Procedură : 2018/2247(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0167/2019

Texte depuse :

A8-0167/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0136

RAPORT     
PDF 151kWORD 47k
6.3.2019
PE 630.743v02-00 A8-0167/2019

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean‑Marie Le Pen

(2018/2247(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Kostas Chrysogonos

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Jean‑Marie Le Pen

(2018/2247(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen, transmisă la 5 septembrie 2018 de către Ministerul Justiției al Republicii Franceze, pe baza unei cereri formulate de Procurorul General al Curții de Apel de la Paris și anunțată în plen la 22 octombrie 2018, în legătură cu cauza pendinte la judecătorii de instrucție referitoare la ancheta judiciară deschisă în urma unor acuzații de abuz de încredere, tăinuire de abuz de încredere, fraudă prin grup organizat, fals și uz de fals și muncă disimulată prin disimularea angajaților, în legătură cu condițiile de angajare a asistenților parlamentari,

–  în urma audierii lui Jean-François Jalkh, în locul lui Jean-Marie Le Pen, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0167/2019),

Α.  întrucât judecătorii de instrucție de la Tribunalul Regional Paris au solicitat ridicarea imunității parlamentare a lui Jean-Marie Le Pen în vederea audierii sale în legătură cu infracțiunile pentru care este acuzat;

Β.  întrucât cererea de ridicare a imunității parlamentare a Jean-Marie Le Pen se referă la acuzații de abuz de încredere, tăinuire de abuz de încredere, fraudă prin grup organizat, fals și uz de fals și muncă disimulată prin disimularea angajaților, în legătură cu condițiile de angajare a asistenților deputaților din Parlamentul European afiliați la Frontul Național;

C.  întrucât la 5 decembrie 2016 a fost deschisă o anchetă judiciară, în urma unei anchete preliminare inițiate în urma unui denunț din partea Președintelui de atunci al Parlamentului European, din 9 martie 2015, cu privire la mai mulți asistenți parlamentari ai deputaților în Parlamentul European afiliați la Frontul Național;

D.  întrucât, în cursul unei percheziții realizate în luna februarie 2016 la sediul Frontului Național, au fost confiscate mai multe documente din biroul trezorierului Frontului Național, care dovedesc intenția acestui partid de a face „economii” prin intermediul remunerațiilor acordate de Parlamentul European angajaților partidului în calitatea lor de asistenți parlamentari;

E.  întrucât în organigrama Frontului Național publicată în februarie 2015 figurau doar 15 deputați în PE (dintr-un total de 23), 21 de asistenți parlamentari locali și 5 asistenți parlamentari acreditați (dintr-un total de 54 de asistenți); întrucât unii dintre asistenții parlamentari și-au declarat ca loc de muncă sediul Frontului Național de la Nanterre, în unele cazuri declarând că erau angajați cu normă întreagă la sediul respectiv, deși își aveau reședința la distante cuprinse între 120 și 945 km de locul de muncă declarat; întrucât, în acest stadiu al anchetei, a reieșit că opt asistenți parlamentari nu au efectuat practic nicio activitate de asistență parlamentară sau au făcut-o doar în proporție foarte mică raportat la îndatoririle lor globale;

F.  întrucât investigațiile au dezvăluit, de asemenea, circumstanțe din care rezultă că este improbabil ca asistenții parlamentari în cauză să fi desfășurat cu adevărat activități în legătură cu Parlamentul European, în special următoarele:

–  contracte de muncă ale asistenților parlamentari europeni intercalate între două contracte de muncă la Frontul Național;

–  contracte de muncă ale asistenților parlamentari europeni care se derulau concomitent cu contracte de muncă la Frontul Național;

–  contracte de muncă la Frontul Național încheiate pentru perioade ce urmau imediat celor pentru care existau contracte pentru postul de asistent parlamentar european;

G.  întrucât ancheta a arătat că, în calitatea sa de deputat în Parlamentul European, Jean-Marie Le Pen a angajat un asistent parlamentar în 2011, dar asistentul parlamentar în cauză le-a declarat anchetatorilor că a lucrat la campania electorală a unui alt deputat în PE în perioada respectivă; întrucât Jean-Marie Le Pen a dispus plata salariilor asistenților parlamentari către alte trei persoane, deși acestea nu au făcut practic niciun fel de muncă în această calitate;

H.  întrucât ancheta a mai arătat că, în calitatea sa de președinte al Frontului Național la momentul săvârșirii presupuselor nereguli, Jean-Marie Le Pen a stabilit un sistem, scos la iveală de Parlamentul European, de utilizare a fondurilor UE pentru a plăti pentru unii dintre angajații Frontului Național, prin contracte parlamentare cu persoane care, în realitate, au lucrat pentru partid, încălcând astfel normele UE în vigoare;

I.  întrucât judecătorii de instrucție consideră că este necesară audierea lui Jean-Marie Le Pen;

J.  întrucât Jean-Marie Le Pen a refuzat să se prezinte ca răspuns la convocările dispuse de anchetatori la data de 21 iunie 2018, la fel cum a refuzat și când a fost citat de judecătorii de instrucție, în iulie 2018, invocând imunitatea sa parlamentară;

K.  întrucât, pentru a proceda la audierea lui Jean-Marie Le Pen cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa, autoritatea competentă a depus o cerere de ridicare a imunității acestuia;

L.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr.7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile acordate membrilor parlamentului țării respective;

M.  întrucât articolul 26 din Constituția franceză prevede că: „Niciun membru al parlamentului nu poate fi arestat pentru săvârșirea unei infracțiuni penale sau a altei infracțiuni majore și nici nu i se poate aplica vreo măsură privativă sau restrictivă de libertate în lipsa unei autorizații din partea biroului camerei din care face parte. Această autorizare nu este necesară în caz de infracțiune gravă sau de flagrant delict ori de condamnare definitivă”;

N.  întrucât nu există nicio dovadă și niciun motiv pentru a suspecta existența unei situații de fumus persecutionis,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Jean-Marie Le Pen;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente Ministerului Justiției al Republicii Franceze și lui Jean-Marie Le Pen.

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

4.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

8

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Philippe Loiseau, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Ultima actualizare: 8 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate