Procedure : 2019/0005(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0188/2019

Indgivne tekster :

A8-0188/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0413

HENSTILLING     ***
PDF 151kWORD 51k
4.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

om udkast til Rådets afgørelse om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation

(COM(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Christian Ehler

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07683/2019),

–  der henviser til aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation(1),

–  der henviser til erklæring af 20. marts 2019 fra den højtstående repræsentant Federica Mogherini på EU's vegne om Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol,

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0153/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0188/2019),

1.  godkender fornyelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Ruslands regeringer og parlamenter.

(1)

EFT L 299 af 28.11.2000, s. 15.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation

Referencer

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

1.4.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

2.4.2019

Behandling i udvalg

2.4.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.4.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

4.4.2019

Seneste opdatering: 15. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik