RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

5.4.2019 - (07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE)) - ***

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Christian Ehler
Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

Procedură : 2019/0005(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0188/2019
Texte depuse :
A8-0188/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07683/2019),

–  având în vedere Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse[1],

–  având în vedere declarația Înaltei Reprezentante, Federica Mogherini, în numele UE, privind Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol din 20 martie 2019,

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) subpunctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0153/2019),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0188/2019),

1.  aprobă reînnoirea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Rusiei.

  • [1]  JO L299, 28.11.2000, p. 15.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

Referințe

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Data sesizării

1.4.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Raportor

Data numirii

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

2.4.2019

Examinare în comisie

2.4.2019

 

 

 

Data adoptării

2.4.2019

 

 

 

Data depunerii

5.4.2019

Ultima actualizare: 12 aprilie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate