Eljárás : 2017/0107(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0186/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0186/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0363

AJÁNLÁS     ***
PDF 166kWORD 62k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(COM(2017)0264 – C8-0000/0000 – 2017/0107(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Eleonora Forenza

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(COM(2017)0264 – C8-0000/0000 – 2017/0107(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06781/2019),

–  tekintettel az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodás tervezetére (11178/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0000/0000),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0186/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

Az olívaolajról és étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodás az olívaolajról és étkezési olajbogyóról szóló 2005. évi nemzetközi megállapodás helyébe lép.

A Tanács 2013. novemberben felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az Unió nevében kezdje meg az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló új nemzetközi megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokat.

Az olívaolajról és étkezési olajbogyóról szóló 2005. évi nemzetközi megállapodás helyébe lépő megállapodásról folytatott tárgyalások alkalmából (Genf, 2015. október 5–9.) lebonyolított ENSZ-konferencia keretében az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia (UNCTAD) 24 tagállamának, valamint két kormányközi szervezetnek a képviselői megállapodtak az új megállapodás szövegéről.

2016. november 28-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének New York-i központjában az Unió nevében aláírták az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi megállapodást, feltételezve annak egy későbbi időpontban történő elfogadását. Az új megállapodás 2017. január 1-jén ideiglenesen hatályba lépett.

Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodás célja:

– a világ olajbogyó-termesztésének integrált és fenntartható fejlesztésére irányuló nemzetközi együttműködés előmozdítása;

– az olívaolajokra, az olívapogácsa-olajokra és az étkezési olajbogyóra vonatkozó termelési, iparosítási, tárolási és értékesítési politikák összehangolásának előmozdítása;

– a kutatás és fejlesztés ösztönzése;

továbbá

– a technológiatranszfer és a képzési tevékenységek előmozdítása az olajbogyóból készült termékek ágazatában.

A megállapodás létrehoz egy döntéshozói szervet, a „tagok tanácsát”, amely gyakorolja azon hatáskörök összességét, és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek e megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez szükségesek.

A megállapodás 19. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagok tanácsa a B. és C. mellékletekben szereplő olívaolajok, olívapogácsa-olajok és az étkezési olajbogyó megnevezéseit és meghatározásait és ezáltal a megállapodást is módosíthatja.

Eleonora Forenza, az eljárás előadója javasolja az egyetértés megadását a megállapodáshoz annak biztosítása érdekében, hogy az EU továbbra is aktívan hozzájáruljon az olívaolajjal és az étkezési olajbogyóval kapcsolatos nemzetközi együttműködéshez.

Az előadó azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi megállapodást késve továbbították a Parlamentnek, és hogy a tárgyalások során a többi intézmény nem nyújtott időben tájékoztatást. Az EU közös kereskedelmi politikájába tartozó nemzetközi megállapodásokhoz szükség van a Parlament egyetértésére; ezért az előadó felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tájékoztassák megfelelően a Parlamentet, különösen azokról a határozatokról, melyeket a tanácsi határozat 4. cikkével összefüggésben esetlegesen hozhatnak.

Ennélfogva az előadó felhívja a Bizottságot, hogy a Tanáccsal egyenlően, időben és részletesen tájékoztassa a Parlamentet, különösen a megállapodással létrehozott tagok tanácsának tevékenységeiről. Különösen azokban az esetekben, amikor a tagok tanácsa a megállapodás 19. cikkének (2) bekezdése értelmében felkérést kap a B. és C. mellékletben szereplő olívaolajok, olívapogácsa-olajok és étkezési olajbogyók megnevezései és meghatározásai tekintetében módosítások elfogadására, a Bizottságnak tájékoztatnia kell a Parlamentet arról, hogy milyen álláspontot kíván kialakítani az Unió nevében.


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság RÉSZÉRŐL (21.3.2019)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

A vélemény előadója: Ivan Jakovčić

RÖVID INDOKOLÁS

A Tanács 2013. november 19-én felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az Unió nevében kezdje meg az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló új nemzetközi megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokat.

Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2005. évi nemzetközi megállapodás, amelynek hatálya 2014. december 31-én járt le, 2015. december 31-ig meghosszabbításra került, és addig hatályban maradt, amíg az új megállapodás életbe nem lépett.

Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi új megállapodást, amelynek kidolgozása során kikérték a Tanács alapanyag-munkacsoportjának (PROBA) véleményét, 2016. november 28-án írták alá az Unió nevében, feltételezve annak egy későbbi időpontban történő elfogadását. A megállapodás 2017. január 1-jén ideiglenesen hatályba lépett.

A megállapodás létrehoz egy döntéshozói szervet, a „tagok tanácsát”, amely gyakorolja azon hatáskörök összességét, és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek e megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez szükségesek.

A tagok tanácsa a B. és C. mellékletekben szereplő olívaolajok, olívapogácsa-olajok és az étkezési olajbogyó megnevezéseit és meghatározásait, és ezáltal a megállapodást is módosíthatja.

Indokolt felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy a tagok tanácsában képviselje az Uniót. A tagok tanácsa és az uniós szabályok közötti lehető legnagyobb koherencia biztosítása érdekében a tagállamok képviselőinek támogatniuk kell a Bizottság munkáját.

A kidolgozott szöveggel kapcsolatosan kialakított kedvező álláspontja ellenére az előadó felhívja a Bizottságot mint az Unió képviselőjét a tagok tanácsában, hogy vegye figyelembe a következő javaslatot:

– az Unió és a helyi olívaolaj-termelők érdekének védelmében – különös tekintettel az olívaolaj-ágazat magas minőségi és piaci normáira – a Bizottságnak javaslatot kellene tennie a tagok tanácsa részére, hogy a megállapodást egy új „prémium extra szűz olívaolaj” megnevezés bevezetésével módosítsák. Mindenképpen ki kell emelni, hogy az Európai Unió termelői a fentebb említett kategóriába sorolt olívaolaj messze legjelentősebb előállítói a világon.

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást a Parlamentnek az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyására.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi megállapodás megkötése

Hivatkozások

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Az elfogadás dátuma

18.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi megállapodás megkötése

Hivatkozások

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

18.3.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.3.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.4.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.4.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

A benyújtás dátuma

3.4.2019


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Amsterdam10+

Utolsó frissítés: 2019. április 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat