Izvješće - A8-0185/2019Izvješće
A8-0185/2019

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu

2.4.2019 - (2018/2268(IMM))

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Angel Dzhambazki

Postupak : 2018/2268(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0185/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0185/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu

(2018/2268(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu, koji je 12. listopada 2018. proslijedio zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Vrhovnog suda Grčke u vezi s predmetom br. AVM: 2017/10839 i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 13. studenog 2018.,

–  nakon saslušanja Georgiosa Epitideiosa u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.[1],

–  uzimajući u obzir članak 62. Ustava Helenske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0185/2019),

A.  budući da je Ured zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Vrhovnog suda Grčke zatražio ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Georgiosu Epitideiosu u vezi s mogućim pokretanjem postupka za navodno kazneno djelo;

B.  budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

C.  budući da se prema članku 62. Ustava Helenske Republike zastupnici u parlamentu tijekom svojeg mandata ne smiju kazneno goniti, uhititi, zatvoriti te im se ni na koji drugi način ne smije oduzeti sloboda bez prethodnog odobrenja parlamenta;

D.  budući da se zahtjev zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Vrhovnog suda Helenske Republike odnosi na postupke zbog navodnog kršenja članka 45. i članka 232.a grčkoga Kaznenog zakona, koji se odnose na višestruko kršenje sudske odluke;

E.  budući da je Georgios Epitideios optužen da nije postupio u skladu s privremenom odlukom br. 3603/2015 Prvostupanjskog građanskog suda u Ateni (sudac pojedinac), kojom se naređuje uklanjanje svih kamera iz prizemlja i ulaza u zgradu koja se nalazi u ulici Grammou br. 73 u Marousiju (Atika) i naplata novčane kazne od 600 EUR (šesto eura) za svako buduće kršenje odluke od 25. svibnja 2015. godine;

F.  budući da se u skladu s člankom 9. stavkom 8. Poslovnika Odbor za pravna pitanja ni pod kojim uvjetima ne smije izjašnjavati o zastupnikovoj krivnji ni o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni ako Odbor prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja o relevantnim činjenicama povezanima s predmetom;

G.  budući da također nije zadaća Europskog parlamenta da zauzima stav o krivnji zastupnika ni o tome zahtijevaju li djela koja se pripisuju zastupniku pokretanje kaznenog postupka niti da se izjašnjava o relativnim prednostima nacionalnih pravnih i pravosudnih sustava;

H.  budući da u skladu s člankom 5. stavkom 2. Poslovnika Europskog parlamenta imunitet parlamentarnih zastupnika nije osobna povlastica zastupnika, već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika;

I.  budući da je svrha zastupničkog imuniteta štititi Parlament i njegove zastupnike od pravnih postupaka u vezi s aktivnostima koje se provode tijekom obnašanja zastupničkih dužnosti i koje su od njih neodvojive;

J.  budući da u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije kazneni progon nije povezan s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem dotičnog zastupnika u Europskom parlamentu pri obnašanju njegovih dužnosti;

K.  budući da na temelju informacija i objašnjenja prikupljenih u ovom slučaju nema osnove za pretpostavku da je cilj kaznenog postupka naštetiti političkoj aktivnosti i ugledu zastupnika, a time i neovisnosti Parlamenta (fumus persecutionis);

1.  odlučuje ukinuti imunitet Georgiosu Epitideiosu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu odluku i izvješće nadležnog odbora grčkim vlastima i Georgiosu Epitideiosu.

  • [1]  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

1.4.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

8

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Virginie Rozière

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti