju kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa u jagħmilha aktar faċli biex jiġu rrikonċiljati t-talbiet ta' pożizzjonijiet għolja u l-ħajja tal-familja.

It-tieni prinċipju importanti huwa li jiġi żgurat li l-kriterji ta' promozzjoni jiffukaw fuq il-potenzjal tal-kandidati, aktar milli fuq it-tul ta' CV. Dan l-approċċ jagħmilha aktar faċli li wieħed jaġġusta għall-istorja tal-karrieri aktar varjata.

It-tielet prinċipju huwa li jiġi adottat approċċ ta' portafoll meta jsiru ħatriet f'livelli differenti f'organizzazzjoni, b'tali mod li l-profil kollettiv ta' kull saff ikun ibbilanċjat kif xieraq.

57.  Kif tara t-titjib possibbli fl-obbligu ta' rendikont tal-BĊE fil-konfront tal-QEA f'termini tal-effiċjenza operazzjonali tiegħu?

It-Trattat jiddefinixxi l-mandat tal-QEA biex teżamina l-effiċjenza operattiva tal-maniġment tal-BĊE. Matul dawn l-aħħar snin, il-BĊE kkollabora u apprezza l-ħidma mwettqa mill-QEA u l-kontribut tagħha biex tkompli tissaħħaħ l-effiċjenza operattiva tal-maniġment tal-BĊE.

Ninsab miftuħ għal aktar kooperazzjoni u impenn dwar il-modalitajiet tal-arranġamenti interistituzzjonali possibbli għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni mal-QEA, fil-limiti tat-Trattat. Huwa fl-interessi tal-BĊE li jiżgura li l-QEA tkun tista' twettaq id-dmirijiet tagħha b'mod effettiv.

58.  X'taħseb dwar il-fatt li fil-passat il-Kunsill darba injora l-opinjoni tal-PE rigward il-ħatra ta' membru tal-bord?

Huwa xieraq li t-tfassil tal-proċess tal-ħatra għall-membri tal-Bord Eżekuttiv jitħalla f'idejn il-leġiżlaturi tal-UE.

59.  Ser taċċetta l-ħatra tiegħek għall-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jekk il-PE jivvota kontriha?

Ninsab onorat li ġejt innominat mill-Gvern tiegħi, u rrakkomandat lill-Kunsill Ewropew mill-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji. Sinċerament, ninsab fiduċjuż li l-Parlament Ewropew se jagħti wkoll opinjoni favorevoli dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

60.  Kif tivvaluta s-sħubija tal-President tal-BĊE Mario Draghi fil-Grupp tat-Tletin (G30)? Taqbel mat-talba tal-Ombudsman tal-UE li l-President tal-BĊE għandu jtemm is-sħubija tiegħu fil-G30 biex jippreserva l-integrità tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha kemm huma?

Huwa kruċjali li l-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jaderixxu ma' trasparenza robusta u governanza tajba.

It-tweġiba tal-BĊE għad-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew sostniet li l-membri tal-korpi deċiżjonali tiegħu jeħtiġilhom jitħallew jappartjenu għal fora li jinkludu parteċipanti bħal rappreżentanti ta' entitajiet taħt superviżjoni u li jattendu laqgħat relatati, meta dawn il-laqgħat huma meqjusa rilevanti u utli għall-bankiera ċentrali fit-twettiq tal-mandati tagħhom, u dment li s-sħubija fil-forum tagħhom tkun kompatibbli mal-prinċipji ta' governanza tajba. Naqbel ma' din il-pożizzjoni. Barra minn hekk, nilqa' l-azzjonijiet reċenti tal-G30 biex titjieb it-trasparenza billi jiġu ppubblikati l-aġendi tal-laqgħat tiegħu u miżuri oħra.

(1)

Ara "Survey on the Access to Finance of Enterprises in the Euro Area: April to September 2018," BĊE, Novembru 2018.

(2)

Ara "Monetary Developments in the Euro Area: December 2018," BĊE, Jannar 2019.

(3)

Ara "The euro area bank lending survey: Fourth quarter of 2018," BĊE, Jannar 2019.

(4)

Ara "Financial Stability Review, November 2018," BĊE, Novembru 2018.

(5)

Ara "Supervisory Banking Statistics: Third Quarter 2018," Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, Jannar 2019.

(6)

Sors: Statistika tal-Karta Bilanċjali tal-Fondi tal-Investiment, Maħżen Virtwali tad-Data Statistika tal-BĊE

(7)

Ara Opinjoni tal-BĊE (CON/2018/20).


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Referenzi

05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

14.2.2019

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

 

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Roberto Gualtieri

11.2.2019

 

 

 

Eżami fil-kumitat

26.2.2019

 

 

 

Data tal-adozzjoni

26.2.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

33

8

6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Data tat-tressiq

1.3.2019

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Marzu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza