Procedură : 2018/2267(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0166/2019

Texte depuse :

A8-0166/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0137

RAPORT     
PDF 151kWORD 47k
6.3.2019
PE 630.744v02-00 A8-0166/2019

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde

(2018/2267(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Kostas Chrysogonos

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde

(2018/2267(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde, transmisă la 19 octombrie 2018 de către Ministerul Justiției al Republicii Franceze pe baza unei cereri formulate de procurorul general al Curții de Apel de la Paris și anunțată în plen la 12 noiembrie 2018, în legătură cu o cauză pendinte la o anchetă judiciară, referitoare la o anchetă judiciară pe motive de încălcare a încrederii, tăinuirea de abuz de încredere, fraudă comisă de un grup organizat, fals și utilizarea de documente falsificate și muncă ascunsă prin disimularea angajaților, în raport cu condițiile de angajare a asistenților;

–  în urma audierii lui Jean-François Jalkh, în locul lui Dominique Bilde, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0166/2019),

Α.  întrucât magistrații de instrucție de la Tribunalul Regional Paris au solicitat ridicarea imunității parlamentare a lui Dominique Bilde în vederea audierii sale în legătură cu infracțiunile penale suspectate;

Β.  întrucât cererea de ridicare a imunității parlamentare a Dominique Bilde se referă la infracțiunile suspectate de abuz de încredere, disimulare de încălcare a încrederii, fraudă în grup organizat, falsificare și utilizarea de documente falsificate și muncă disimulată prin disimularea angajaților, în raport cu condițiile de angajare a asistenților deputaților din Parlamentul European afiliați la Frontul Național;

C.  întrucât la 5 decembrie 2016 a fost deschisă o anchetă judiciară, în urma unei anchete preliminare inițiate după un denunț din partea Președintelui Parlamentului European, la 9 martie 2015, cu privire la mai mulți asistenți parlamentari ai deputaților în Parlamentul European afiliați la Frontul Național;

D.  întrucât, în cursul unei percheziții la sediul Frontului Național în februarie 2016, au fost confiscate mai multe documente din biroul trezorierului Frontului Național care dovedesc intenția acestui partid de a face „economii” prin intermediul plății de către Parlamentul European a remunerațiilor salariaților partidului în calitate de asistenți parlamentari; întrucât, în acest stadiu al anchetei, reiese că opt asistenți parlamentari nu au efectuat practic nicio activitate de asistență parlamentară, sau au făcut-o doar marginal;

E.  întrucât a reieșit că asistentul parlamentar al lui Dominique Bilde, angajat cu normă întreagă între 1 octombrie 2014 și 31 iulie 2015, făcea parte dintre asistenții care nu a avut practic nicio activitate de asistență parlamentară; întrucât în organigrama Frontului Național publicată în februarie 2015, funcția asistentului parlamentar al lui Dominique Bilde sunt definite ca „responsabil național pentru prospectare”. iar acesta a lucrat în cadrul polului Monitorizare și prospectare tematică, aflat sub responsabilitatea altui deputat în Parlamentul European; întrucât contractul său de asistent parlamentar a fost urmat de alte două contracte de muncă legate de activitatea Frontului Național între august 2015 și 31 decembrie 2016; întrucât acesta a exercitat, de asemenea, pe durata contractului său de asistent parlamentar, următoarele funcții: secretar general al colectivului „Marianne”, secretar general al colectivului „Mer et Francophonie” și candidat la alegerile departamentale în martie 2015 în Doubs;

F.  întrucât Parlamentul European a suspendat plata cheltuielilor de asistență parlamentară aferente contractului asistentului parlamentar al lui Dominique Bilde;

G.  întrucât magistrații de instrucție consideră că este necesară audierea lui Dominique Bilde;

H.  întrucât Dominique Bilde a refuzat să răspundă întrebărilor anchetatorilor atunci când a fost convocată, în august 2017, și a refuzat să compară în fața magistraților de instrucție la audierea preliminară pentru a fi pusă sub acuzare pentru abuz de încredere la 24 noiembrie 2017, invocându-și imunitatea parlamentară;

I.  întrucât, pentru a o audia pe Dominique Bilde în legătură cu acuzațiile aduse împotriva sa, autoritatea competentă a depus o cerere de ridicare a imunității sale;

J.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr.7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile acordate membrilor parlamentului țării respective;

K.  întrucât articolul 26 din Constituția franceză prevede că: „Niciun membru al parlamentului nu poate fi arestat pentru săvârșirea unei infracțiuni penale sau a altei infracțiuni majore și nici nu i se poate aplica vreo măsură privativă sau restrictivă de libertate în lipsa unei autorizații din partea biroului camerei din care face parte. Această autorizație nu este necesară în caz de infracțiune penală gravă sau de flagrant delict ori de condamnare definitivă”;

L.  întrucât nu există nicio dovadă și niciun motiv pentru a suspecta existența unui fumus persecutionis;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Dominique Bilde;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente Ministerului Justiției al Republicii Franceze și lui Dominique Bilde.

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

4.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

9

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Philippe Loiseau

Ultima actualizare: 8 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate