Eljárás : 2018/2186(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0155/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0155/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.41

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0282

JELENTÉS     
PDF 199kWORD 69k
4.3.2019
PE 626.810v02-00 A8-0155/2019

az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2186(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(5) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0155/2019),

1.  mentesítést ad az Eurojust adminisztratív igazgatója számára az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(11) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0155/2019),

1.  jóváhagyja az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0155/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(13) szerint az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 48 689 237 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 11,83%-os növekedést jelent; mivel a költségvetés növekedése főként abból ered, hogy az Eurojust új épületbe költözött; mivel az Eurojust költségvetése teljes egészében az Unió költségvetéséből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Eurojust éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 99,97%-os volt, amely kismértékű, 0,08%-os növekedést jelent a 2016. évhez viszonyítva, és magában foglalja az új épületre elkülönített 11 130 000 EUR-t; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 83,95%-os volt, ami 2016-hoz képest 3,53%-os növekedést jelent;

2.  üdvözli, hogy a Számvevőszék nem tett észrevételeket az Eurojust 2017-es költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; örvendetesnek tartja, hogy a Számvevőszék előző évekre kiadott ajánlásainak nagy részét már végrehajtották;

Átvitelek törlése

3.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 234 228 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 2,96%-ának felel meg, ami 2,64%-os csökkenést jelent a 2016. évhez viszonyítva;

4.  külön kiemeli, hogy a Számvevőszék szerint 2017-től az előző (2016-os) évről a folyó (2017-es) évre átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok szintje a II. cím (Támogató tevékenységek kiadásai) esetében már nem túl magas;

Teljesítmény

5.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az Eurojust költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében bizonyos mennyiségi és minőségi fő teljesítménymutatókat használ az éves tevékenységeivel kapcsolatos célkitűzések elérésének mérésére, amelyek magukban foglalják a hatásra és az eredményre vonatkozó, valamint a technikai és működési mutatókat; elismeri az Eurojust arra irányuló erőfeszítéseit, hogy erősítse teljesítményértékelési keretét annak érdekében, hogy tartalmasabb információkat szolgáltasson, amelyek jobban tükrözik stratégiai célkitűzéseinek elérését és segítenek értékelni a tevékenységeiből származó hozzáadott értéket;

6.  megállapítja, hogy az Eurojust mélyreható átszervezést hajtott végre igazgatása terén, amelynek keretében több erőforrást biztosítottak az operatív munka fokozottabb támogatására, ami szinergiákat és hatékonyságnövekedést eredményezett; megjegyzi, hogy e növekedés a költségvetés és a kifizetések magas végrehajtási arányában is megmutatkozott;

7.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy 2017-ben az Eurojust hozzájárult a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) és más igazságügyi és belügyi partnerszervezetek terrorizmus elleni projektjeihez, továbbá részt vett két, az Europollal közös közbeszerzési eljárásban; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az Eurojust olyan közbeszerzési stratégiát szándékozik kidolgozni, amelynek célja a hatóság- és intézményközi közös közbeszerzési eljárások előnyeinek további kihasználása; erőteljesen ösztönzi az Eurojustot, hogy a bel- és igazságügy területén továbbra is dolgozzon ki együttműködési projekteket a többi uniós intézménnyel, ügynökséggel, hivatallal és szervvel;

8.  emlékeztet az Eurojust jelentőségére és hozzáadott értékére a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén egész Európában, és különösen a közös nyomozócsoportok finanszírozásában játszott szerepére; üdvözli e tekintetben az Eurojust és az Europol közötti, nemrégiben megkötött új egyetértési megállapodást(14), amely meghatározza a két ügynökség által a közös nyomozócsoportok tevékenységeihez nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó kritériumokat és feltételeket;

Személyzeti politika

9.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 97,2%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 208-ból (szemben a 2016. évi 203 engedélyezett álláshellyel) 202 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül az Eurojustnál 2017-ben 21 szerződéses alkalmazott és 17 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

10.  elégedetten állapítja meg, hogy az Eurojust a zaklatás megelőzésére vonatkozó politikát fogadott el, képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

11.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében az Eurojust tegye közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; megérti az Eurojust fordítási költségekkel kapcsolatos aggodalmait;

12.  ösztönzi az Eurojustot, hogy mérlegelje egy alapvető jogokra vonatkozó stratégia elfogadását, beleértve az alapvető jogokra való utalást egy olyan magatartási kódexben, amely meghatározhatná alkalmazottainak kötelezettségeit és a számukra nyújtandó képzést; az alapvető jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértés feltárását és bejelentését szavatoló mechanizmusok kialakítását, amelyek egyúttal azt is biztosítják, hogy az Eurojust főbb szervei gyorsan tudomást szerezzenek az ilyen jellegű jogsértések kockázatáról; az alapvető jogokat érintő fenyegetések haladéktalan elhárítása, valamint az alapjogi politika szervezeten belüli folyamatos fejlesztése érdekében az alapjogi tisztviselői tisztség létrehozását adott esetben, amely tisztviselő – a többi alkalmazottal szembeni bizonyos fokú függetlenség biztosítása érdekében – az igazgatótanácsnak tartozna közvetlen jelentéstételi kötelezettséggel; rendszeres párbeszéd kialakítását a civil társadalmi szervezetekkel és az érintett nemzetközi szervezetekkel az alapjogi kérdésekről; az alapjogok betartásának alapfeltételként történő meghatározását azon együttműködések esetében, amelyeket az Eurojust külső szereplőkkel – különösen a nemzeti közigazgatások operatív szintű együttműködésben részt vevő tagjaival – alakít ki;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

13.  elismeri az Eurojustnak az átláthatóság biztosítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; sajnálatosnak tartja az ügynökség által folytatott azon politikát, hogy az adminisztratív igazgató és az igazgatótanács tagjai esetében az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatokat teszi közzé, nem pedig az érdekeltségi nyilatkozatokat; az „érdekeltségi nyilatkozatok” nyilvánosságra hozatalát kéri;

14.  megállapítja, hogy a Bizottság 2018. júniusi mintaszabályai alapján az Eurojust elfogadta a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályait; kéri, hogy az ügynökség nyújtson részletes tájékoztatást a visszaélések bejelentésének 2017. évi eseteiről (ha voltak ilyenek), és arról, hogy azokat miként kezelték; hangsúlyozza a személyzet körében végzett figyelemfelhívás és képzés fontosságát egy olyan pozitív és bizalmon alapuló környezet kialakításának eszközeként, ahol a visszaélések bejelentése a szervezeti kultúra elfogadott része;

15.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2017. végén még mindig lezáratlan volt a Számvevőszék 2010-ben kiadott azon ajánlása, amelyben az adminisztratív igazgató és az Eurojust testülete közötti szerep- és felelősségmegosztás meghatározásának újragondolását javasolták annak érdekében, hogy megszüntessék az alapító határozatból(15) eredő átfedéseket a felelősségi körök terén; elismeri, hogy e kérdés kezelését az Eurojust nem tudja befolyásolni, de a társjogalkotók az Eurojust megbízatásának felülvizsgálata során megvizsgálták azt; üdvözli az (EU) 2018/1727 rendelet(16) Európai Parlament és Tanács általi elfogadását, és arra számít, hogy ezekre a kérdésekre megoldást jelent az abban foglalt új struktúra, valamint a szerepek és felelősségi körök, többek között az új felügyelőtestület kijelölése;

Belsőkontroll-rendszerek

16.  megállapítja, hogy 2017-ben az Eurojust a Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlása alapján elmozdította számviteli alkalmazottait a költségvetési, pénzügyi és beszerzési osztályról függetlenségük növelése érdekében; továbbá megállapítja, hogy a számvitelért felelős tisztviselőt – a számviteli iroda vezetőjeként – az Eurojust testülete nevezi ki;

Egyéb megjegyzések

17.  elismeri, hogy az Eurojust 2017 júniusában sikeresen – a működés bármilyen kiesése nélkül – átköltözött új épületébe, és valamennyi szükséges pénzügyi, biztonsági, jogi és egyéb gyakorlati intézkedést időben megtettek; megállapítja, hogy az új épületet érintő, 2017-re tervezett beruházásokkal kapcsolatban 11 130 000 EUR került lekötésre, és 2017. december 31-ig 8 790 000 EUR-t (79%) fizettek ki; felhívja az Eurojustot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

o

o o

18.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(17).

17.1.2019

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2186(DEC))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, miszerint az Eurojust éves beszámolója híven tükrözi a szervezet 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak;

2.  üdvözli, hogy a Számvevőszék nem tett észrevételeket az Eurojust 2017-es költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; örvendetesnek tartja, hogy a Számvevőszék előző évekre kiadott ajánlásainak nagy részét már végrehajtották; kiemeli, hogy a Számvevőszék szerint 2017-től az előző (2016-os) évről a folyó (2017-es) évre átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok szintje a II. cím (Támogató tevékenységek kiadásai) esetében már nem túl magas;

3.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Eurojust az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapja helyett kizárólag saját honlapján és a közösségi médiában teszi közzé valamennyi álláshirdetését; tudomásul veszi az Eurojust aggályait a fordítási többletköltségek tekintetében, mivel az EPSO-nak minden hivatalos nyelven közzé kell tennie az álláshirdetéseket, azonban rámutat arra, hogy ez az Eurojust esetében csak korlátozott számú álláshirdetést érint; egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy ez fontos és hasznos lenne, mivel az EPSO honlapján közzétett információk növelik az átláthatóságot és a nyilvánosságot, valamint lehetővé teszik, hogy az uniós polgárok összességében lássák a különböző uniós intézmények és ügynökségek által közzétett hirdetéseket; kéri ezért, hogy az Eurojust az EPSO honlapján is tegye közzé álláshirdetéseit; felkéri a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan intézkedéseket, amelyek célja, hogy csökkentsék az álláshirdetések fordításának ügynökségekre gyakorolt pénzügyi terhét, többek között az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) kötött eseti keretmegállapodás létrehozásával;

4.  emlékeztet az Eurojust jelentőségére és hozzáadott értékére a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén egész Európában, és különösen a közös nyomozócsoportok finanszírozásában játszott szerepére; üdvözli e tekintetben az Eurojust és az Europol közötti, nemrégiben megkötött új egyetértési megállapodást(18), amely meghatározza a két ügynökség által a közös nyomozócsoportok tevékenységeihez nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó kritériumokat és feltételeket;

5.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2017. végén még mindig lezáratlan volt a Számvevőszék 2010-ben kiadott azon ajánlása, amelyben az adminisztratív igazgató és az Eurojust testülete közötti szerep- és felelősségmegosztás meghatározásának újragondolását javasolták annak érdekében, hogy megszüntessék az alapító határozatból(19) eredő átfedéseket a felelősségi körök terén; elismeri, hogy e kérdés kezelését az Eurojust nem tudja befolyásolni, de a társjogalkotók az Eurojust megbízatásának felülvizsgálata során megvizsgálták azt; üdvözli az új Eurojust-rendelet(20)elfogadását, és arra számít, hogy ezekre a kérdésekre megoldást jelent az abban foglalt új struktúra, valamint a szerepek és felelősségi körök, többek között az új felügyelőtestület kijelölése;

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.10.30., 161. o.

(2)

HL C 434., 2018.10.30., 161. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 63., 2002.3.6, 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.10.30., 161. o.

(8)

HL C 434., 2018.10.30., 161. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 63., 2002.3.6, 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 279., 2018.8.8., 9. o.

(14)

Egyetértési megállapodás az Europol és az Eurojust között a közös vizsgálócsoportok tevékenységeire vonatkozó szabályok és pénzügyi támogatási feltételek közös kialakításáról, aláírva 2018. június 1-jén.

(15)

A Tanács 2002/187/IB határozata (2002.február 28.) a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról (HL L 63., 2002.3.6., 1. o.).

(16)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) a Büntető Igazságszolgáltatási Együttműködés Európai Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról, valamint a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 138. o.).

(17)

Elfogadott szövegek, P8_TA_PROV(2019)0000.

(18)

Egyetértési megállapodás az Europol és az Eurojust között a közös vizsgálócsoportok tevékenységeire vonatkozó szabályok és pénzügyi támogatási feltételek közös kialakításáról, aláírva 2018. június 1-jén.

(19)

A Tanács 2002/187/IB határozata (2002.február 28.) a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról (HL L 63., 2002.3.6., 1. o.).

(20)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) a Büntető Igazságszolgáltatási Együttműködés Európai Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról, valamint a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 138. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat