Postupak : 2019/0901(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0148/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0148/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0212

IZVJEŠĆE     
PDF 147kWORD 51k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj Roberto Gualtieri

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije u vezi s imenovanjem Sebastiana Laviole na dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora od 30. siječnja 2019. (N8-0021/2019),

–  uzimajući u obzir članak 56. stavak 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010(1),

–  uzimajući u obzir članak 122.a Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0148/2019),

A.  budući da je člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 predviđeno da se članovi Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 43. stavka 1. točke (b) te Uredbe imenuju na temelju zasluga, vještina, poznavanja bankovnih i financijskih pitanja te iskustva povezanog s financijskim nadzorom, regulacijom i sanacijom banaka;

B.  budući da su, unatoč obvezama iz članka 56. stavka 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 i bez obzira na brojne pozive Parlamenta u pogledu ravnoteže spolova prilikom predstavljanja popisa kandidata, svi kandidati bili muškarci, što Parlament osuđuje; budući da Parlament žali zbog toga što su žene i dalje nedovoljno zastupljene na izvršnim položajima u području bankarskih i financijskih usluga te zahtijeva da se taj zahtjev poštuje upri sljedećem imenovanju; budući da bi sve institucije i tijela EU-a i država članica trebali provoditi konkretne mjere kako bi se osigurala rodna ravnoteža;

C.  budući da je u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Komisija 7. prosinca 2018. sastavila uži popis kandidata za dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 43. stavka 1. točke (b) te Uredbe;

D.  budući da je taj popis u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 dostavljen Parlamentu;

E.  budući da je Komisija 30. siječnja 2019. donijela prijedlog o imenovanju Sebastiana Laviolea kao člana Odbora i direktora za razvoj i koordinaciju sanacijske politike u Jedinstvenom sanacijskom odboru te ga je proslijedila Parlamentu;

F.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta potom ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata za dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora, posebno u odnosu na uvjete utvrđene člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014;

G.  budući da je 26. veljače 2019. u tom odboru održano saslušanje Sebastiana Laviole, na kojem je on održao uvodnu riječ, a zatim odgovarao na pitanja članova odbora;

1.  odobrava prijedlog Komisije u vezi s imenovanjem Sebastiana Laviole na dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora na razdoblje od pet godina;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

(1)

SL L 225, 30.7.2014, str. 1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

Referentni dokumenti

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

30.1.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.2.2019

 

 

 

Izvjestitelji:

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.2.2019

 

 

 

Datum usvajanja

26.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

8

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Datum podnošenja

1.3.2019

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti