Eljárás : 2019/0902(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0146/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0146/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2019 - 11.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0214

JELENTÉS     
PDF 147kWORD 51k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

az Európai Bankhatóság elnökének kinevezéséről

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Roberto Gualtieri

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság elnökének kinevezéséről

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel arra, hogy az Európai Bankhatóság felügyeleti tanácsa 2019. február 19-én José Manuel Campát választotta az Európai Bankhatóság elnökévé (C8-0052/2019),

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelet(1) 48. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122a. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0146/2019),

A.  mivel az 1093/2010/EU rendelet 48. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az Európai Bankhatóság elnökét érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján, nyílt kiválasztási eljárást követően kell kinevezni;

B.  mivel az Európai Bankhatóság 2018. december 12-én álláshirdetést tett közzé a hatóság elnöki posztjáról; mivel a pályázatok benyújtásának határideje 2019. január 11-e volt;

C.  mivel 2019. február 5-én az Európai Bankhatóság felügyeleti tanácsa elfogadta a hatóság elnöki posztjára jelölt személyek szűkített listáját;

D.  mivel az Európai Bankhatóság felügyeleti tanácsa 2019. február 19-én José Manuel Campát választotta az Európai Bankhatóság elnökévé és ennek megfelelően tájékoztatta a Parlamentet;

E.  mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága ezután értékelte az Európai Bankhatóság felügyeleti tanácsa által kiválasztott jelölt képességeit, különös tekintettel az 1093/2010/EU rendelet 48. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményekre;

F.  mivel 2019. február 26-án Gazdasági és Monetáris Bizottsága meghallgatta José Manuel Campát, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

G.  mivel annak ellenére, hogy az Európai Parlament a korábbi kinevezések során a jelöltek listáinak benyújtásakor számos felhívást tett közzé a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartására vonatkozóan, a Parlament sajnálattal állapítja meg, hogy minden jelölt férfi volt, és kéri, hogy ezt a kérést a következő kinevezésnél tartsák tiszteletben; mivel a nők továbbra is alulreprezentáltak a banki és pénzügyi szolgáltatások terén betöltött vezetői pozíciókban; mivel valamennyi uniós és nemzeti intézménynek és szervnek konkrét intézkedéseket kell tennie a nemek közötti egyensúly biztosítása érdekében;

1.  egyetért José Manuel Campának az Európai Bankhatóság elnökévé történő, öt évre szóló kinevezésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bankhatóságnak, valamint a tagállamok kormányainak.

(1)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnökének kinevezése

Hivatkozások

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

19.2.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

 

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

8

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Benyújtás dátuma

1.3.2019

Utolsó frissítés: 2019. március 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat