Eljárás : 2019/2002(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0165/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0165/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0135

JELENTÉS     
PDF 145kWORD 51k
6.3.2019
PE 634.546v02-00 A8-0165/2019

a Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2019/2002(IMM))

Jogi Bizottság

Előadó: Jean‑Marie Cavada

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2019/2002(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a cobourgi ügyészség főügyésze által 2018. november 27-én egy előzetes vizsgálattal összefüggésben eljuttatott és 2019. január 14-én a plenáris ülésen bejelentett, Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  tekintettel arra, hogy Monika Hohlmeier lemondott az eljárási szabályzat 9. cikkének (6) bekezdése által biztosított, meghallgatáshoz való jogáról,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének 46. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0165/2019),

A.  mivel az cobourgi ügyészség főügyésze továbbított egy, a Német Szövetségi Köztársaságban megválasztott európai parlamenti képviselő, Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet a német büntető törvénykönyv 142. cikkének megsértésének ügyében; mivel az eljárás tárgya cserbenhagyás bűncselekménye;

B.   mivel 2018. szeptember 4-én 15.00 óra körül Monika Hohlmeier járművével parkolni próbált Lichtenfels városában (Németország); mivel a járműve elülső részével nekiütközött egy másik parkoló autónak, és az említett autóban körülbelül 287,84 euró összegűre becsült kárt okozott; mivel Monika Hohlmeier ezután távozott a baleset helyszínéről úgy, hogy nem gondoskodott a károk rendezéséről;

C.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

D.  mivel a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényének 46. cikke szerint egy szankcióval sújtható cselekményért egy képviselőt csak a Bundestag beleegyezésével lehet felelősségre vonni vagy letartóztatni, hacsak nem tettenérésről van szó, vagy az a cselekmény elkövetésének másnapján történik;

E.  mivel kizárólag a Parlament hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy egy konkrét esetben felfüggeszti-e a mentelmi jogot vagy sem; mivel a Parlament a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos döntése meghozatalánál észszerű módon figyelembe veheti a képviselő álláspontját(2);

F.  mivel a feltételezett bűncselekmény nem áll közvetlen vagy nyilvánvaló összefüggésben Monika Hohlmeier európai parlamenti képviselői feladatainak ellátásával, valamint azok nem az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében az európai parlamenti képviselői feladatok ellátása során kifejtett vélemények vagy leadott szavazatok;

G.  mivel a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis-ra, azaz arra, hogy komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra vonatkozóan, hogy az eljárást a képviselőnek szánt politikai kár okozása céljából kezdeményezték volna;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Monika Hohlmeier mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Németi Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságának és Monika Hohlmeiernek.

(1)

A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

A Bíróság: 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Parlament, T-345/05, EU:T:2008:440, 28. pont.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

4.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

8

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Utolsó frissítés: 2019. március 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat