Eljárás : 2019/2003(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0182/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0182/2019

Viták :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Szavazatok :

PV 28/03/2019 - 8.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0326

JELENTÉS     
PDF 443kWORD 129k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

(2019/2003(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Vladimír Maňka

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

(2019/2003(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen az Unióban folytatott küzdelemről szóló, 2017. október 26-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Európai Parlament 2019. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2018. április 19-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről szóló, 2018. szeptember 11-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2018. október 24-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2018. december 12-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel a nemek közötti egyenlőség Európai Parlamenten belüli érvényesítéséről szóló, 2019 január 15-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel a Parlament 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési javaslattervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökséghez továbbított jelentésre,

–  tekintettel az Elnökség által 2019. március 25-én, az eljárási szabályzat 25. cikkének (7) bekezdése és 96. cikkének (1) bekezdése értelmében elkészített, előzetes költségvetési javaslattervezetre,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 96. cikkének (2) bekezdése értelmében elkészített költségvetési javaslattervezetre,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 96. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0182/2019),

A.  mivel ez az eljárás az új jogalkotási ciklusban kezdeményezett ötödik teljes költségvetési eljárás és 2020 a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret hetedik éve;

B.  mivel a 2020. évi költségvetés – a főtitkár jelentésében javasoltak szerint – az V. fejezet felső határa előző évhez képest történő növelésének (infláció és reálnövekedés) figyelembevételével készül, ami nagyobb teret enged a növekedést és a beruházásokat illetően, valamint lehetővé teszi a megtakarítások elérését célzó és a hatékonyság javítására irányuló politikák végrehajtásának folytatását;

C.  mivel a főtitkár által a 2020. évi költségvetés tekintetében javasolt kiemelt célkitűzések közé tartoznak a következők: a szükséges források biztosítása az új Parlament és Bizottság megválasztását követő első teljes évre, valamint források biztosítása a polgárokkal való kapcsolattartásra, a többéves ingatlanprojektekre, a biztonságra és az informatikai fejlesztésre irányuló kiemelt projektek számára;

D.  mivel az előzetes költségvetési javaslattervezetben a főtitkár által 2020-ra javasolt költségvetés 2 068 530 000 euró, ami összesen 3,58%-os növekedést jelent a 2019. évi költségvetéshez képest, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret V. fejezetének 18,38%-át teszi ki;

E.  mivel a költségvetés közel kétharmada indexált kiadás, amely a személyzeti szabályzat és a képviselők statútuma értelmében elsősorban az aktív vagy nyugdíjazott képviselők (21%) és személyzet (35%) kiigazított javadalmazására, nyugdíjaira, egészségügyi kiadásaira és juttatásaira, valamint épületekre (13%) van előirányozva ágazatspecifikus indexálás vagy az inflációs ráta alapján;

F.  mivel a Parlament 2016. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2015. április 29-i állásfoglalásában(11) már hangsúlyozta, hogy a Parlament költségvetését reális alapokra kell helyezni, és a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kell kialakítani; megállapítja, hogy az átalányösszegek hasznos és széles körben elismert eszközt jelentenek a rugalmasság és az átláthatóság növeléséhez;

G.  mivel az Európai Parlament költségvetésének biztosítania kell a Parlament teljes körű jogalkotási hatáskörének érvényesülését, és lehetővé kell tennie megfelelő működését;

H.  mivel a Parlamentnek mint a költségvetési hatóság egyik ágának hitelessége azon képességétől függ, hogy saját kiadásait milyen mértékben tudja kézben tartani, valamint hogy uniós szinten fejleszteni tudja-e a demokráciát;

I.  mivel 2020 lesz az első teljes év a választások után, és így az alapvető politikai és támogatási tevékenységek szokásos üteméhez való visszatérés éve is;

J.  mivel az önkéntes nyugdíjalapot 1990-ben hozta létre az Elnökségnek a kiegészítő (önkéntes) nyugdíjrendszerre vonatkozó szabályzata(12);

K.  mivel az Európai Számvevőszék 1999. június 16-án „Az Európai Parlament képviselőinek nyugdíjprogramja és alapja” címmel kibocsátotta 5/99. sz. véleményét;

Általános keret

1.  hangsúlyozza, hogy a Parlament költségvetésének a 2020. évi költségvetésben való részarányát az V. fejezet felső határának 20%-a alatt kell tartani; megállapítja, hogy a 2020-ra vonatkozó költségvetési javaslat szintje 18,22%-os, ami alacsonyabb, mint a 2019-ben elért szint (18,51%), és az elmúlt több mint 15 évben a legalacsonyabb részesedés az V. fejezetből;

2.  kiemeli, hogy a Parlament költségvetésének túlnyomó részét jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek rögzítik, és éves indexálás alá esik;

3.  támogatja az egyeztetési eljárás során az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között 2019. március 19-én létrejött megállapodást, melynek értelmében a 2019. évi költségvetéshez képest a növekedést 2,68%-ban állapították meg, amely megfelel a 2020. évi általános szintre vonatkozó, 2 050 430 000 eurót kitevő becsléseinek, annak érdekében, hogy az Elnökség által 2019. március 11-én jóváhagyott előzetes költségvetési javaslattervezetben megállapított kiadások szintjét csökkentsék 18,1 millió euróval, valamint hogy ennek megfelelően csökkentsék a következő költségvetési sorok tekintetében javasolt előirányzatokat:

1004 – Szokásos utazási költségek; 1200 – Javadalmazás és juttatások; 1402 – Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon; 2007 – Építkezések és épületek belső kialakítása; 2022 – Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása; 2024 – Energiafogyasztás; 2101 – Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra; 212 – Bútorok; 214 – Műszaki berendezések és felszerelések; 300 – A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek; 302 – Fogadási és reprezentációs költségek; 3040 – Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek; 3042 – Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek; 422 – Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások.

Az 1650. jogcímre (Orvosi szolgálat) 140 000 euró, a 320. jogcímcsoportra (Szakértelem igénybevétele) 160 000 euró és a 3211. jogcímre (tudományos médiaközpont) 400 000 euró további előirányzatot biztosít; üdvözli, hogy az említett változásokat az Elnökség 2019. március 25-én elfogadta;

4.  javasolja a Parlament szervezeti egységeinek, hogy módosítsák a megjegyzéseket az 1650. jogcím (Orvosi szolgálat) alatt, mivel a kiegészítő 140 000 eurós előirányzat a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzésével és az ellene való küzdelemmel foglalkozó közvetítő és pszichológus költségeinek fedezésére szolgál, valamint a 320. jogcím (Szakértelem beszerzése) alatt, mivel a kiegészítő 160 000 eurós előirányzat a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzése, kivizsgálása és az ellene való küzdelem terén a szakértelem és szakértők igénybevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál;

5.  megállapítja, hogy az Egyesült Királyság kilépése a rendezett kilépés forgatókönyve alapján került számításba vételre, a brexitről szóló megállapodás és a politikai nyilatkozat 2018. november 25-i, Európai Tanács általi jóváhagyása alapján, amely szerint az Egyesült Királyság 2020-ig hozzájárul az uniós költségvetéshez; megjegyzi, hogy a kilépésből származó megtakarítások nagy része már beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe, és hogy 2020-ra csak egyes kiadások kis mértékű csökkenése várható amiatt, hogy 46-tal kevesebb képviselő lesz;

6.  megjegyzi, hogy abban az esetben, ha az Egyesült Királyság nem lép ki az Unióból, vagy megállapodás nélkül lép ki, a javasolt előirányzatokat a költségvetési eljárás során kiigazíthatja az Elnökség, a Költségvetési Bizottság vagy a plenáris ülés;

7.  hangsúlyozza, hogy a Parlament fő feladatai a következők: a Tanáccsal közösen társjogalkotó és döntést hoz az uniós költségvetésről, képviseli a polgárokat és ellenőrzi a többi uniós intézmény munkáját;

8.  kiemeli a Parlament szerepét az európai politikai tudatosság építésében és az Unió értékeinek támogatásában;

9.  hangsúlyozza, hogy megtakarításokra van szükség a főtitkár javaslatához képest, hogy a javaslatban meghatározott növekedés jobban megközelítse a 2020-ban várható általános inflációs rátát, valamint hogy határozottan ösztönözni kell minden, a közpénzek hatékonyabb és átláthatóbb felhasználására irányuló törekvést;

Átláthatóság és pontosság

10.  megállapítja, hogy nőtt az átláthatóság a főtitkár jelentéseinek készítése során, például a közép- és hosszú távú tervezésre, a befektetésekre, a jogszabályi kötelezettségekre, a működési kiadásokra és a módszertanra vonatkozó, a költségvetési hatóság által kért további információk megadásával;

11.  kéri, hogy a 2020. évi költségvetés túltervezésének lehetőség szerinti elkerülése érdekében a parlamenti költségvetés reális és pontos legyen, ami a szükségletek és az azok fedezésére szolgáló költségek összeegyeztetését illeti;

12.  hangsúlyozza, hogy maximális gondossággal kell eljárni annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament rendelkezésére álló összes költségvetési és személyzeti erőforrás a lehető legköltséghatékonyabb módon kerüljön felhasználásra azért, hogy az intézmény és a képviselők sikeresen láthassák el legfontosabb feladatukat: a jogalkotást; ismételten hangsúlyozza, hogy ehhez a munkamódszerek gondos tervezésére és szervezésére van szükség, illetve, ahol lehetséges, a tisztségek és struktúrák összevonására a felesleges bürokrácia, a funkcionális átfedések és az erőfeszítések és források megkettőzésének elkerülése céljából;

A polgárok bevonása

13.  üdvözli az Europa Experience központok, azaz olyan kiállítások megnyitását, amelyek a brüsszeli Parlamentárium sikeres koncepciójának kicsinyített változatait megtestesítő kiállítási terekként működnek; megállapítja, hogy 2020-ban a kapcsolattartó irodákban öt új Europa Experience központ felállítását tervezik;

14.  megjegyzi, hogy a kapcsolattartó irodákban az öt új Europa Experience központ felállítására előirányzott összeg magában foglalja magát a Kommunikációs Főigazgatóság által irányított kiállítási infrastruktúrát, a kiállítási területeket azonban nem; további részleteket kér a költségvetés 2019. őszi parlamenti olvasata előtt a várható összes költség nagyságrendjéről;

15.  tudomásul veszi a tagállamokban utazó kiállítások létrehozását, amelyek közelebb hozzák az Uniót a polgárokhoz;

Ingatlan- és közlekedéspolitika

16.  megismétli, hogy a költségvetési rendelet 266. cikkét kellőképpen figyelembe vevő, átlátható, korai információkon alapuló döntéshozatali folyamatra van szükség az ingatlanpolitika területén;

17.  nem ért egyet az aktuális ingatlanprojektekhez való hozzájárulás érdekében történő, év végi gyűjtőátcsoportosítás folyamatban lévő gyakorlatával; hangsúlyozza, hogy a gyűjtőátcsoportosítás rendszeresen azonos fejezetekben, címeken, és gyakran pontosan ugyanazokon a költségvetési sorokon történik, és felteszi magának a kérdést, hogy az összegek tudatosan vannak-e túlbecsülve annak érdekében, hogy az Európai Parlament ingatlanpolitikájának finanszírozásához forrást teremtsenek; úgy véli, hogy az ingatlanpolitikát átlátható módon, a rá vonatkozó költségvetési sorokból kell finanszírozni;

18.  javasolja, hogy egy rendszeres és előretekintő ingatlanpolitika keretében, az összes épület éves költségvetési tervezése során különítsenek el a teljes új építési költségek 3%-át kitevő összeget a karbantartási és felújítási kiadásokra; hangsúlyozza, hogy egy olyan ingatlanstratégiára van szükség, amely költséghatékonyságot biztosít, és kiemeli az épületek közelségéből eredő potenciális előnyöket, például a háttérirodai funkciók és az irodaterület és irodák megosztásából eredő szinergiákat;

19.  megállapítja, hogy az új Konrad Adenauer épület teljes keleti szárnyának átvétele és a beköltözés 2020-ra várható, és megjegyzi, hogy az új nyugati szárnyon közvetlenül ezt követően megkezdődnek a munkálatok; megjegyzi, hogy az építkezés végső szakaszában költségek várhatók a projektmenedzsmenttel kapcsolatban, így például a jelentős költöztetési műveletekhez, az első felszereléshez és az építési terület biztonsági felügyeletéhez kapcsolódóan;

20.  tudomásul veszi, hogy a meglévő luxembourgi épületek bérleti díja és karbantartása még egész évre szerepel a költségvetésben, tekintettel arra, hogy a meglévő épületekből való kiköltözésre csak fokozatosan kerülhet sor; kéri a főtitkárt, hogy adjon részletes felvilágosítást a fokozatos kiköltözéssel kapcsolatban, és magyarázza meg, hogy miért nem lehetségesek megtakarítások már 2020-ban;

21.  további részleteket kér az előkészítő műszaki munkákkal, többek között a például a PHS épületben található funkciók más épületekbe történő áthelyezésével kapcsolatban; kéri, hogy a Költségvetési Bizottság a költségvetés 2019. őszi parlamenti olvasata előtt kapjon tájékoztatást a részletes becslésekről és a költségek felosztásáról;

22.  kétségbe vonja az alábbi javasolt fejlesztések rendkívül magas költségeit: az Atrium épület látogatói szemináriumi termeinek berendezése (8,720 millió EUR), az Esplanade terület többfunkciós terének létrehozása (2,610 millió EUR), önkiszolgáló étterem létrehozása a strasbourgi SDM épületben (1,9 millió EUR); felkéri a főtitkárt, hogy még a költségvetés 2019. őszi parlamenti olvasata előtt bocsásson a Költségvetési Bizottság rendelkezésére a fenti határozatokhoz kapcsolódó minden információt;

23.  úgy véli, hogy további megtakarításokat kellene elérni a képviselők és asszisztenseik irodabútorára fordított kiadások terén, tekintettel ezen irodáknak a 2019. évi mandátum kezdetén esedékes teljes felújítására;

24.  aggodalommal tölti el, hogy a Parlament Indonéziában (Jakarta), Etiópiában (Addisz-Abeba) és az Egyesült Államokban(New York) ki kívánja szélesíteni tevékenységét és diplomáciai jelenlétét; sajnálja, hogy annak ellenére, hogy nem készült átfogó költség-haszon elemzés, és a helyszínek kiválasztására szolgáló érvek nem kerültek részletesen kidolgozásra, az Elnökség mégis egyetértett a javaslattal, valamint azzal, hogy a Parlament washingtoni irodájának jelenlegi vezetőjét nevezzék ki a jakartai iroda új vezetőjévé; sürgeti ezért a főtitkárt, hogy nevezze meg az érintett költségvetési sorokat, és hogy tisztázza ezt az átláthatatlan helyzetet azzal, hogy bemutatja a különböző helyszínekre, és a jakartai új irodavezető kinevezésére vonatkozó döntéshozatal folyamatát; egyidejűleg úgy véli, hogy a határozatot fel kell függeszteni;

25.  úgy véli, hogy egyetlen székhely esetén a Parlament költségvetésében potenciális megtakarításokat lehetne elérni; emlékeztet a Számvevőszék 2014. évi elemzésére, amely a Parlament több földrajzi helyszínen való elhelyezkedésének költségét évi 114 millió euróra becsülte; emlékeztet továbbá arra, hogy a Parlament több földrajzi helyszínen való elhelyezkedése miatt kerül sor a Parlament személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állománya összes kiküldetésének 78%-ára, és hogy ennek a környezeti hatása 11 000 és 19 000 tonna közötti szén-dioxid-kibocsátás; ezért ütemtervet kér az egyetlen székhely megvalósítása érdekében;

Biztonság

26.  megjegyzi, hogy a 2020. évi költségvetés a Parlament biztonságának jelentős javítását célzó, 2016-ban megkezdett lényeges beruházások végső részleteit tartalmazza; rámutat, hogy ezek a projektek különböző területeket ölelnek fel, főként az épületekhez, a berendezésekhez és a személyzethez, illetve a kiberbiztonság és a kommunikáció biztonságának javításához kapcsolódnak;

27.  hangsúlyozza, hogy az iPACS projekt a Parlament számára korszerű és integrált biztonsági technológiákat biztosít az épületbiztonsággal kapcsolatos fennmaradó hiányosságok megszüntetése érdekében, és 2020 lesz a projekt végrehajtásának ötödik és utolsó éve; felkéri a főtitkárt, hogy részletesen foglalja össze az épületek biztonságához kapcsolódó, 2016 óta felmerülő összes kiadást;

28.  úgy véli, hogy az informatikai eszközök fontos eszközök a képviselők és a személyzet számára munkájuk végzéséhez, de ki lehetnek téve kibertámadásoknak; ezért üdvözli a kiberbiztonsági tevékenységekkel foglalkozó csoport elmúlt két évben végrehajtott megerősítését, és különösen azt, hogy a teljes működés megvalósítása és a kiberbiztonsági cselekvési terv végrehajtásának lezártával az erre a célra szolgáló költségvetés már csak az infláció fedezése céljából fog növekedni;

29.  üdvözli a képviselőknek nyújtott szolgáltatások javítására az informatikai alkalmazások fejlesztésébe való folyamatos beruházás, az e-Parlament program folytatása, a gépi tanulás terén a fordítási memóriák programja révén végzett kutatás és fejlesztés, valamint a konferenciatermek technikai kezelésére vonatkozó többéves projekt révén tett erőfeszítéseket; további tájékoztatást kér az elmúlt években ezekre a programokra fordított teljes összegről; tudomásul veszi e projektek hosszú távú fokozatos végrehajtását annak érdekében, hogy a költségeket fel lehessen osztani különböző pénzügyi évekre;

30.  kéri az Elnökséget, hogy dolgozzon ki technikai megoldást arra, hogy az EP-képviselők akkor is gyakorolhassák szavazati jogukat, amikor szülési szabadságon, apasági vagy betegszabadságon vannak;

Képviselőkkel és akkreditált parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos kérdések

31.  úgy véli, hogy az akkreditált parlamenti asszisztensek szociális és nyugdíjjogosultságait tiszteletben kell tartani; ezzel kapcsolatban megismétli azon kérését, hogy működőképes megoldást kell találni azon akkreditált parlamenti asszisztensek vonatkozásában, akik a jelenlegi hivatali idő lejártát követően, miután két parlamenti ciklust megszakítás nélkül végigdolgoztak, nem lesznek jogosultak az európai nyugdíjrendszer juttatásaira, amikor elérik a nyugdíjkorhatárt, ugyanis a személyzeti szabályzatban előírtak szerint szükséges tíz évből hiányzik majd valamennyi szolgálati idejük a 2014. évi korai választások és az akkreditált parlamenti asszisztensek új szerződéseinek a 2009. évi választások utáni időszak jelentős munkaterhelése miatti késedelmes jóváhagyása következtében; felszólítja ezért a főtitkárt, hogy terjesszen elő új, gyakorlatias és hiteles javaslatot, amelynek célja a probléma végleges megoldása;

32.  tudomásul veszi az akkreditált parlamenti asszisztensek juttatásainak felülvizsgálatát a Parlament három munkahelye közötti kiküldetésekhez kapcsolódó utazások tekintetében; emlékeztet azonban arra a többször megismételt kérésére, hogy az Elnökség tegyen lépéseket a juttatási arányok teljes összehangolása érdekében a Parlament három munkahelye közötti kiküldetésekhez kapcsolódó utazások tekintetében, a tisztviselők, az egyéb alkalmazottak és az akkreditált parlamenti asszisztensek vonatkozásában, a következő jogalkotási ciklustól kezdődően;

33.  üdvözli az Elnökségnek a képviselők gyakornokaira vonatkozóan 2018. december 10-én hozott határozatát; kéri a határozat technikai szempontjairól szóló vita lezárását annak érdekében, hogy az 2019. július 2-án hatályba léphessen; hangsúlyozza, hogy a gyakornokok díjazásának legalább a megélhetési költségeiket fedeznie kell;

34.  elvárja, hogy a Parlament fordítószolgálata teljesítse alapvető feladatát, vagyis támogassa az európai jogalkotást és a képviselőket feladataik ellátásában azzal, hogy kiváló minőségű fordításokat készít a jövőre vonatkozó fenntartható stratégia keretein belül;

35.  ismételten aggodalmának ad hangot a plenáris ülések során a szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások tolmácsolásával kapcsolatos többletkiadások miatt; sürgeti a főtitkárt, hogy készítsen részletes költségkimutatást a szavazásokhoz fűzött szóbeli indokolásokról; emlékeztet a szavazási álláspontjukat kifejteni, vagy a választóik érdekeinek megfelelő kérdéseket felvetni kívánó képviselők rendelkezésére álló egyéb lehetőségekre, mint például a szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásra, valamint a különböző nyilvános kommunikációs eszközökre; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy jelentős megtakarítások elérése érdekében a szavazásokhoz fűzött szóbeli indokolásokat meg kell szüntetni;

36.  emlékeztet a képviselők statútumára, amely a 27. cikk (1) és (2) bekezdésében előírja, hogy „Az Európai Parlament által létrehozott önkéntes nyugdíjalap e statútum hatálybalépése után továbbra is működik azon képviselők vagy volt képviselők számára, akik ezen alapban jogokat vagy várományokat szereztek”, és hogy „ A szerzett jogok és várományok teljeskörűen fennmaradnak”; felszólítja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a képviselők statútumát, és a nyugdíjalap vonatkozásában haladéktalanul dolgozzanak ki egyértelmű tervet a Parlament számára arra vonatkozóan, hogy vállalja és vegye át a képviselők önkéntes nyugdíjalapjára vonatkozó kötelezettségeket; megismétli e tekintetben azon kérését, hogy a Számvevőszék vizsgálja meg az önkéntes nyugdíjalapot, és kéri annak megvizsgálását, hogy a képviselők statútumának rendelkezései alapján hogyan lehet biztosítani az önkéntes nyugdíjalap fenntartható finanszírozását a teljes átláthatóság fenntartása mellett;

37.  megismétli, hogy a képviselők általános költségtérítésével kapcsolatban átláthatóságra van szükség; sajnálja, hogy az Elnökség nem tudott e tekintetben nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot bevezetni;

A személyzettel kapcsolatos kérdések

38.  úgy véli, hogy egy olyan időszakban, amikor az uniós intézmények rendelkezésére álló pénzügyi és személyzeti erőforrások valószínűleg egyre korlátozottabbak lesznek, meg kell határozni azokat a területeket, többek között – de nem kizárólag – azokat az informatikai szolgáltatásokat és a biztonsági, tolmácsolási és fordítási szolgáltatásokat, illetve a gépjárművezetői szolgáltatásokat, ahol a Parlament és a többi uniós intézmény tapasztalatai alapján növelni lehetne a háttérirodai funkciók közötti szinergiákat, teljes mértékben figyelembe véve az irányítási nehézségeket és a méretbeli különbségeket, méltányos együttműködési megállapodások kialakítása érdekében;

39.  üdvözli a Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti meglévő együttműködési megállapodásokat, amelyek célja, hogy azonosítsák azokat az egyéb területeket, ahol a háttérirodai funkciókat meg lehetne osztani; felkéri a főtitkárt, hogy értékelje az uniós intézmények közötti meglévő együttműködést a további lehetséges szinergiák és megtakarítások azonosítása érdekében;

40.  fenntartja a minden polgár számára való hozzáférhetőség elvét; a plenáris ülésen elfogadott azon kéréssel összhangban, hogy vezessék be a plenáris ülés valamennyi vitájának nemzetközi jelnyelvre történő tolmácsolását, felszólítja a főtitkárt, hogy elemezze a kérés megvalósíthatóságát;

41.  emlékeztet az Unióban a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen folytatott küzdelemről, valamint a megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről szóló, 2017. október 26-i, 2018. szeptember 11-i és 2019. január 15-i parlamenti állásfoglalások ajánlásaira; támogatást kér a zaklatások megelőzésével foglalkozó és a Parlament személyzetének tanácsot nyújtó bizottság külső ellenőrzésének kiszélesítéséhez szükséges külső szakértelemmel kapcsolatos költségek fedezéséhez; előirányzatokat kér az Európai Parlament számára a zaklatással szemben folytatott küzdelemről szóló ütemtervben rögzített reformintézkedések teljes körű végrehajtásának fedezésére, beleértve a valamennyi alkalmazott, akkreditált parlamenti asszisztens és EP-képviselő számára nyújtott gyakori zaklatásellenes képzéseket; továbbá véleménye szerint előirányzatokra van szükség a zaklatási ügyek Parlamenten belüli megelőzésével és kezelésével foglalkozó közvetítők és egyéb szakértők költségeinek fedezésére, a bizalmi személyek és a jelenlegi struktúrák hálózatával együtt;

42.  javasolja a videokonferenciák és egyéb technológiák nagyobb mértékű használatát a környezet védelme és erőforrások megtakarítása érdekében, különösen az alkalmazottak három helyszín közötti szolgálati útjainak csökkentésével;

Egyéb kérdések

43.  úgy véli, hogy felül kell vizsgálni a Parlament költségvetési javaslatának elfogadására irányuló eljárást, figyelembe véve a Parlament belső költségvetési eljárásával foglalkozó munkacsoport által kidolgozott, folyamatosan fejlesztett dokumentumot, tiszteletben tartva a képviselőcsoportok azon kívánságát, hogy egyszerűsítsék a jelenlegi eljárást, tegyék azt hatékonyabbá, csökkentve a képviselők és a személyzet munkaterhelését, valamint növeljék az átláthatóságot, és tisztázzák az érintett szereplők közötti felelősségi köröket; emlékeztet arra, hogy a jelenlegi eljárás során a Költségvetési Bizottság kétszer végzi el ugyanazokat a feladatokat, a tavaszi szakaszban (egyeztetés az Elnökséggel a Parlament költségvetési javaslatának elfogadása érdekében) és az őszi szakaszban (költségvetési módosítások benyújtása), ami több üléshez, több dokumentum elkészítéséhez és több kapcsolódó költséghez (fordítások, tolmácsolás stb.) vezet;

44.  kéri a televízióállomásokkal, a közösségi médiával és további partnerekkel együttműködő európai tudományos médiaközpont megfelelő finanszírozásának fenntartását annak érdekében, hogy képzési célokat határozzanak meg fiatal újságírók számára, különösen az új tudományos és technológiai fejlődéssel, valamint a tényeken alapuló, szakértők által megvizsgált hírekkel kapcsolatban;

45.  felhívja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy alakítsák ki a teljesítményalapú költségvetés-tervezés és a környezeti fenntarthatóság kultúráját a Parlament igazgatásában, valamint a karcsú menedzsmentre vonatkozó megközelítést annak érdekében, hogy fokozzák a hatékonyságot, valamint csökkentsék a papírmunkát és a bürokráciát az intézmény belső munkavégzésében; hangsúlyozza, hogy a karcsú menedzsment a munkavégzés folyamatos javítását jelenti az egyszerűsítésnek és az adminisztratív személyzet tapasztalatának köszönhetően;

o

o  o

46.  elfogadja a 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslatot;

47.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

HL L 287., 2013.10.29., 15. o.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0417.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0182.

(7)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0331.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0404.

(9)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0503.

(10)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0010.

(11)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0172.

(12)

Az Elnökség által elfogadott szövegek, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET

2020

Az Európai Uniónak a Parlament 2020. évi pénzügyi évi kiadásai

finanszírozásához való hozzájárulása

Megnevezés

Összeg

 

 

Kiadások

2.050.430.000

Saját források

172.219.530

Esedékes hozzájárulás

1.878.210.470

BEVÉTELI KIMUTATÁS

Cím – Alcím – Jogcímcsoport – Jogcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0

A parlamenti képviselők, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

81.078.390

81.667.700

76.061.342

4 0 3

Az aktív állományban lévő parlamenti képviselők, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Az aktív állományban lévő parlamenti képviselők, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból származó bevételek

11.952.408

11.657.200

11.423.556

4 0. alcím – Összesen

93.030.798

93.324.900

87.502.544

4 1

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

69.127.732

68.453.000

67.099.173

4 1 1

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

10.000.000

9.200.000

7.653.892

4 1 2

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

10.000

10.000

37.595

4 1. alcím – Összesen

79.137.732

77.663.000

74.790.660

4 2

EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 2 1

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

p.m.

p.m.

0

4 2. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

0

4. cím – Összesen

172.168.530

170.987.900

162.293.204

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Járművek értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Épületek és földterületek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0

5 0. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

0

5 1

BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

 

 

5 1 1

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek — Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 1. alcím – Összesen

 

 

 

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

50.000

50.000

0

5 2. alcím – Összesen

50.000

50.000

0

5 5

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 5. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

0

5 7

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Meghatározott rendeltetésű bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések

p.m.

p.m.

0

5 7. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

0

5 8

EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 1

Befolyt biztosítási kártérítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 8. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

0

5. cím – Összesen

50.000

50.000

0

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

6 6

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

p.m.

p.m.

0

6 6. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

0

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0

Egyéb bevételek

1.000

1.000

920.241

9 0. alcím – Összesen

1.000

1.000

920.241

9. cím – Összesen

1.000

1.000

920.241

MINDÖSSZESEN

172.219.530

171.038.900

163.213.445

KIADÁSI KIMUTATÁS

Az előirányzatok (2020 és 2019) és a teljesítés (2018) általános összefoglalója

Cím Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

218.824.000

225.554.051

208.099.582

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

722.047.000

681.825.381

652.349.114

1 4

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

169.627.000

144.622.887

154.757.192

1 6

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

22.478.000

20.662.000

15.500.166

1. cím – Összesen

1.132.976.000

1.072.664.319

1.030.706.054

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

228.140.000

225.411.000

240.603.149

2 1

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

175.644.000

178.585.200

165.713.025

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

6.834.000

8.610.500

4.971.333

2. cím – Összesen

410.618.000

412.606.700

411.287.508

3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

34.151.500

34.120.000

33.677.487

3 2

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

131.335.500

123.823.300

138.969.216

3. cím – Összesen

165.487.000

157.943.300

172.646.702

4

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KIADÁSOK

4 0

EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

128.000.000

133.700.000

112.329.060

4 2

PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

207.433.000

208.819.943

207.068.303

4 4

A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

480.000

460.000

440.000

4. cím – Összesen

335.913.000

342.979.943

319.837.363

5

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA

5 0

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI

285.000

280.000

p.m.

5. cím – Összesen

285.000

280.000

p.m.

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

5.151.000

10.504.000

p.m.

10 3

BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

TARTALÉK ÚJ KIEMELT CÉLKITŰZÉSEK SZÁMÁRA

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-TARTALÉK

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

5.151.000

10.504.000

0

MINDÖSSZESEN

2.050.430.000

1.996.978.262

1.934.477.627

I. SZAKASZ — EURÓPAI PARLAMENT

Bevételek — Saját források

4. cím — Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

4 0. alcím — Különböző adók és levonások

4 0 0. jogcímcsoport — A parlamenti képviselők, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Jogalap

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Tanács 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az aktív állományban foglalkoztatott parlamenti képviselők, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból származó bevételek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

16 522,00

Jogalap

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 2003. december 15-ig érvényben lévő változatának 66a. cikke.

4 0 4. jogcímcsoport — Az aktív állományban foglalkoztatott parlamenti képviselők, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból származó bevételek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 66a. cikke.

4 1. alcím — Nyugdíjjárulékok

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

10 000

10 000

33 059,00

4 2. alcím — Egyéb nyugdíjjárulékok

4 2 1. jogcímcsoport — Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Jogalap

Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat, és különösen annak III. melléklete.

5. cím — Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

5 0. alcím — Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből vagy részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből vagy visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 0 2. jogcím — Berendezéseknek más uniós intézmények vagy uniós szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 1. jogcímcsoport — Épületek és földterületek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket.

5 1. alcím — Bérbeadásból származó bevételek

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 1 1 1. jogcím — Bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

47 659,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. alcím — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

50 000

50 000

1 111,00

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmény követeléseivel kapcsolatos banki vagy egyéb kamatokból származó bevételek kimutatására szolgál.

5 5. alcím — Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek

5 5 0. jogcímcsoport — Más uniós intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más uniós intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

624 463,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. alcím — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

5 7 0. jogcímcsoport — Jogtalanul kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott rendeltetésű bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

4 078 696,00

5 8. alcím — Egyéb térítések

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási kártérítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

 

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. cím — Hozzájárulások és visszatérítések az uniós megállapodásokkal és programokkal összefüggésben

6 6. alcím — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

13 428 743,00

9. cím — Egyéb bevételek

9 0. alcím — Egyéb bevételek

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2018. évi teljesítés

1 000

1 000

648 807,00

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek feltüntetésére szolgál.

Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

Kiadások — Kiadások

1. cím — Az intézménynél dolgozó személyek

1 0. alcím — Az Európai Parlament képviselői

1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és juttatások

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 9. és 10. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 1. és 2. cikke.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekkel összefüggő utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 10–21. és 24. cikke.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Megjegyzések

Az előirányzat az egyéb utazási költségek és a megválasztás szerinti tagállamba való utazás költségeinek visszatérítésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 22. és 23. cikke.

1 0 0 6. jogcím — Általános költségtérítés

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályaival összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 170 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 25–28. cikke.

1 0 0 7. jogcím — Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

190 000

187 000

163 631,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament elnökének megbízatásával járó átalánynapidíj és reprezentatív költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke.

Az Elnökség 2009. június 17-i határozata.

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítás és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál.

Ez szolgál a képviselők biztosításának rendezésére és megsegítésére is, amennyiben hivatalos út során hazaszállításra van szükség, súlyos betegség, baleset vagy előre nem látható, az utazás folytatását akadályozó esemény következtében. A támogatás magában foglalja a képviselő hazaszállításának megszervezését és az ahhoz kapcsolódó költségek fedezését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 18. és 19. cikke,

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 3–9. és 29. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályok.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás.

A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

892 000

876 000

654 850,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselők támogatásához szükséges bizonyos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 30. cikke.

1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátás

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 13. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 45–48. és 77. cikke.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 150 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat (KKJ) III. melléklete.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

167 000

274 000

161 725,76

Megjegyzések

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat (KKJ) III. melléklete.

1 0 3 2. jogcím — Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Megjegyzések

Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó, túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat (KKJ) I. melléklete.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 500 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 27. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 76. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat (KKJ) VII. melléklete.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

750 000

800 000

700 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamai és számítástechnikai tanfolyamai költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályzata, és különösen azok 44. cikke.

Az Elnökség 2017. október 23-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.

1 2. alcím — Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

1 2 0. jogcímcsoport — Javadalmazás és egyéb jogok

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

túlórák miatti átalány-kifizetések,

egyéb pótlékok és juttatások,

a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

a javadalmazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges bérkorrekció hatása,

munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

Ez ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli, luxembourgi vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 450 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 2. jogcím — Túlórák díjazása

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

150 000

110 000

60 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a jogalapban foglalt feltételek mellett.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 4. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,

az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,

a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve az Unió nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők juttatásainak fedezésére szolgál:

az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba került tisztviselők,

új kompetenciák intézményen belüli megszerzésével kapcsolatos szervezeti igények miatt szabadságra küldött tisztviselők,

AD 16-os vagy AD 15-ös fokozatból a szolgálat érdekében nyugdíjazott tisztviselők és képviselőcsoportoknál dolgozó ideiglenes alkalmazottak.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is (kivéve a személyzeti szabályzat 42c. cikkének rendelkezései alá tartozó, korrekciós együtthatóra nem jogosult tisztviselőket).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 41., 42c. és 50. cikke, illetve IV. melléklete, továbbá az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 48a. cikke.

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

a személyzeti szabályzat vagy a 2689/95/EK, Euratom, ESZAK és az 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet szerint fizetendő juttatások,

a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,

a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 72. cikke.

A Tanács 2689/95/EK, Euratom, ESZAK rendelete (1995. november 17.) az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében szükségessé vált, az Európai Közösségek ideiglenes tisztviselői szolgálati jogviszonyának végleges megszűnésével kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 280., 1995.11.23., 4. o.).

A Tanács 1748/2002/EK, Euratom rendelete (2002. szeptember 30.) az Európai Közösségek az Európai Parlamentben létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek és az Európai Parlament politikai csoportjaiban dolgozó ideiglenes alkalmazottainak szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről (HL L 264., 2002.10.2., 9. o.).

1 4. alcím — Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb alkalmazottak és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és szaktanácsadók (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző – nagyrészt közösségi – szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

helyettesítő személyzet alkalmazása,

a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) által kibocsátott számlák az Európai Parlament alkalmazottai (úgymint a munkanélküli-járadékkal, nyugdíjjogosultsággal stb. kapcsolatos) adminisztratív aktáinak kezelését végző alkalmazottak foglalkoztatásáért.

Ez az előirányzat nem fedezi az alábbiakkal kapcsolatos kiadásokat:

a Biztonsági Főigazgatóságon dolgozó, a személy- és vagyonbiztonsággal, az információbiztonsággal és a kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó egyéb alkalmazottak,

a Főtitkárságon gépjárművezetőként vagy azok koordinátoraként dolgozó egyéb alkalmazottak.

Ezen előirányzat egy része fogyatékossággal élő szerződéses alkalmazottak felvételére szolgál az Elnökség 2008. július 7-i és 9-i határozatával összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 000 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV., V. és VI. cím).

A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014. október 17-i határozata).

1 4 0 1. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Biztonság

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a Biztonsági Főigazgatóságon dolgozó, a személy- és vagyonbiztonsággal, az információbiztonsággal és a kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó egyéb alkalmazottak vonatkozásában felmerülő következő kiadások fedezésére szolgál:

a szerződéses alkalmazottak és a kisegítő szerződéses alkalmazottak javadalmazása, beleértve a juttatásokat, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV. cím).

A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014. október 17-i határozata).

1 4 0 2. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a Főtitkárságon gépjárművezetőként vagy azok koordinátoraként dolgozó egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál:

a szerződéses alkalmazottak és a kisegítő szerződéses alkalmazottak javadalmazása, beleértve a juttatásokat, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV. cím).

A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014. október 17-i határozata).

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

a diplomával rendelkező gyakornokok díjazása (ösztöndíjak), ideértve az esetleges háztartási támogatásokat,

a gyakornok utazási költségei,

a fogyatékosságukkal közvetlenül összefüggő többletköltségek,

a gyakornokok betegség- és balesetbiztosításának költségei,

a gyakornokoknak szervezett tájékoztató/képzési előadásokkal kapcsolatos költségek,

támogatás fizetése a Schuman-gyakorlatokkal foglalkozó bizottságnak,

az Európai Parlament és a tagállamok és tagjelölt országok közszférája, vagy a szabályzatban meghatározott nemzetközi szervezetek adminisztrációja közötti személycserék költségei,

a nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésével kapcsolatos költségek, nevezetesen juttatásaik és útiköltségeik,

a kirendelt nemzeti szakértők balesetbiztosításának költségei,

a tanulmányi látogatások és ösztöndíjak költségei,

a konferenciatolmácsok és a fordítók képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel és a fordítóképzést biztosító egyetemekkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok és fordítók képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos támogatások, illetve járulékos költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Parlament tisztviselőinek és a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottainak nemzeti közigazgatások, az azokhoz kapcsolódó szervek és nemzetközi szervezetek részére történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2005. március 7-i határozata).

A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2009. május 4-i határozata).

Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok (az Európai Parlament főtitkárának 2013. február 1-jei és 2018. szeptember 14-i határozata).

1 4 0 5. jogcím — Tolmácsolási kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:

azon szerződéses konferenciatolmácsok díja és egyenértékű juttatásai, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és egyéb költségei, akiket az Európai Parlament alkalmaz a Parlament saját céljaira vagy más intézmények céljaira a Parlament által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament (tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazotti státuszú) tolmácsai nem tudják ellátni,

a fenti üléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a z Európai Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak,

a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, akik más regionális, nemzeti vagy nemzetközi intézmény alkalmazottjai,

a tolmácsolással összefüggő tevékenységekhez, nevezetesen az ülések előkészítéséhez és a tolmácsok képzéséhez és kiválasztásához kapcsolódó díjak.

a Bizottság számára a konferenciatolmácsok fizetésének kezeléséért fizetett díjak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 500 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A szabadúszó konferenciatolmácsok (auxiliary conference interpreters, ACI) munkakörülményeit és alkalmazásuk pénzügyi keretét rögzítő, 1999. július 28-án létrehozott, 2004. október 13-án jegyzetekkel ellátott és 2008. július 31-én felülvizsgált egyezmény (és alkalmazási szabályai).

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megfigyelőkkel kapcsolatos költségek kifizetésére szolgál, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 13. cikkével összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső fordítási szolgáltatások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, szövegellenőrzéssel, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 6. alcím — Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

163 000

163 000

111 415,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre behívott jelöltek útiköltségei és tartózkodási költségei,

a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat részben felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002/620/EK határozata (2002. július 25.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002/621/EK határozata (2002. július 25.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

1 6 1 2. jogcím — Tanulás és fejlesztés

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzet továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, többek között a hivatalos munkanyelvek oktatása révén.

Emellett fedezi a képviselők egyéb képzéseihez kapcsolódó költségeket is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

760 000

749 000

517 613,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,

az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,

a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések,

a személyzeti bizottság támogatása, illetve a szociális ellátás kisebb költségei. A személyzeti bizottság azzal a céllal járul hozzá a szociális tevékenységek résztvevőinek költségeihez, illetve biztosít költségtérítést, hogy támogassa a szociális, kulturális vagy nyelvi vonatkozású tevékenységeket; az egyes alkalmazottak vagy háztartások azonban nem részesülnek támogatásban,

egyéb szociális jellegű – intézményi és intézményközi szintű – intézkedések, melyek a tisztviselőket, az egyéb alkalmazottakat és a nyugdíjasokat célozzák,

a felvétel alatt álló, illetve a pályafutásuk során bekövetkezett események folytán alkalmazkodási intézkedéseket igénylő, fogyatékkal élő tisztviselők és egyéb alkalmazottak, illetve a kiválasztás alatt álló, fogyatékkal élő gyakornokok érdekében hozott észszerű alkalmazkodási intézkedések, orvosi vizsgálatok vagy szociális kiadások finanszírozása a személyzeti szabályzat 1d. cikkének alkalmazásában, különösen a munkahelyen nyújtott személyes asszisztencia tekintetében, ideértve a munkahelyi utak vagy kiküldetés alatt nyújtott személyes asszisztenciát.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 70 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 1d. cikke, 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke.

1 6 3 1. jogcím — Mobilitás

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

252 000

240 000

212 286,81

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó (kulturális és sporttevékenységeket, szabadidőprogramokat, éttermet kínáló) szabadidőközpont költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál.

Az előirányzat az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 600 000 EUR.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Orvosi szolgálat

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi rendelők, a Betegszabadságok Ügyintézési Szolgálata és a Munkahelyi Kockázatmegelőzési és Jólléti Osztály három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az orvosi vizsgálatokat, az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzését, az orvosi vizsgálatokkal – nevezetesen a foglalkozás-egészségügy keretében felmerülő vizsgálatokkal –, a felvételt megelőző orvosi vizsgálatokkal, a „biztonsági, a felügyeleti és a meghatározott kockázattal járó álláshelyekre” vonatkozó rendszeres vizsgálatokkal és egészségügyi felügyelettel, az orvosi szakvéleményekkel és az ergonómiával kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével, a választottbíráskodással és a szakértői véleményekkel kapcsolatos eseti költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok és paramedikális szakemberek által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 33. és 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 6 5 2. jogcím — Étkeztetési költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

800 000

1 080 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az étkeztetéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

1 6 5 4. jogcím — Gyermekfelügyeleti létesítmények

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Parlament hozzájárulását a belső gyermekfelügyeleti létesítményekkel és a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló, külső gyermekfelügyeleti létesítményekkel kapcsolatos valamennyi szervezeti kiadáshoz és szolgáltatásokra vonatkozó kiadáshoz.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 300 000 EUR.

1 6 5 5. jogcím — Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

626 000

615 000

445 600,00

Megjegyzések

A 2013. augusztus 1-jei, a C(2010) 7993 bizottsági határozattal módosított C(2009) 7719 bizottsági határozat helyébe lépő, az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált iskoláknak az uniós személyzet tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeinek létszáma alapján fizetett közösségi hozzájárulás hatályba léptetéséről szóló C(2013) 4886 bizottsági határozat végrehajtása (HL C 222., 2013.8.2., 8. o.).

Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz adott európai parlamenti hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz az Európai Bizottság által az Európai Parlament nevében adott hozzájárulás megtérítésére szolgál. Az Európai Parlament személyzeti szabályzata hatálya alá tartozó állományának az említett iskolákba beíratott gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

2. cím — Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési kiadások

Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió általános költségvetésének kell fedeznie.

E cím előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. alcím — Épületek és járulékos költségek

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjainak fedezésére szolgál.

Az előirányzat fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez történő indexálásról is rendelkeznek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő költségek fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjainak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő költségek fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő költségek fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 7. jogcím — Építkezések és épületek belső kialakítása

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

építkezések költségei (munkálatok, a tanulmányok díja, az üzembe helyezéshez szükséges kezdeti berendezések és felszerelések és minden ezzel kapcsolatos költség),

a belső kialakítási munkák költségei és az ilyen munkákkal járó egyéb kiadások (nevezetesen az építészek és mérnökök honoráriuma stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 472 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő költségek fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 8. jogcím — Egyéb specifikus ingatlankezelés

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlankezeléssel kapcsolatos egyéb olyan kiadások fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, nevezetesen:

hulladékgazdálkodás és -kezelés,

kötelező ellenőrzések, minőségi ellenőrzések, szakértői jelentések, auditok, szabályoknak való megfelelés ellenőrzése stb.,

műszaki könyvtár,

ingatlankezelési támogatás (building helpdesk),

épülettervek és adathordozók kezelése,

egyéb kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 268 000 EUR.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az Európai Parlament által bérelt vagy tulajdonában lévő épületek (helyiségek és műszaki berendezések) karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 104. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 479 000 EUR.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 150 000 EUR.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az Európai Parlament három szokásos munkahelyének, az Unión belül található tájékoztatási irodáinak, valamint a harmadik országokban található irodáinak otthont adó épületek őrzési és felügyeleti költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 104. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 120 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1. alcím — Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereinek megfelelő működéséhez szükséges ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban az adatfeldolgozási és távközlési központra, az osztályok számítástechnikai rendszereire, valamint a hálózatüzemeltetésre vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 625 000 EUR.

2 1 0 1. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó, az infrastruktúra fejlesztését és fenntartását célzó ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a hálózatokkal, a vezetékekkel, a távközléssel, az egyéni felszerelésekkel, valamint a szavazórendszerrel kapcsolatos infrastruktúrára vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 66 000 EUR.

2 1 0 2. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszerei terén a felhasználóknak nyújtott ismétlődő ügyfélszolgálati és támogatási tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások a képviselőknek és más felhasználóknak nyújtott, különösen az igazgatási, jogalkotási és kommunikációs alkalmazásokkal kapcsolatos támogatási szolgáltatásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 000 EUR.

2 1 0 3. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Megjegyzések

Az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével, karbantartásával és az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal, valamint az intézmény ikt-alkalmazásainak kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, a kommunikációs és biztonsági, valamint az igazgatási és jogalkotási alkalmazásokra vonatkoznak.

Emellett fedezi az intézményközi nyelvi együttműködés keretében közösen finanszírozott ikt-eszközökkel kapcsolatos kiadásokat is az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság határozatainak megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 32 000 EUR.

2 1 0 4. jogcím — Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó infrastrukturális beruházások miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások főleg az informatikai és távközlési központra, a hálózatokra, a vezetékekre, valamint a videokonferencia-rendszerekre vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 102 000 EUR.

2 1 0 5. jogcím — Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint a létező vagy új ikt-projektberuházások miatt igénybe vett informatikai szolgáltató és informatikai tanácsadó cégek külső szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások elsősorban a képviselőknek nyújtott, valamint a jogi, igazgatási, pénzügyi, kommunikációs, biztonsági és védelmi és az ikt irányításával kapcsolatos alkalmazásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasználódott és tönkrement bútorok és irodai gépek cseréjét is. Az előirányzat emellett az Európai Parlament bútorállományával kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására, javítására és kezelésére szolgál:

a közzététellel, a biztonsággal (többek között a szoftverekkel), az éttermekkel és az épületekkel, a személyi állomány képzésével, az intézmény sportlétesítményeivel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

különösen a nyomda, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a biztonság, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezései,

speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket, valamint a külső szakértőket igénylő tárgykörökben biztosított műszaki segítségnyújtáshoz (tanácsadáshoz) kapcsolódó költségeket is.

Ez az előirányzat fedezi továbbá a konferenciák lebonyolításához szükséges technikai eszközök az egész világon történő szállításának költségeit, amennyiben valamely képviselő, képviselőcsoport vagy európai parlamenti szerv erre igényt tart. Idetartoznak a szállítási költségek, valamint a kapcsolódó ügyintézési költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 190 000 EUR.

2 1 6. jogcímcsoport — Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek (gépjárműflották és kerékpárok) vásárlására, lízingjére, karbantartására, használatára és javítására, valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosításokat és az egyéb kezelési költségeket is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére, lízingjére vagy bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid gépkocsik.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 3. alcím — Folyó igazgatási kiadások

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk elért szerződéses feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, és a kapcsolódó kezelési költségeknek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

60 000

60 000

35 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítések

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

azon költségek fedezése, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet,

külső ügyvédek megbízásának költsége, akik az Európai Parlamentet uniós és nemzeti bíróságok előtt képviselik, továbbá jogi tanácsadók és szakértők megbízásának költsége, akik a Jogi Szolgálatot segítik,

ügyvédi díjak megtérítése fegyelmi és azzal egyenértékű eljárásokkal összefüggésben,

a kártérítéssel és kamatokkal kapcsolatos költségek,

a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzata III. címének 11. fejezete szerint,

az európai adatvédelmi biztos által kirótt közigazgatási bírságok.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

224 000

337 000

186 257,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztető cégek vagy a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztető- és csomagoló- vagy rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás,

teremőrök, gépjárművezetők, recepciósok, raktárkezelők, költöztetők, valamint a látogatásokért és szemináriumokért, a Parlamentarium szolgáltatásaiért, az orvosi szolgálatért, a biztonsági szolgálatért, az épületek karbantartásáért és a különböző műszaki szolgálatokért felelős személyzet egyenruháinak beszerzése és karbantartása,

más költségvetési sorban konkrétan nem szereplő egyéb működési és igazgatási kiadások, beleértve a volt képviselők személyzeti szabályzat alapján járó nyugdíjaival kapcsolatban a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) fizetett igazgatási díjakat, az Európai Parlament helyiségeiben vagy rendszereiben dolgozó külső személyek biztonsági ellenőrzésével kapcsolatos kiadások, illetve áruk vagy szolgáltatások beszerzése,

a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS) tevékenységeihez kapcsolódó egyéb beszerzések (reklámkampányok stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

2 3 9. jogcímcsoport — EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

262 500

262 500

198 988,92

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS azon tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyek célja az Európai Parlament környezeti teljesítményének javítása, beleértve e tevékenységek népszerűsítését, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezésével kapcsolatos kiadások fedezésére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

3. cím — Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások

3 0. alcím — Ülések és konferenciák

3 0 0. jogcímcsoport — A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők, a gyakornokok és az intézmény által meghívott, egyéb uniós intézményeknél vagy nemzetközi szervezeteknél dolgozó személyzet útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A fedezett kiadások az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból, a szállásköltségekből és a szoros határidőkkel kapcsolatos kompenzációkból tevődnek össze. A járulékos költségeket (beleértve a menetjegyek vagy a szállásfoglalás lemondásának költségét, az elektronikus számlázási rendszerhez kapcsolódó költségeket, a kiküldetési biztosítással kapcsolatos költségeket) szintén fedezik.

Ez az előirányzat fedezi továbbá a személyzet kiküldetései és utazásai nyomán keletkező szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellentételezésével kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11–13. cikke.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

910 500

1 000 000

748 223,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

a fogadások tartása tekintetében az intézményre háruló kötelezettségekből fakadó költségek – beleértve az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) tudományos választásaival és más jövőkutatási tevékenységekkel kapcsolatos munkából fakadó fogadások költségeit is –, valamint az európai parlamenti képviselők számára biztosított reprezentációs költségek,

az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,

reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,

a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,

egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.),

az intézmény VIP vendégeinek utazási költségei és napidíja,

az európai parlamenti képviselők és munkatársak hivatalos utazásokkal összefüggő vízumköltségei,

az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségeket ellátó képviselők fogadási, reprezentációs és egyéb különleges költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

300 000

600 000

1 130 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament által tartott ülések vagy az Európai Parlament munkahelyein szervezett intézményközi ülések során felszolgált üdítők, egyéb italok és egyes esetekben könnyű ételek költségeinek, valamint e szolgáltatás irányítási költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket:

a munkahelyeken kívüli ülések megszervezése (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is,

a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok, a parlamenti együttműködési bizottságok, a WTO-hoz delegált parlamenti küldöttségek megszervezése, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és annak irányítóbizottsága,

az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe, az EuroLat Parlamenti Közgyűlésbe és az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe, valamint ezek szerveibe delegált küldöttségek megszervezése,

az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége üléseinek megszervezése, ez a kiadás magában foglalja az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés önálló titkársága költségvetéséhez biztosított európai parlamenti hozzájárulást, illetve a szervezet költségvetéséhez való hozzájárulásból az Európai Parlamentre eső rész költségeinek közvetlen fedezését,

azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Interparlamentáris Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport az Interparlamentáris Unión belül),

az Európai Parlament és a Bizottság által kötött szolgáltatási megállapodás alapján az Európai Parlament által az uniós úti okmányok legyártása címén (berendezések, személyzet és szállítások) fizetendő hozzájárulás Bizottság számára történő visszatérítése az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek (6. cikk), az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 23. cikkének, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. és 81. cikkének, valamint az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1417/2013/EU tanácsi rendeletnek (HL L 353., 2013.12.28., 26. o.) megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 6000 EUR.

3 2. alcím — Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

3 2 0. jogcímcsoport — Szakértelem igénybevétele

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Parlament irányítószervei, a parlamenti bizottságok, a parlamenti küldöttségek és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek végzése (tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok vagy meghallgatások és konferenciák), vagy különleges szakértelmet igénylő technikai segítségnyújtás céljából kötött szerződések költségei,

szakosodott információs források beszerzése vagy bérlése, úgymint szakosodott adatbázisok, kapcsolódó irodalom vagy technikai támogatás, amikor a fent említett szakértői szerződések kiegészítésére van szükség,

azon szakértők és más személyek – beleértve az Európai Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, küldöttségi, kutató- vagy munkacsoportülésekre, valamint műhelytalálkozókra hívtak meg,

a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó termékeknek az intézmény és a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül) történő terjesztéséhez kapcsolódó költségek,

külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület,

az álláshelyekre pályázók által benyújtott dokumentumok valódiságának külső szakértők általi ellenőrzése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2 1. jogcímcsoport — A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az európai tudományos médiaközpontra fordított kiadások

3 2 1 0. jogcím — A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) fordított kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának tevékenysége során felmerülő kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel a következőkre:

specifikus szakértelem és támogatás igénybevétele az Európai Parlament kutatási tevékenységeihez (ideértve a cikkeket, a tanulmányokat, a műhelyfoglalkozásokat, a szemináriumokat, a kerekasztal-beszélgetéseket, a szakértői bizottságokat és a konferenciákat), amelyek szükség esetén más intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, kutatóintézetekkel és nemzeti parlamenti könyvtárakkal, szakértői csoportokkal, kutatószervezetekkel és más okleveles szakértőkkel együttműködve is megvalósíthatók,

specifikus szakértelem igénybevétele a hatásvizsgálatok, illetve előzetes és utólagos értékelések, az európai hozzáadott érték és a tudományos és technológiai alternatívák értékelése (STOA) területén,

könyvek, folyóiratok, újságok, adatbázisok, hírügynökségi anyagok és bármely más, a könyvtárnak szánt, különféle formátumú adathordozók beszerzése vagy bérlése, ideértve a szerzői jogi díjakat, a minőségbiztosítási rendszert, a könyvkötészeti és állagmegóvó anyagokat és tevékenységeket, valamint minden más vonatkozó szolgáltatást,

a külső archiválási szolgáltatások költsége (szervezés, kiválasztás, leírás, különböző adathordozókra történő átvitel és dematerializálás, elsődleges levéltári források beszerzése),

specifikus könyvtári és levéltári dokumentáció és egyedi médiatári anyagok beszerzése, felépítése, bevezetése, alkalmazása és karbantartása, ideértve az elektromos, elektronikus és informatikai anyagokat és/vagy rendszereket, valamint a könyvkötészeti és az állagmegóvást szolgáló anyagokat,

a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó termékeknek az intézmény és a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül) történő terjesztéséhez kapcsolódó költségek,

a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága által szervezett előadásokra, szemináriumokra, műhelyértekezletekre vagy más hasonló rendezvényekre meghívott szakértők és szerzők utazási költségei, napidíja és egyéb kapcsolódó költségei,

a tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egység (STOA) európai és nemzetközi tudományos testületekben való részvételének költségei,

a nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások nyomán az Európai Parlament számára keletkező kötelezettségek, ideértve az Európai Unió Levéltárának fenntartásához szükséges költségekhez való európai parlamenti hozzájárulást, a 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

A Tanács 354/83/EGK, Euratom rendelete (1983. február 1.) az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról (HL L 43., 1983.2.15., 1. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

A legutóbb 2011. június 22-én módosított, az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló szabályokról szóló, 2001. november 28-i elnökségi határozat (HL C 216., 2011.7.22., 19. o.).

Az Elnökség 2002. december 16-i, 2004. május 3-án egységes szerkezetbe foglalt határozata az Európai Parlament irattárairól.

Az Elnökség 2014. március 10-i határozata az európai parlamenti képviselők és a volt európai parlamenti képviselők iratainak feldolgozásáról.

3 2 1 1. jogcím — Az európai tudományos médiaközpont kiadásai

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Megjegyzések

A képviselők a tudományos közösség és az újságírók közötti hatékony – különösen a jelenlegi tudományos és technológiai fejleményekről és kérdésekről folytatott – párbeszéd előmozdítása érdekében az Európai Parlament számára előnyös lehet egy olyan platform, amely elősegíti az ezen a téren folyó vitát, képzéseket és az ismeretek terjesztését. Ezért hozták létre az „Európai tudományos médiaközpontot”, amelyet a Parlamenten belül a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testület (STOA) felügyel majd.

Ez az előirányzat fedezi továbbá e tevékenységek szervezésének költségeit és az újságírók, az érdekelt felek és más szakértők meghívásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat (beleértve az utazási költségeket, a szállást és az étkeztetést), az érintett tevékenységek fedezésére.

Az ezen jogcímcsoport alá tartozó előirányzatok – amelyek célja, hogy fokozzák az Európai Parlament, a tudományos közösség és a média közötti interfészen zajló tevékenységeket – az Európai tudományos médiaközpont költségeinek fedezésére szolgálnak, elsősorban a hálózatépítés, a képzés és az ismeretek terjesztésének előmozdítása céljából, például:

hálózatok létrehozása és fenntartása az Európai Parlament, a tudományos közösség és a média közötti interfészen,

a jelenlegi tudományos és technológiai fejleményekkel és kérdésekkel, valamint a tudományos újságírás jellegével és hatékonyságával kapcsolatos szemináriumok, konferenciák és képzések szervezése,

a tudomány és a technológia területén tudományos, média- és egyéb forrásokból származó szakmai információk és elemzések hasznosítása a politikai döntéshozók és a polgárok javát szolgálva,

a tudomány és a technológia területén az Európai Parlament kutatásai és egyéb vonatkozó anyagok írásban, audiovizuális és egyéb módon szélesebb körben történő hozzáférhetővé tétele,

technikák és módszerek kidolgozása azon képesség fejlesztésére, hogy a tudomány és a technológia területén azonosítani és terjeszteni tudják a megbízható forrásokat,

a létesítmény támogatása, a csúcstechnológiás műszaki berendezések és médiaeszközök korszerűsítése és/vagy használata, támogatva a párbeszédet,

az Európai Parlament és az e téren működő médiaorgánumok, egyetemek és kutatóközpontok közötti szorosabb együttműködés és általánosságban kapcsolatok kialakítása, többek között az Európai tudományos médiaközpont szerepének, munkájának és a polgárok számára való hozzáférhetőségének a média általi előmozdítása révén.

Az e jogcím alatt szereplő előirányzatok szintén felhasználhatók az Európai Parlament tudományos közösséggel, médiával, agytrösztökkel és nyilvánossággal folytatott, szemináriumok, kiadványok és egyéb, fent felsorolt tevékenységek keretében megvalósuló párbeszédének támogatására azon hosszú távú tendenciák előrejelzése céljából, melyek ismerete kulcsfontosságú az uniós döntéshozók számára úgy a tudomány területén, mint szélesebb körben.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Parlament 2013. október 8-i állásfoglalása: „Előremutató politikatervezés és hosszú távú trendek: a kapacitásépítés költségvetési vonzatai” (ezen a napon elfogadott szövegek, P7-TA(2013) 0395) és különösen annak 7. és 9. bekezdése.

Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Parlament 2016-os pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (HL C 346., 2016.9.21., 188. o.) és különösen annak 30. bekezdése.

Az Európai Parlament 2016. április 14-i állásfoglalása az Európai Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (ezen a napon elfogadott szövegek, P8 TA(2016) 0132) és különösen annak 54. bekezdése.

3 2 2. jogcímcsoport — Dokumentációs kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,

a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,

új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek frissítése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

3 2 3. jogcímcsoport — Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

az Európai Parlament és a csatlakozásra váró országok – különösen a nyugat-balkáni országok és Törökország – nemzeti parlamentjei közötti információcserére és együttműködésre irányuló programok finanszírozására fordított kiadások,

az Európai Parlament és (az előző francia bekezdésben nem említett) harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, valamint az ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt kiadások, az érintett fellépések elsősorban az új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére irányulnak, különösen az Unió (déli és keleti) szomszédságában,

a közvetítői tevékenység, valamint európai uniós és az Unió kibővült szomszédságában lévő országok fiatal politikai vezetőinek támogatására irányuló fellépések finanszírozására fordított kiadások, Maghreb-országok, Kelet-Európa és Oroszország, izraeli-palesztin párbeszéd és a Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoport döntése szerint prioritást élvező egyéb országok,

a Szaharov-díj megrendezésével kapcsolatosan felmerülő kiadások (különös tekintettel a díj összegére, a díjazottak és az utolsó forduló jelöltjeinek utazási és szállásköltségére, a Szaharov-hálózat működési költségeire és a hálózat tagjainak kiküldetési költségeire), valamint az emberi jogok előmozdítására irányuló fellépések költségei.

A fellépések magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban, valamint a tagállamokban és harmadik országokban tett látogatásokat. Ez az előirányzat részben vagy teljes egészében fedezi a résztvevők költségeit, különös tekintettel az úti- és szállásköltségekre, valamint a napidíjra.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Elnökség 2011. december 12-i határozata a Demokráciatámogatási Igazgatóság létrehozásáról az Uniós Külső Politikák Főigazgatóságán belül.

3 2 4. jogcímcsoport — Előállítás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

800 000

660 059,43

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségeknek az intézményre eső részét.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

a digitális közzététel (intranetoldalak) és a hagyományos közzététel (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) valamennyi költsége, beleértve a terjesztést is,

a szerkesztői rendszerek frissítése, valamint fejlesztési és javítási célú karbantartása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 11 000 EUR.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

az intézmény tevékenységével kapcsolatos tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban, a csatlakozó országokban, valamint az európai parlamenti kapcsolattartó irodával rendelkező országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, továbbá a nyilvánosság számára mobil eszközökön való hozzáférhetőségének javítására és megkönnyítésére irányuló eszközök vagy megoldások kifejlesztését;

az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezések, például az Európai Parlament európai filmművészeti LUX díjának finanszírozása;

ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása, a Parlament ismertségének fokozása a közösségi hálózatokon, az ifjúságot érdeklő tendenciák nyomon követése;

az Európai Parlament közelítése a polgárokhoz, és ebből a célból az internetes technológiákhoz, az interaktív technikákhoz, a közösségi terekhez, az együttműködő platformokhoz és az internetezők felhasználói szokásainak változásához kapcsolódó költségek;

az Európai Parlamentnek az internetes klipek és a sugárzásra kész egyéb multimédiás anyagok készítésével, terjesztésével és elhelyezésével kapcsolatos költségei, az Európai Parlament kommunikációs stratégiájával összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2 4 3. jogcím — Az Európai Parlament látogatóközpontjai

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament látogatóközpontjaiban szervezett tárlatok, kiállított anyagok és kiállítások, továbbá különösen a következők finanszírozására szolgál:

Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja Brüsszelben;

fogadóhelyiségek, „Europa Experience” központok, és a Brüsszelen kívüli tájékoztatási pontok;

az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Történelem Háza részére tanulmányok és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költsége;

az Európai Parlament tulajdonában lévő műalkotások költségei, ideértve mind az anyagok beszerzésének és megvásárlásának költségeit, mind a folyó költségeket, így a szakértői költségeket, a tárolást, a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítást.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 000 000 EUR.

3 2 4 4. jogcím — Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csoportos látogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki képzések (az Európai Unió látogatói programja [EUVP]) finanszírozásának, valamint az Euroscola, az Euromed-Scola és az Euronest-Scola program működési költségeinek fedezésére szolgál. Az Euromed-Scola és az Euronest-Scola programok eseményeire évenként, váltakozva az Európai Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben kerül sor, a választási évek kivételével.

Ez az előirányzat az EUVP program népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységeket is fedezi.

Az előirányzatot minden évben növelni kell egy olyan deflátor alkalmazásával, amely figyelembe veszi a GNI és az árak változásait.

Az Európai Parlament minden képviselője jogosult arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt csoportot – összesen 110 látogatót – meghívhasson. Egy képviselő által hivatalosan szponzorált látogatói csoportok a képviselőtől meghívást kaphatnak az Euroscola programban való részvételre.

Megfelelő összeget tartalmaz a fogyatékossággal élő látogatók számára is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

Jogalap

Az Elnökség legutóbb 2016. október 24-én módosított, 2004. május 3-án konszolidált, 2002. december 16-i határozata a látogatócsoportok fogadásáról, valamint az Euroscola, az Euromed-scola és az Euronest-Scola programokról szóló szabályzatról.

3 2 4 5. jogcím — Szimpóziumok és szemináriumok szervezése

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

a tagállamokból, a csatlakozó országokból, valamint az európai parlamenti kapcsolattartó irodával rendelkező országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, illetve a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei,

a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben az Elnökség által elfogadott éves program szerint sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

a konferenciaszervezési szolgáltatásokkal, a konferenciaszervezést és a többnyelvűséget támogató intézkedésekkel és eszközökkel (például szemináriumok és konferenciák, a tolmács- vagy fordítóképzőkkel tartott találkozók, a többnyelvűségről és a tolmács- vagy fordítói szakma népszerűsítéséről szóló tájékoztató kampányok) kapcsolatos kiadások, ideértve az egyetemek, iskolák és a tolmács- vagy fordítóképzéssel foglalkozó bármely más szervezet számára nyújtott támogatási programot, a virtuális kommunikációt támogató megoldásokkal, valamint az intézményközi és nemzetközi együttműködés keretei között más szolgálatokkal közösen szervezett hasonló fellépésekben és intézkedésekben való részvétellel kapcsolatos kiadások,

az információs és kommunikációs technológia témaköreivel foglalkozó szemináriumok és szimpóziumok szervezésével kapcsolatos kiadások,

az újságírók plenáris ülésekre, bizottsági ülésekre, sajtókonferenciákra és egyéb parlamenti tevékenységekre történő meghívásához kapcsolódó kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

az audiovizuális műszaki berendezések és felszerelések beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása és kezelése,

az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének kiadásai,

megfelelő archívumok létrehozása, amelyek a média és a polgárok számára állandó hozzáférést biztosítanak ezen információkhoz,

a sajtószobával kapcsolatos kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

Jogalap

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).

A Parlamentnek a 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).

A Parlamentnek a 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).

3 2 4 9. jogcím — Információcsere a nemzeti parlamentekkel

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

225 000

165 000

122 491,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt kiadások. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést is,

az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában.

A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál,

együttműködési intézkedések – beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat is –, valamint a dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással, továbbá a www.ipex.eu weboldal biztonságossá tételével kapcsolatos intézkedések, beleértve az ECPRD tevékenységét is.

Az előirányzat célja az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a KKBP/KBVP parlamenti ellenőrzése terén folytatott együttműködés finanszírozása, az Európai Unióról szóló szerződésben és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglaltak szerint, különös tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv 9. és 10. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Parlamenti Közgyűlések Elnökeinek Konferenciája (1977. június) és az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciái (2000. szeptember, 2001. március).

3 2 5. jogcímcsoport — A kapcsolattartó irodák kiadásai

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament tagállamokban működő kapcsolattartó irodái kiadásainak fedezésére szolgál:

kommunikációs és tájékoztatási kiadások (tájékoztatások és nyilvános rendezvények; internetes anyagok – előállítás, reklám, konzultáció; szemináriumok; audiovizuális anyagok készítése),

általános költségek és különböző eseti kiadások (irodaszerek, telekommunikáció, kézbesítési díjak, csomagkezelés, szállítás, raktározás, általános reklámanyagok, adatbázisok, újságelőfizetések stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

4. cím — Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások

4 0. alcím — Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások

4 0 0. jogcímcsoport — Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

titkársági, adminisztrációs és működési kiadások,

az Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 000 EUR.

Jogalap

Az Elnökség 2003. június 30-i, legutóbb 2015. április 27-én módosított határozata a 4 0 0. jogcím előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzatról.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártok finanszírozása

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai szintű politikai pártok finanszírozását szolgálja. Biztosítani kell a megfelelő irányítást és a pénzeszközök felhasználásának szigorú ellenőrzését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unióról szóló szerződés, és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és különösen annak 224. cikke.

Az Európai Parlament és a Tanács 673/2018/EU, Euratom rendeletével (2018. május 3.) (HL L 114., 2018.5.4., 1. o.) módosított 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2018. május 28.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 225., 2018.6.28., 4. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Európai politikai alapítványok finanszírozása

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai szintű politikai alapítványok finanszírozását szolgálja. Biztosítani kell a megfelelő irányítást és a pénzeszközök felhasználásának szigorú ellenőrzését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unióról szóló szerződés, és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és különösen annak 224. cikke.

Az Európai Parlament és a Tanács 673/2018/EU, Euratom rendeletével (2018. május 3.) (HL L 114., 2018.5.4., 1. o.) módosított 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2018. május 28.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 225., 2018.6.28., 4. o.).

4 2. alcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők számára parlamenti asszisztenciát nyújtó személyzettel és szolgáltatókkal, valamint a kifizetőhelyekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Fedezi az akkreditált parlamenti asszisztensek kiküldetési és képzési (külső tanfolyamok) költségeit, valamint a személyzet kiküldetései és utazásai nyomán keletkező szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellentételezésével kapcsolatos kiadásokat is.

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére is szolgál, a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban, valamint a parlamenti asszisztensi tevékenység irányítását támogató szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek fedezésére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 775 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 33–44. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 5a. cikke, valamint 125–139. cikke.

Az Elnökség 2014. április 14-i határozata az európai unió egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek VII. címére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről.

4 4. alcím — A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

4 4 0. jogcímcsoport — A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

240 000

230 000

220 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a volt európai parlamenti képviselők egyesülete üléseinek költségét, továbbá adott esetben minden más járulékos költséget is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

4 4 2. jogcímcsoport — Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

240 000

230 000

220 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás ülései költségének, továbbá adott esetben minden más járulékos költség fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

5. cím — Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága

5 0. alcím — Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai

5 0 0. jogcímcsoport — Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

285 000

280 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság kiadásait hivatott fedezni, a hatóság teljes körű és független működésének biztosítása érdekében.

Fedezi különösen a szakmai képzés, a szoftver- és informatikai berendezések beszerzése, a szakértelem megszerzése, a tanácsadási szolgáltatások és a dokumentáció, a jogi költségek és a kártérítések, valamint a kiadói és tájékoztatási tevékenységek tekintetében felmerülő kiadások tekintetében a hatóság hatáskörébe tartozó feladatok költségeit. Fedezi továbbá a 1141/2014 rendelet 6. cikkének (4) és azt követő bekezdéseiben meghatározott szolgáltatási megállapodás szerint a hatóság számára az intézmények által rendelkezésre bocsátott áruk vagy szolgáltatások mennyiségi határának vagy költségének túllépése esetén az intézmény által kiszámlázott költségek fedezésére szolgáló kiadásokat. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 300 000 EUR. Ez a bevétel magában foglalja különösen a hatóság működéséhez a Parlamenten kívüli intézmények által az 1141/2014 rendelet 6. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtott támogatást.

Jogalap

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.), és különösen annak 6. cikke (1) és (7) bekezdése.

5 0 1. jogcímcsoport — A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a független kiemelkedő személyek bizottságának titkárságához és támogatásához kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/41/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.), és különösen annak 11. cikke (2) bekezdése.

10. cím — Egyéb kiadások

10 0. alcím — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

10 1. alcím — Rendkívüli tartalékalap

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

5 151 000

10 504 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán hozott költségvetési döntésekből eredő, előre nem látható kiadások fedezésére szolgál.

10 3. alcím — Bővítési tartalékalap

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény bővítéssel kapcsolatos előkészületei költségének fedezésére szolgál.

10 4. alcím — Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politikával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 5. alcím — Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által végrehajtott ingatlanberuházásokkal és épületátalakításokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az Európai Parlament Elnökségének következetes és előrelátó hosszú távú stratégiát kell elfogadnia az ingatlanokra és épületekre vonatkozóan, amely figyelembe veszi a növekvő fenntartási költségek, felújítási igények és biztonsági költségek sajátos problémáját, és biztosítja az Európai Parlament költségvetésének fenntarthatóságát.

10 6. alcím — Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fejlesztés alatt álló prioritási projektjeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 8. alcím — EMAS-tartalék

Számadatok

2020. évi költségvetés

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Elnökség által az EMAS-cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan hozandó döntéseknek megfelelően, különösen az Európai Parlament szén-dioxid-terhelésének vizsgálatát követően, ez az előirányzat a releváns működési tételek finanszírozására szolgál.

SZEMÉLYZET

I. szakasz – Európai Parlament

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

 

2020

2019

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Egyéb

Képviselőcsoportok

Egyéb

Képviselőcsoportok

Besoroláson kívüli

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD részösszeg

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST részösszeg

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST/SC részösszeg

206

 

 

 

206

 

 

 

Összesen

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Mindösszesen

6 722(7)

6 633(8)

Melléklet

CÍMZETT BEVÉTELEK

Költségvetési sor

Megnevezés

Megvalósult bevételek

Tervezett bevételek

2018

2020

5002

Berendezéseknek más uniós intézmények vagy uniós szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek.

-

5.000

501

Épületek és földterületek értékesítéséből származó bevételek

-

p.m.

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek

3.390.339

3.476.000

5111

Bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

128.561

958.000

550

Más uniós intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más uniós intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat

4.873.135

910.000

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek

809.779

p.m.

570

Jogtalanul kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek

3.374.846

368.000

571

Meghatározott rendeltetésű bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket

-

p.m.

581

Befolyt biztosítási kártérítésekből származó bevételek

-

p.m.

 

 ÖSSZESEN

12.576.660

5.717.000

(1)

Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.

(2)

A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

(3)

Többek között egy ideiglenes AD 12-es besorolású álláshely az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának igazgatója számára.

(4)

Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.

(5)

A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

(6)

Többek között egy ideiglenes AD 12-es besorolású álláshely az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának igazgatója számára.

(7)

Két állandó AD besorolású álláshely, egy állandó AST besorolású álláshely, két állandó AST-SC besorolású álláshely, két ideiglenes AD besorolású álláshely és két ideiglenes AST besorolású álláshely az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága számára, amelyek nem minősülnek európai parlamenti álláshelyeknek.

(8)

Két állandó AD besorolású álláshely, egy állandó AST besorolású álláshely, két állandó AST-SC besorolású álláshely, két ideiglenes AD besorolású álláshely és két ideiglenes AST besorolású álláshely az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága számára, amelyek nem minősülnek európai parlamenti álláshelyeknek.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

25.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat