Postup : 2019/0005(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0188/2019

Predkladané texty :

A8-0188/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0413

ODPORÚČANIE     ***
PDF 162kWORD 54k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Christian Ehler

Zjednodušený postup – v súlade s článkom 50 ods. 1 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07683/2019),

–  so zreteľom na Dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej v mene EÚ o Krymskej autonómnej republike a meste Sevastopol 20. marca 2019,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0153/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0188/2019),

1.  udeľuje súhlas s obnovením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruska.

(1)

Ú. v. ES L 299, 28.11.2000, s. 15.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

Referenčné čísla

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

1.4.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

2.4.2019

Prerokovanie vo výbore

2.4.2019

 

 

 

Dátum prijatia

2.4.2019

 

 

 

Dátum predloženia

5.4.2019

Posledná úprava: 11. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia