Eljárás : 2018/2209(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0145/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0145/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.37

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0278

JELENTÉS     
PDF 212kWORD 71k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (jelenleg: a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2209(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (jelenleg: a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2209(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 47. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0145/2019),

1.  mentesítést ad a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (jelenleg: a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2209(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(8),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(13) és különösen annak 47. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0145/2019),

1.  jóváhagyja a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (jelenleg: a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2209(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (jelenleg: a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0145/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(15) szerint a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 155 801 818 euró volt, ami 2016-hoz képest jelentős, 89,38%-os növekedést jelent; mivel a növekedés a 2018. december 11-én hatályba lépett (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelet(16) szerinti további ügynökségi feladatokkal állt összefüggésben; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya elérte a 100%-ot, ami 2016-hoz képest 2,1%-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 91,53%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,68%-os növekedést jelent;

2.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség ugyan 2016-ban kifizette az új strasbourgi épülete építési munkálataiért felszámított teljes összeget, a munkálatok még mindig nem zárultak le abból adódóan, hogy a vállalkozó nem tudta vállalásait teljesíteni, és mindössze a munkák 70%-át fedik le az elfogadott munkákról szóló jelentések; elismeri, hogy a vállalkozó felé teljesítendő előzetes kifizetéseket bankgarancia fedezi, amelyet a munkálatok elfogadásakor, fokozatosan szabadítanak fel; megjegyzi, hogy a vállalkozó pénzügyi követelést nyújtott be, és bírósági pert indított az ügynökséggel szemben; megjegyzi, hogy az ügynökség állítása szerint az ügynökség ellenkérelmet terjesztett a strasbourgi közigazgatási bíróság elé, és hogy e bíróság egyelőre nem hozta meg határozatát; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a strasbourgi közigazgatási bíróság jogerős határozatáról;

Átvitelek törlése

3.  sajnálatosnak tartja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 658 000 euró törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 12,20%-ának felel meg, ami markáns, 7,11%-os növekedést jelent a 2016-os évhez viszonyítva;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség a tevékenységei jóvoltából teremtett hozzáadott érték méréséhez több fő teljesítménymutatót is alkalmaz például a rendszerteljesítmény, a biztonság területén, valamint az ügyfelek elégedettségi szintje kapcsán, költségvetési gazdálkodásának javításához pedig további más fő teljesítménymutatókat is felhasznál;

5.  üdvözli, hogy az ügynökség folyamatosan együttműködik a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatával, nevezetesen az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységével, az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel, az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségével, valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, és hogy az ügynökség e kör tagjainak mindegyikével kialakította a bevált gyakorlatok példáinak megosztását;

6.  megjegyzi, hogy az ügynökséget 2016-ban külső értékelés keretében vizsgálták, amely amellett, hogy arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség hatékony módon teljesíti megbízatását, konkrét javaslatokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy miként javíthatók az ügynökség műveletei, továbbá meghatározta a megbízatás kibővítésére esetlegesen rendelkezésre álló lehetőségeket; megjegyzi, hogy az ügynökség 2017-ben végrehajtotta a szóban forgó ajánlások alkalmazását célzó cselekvési tervet; megjegyzi továbbá azt is, hogy a Bizottság figyelembe vette a ténymegállapításokat az ügynökség létrehozásáról szóló jogi aktus reformjára irányuló azon javaslatában, amelynek nyomán elfogadásra került az (EU) 2018/1726 rendelet;

7.  hangsúlyozza az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport végleges jelentésének fontosságát, és üdvözli az Unió információs rendszerei közötti, rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel, valamint menekültüggyel és migrációval, illetve határellenőrzéssel és vízumokkal kapcsolatos interoperabilitásról szóló rendeletekre irányuló bizottsági javaslatokat;

8.  aggodalommal állapítja meg egyfelől, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség jelenleg három különálló, nem integrált nagyméretű IT-rendszert üzemeltet, ami megakadályozhatja, hogy az ügynökség e három rendszer tekintetében méretgazdaságosságot érjen el, illetve közöttük szinergiákat alakítson ki, másfelől pedig, hogy az elkövetkezendő években számos további IT-rendszer üzemeltetésével fog várhatóan bővülni az ügynökség megbízatása; üdvözli a Számvevőszék arra irányuló javaslatát, hogy az ügynökség készítsen részletes költség-haszon elemzést az általa üzemeltetett informatikai rendszerek jövőbeni fejlesztési stratégiájáról szóló megbeszélések megkönnyítéséhez; megjegyzi, hogy az ügynökség válaszában jelezte, hogy az interoperábilis IT-rendszerek jövőbeli felépítésével kapcsolatos tisztán látás érdekében tanulmányt készít; felkéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a szóban forgó tanulmány eredményeiről, valamint a tervbe vett korrekciós intézkedésekről;

9.  megjegyzi, hogy 2017 novemberében az igazgatótanács elfogadta az ügynökség 2018–2022 közötti időszakra szóló hosszú távú, az ügynökség jövőbeli fejlődési irányát kijelölő, aktualizált stratégiáját, amelynek végrehajtása a várakozások szerint további javulást fog hozni az ügynökség teljesítménye tekintetében;

Személyzeti politika

10.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása mindössze 87,02%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 131-ből (szemben a 2016. évi 118 engedélyezett álláshellyel) 114 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; elismeri, hogy a 131 ideiglenes alkalmazottra engedélyezett keret, valamint a 114 kinevezett ideiglenes alkalmazottból álló állomány közötti különbséget az indokolja, hogy az álláshelyek számát a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(17) átdolgozására tekintettel előzetesen kettővel megemelték, illetve hogy 14 álláshelyet biztosítottak az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet(18) értelmében, amelyek betöltéséhez viszont az ügynökség csak a rendelet 2017. december 29-i hatálybalépését követően kezdhette meg a munkaerő-felvételt; megelégedéssel nyugtázza, hogy 2017 végéig sor került a műveleti információkkal foglalkozó osztály osztályvezetői tisztségére vonatkozó állásajánlat továbbítására, amelyet el is fogadtak; megjegyzi, hogy ezen felül 32 szerződéses alkalmazott és hét kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

11.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elfogadta a Bizottságnak a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló határozatmintáját; elismeri, hogy az ügynökség elektronikus tananyagokat tett elérhetővé, valamint felhívást tett közzé a bizalmi tanácsadói álláshelyek betöltésére;

12.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség igazgatótanácsában nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel az 52 igazgatótanácsi tagból 46 férfi, és mindössze 6 nő; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és egyéb érintett felekhez, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát;

13.  aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a személyzet szerény létszáma jelentős kockázatot jelent az ügynökségi műveletek folytonosságára nézve, különös tekintettel arra, hogy az Alkalmazásirányítási és Karbantartási Egység vezetője töltötte be ideiglenes jelleggel az Operatív Részleg, valamint az Operatív és Infrastruktúraügyi Egység vezetőjének tisztségét is, azaz egyazon személy foglalta el az Operatív Részleg három legmagasabb szintű vezetői pozícióját; elismeri, hogy az ügynökség 2017 során annak ellenére tett sikeresen eleget megbízatásának, hogy az ügynökségen belüli operatív és horizontális funkciók erőforráshiánnyal küzdöttek; támogatja az ügynökségnek a személyzet megtartására és fejlesztésére irányuló folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli e tekintetben az ügynökség intézkedését, amely révén a személyzet egy másik tagját nevezi ki az Operatív és Infrastruktúraügyi Egység ideiglenes vezetőjének; sürgeti az ügynökséget, hogy minden további késedelem nélkül töltse be az összes álláshelyet állandó alkalmazottakkal;

14.  felhívja az ügynökséget, hogy folytassa erőfeszítéseit az ügynökségen belüli személyzet megtartása és fejlesztése érdekében; üdvözli azt, ahogy az ügynökség 2017-ben a jelentősen megnövekedett munkaterhet kezelte, a szakértők erőteljes fluktuációja ellenére;

15.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is; megérti az ügynökség fordítási költségekkel kapcsolatos aggályait;

Közbeszerzés

16.  aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség több közepes értékű közbeszerzési eljárás esetében is nehézségekbe ütközött a tekintetben, hogy megfelelő versenyt alakítson ki, és hogy az ügynökséghez az egyes érintett eljárások alkalmával mindössze egyetlen ajánlatot nyújtottak be;

17.  sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata komoly hiányosságokat tárt fel az ügynökség közbeszerzési eljárásait vizsgáló ellenőrzése során, és többek között két „nagyon fontos” – a szerződési értékek becslésével, illetve a kulcsfontosságú kontrollokkal összefüggő – problémát, valamint három további, „fontos” besorolású problémát azonosított; elismeri, hogy számos hiányosság azzal áll összefüggésben, hogy a Pénzügyi és Közbeszerzési Osztály, különösképpen pedig a közbeszerzési terület nem rendelkezik kellő létszámú személyi állománnyal; megjegyzi, hogy az ügynökség cselekvési tervet készített az ellenőrzés ténymegállapításainak figyelembevétele, valamint a Belső Ellenőrzési Szolgálat által megfogalmazott ajánlások alkalmazása érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a szóban forgó hiányosságok mérséklése érdekében tett intézkedésekről;

18.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség széles körben alkalmaz külső vállalkozókat, és az IT-projektek fejlesztésével és végrehajtásával kapcsolatos munkák 90%-át az ügynökség külső vállalkozókkal együttesen hajtja végre; aggodalommal állapítja meg, hogy – bár az ügynökség az IT-projektek valamennyi szakaszát ellenőrzi – az érzékeny jellegű informatikai rendszerek fejlesztésének ily mértékű kiszervezése magában rejti a külső vállalkozók túlzott mértékű bevonásának, illetve a külső vállalkozóktól való túlzott függőség komoly kockázatát; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint az ügynökség személyi állományának jelentős bővítése esetén lehetne a szóban forgó rendszerek kialakítását teljes mértékben az ügynökségen belül tartani, illetve szerényebb mértékűre csökkenteni a feladatok kiszervezését, és hogy a feladatkörök megfelelő elkülönítése érdekében a minőségbiztosításba bevont vállalkozók nem vesznek részt a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatását támogató, külső felek általi szolgáltatásnyújtásban; felhívja az ügynökséget, hogy ezért saját forrásai jobb felhasználásával korlátozza a külső vállalkozóktól való függést, és alakítson ki a külső vállalkozók igénybevételének korlátozására alkalmas stratégiát;

19.  kéri az ügynökséget, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az informatikai rendszerekre vonatkozó érzékeny információkhoz vagy az e rendszerek által kezelt adatokhoz hozzáférő vállalkozókat jogi értelemben szigorú titoktartási szabályok kössék, és követelje meg, hogy e vállalkozók az ezen információkhoz való hozzáférés időpontjában hivatalos nemzeti biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek; kéri az ügynökséget annak biztosítására, hogy a vállalkozókat ne kössék olyan harmadik országbeli jogszabályok, amelyek miatt összeütközésbe kerülhetnek az ügynökség által meghatározott titoktartási rendelkezésekkel;

20.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végéig az ügynökség még mindig nem vezette be az összes olyan, a Bizottság által létrehozott eszközt, amely a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcserét szolgáló egységes megoldás bevezetését célozza; megjegyzi, hogy az ügynökségtől kapott információk szerint egyes eljárások esetében az ügynökség immár bevezette az e-számlázást és az e-pályáztatást, de az e-benyújtás bevezetése továbbra is várat magára; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be valamennyi szükséges eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

21.  elismeri az ügynökségnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség kizárólag az ügyvezető igazgató önéletrajzát tette a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, és sem az igazgatótanácsi tagok, sem pedig általában a vezető tisztséget ellátó személyzet tagjainak önéletrajzát nem teszi közzé; felhívja az ügynökséget, hogy az igazgatótanács és a vezetőség valamennyi tagjának önéletrajzát tegye közzé, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az e tekintetben hozott intézkedésekről; ösztönzi az ügynökséget, hogy alkalmazza az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) függetlenségi politikáját mint bevált gyakorlatot, valamint az esetleges összeférhetetlenségek nyomon követésére és megelőzésére szolgáló példaértékű rendszert;

22.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a korábbi felhívások ellenére az ügynökség sem igazgatótanácsa tagjainak, sem pedig általában a vezetőség tagjainak, illetve ügyvezető igazgatójának érdekeltségi nyilatkozatait nem teszi közzé; szorgalmazza olyan érdekeltségi nyilatkozatok közzétételét, amelyek felsorolnak valamennyi, egyéb szervezetben fennálló tagságot; hangsúlyozza, hogy nem az igazgatótanácsi tagok, a vezetőségi tagok vagy az ügyvezető igazgató feladata annak megállapítása, hogy nem áll fenn velük szemben összeférhetetlenség, hanem egy semleges testületnek kell értékelnie az összeférhetetlenség fennállását;

Belső kontrollrendszerek

23.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én az ügynökségnek 23 „nagyon fontos” minősítésű nyitott ellenőrzési ajánlása volt, köztük kilenc közelmúltban kiadott, három olyan, amelynek határideje már lejárt, továbbá négy jelenleg is folyamatban lévő; megjegyzi, hogy egyetlen „kritikus” ajánlás sem volt lezáratlan; felkéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzési ajánlások végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

24.  tudomásul veszi az ügynökségnek az üzemeltetési feladatai ellátására szolgáló strasbourgi (Franciaország) helyszínének újjáépítését, valamint az ügynökség székhelyéül szolgáló új épület építését Tallinnban (Észtország); megállapítja, hogy az ügynökség emellett rendelkezik Sankt Johann im Pongauban (Ausztria) egy tartalék központtal, Brüsszelben (Belgium) pedig egy összekötő irodával; aggodalommal állapítja meg, hogy az új strasbourgi épületekbe történő átköltözés jelentős késedelmet szenvedett, és hogy az érintett vállalkozó több mulasztást is elkövetett;

o

o o

25.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(19).

17.1.2019

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2017-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2209(DEC))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapításait, miszerint a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) éves beszámolója híven tükrözi 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek;

2.  üdvözli az ügynökség belső képességeinek további fejlesztését a költségvetés tervezése és végrehajtásának proaktív nyomon követése terén az ügynökség pénzügyi erőforrásaival való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása érdekében; megállapítja, hogy a kötelezettségvállalások és kifizetések általános végrehajtási szintje 100% volt, míg a kitűzött cél 95%;

3.  fájlalja, hogy az ügynökség nem rendelkezett az ahhoz szükséges emberi erőforrásokkal, hogy külső szerződő felek bevonása nélkül ellássa operatív és horizontális funkcióit; felhívja az ügynökséget, hogy folytassa erőfeszítéseit az ügynökségen belüli személyzet megtartása és fejlesztése érdekében; üdvözli azt, ahogy az ügynökség 2017-ben a jelentősen megnövekedett munkaterhet kezelte, a szakértők erőteljes fluktuációja ellenére;

4.  üdvözli, hogy 2017-ben az idővel, a költségekkel és a költségvetéssel kapcsolatos informatikai projekteket hajtottak végre; üdvözli, hogy az ügynökség tanulmányt készíttet a jövőbeli IT-rendszerei struktúrájának áttekintése céljából; rámutat ugyanakkor arra, hogy a létszámterv szerint szükséges álláshelyek hiányában az ügynökségnek három keretszerződésen keresztül jelentős mértékben külső vállalkozókat kellett igénybe vennie az ügynökségre bízott rendszerek operatív irányítása céljából; hangsúlyozza, hogy noha az IT-projektek az ügynökség ellenőrzése alatt állnak, a tevékenységek ilyen mérvű kiszervezése azzal a kockázattal jár, hogy túlzott mértékű lesz a külső szerződő felektől való függés; kéri ezért az ügynökséget, hogy e kockázat enyhítésére dolgozzon ki hosszú távú stratégiát; elismeri, hogy egy ilyen stratégia elfogadásához általános adminisztratív költségek, technikai kihívások és személyzeti és költségvetési többletkiadások és fokozott költségvetési igények kapcsolódnak, mivel az informatikai rendszerek érzékenysége miatt el kell kerülni a külső vállalkozóktól való, túlzott mértékű függést; kéri az ügynökséget, hogy a szolgáltatókra és szerződő felekre vonatkozó stratégiáját ismertesse a Parlamenttel; kéri az ügynökséget, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az informatikai rendszerekre vonatkozó érzékeny információkhoz vagy az e rendszerek által feldolgozott adatokhoz hozzáférő szerződő feleket jogi értelemben szigorú titoktartási szabályok kössék, és követelje meg, hogy e szerződő felek az ezen információkhoz való hozzáférés időpontjában hivatalos nemzeti biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek; kéri az ügynökséget annak biztosítására, hogy a vállalkozókat ne kössék olyan harmadik országbeli jogszabályok, amelyek miatt összeütközésbe kerülhetnek az ügynökség által meghatározott titoktartási rendelkezésekkel;

5.  sajnálja, hogy a kulcsfontosságú operatív egységeknél csak kis számú alkalmazott dolgozik, és emlékeztet a megfelelő létszámú személyzet és a megfelelő emberierőforrás-menedzsment jelentőségére, különösen az Alkalmazásirányítási és Karbantartási Egységnél (AMM); rámutat továbbá, hogy 2017 második felében ideiglenes jelleggel az AMM egység vezetője töltötte be az Operatív Részleg igazgatójának, valamint az Operatív és Infrastruktúra-ügyi Egység vezetőjének tisztségét is, azaz egyazon személy foglalta el az Operatív Részleg három irányítási pozícióját; rámutat, hogy ez nemcsak az üzletmenet folytonossága szempontjából jelent kockázatot, hanem a feladatok nem megfelelő elkülönítésének is minősül, ami potenciális működésbeli összeférhetetlenségeket eredményez; kéri az ügynökséget, hogy kerülje el a humán erőforrások szűkösségéből eredő, szükségtelen működési kockázatokat, és hogy e problémákat haladéktalanul kezelje;

6.  megjegyzi, hogy az ügynökség jelenleg három különálló, nem integrált nagyméretű IT-rendszert üzemeltet, amelyek mindegyike a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés uniós szakpolitikai területével összefüggő adatokat tartalmaz; egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy az ügynökségnek a Bizottsággal és a tagállamokkal szorosan konzultálva költség-haszon elemzést kellene készítenie a hosszú távú fejlődéséről szóló vita segítése céljából; rámutat, hogy az ügynökség nemrégiben kibővített megbízatása nem történhet a rendszerek rendelkezésre állásának, illetve az ügynökség jelenlegi – továbbra is elsőrendű prioritásnak tekintendő – IT-rendszereivel kapcsolatos, jelenleg folyamatban lévő fejlesztések, illetve azok működésének stabilitása és biztonsága rovására;

7.  üdvözli az ügynökség arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy foglalkozzon a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017. decemberben kiadott, „Az eu-LISA közbeszerzési folyamatokra vonatkozó kontrollrendszerének ellenőrzése” című jelentésében foglalt ajánlással; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ügynökség teljesítse e kötelezettségvállalását.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 153. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 153. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 286., 2011.11.1., 1. o.

(6)

HL L 295., 2018.11.21., 99. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 153. o.

(9)

HL C 434., 2018.11.30., 153. o.

(10)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(11)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(12)

HL L 286., 2011.11.1., 1. o.

(13)

HL L 295., 2018.11.21., 99. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

HL C 108., 2018.3.22., 270. o.

(16)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99. o.).

(17)

Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).

(18)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).

(19)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat