Postupak : 2018/2267(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0166/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0166/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0137

IZVJEŠĆE     
PDF 150kWORD 51k
6.3.2019
PE 630.744v02-00 A8-0166/2019

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Dominique Bilde

(2018/2267(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Dominique Bilde

(2018/2267(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnici Dominique Bilde koji je 19. listopada 2018. uputilo Ministarstvo pravosuđa Francuske Republike na osnovi zahtjeva koji je glavni državni odvjetnik uputio Žalbenom sudu u Parizu i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 12. studenog 2018. u vezi s predmetom koji je u postupku pred istražnim sucima, a koji se odnosi na sudsku istragu na osnovi navodnih kaznenih djela u pogledu zlouporabe povjerenja, prikrivanja zlouporabe povjerenja, prijevare koju provodi organizirana skupina, krivotvorenja i korištenja krivotvorenih dokumenata te prikriveni rad prouzročen prikrivanjem zaposlenika u vezi s uvjetima zapošljavanja parlamentarnih asistenata,

–  nakon saslušanja Jean-Françoisa Jalkha, koji je zamijenio Dominique Bilde, u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–   uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1)

,

–  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0166/2019),

A.  budući da su istražni sudci Regionalnog suda u Parizu zatražili ukidanje zastupničkog imuniteta zastupnici Dominique Bilde kako bi je saslušali u vezi s kaznenim djelima za koja se sumnjiči;

Β.  budući da se zahtjev za ukidanje imuniteta Dominique Bilde odnosi na navodna kaznena djela u pogledu zlouporabe povjerenja, prikrivanja zlouporabe povjerenja, prijevare koju provodi organizirana skupina, krivotvorenja i korištenja krivotvorenih dokumenata te prikriveni rad prouzročen prikrivanjem zaposlenika u vezi s uvjetima zapošljavanja asistenata zastupnika u Europskom parlamentu iz stranke Nacionalna Fronta (fr. Front National);

C.  budući da je 5. prosinca 2016. pokrenuta sudska istraga nakon optužbe koju je tadašnji predsjednik Europskog parlamenta 9. ožujka 2015. iznio u vezi s određenim brojem parlamentarnih asistenata zastupnika iz stranke Nacionalna Fronta;

D.  budući da je tijekom pretrage sjedišta Nacionalne fronte u veljači 2016. iz ureda rizničara Nacionalne fronte zaplijenjen niz dokumenata koji svjedoče o namjerama te stranke da ostvari „uštede” na način da Europski parlament pokrije troškove rada njezinih zaposlenika koji obavljaju dužnost parlamentarnih asistenata u EP-u; budući da se u toj fazi istrage pokazalo da osmero parlamentarnih asistenata nije obavljalo gotovo nikakve zadaće koje spadaju u opis posla parlamentarnih asistenata ili je to bio samo neznatan dio njihovih sveukupnih zadaća;

E.  budući da se ispostavilo da je stalni parlamentarni asistent zastupnice Dominique Bilde od 1. listopada 2014. do 31. srpnja 2015. bio jedan od navedenih asistenata koji nisu obavljali gotovo nikakve zadaće koje spadaju u opis posla parlamentarnih asistenata; budući da je u planu radnih mjesta Nacionalne fronte objavljenom u veljači 2015. naziv radnog mjesta tog asistenta bio „nacionalni službenik za planiranje” te da je on radio u odjelu zaduženom za praćenje i planiranje politika pod nadležnošću drugog zastupnika u Europskom parlamentu; budući da su nakon ugovora o obnašanju dužnosti parlamentarnog asistenta s njim sklopljena još dva ugovora povezana s aktivnostima u okviru Nacionalne fronte za razdoblje od kolovoza 2015. do 31. prosinca 2016.; budući da je tijekom trajanja ugovora o obnašanju dužnosti parlamentarnog asistenta također bio i glavni tajnik udruženjâ Collectif Marianne i Collectif Mer et Francophonie kao i kandidat na izborima održanima 2015. u departmanu Doubs;

F.  budući da je Europski parlament obustavio isplatu troškova povezanih s ugovorom koji je on sklopio o obavljanju dužnosti parlamentarnog asistenata zastupnice Dominique Bilde;

G.  budući da istražni suci smatraju da je potrebno saslušati Dominique Bilde;

H.  budući da je Dominique Bilde odbila odgovoriti na pitanja istražitelja na saslušanju u kolovozu 2017. te da je, pozvavši se na svoj parlamentarni imunitet, odbila pojaviti se pred istražnim sucima na pripremnom ročištu koje se trebalo održati 24. studenog 2017. u vezi s optužbama o kršenju povjerenja;

I.  budući da je nadležno tijelo zatražilo ukidanje imuniteta Dominique Bilde radi provođenja ispitivanja dotične zastupnice u vezi s optužbama koje su protiv nje podnesene;

J.  budući da u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na nacionalnom teritoriju svoje države imaju isti imunitet koji se priznaje zastupnicima u nacionalnom parlamentu te države;

K.  budući da se u članku 26. francuskog Ustava navodi da se nijedan zastupnik u parlamentu ne može uhititi zbog teškog kaznenog djela ili drugog oblika kaznenog djela i da mu se ne može izreći mjera pritvora ili druga mjera lišavanja slobode bez odobrenja predsjedništva doma u kojemu je zastupnik; to odobrenje nije potrebno u slučaju kada je zastupnik zatečen u počinjenju teškog kaznenog djela ili drugog oblika kaznenog djela ili ako mu je izrečena pravomoćna presuda;

L.  budući da nema razloga sumnjati da se kaznenim postupkom želi nanijeti šteta političkoj aktivnosti zastupnika (fumus persecutionis);

1.  odlučuje ukinuti imunitet Dominique Bilde;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku i izvješće nadležnog odbora odmah proslijedi ministrici pravosuđa Francuske Republike i Dominique Bilde.

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

9

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Philippe Loiseau

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti