Menettely : 2019/0804(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0189/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0189/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0414

MIETINTÖ     *
PDF 156kWORD 56k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Danuta Maria Hübner

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan investointipankin ehdotuksen neuvostolle Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (07651/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0149/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0189/2019),

1.  hyväksyy ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, Euroopan investointipankille sekä kansallisille parlamenteille.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.4.2019)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta – pyyntö käynnistää 308 artiklan mukainen menettely

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Valmistelija: Eider Gardiazabal Rubial

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 ja 3 kohta)

LYHYET PERUSTELUT

EIP esitti neuvostolle 11. maaliskuuta 2019 ehdotuksen perussääntönsä 4 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan muuttamisesta.

Tämä noudattaa menettelyä, josta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklassa, jonka mukaan ”neuvosto voi Euroopan investointipankin pyynnöstä ja Euroopan parlamenttia ja komissiota kuultuaan [...] yksimielisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen muuttaa investointipankin perussääntöä”.

EIP:n ehdottamien kohdennettujen muutosten tavoite on mukauttaa pankin perussääntö niin, että korotetaan Puolan ja Romanian merkitsemää EIP:n pääomaa.

Budjettivaliokunta toteaa, että tämä pääoman korotus korvaa vain marginaalisesti EIP:n pääoman vähenemisen, joka johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan lähdöstä. Budjettivaliokunta korostaa, että jotta EIP kykenisi yhä saavuttamaan poliittiset tavoitteensa, edellä mainittu pääomavaje olisi korvattava täysimääräisesti.

******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa esittämään neuvoston esityksen hyväksymistä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EIP:n perussäännön muuttaminen – pyyntö aloittaa SEUT 308 artiklan mukainen menettely

Viiteasiakirjat

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

28.3.2019

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

2.4.2019

Hyväksytty (pvä)

2.4.2019

 

 

 


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EIP:n perussäännön muuttaminen – pyyntö aloittaa SEUT 308 artiklan mukainen menettely

Viiteasiakirjat

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

26.3.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

2.4.2019

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

2.4.2019

Hyväksytty (pvä)

2.4.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.4.2019

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö