Izvješće - A8-0177/2019Izvješće
A8-0177/2019

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Izvjestitelj: Miroslavs Mitrofanovs
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

Postupak : 2019/0056(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0177/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0177/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2019)0151),

–  uzimajući u obzir članak 148. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0131/2019)

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0177/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Smjernice za politike zapošljavanja država članica

Referentni dokumenti

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

13.3.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

18.3.2019

Razmatranje u odboru

18.3.2019

 

 

 

Datum usvajanja

18.3.2019

 

 

 

Datum podnošenja

20.3.2019

Posljednje ažuriranje: 2. travnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti