Postupak : 2019/0902(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0146/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0146/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0214

IZVJEŠĆE     
PDF 147kWORD 51k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

o Prijedlogu imenovanja predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj Roberto Gualtieri

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu imenovanja predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir odabir Joséa Manuela Campe za predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, o čemu je 19. veljače 2019. odlučeno u Odboru nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (C8-0052/2019),

–  uzimajući u obzir članak 48. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(1),

–  uzimajući u obzir članak 122.a Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0146/2019),

A.  budući da je člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 predviđeno da se predsjednik Europskog nadzornog tijela za bankarstvo imenuje na temelju zasluga, vještina, znanja o financijskim institucijama i tržištima te iskustva relevantnog za financijski nadzor i regulativu, nakon provedbe otvorenog selekcijskog postupka;

B.  budući da je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo 12. prosinca 2018. objavilo natječaj za radno mjesto predsjednika Nadzornog tijela; budući da je rok za podnošenje prijava bio 11. siječnja 2019.;

C.  budući da je Odbor nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo 5. veljače 2019. usvojio uži popis kandidata za radno mjesto predsjednika Nadzornog tijela;

D.  budući da je 19. veljače 2019. Odbor nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo odabrao Joséa Manuela Campu za predsjednika Nadzornog tijela, o čemu je izvijestio Parlament;

E.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta potom ocijenio kvalifikacije kandidata kojeg je odabrao Odbor nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, posebno u odnosu na uvjete utvrđene člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010;

F.  budući da je 26. veljače 2019. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku održao saslušanje Joséa Manuela Campe na kojem je on dao uvodnu izjavu i potom odgovorio na pitanja članova Odbora;

G.  budući da, unatoč brojnim pozivima koje je Europski parlament prilikom prethodnih imenovanja uputio u pogledu rodne ravnoteže pri podnošenju popisa kandidata, Parlament žali što su svi kandidati bili muškarci i traži da se taj zahtjev poštuje pri sljedećem imenovanju; budući da su žene i dalje nedovoljno zastupljene na izvršnim položajima u području bankarstva i financijskih usluga; budući da bi sve institucije i tijela EU-a i država članica trebali provoditi konkretne mjere kako bi se osigurala rodna ravnoteža;

1.  odobrava imenovanje Joséa Manuela Campe za predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo na razdoblje od pet godina;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo i vladama država članica.

(1)

SL L 331, 15.12.2010., str. 12.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

Referentni dokumenti

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.2.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

 

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.2.2019

 

 

 

Datum usvajanja

26.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

8

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Datum podnošenja

1.3.2019

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti