Procedūra : 2019/0056(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0177/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0177/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0337

ZIŅOJUMS     *
PDF 158kWORD 50k
20.3.2019
PE 636.394v02-00 A8-0177/2019

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referents: Miroslavs Mitrofanovs

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2019)0151),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0131/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0177/2019),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Atsauces

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

13.3.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

18.3.2019

Izskatīšana komitejā

18.3.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

18.3.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

20.3.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika