Procedură : 2018/2209(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0145/2019

Texte depuse :

A8-0145/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.37

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0278

RAPORT     
PDF 213kWORD 70k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2209(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2209(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție(5), în special articolul 33,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă ‑în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu‑LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011(6), în special articolul 47,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0145/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2209(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție(12), în special articolul 33,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu‑LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011(13), în special articolul 47,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0145/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2209(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0145/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 155 801 818 EUR, ceea ce reprezintă o majorare semnificativă de 89,38 % față de exercițiul 2016; întrucât majorarea a fost legată de sarcinile suplimentare ale agenției în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului(16), care a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  apreciază faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,1 % față de exercițiul 2016; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 91,53 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,68 % în comparație cu 2016;

2.  constată că, în conformitate cu raportul Curții, deși Agenția a achitat costul integral al lucrărilor de construcție a noului său sediu desfășurate în 2016 la Strasbourg, acestea nu sunt încă finalizate, din cauza incapacității contractantului de a-și respecta angajamentele, și că doar 70 % din acestea sunt acoperite de rapoarte acceptate privind stadiul de avansare a lucrărilor; ia act de faptul că avansul plătit contractantului este acoperit de garanții bancare, eliberate treptat la acceptarea lucrărilor; observă că contractantul a transmis o cerere de plată și a inițiat o acțiune în justiție împotriva Agenției; remarcă faptul că, potrivit Agenției, aceasta a depus un memoriu în apărare la Tribunalul Administrativ de la Strasbourg și că acesta nu a adoptat încă o decizie; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la decizia definitivă a Tribunalului Administrativ de la Strasbourg;

Anularea reportărilor

3.  regretă că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 658 000 EUR, reprezentând 12,20 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere importantă de 7,11 % față de 2016;

Performanța

4.  constată cu satisfacție că Agenția utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță (ICP) în domenii precum performanța sistemelor, securitatea și nivelul satisfacției clienților, pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale, și utilizează alți ICP diverși pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

5.  salută cooperarea permanentă a Agenției cu agențiile europene din domeniul justiției și afacerilor interne, în special cu Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene, cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, cu Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii și cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția făcând schimb de bune practici cu toate aceste agenții;

6.  observă că Agenția a fost supusă unei evaluări externe în 2016, care a concluzionat că Agenția își îndeplinește mandatul în mod eficace, a recomandat anumite moduri de îmbunătățire a operațiunilor sale și a identificat posibilități de a-i extinde mandatul; ia act de faptul că Agenția a pregătit în 2017 un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor respective; ia act, de asemenea, de faptul că Comisia a ținut seama de constatările evaluării în propunerea sa de reformare a actului de instituire a Agenției care a devenit Regulamentul (UE) 2018/1726;

7.  subliniază importanța raportului final al Grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate și salută propunerile de regulamente ale Comisiei privind interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii în ceea ce privește cooperarea polițienească și judiciară, azilul și migrația, precum și frontierele și vizele;

8.  ia act cu îngrijorare de faptul că, potrivit raportului Curții, Agenția gestionează în prezent trei sisteme informatice la scară largă, separate și neintegrate, care ar putea-o împiedica să realizeze economii importante și sinergii între aceste trei sisteme, și că se preconizează că mandatul Agenției va fi extins pentru a gestiona mai multe sisteme informatice suplimentare în anii următori; salută recomandarea Curții, potrivit căreia Agenția ar trebui să pregătească o analiză costuri-beneficii detaliată, care să stea la baza unei discuții referitoare la strategia de dezvoltare viitoare privind sistemele informatice pe care le gestionează; ia act, din răspunsul Agenției, de faptul că a fost inițiat un studiu pentru a obține o imagine clară cu privire la viitoarea arhitectură a sistemelor informatice interoperabile; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre rezultatele acestui studiu și acțiunile corective planificate;

9.  constată că, în noiembrie 2017, Consiliul de administrație a adoptat o strategie actualizată pe termen lung a Agenției, care acoperă perioada 2018-2022 și stabilește direcția dezvoltării viitoare a Agenției, și se așteaptă ca implementarea acestei strategii să îmbunătățească și mai mult performanța Agenției;

Politica de personal

10.  constată cu îngrijorare că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de doar 87,02 %, fiind ocupate 114 posturi de agenți temporari din cele 131 de posturi de agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 118 posturi autorizate în 2016); recunoaște că diferența dintre cei 114 agenți temporari numiți din cei 131 autorizați se justifică prin adăugarea a două posturi în eventualitatea reformării Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(17) și prin prevederea unui număr de 14 posturi în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului(18), care a intrat în vigoare la 29 decembrie 2017, permițându-i Agenției să înceapă procesul de recrutare doar ulterior acestei date; constată cu satisfacție că oferta pentru ocuparea postului de șef al Unității operațiuni și infrastructură a fost trimisă și acceptată până la sfârșitul anului 2017; constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 32 de agenți contractuali și șapte experți naționali detașați;

11.  constată că Agenția a adoptat decizia-tip a Comisiei în care se expune politica pentru protecția demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; ia act de faptul că Agenția oferă materiale de studiu on-line și a publicat cereri de exprimare a interesului în vederea îndeplinirii funcției de persoane de încredere;

12.  regretă dezechilibrul de gen în cadrul Consiliului de administrație al Agenției, 46 din 52 de membri fiind bărbați și șase fiind femei; în acest sens, solicită Comisiei, statelor membre și altor părți interesate să țină cont de importanța garantării echilibrului de gen în momentul prezentării nominalizărilor pentru membrii Consiliului de administrație;

13.  constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, numărul redus al personalului antrenează riscuri semnificative pentru continuitatea operațiunilor Agenției, având în vedere mai ales că șeful unității „Gestionarea și mentenanța aplicațiilor” („Application Management and Maintenance”, a ocupat totodată, ad-interim, posturile de șef al Departamentului de operațiuni („Operations Department”) și șef al unității „Operațiuni și infrastructură” („Operations and Infrastructure Unit”), combinând astfel trei dintre posturile de conducere de la cel mai înalt nivel din cadrul Departamentului de operațiuni; recunoaște că Agenția și-a îndeplinit cu succes mandatul în cursul anului 2017, în pofida lipsei de resurse care a afectat funcțiile operaționale și orizontale ale Agenției; susține că este necesar să se depună în continuare eforturile necesare pentru a păstra și a dezvolta personalul din cadrul Agenției; salută, în acest sens, măsura Agenției constând în numirea unui alt membru al personalului în funcția de șef interimar al unității „Operațiuni și infrastructură”; îndeamnă Agenția să ocupe fără întârziere toate posturile cu personal permanent;

14.  invită Agenția să depună în continuare eforturi pentru a-și păstra personalul și a-l dezvolta în cadrul său; salută modul în care Agenția a gestionat volumul de muncă substanțial mai mare în 2017, în pofida ratei de rotație mari a personalului specializat;

15.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege preocuparea Agenției cu privire la costurile de traducere;

Achizițiile

16.  a act cu îngrijorare de faptul că, potrivit raportului Curții, Agenția a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește atragerea unei concurențe suficiente pentru mai multe proceduri de achiziții de valoare medie, primind numai o ofertă în cadrul procedurilor în cauză;

17.  constată cu regret că auditul efectuat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) asupra procedurilor de achiziții publice ale Agenției a descoperit deficiențe semnificative, inclusiv două aspecte „foarte importante” privind estimarea valorilor contractelor și controalele-cheie și a făcut alte trei constatări clasificate „importante”; recunoaște că numeroase deficiențe au legătură cu personalul insuficient al Unității Finanțe și Achiziții și al secției de achiziții, în special; ia act de faptul că Agenția a elaborat un plan de acțiune care ține seama de constatările auditului și dă curs recomandărilor IAS; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a atenua aceste dificultăți;

18.  constată că, potrivit raportului Curții, Agenția recurge în mare măsură la contractanți externi și că 90 % din activitățile legate de dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor informatice sunt realizate de Agenție într-un efort combinat cu contractanții externi; ia act cu preocupare de faptul că, deși toate etapele proiectelor informatice se află sub controlul Agenției, externalizarea dezvoltării unor sisteme informatice sensibile la un asemenea nivel creează un risc semnificativ de recurgere excesivă și de dependență excesivă de contractanții externi; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia dezvoltarea integrală a acestor sisteme la nivel intern și reducerea externalizării ar necesita o creștere substanțială a personalului Agenției și că, pentru a asigura separarea corespunzătoare a sarcinilor, contractanții implicați în asigurarea calității nu sunt implicați în furnizarea de sprijin extern pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă; prin urmare, solicită Agenției să limiteze dependența de contractanții externi utilizându-și mai bine resursele proprii și să instituie o veritabilă politică de limitare a utilizării contractanților externi;

19.  solicită Agenției să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că toți contractanții care au acces la informații sensibile privind sistemele informatice sau la datele pe care le prelucrează acestea sunt obligați prin lege să respecte reguli stricte de confidențialitate și să impună acestor contractanți să dețină autorizații de securitate naționale oficiale atunci când accesează aceste informații; solicită Agenției să se asigure că contractanții săi nu au obligații în temeiul vreunei legislații a unei țări terțe care ar putea intra în conflict cu acordurile de confidențialitate necesare stabilite de Agenție;

20.  ia act, din raportul Curții, de faptul că Agenția nu pusese încă în practică până la sfârșitul lui 2017 toate instrumentele lansate de Comisie pentru a introduce o singură soluție privind schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că a introdus deja instrumentele pentru facturarea electronică și licitația electronică în cazul anumitor proceduri, dar nu și pentru depunerea ofertelor pe cale electronică; invită Agenția să introducă toate instrumentele necesare și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea lor în aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

21.  ia act de măsurile existente aplicate de Agenție și de efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor; constată cu îngrijorare că Agenția nu publică CV-urile membrilor Consiliului de administrație sau pe cele ale personalului său de conducere, în general, ci doar pe cel al directorului său executiv; invită Agenția să publice CV-urile tuturor membrilor Consiliului de administrație și ale personalului său de conducere și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în acest sens; încurajează Agenția să utilizeze politica în materie de independență a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) ca model de bună practică și sistem exemplar de monitorizare și prevenire a oricăror conflicte de interese;

22.  regretă să constate că, în pofida apelurilor anterioare, Agenția nu publică declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, nici pe cele ale personalului său de conducere, în general, și al directorului său executiv; solicită publicarea unor declarații de interese în care să se indice apartenența la orice alte organizații; subliniază că nu membrii Consiliului de administrație, personalul de conducere sau directorul executiv trebuie să se declare singuri ca nefiind afectați de niciun conflict de interese, ci un organism neutru ar trebui să evalueze existența unor conflicte de interese;

Controalele interne

23.  constată că, la 31 decembrie 2017, Agenția avea 23 de recomandări de audit deschise care au fost apreciate ca „foarte importante”, inclusiv nouă recomandări de audit care fuseseră emise recent, trei recomandări de audit a căror dată scadentă trecuse și patru recomandări de audit care erau încă în curs; ia act de faptul că nu există niciun aspect „critic” în așteptarea soluționării; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în practică a acestor recomandări de audit;

Alte observații

24.  ia act de reconstrucția sediului său operațional de la Strasbourg, Franța, și de construcția unui nou sediu la Tallinn, Estonia; constată că Agenția dispune, de asemenea, de un amplasament de siguranță la Sankt Johann im Pongau, Austria, și de un birou de legătură la Bruxelles, Belgia; ia act cu îngrijorare de faptul că mutarea în noul sediu de la Strasbourg a fost întârziată considerabil și că contractantul răspunzător și-a încălcat de mai multe ori obligațiile asumate;

o

o o

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(19) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

17.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2209(DEC))

Raportor pentru aviz: Romeo Franz

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare „Agenția”) prezintă în mod fidel situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017, constatând legalitatea și regularitatea operațiunilor sale;

2.  salută continuarea dezvoltării capacităților interne ale Agenției în ceea ce privește planificarea bugetului și monitorizarea proactivă a execuției acestuia, pentru a asigura buna gestionare a resurselor financiare ale Agenției; constată că nivelul global de execuție a angajamentelor și plăților a fost de 100%, în raport cu ținta de 95%;

3.  regretă că Agenția nu a dispus de resursele umane necesare pentru a-și îndeplini funcțiile operaționale și orizontale fără a recurge la contractanți externi; invită Agenția să depună în continuare eforturi pentru a-și păstra personalul și a-l dezvolta în cadrul său; salută modul în care Agenția a gestionat volumul de muncă substanțial mai mare în 2017, în pofida ratei de rotație mari a personalului specializat;

4.  salută faptul că în 2017 proiectele informatice au fost implementate la timp, fără a depăși costurile și bugetul ce le-au fost alocate; salută faptul că Agenția a realizat un studiu pentru a obține o imagine de ansamblu asupra arhitecturii viitoarelor sisteme informatice; subliniază însă că Agenția a trebuit să recurgă în mare măsură la contractanți externi, prin intermediul a trei contracte-cadru, pentru gestionarea operațională a sistemelor pentru care este responsabilă, din cauza faptului că posturile necesare nu sunt prevăzute în organigramă; evidențiază că, deși Agenția deține controlul asupra proiectelor sale informatice, faptul că își externalizează activitățile într-o măsură atât de mare creează riscul de a fi prea dependentă de contractanții externi; solicită, prin urmare, Agenției să elaboreze o strategie pe termen lung pentru a reduce acest risc; recunoaște cheltuielile administrative, provocările tehnice, precum și cheltuielile suplimentare cu personalul și bugetul suplimentar necesare pentru adoptarea acestei strategii, dar subliniază că, dat fiind caracterul sensibil al sistemelor informatice, trebuie să se evite dependența excesivă de contractanții externi; solicită Agenției să prezinte Parlamentului strategia sa în materie de vânzători și de contractanți; solicită Agenției să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că toți contractanții care au acces la informații sensibile privind sistemele informatice sau la datele pe care le prelucrează acestea sunt obligați prin lege să respecte reguli stricte de confidențialitate și să impună acestor contractanți să dețină autorizații de securitate naționale oficiale atunci când accesează aceste informații; solicită Agenției să se asigure că contractanții săi nu au obligații în temeiul vreunei legislații a unei țări terțe care ar putea intra în conflict cu acordurile de confidențialitate necesare stabilite de Agenție;

5.  regretă că numărul angajaților este mic în unitățile operaționale-cheie și reamintește importanța pe care o au personalul suficient și gestionarea adecvată a resurselor umane, în special în special în Unitatea de gestionare și mentenanță a aplicațiilor („Application Management and Maintenance”); reliefează, de asemenea, că, în a doua jumătate a anului 2017, șeful acestei unități a ocupat totodată, ad-interim, posturile de șef al Departamentului de operațiuni („Operations Department”) și șef al Unității de operațiuni și infrastructură („Operations and Infrastructure Unit”), combinând astfel trei dintre posturile de conducere de la cel mai înalt nivel din cadrul Departamentului de operațiuni; accentuează faptul că acest lucru nu reprezintă doar un risc din perspectiva continuității activității, ci și o separare defectuoasă a sarcinilor, putând genera conflicte de interese operaționale; solicită Agenției ca, din cauza constrângerilor impuse de resursele umane, să nu își asume riscuri operaționale inutile și să se ocupe de îndată de aceste chestiuni;

6.  ia act de faptul că Agenția gestionează în prezent trei sisteme informatice la scară largă, separate și neintegrate, care tratează, toate trei, date ce țin de domeniul de politică al Uniunii privind libertatea, securitatea și justiția; este de acord cu Curtea că Agenția ar trebui, în strânsă consultare cu Comisia și cu statele membre, să pregătească o analiză costuri-beneficii care să stea la baza unei discuții referitoare la evoluția sa pe termen lung; subliniază că mandatul recent extins al Agenției nu ar trebui să afecteze disponibilitatea sistemului, nici evoluțiile actuale, nici stabilitatea și securitatea funcționării sistemelor actuale ale Agenției, care trebuie să rămână prima sa prioritate;

7.  salută angajamentul Agenției de a da curs recomandărilor formulate de Serviciul de Audit Intern în raportul de audit privind controalele legate de procesul de achiziții din cadrul eu-LISA, publicat în decembrie 2017. subliniază că este important ca Agenția să își îndeplinească angajamentul;

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 153.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 153.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 286, 1.11.2011, p. 1.

(6)

JO L 295, 21.11.2018, p. 99.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 153.

(9)

JO C 434, 30.11.2018, p. 153.

(10)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(11)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(12)

JO L 286, 1.11.2011, p. 1.

(13)

JO L 295, 21.11.2018, p. 99.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

JO C 108/56, 22.3.2018, p. 270.

(16)

Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, p. 99).

(17)

Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție ( JO L 180, 29.6.2013, p. 1).

(18)

Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011(JO L 327, 9.12.2017, p. 20).

(19)

Texte adoptate, P8_TA(2019)0000.

Ultima actualizare: 19 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate