Izvješće - A8-0165/2019Izvješće
A8-0165/2019

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier

6.3.2019 - (2019/2002(IMM))

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada

Postupak : 2019/2002(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0165/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0165/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier

(2019/2002(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnici Moniki Hohlmeier koji je 27. studenog 2018. podnio državni odvjetnik općinskog državnog odvjetništva u Coburgu u okviru predsudskog istražnog postupka i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 14. siječnja 2019.,

–  uzimajući u obzir činjenicu da se Monika Hohlmeier odrekla prava na saslušanje u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.[1],

–  uzimajući u obzir članak 46. Ustava Savezne Republike Njemačke,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0165/2019),

A.  budući da je državni odvjetnik općinskog državnog odvjetništva u Coburgu podnio zahtjev za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier, zastupnici u Europskom parlamentu koja je izabrana kao predstavnica Savezne Republike Njemačke, zbog kaznenog djela u smislu članka 142. njemačkog kaznenog zakona te, točnije, da se kazneni progon odnosi na nezakonito napuštanje mjesta nesreće;

B.   budući da je 4. rujna 2018. oko 15 sati Monika Hohlmeier pokušala parkirati svoj automobil na parkiralištu u Lichtenfelsu (Njemačka) i da je prednji dio njezina automobila udario stražnji dio parkiranog automobila prouzrokovavši štetu procijenjenu na 287,84 eura; budući da je Monika Hohlmeier potom napustila mjesto nesreće ne pobrinuvši se za podmirenje nastale štete;

C.  budući da u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet koji se dodjeljuje zastupnicima parlamenta te države;

D.  budući da u skladu s člankom 46. Ustava Savezne Republike Njemačke zastupnik ne može biti pozvan na odgovornost ili uhićen zbog kaznenog djela bez odobrenja njemačkog Saveznog parlamenta (Bundestaga), osim ako nije uhvaćen u počinjenju kaznenog djela ili tijekom idućeg dana;

E.  budući da u pojedinačnom slučaju Parlament sam odlučuje o ukidanju imuniteta; budući da pri donošenju te odluke Parlament može objektivno uzeti u obzir položaj u kojem se zastupnik nalazi[2];

F.  budući da navodno kazneno djelo nije izravno i očito povezano s mandatom Monike Hohlmeier kao zastupnice u Europskom parlamentu i ne predstavlja mišljenje ili glas dan u okviru njezina obnašanja dužnosti zastupnice u Europskom parlamentu, u smislu članka 8. Protokola br. 7. Europske unije o povlasticama i imunitetima;

G.  budući da u ovome slučaju Parlament nije mogao utvrditi postojanje fumus persecutionis, odnosno dovoljno ozbiljne i precizne pretpostavke da je postupak pokrenut u namjeri da se našteti političkoj aktivnosti zastupnice;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Moniki Hohlmeier;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora  nadležnom tijelu Savezne Republike Njemačke i Moniki Hohlmeier.

  • [1]  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]    Presuda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, EU:T:2008:440, točka 28.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

8

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti