Eljárás : 2018/2217(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0163/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0163/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0294

JELENTÉS     
PDF 209kWORD 68k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2217(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Martina Dlabajová

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2217(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelethatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0163/2019),

1.  mentesítést ad a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan,

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2217(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0163/2019),

1.  jóváhagyja a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását,

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2217(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0163/2019),

A.  mivel a Shift2Rail közös vállalkozást (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2014 júniusában hozta létre tíz éves időtartamra a 642/2014 rendelet(13);

B.  mivel alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint különböző vasúti ágazati partnerek (a fő érdekelt felek, többek között vasútiberendezés-gyártók, vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők és kutatóközpontok), és a közös vállalkozásban társult tagként más szervezetek is részt vehetnek;

C.  mivel a közös vállalkozás célkitűzései a következők: a) az egységes európai vasúti térség létrehozása; b) az európai vasúti rendszer vonzerejének és versenyképességének fokozása és innovatív technológiáinak és megoldásainak továbbfejlesztése; c) a közúti szállításról a vasúti szállításra való áttérés elősegítése; és d) az európai vasúti ágazat világpiaci vezető szerepének megőrzése;

D.  hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozás számára biztosítani kell a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat e kulcsfontosságú célkitűzések eredményes és hatékony elérése érdekében;

E.  mivel a közös vállalkozás 2016 májusában kezdte meg önálló működését;

Általános megjegyzések

1.  elismeri, hogy a közös vállalkozás 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentés (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  megjegyzi, hogy az Európai Unió a közös vállalkozás tevékenységeihez legfeljebb 450 000 000 EUR-val járul hozzá a Horizont 2020 program költségvetéséből; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás ágazati tagjainak legalább 470 000 000 EUR forrást kell biztosítaniuk, beleértve a közös vállalkozás operatív és adminisztratív tevékenységeinek költségeihez nyújtandó legalább 350 000 000 EUR természetbeni és pénzbeli hozzájárulást, valamint a közös vállalkozás kiegészítő tevékenységeihez történő, legalább 120 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást;

4.  emlékeztet rá, hogy a kutatás és az innováció nem a folyamatirányítás egyszerű szabályát alkalmazó elszigetelt folyamat; ezért hangsúlyozza, hogy igen fontos annak meghatározása, hogy a kutatási és innovációs projektek közül melyek képesek innovatív megoldásokat kínálni a piac számára; kiemeli, hogy a közös vállalkozás létrehozásáról szóló rendelet és az alapszabály módosításai nagyon fontosak lesznek a következő közös vállalkozás következő fejlesztése szempontjából, a hatékonyság fokozása érdekében; hangsúlyozza különösen, hogy tervbe kell venni a többéves finanszírozás elvének alkalmazását, és rugalmas menetrendet kell elfogadni a javasolt projektek közzétételére vonatkozóan;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

5.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2017. évi költségvetés 68 600 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 44 100 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; hangsúlyozza, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 94%-os, illetve 79%-os volt, ami alacsony szintet jelent, különösen a kifizetési előirányzatok esetében; megjegyzi továbbá, hogy 2017-ban az S2R közös vállalkozás által teljesített kifizetések többsége a 2017. évi pályázati felhívások keretében kiválasztott Horizont 2020 projektekkel kapcsolatos előfinanszírozási kifizetés volt; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás korábbi években fel nem használt kifizetési előirányzatainak összege mintegy 7,6 millió EUR volt; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás válasza szerint a Bizottság kifizetéseinek időzítése miatt a teljes összeget 2018 első negyedévére vonatkozónak tekintették;

6.  megállapítja, hogy 2017 végéig a közös vállalkozás 411 500 000 EUR-ból (beleértve a maximális uniós pénzbeli hozzájárulást, valamint az ágazati tagok által a közös vállalkozás igazgatási költségeire befizetett, 13 500 000 EUR pénzbeli hozzájárulást) 158 800 000 EUR értékben tett kötelezettségvállalásokat és 78 600 000 EUR összegű (az előirányzott források 19,1%-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán; ebből kitűnik, hogy a közös vállalkozás eleddig – többéves munkaprogramjával összhangban – a kutatási és innovációs programjára rendelkezésre álló összeg 39%-ának végrehajtására kötött egymással összefüggő többéves támogatási megállapodásokat és közbeszerzési szerződéseket;

7.  elismeri, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás operatív és igazgatási költségeire befizetendő, 350 000 000 EUR összegű hozzájárulásból 2017 végéig – azaz négy hónappal azután, hogy a közös vállalkozás elindította első Horizont 2020 projektjeit – az ágazati tagok (bevallásuk szerint) 34 900 000 EUR értékű természetbeni hozzájárulást nyújtottak az operatív tevékenységekhez, amelyből 3 000 000 EUR került validálásra; megjegyzi, hogy az igazgatótanács ezenfelül 4 900 000 EUR pénzbeli hozzájárulást validált a közös vállalkozás igazgatási költségeihez;

8.  sajnálja, hogy a 2018. január 31-i határidőig egyetlen másik tag sem volt abban a helyzetben, hogy a 2017-es természetbeni operatív hozzájárulásokkal (IKOP) és más természetbeni tevékenységi hozzájárulásokkal (IKAA) kapcsolatos költségeit igazolja; megjegyzi, hogy a 2017-es természetbeni operatív hozzájárulások becsült összege 21,3 millió EUR volt, ami pozitív tendenciát mutatott a szokásos programirányítási S-görbével összhangban; elégedett azzal, hogy a többi tag által 2017 végén bejelentett más természetbeni tevékenységi hozzájárulások kumulatív összege 130 millió EUR volt, ami meghaladja a közös vállalkozásról szóló rendelet szerint megállapított 120 millió EUR minimumösszeget;

9.  megállapítja, hogy 2017 végére az ágazati tagoktól származó hozzájárulások teljes összege 169 800 000 EUR, az Unió pénzbeli hozzájárulása pedig 83 200 000 EUR volt;

10.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2017-ben 17 támogatási megállapodást írt alá a 2017. évi felhívások alapján, és hogy a felhívásokhoz kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységek értéke 110 900 000 EUR-t tesz ki, ami legfeljebb 60 100 000 EUR-s társfinanszírozást tesz szükségessé a közös vállalkozás részéről;

11.  megjegyzi továbbá, hogy az Uniótól eltérő alapító tagok és a társult tagok megállapodtak abban, hogy társfinanszírozás iránti kérelmüket a teljes projektköltségek 44,44%-ára korlátozzák, ami a Horizont 2020 program esetében a legalacsonyabb átfogó arány; üdvözli, hogy 120 kkv vett részt a 2017-es pályázati felhívásban és 50 kkv részesült finanszírozásban (25%);

Teljesítmény

12.  üdvözli, hogy a Horizont 2020 keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; sajnálja, hogy a projektek jellege miatt még nem áll rendelkezésre a fő teljesítménymutatók harmadik csoportja; tudomásul veszi, hogy a szakértők további nyomonkövetési tevékenységet és elemzést tesznek szükségessé, egyértelmű különbséget téve az egyes évek végén ténylegesen elért fő teljesítménymutatók és a tervezett fő teljesítménymutatók között;

13.  megállapítja, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási és működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

14.  aggodalommal veszi tudomásul a tőkeáttételi hatás 0,9-es időközi értékét a 2016. év végén; felszólítja a közös vállalkozást, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy teljesítse az 1,18-os tőkeáttételi célt a 2014–2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan;

15.  tudomásul veszi, hogy a szakértők megemlítik, hogy a közös vállalkozás máris hozzájárult ahhoz, hogy folytonosságot és közös jövőképet alakítsanak ki a vasúttal kapcsolatos kutatás számára a vasúti közösségen belül; üdvözli, hogy a közös vállalkozás emellett hozzájárult az olyan szereplők közötti bizalom kiépítéséhez, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük arra, hogy a kereskedelmi helyzeten kívül megosszák egymással ötleteiket és közös érdekeiket; megjegyzi, hogy idővel meg kell erősíteni a vasúttársaságok jelenlétét a közös vállalkozásban;

16.  megjegyzi, hogy a szakértők szerint fennáll a veszélye annak, hogy a közös vállalkozást „zártkörű üzletnek” tekintik, ami részben történelmi okokra vezethető vissza, amelyek továbbra is az emberek gondolkodásának részét képezik; felhívja a közös vállalkozást, hogy foglalkozzon ezzel, valamint a fejlődés és a bizalom kiépítésével, különösen a jövőbeli innovációs témák és új partnerek kiválasztására irányuló nyílt eljárások révén;

Személyzeti felvételi eljárás

17.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017-ben hét alkalmazottat vett fel a személyzeti létszámtervének megfelelően: egy jogi tisztviselőt, egy igazgatási és pénzügyi asszisztenst, egy operatív és támogatási tisztviselőt, valamint négy programigazgatót;

18.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás személyi állománya 2017 végén 20 főből állt, a személyzeti létszámterv által előírt 23 helyett;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló, megbízható előzetes ellenőrzési eljárásokat vezetett be, míg a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: Közös Ellenőrzési Szolgálat) a Horizont 2020 projekt kifizetési kérelmeinek utólagos ellenőrzéséért felel; megjegyzi továbbá, hogy a 2017 végi helyzet azt mutatta, hogy a legfontosabb belsőkontroll-standardokat összességében végrehajtották, és csak néhány intézkedés maradt; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e standardok végrehajtásáról;

20.  üdvözli a közös vállalkozás hajlandóságát, hogy 2018-ban az adminisztratív eljárások egyszerűsítésére tesz kísérletet az átalányösszegű támogatás kísérleti projekt végrehajtása révén egy zárt program ellenőrzési keretében;

21.  tudomásul veszi, hogy a Horizont 2020 program fennmaradó hibaaránya a Számvevőszék szerint a lényegességi küszöb alatt maradt, azaz 1,44%-ot tett ki, bár az ellenőrzési jelentéstervezetek alapján az volt várható, hogy a hibaarány 2,24% körül fog alakulni;

22.  megjegyzi, hogy a 2017-ben végzett utólagos ellenőrzésekhez a közös vállalkozás reprezentatív mintáját 15 részesedésben határozták meg, amelyek 1,3 millió EUR-t tettek ki a közös vállalkozás validált társfinanszírozásában; sajnálja, hogy a közös vállalkozás reprezentatív mintáján végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban nem állapítottak meg külön hibaarányt;

23.  elismeri, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat látja el a közös vállalkozás belső ellenőri feladatait, és e tekintetben közvetlenül az igazgatótanácsnak és az ügyvezető igazgatónak tartozik felelősséggel; megjegyzi, hogy az első ellenőrzési feladat a közös vállalkozás kockázati profiljának kidolgozása volt egy hároméves belső ellenőrzési munkaterv kialakítása érdekében; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017–2019 közötti időszakra szóló stratégiai belső ellenőrzési tervét 2017 júniusában mutatták be, és azt évente felülvizsgálják;

24.  megállapítja, hogy 2017-ben a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás – a Közös Ellenőrzési Szolgálattal (CAS) közösen – első alkalommal megkezdte egy, a Horizont 2020 program időközi kifizetési kérelmeiből álló véletlenszerű kockázatalapú minta utólagos ellenőrzését; felhívja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményéről;

25.  sajnálattal állapítja meg, hogy 2017 végére a Bizottság közös Horizont 2020 támogatáskezelési és monitoring eszközei nem végeztek azokkal az egyedi fejlesztésekkel, amelyek szükségesek a közös vállalkozás természetbeni hozzájárulásainak feldolgozásához; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e fejleményekről;

26.  megjegyzi, hogy a Bizottságnak a Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkozó időközi értékelése megtörtént; megjegyzi, hogy a cselekvési tervet elkészítették, és az igazgatótanács 2018 júniusában elfogadta azt; megjegyzi, hogy már kezdeményeztek bizonyos intézkedéseket, és figyelembe veszi, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keretprogramban nem fognak minden ajánlást érinteni;

Operatív közbeszerzések és támogatások

27.  megállapítja, hogy néhány minőségi hiányosság volt megfigyelhető a közös vállalkozás kommunikációs és rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos nyílt eljárása esetében, amelynek négy évre vonatkozó becsült költségvetése 1 200 000 EUR volt; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás válasza szerint a közös vállalkozás úgy döntött, hogy nem határoz meg minimális pénzügyi kapacitásra vonatkozó követelményeket annak érdekében, hogy ne akadályozza a kkv-ket a pályázaton való részvételben;

Egyéb kérdések

28.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás létrehozta saját csalás elleni stratégiáját és cselekvési tervét, korrekciós intézkedésként a Számvevőszék által a 2016-os mentesítés keretében tett főbb észrevételekre;

29.   megjegyzi, hogy a közös vállalkozás szabályokat fogadott el az összeférhetetlenségről tagjai, szervei, személyzete és kirendelt állománya, valamint igazgatótanácsa tagjai tekintetében, és a Horizont 2020 stratégiát kiegészítő, személyre szabott csalás elleni stratégiát dolgozott ki, amely magában foglalja kockázatainak és lehetőségeinek elemzését is;

30.  hangsúlyozza a közös vállalkozás és az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) közötti együttműködés fontosságát; üdvözli az ERA részvételét a közös vállalkozás igazgatótanácsának ülésein és a többéves cselekvési tervet kidolgozó csoportokban; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás értékelte az ERA-ból érkező kutatási és innovációs kérelmeket az egymást átfedő tevékenységek elkerülése érdekében.

31.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás más uniós programokkal és alapokkal – pl. az Európai Parlament „a kiválósághoz vezető út” elnevezésű kísérleti projektjével – is szinergiákat alakított ki, és üdvözli az együttműködést más releváns projektekkel, például a SESAR vagy a Rail Baltica projekttel;

32.  üdvözli a közös vállalkozás online láthatóságának növelése érdekében végzett tevékenységeket; tudomásul veszi a honlap átalakítását, a kéthavonta megjelenő hírlevél bevezetését, a látogatók számának növekedését, a közösségi médiabeli követőket és a sajtóvisszhangot;

33.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás a Horizont 2020 stratégiát kiegészítő, testre szabott csalás elleni stratégiát vezetett be, amely magában foglalja a kockázatok és lehetőségek értékelését is.

22.1.2019

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2217(DEC))

A vélemény előadója: Innocenzo Leontini

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék a Shift2Rail közös vállalkozás (S2R közös vállalkozás) 2017-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló műveleteket minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette;

2.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás éves költségvetése 2017-ben 68,6 millió EUR volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat és 44,1 millió EUR a kifizetési előirányzatokat tekintve;

3.  megjegyzi, hogy a működési költségvetés vonatkozásában az S2R közös vállalkozás a kötelezettségvállalási előirányzatok terén 94%-os, a kifizetési előirányzatok terén pedig 79%-os végrehajtási arányt ért el; megjegyzi, hogy 2017-ben a közös vállalkozás által teljesített kifizetések többsége a 2017. évi pályázati felhívások keretében kiválasztott Horizont 2020 projektekkel kapcsolatos előfinanszírozási kifizetés volt; tudomásul veszi a 2. cím (Igazgatási kiadások) kifizetési előirányzatainak alacsony végrehajtási szintjét (55,2%), ami a többéves keretszerződések alkalmazásának tudható be; sajnálja, hogy hiányosságok mutatkoztak a költségvetés-tervezési folyamat során, és hogy az S2R közös vállalkozás közel 7,6 millió EUR összegű, előző évben fel nem használt forrással rendelkezett;

4.  sajnálja, hogy a 2018. január 31-i határidőig egyetlen másik tag sem volt abban a helyzetben, hogy a 2017-es természetbeni operatív hozzájárulásokkal (IKOP) és más természetbeni tevékenységi hozzájárulásokkal (IKAA) kapcsolatos költségeit igazolja; megjegyzi, hogy a 2017-es természetbeni operatív hozzájárulások becsült összege 21,3 millió EUR volt, ami pozitív tendenciát mutatott a szokásos programirányítási S-görbével összhangban; elégedett azzal, hogy a többi tag által 2017. végén bejelentett más természetbeni tevékenységi hozzájárulások kumulatív összege 130 millió EUR volt, ami meghaladja az S2R közös vállalkozásról szóló rendelet szerint megállapított 120 millió EUR-s minimumösszeget;

5.  hangsúlyozza, hogy a vasúti ágazatra vonatkozó kutatás és innováció döntő fontosságú a biztonságos és versenyképes vasúti ágazat kifejlesztése tekintetében, és fontos szerepet játszik annak érdekében, hogy jelentős mértékben csökkenteni lehessen a vasúti közlekedési rendszer életciklusköltségeit, jelentősen fokozni lehessen a vasúti közlekedési rendszer kapacitását, megbízhatóságát és pontosságát, továbbá fel lehessen számolni az interoperabilitást továbbra is akadályozó tényezőket, és csökkenteni lehessen a szállításhoz kapcsolódó negatív externáliákat; hangsúlyozza azt is, hogy az S2R közös vállalkozás célkitűzései közé tartozik az egységes európai vasúti térség létrehozása, valamint az európai vasúti rendszer vonzerejének és versenyképességének fokozása; hangsúlyozza, hogy az S2R közös vállalkozás számára biztosítani kell a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat e kulcsfontosságú célkitűzések eredményes és hatékony elérése érdekében;

6.  emlékeztet rá, hogy a kutatás és az innováció nem a folyamatirányítás egyszerű szabályát alkalmazó elszigetelt folyamat; ezért hangsúlyozza, hogy igen fontos annak meghatározása, hogy a kutatási és innovációs projektek közül melyek képesek innovatív megoldásokat kínálni a piac számára; kiemeli, hogy az S2R közös vállalkozás létrehozásáról szóló rendelet és az alapszabály módosításai nagyon fontosak lesznek a következő S2R közös vállalkozás fejlesztése szempontjából, a hatékonyság fokozása érdekében; hangsúlyozza különösen, hogy tervbe kell venni a többéves finanszírozás elvének alkalmazását, és rugalmas menetrendet kell elfogadni a javasolt projektek közzétételére vonatkozóan;

7.  hangsúlyozza az S2R közös vállalkozás és az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) közötti együttműködés fontosságát; üdvözli az ERA részvételét a közös vállalkozás irányító testületének ülésein; felkéri az S2R közös vállalkozást, hogy éves tevékenységi jelentésében nyújtson konkrétabb információkat az együttműködés eredményeiről;

8.  megjegyzi, hogy 2017-ben az S2R közös vállalkozás 17 támogatást ítélt oda a 2016. novemberben elindított, az S2R közös vállalkozás által legfeljebb 60,1 millió EUR összegben társfinanszírozott 2017-es pályázati felhívás eredményeként; megjegyzi továbbá, hogy az Uniótól eltérő alapító tagok és a társult tagok megállapodtak abban, hogy társfinanszírozás iránti kérelmüket a teljes projektköltségek 44,44%-ára korlátozzák, ami a Horizont 2020 program esetében a legalacsonyabb átfogó arány; üdvözli, hogy 120 kkv vett részt a 2017-es pályázati felhívásban és 50 kkv részesült finanszírozásban (25%);

9.  üdvözli az S2R közös vállalkozás hajlandóságát, hogy 2018-ban az adminisztratív eljárások egyszerűsítésére tesz kísérletet az átalányösszegű támogatás kísérleti projekt végrehajtása révén egy zárt program ellenőrzési keretében;

10.  megjegyzi, hogy a 2017-ben végzett utólagos ellenőrzésekhez az S2R közös vállalkozás reprezentatív mintáját 15 részesedésben határozták meg, amelyek 1,3 millió EUR-t tettek ki a közös vállalkozás validált társfinanszírozásában; sajnálja, hogy az S2R közös vállalkozás reprezentatív mintáján végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban nem állapítottak meg külön hibaarányt;

11.  üdvözli, hogy az S2R közös vállalkozás létrehozta saját csalás elleni stratégiáját és cselekvési tervét, korrekciós intézkedésként a Számvevőszék által a 2016-os mentesítés keretében tett főbb észrevételekre;

12.   megjegyzi, hogy az S2R közös vállalkozás szabályokat fogadott el az összeférhetetlenségről tagjai, szervei, személyzete és kirendelt állománya, valamint igazgatótanácsa tagjai tekintetében, és a Horizont 2020 stratégiát kiegészítő, személyre szabott csalás elleni stratégiát dolgozott ki, amely magában foglalja kockázatainak és lehetőségeinek elemzését is;

13.  javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az S2R közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier, Julie Ward

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 452., 2018.12.14., 10. o.

(2)

HL C 452., 2018.12.14., 12. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 177., 2014.6.17, 9. o.

(6)

HL L 38., 2014.2.7, 2. o.

(7)

HL C 452., 2018.12.14., 10. o.

(8)

HL C 452., 2018.12.14., 12. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(11)

HL L 177., 2014.6.17, 9. o.

(12)

HL L 38., 2014.2.7, 2. o.

(13)

  A Tanács 2014. június 16-i 642/2014/EU rendelete a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 177., 2014.6.17., 9. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat